Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-03T14:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
30994
Očekávaná návratnost
- 9187
Očekávaná koncová cena
21807

22 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
7 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
21 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cauliflower Sautee - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
8 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
16 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
21 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3994

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 658
Remaining Cost
3994

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (69 za)
Stick of Butter (201 za)
Egg (28 za)
Mushroom (7 za)
Turnip (7 za)
Head of Garlic (91 za)
Chocolate Bar (279 za)
Vanilla Bean (71 za)
Black Peppercorn (47 za)
Head of Lettuce (9 za)
Strawberry (8 za)
Raspberry (53 za)
Chili Pepper (30 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (20 za)
Rosemary Sprig (14 za)
Sesame Seed (9 za)
Cayenne Pepper (87 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (46 za)
Parsnip (12 za)
Coriander Seed (11 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (8 za)
Rutabaga (98 za)
Mint Leaf (22 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (31 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
3994

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (129 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (90 za)
Raspberry Peach Compote (119 za)
Sesame Seed Bun (7 za)
Bowl of Peach Pie Filling (113 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (164 za)
Jar of Orange Sauce (102 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (199 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 2 Ball of Dough
Vytvoř: 53 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 18 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Vytvoř: 21 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Portobello Mushroom (2)
Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 7 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 15 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Mixed Berry Pie Filling
Vytvoř: 23 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!