Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
33222
Očekávaná návratnost
- 19457
Očekávaná koncová cena
13765

21 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Ascalonian Dressing - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
18 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Pasta with Tomato Sauce - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Banana Cream Pie - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Mashed Yams - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Lemon Bar - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Strawberry Pie - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
30 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
16 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Bowl of Peach Pie Filling - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
33222

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1477
Remaining Cost
33222

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (150 za)
Onion (137 za)
Egg (156 za)
Mushroom (40 za)
Head of Garlic (171 za)
Vanilla Bean (77 za)
Black Peppercorn (85 za)
Spinach Leaf (85 za)
Sage Leaf (123 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (33 za)
Bay Leaf (16 za)
Thyme Leaf (114 za)
Raspberry (49 za)
Blueberry (18 za)
Yam (16 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (147 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (30 za)
Rosemary Sprig (85 za)
Dill Sprig (14 za)
Sesame Seed (55 za)
Orange (158 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Asparagus Spear (43 za)
Tarragon Leaves (62 za)
Parsnip (10 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (66 za)
Slab of Red Meat (53 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
33222

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (80 za)
Slice of Garlic Bread (186 za)
Cup of Banana Cream Pie Filling (109 za)
Grape (7 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (30 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 17 Loaf of Bread
Vytvoř: 3 Ball of Dough
Vytvoř: 33 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 31 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 20 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 2 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pasta Noodles (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Lemon (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 1 Pile of Ascalonian Herbs
Vytvoř: 14 Spinach Burger

Level:125

Objev:

Ball of Dough (1)
Cup of Banana Cream Pie Filling (1)

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 18 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Stick of Butter (1)
Yam (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Peach Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!