Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
232270
Očekávaná návratnost
- 64260
Očekávaná koncová cena
168010

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
8 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
5 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1162 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1195 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1242 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1410 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1310 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
232270

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
232270

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (210 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (192 za)
Soft Wood Log (36 za)
Rugged Leather Section (180 za)
Pile of Glittering Dust (75 za)
Pile of Shimmering Dust (262 za)
Pile of Radiant Dust (891 za)
Pile of Luminous Dust (662 za)
Pile of Incandescent Dust (120 za)
Venom Sac (555 za)
Full Venom Sac (647 za)
Potent Venom Sac (38 za)
Smooth Scale (457 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (44 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (53 za)
Large Bone (36 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Glacial Fragment (756 za)
Beryl Shard (123 za)
Opal Shard (62 za)
Head of Lettuce (195 za)
Spinach Leaf (154 za)
Slab of Red Meat (129 za)
Remaining Cost
232270

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Focus Casing (200 za)
Soft Focus Core (118 za)
Vigorous Soft Inscription (156 za)
Strong Soft Inscription (94 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2198 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
144 Green Wood Log (12 za)
54 Pile of Glittering Dust (75 za)
51 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (7 za)

Cena: 7032 (Kumulativní cena: 7032)


Level: 0

Vytvoř: 48 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Green Wood Dowel
Vytvoř: 8 Green Scepter Rod
Vytvoř: 8 Green Scepter Core
Vytvoř: 8 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 7 Mighty Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
1 Soft Focus Casing (200 za)
1 Soft Focus Core (118 za)
270 Soft Wood Log (36 za)
1 Vigorous Soft Inscription (156 za)
27 Strong Soft Inscription (94 za)
27 Pile of Shimmering Dust (262 za)
27 Vial of Thin Blood (44 za)
27 Small Totem (53 za)

Cena: 22641 (Kumulativní cena: 29673)


Level: 75

Vytvoř:135 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 27 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (195 za)
27 Spinach Leaf (154 za)
13 Rugged Leather Section (180 za)
13 Pile of Radiant Dust (891 za)
27 Venom Sac (555 za)
13 Glacial Fragment (756 za)
13 Slab of Red Meat (129 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Symbol of Pain (2198 za)

Cena: 80160 (Kumulativní cena: 109833)


Level:150

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Elemental Slaying

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (195 za)
27 Spinach Leaf (154 za)
36 Platinum Ore (210 za)
81 Hard Wood Log (192 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (662 za)
27 Full Venom Sac (647 za)
27 Smooth Scale (457 za)
27 Beryl Shard (123 za)
27 Opal Shard (62 za)

Cena: 86508 (Kumulativní cena: 196341)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (195 za)
27 Spinach Leaf (154 za)
124 Mithril Ore (43 za)
24 Platinum Ore (210 za)
135 Elder Wood Log (65 za)
24 Pile of Incandescent Dust (120 za)
42 Potent Venom Sac (38 za)
30 Large Scale (32 za)
15 Large Bone (36 za)
15 Large Claw (33 za)
15 Large Fang (32 za)

Cena: 35929 (Kumulativní cena: 232270)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Trident Head
Vytvoř: 10 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Knight's Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Dredge Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!