Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-12T14:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
154206
Očekávaná návratnost
- 12941
Očekávaná koncová cena
141265

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
65 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1317 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
12 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
12 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1233 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
15426

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
15426

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (30 za)
Iron Ore (79 za)
Mithril Ore (97 za)
Platinum Ore (104 za)
Elder Wood Log (82 za)
Green Wood Log (9 za)
Hard Wood Log (62 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (53 za)
Thick Leather Section (75 za)
Rugged Leather Section (324 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (196 za)
Pile of Radiant Dust (736 za)
Pile of Luminous Dust (594 za)
Pile of Incandescent Dust (74 za)
Small Venom Sac (43 za)
Venom Sac (344 za)
Full Venom Sac (336 za)
Potent Venom Sac (44 za)
Large Scale (58 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (60 za)
Large Bone (67 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (37 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (49 za)
Mushroom (11 za)
Head of Lettuce (8 za)
Spinach Leaf (100 za)
Sage Leaf (13 za)
Slab of Red Meat (64 za)
Remaining Cost
15426

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Trident Head (99 za)
Hunter's Seasoned Inscription (777 za)
Valkyrie Hard Inscription (997 za)
Malign Green Inscription (12 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (9 za)
11 Malign Green Inscription (12 za)
54 Pile of Glittering Dust (55 za)
27 Vial of Weak Blood (6 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 5775 (Kumulativní cena: 5775)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (11 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (100 za)
108 Soft Wood Log (21 za)
27 Pile of Shimmering Dust (196 za)
27 Small Venom Sac (43 za)
27 Small Totem (60 za)
27 Small Claw (37 za)

Cena: 14985 (Kumulativní cena: 20760)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (100 za)
72 Iron Ore (79 za)
72 Seasoned Wood Log (53 za)
13 Rugged Leather Section (324 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Hunter's Seasoned Inscription (777 za)
13 Pile of Radiant Dust (736 za)
27 Venom Sac (344 za)
13 Slab of Red Meat (64 za)

Cena: 46348 (Kumulativní cena: 67108)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (100 za)
27 Gold Ore (30 za)
75 Platinum Ore (104 za)
72 Hard Wood Log (62 za)
12 Valkyrie Hard Inscription (997 za)
24 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (594 za)
27 Full Venom Sac (336 za)

Cena: 54648 (Kumulativní cena: 121756)


Level:225

Vytvoř: 24 Darksteel Ingot
Vytvoř: 24 Hard Wood Plank
Vytvoř: 12 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 12 Hard Trident Shaft
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 11 Valkyrie Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (100 za)
24 Sage Leaf (13 za)
3 Mithril Trident Head (99 za)
68 Mithril Ore (97 za)
90 Elder Wood Log (82 za)
24 Thick Leather Section (75 za)
102 Pile of Incandescent Dust (74 za)
42 Potent Venom Sac (44 za)
15 Large Scale (58 za)
15 Large Bone (67 za)
15 Large Claw (49 za)
15 Large Fang (49 za)

Cena: 32450 (Kumulativní cena: 154206)


Level:300

Vytvoř: 34 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 2 Mithril Trident Head
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 12 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!