Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-07-02T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
208488
Očekávaná návratnost
- 18229
Očekávaná koncová cena
190259

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Shoes - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 885 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Boots - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Coat - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Masquerade Mantle - Prodáváno za 596 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Boots - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Boots - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Coat - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 708 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 554 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
208488

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
208488

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (60 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Thin Leather Section (88 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (99 za)
Rugged Leather Section (359 za)
Wool Scrap (202 za)
Cotton Scrap (41 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Venom Sac (290 za)
Potent Venom Sac (15 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (41 za)
Tiny Totem (5 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (323 za)
Small Claw (31 za)
Large Claw (14 za)
Large Fang (15 za)
Glacial Shard (613 za)
Remaining Cost
208488

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (13 za)
Jute Headpiece Strap (104 za)
Jute Headpiece Padding (86 za)
Jute Epaulet Padding (189 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Gloves Panel (498 za)
Wool Gloves Padding (393 za)
Wool Footwear Sole (188 za)
Wool Epaulet Panel (80 za)
Cotton Shoe Sole (196 za)
Cotton Shoe Upper (108 za)
Linen Helm Strap (946 za)
Linen Helm Padding (278 za)
Mighty Jute Insignia (95 za)
Precise Jute Insignia (81 za)
Resilient Jute Insignia (91 za)
Vital Jute Insignia (99 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (145 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Hunter's Wool Insignia (450 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (431 za)
Strong Wool Insignia (301 za)
Honed Wool Insignia (301 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (449 za)
Honed Cotton Insignia (849 za)
Strong Cotton Insignia (731 za)
Hearty Cotton Insignia (848 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2496 za)
Hunter's Cotton Insignia (472 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2006 za)
Berserker's Linen Insignia (979 za)
Cleric's Linen Insignia (999 za)
Rampager's Linen Insignia (943 za)
Berserker's Silk Insignia (300 za)
Cleric's Silk Insignia (251 za)
Malign Jute Insignia (82 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (135 za)
Ravaging Wool Insignia (458 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (403 za)
Hearty Wool Insignia (387 za)
Assassin's Linen Insignia (999 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3700 za)
Knight's Linen Insignia (1197 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3523 za)
Rejuvenating Wool Insignia (299 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (550 za)
Wool Patch (279 za)
Jute Patch (110 za)
Silk Patch (752 za)
Lucent Mote (14 za)
Charm of Skill (4299 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jute Sandal Sole (13 za)
5 Jute Headpiece Strap (104 za)
2 Jute Headpiece Padding (86 za)
3 Jute Epaulet Padding (189 za)
2 Jute Epaulet Panel (4 za)
82 Jute Scrap (60 za)
26 Rawhide Leather Section (23 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (95 za)
3 Precise Jute Insignia (81 za)
3 Resilient Jute Insignia (91 za)
2 Vital Jute Insignia (99 za)
3 Mighty Embroidered Jute Insignia (145 za)
3 Healing Jute Insignia (75 za)
3 Malign Jute Insignia (82 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (135 za)
16 Tiny Venom Sac (6 za)
3 Vial of Weak Blood (8 za)
16 Tiny Totem (5 za)
3 Bone Chip (7 za)
4 Jute Patch (110 za)

Cena: 9715 (Kumulativní cena: 9715)


Level: 0

Vytvoř: 41 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 6 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 7 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 4 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Epaulet Panel
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Gloves Panel (498 za)
1 Wool Gloves Padding (393 za)
4 Wool Footwear Sole (188 za)
1 Wool Epaulet Panel (80 za)
42 Thin Leather Section (88 za)
100 Wool Scrap (202 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (450 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (431 za)
2 Strong Wool Insignia (301 za)
4 Honed Wool Insignia (301 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (449 za)
1 Ravaging Wool Insignia (458 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (403 za)
3 Hearty Wool Insignia (387 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (299 za)
3 Vial of Thin Blood (41 za)
18 Small Claw (31 za)
2 Wool Patch (279 za)

Cena: 35264 (Kumulativní cena: 44979)


Level: 75

Vytvoř: 50 Bolt of Wool
Vytvoř: 21 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Sole (2)
Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Cotton Shoe Sole (196 za)
1 Cotton Shoe Upper (108 za)
60 Coarse Leather Section (99 za)
134 Cotton Scrap (41 za)
59 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (849 za)
4 Strong Cotton Insignia (731 za)
3 Hearty Cotton Insignia (848 za)
2 Strong Embroidered Cotton Insignia (2496 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (472 za)
6 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2006 za)
6 Rejuvenating Cotton Insignia (550 za)
8 Venom Sac (290 za)

Cena: 43651 (Kumulativní cena: 88630)


Level:150

Vytvoř: 67 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 3 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 2 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 2 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Linen Helm Strap (946 za)
1 Linen Helm Padding (278 za)
58 Rugged Leather Section (359 za)
126 Linen Scrap (138 za)
56 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (979 za)
3 Cleric's Linen Insignia (999 za)
4 Rampager's Linen Insignia (943 za)
3 Assassin's Linen Insignia (999 za)
4 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3700 za)
1 Knight's Linen Insignia (1197 za)
3 Carrion Embroidered Linen Insignia (3523 za)
2 Glacial Shard (613 za)
11 Heavy Bone (323 za)
40 Lucent Mote (14 za)
1 Charm of Skill (4299 za)

Cena: 91112 (Kumulativní cena: 179742)


Level:225

Vytvoř: 63 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Panel
Vytvoř: 4 Linen Pants Lining
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Thick Leather Section (45 za)
219 Silk Scrap (30 za)
78 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Berserker's Silk Insignia (300 za)
3 Cleric's Silk Insignia (251 za)
40 Potent Venom Sac (15 za)
84 Large Claw (14 za)
37 Large Fang (15 za)
9 Silk Patch (752 za)

Cena: 28746 (Kumulativní cena: 208488)


Level:300

Vytvoř: 73 Bolt of Silk
Vytvoř: 46 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Silk Helm Strap
Vytvoř: 11 Silk Helm Padding
Vytvoř: 8 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 8 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 5 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Valkyrie Silk Insignia
Vytvoř: 1 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!