Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-25T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
159049
Očekávaná návratnost
- 27625
Očekávaná koncová cena
131424

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Shoes - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Pants - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 841 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Hunter's Masquerade Mantle - Prodáváno za 875 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Boots - Prodáváno za 2057 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Raiments - Prodáváno za 2598 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Mask - Prodáváno za 2729 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Leggings - Prodáváno za 2869 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Gloves - Prodáváno za 2013 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 474 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
159049

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
159049

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (43 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (63 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (66 za)
Rugged Leather Section (236 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (24 za)
Linen Scrap (78 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (28 za)
Potent Venom Sac (53 za)
Smooth Scale (288 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (300 za)
Vial of Thick Blood (294 za)
Small Totem (40 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (51 za)
Large Fang (47 za)
Engraved Totem (289 za)
Glacial Shard (1080 za)
Remaining Cost
159049

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (68 za)
Jute Sandal Sole (5 za)
Jute Headpiece Strap (73 za)
Jute Headpiece Padding (54 za)
Jute Epaulet Padding (110 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Footwear Sole (127 za)
Wool Epaulet Panel (74 za)
Cotton Pants Panel (228 za)
Cotton Pants Lining (17 za)
Silk Pants Lining (39 za)
Precise Jute Insignia (71 za)
Resilient Jute Insignia (50 za)
Vital Jute Insignia (65 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (144 za)
Healing Jute Insignia (65 za)
Hunter's Wool Insignia (297 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (419 za)
Strong Wool Insignia (208 za)
Honed Wool Insignia (239 za)
Honed Cotton Insignia (881 za)
Strong Cotton Insignia (782 za)
Hearty Cotton Insignia (811 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3198 za)
Berserker's Linen Insignia (801 za)
Cleric's Linen Insignia (721 za)
Rampager's Linen Insignia (860 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (992 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (998 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (998 za)
Berserker's Silk Insignia (188 za)
Rampager's Silk Insignia (143 za)
Knight's Silk Insignia (190 za)
Cleric's Silk Insignia (228 za)
Ravaging Cotton Insignia (462 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (140 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (144 za)
Ravaging Wool Insignia (277 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (448 za)
Hearty Wool Insignia (204 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (446 za)
Assassin's Linen Insignia (979 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3085 za)
Valkyrie Linen Insignia (652 za)
Rejuvenating Wool Insignia (207 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (754 za)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1560 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (91 za)
Wool Patch (285 za)
Jute Patch (106 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2080 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Jute Wristguard Strap (68 za)
6 Jute Sandal Sole (5 za)
6 Jute Headpiece Strap (73 za)
6 Jute Headpiece Padding (54 za)
7 Jute Epaulet Padding (110 za)
3 Jute Epaulet Panel (4 za)
64 Jute Scrap (43 za)
24 Rawhide Leather Section (18 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Precise Jute Insignia (71 za)
4 Resilient Jute Insignia (50 za)
3 Vital Jute Insignia (65 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (144 za)
2 Healing Jute Insignia (65 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (140 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (144 za)
20 Tiny Venom Sac (5 za)
17 Vial of Weak Blood (5 za)
3 Tiny Claw (7 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (91 za)
2 Jute Patch (106 za)

Cena: 6977 (Kumulativní cena: 6977)


Level: 0

Vytvoř: 32 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 1 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 3 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Wool Footwear Sole (127 za)
2 Wool Epaulet Panel (74 za)
44 Thin Leather Section (63 za)
108 Wool Scrap (118 za)
26 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (297 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (419 za)
3 Strong Wool Insignia (208 za)
3 Honed Wool Insignia (239 za)
1 Ravaging Wool Insignia (277 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (448 za)
4 Hearty Wool Insignia (204 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (446 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (207 za)
11 Small Venom Sac (28 za)
3 Small Totem (40 za)
1 Wool Patch (285 za)

Cena: 24144 (Kumulativní cena: 31121)


Level: 75

Vytvoř: 54 Bolt of Wool
Vytvoř: 22 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 8 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Pants Panel (228 za)
1 Cotton Pants Lining (17 za)
40 Coarse Leather Section (66 za)
124 Cotton Scrap (24 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (881 za)
3 Strong Cotton Insignia (782 za)
4 Hearty Cotton Insignia (811 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (462 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (754 za)
7 Hunter's Intricate Cotton Insignia (1560 za)
3 Vial of Blood (300 za)

Cena: 30227 (Kumulativní cena: 61348)


Level:150

Vytvoř: 62 Bolt of Cotton
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 4 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 4 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 4 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 1 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 1 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Masquerade Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Rugged Leather Section (236 za)
144 Linen Scrap (78 za)
60 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3198 za)
2 Berserker's Linen Insignia (801 za)
2 Cleric's Linen Insignia (721 za)
4 Rampager's Linen Insignia (860 za)
1 Assassin's Linen Insignia (979 za)
4 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3085 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (652 za)
8 Smooth Scale (288 za)
6 Vial of Thick Blood (294 za)
2 Glacial Shard (1080 za)
6 Engraved Totem (289 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (2080 za)

Cena: 67079 (Kumulativní cena: 128427)


Level:225

Vytvoř: 72 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Linen Pants Panel
Vytvoř: 6 Linen Pants Lining
Vytvoř: 6 Linen Helm Strap
Vytvoř: 6 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Pants Lining (39 za)
224 Thick Leather Section (41 za)
219 Silk Scrap (19 za)
104 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Berserker's Embroidered Silk Insignia (992 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (998 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (998 za)
3 Berserker's Silk Insignia (188 za)
2 Rampager's Silk Insignia (143 za)
1 Knight's Silk Insignia (190 za)
3 Cleric's Silk Insignia (228 za)
6 Potent Venom Sac (53 za)
39 Large Claw (51 za)
69 Large Fang (47 za)

Cena: 30622 (Kumulativní cena: 159049)


Level:300

Vytvoř: 73 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Silk Helm Strap
Vytvoř: 11 Silk Helm Padding
Vytvoř: 8 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!