Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-05-25T07:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
210940
Očekávaná návratnost
- 10984
Očekávaná koncová cena
199956

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 901 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1046 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 943 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1168 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1075 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21940

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
21940

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (30 za)
Mithril Ore (76 za)
Platinum Ore (125 za)
Green Wood Plank (41 za)
Elder Wood Log (191 za)
Green Wood Log (23 za)
Hard Wood Log (81 za)
Soft Wood Log (64 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (145 za)
Pile of Glittering Dust (74 za)
Pile of Shimmering Dust (289 za)
Pile of Radiant Dust (740 za)
Pile of Luminous Dust (456 za)
Pile of Incandescent Dust (162 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (75 za)
Venom Sac (374 za)
Full Venom Sac (588 za)
Potent Venom Sac (96 za)
Large Scale (97 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (99 za)
Large Bone (101 za)
Bone Shard (74 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (368 za)
Large Claw (96 za)
Sharp Fang (260 za)
Large Fang (94 za)
Mushroom (22 za)
Head of Lettuce (14 za)
Spinach Leaf (155 za)
Sage Leaf (12 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
55 Green Wood Plank (41 za)
33 Green Wood Log (23 za)
54 Pile of Glittering Dust (74 za)
33 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (6 za)
54 Tiny Totem (8 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 8444 (Kumulativní cena: 8444)


Level: 0

Vytvoř: 11 Green Wood Dowel
Vytvoř: 11 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Vytvoř: 11 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (22 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (14 za)
27 Spinach Leaf (155 za)
108 Soft Wood Log (64 za)
27 Pile of Shimmering Dust (289 za)
27 Small Venom Sac (75 za)
27 Small Totem (99 za)
27 Bone Shard (74 za)

Cena: 27000 (Kumulativní cena: 35444)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (14 za)
27 Spinach Leaf (155 za)
27 Sage Leaf (12 za)
162 Seasoned Wood Log (99 za)
27 Coarse Leather Section (145 za)
27 Pile of Radiant Dust (740 za)
27 Venom Sac (374 za)
27 Claw (368 za)

Cena: 65286 (Kumulativní cena: 100730)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Vytvoř: 26 Potion of Ogre Slaying


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (14 za)
27 Spinach Leaf (155 za)
27 Gold Ore (30 za)
63 Platinum Ore (125 za)
81 Hard Wood Log (81 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (456 za)
27 Full Venom Sac (588 za)
27 Sharp Fang (260 za)

Cena: 56313 (Kumulativní cena: 157043)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (14 za)
27 Spinach Leaf (155 za)
24 Sage Leaf (12 za)
80 Mithril Ore (76 za)
90 Elder Wood Log (191 za)
24 Thick Leather Section (39 za)
90 Pile of Incandescent Dust (162 za)
42 Potent Venom Sac (96 za)
15 Large Scale (97 za)
15 Large Bone (101 za)
15 Large Claw (96 za)
15 Large Fang (94 za)

Cena: 53897 (Kumulativní cena: 210940)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!