Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
139450
Očekávaná návratnost
- 43264
Očekávaná koncová cena
96186

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
11 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 2443 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Star - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 892 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
139450

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
139450

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (37 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (130 za)
Elder Wood Log (74 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (119 za)
Soft Wood Log (16 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Thick Leather Section (43 za)
Rugged Leather Section (261 za)
Pile of Glittering Dust (40 za)
Pile of Shimmering Dust (136 za)
Pile of Radiant Dust (438 za)
Pile of Luminous Dust (288 za)
Pile of Incandescent Dust (82 za)
Venom Sac (281 za)
Full Venom Sac (287 za)
Potent Venom Sac (30 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (43 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (47 za)
Intricate Totem (85 za)
Heavy Bone (270 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (258 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Head of Lettuce (148 za)
Spinach Leaf (111 za)
Sage Leaf (92 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Remaining Cost
139450

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Scepter Rod (76 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Strong Soft Inscription (52 za)
Hunter's Soft Inscription (87 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (11 za)
11 Vital Green Inscription (6 za)
54 Pile of Glittering Dust (40 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 5094 (Kumulativní cena: 5094)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Vital Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
1 Soft Scepter Rod (76 za)
274 Soft Wood Log (16 za)
27 Strong Soft Inscription (52 za)
1 Hunter's Soft Inscription (87 za)
27 Pile of Shimmering Dust (136 za)
27 Vial of Thin Blood (43 za)
27 Small Totem (47 za)

Cena: 12269 (Kumulativní cena: 17363)


Level: 75

Vytvoř:137 Soft Wood Plank
Vytvoř: 28 Soft Scepter Core
Vytvoř: 27 Soft Scepter Rod
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (148 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
162 Seasoned Wood Log (75 za)
13 Rugged Leather Section (261 za)
13 Pile of Radiant Dust (438 za)
27 Venom Sac (281 za)
27 Claw (258 za)
13 Slab of Red Meat (39 za)

Cena: 43610 (Kumulativní cena: 60973)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (148 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
27 Gold Ore (37 za)
63 Platinum Ore (130 za)
81 Hard Wood Log (119 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (288 za)
27 Full Venom Sac (287 za)
27 Heavy Bone (270 za)

Cena: 49932 (Kumulativní cena: 110905)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
24 Sage Leaf (92 za)
72 Mithril Ore (25 za)
108 Elder Wood Log (74 za)
24 Thick Leather Section (43 za)
117 Pile of Incandescent Dust (82 za)
45 Potent Venom Sac (30 za)
27 Intricate Totem (85 za)
42 Large Claw (33 za)
15 Large Fang (32 za)

Cena: 28545 (Kumulativní cena: 139450)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!