Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-13T19:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
32195
Očekávaná návratnost
- 5621
Očekávaná koncová cena
26574

22 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
6 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
34 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
22 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
13 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
11 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
13 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
14 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32195

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 574
Remaining Cost
32195

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (218 za)
Egg (37 za)
Mushroom (14 za)
Head of Garlic (111 za)
Chocolate Bar (268 za)
Vanilla Bean (91 za)
Black Peppercorn (54 za)
Head of Lettuce (11 za)
Strawberry (9 za)
Raspberry (27 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (44 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (10 za)
Rosemary Sprig (27 za)
Sesame Seed (10 za)
Orange (113 za)
Cayenne Pepper (112 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (44 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (11 za)
Clove (38 za)
Rutabaga (98 za)
Mint Leaf (21 za)
Blackberry (10 za)
Slab of Red Meat (25 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
32195

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ball of Dough (218 za)
Bowl of Sage Stuffing (40 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (140 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (70 za)
Raspberry Peach Compote (88 za)
Bowl of Peach Pie Filling (108 za)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (31 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (152 za)
Jar of Orange Sauce (50 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (239 za)
Jar of Mint Sauce (11 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Loaf of Bread
Vytvoř: 53 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 16 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 12 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 10 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 12 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!