Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T08:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
26181
Očekávaná návratnost
- 3363
Očekávaná koncová cena
22818

26 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 25 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
9 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Salad a la Consortium - Prodáváno za 14 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
26181

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1120
Remaining Cost
26181

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Egg (72 za)
Mushroom (41 za)
Vanilla Bean (69 za)
Black Peppercorn (236 za)
Head of Lettuce (18 za)
Spinach Leaf (148 za)
Thyme Leaf (177 za)
Walnut (40 za)
Strawberry (54 za)
Raspberry (14 za)
Blueberry (35 za)
Yam (49 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (71 za)
Rosemary Sprig (67 za)
Dill Sprig (48 za)
Sesame Seed (174 za)
Tarragon Leaves (16 za)
Green Onion (9 za)
Blackberry (19 za)
Slab of Red Meat (118 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
26181

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (50 za)
Poultry Piccata (235 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (199 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (85 za)
Bowl of Tomato Soup (135 za)
Bowl of Clam Chowder (197 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (47 za)
Grape (17 za)
Sesame Seed Bun (27 za)
Bottle of Tropical Dressing (78 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 1 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 25 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 24 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Walnut (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 9 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!