Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-11T19:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
39082
Očekávaná návratnost
- 7893
Očekávaná koncová cena
31189

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
27 Deluxe Burger - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
81 Veggie Burger - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
81 Peach Pie - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
39082

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 434
Remaining Cost
39082

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (340 za)
Egg (58 za)
Mushroom (9 za)
Head of Garlic (103 za)
Vanilla Bean (44 za)
Black Peppercorn (47 za)
Head of Lettuce (8 za)
Strawberry (6 za)
Raspberry (15 za)
Chili Pepper (36 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (39 za)
Tarragon Leaves (20 za)
Coriander Seed (18 za)
Rutabaga (107 za)
Mint Leaf (20 za)
Slab of Red Meat (35 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
39082

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (93 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Peach Pie Filling (30 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 27 Ball of Dough
Vytvoř: 68 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 21 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Deluxe Burger

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Peach Pie

Level:400

Nic. Vše hotovo!