Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T06:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
207398
Očekávaná návratnost
- 12866
Očekávaná koncová cena
194532

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
9 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1318 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1317 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1317 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
207398

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
207398

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (193 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (180 za)
Elder Wood Log (145 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (58 za)
Seasoned Wood Log (160 za)
Thick Leather Section (55 za)
Rugged Leather Section (518 za)
Pile of Glittering Dust (70 za)
Pile of Shimmering Dust (269 za)
Pile of Radiant Dust (750 za)
Pile of Luminous Dust (579 za)
Pile of Incandescent Dust (129 za)
Small Venom Sac (66 za)
Venom Sac (450 za)
Full Venom Sac (549 za)
Potent Venom Sac (77 za)
Large Scale (76 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (112 za)
Large Bone (77 za)
Bone Shard (65 za)
Heavy Bone (319 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Claw (79 za)
Large Fang (78 za)
Beryl Shard (91 za)
Opal Shard (70 za)
Mushroom (7 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (89 za)
Sage Leaf (10 za)
Slab of Red Meat (65 za)
Remaining Cost
207398

Předchystáno (Kup na tržišti)

Vital Green Inscription (9 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1290 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (14 za)
11 Vital Green Inscription (9 za)
54 Pile of Glittering Dust (70 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 7377 (Kumulativní cena: 7377)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Vital Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (7 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (89 za)
108 Soft Wood Log (58 za)
27 Pile of Shimmering Dust (269 za)
27 Small Venom Sac (66 za)
27 Small Totem (112 za)
27 Bone Shard (65 za)

Cena: 23274 (Kumulativní cena: 30651)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (89 za)
72 Iron Ore (193 za)
72 Seasoned Wood Log (160 za)
13 Rugged Leather Section (518 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Vigorous Seasoned Inscription (1290 za)
13 Pile of Radiant Dust (750 za)
27 Venom Sac (450 za)
13 Slab of Red Meat (65 za)

Cena: 73644 (Kumulativní cena: 104295)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Vigorous Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (89 za)
36 Platinum Ore (180 za)
81 Hard Wood Log (109 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (579 za)
27 Full Venom Sac (549 za)
27 Heavy Bone (319 za)
27 Beryl Shard (91 za)
27 Opal Shard (70 za)

Cena: 62586 (Kumulativní cena: 166881)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (89 za)
24 Sage Leaf (10 za)
80 Mithril Ore (43 za)
90 Elder Wood Log (145 za)
24 Thick Leather Section (55 za)
90 Pile of Incandescent Dust (129 za)
42 Potent Venom Sac (77 za)
15 Large Scale (76 za)
15 Large Bone (77 za)
15 Large Claw (79 za)
15 Large Fang (78 za)

Cena: 40517 (Kumulativní cena: 207398)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!