Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
54598
Očekávaná návratnost
- 16834
Očekávaná koncová cena
37764

22 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
6 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
2 Bottle of Ascalonian Dressing - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
22 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
17 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Filet of Sesame-Roasted Meat - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
3 Grape Pie - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
2 Strawberry Pie - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
3 Pumpkin Pie - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
3 Blackberry Pie - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
4 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
10 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Eztlitl Stuffed Mushroom - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
24 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
15 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
54598

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 672
Remaining Cost
54598

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (13 za)
Stick of Butter (210 za)
Egg (238 za)
Mushroom (47 za)
Turnip (7 za)
Head of Garlic (198 za)
Chocolate Bar (365 za)
Vanilla Bean (77 za)
Black Peppercorn (99 za)
Spinach Leaf (111 za)
Oregano Leaf (6 za)
Parsley Leaf (30 za)
Bay Leaf (17 za)
Thyme Leaf (126 za)
Strawberry (155 za)
Raspberry (52 za)
Chili Pepper (206 za)
Head of Cabbage (9 za)
Portobello Mushroom (34 za)
Rosemary Sprig (66 za)
Dill Sprig (15 za)
Sesame Seed (73 za)
Orange (226 za)
Cayenne Pepper (122 za)
Asparagus Spear (96 za)
Tarragon Leaves (54 za)
Parsnip (10 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (18 za)
Rutabaga (117 za)
Mint Leaf (14 za)
Slab of Red Meat (89 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
54598

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pasta Noodles (93 za)
Bowl of Sage Stuffing (100 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (60 za)
Slice of Buttered Toast (119 za)
Slice of Garlic Bread (140 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (79 za)
Cinnamon Apple (93 za)
Bowl of Grape Pie Filling (21 za)
Bottle of Sesame-Ginger Sauce (57 za)
Raspberry Peach Compote (94 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (219 za)
Orange Cake (254 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (110 za)
Bowl of Blackberry Pie Filling (2 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (297 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 19 Loaf of Bread
Vytvoř: 4 Ball of Dough
Vytvoř: 55 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Vytvoř: 2 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 22 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Bottle of Sesame-Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 9 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 10 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Stick of Butter (1)
Ball of Dough (1)
Bowl of Blackberry Pie Filling (1)

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Portobello Mushroom (2)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 1 Orange Coconut Cake
Vytvoř: 16 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!