Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-20T17:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
40887
Očekávaná návratnost
- 6344
Očekávaná koncová cena
34543

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
54 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 20 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Veggie Burger - Prodáváno za 57 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
4887

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 399
Remaining Cost
4887

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Egg (25 za)
Mushroom (20 za)
Head of Garlic (149 za)
Vanilla Bean (42 za)
Black Peppercorn (109 za)
Head of Lettuce (15 za)
Thyme Leaf (44 za)
Strawberry (18 za)
Raspberry (12 za)
Chili Pepper (51 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (44 za)
Dill Sprig (7 za)
Tarragon Leaves (14 za)
Coriander Seed (23 za)
Rutabaga (83 za)
Blackberry (10 za)
Slab of Red Meat (63 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
4887

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (129 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (50 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (25 za)
Raspberry Peach Compote (163 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 23 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!