Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-14T03:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
38532
Očekávaná návratnost
- 9167
Očekávaná koncová cena
29365

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
81 Peach Pie - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38532

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 427
Remaining Cost
38532

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (190 za)
Egg (34 za)
Vanilla Bean (91 za)
Black Peppercorn (58 za)
Head of Lettuce (10 za)
Strawberry (9 za)
Chili Pepper (37 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (30 za)
Sesame Seed (11 za)
Cayenne Pepper (112 za)
Tarragon Leaves (45 za)
Clove (41 za)
Rutabaga (97 za)
Mint Leaf (21 za)
Slab of Red Meat (25 za)
Remaining Cost
38532

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (89 za)
Bowl of Peach Pie Filling (106 za)
Jar of Orange Sauce (50 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 27 Ball of Dough
Vytvoř: 68 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 21 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Citrus Clove Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Peach Pie

Level:400

Nic. Vše hotovo!