Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-10-16T10:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
354105
Očekávaná návratnost
- 26798
Očekávaná koncová cena
327307

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 600 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 547 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 564 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 543 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 350 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 2909 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Engineer - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Boots - Prodáváno za 449 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 546 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35415

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
35415

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (173 za)
Jute Scrap (85 za)
Rawhide Leather Section (71 za)
Thin Leather Section (239 za)
Thick Leather Section (57 za)
Coarse Leather Section (212 za)
Rugged Leather Section (584 za)
Wool Scrap (226 za)
Cotton Scrap (154 za)
Linen Scrap (235 za)
Silk Scrap (22 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (392 za)
Potent Venom Sac (78 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (99 za)
Vial of Blood (548 za)
Vial of Thick Blood (512 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (558 za)
Large Bone (73 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (55 za)
Sharp Claw (535 za)
Large Claw (89 za)
Small Fang (104 za)
Large Fang (82 za)
Glacial Shard (3683 za)
Glacial Core (83 za)
Destroyer Shard (1164 za)
Crystal Shard (954 za)
Corrupted Shard (1589 za)
Remaining Cost
35415

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (556 za)
Coarse Goggle Strap (299 za)
Thin Boot Sole (315 za)
Thin Shoulderguard Padding (435 za)
Rawhide Mask Padding (79 za)
Rawhide Mask Strap (239 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (71 za)
Rawhide Glove Lining (114 za)
Rawhide Boot Sole (72 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (230 za)
Rugged Boot Sole (400 za)
Rugged Boot Upper (1907 za)
Rugged Glove Lining (103 za)
Rugged Glove Panel (2280 za)
Rugged Goggle Padding (750 za)
Rugged Goggle Strap (950 za)
Thick Mask Padding (176 za)
Thick Mask Strap (199 za)
Mighty Jute Insignia (128 za)
Precise Jute Insignia (111 za)
Resilient Jute Insignia (116 za)
Vital Jute Insignia (128 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (279 za)
Healing Jute Insignia (110 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1368 za)
Strong Wool Insignia (450 za)
Honed Wool Insignia (448 za)
Honed Cotton Insignia (1660 za)
Strong Cotton Insignia (1632 za)
Hearty Cotton Insignia (1720 za)
Hunter's Cotton Insignia (1124 za)
Vigorous Cotton Insignia (1150 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3070 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3132 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (6001 za)
Berserker's Linen Insignia (1599 za)
Cleric's Linen Insignia (2279 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (2499 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2494 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2354 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2578 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (2499 za)
Berserker's Silk Insignia (320 za)
Knight's Silk Insignia (298 za)
Cleric's Silk Insignia (299 za)
Ravaging Cotton Insignia (1127 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3158 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (295 za)
Malign Jute Insignia (122 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (288 za)
Ravaging Wool Insignia (303 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1402 za)
Hearty Wool Insignia (484 za)
Assassin's Linen Insignia (1598 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (6014 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5891 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5970 za)
Carrion Linen Insignia (1115 za)
Knight's Linen Insignia (1099 za)
Valkyrie Linen Insignia (1116 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (5984 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5882 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5918 za)
Rejuvenating Wool Insignia (416 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1719 za)
Rampager's Intricate Linen Insignia (9000 za)
Apothecary's Silk Insignia (813 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
Wool Patch (1093 za)
Jute Patch (277 za)
Snowflake (83 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2353 za)
Charm of Potence (3590 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Rawhide Mask Padding (79 za)
2 Rawhide Mask Strap (239 za)
5 Rawhide Shoulderguard Padding (71 za)
3 Rawhide Glove Lining (114 za)
6 Rawhide Boot Sole (72 za)
1 Rawhide Shoulderguard Panel (230 za)
32 Jute Scrap (85 za)
68 Rawhide Leather Section (71 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (128 za)
2 Precise Jute Insignia (111 za)
2 Resilient Jute Insignia (116 za)
1 Vital Jute Insignia (128 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (279 za)
3 Healing Jute Insignia (110 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (295 za)
3 Malign Jute Insignia (122 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (288 za)
8 Tiny Venom Sac (7 za)
8 Vial of Weak Blood (9 za)
11 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
4 Jute Patch (277 za)

Cena: 14085 (Kumulativní cena: 14085)


Level: 0

Vytvoř: 48 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 34 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 8 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 3 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thin Boot Sole (315 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (435 za)
80 Thin Leather Section (239 za)
64 Wool Scrap (226 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1368 za)
2 Strong Wool Insignia (450 za)
2 Honed Wool Insignia (448 za)
3 Ravaging Wool Insignia (303 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1402 za)
3 Hearty Wool Insignia (484 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (416 za)
3 Vial of Thin Blood (99 za)
24 Bone Shard (55 za)
3 Small Fang (104 za)
3 Wool Patch (1093 za)

Cena: 52954 (Kumulativní cena: 67039)


Level: 75

Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Mask Panel
Vytvoř: 8 Thin Mask Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Goggle Padding (556 za)
2 Coarse Goggle Strap (299 za)
1 Iron Ore (173 za)
66 Coarse Leather Section (212 za)
68 Cotton Scrap (154 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1660 za)
3 Strong Cotton Insignia (1632 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1720 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1124 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1150 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3070 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3132 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1127 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3158 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1719 za)
3 Vial of Blood (548 za)
3 Totem (558 za)
2 Destroyer Shard (1164 za)
2 Crystal Shard (954 za)
105 Snowflake (83 za)
80 Lucent Mote (10 za)
2 Charm of Skill (2353 za)

Cena: 79885 (Kumulativní cena: 146924)


Level:150

Vytvoř: 34 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Charm of Skill (1)
Destroyer Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Boot Sole (400 za)
1 Rugged Boot Upper (1907 za)
2 Rugged Glove Lining (103 za)
1 Rugged Glove Panel (2280 za)
1 Rugged Goggle Padding (750 za)
2 Rugged Goggle Strap (950 za)
50 Rugged Leather Section (584 za)
76 Linen Scrap (235 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (6001 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1599 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2279 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1598 za)
1 Cleric's Embroidered Linen Insignia (6014 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5891 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5970 za)
1 Carrion Linen Insignia (1115 za)
2 Knight's Linen Insignia (1099 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1116 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5984 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5882 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5918 za)
1 Rampager's Intricate Linen Insignia (9000 za)
9 Full Venom Sac (392 za)
3 Vial of Thick Blood (512 za)
2 Glacial Shard (3683 za)
2 Corrupted Shard (1589 za)
3 Sharp Claw (535 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2353 za)
1 Charm of Potence (3590 za)

Cena: 144827 (Kumulativní cena: 291751)


Level:225

Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 25 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 14 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rugged Glove Lining
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Upper (1)
Assassin's Linen Insignia (1)
Rugged Boot Sole (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thick Mask Padding (176 za)
2 Thick Mask Strap (199 za)
140 Thick Leather Section (57 za)
132 Silk Scrap (22 za)
24 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (2499 za)
3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2494 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2354 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (2578 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (2499 za)
3 Berserker's Silk Insignia (320 za)
1 Knight's Silk Insignia (298 za)
3 Cleric's Silk Insignia (299 za)
9 Potent Venom Sac (78 za)
8 Glacial Core (83 za)
3 Large Bone (73 za)
9 Large Claw (89 za)
3 Large Fang (82 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (813 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2353 za)

Cena: 62354 (Kumulativní cena: 354105)


Level:300

Vytvoř: 44 Bolt of Silk
Vytvoř: 35 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 12 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!