Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-17T22:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
33185
Očekávaná návratnost
- 4415
Očekávaná koncová cena
28770

8 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
6 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
13 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
15 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
21 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
3 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
26 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
33185

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 637
Remaining Cost
33185

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Onion (123 za)
Egg (74 za)
Head of Garlic (108 za)
Chocolate Bar (209 za)
Vanilla Bean (60 za)
Black Peppercorn (59 za)
Strawberry (9 za)
Raspberry (13 za)
Yam (40 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (37 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (10 za)
Rosemary Sprig (63 za)
Sesame Seed (13 za)
Orange (111 za)
Cayenne Pepper (84 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Coriander Seed (12 za)
Clove (79 za)
Rutabaga (126 za)
Mint Leaf (15 za)
Blackberry (8 za)
Slab of Red Meat (35 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
33185

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (154 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (50 za)
Raspberry Peach Compote (85 za)
Sesame Seed Bun (8 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (178 za)
Jar of Orange Sauce (39 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (248 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 41 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 19 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 5 Grilled Portobello Mushroom
Vytvoř: 12 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 7 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 14 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 26 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 20 Chocolate Raspberry Cream
Vytvoř: 2 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!