Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-19T07:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
199454
Očekávaná návratnost
- 11939
Očekávaná koncová cena
187515

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1148 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1207 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1225 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
199454

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
199454

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (46 za)
Elder Wood Log (138 za)
Green Wood Log (20 za)
Hard Wood Log (77 za)
Soft Wood Log (72 za)
Seasoned Wood Log (136 za)
Thick Leather Section (68 za)
Rugged Leather Section (502 za)
Pile of Glittering Dust (83 za)
Pile of Shimmering Dust (244 za)
Pile of Radiant Dust (890 za)
Pile of Luminous Dust (518 za)
Pile of Incandescent Dust (147 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Small Venom Sac (57 za)
Venom Sac (449 za)
Full Venom Sac (536 za)
Potent Venom Sac (84 za)
Large Scale (98 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (118 za)
Large Bone (80 za)
Heavy Bone (309 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (408 za)
Large Claw (88 za)
Large Fang (85 za)
Beryl Shard (80 za)
Opal Shard (68 za)
Mushroom (13 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (93 za)
Sage Leaf (11 za)
Slab of Red Meat (33 za)
Remaining Cost
199454

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (22 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
150 Green Wood Log (20 za)
10 Green Wood Dowel (22 za)
54 Pile of Glittering Dust (83 za)
30 Tiny Venom Sac (6 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (6 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 9097 (Kumulativní cena: 9097)


Level: 0

Vytvoř: 50 Green Wood Plank
Vytvoř: 10 Green Scepter Rod
Vytvoř: 10 Green Scepter Core
Vytvoř: 10 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (13 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (93 za)
108 Soft Wood Log (72 za)
27 Pile of Shimmering Dust (244 za)
54 Small Venom Sac (57 za)
27 Small Totem (118 za)

Cena: 24111 (Kumulativní cena: 33208)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (93 za)
162 Seasoned Wood Log (136 za)
13 Rugged Leather Section (502 za)
13 Pile of Radiant Dust (890 za)
27 Venom Sac (449 za)
27 Claw (408 za)
13 Slab of Red Meat (33 za)

Cena: 66716 (Kumulativní cena: 99924)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (93 za)
162 Hard Wood Log (77 za)
27 Pile of Luminous Dust (518 za)
27 Full Venom Sac (536 za)
27 Heavy Bone (309 za)
27 Beryl Shard (80 za)
27 Opal Shard (68 za)

Cena: 56403 (Kumulativní cena: 156327)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 9 Hard Scepter Core
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Scepter

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (93 za)
24 Sage Leaf (11 za)
80 Mithril Ore (46 za)
90 Elder Wood Log (138 za)
24 Thick Leather Section (68 za)
90 Pile of Incandescent Dust (147 za)
42 Potent Venom Sac (84 za)
15 Large Scale (98 za)
15 Large Bone (80 za)
15 Large Claw (88 za)
15 Large Fang (85 za)

Cena: 43127 (Kumulativní cena: 199454)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!