Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
171077
Očekávaná návratnost
- 17379
Očekávaná koncová cena
153698

1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 14 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 322 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 399 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Shoulders - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 288 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 486 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Prowler Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 339 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 691 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 485 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
171077

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
171077

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (39 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Thin Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (47 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (280 za)
Wool Scrap (121 za)
Cotton Scrap (22 za)
Linen Scrap (97 za)
Silk Scrap (14 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (26 za)
Venom Sac (265 za)
Full Venom Sac (291 za)
Potent Venom Sac (32 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Thick Blood (290 za)
Heavy Bone (268 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (26 za)
Large Claw (29 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (261 za)
Glacial Shard (787 za)
Crystal Shard (139 za)
Corrupted Shard (394 za)
Remaining Cost
171077

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (111 za)
Coarse Glove Lining (36 za)
Coarse Glove Panel (206 za)
Thin Boot Sole (231 za)
Thin Glove Strap (282 za)
Thin Shoulderguard Panel (280 za)
Thin Glove Lining (255 za)
Rawhide Mask Padding (49 za)
Rawhide Mask Strap (93 za)
Rawhide Boot Sole (39 za)
Rugged Shoulderguard Panel (882 za)
Rugged Goggle Strap (489 za)
Thick Shoulderguard Panel (350 za)
Thick Glove Panel (344 za)
Thick Mask Strap (185 za)
Mighty Jute Insignia (79 za)
Precise Jute Insignia (65 za)
Resilient Jute Insignia (64 za)
Vital Jute Insignia (75 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (141 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (135 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (137 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (474 za)
Healing Jute Insignia (62 za)
Hunter's Wool Insignia (290 za)
Strong Wool Insignia (212 za)
Honed Wool Insignia (249 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (474 za)
Honed Cotton Insignia (850 za)
Strong Cotton Insignia (491 za)
Hearty Cotton Insignia (806 za)
Hunter's Cotton Insignia (36 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2194 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2022 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3219 za)
Berserker's Linen Insignia (770 za)
Cleric's Linen Insignia (789 za)
Rampager's Linen Insignia (861 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (978 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (993 za)
Berserker's Silk Insignia (156 za)
Knight's Silk Insignia (139 za)
Cleric's Silk Insignia (148 za)
Ravaging Cotton Insignia (36 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2189 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
Hearty Wool Insignia (231 za)
Assassin's Linen Insignia (699 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (2900 za)
Knight's Linen Insignia (902 za)
Valkyrie Linen Insignia (935 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (2507 za)
Rejuvenating Wool Insignia (231 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (760 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2203 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (78 za)
Sentinel's Silk Insignia (199 za)
Wool Patch (305 za)
Jute Patch (108 za)
Silk Patch (765 za)
Linen Patch (200 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2296 za)
Charm of Potence (2795 za)
Pile of Lucent Crystal (105 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Rawhide Mask Padding (49 za)
1 Rawhide Mask Strap (93 za)
10 Rawhide Boot Sole (39 za)
50 Jute Scrap (39 za)
84 Rawhide Leather Section (20 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (79 za)
2 Precise Jute Insignia (65 za)
1 Resilient Jute Insignia (64 za)
2 Vital Jute Insignia (75 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (141 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (135 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (137 za)
3 Healing Jute Insignia (62 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (141 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
22 Tiny Scale (5 za)
3 Tiny Claw (7 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (78 za)
4 Jute Patch (108 za)

Cena: 6420 (Kumulativní cena: 6420)


Level: 0

Vytvoř: 42 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 25 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thin Boot Sole (231 za)
1 Thin Glove Strap (282 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (280 za)
1 Thin Glove Lining (255 za)
84 Thin Leather Section (80 za)
54 Wool Scrap (121 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (474 za)
2 Hunter's Wool Insignia (290 za)
4 Strong Wool Insignia (212 za)
3 Honed Wool Insignia (249 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (474 za)
4 Hearty Wool Insignia (231 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (231 za)
19 Small Venom Sac (26 za)
16 Small Claw (26 za)
4 Wool Patch (305 za)

Cena: 23197 (Kumulativní cena: 29617)


Level: 75

Vytvoř: 42 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Glove Strap
Vytvoř: 9 Thin Glove Lining
Vytvoř: 9 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thin Mask Panel
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (111 za)
2 Coarse Glove Lining (36 za)
4 Coarse Glove Panel (206 za)
90 Coarse Leather Section (74 za)
70 Cotton Scrap (22 za)
50 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (850 za)
5 Strong Cotton Insignia (491 za)
3 Hearty Cotton Insignia (806 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (36 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2194 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2022 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (36 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2189 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (760 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2203 za)
8 Venom Sac (265 za)
2 Crystal Shard (139 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (2296 za)

Cena: 40304 (Kumulativní cena: 69921)


Level:150

Vytvoř: 45 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 35 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Rugged Shoulderguard Panel (882 za)
1 Rugged Goggle Strap (489 za)
68 Rugged Leather Section (280 za)
82 Linen Scrap (97 za)
46 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3219 za)
2 Berserker's Linen Insignia (770 za)
1 Cleric's Linen Insignia (789 za)
1 Rampager's Linen Insignia (861 za)
3 Assassin's Linen Insignia (699 za)
1 Cleric's Embroidered Linen Insignia (2900 za)
1 Knight's Linen Insignia (902 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (935 za)
3 Knight's Embroidered Linen Insignia (2507 za)
3 Full Venom Sac (291 za)
3 Vial of Thick Blood (290 za)
2 Glacial Shard (787 za)
2 Corrupted Shard (394 za)
11 Heavy Bone (268 za)
14 Engraved Totem (261 za)
1 Linen Patch (200 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (2296 za)
1 Charm of Potence (2795 za)
4 Pile of Lucent Crystal (105 za)

Cena: 69223 (Kumulativní cena: 139144)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 10 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Thick Shoulderguard Panel (350 za)
4 Thick Glove Panel (344 za)
1 Thick Mask Strap (185 za)
224 Thick Leather Section (47 za)
186 Silk Scrap (14 za)
103 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (978 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (993 za)
3 Berserker's Silk Insignia (156 za)
1 Knight's Silk Insignia (139 za)
3 Cleric's Silk Insignia (148 za)
32 Potent Venom Sac (32 za)
40 Large Claw (29 za)
72 Large Fang (28 za)
1 Sentinel's Silk Insignia (199 za)
5 Silk Patch (765 za)

Cena: 31933 (Kumulativní cena: 171077)


Level:300

Vytvoř: 62 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 15 Thick Mask Padding
Vytvoř: 14 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Thick Glove Panel
Vytvoř: 3 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Sentinel's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!