Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-11T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
329791
Očekávaná návratnost
- 24628
Očekávaná koncová cena
305163

1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoes - Prodáváno za 721 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 456 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Pants - Prodáváno za 1263 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 479 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 358 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 514 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 581 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 492 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 542 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
329791

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
329791

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (192 za)
Jute Scrap (78 za)
Rawhide Leather Section (72 za)
Thin Leather Section (246 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (169 za)
Rugged Leather Section (512 za)
Wool Scrap (261 za)
Cotton Scrap (101 za)
Linen Scrap (290 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (45 za)
Full Venom Sac (499 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Smooth Scale (213 za)
Large Scale (70 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (90 za)
Vial of Blood (530 za)
Vial of Thick Blood (486 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (485 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (190 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (304 za)
Sharp Claw (523 za)
Large Claw (68 za)
Fang (569 za)
Sharp Fang (223 za)
Large Fang (70 za)
Glacial Shard (3809 za)
Glacial Core (54 za)
Destroyer Fragment (586 za)
Crystal Shard (950 za)
Corrupted Shard (1697 za)
Corrupted Core (64 za)
Remaining Cost
329791

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (403 za)
Coarse Goggle Strap (199 za)
Thin Mask Panel (442 za)
Thin Mask Strap (963 za)
Rawhide Mask Padding (82 za)
Rawhide Mask Strap (224 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
Rawhide Glove Lining (111 za)
Rawhide Boot Sole (64 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (211 za)
Rugged Goggle Strap (835 za)
Thick Shoulderguard Padding (36 za)
Mighty Jute Insignia (121 za)
Precise Jute Insignia (103 za)
Resilient Jute Insignia (106 za)
Vital Jute Insignia (122 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (260 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1217 za)
Healing Jute Insignia (104 za)
Hunter's Wool Insignia (564 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1206 za)
Strong Wool Insignia (438 za)
Honed Wool Insignia (497 za)
Honed Cotton Insignia (1687 za)
Hearty Cotton Insignia (1679 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2033 za)
Vigorous Cotton Insignia (1087 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (6034 za)
Berserker's Linen Insignia (1689 za)
Cleric's Linen Insignia (2156 za)
Rampager's Linen Insignia (1550 za)
Assassin's Silk Insignia (181 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (2348 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2402 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2278 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2299 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (2291 za)
Berserker's Silk Insignia (240 za)
Carrion Silk Insignia (266 za)
Cleric's Silk Insignia (245 za)
Ravaging Cotton Insignia (1051 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2734 za)
Malign Jute Insignia (119 za)
Hearty Wool Insignia (541 za)
Assassin's Linen Insignia (1629 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (6040 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (6081 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (6128 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (6043 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6045 za)
Rejuvenating Wool Insignia (462 za)
Apothecary's Silk Insignia (559 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (161 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (8862 za)
Wool Patch (1007 za)
Jute Patch (200 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2060 za)
Charm of Potence (2890 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Rawhide Mask Padding (82 za)
2 Rawhide Mask Strap (224 za)
5 Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
2 Rawhide Glove Lining (111 za)
6 Rawhide Boot Sole (64 za)
2 Rawhide Shoulderguard Panel (211 za)
32 Jute Scrap (78 za)
62 Rawhide Leather Section (72 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (121 za)
3 Precise Jute Insignia (103 za)
2 Resilient Jute Insignia (106 za)
1 Vital Jute Insignia (122 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (260 za)
3 Healing Jute Insignia (104 za)
3 Malign Jute Insignia (119 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Vial of Weak Blood (9 za)
8 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (161 za)
6 Jute Patch (200 za)

Cena: 12806 (Kumulativní cena: 12806)


Level: 0

Vytvoř: 53 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 31 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Mask Panel (442 za)
1 Thin Mask Strap (963 za)
1 Iron Ore (192 za)
76 Thin Leather Section (246 za)
60 Wool Scrap (261 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1217 za)
2 Hunter's Wool Insignia (564 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1206 za)
2 Strong Wool Insignia (438 za)
3 Honed Wool Insignia (497 za)
3 Hearty Wool Insignia (541 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (462 za)
27 Small Venom Sac (45 za)
3 Vial of Thin Blood (90 za)
1 Destroyer Fragment (586 za)
3 Wool Patch (1007 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2060 za)

Cena: 56113 (Kumulativní cena: 68919)


Level: 75

Vytvoř: 38 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 30 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Glove Strap
Vytvoř: 9 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thin Mask Panel
Vytvoř: 6 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Boot Sole (403 za)
3 Coarse Goggle Strap (199 za)
72 Coarse Leather Section (169 za)
78 Cotton Scrap (101 za)
25 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1687 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1679 za)
5 Honed Embroidered Cotton Insignia (2033 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1087 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1051 za)
3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2734 za)
9 Vial of Blood (530 za)
9 Totem (485 za)
2 Crystal Shard (950 za)
3 Claw (304 za)
3 Fang (569 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2060 za)

Cena: 67079 (Kumulativní cena: 135998)


Level:150

Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 36 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 6 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Strap (835 za)
50 Rugged Leather Section (512 za)
82 Linen Scrap (290 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (6034 za)
1 Berserker's Linen Insignia (1689 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2156 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1550 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1629 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (6040 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (6081 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (6128 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (6043 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6045 za)
3 Full Venom Sac (499 za)
3 Smooth Scale (213 za)
6 Vial of Thick Blood (486 za)
2 Glacial Shard (3809 za)
4 Corrupted Shard (1697 za)
3 Heavy Bone (190 za)
3 Sharp Claw (523 za)
3 Sharp Fang (223 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (8862 za)
120 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2060 za)
2 Charm of Potence (2890 za)

Cena: 137597 (Kumulativní cena: 273595)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 25 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 14 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Shoulderguard Padding (36 za)
140 Thick Leather Section (49 za)
120 Silk Scrap (20 za)
20 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (181 za)
1 Assassin's Embroidered Silk Insignia (2348 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2402 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2278 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (2299 za)
2 Carrion Embroidered Silk Insignia (2291 za)
3 Berserker's Silk Insignia (240 za)
1 Carrion Silk Insignia (266 za)
3 Cleric's Silk Insignia (245 za)
9 Potent Venom Sac (68 za)
3 Large Scale (70 za)
8 Glacial Core (54 za)
1 Corrupted Core (64 za)
6 Large Claw (68 za)
3 Large Fang (70 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (559 za)
360 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2060 za)
1 Charm of Potence (2890 za)

Cena: 56196 (Kumulativní cena: 329791)


Level:300

Vytvoř: 40 Bolt of Silk
Vytvoř: 35 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 13 Thick Mask Padding
Vytvoř: 13 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!