Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T12:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
35159
Očekávaná návratnost
- 1339
Očekávaná koncová cena
33820

22 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
14 Pasta Noodles - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
18 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35159

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588
Remaining Cost
35159

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (75 za)
Egg (27 za)
Turnip (8 za)
Head of Garlic (148 za)
Chocolate Bar (242 za)
Vanilla Bean (43 za)
Black Peppercorn (109 za)
Head of Lettuce (14 za)
Thyme Leaf (49 za)
Strawberry (14 za)
Raspberry (14 za)
Yam (47 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (50 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (10 za)
Rosemary Sprig (43 za)
Dill Sprig (10 za)
Sesame Seed (52 za)
Orange (46 za)
Cayenne Pepper (48 za)
Tarragon Leaves (15 za)
Parsnip (9 za)
Coriander Seed (32 za)
Rutabaga (82 za)
Mint Leaf (42 za)
Slab of Red Meat (71 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
35159

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (50 za)
Slice of Buttered Toast (34 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (46 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (55 za)
Bowl of Clam Chowder (126 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (50 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (24 za)
Raspberry Peach Compote (171 za)
Sesame Seed Bun (19 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (222 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (312 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 49 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 15 Pasta Noodles

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 2 Loaf of Zucchini Bread
Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 19 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 26 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 22 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!