'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
35252
Očekávaná návratnost
- 10973
Očekávaná koncová cena
24279

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
54 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
42 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35252

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 427
Remaining Cost
35252

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (241 za)
Egg (15 za)
Vanilla Bean (92 za)
Black Peppercorn (46 za)
Head of Lettuce (9 za)
Strawberry (9 za)
Raspberry (35 za)
Chili Pepper (35 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (17 za)
Sesame Seed (13 za)
Cayenne Pepper (109 za)
Tarragon Leaves (46 za)
Clove (11 za)
Rutabaga (98 za)
Blackberry (9 za)
Slab of Red Meat (26 za)
Remaining Cost
35252

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (134 za)
Raspberry Peach Compote (99 za)
Jar of Orange Sauce (61 za)
Orange Cake (49 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (56 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 14 Ball of Dough
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 22 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Citrus Clove Meat

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Orange Coconut Cake

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Mixed Berry Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!