Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-10-16T09:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
37928
Očekávaná návratnost
- 7190
Očekávaná koncová cena
30738

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
27 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
81 Veggie Burger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37928

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 364
Remaining Cost
37928

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (74 za)
Egg (77 za)
Mushroom (13 za)
Turnip (5 za)
Vanilla Bean (50 za)
Black Peppercorn (39 za)
Head of Lettuce (11 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (24 za)
Chili Pepper (46 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (9 za)
Sesame Seed (19 za)
Tarragon Leaves (19 za)
Parsnip (11 za)
Clove (83 za)
Rutabaga (132 za)
Mint Leaf (18 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
37928

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (108 za)
Jar of Orange Sauce (45 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 95 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 22 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Grilled Portobello Mushroom

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Citrus Clove Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!