Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T13:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
351458
Očekávaná návratnost
- 23857
Očekávaná koncová cena
327601

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 399 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 537 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 531 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 377 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 640 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 797 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
351458

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
351458

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (90 za)
Rawhide Leather Section (87 za)
Thin Leather Section (251 za)
Thick Leather Section (46 za)
Coarse Leather Section (227 za)
Rugged Leather Section (483 za)
Wool Scrap (251 za)
Cotton Scrap (129 za)
Linen Scrap (157 za)
Silk Scrap (23 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (596 za)
Smooth Scale (221 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (387 za)
Vial of Thick Blood (618 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (383 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (78 za)
Sharp Claw (610 za)
Small Fang (115 za)
Sharp Fang (258 za)
Engraved Totem (719 za)
Onyx Core (89 za)
Glacial Shard (2500 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (600 za)
Corrupted Shard (1045 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
351458

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (420 za)
Coarse Boot Upper (617 za)
Coarse Goggle Padding (475 za)
Coarse Goggle Strap (368 za)
Thin Boot Sole (350 za)
Thin Mask Panel (464 za)
Rawhide Mask Padding (95 za)
Rawhide Mask Strap (244 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
Rawhide Glove Lining (124 za)
Rawhide Boot Sole (101 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (194 za)
Rugged Goggle Padding (520 za)
Rugged Goggle Strap (867 za)
Thick Boot Sole (173 za)
Thick Mask Padding (160 za)
Thick Mask Strap (163 za)
Mighty Jute Insignia (123 za)
Precise Jute Insignia (119 za)
Resilient Jute Insignia (119 za)
Vital Jute Insignia (127 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (250 za)
Healing Jute Insignia (116 za)
Hunter's Wool Insignia (648 za)
Strong Wool Insignia (531 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1664 za)
Honed Cotton Insignia (1449 za)
Hearty Cotton Insignia (1268 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3123 za)
Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
Vigorous Cotton Insignia (995 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3130 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3067 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3008 za)
Berserker's Linen Insignia (1977 za)
Cleric's Linen Insignia (1980 za)
Rampager's Linen Insignia (1693 za)
Assassin's Silk Insignia (340 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (3120 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3139 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (3125 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (3163 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3115 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (3141 za)
Berserker's Silk Insignia (388 za)
Valkyrie Silk Insignia (339 za)
Rampager's Silk Insignia (330 za)
Knight's Silk Insignia (342 za)
Carrion Silk Insignia (338 za)
Cleric's Silk Insignia (417 za)
Ravaging Cotton Insignia (945 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3005 za)
Malign Jute Insignia (120 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (240 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1664 za)
Hearty Wool Insignia (531 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1464 za)
Assassin's Linen Insignia (1681 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5998 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4536 za)
Carrion Linen Insignia (1008 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (5996 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5799 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5900 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1528 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1139 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3160 za)
Apothecary's Silk Insignia (684 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7475 za)
Jute Patch (235 za)
Snowflake (84 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2879 za)
Charm of Potence (3895 za)
Pile of Lucent Crystal (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Rawhide Mask Padding (95 za)
5 Rawhide Mask Strap (244 za)
6 Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
1 Rawhide Glove Lining (124 za)
8 Rawhide Boot Sole (101 za)
6 Rawhide Shoulderguard Panel (194 za)
38 Jute Scrap (90 za)
52 Rawhide Leather Section (87 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (123 za)
2 Precise Jute Insignia (119 za)
2 Resilient Jute Insignia (119 za)
2 Vital Jute Insignia (127 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (250 za)
3 Healing Jute Insignia (116 za)
2 Malign Jute Insignia (120 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (240 za)
11 Tiny Venom Sac (7 za)
11 Vial of Weak Blood (8 za)
8 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
5 Jute Patch (235 za)

Cena: 16280 (Kumulativní cena: 16280)


Level: 0

Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thin Boot Sole (350 za)
1 Thin Mask Panel (464 za)
84 Thin Leather Section (251 za)
70 Wool Scrap (251 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (648 za)
3 Strong Wool Insignia (531 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (1664 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1664 za)
3 Hearty Wool Insignia (531 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1464 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1528 za)
3 Small Claw (78 za)
9 Small Fang (115 za)

Cena: 61921 (Kumulativní cena: 78201)


Level: 75

Vytvoř: 42 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 35 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Glove Strap
Vytvoř: 9 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Mask Strap
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 7 Thin Mask Panel
Vytvoř: 1 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Boot Sole (420 za)
1 Coarse Boot Upper (617 za)
2 Coarse Goggle Padding (475 za)
2 Coarse Goggle Strap (368 za)
60 Coarse Leather Section (227 za)
82 Cotton Scrap (129 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1449 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1268 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3123 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (995 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3130 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3067 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3008 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (945 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3005 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1139 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3160 za)
9 Vial of Blood (387 za)
9 Totem (383 za)
2 Crystal Shard (600 za)
70 Snowflake (84 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2879 za)

Cena: 75857 (Kumulativní cena: 154058)


Level:150

Vytvoř: 41 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Padding (520 za)
1 Rugged Goggle Strap (867 za)
58 Rugged Leather Section (483 za)
76 Linen Scrap (157 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1977 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1980 za)
1 Rampager's Linen Insignia (1693 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1681 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5998 za)
1 Carrion Linen Insignia (1008 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5996 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5799 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5900 za)
6 Full Venom Sac (596 za)
3 Smooth Scale (221 za)
3 Vial of Thick Blood (618 za)
2 Glacial Shard (2500 za)
2 Corrupted Shard (1045 za)
3 Sharp Claw (610 za)
3 Sharp Fang (258 za)
3 Engraved Totem (719 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (7475 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2879 za)
1 Charm of Potence (3895 za)

Cena: 125606 (Kumulativní cena: 279664)


Level:225

Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thick Boot Sole (173 za)
1 Thick Mask Padding (160 za)
1 Thick Mask Strap (163 za)
128 Thick Leather Section (46 za)
108 Silk Scrap (23 za)
23 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (340 za)
1 Assassin's Embroidered Silk Insignia (3120 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3139 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (3125 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (3163 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (3115 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (3141 za)
3 Berserker's Silk Insignia (388 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (339 za)
4 Rampager's Silk Insignia (330 za)
1 Knight's Silk Insignia (342 za)
1 Carrion Silk Insignia (338 za)
3 Cleric's Silk Insignia (417 za)
1 Assassin's Intricate Silk Insignia (4536 za)
1 Onyx Core (89 za)
7 Glacial Core (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (684 za)
7 Charm of Skill (2879 za)
2 Charm of Potence (3895 za)
36 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 71794 (Kumulativní cena: 351458)


Level:300

Vytvoř: 36 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 14 Thick Mask Padding
Vytvoř: 14 Thick Mask Strap
Vytvoř: 4 Thick Glove Lining
Vytvoř: 4 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!