Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
19148
Očekávaná návratnost
- 11029
Očekávaná koncová cena
8119

26 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Marinated Mushroom - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
2 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
25 Roasted Parsnip - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
11 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
19 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19148

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1162
Remaining Cost
19148

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (204 za)
Egg (55 za)
Mushroom (11 za)
Vanilla Bean (75 za)
Black Peppercorn (30 za)
Head of Lettuce (9 za)
Sage Leaf (14 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (53 za)
Chili Pepper (42 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (22 za)
Rosemary Sprig (24 za)
Sesame Seed (10 za)
Cayenne Pepper (95 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (57 za)
Parsnip (15 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (31 za)
Slab of Red Meat (67 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
19148

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (40 za)
Grape (10 za)
Sesame Seed Bun (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 82 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 56 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Mushroom (3)
Bottle of Simple Dressing (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 10 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 1 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 18 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!