Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
39409
Očekávaná návratnost
- 17604
Očekávaná koncová cena
21805

22 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
17 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
16 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
25 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3949

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1302
Remaining Cost
3949

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (30 za)
Stick of Butter (298 za)
Onion (184 za)
Egg (175 za)
Turnip (20 za)
Head of Garlic (104 za)
Vanilla Bean (120 za)
Black Peppercorn (115 za)
Sage Leaf (196 za)
Parsley Leaf (111 za)
Strawberry (112 za)
Raspberry (92 za)
Blueberry (36 za)
Yam (8 za)
Zucchini (36 za)
Chili Pepper (64 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (37 za)
Rosemary Sprig (86 za)
Sesame Seed (56 za)
Orange (86 za)
Cayenne Pepper (98 za)
Asparagus Spear (113 za)
Tarragon Leaves (88 za)
Parsnip (10 za)
Artichoke (9 za)
Coriander Seed (8 za)
Green Onion (8 za)
Clove (65 za)
Rutabaga (159 za)
Mint Leaf (16 za)
Slab of Red Meat (90 za)
Slab of Poultry Meat (416 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
3949

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (66 za)
Grape (7 za)
Sesame Seed Bun (6 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (44 za)
Bottle of Tropical Dressing (16 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 20 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 17 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 25 Jar of Mint Sauce
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 16 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!