Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-25T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
53908
Očekávaná návratnost
- 25807
Očekávaná koncová cena
28101

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
46 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
54 Spinach Burger - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5398

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 483
Remaining Cost
5398

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (7 za)
Egg (125 za)
Turnip (9 za)
Vanilla Bean (74 za)
Black Peppercorn (95 za)
Spinach Leaf (60 za)
Bay Leaf (15 za)
Thyme Leaf (117 za)
Head of Cabbage (8 za)
Rosemary Sprig (80 za)
Sesame Seed (42 za)
Orange (86 za)
Cayenne Pepper (105 za)
Tarragon Leaves (88 za)
Parsnip (14 za)
Clove (29 za)
Rutabaga (150 za)
Slab of Red Meat (54 za)
Remaining Cost
5398

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (150 za)
Jar of Mint Sauce (29 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 50 Loaf of Bread
Vytvoř: 81 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 22 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 14 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Roast Meat with Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!