Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
239606
Očekávaná návratnost
- 11790
Očekávaná koncová cena
227816

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
11 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
6 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 89 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 928 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1403 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1403 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23966

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
23966

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (179 za)
Mithril Ore (37 za)
Platinum Ore (191 za)
Elder Wood Log (123 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (105 za)
Soft Wood Log (70 za)
Seasoned Wood Log (156 za)
Thick Leather Section (45 za)
Rugged Leather Section (513 za)
Pile of Glittering Dust (90 za)
Pile of Shimmering Dust (305 za)
Pile of Radiant Dust (1108 za)
Pile of Luminous Dust (784 za)
Pile of Incandescent Dust (190 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (91 za)
Venom Sac (704 za)
Full Venom Sac (681 za)
Potent Venom Sac (106 za)
Large Scale (111 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (150 za)
Large Bone (96 za)
Heavy Bone (498 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (595 za)
Large Claw (100 za)
Large Fang (96 za)
Beryl Shard (99 za)
Opal Shard (78 za)
Mushroom (10 za)
Head of Lettuce (8 za)
Spinach Leaf (114 za)
Sage Leaf (13 za)
Slab of Red Meat (25 za)
Remaining Cost
23966

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (49 za)
Ravaging Soft Inscription (225 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (15 za)
54 Pile of Glittering Dust (90 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (9 za)
27 Tiny Claw (7 za)

Cena: 8748 (Kumulativní cena: 8748)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (10 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (114 za)
110 Soft Wood Log (70 za)
11 Ravaging Soft Inscription (225 za)
27 Pile of Shimmering Dust (305 za)
27 Small Venom Sac (91 za)
27 Small Totem (150 za)

Cena: 28913 (Kumulativní cena: 37661)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 11 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 10 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (114 za)
54 Iron Ore (179 za)
81 Seasoned Wood Log (156 za)
13 Rugged Leather Section (513 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (1108 za)
27 Venom Sac (704 za)
27 Claw (595 za)
13 Slab of Red Meat (25 za)

Cena: 82675 (Kumulativní cena: 120336)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (114 za)
36 Platinum Ore (191 za)
81 Hard Wood Log (105 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (784 za)
27 Full Venom Sac (681 za)
27 Heavy Bone (498 za)
27 Beryl Shard (99 za)
27 Opal Shard (78 za)

Cena: 77751 (Kumulativní cena: 198087)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (114 za)
24 Sage Leaf (13 za)
104 Mithril Ore (37 za)
126 Elder Wood Log (123 za)
24 Thick Leather Section (45 za)
6 Elder Wood Dowel (49 za)
24 Pile of Incandescent Dust (190 za)
42 Potent Venom Sac (106 za)
15 Large Scale (111 za)
33 Large Bone (96 za)
15 Large Claw (100 za)
15 Large Fang (96 za)

Cena: 41519 (Kumulativní cena: 239606)


Level:300

Vytvoř: 52 Mithril Ingot
Vytvoř: 42 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Trident Head
Vytvoř: 11 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 6 Carrion Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 5 Carrion Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!