Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
174271
Očekávaná návratnost
- 61103
Očekávaná koncová cena
113168

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Honed Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 894 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Wand - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Star - Prodáváno za 3085 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
174271

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
174271

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (39 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (103 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (83 za)
Rugged Leather Section (412 za)
Pile of Glittering Dust (67 za)
Pile of Shimmering Dust (187 za)
Pile of Radiant Dust (636 za)
Pile of Luminous Dust (550 za)
Pile of Incandescent Dust (74 za)
Venom Sac (331 za)
Full Venom Sac (396 za)
Potent Venom Sac (22 za)
Smooth Scale (381 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (50 za)
Intricate Totem (195 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (308 za)
Large Claw (18 za)
Large Fang (19 za)
Destroyer Core (196 za)
Beryl Shard (113 za)
Opal Shard (61 za)
Mushroom (40 za)
Head of Lettuce (193 za)
Spinach Leaf (111 za)
Slab of Red Meat (76 za)
Remaining Cost
174271

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (82 za)
Soft Scepter Core (80 za)
Hunter's Soft Inscription (139 za)
Honed Soft Inscription (77 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (82 za)
90 Green Wood Log (10 za)
54 Pile of Glittering Dust (67 za)
42 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 6984 (Kumulativní cena: 6984)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (40 za)
27 Jug of Water (8 za)
1 Soft Scepter Core (80 za)
276 Soft Wood Log (21 za)
1 Hunter's Soft Inscription (139 za)
27 Honed Soft Inscription (77 za)
27 Pile of Shimmering Dust (187 za)
27 Small Totem (50 za)

Cena: 15789 (Kumulativní cena: 22773)


Level: 75

Vytvoř:138 Soft Wood Plank
Vytvoř: 28 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 27 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (193 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
162 Seasoned Wood Log (83 za)
13 Rugged Leather Section (412 za)
13 Pile of Radiant Dust (636 za)
27 Venom Sac (331 za)
27 Claw (308 za)
13 Slab of Red Meat (76 za)

Cena: 53839 (Kumulativní cena: 76612)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (193 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
162 Hard Wood Log (103 za)
27 Pile of Luminous Dust (550 za)
27 Full Venom Sac (396 za)
27 Smooth Scale (381 za)
27 Beryl Shard (113 za)
27 Opal Shard (61 za)

Cena: 65853 (Kumulativní cena: 142465)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 9 Hard Scepter Core
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Scepter

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
72 Mithril Ore (39 za)
108 Elder Wood Log (71 za)
24 Lump of Coal (16 za)
117 Pile of Incandescent Dust (74 za)
15 Potent Venom Sac (22 za)
27 Intricate Totem (195 za)
24 Destroyer Core (196 za)
72 Large Claw (18 za)
15 Large Fang (19 za)

Cena: 31806 (Kumulativní cena: 174271)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Destroyer Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!