Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T15:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
353370
Očekávaná návratnost
- 26698
Očekávaná koncová cena
326672

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 288 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 598 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 494 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Boots - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Mantle - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mantle - Prodáváno za 2973 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1909 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Leggings - Prodáváno za 2845 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Gloves - Prodáváno za 2143 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
353370

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
353370

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (67 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Thin Leather Section (239 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (183 za)
Rugged Leather Section (512 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (85 za)
Linen Scrap (203 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (78 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (572 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (62 za)
Large Claw (74 za)
Large Fang (73 za)
Glacial Sliver (599 za)
Glacial Core (74 za)
Remaining Cost
353370

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (250 za)
Jute Wristguard Padding (110 za)
Jute Sandal Sole (50 za)
Jute Headpiece Strap (230 za)
Jute Headpiece Padding (89 za)
Jute Epaulet Panel (40 za)
Wool Gloves Panel (800 za)
Wool Gloves Padding (400 za)
Wool Footwear Sole (397 za)
Linen Shoe Sole (744 za)
Linen Epaulet Padding (819 za)
Linen Epaulet Panel (895 za)
Mighty Jute Insignia (122 za)
Precise Jute Insignia (113 za)
Resilient Jute Insignia (119 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1219 za)
Vigorous Wool Insignia (489 za)
Healing Jute Insignia (85 za)
Strong Wool Insignia (498 za)
Honed Wool Insignia (525 za)
Honed Cotton Insignia (1748 za)
Strong Cotton Insignia (1571 za)
Hearty Cotton Insignia (1712 za)
Vigorous Cotton Insignia (1009 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3391 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3384 za)
Berserker's Linen Insignia (1594 za)
Cleric's Linen Insignia (1880 za)
Rampager's Linen Insignia (1071 za)
Assassin's Silk Insignia (214 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (2199 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2078 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2020 za)
Berserker's Silk Insignia (260 za)
Knight's Silk Insignia (259 za)
Cleric's Silk Insignia (260 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (240 za)
Malign Jute Insignia (135 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (203 za)
Ravaging Wool Insignia (516 za)
Hearty Wool Insignia (569 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1243 za)
Assassin's Linen Insignia (1667 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (9521 za)
Carrion Linen Insignia (1204 za)
Valkyrie Linen Insignia (1264 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1518 za)
Knight's Intricate Linen Insignia (13693 za)
Wool Patch (883 za)
Jute Patch (180 za)
Snowflake (96 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1300 za)
Pile of Lucent Crystal (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Jute Wristguard Strap (250 za)
2 Jute Wristguard Padding (110 za)
14 Jute Sandal Sole (50 za)
1 Jute Headpiece Strap (230 za)
3 Jute Headpiece Padding (89 za)
3 Jute Epaulet Panel (40 za)
94 Jute Scrap (67 za)
22 Rawhide Leather Section (69 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (122 za)
2 Precise Jute Insignia (113 za)
2 Resilient Jute Insignia (119 za)
3 Healing Jute Insignia (85 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (240 za)
1 Malign Jute Insignia (135 za)
2 Malign Embroidered Jute Insignia (203 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Vial of Weak Blood (8 za)
22 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (9 za)
5 Jute Patch (180 za)

Cena: 12908 (Kumulativní cena: 12908)


Level: 0

Vytvoř: 47 Bolt of Jute
Vytvoř: 21 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 11 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 8 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Wool Gloves Panel (800 za)
2 Wool Gloves Padding (400 za)
4 Wool Footwear Sole (397 za)
38 Thin Leather Section (239 za)
86 Wool Scrap (256 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1219 za)
1 Vigorous Wool Insignia (489 za)
4 Strong Wool Insignia (498 za)
3 Honed Wool Insignia (525 za)
1 Ravaging Wool Insignia (516 za)
3 Hearty Wool Insignia (569 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (1243 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
2 Glacial Sliver (599 za)
24 Small Claw (62 za)
3 Wool Patch (883 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1300 za)

Cena: 57395 (Kumulativní cena: 70303)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Coarse Leather Section (183 za)
120 Cotton Scrap (85 za)
28 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1748 za)
1 Strong Cotton Insignia (1571 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1712 za)
2 Vigorous Cotton Insignia (1009 za)
3 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3391 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3384 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1518 za)
9 Vial of Blood (572 za)
105 Snowflake (96 za)

Cena: 72770 (Kumulativní cena: 143073)


Level:150

Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 6 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 6 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 2 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Shoe Sole (744 za)
1 Linen Epaulet Padding (819 za)
2 Linen Epaulet Panel (895 za)
34 Rugged Leather Section (512 za)
126 Linen Scrap (203 za)
34 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1594 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1880 za)
5 Rampager's Linen Insignia (1071 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1667 za)
4 Assassin's Embroidered Linen Insignia (9521 za)
1 Carrion Linen Insignia (1204 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1264 za)
4 Knight's Intricate Linen Insignia (13693 za)

Cena: 165038 (Kumulativní cena: 308111)


Level:225

Vytvoř: 63 Bolt of Linen
Vytvoř: 17 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Linen Pants Panel
Vytvoř: 5 Linen Pants Lining
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 1 Linen Shoe Upper
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Shoe Upper (1)
Rampager's Linen Insignia (1)
Linen Shoe Sole (2)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Thick Leather Section (45 za)
192 Silk Scrap (19 za)
30 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (214 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (2199 za)
4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2078 za)
4 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2020 za)
3 Berserker's Silk Insignia (260 za)
1 Knight's Silk Insignia (259 za)
3 Cleric's Silk Insignia (260 za)
9 Potent Venom Sac (78 za)
8 Glacial Core (74 za)
9 Large Claw (74 za)
3 Large Fang (73 za)
200 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (1300 za)
12 Pile of Lucent Crystal (99 za)

Cena: 45259 (Kumulativní cena: 353370)


Level:300

Vytvoř: 64 Bolt of Silk
Vytvoř: 21 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Silk Helm Strap
Vytvoř: 9 Silk Helm Padding
Vytvoř: 6 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 6 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Silk Pants Panel
Vytvoř: 3 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!