Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
49277
Očekávaná návratnost
- 17711
Očekávaná koncová cena
31566

17 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
24 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
32 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mashed Yams - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
2 Strawberry Pie - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
16 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Pumpkin Pie - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
4 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
17 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
4 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
18 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
20 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
49277

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 672
Remaining Cost
49277

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (3 za)
Stick of Butter (172 za)
Onion (167 za)
Egg (136 za)
Mushroom (40 za)
Turnip (13 za)
Head of Garlic (181 za)
Chocolate Bar (295 za)
Vanilla Bean (77 za)
Black Peppercorn (76 za)
Spinach Leaf (80 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (37 za)
Bay Leaf (18 za)
Thyme Leaf (97 za)
Raspberry (40 za)
Yam (7 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (141 za)
Head of Cabbage (9 za)
Portobello Mushroom (15 za)
Rosemary Sprig (85 za)
Dill Sprig (11 za)
Sesame Seed (55 za)
Orange (143 za)
Cayenne Pepper (90 za)
Asparagus Spear (13 za)
Tarragon Leaves (45 za)
Parsnip (23 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (46 za)
Rutabaga (164 za)
Mint Leaf (12 za)
Blackberry (95 za)
Slab of Red Meat (60 za)
Passion Fruit (16 za)
Remaining Cost
49277

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (62 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (40 za)
Slice of Buttered Toast (54 za)
Slice of Garlic Bread (120 za)
Raspberry Peach Compote (103 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Peach Pie Filling (214 za)
Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (270 za)
Orange Cake (194 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (74 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (306 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 18 Loaf of Bread
Vytvoř: 3 Ball of Dough
Vytvoř: 66 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 15 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 21 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Vytvoř: 24 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Stick of Butter (1)
Yam (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 16 Roasted Rutabaga
Vytvoř: 1 Slice of Pumpkin Bread

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 19 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 1 Orange Coconut Cake
Vytvoř: 21 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 16 Plate of Steak and Asparagus
Vytvoř: 3 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!