Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T20:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
52613
Očekávaná návratnost
- 18132
Očekávaná koncová cena
34481

25 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
7 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
52613

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588
Remaining Cost
52613

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (30 za)
Stick of Butter (365 za)
Egg (207 za)
Turnip (6 za)
Chocolate Bar (500 za)
Vanilla Bean (113 za)
Black Peppercorn (108 za)
Strawberry (79 za)
Raspberry (102 za)
Chili Pepper (41 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (17 za)
Rosemary Sprig (97 za)
Sesame Seed (39 za)
Orange (100 za)
Cayenne Pepper (118 za)
Asparagus Spear (29 za)
Tarragon Leaves (92 za)
Parsnip (9 za)
Rutabaga (133 za)
Mint Leaf (14 za)
Slab of Red Meat (155 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
52613

Předchystáno (Kup na tržišti)

Slice of Garlic Bread (151 za)
Raspberry Peach Compote (194 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (341 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (619 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 55 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 23 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Roasted Rutabaga

Level:250

Vytvoř: 28 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!