Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-24T23:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
36536
Očekávaná návratnost
- 6303
Očekávaná koncová cena
30233

21 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
3 Grape Pie - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
13 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
14 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
19 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
23 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 20 za pomocí Minimální prodejní cena
15 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36536

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 497
Remaining Cost
36536

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (204 za)
Egg (30 za)
Mushroom (14 za)
Head of Garlic (130 za)
Vanilla Bean (95 za)
Black Peppercorn (84 za)
Head of Lettuce (12 za)
Strawberry (10 za)
Raspberry (42 za)
Yam (35 za)
Zucchini (16 za)
Chili Pepper (45 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (9 za)
Rosemary Sprig (39 za)
Sesame Seed (15 za)
Orange (118 za)
Cayenne Pepper (119 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (43 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (16 za)
Clove (18 za)
Rutabaga (112 za)
Mint Leaf (55 za)
Blackberry (18 za)
Slab of Red Meat (37 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
36536

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (44 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (50 za)
Bowl of Grape Pie Filling (2 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (120 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (98 za)
Raspberry Peach Compote (97 za)
Sesame Seed Bun (8 za)
Bowl of Peach Pie Filling (117 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (193 za)
Jar of Orange Sauce (50 za)
Orange Cake (89 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (126 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (248 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 3 Ball of Dough
Vytvoř: 50 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 25 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 14 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 20 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 1 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 12 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 22 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 22 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 9 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 13 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!