Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
219573
Očekávaná návratnost
- 83232
Očekávaná koncová cena
136341

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
2 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
19 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
5 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1974 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1647 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1650 za pomocí Max Buyout
11 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
219573

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
219573

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (26 za)
Iron Ore (104 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (165 za)
Silver Ore (14 za)
Elder Wood Log (35 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (78 za)
Soft Wood Log (26 za)
Seasoned Wood Log (52 za)
Thick Leather Section (32 za)
Rugged Leather Section (173 za)
Pile of Glittering Dust (74 za)
Pile of Shimmering Dust (310 za)
Pile of Radiant Dust (999 za)
Pile of Luminous Dust (796 za)
Pile of Incandescent Dust (154 za)
Venom Sac (801 za)
Full Venom Sac (720 za)
Smooth Scale (605 za)
Large Scale (65 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (57 za)
Tiny Totem (6 za)
Large Bone (63 za)
Tiny Claw (6 za)
Large Claw (63 za)
Large Fang (61 za)
Destroyer Core (175 za)
Carrot (184 za)
Head of Lettuce (178 za)
Spinach Leaf (151 za)
Slab of Red Meat (220 za)
Remaining Cost
219573

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (100 za)
Vigorous Soft Inscription (210 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1251 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (100 za)
90 Green Wood Log (14 za)
54 Pile of Glittering Dust (74 za)
42 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (6 za)
27 Tiny Claw (6 za)

Cena: 8010 (Kumulativní cena: 8010)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (104 za)
27 Silver Ore (14 za)
248 Soft Wood Log (26 za)
2 Vigorous Soft Inscription (210 za)
27 Pile of Shimmering Dust (310 za)
57 Vial of Thin Blood (57 za)

Cena: 21889 (Kumulativní cena: 29899)


Level: 75

Vytvoř:124 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (178 za)
27 Spinach Leaf (151 za)
165 Seasoned Wood Log (52 za)
13 Rugged Leather Section (173 za)
11 Hunter's Seasoned Inscription (1251 za)
13 Pile of Radiant Dust (999 za)
27 Venom Sac (801 za)
13 Slab of Red Meat (220 za)

Cena: 71267 (Kumulativní cena: 101166)


Level:150

Vytvoř: 55 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 11 Seasoned Scepter Core
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 10 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (178 za)
27 Spinach Leaf (151 za)
27 Gold Ore (26 za)
27 Platinum Ore (165 za)
162 Hard Wood Log (78 za)
27 Pile of Luminous Dust (796 za)
27 Full Venom Sac (720 za)
27 Smooth Scale (605 za)

Cena: 84375 (Kumulativní cena: 185541)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 9 Hard Scepter Core
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Scepter

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (184 za)
51 Jug of Water (8 za)
96 Mithril Ore (49 za)
144 Elder Wood Log (35 za)
27 Thick Leather Section (32 za)
24 Lump of Coal (16 za)
51 Pile of Incandescent Dust (154 za)
15 Large Scale (65 za)
24 Destroyer Core (175 za)
15 Large Bone (63 za)
15 Large Claw (63 za)
45 Large Fang (61 za)

Cena: 34032 (Kumulativní cena: 219573)


Level:300

Vytvoř: 48 Mithril Ingot
Vytvoř: 48 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Trident Head
Vytvoř: 9 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Valkyrie Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Centaur Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Destroyer Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!