Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
230389
Očekávaná návratnost
- 20742
Očekávaná koncová cena
209647

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoes - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
20 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 368 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 1276 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Gloves - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Boots - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Boots - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 360 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Shoulders - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1267 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23389

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
23389

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (37 za)
Rawhide Leather Section (19 za)
Thin Leather Section (74 za)
Thick Leather Section (66 za)
Coarse Leather Section (121 za)
Rugged Leather Section (423 za)
Wool Scrap (143 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (122 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (434 za)
Potent Venom Sac (32 za)
Smooth Scale (396 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (51 za)
Vial of Thick Blood (415 za)
Tiny Totem (6 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (398 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (48 za)
Claw (356 za)
Sharp Claw (428 za)
Large Claw (28 za)
Large Fang (33 za)
Glacial Shard (815 za)
Remaining Cost
23389

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (146 za)
Coarse Shoulderguard Panel (376 za)
Coarse Boot Upper (388 za)
Coarse Glove Panel (405 za)
Thin Boot Sole (135 za)
Thin Shoulderguard Panel (265 za)
Thin Shoulderguard Padding (278 za)
Rawhide Mask Padding (40 za)
Rawhide Boot Upper (75 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (42 za)
Rawhide Boot Sole (43 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (44 za)
Rugged Boot Sole (410 za)
Rugged Shoulderguard Panel (1426 za)
Rugged Boot Upper (1406 za)
Rugged Glove Lining (32 za)
Rugged Goggle Padding (499 za)
Rugged Goggle Strap (726 za)
Thick Boot Sole (143 za)
Resilient Jute Insignia (88 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (149 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Strong Wool Insignia (280 za)
Honed Wool Insignia (272 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (693 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (693 za)
Hearty Cotton Insignia (314 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3024 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3094 za)
Hunter's Cotton Insignia (853 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3089 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2982 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4240 za)
Cleric's Linen Insignia (1372 za)
Rampager's Linen Insignia (1227 za)
Assassin's Silk Insignia (60 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1085 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (970 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (960 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1010 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1010 za)
Berserker's Silk Insignia (100 za)
Valkyrie Silk Insignia (98 za)
Rampager's Silk Insignia (65 za)
Knight's Silk Insignia (97 za)
Cleric's Silk Insignia (100 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
Malign Jute Insignia (81 za)
Ravaging Wool Insignia (387 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (636 za)
Hearty Wool Insignia (294 za)
Assassin's Linen Insignia (1171 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4560 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4564 za)
Carrion Linen Insignia (1250 za)
Knight's Linen Insignia (1271 za)
Valkyrie Linen Insignia (1286 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4527 za)
Rejuvenating Wool Insignia (280 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3142 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (94 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6949 za)
Wool Patch (309 za)
Jute Patch (99 za)
Silk Patch (892 za)
Linen Patch (291 za)
Charm of Skill (4577 za)
Pile of Lucent Crystal (102 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Rawhide Mask Padding (40 za)
2 Rawhide Boot Upper (75 za)
8 Rawhide Shoulderguard Padding (42 za)
8 Rawhide Boot Sole (43 za)
5 Rawhide Shoulderguard Panel (44 za)
60 Jute Scrap (37 za)
62 Rawhide Leather Section (19 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Resilient Jute Insignia (88 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (149 za)
1 Healing Jute Insignia (75 za)
1 Malign Jute Insignia (81 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
28 Vial of Weak Blood (5 za)
17 Tiny Totem (6 za)
6 Bone Chip (7 za)
12 Tiny Claw (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (94 za)
4 Jute Patch (99 za)

Cena: 6020 (Kumulativní cena: 6020)


Level: 0

Vytvoř: 31 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 30 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 4 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Rawhide Boot Upper
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 3 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Thin Boot Sole (135 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (265 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (278 za)
92 Thin Leather Section (74 za)
46 Wool Scrap (143 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Strong Wool Insignia (280 za)
4 Honed Wool Insignia (272 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (693 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (693 za)
2 Ravaging Wool Insignia (387 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (636 za)
3 Hearty Wool Insignia (294 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (280 za)
8 Vial of Thin Blood (51 za)
19 Small Claw (48 za)
3 Wool Patch (309 za)

Cena: 25695 (Kumulativní cena: 31715)


Level: 75

Vytvoř: 46 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 23 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Thin Glove Strap
Vytvoř: 10 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Boot Upper
Vytvoř: 2 Thin Mask Panel
Vytvoř: 2 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (146 za)
1 Coarse Shoulderguard Panel (376 za)
1 Coarse Boot Upper (388 za)
1 Coarse Glove Panel (405 za)
86 Coarse Leather Section (121 za)
126 Cotton Scrap (22 za)
57 Spool of Cotton Thread (24 za)
23 Hearty Cotton Insignia (314 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3024 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3094 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (853 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3089 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2982 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3142 za)
8 Claw (356 za)

Cena: 51241 (Kumulativní cena: 82956)


Level:150

Vytvoř: 63 Bolt of Cotton
Vytvoř: 43 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 3 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 2 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 2 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Shoulderguard Panel
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 19 Hearty Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Boot Sole (410 za)
1 Rugged Shoulderguard Panel (1426 za)
1 Rugged Boot Upper (1406 za)
1 Rugged Glove Lining (32 za)
1 Rugged Goggle Padding (499 za)
1 Rugged Goggle Strap (726 za)
74 Rugged Leather Section (423 za)
86 Linen Scrap (122 za)
45 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4240 za)
3 Cleric's Linen Insignia (1372 za)
1 Rampager's Linen Insignia (1227 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1171 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4560 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4564 za)
1 Carrion Linen Insignia (1250 za)
1 Knight's Linen Insignia (1271 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1286 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4527 za)
6 Full Venom Sac (434 za)
8 Smooth Scale (396 za)
9 Vial of Thick Blood (415 za)
2 Glacial Shard (815 za)
8 Heavy Bone (398 za)
3 Sharp Claw (428 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (6949 za)
1 Linen Patch (291 za)
1 Charm of Skill (4577 za)
4 Pile of Lucent Crystal (102 za)

Cena: 106527 (Kumulativní cena: 189483)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 37 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Thick Boot Sole (143 za)
252 Thick Leather Section (66 za)
162 Silk Scrap (25 za)
79 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (60 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (1085 za)
2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (970 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (960 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (1010 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (1010 za)
3 Berserker's Silk Insignia (100 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (98 za)
3 Rampager's Silk Insignia (65 za)
1 Knight's Silk Insignia (97 za)
3 Cleric's Silk Insignia (100 za)
15 Potent Venom Sac (32 za)
62 Large Claw (28 za)
15 Large Fang (33 za)
5 Silk Patch (892 za)

Cena: 40906 (Kumulativní cena: 230389)


Level:300

Vytvoř: 63 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 54 Bolt of Silk
Vytvoř: 15 Thick Mask Padding
Vytvoř: 15 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Glove Lining
Vytvoř: 7 Thick Glove Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!