'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-15T20:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
235856
Očekávaná návratnost
- 19530
Očekávaná koncová cena
216326

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Acolyte Pants - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Boots - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Winged Pants - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Leggings - Prodáváno za 4937 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Water - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Student Mantle - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 1921 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Student Gloves - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 634 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 838 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 1017 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
235856

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

567 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 18 za)

Total : 567
Remaining Cost
235856

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (62 za)
Rawhide Leather Section (52 za)
Thin Leather Section (193 za)
Thick Leather Section (88 za)
Coarse Leather Section (112 za)
Rugged Leather Section (391 za)
Wool Scrap (207 za)
Cotton Scrap (33 za)
Linen Scrap (106 za)
Silk Scrap (41 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (323 za)
Full Venom Sac (303 za)
Potent Venom Sac (21 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (295 za)
Large Scale (25 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (385 za)
Vial of Thick Blood (307 za)
Tiny Totem (8 za)
Bone Chip (6 za)
Bone (322 za)
Heavy Bone (283 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (44 za)
Large Claw (25 za)
Fang (384 za)
Large Fang (23 za)
Glacial Sliver (145 za)
Glacial Fragment (732 za)
Glacial Shard (2636 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
235856

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (181 za)
Jute Sandal Upper (215 za)
Jute Sandal Sole (36 za)
Jute Headpiece Strap (162 za)
Jute Headpiece Padding (77 za)
Jute Epaulet Padding (163 za)
Jute Epaulet Panel (38 za)
Wool Gloves Panel (658 za)
Wool Gloves Padding (372 za)
Wool Footwear Sole (367 za)
Wool Epaulet Padding (767 za)
Wool Epaulet Panel (260 za)
Linen Pants Lining (196 za)
Linen Shoe Sole (598 za)
Linen Shoe Upper (387 za)
Linen Epaulet Panel (720 za)
Mighty Jute Insignia (107 za)
Precise Jute Insignia (95 za)
Resilient Jute Insignia (98 za)
Vital Jute Insignia (108 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (219 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (213 za)
Healing Jute Insignia (93 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1219 za)
Strong Wool Insignia (325 za)
Honed Wool Insignia (360 za)
Strong Cotton Insignia (1096 za)
Hearty Cotton Insignia (1110 za)
Hunter's Cotton Insignia (899 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3077 za)
Berserker's Linen Insignia (829 za)
Rampager's Linen Insignia (812 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (853 za)
Berserker's Silk Insignia (170 za)
Rampager's Silk Insignia (107 za)
Cleric's Silk Insignia (184 za)
Malign Jute Insignia (103 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1136 za)
Hearty Wool Insignia (365 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (859 za)
Assassin's Linen Insignia (909 za)
Valkyrie Linen Insignia (579 za)
Rejuvenating Wool Insignia (355 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1111 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (450 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (132 za)
Wool Patch (948 za)
Jute Patch (201 za)
Snowflake (100 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (1219 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Jute Wristguard Strap (181 za)
1 Jute Sandal Upper (215 za)
8 Jute Sandal Sole (36 za)
3 Jute Headpiece Strap (162 za)
4 Jute Headpiece Padding (77 za)
7 Jute Epaulet Padding (163 za)
7 Jute Epaulet Panel (38 za)
68 Jute Scrap (62 za)
18 Rawhide Leather Section (52 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (107 za)
2 Precise Jute Insignia (95 za)
1 Resilient Jute Insignia (98 za)
1 Vital Jute Insignia (108 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (219 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (213 za)
2 Healing Jute Insignia (93 za)
1 Malign Jute Insignia (103 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Scale (5 za)
11 Vial of Weak Blood (8 za)
6 Tiny Totem (8 za)
11 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (132 za)
4 Jute Patch (201 za)

Cena: 10955 (Kumulativní cena: 10955)


Level: 0

Vytvoř: 38 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 34 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 3 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 5 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Wool Gloves Panel (658 za)
1 Wool Gloves Padding (372 za)
4 Wool Footwear Sole (367 za)
1 Wool Epaulet Padding (767 za)
5 Wool Epaulet Panel (260 za)
48 Thin Leather Section (193 za)
94 Wool Scrap (207 za)
48 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1219 za)
4 Strong Wool Insignia (325 za)
3 Honed Wool Insignia (360 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1136 za)
3 Hearty Wool Insignia (365 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (859 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (355 za)
2 Glacial Sliver (145 za)
16 Small Claw (44 za)
2 Giver's Embroidered Wool Insignia (450 za)
1 Wool Patch (948 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1219 za)

Cena: 52299 (Kumulativní cena: 63254)


Level: 75

Vytvoř: 47 Bolt of Wool
Vytvoř: 24 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 3 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Coarse Leather Section (112 za)
130 Cotton Scrap (33 za)
78 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Strong Cotton Insignia (1096 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1110 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (899 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3077 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1111 za)
16 Venom Sac (323 za)
6 Vial of Blood (385 za)
1 Glacial Fragment (732 za)
32 Bone (322 za)
9 Fang (384 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1219 za)

Cena: 51211 (Kumulativní cena: 114465)


Level:150

Vytvoř: 81 Bolt of Cotton
Vytvoř: 76 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 4 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 4 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 4 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Vigorous Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Linen Pants Lining (196 za)
2 Linen Shoe Sole (598 za)
1 Linen Shoe Upper (387 za)
3 Linen Epaulet Panel (720 za)
54 Rugged Leather Section (391 za)
150 Linen Scrap (106 za)
87 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (829 za)
3 Rampager's Linen Insignia (812 za)
4 Assassin's Linen Insignia (909 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (579 za)
14 Full Venom Sac (303 za)
8 Smooth Scale (295 za)
3 Vial of Thick Blood (307 za)
2 Glacial Shard (2636 za)
31 Heavy Bone (283 za)
45 Snowflake (100 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1219 za)

Cena: 80602 (Kumulativní cena: 195067)


Level:225

Vytvoř: 95 Bolt of Linen
Vytvoř: 77 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Linen Pants Panel
Vytvoř: 8 Linen Pants Lining
Vytvoř: 4 Linen Helm Strap
Vytvoř: 4 Linen Helm Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 3 Linen Gloves Padding
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Shoe Sole (2)
Linen Shoe Upper (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
124 Thick Leather Section (88 za)
192 Silk Scrap (41 za)
52 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (853 za)
3 Berserker's Silk Insignia (170 za)
1 Rampager's Silk Insignia (107 za)
3 Cleric's Silk Insignia (184 za)
33 Potent Venom Sac (21 za)
8 Large Scale (25 za)
8 Glacial Core (50 za)
9 Large Claw (25 za)
6 Large Fang (23 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (1219 za)

Cena: 40789 (Kumulativní cena: 235856)


Level:300

Vytvoř: 76 Bolt of Silk
Vytvoř: 61 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Silk Helm Strap
Vytvoř: 8 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 2 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!