Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
28476
Očekávaná návratnost
- 8162
Očekávaná koncová cena
20314

20 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Marinated Mushroom - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
21 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
6 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cauliflower Sautee - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
25 Roasted Parsnip - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
13 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28476

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588
Remaining Cost
28476

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (63 za)
Stick of Butter (221 za)
Onion (80 za)
Egg (37 za)
Mushroom (15 za)
Turnip (8 za)
Head of Garlic (77 za)
Chocolate Bar (257 za)
Vanilla Bean (37 za)
Black Peppercorn (26 za)
Head of Lettuce (8 za)
Strawberry (6 za)
Raspberry (39 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (45 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (23 za)
Rosemary Sprig (30 za)
Sesame Seed (10 za)
Cayenne Pepper (66 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (44 za)
Parsnip (12 za)
Coriander Seed (9 za)
Head of Cauliflower (10 za)
Clove (10 za)
Rutabaga (73 za)
Mint Leaf (11 za)
Slab of Red Meat (51 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
28476

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (40 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (40 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (69 za)
Raspberry Peach Compote (115 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (94 za)
Jar of Orange Sauce (83 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (234 za)
Jar of Mint Sauce (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 77 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Mushroom (3)
Bottle of Simple Dressing (1)

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 12 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 19 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 5 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Vytvoř: 21 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!