Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
163215
Očekávaná návratnost
- 50334
Očekávaná koncová cena
112881

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
135 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
15 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 2645 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 684 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 876 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 731 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
163215

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
163215

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (36 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (130 za)
Green Wood Plank (24 za)
Elder Wood Log (63 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Rugged Leather Section (259 za)
Pile of Glittering Dust (39 za)
Pile of Shimmering Dust (138 za)
Pile of Radiant Dust (398 za)
Pile of Luminous Dust (297 za)
Pile of Incandescent Dust (79 za)
Venom Sac (293 za)
Full Venom Sac (388 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Vial of Potent Blood (59 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (37 za)
Intricate Totem (61 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (218 za)
Large Claw (43 za)
Large Fang (28 za)
Head of Lettuce (148 za)
Spinach Leaf (92 za)
Slab of Red Meat (45 za)
Remaining Cost
163215

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Scepter Rod (98 za)
Soft Scepter Core (63 za)
Vital Green Inscription (14 za)
Ravaging Soft Inscription (113 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
75 Green Wood Plank (24 za)
15 Vital Green Inscription (14 za)
54 Pile of Glittering Dust (39 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (5 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 5169 (Kumulativní cena: 5169)


Level: 0

Vytvoř: 15 Green Focus Casing
Vytvoř: 15 Green Focus Core
Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Vytvoř: 14 Vital Green Wood Focus

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
1 Soft Scepter Rod (98 za)
1 Soft Scepter Core (63 za)
270 Soft Wood Log (19 za)
1 Ravaging Soft Inscription (113 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
27 Pile of Shimmering Dust (138 za)
27 Vial of Thin Blood (45 za)
27 Small Totem (37 za)

Cena: 12802 (Kumulativní cena: 17971)


Level: 75

Vytvoř:135 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 27 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (148 za)
27 Spinach Leaf (92 za)
162 Seasoned Wood Log (69 za)
13 Rugged Leather Section (259 za)
13 Pile of Radiant Dust (398 za)
27 Venom Sac (293 za)
27 Claw (218 za)
13 Slab of Red Meat (45 za)

Cena: 40901 (Kumulativní cena: 58872)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (148 za)
27 Spinach Leaf (92 za)
27 Gold Ore (36 za)
27 Platinum Ore (130 za)
189 Pile of Luminous Dust (297 za)
27 Full Venom Sac (388 za)

Cena: 78003 (Kumulativní cena: 136875)


Level:225

Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Vytvoř: 26 Artisan Tuning Crystal

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
72 Mithril Ore (26 za)
108 Elder Wood Log (63 za)
117 Pile of Incandescent Dust (79 za)
30 Potent Venom Sac (28 za)
51 Vial of Potent Blood (59 za)
24 Intricate Totem (61 za)
15 Large Claw (43 za)
30 Large Fang (28 za)
27 Slab of Red Meat (45 za)

Cena: 26340 (Kumulativní cena: 163215)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 2 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 2 Elder Scepter Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Outlaw Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Demon Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!