Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
13753
Očekávaná návratnost
- 7806
Očekávaná koncová cena
5947

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
7 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
20 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
13753

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1344
Remaining Cost
13753

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Onion (69 za)
Egg (40 za)
Vanilla Bean (61 za)
Black Peppercorn (29 za)
Sage Leaf (9 za)
Strawberry (6 za)
Raspberry (35 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (19 za)
Portobello Mushroom (15 za)
Rosemary Sprig (22 za)
Sesame Seed (7 za)
Cayenne Pepper (70 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (31 za)
Parsnip (11 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (16 za)
Slab of Red Meat (33 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
13753

Předchystáno (Kup na tržišti)

Slice of Garlic Bread (55 za)
Grape (9 za)
Sesame Seed Bun (4 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 29 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 19 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 19 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 7 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!