Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-12-06T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
149042
Očekávaná návratnost
- 12536
Očekávaná koncová cena
136506

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
240 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
11 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1091 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1365 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1521 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1371 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
149042

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
149042

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (31 za)
Mithril Ore (70 za)
Platinum Ore (128 za)
Elder Wood Log (135 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (58 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (100 za)
Rugged Leather Section (359 za)
Pile of Glittering Dust (39 za)
Pile of Shimmering Dust (135 za)
Pile of Radiant Dust (490 za)
Pile of Luminous Dust (581 za)
Pile of Incandescent Dust (100 za)
Small Venom Sac (48 za)
Venom Sac (253 za)
Full Venom Sac (293 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Large Scale (36 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (69 za)
Large Bone (35 za)
Tiny Claw (6 za)
Large Claw (33 za)
Sharp Fang (268 za)
Large Fang (36 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Mushroom (11 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (87 za)
Slab of Red Meat (29 za)
Remaining Cost
149042

Předchystáno (Kup na tržišti)

Vigorous Seasoned Inscription (715 za)
Malign Green Inscription (12 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (13 za)
11 Malign Green Inscription (12 za)
54 Pile of Glittering Dust (39 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (6 za)

Cena: 5490 (Kumulativní cena: 5490)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (11 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
108 Soft Wood Log (36 za)
27 Pile of Shimmering Dust (135 za)
54 Small Venom Sac (48 za)
27 Small Totem (69 za)

Cena: 15336 (Kumulativní cena: 20826)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
165 Seasoned Wood Log (100 za)
13 Rugged Leather Section (359 za)
11 Vigorous Seasoned Inscription (715 za)
13 Pile of Radiant Dust (490 za)
27 Venom Sac (253 za)
13 Slab of Red Meat (29 za)

Cena: 45549 (Kumulativní cena: 66375)


Level:150

Vytvoř: 55 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Core
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 10 Vigorous Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
27 Gold Ore (31 za)
27 Platinum Ore (128 za)
162 Hard Wood Log (58 za)
27 Pile of Luminous Dust (581 za)
27 Full Venom Sac (293 za)
27 Sharp Fang (268 za)

Cena: 47574 (Kumulativní cena: 113949)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 9 Hard Scepter Core
Vytvoř: 9 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Hard Wood Scepter

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
80 Mithril Ore (70 za)
90 Elder Wood Log (135 za)
90 Pile of Incandescent Dust (100 za)
42 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Scale (36 za)
24 Pile of Vile Essence (50 za)
39 Large Bone (35 za)
15 Large Claw (33 za)
15 Large Fang (36 za)

Cena: 35093 (Kumulativní cena: 149042)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Undead Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!