Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-15T04:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
30615
Očekávaná návratnost
- 9050
Očekávaná koncová cena
21565

22 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
7 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Marinated Mushroom - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
11 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cauliflower Sautee - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
17 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
7 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
25 Roasted Parsnip - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
12 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3615

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 525
Remaining Cost
3615

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (59 za)
Stick of Butter (218 za)
Egg (27 za)
Mushroom (9 za)
Turnip (6 za)
Head of Garlic (94 za)
Chocolate Bar (233 za)
Vanilla Bean (84 za)
Black Peppercorn (21 za)
Head of Lettuce (9 za)
Strawberry (8 za)
Raspberry (55 za)
Chili Pepper (38 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (20 za)
Rosemary Sprig (16 za)
Sesame Seed (8 za)
Orange (151 za)
Cayenne Pepper (77 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (40 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (9 za)
Head of Cauliflower (10 za)
Clove (8 za)
Rutabaga (100 za)
Mint Leaf (15 za)
Blackberry (25 za)
Slab of Red Meat (70 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
3615

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (41 za)
Raspberry Peach Compote (127 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Peach Pie Filling (119 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (144 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (197 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 1 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 78 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Mushroom (3)
Bottle of Simple Dressing (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 18 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Vytvoř: 10 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 11 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 16 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 6 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!