Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
34130
Očekávaná návratnost
- 17906
Očekávaná koncová cena
16224

17 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
19 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
7 Bottle of Ascalonian Dressing - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
10 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
15 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 26 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
23 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
9 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
13 Longevity Noodles - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34130

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1064
Remaining Cost
34130

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (11 za)
Mushroom (52 za)
Turnip (10 za)
Vanilla Bean (57 za)
Black Peppercorn (87 za)
Head of Lettuce (173 za)
Spinach Leaf (131 za)
Oregano Leaf (6 za)
Parsley Leaf (36 za)
Bay Leaf (13 za)
Thyme Leaf (107 za)
Strawberry (126 za)
Raspberry (53 za)
Blueberry (30 za)
Chili Pepper (181 za)
Head of Cabbage (8 za)
Portobello Mushroom (37 za)
Rosemary Sprig (71 za)
Dill Sprig (10 za)
Cayenne Pepper (109 za)
Tarragon Leaves (70 za)
Parsnip (12 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (104 za)
Blackberry (53 za)
Slab of Red Meat (88 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
34130

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (110 za)
Cinnamon Apple (144 za)
Bottle of Sesame-Ginger Sauce (98 za)
Grape (8 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (200 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 9 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 14 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 17 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Vytvoř: 7 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 21 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 13 Longevity Noodles

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 16 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 8 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!