Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
38533
Očekávaná návratnost
- 10499
Očekávaná koncová cena
28034

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
81 Veggie Burger - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
42 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38533

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 434
Remaining Cost
38533

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (164 za)
Egg (42 za)
Mushroom (21 za)
Head of Garlic (96 za)
Vanilla Bean (55 za)
Black Peppercorn (46 za)
Head of Lettuce (10 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (54 za)
Chili Pepper (57 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (47 za)
Sesame Seed (11 za)
Tarragon Leaves (47 za)
Coriander Seed (9 za)
Rutabaga (87 za)
Mint Leaf (17 za)
Blackberry (43 za)
Slab of Red Meat (60 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
38533

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (128 za)
Raspberry Peach Compote (112 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 14 Ball of Dough
Vytvoř: 68 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 22 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Mixed Berry Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!