Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
210044
Očekávaná návratnost
- 20232
Očekávaná koncová cena
189812

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Boots - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1479 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1127 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 1106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
4 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 421 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21044

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
21044

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (63 za)
Rawhide Leather Section (22 za)
Thin Leather Section (66 za)
Thick Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (88 za)
Rugged Leather Section (310 za)
Wool Scrap (150 za)
Cotton Scrap (27 za)
Linen Scrap (115 za)
Silk Scrap (27 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (56 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (60 za)
Vial of Blood (461 za)
Small Totem (58 za)
Totem (460 za)
Intricate Totem (94 za)
Large Bone (58 za)
Small Claw (44 za)
Large Claw (94 za)
Large Fang (41 za)
Engraved Totem (390 za)
Remaining Cost
21044

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (25 za)
Jute Headpiece Strap (109 za)
Jute Headpiece Padding (72 za)
Jute Epaulet Padding (177 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Gloves Panel (399 za)
Wool Gloves Padding (291 za)
Wool Footwear Sole (177 za)
Wool Headpiece Strap (391 za)
Wool Headpiece Padding (276 za)
Cotton Gloves Padding (68 za)
Linen Helm Strap (517 za)
Silk Epaulet Panel (121 za)
Mighty Jute Insignia (90 za)
Precise Jute Insignia (73 za)
Resilient Jute Insignia (82 za)
Vital Jute Insignia (97 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (168 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
Healing Jute Insignia (69 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (589 za)
Honed Wool Insignia (436 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (650 za)
Strong Cotton Insignia (1252 za)
Hearty Cotton Insignia (1332 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3493 za)
Hunter's Cotton Insignia (199 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3987 za)
Berserker's Linen Insignia (988 za)
Cleric's Linen Insignia (978 za)
Rampager's Linen Insignia (1258 za)
Assassin's Silk Insignia (339 za)
Berserker's Silk Insignia (332 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (181 za)
Malign Jute Insignia (69 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (133 za)
Hearty Wool Insignia (435 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (651 za)
Assassin's Linen Insignia (1252 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3899 za)
Carrion Linen Insignia (1163 za)
Knight's Linen Insignia (1164 za)
Valkyrie Linen Insignia (1195 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3931 za)
Rejuvenating Wool Insignia (314 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1139 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2400 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (134 za)
Wool Patch (390 za)
Jute Patch (131 za)
Silk Patch (636 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jute Sandal Sole (25 za)
2 Jute Headpiece Strap (109 za)
9 Jute Headpiece Padding (72 za)
5 Jute Epaulet Padding (177 za)
3 Jute Epaulet Panel (4 za)
70 Jute Scrap (63 za)
42 Rawhide Leather Section (22 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (90 za)
3 Precise Jute Insignia (73 za)
2 Resilient Jute Insignia (82 za)
3 Vital Jute Insignia (97 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (168 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
3 Healing Jute Insignia (69 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (181 za)
3 Malign Jute Insignia (69 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (133 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
16 Tiny Scale (5 za)
3 Vial of Weak Blood (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (134 za)
3 Jute Patch (131 za)

Cena: 10155 (Kumulativní cena: 10155)


Level: 0

Vytvoř: 35 Bolt of Jute
Vytvoř: 21 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 9 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 2 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Gloves Panel (399 za)
1 Wool Gloves Padding (291 za)
2 Wool Footwear Sole (177 za)
1 Wool Headpiece Strap (391 za)
1 Wool Headpiece Padding (276 za)
44 Thin Leather Section (66 za)
110 Wool Scrap (150 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (589 za)
3 Honed Wool Insignia (436 za)
3 Strong Embroidered Wool Insignia (650 za)
3 Hearty Wool Insignia (435 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (651 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (314 za)
9 Vial of Thin Blood (60 za)
9 Small Totem (58 za)
17 Small Claw (44 za)
1 Wool Patch (390 za)

Cena: 31691 (Kumulativní cena: 41846)


Level: 75

Vytvoř: 55 Bolt of Wool
Vytvoř: 22 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 3 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Wool Footwear Upper
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Gloves Padding (68 za)
36 Coarse Leather Section (88 za)
164 Cotton Scrap (27 za)
44 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Strong Cotton Insignia (1252 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1332 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3493 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (199 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1139 za)
9 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2400 za)
6 Vial of Blood (461 za)
3 Totem (460 za)

Cena: 50745 (Kumulativní cena: 92591)


Level:150

Vytvoř: 82 Bolt of Cotton
Vytvoř: 18 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 8 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 4 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 4 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 2 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 2 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Rejuvenating Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Linen Helm Strap (517 za)
50 Rugged Leather Section (310 za)
122 Linen Scrap (115 za)
59 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3987 za)
4 Berserker's Linen Insignia (988 za)
4 Cleric's Linen Insignia (978 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1258 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1252 za)
3 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3899 za)
1 Carrion Linen Insignia (1163 za)
1 Knight's Linen Insignia (1164 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1195 za)
4 Knight's Embroidered Linen Insignia (3931 za)
8 Engraved Totem (390 za)

Cena: 88481 (Kumulativní cena: 181072)


Level:225

Vytvoř: 61 Bolt of Linen
Vytvoř: 25 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 10 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Lining
Vytvoř: 3 Linen Helm Strap
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Epaulet Panel (121 za)
220 Thick Leather Section (34 za)
213 Silk Scrap (27 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (339 za)
3 Berserker's Silk Insignia (332 za)
51 Potent Venom Sac (43 za)
15 Large Scale (56 za)
9 Intricate Totem (94 za)
8 Large Bone (58 za)
3 Large Claw (94 za)
72 Large Fang (41 za)
3 Silk Patch (636 za)

Cena: 28972 (Kumulativní cena: 210044)


Level:300

Vytvoř: 71 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Silk Helm Strap
Vytvoř: 11 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 6 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!