Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
165806
Očekávaná návratnost
- 54122
Očekávaná koncová cena
111684

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
15 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 2555 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 663 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1026 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
11 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16586

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
16586

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (182 za)
Elder Wood Log (72 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (95 za)
Thick Leather Section (46 za)
Rugged Leather Section (345 za)
Pile of Glittering Dust (48 za)
Pile of Shimmering Dust (131 za)
Pile of Radiant Dust (493 za)
Pile of Luminous Dust (337 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Venom Sac (336 za)
Full Venom Sac (394 za)
Potent Venom Sac (27 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (59 za)
Intricate Totem (136 za)
Heavy Bone (365 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (27 za)
Beryl Shard (143 za)
Opal Shard (81 za)
Mushroom (40 za)
Head of Lettuce (198 za)
Spinach Leaf (80 za)
Sage Leaf (120 za)
Slab of Red Meat (60 za)
Remaining Cost
16586

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (115 za)
Hunter's Seasoned Inscription (905 za)
Strong Soft Inscription (67 za)
Hunter's Soft Inscription (131 za)
Malign Green Inscription (6 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (115 za)
90 Green Wood Log (15 za)
15 Malign Green Inscription (6 za)
54 Pile of Glittering Dust (48 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (6 za)
27 Tiny Claw (7 za)

Cena: 6918 (Kumulativní cena: 6918)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 14 Malign Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (40 za)
27 Jug of Water (8 za)
280 Soft Wood Log (20 za)
27 Strong Soft Inscription (67 za)
1 Hunter's Soft Inscription (131 za)
27 Pile of Shimmering Dust (131 za)
27 Small Totem (59 za)

Cena: 13966 (Kumulativní cena: 20884)


Level: 75

Vytvoř:140 Soft Wood Plank
Vytvoř: 28 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 28 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (198 za)
27 Spinach Leaf (80 za)
165 Seasoned Wood Log (95 za)
13 Rugged Leather Section (345 za)
11 Hunter's Seasoned Inscription (905 za)
13 Pile of Radiant Dust (493 za)
27 Venom Sac (336 za)
13 Slab of Red Meat (60 za)

Cena: 54202 (Kumulativní cena: 75086)


Level:150

Vytvoř: 55 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Core
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 10 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (198 za)
27 Spinach Leaf (80 za)
36 Platinum Ore (182 za)
81 Hard Wood Log (109 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (337 za)
27 Full Venom Sac (394 za)
27 Heavy Bone (365 za)
27 Beryl Shard (143 za)
27 Opal Shard (81 za)

Cena: 59823 (Kumulativní cena: 134909)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
24 Sage Leaf (120 za)
72 Mithril Ore (26 za)
108 Elder Wood Log (72 za)
24 Thick Leather Section (46 za)
117 Pile of Incandescent Dust (87 za)
30 Potent Venom Sac (27 za)
27 Intricate Totem (136 za)
42 Large Claw (33 za)
30 Large Fang (27 za)

Cena: 30897 (Kumulativní cena: 165806)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 2 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 2 Elder Scepter Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!