Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-11T19:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
233338
Očekávaná návratnost
- 18026
Očekávaná koncová cena
215312

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoes - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Pants - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Gloves - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Engineer - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 649 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 504 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
233338

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
233338

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (100 za)
Jute Scrap (65 za)
Rawhide Leather Section (28 za)
Thin Leather Section (110 za)
Thick Leather Section (74 za)
Coarse Leather Section (99 za)
Rugged Leather Section (335 za)
Wool Scrap (223 za)
Cotton Scrap (42 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (79 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (40 za)
Full Venom Sac (265 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (11 za)
Scale (374 za)
Smooth Scale (262 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (371 za)
Vial of Thick Blood (277 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (265 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (304 za)
Sharp Claw (290 za)
Large Claw (52 za)
Large Fang (34 za)
Onyx Core (136 za)
Glacial Sliver (126 za)
Glacial Fragment (439 za)
Glacial Shard (1637 za)
Glacial Core (50 za)
Destroyer Fragment (497 za)
Destroyer Shard (724 za)
Crystal Shard (581 za)
Crystal Core (50 za)
Corrupted Fragment (101 za)
Corrupted Shard (632 za)
Corrupted Core (161 za)
Remaining Cost
233338

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (127 za)
Thin Boot Sole (295 za)
Thin Glove Strap (351 za)
Rawhide Mask Padding (38 za)
Rawhide Mask Strap (144 za)
Rawhide Boot Upper (114 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (79 za)
Rawhide Boot Sole (59 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (65 za)
Rugged Glove Lining (34 za)
Thick Mask Strap (281 za)
Mighty Jute Insignia (114 za)
Precise Jute Insignia (98 za)
Resilient Jute Insignia (97 za)
Vital Jute Insignia (128 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (976 za)
Healing Jute Insignia (96 za)
Hunter's Wool Insignia (431 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (868 za)
Strong Wool Insignia (364 za)
Honed Wool Insignia (375 za)
Honed Cotton Insignia (652 za)
Strong Cotton Insignia (996 za)
Hearty Cotton Insignia (1043 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2692 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2574 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3614 za)
Berserker's Linen Insignia (775 za)
Cleric's Linen Insignia (1166 za)
Assassin's Silk Insignia (287 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1291 za)
Berserker's Silk Insignia (300 za)
Valkyrie Silk Insignia (231 za)
Knight's Silk Insignia (239 za)
Cleric's Silk Insignia (308 za)
Ravaging Cotton Insignia (941 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2596 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (215 za)
Malign Jute Insignia (119 za)
Ravaging Wool Insignia (442 za)
Hearty Wool Insignia (393 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (982 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3599 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3601 za)
Valkyrie Linen Insignia (910 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3419 za)
Rejuvenating Wool Insignia (395 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (954 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1124 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (138 za)
Wool Patch (717 za)
Jute Patch (192 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1401 za)
Charm of Potence (1724 za)
Pile of Lucent Crystal (93 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Rawhide Mask Padding (38 za)
4 Rawhide Mask Strap (144 za)
1 Rawhide Boot Upper (114 za)
8 Rawhide Shoulderguard Padding (79 za)
12 Rawhide Boot Sole (59 za)
4 Rawhide Shoulderguard Panel (65 za)
36 Jute Scrap (65 za)
68 Rawhide Leather Section (28 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (114 za)
3 Precise Jute Insignia (98 za)
3 Resilient Jute Insignia (97 za)
1 Vital Jute Insignia (128 za)
4 Healing Jute Insignia (96 za)
3 Healing Embroidered Jute Insignia (215 za)
1 Malign Jute Insignia (119 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (11 za)
3 Vial of Weak Blood (8 za)
14 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (138 za)
2 Jute Patch (192 za)

Cena: 9790 (Kumulativní cena: 9790)


Level: 0

Vytvoř: 34 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Thin Boot Sole (295 za)
2 Thin Glove Strap (351 za)
1 Iron Ore (100 za)
102 Thin Leather Section (110 za)
50 Wool Scrap (223 za)
48 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (976 za)
1 Hunter's Wool Insignia (431 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (868 za)
4 Strong Wool Insignia (364 za)
3 Honed Wool Insignia (375 za)
1 Ravaging Wool Insignia (442 za)
3 Hearty Wool Insignia (393 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (982 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (395 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (954 za)
16 Small Venom Sac (40 za)
2 Glacial Sliver (126 za)
1 Destroyer Fragment (497 za)
1 Wool Patch (717 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Charm of Skill (1401 za)

Cena: 42819 (Kumulativní cena: 52609)


Level: 75

Vytvoř: 51 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 25 Bolt of Wool
Vytvoř: 11 Thin Glove Lining
Vytvoř: 9 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Thin Mask Panel
Vytvoř: 1 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (127 za)
1 Iron Ore (100 za)
82 Coarse Leather Section (99 za)
68 Cotton Scrap (42 za)
46 Spool of Cotton Thread (24 za)
5 Honed Cotton Insignia (652 za)
2 Strong Cotton Insignia (996 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1043 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2692 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2574 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (941 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2596 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1124 za)
3 Scale (374 za)
3 Vial of Blood (371 za)
1 Glacial Fragment (439 za)
2 Destroyer Shard (724 za)
4 Crystal Shard (581 za)
1 Corrupted Fragment (101 za)
11 Claw (304 za)
60 Lucent Mote (10 za)
4 Charm of Skill (1401 za)
1 Charm of Potence (1724 za)
8 Pile of Lucent Crystal (93 za)

Cena: 50834 (Kumulativní cena: 103443)


Level:150

Vytvoř: 41 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 34 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Glove Lining (34 za)
58 Rugged Leather Section (335 za)
74 Linen Scrap (111 za)
40 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3614 za)
1 Berserker's Linen Insignia (775 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1166 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3599 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3601 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (910 za)
2 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3419 za)
3 Full Venom Sac (265 za)
11 Smooth Scale (262 za)
3 Vial of Thick Blood (277 za)
2 Glacial Shard (1637 za)
10 Corrupted Shard (632 za)
11 Heavy Bone (265 za)
3 Sharp Claw (290 za)
160 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1401 za)
5 Charm of Potence (1724 za)
8 Pile of Lucent Crystal (93 za)

Cena: 80623 (Kumulativní cena: 184066)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 2 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Wurm

Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thick Mask Strap (281 za)
144 Thick Leather Section (74 za)
105 Silk Scrap (79 za)
43 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Assassin's Silk Insignia (287 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (1291 za)
3 Berserker's Silk Insignia (300 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (231 za)
1 Knight's Silk Insignia (239 za)
2 Cleric's Silk Insignia (308 za)
33 Potent Venom Sac (26 za)
2 Onyx Core (136 za)
8 Glacial Core (50 za)
1 Crystal Core (50 za)
1 Corrupted Core (161 za)
3 Large Claw (52 za)
9 Large Fang (34 za)
10 Charm of Skill (1401 za)
2 Charm of Potence (1724 za)
48 Pile of Lucent Crystal (93 za)

Cena: 49272 (Kumulativní cena: 233338)


Level:300

Vytvoř: 36 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 35 Bolt of Silk
Vytvoř: 9 Thick Mask Padding
Vytvoř: 8 Thick Mask Strap
Vytvoř: 5 Thick Glove Lining
Vytvoř: 5 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Padding
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Large Fang (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!