Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T08:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
340636
Očekávaná návratnost
- 26006
Očekávaná koncová cena
314630

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 551 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 496 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 584 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 481 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 1403 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 535 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Boots - Prodáváno za 1234 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Shoulders - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 279 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 538 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34636

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
34636

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (189 za)
Jute Scrap (88 za)
Rawhide Leather Section (71 za)
Thin Leather Section (241 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (190 za)
Rugged Leather Section (517 za)
Wool Scrap (230 za)
Cotton Scrap (91 za)
Linen Scrap (222 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (82 za)
Scale (614 za)
Smooth Scale (325 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (111 za)
Totem (586 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (317 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (44 za)
Sharp Claw (407 za)
Small Fang (108 za)
Onyx Core (489 za)
Glacial Sliver (649 za)
Glacial Shard (5000 za)
Glacial Core (69 za)
Destroyer Fragment (1034 za)
Crystal Shard (1170 za)
Corrupted Shard (1841 za)
Corrupted Core (235 za)
Remaining Cost
34636

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (290 za)
Coarse Boot Upper (494 za)
Coarse Goggle Padding (254 za)
Coarse Goggle Strap (291 za)
Coarse Shoulderguard Padding (54 za)
Thin Mask Panel (459 za)
Rawhide Mask Padding (73 za)
Rawhide Mask Strap (231 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (25 za)
Rawhide Glove Lining (98 za)
Rawhide Boot Sole (74 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (198 za)
Rugged Boot Sole (270 za)
Rugged Glove Lining (169 za)
Rugged Goggle Padding (649 za)
Rugged Goggle Strap (849 za)
Thick Mask Padding (120 za)
Mighty Jute Insignia (125 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Resilient Jute Insignia (124 za)
Vital Jute Insignia (125 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1220 za)
Healing Jute Insignia (116 za)
Strong Wool Insignia (500 za)
Honed Wool Insignia (524 za)
Honed Cotton Insignia (1793 za)
Strong Cotton Insignia (1559 za)
Hearty Cotton Insignia (1712 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3397 za)
Hunter's Cotton Insignia (1100 za)
Vigorous Cotton Insignia (1048 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3390 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3336 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3388 za)
Berserker's Linen Insignia (1542 za)
Cleric's Linen Insignia (1995 za)
Rampager's Linen Insignia (1568 za)
Assassin's Silk Insignia (218 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2218 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (2221 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (2249 za)
Berserker's Silk Insignia (260 za)
Valkyrie Silk Insignia (259 za)
Knight's Silk Insignia (259 za)
Carrion Silk Insignia (259 za)
Cleric's Silk Insignia (254 za)
Ravaging Cotton Insignia (1055 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3466 za)
Malign Jute Insignia (130 za)
Ravaging Wool Insignia (586 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1141 za)
Hearty Wool Insignia (578 za)
Carrion Linen Insignia (1249 za)
Valkyrie Linen Insignia (1256 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (8030 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1524 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3416 za)
Apothecary's Silk Insignia (460 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
Wool Patch (892 za)
Jute Patch (238 za)
Snowflake (96 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1419 za)
Charm of Potence (2293 za)
Pile of Lucent Crystal (96 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Rawhide Mask Padding (73 za)
3 Rawhide Mask Strap (231 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (25 za)
3 Rawhide Glove Lining (98 za)
10 Rawhide Boot Sole (74 za)
8 Rawhide Shoulderguard Panel (198 za)
30 Jute Scrap (88 za)
60 Rawhide Leather Section (71 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (125 za)
3 Precise Jute Insignia (110 za)
2 Resilient Jute Insignia (124 za)
2 Vital Jute Insignia (125 za)
3 Healing Jute Insignia (116 za)
2 Malign Jute Insignia (130 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
17 Vial of Weak Blood (5 za)
11 Tiny Totem (6 za)
11 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
3 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
5 Jute Patch (238 za)

Cena: 14520 (Kumulativní cena: 14520)


Level: 0

Vytvoř: 30 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 18 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 15 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Mask Panel (459 za)
1 Iron Ore (189 za)
70 Thin Leather Section (241 za)
66 Wool Scrap (230 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1220 za)
3 Strong Wool Insignia (500 za)
2 Honed Wool Insignia (524 za)
1 Ravaging Wool Insignia (586 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1141 za)
3 Hearty Wool Insignia (578 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
3 Small Totem (111 za)
2 Glacial Sliver (649 za)
1 Destroyer Fragment (1034 za)
27 Small Claw (44 za)
3 Small Fang (108 za)
3 Wool Patch (892 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Charm of Skill (1419 za)

Cena: 54656 (Kumulativní cena: 69176)


Level: 75

Vytvoř: 35 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 33 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Mask Strap
Vytvoř: 8 Thin Mask Panel
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Boot Sole (290 za)
1 Coarse Boot Upper (494 za)
2 Coarse Goggle Padding (254 za)
2 Coarse Goggle Strap (291 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (54 za)
60 Coarse Leather Section (190 za)
72 Cotton Scrap (91 za)
20 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1793 za)
3 Strong Cotton Insignia (1559 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1712 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3397 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1100 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1048 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3390 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3336 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3388 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1055 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3466 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1524 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3416 za)
3 Scale (614 za)
3 Totem (586 za)
2 Crystal Shard (1170 za)
70 Snowflake (96 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1419 za)

Cena: 76777 (Kumulativní cena: 145953)


Level:150

Vytvoř: 36 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Boot Sole (270 za)
1 Rugged Glove Lining (169 za)
2 Rugged Goggle Padding (649 za)
1 Rugged Goggle Strap (849 za)
60 Rugged Leather Section (517 za)
56 Linen Scrap (222 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1542 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1995 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1568 za)
1 Carrion Linen Insignia (1249 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1256 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (8030 za)
3 Smooth Scale (325 za)
2 Glacial Shard (5000 za)
4 Corrupted Shard (1841 za)
3 Heavy Bone (317 za)
9 Sharp Claw (407 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
120 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1419 za)
2 Charm of Potence (2293 za)

Cena: 146876 (Kumulativní cena: 292829)


Level:225

Vytvoř: 30 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 28 Bolt of Linen
Vytvoř: 8 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 7 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 6 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Upper (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)
Rugged Boot Sole (2)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thick Mask Padding (120 za)
128 Thick Leather Section (51 za)
99 Silk Scrap (21 za)
20 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (218 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (2218 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (2221 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (2249 za)
3 Berserker's Silk Insignia (260 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (259 za)
1 Knight's Silk Insignia (259 za)
1 Carrion Silk Insignia (259 za)
3 Cleric's Silk Insignia (254 za)
9 Potent Venom Sac (82 za)
1 Onyx Core (489 za)
8 Glacial Core (69 za)
1 Corrupted Core (235 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (460 za)
8 Charm of Skill (1419 za)
2 Charm of Potence (2293 za)
40 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 47807 (Kumulativní cena: 340636)


Level:300

Vytvoř: 33 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 12 Thick Mask Strap
Vytvoř: 10 Thick Mask Padding
Vytvoř: 5 Thick Glove Lining
Vytvoř: 5 Thick Glove Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Padding
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!