Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-10T07:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
331083
Očekávaná návratnost
- 26079
Očekávaná koncová cena
305004

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 523 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 401 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 651 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 572 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 410 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 471 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 432 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 452 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Engineer - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 693 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 391 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 488 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1177 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
331083

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
331083

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (146 za)
Jute Scrap (86 za)
Rawhide Leather Section (58 za)
Thin Leather Section (220 za)
Thick Leather Section (120 za)
Coarse Leather Section (131 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (260 za)
Cotton Scrap (94 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (32 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (73 za)
Full Venom Sac (467 za)
Potent Venom Sac (44 za)
Tiny Scale (6 za)
Smooth Scale (360 za)
Large Scale (44 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (89 za)
Vial of Blood (432 za)
Vial of Thick Blood (473 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (356 za)
Tiny Claw (6 za)
Sharp Claw (464 za)
Large Claw (42 za)
Sharp Fang (352 za)
Large Fang (44 za)
Onyx Core (160 za)
Glacial Shard (3326 za)
Glacial Core (50 za)
Destroyer Shard (1045 za)
Crystal Shard (978 za)
Corrupted Shard (789 za)
Corrupted Core (70 za)
Remaining Cost
331083

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (313 za)
Coarse Glove Lining (85 za)
Coarse Shoulderguard Padding (81 za)
Thin Boot Sole (385 za)
Thin Boot Upper (700 za)
Thin Glove Lining (449 za)
Rawhide Mask Padding (88 za)
Rawhide Mask Strap (218 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (88 za)
Rawhide Glove Lining (150 za)
Rawhide Boot Sole (80 za)
Rawhide Glove Strap (199 za)
Rugged Glove Lining (54 za)
Thick Boot Sole (107 za)
Thick Boot Upper (824 za)
Thick Glove Lining (56 za)
Thick Glove Panel (838 za)
Thick Mask Strap (435 za)
Mighty Jute Insignia (117 za)
Precise Jute Insignia (108 za)
Resilient Jute Insignia (122 za)
Vital Jute Insignia (136 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (295 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1445 za)
Vigorous Wool Insignia (697 za)
Healing Jute Insignia (129 za)
Hunter's Wool Insignia (676 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1370 za)
Strong Wool Insignia (425 za)
Honed Wool Insignia (433 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1452 za)
Honed Cotton Insignia (1248 za)
Strong Cotton Insignia (1196 za)
Hearty Cotton Insignia (1224 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (4188 za)
Hunter's Cotton Insignia (1055 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (6925 za)
Berserker's Linen Insignia (1295 za)
Assassin's Silk Insignia (118 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1899 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1994 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1910 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1899 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (2016 za)
Berserker's Silk Insignia (206 za)
Rampager's Silk Insignia (126 za)
Knight's Silk Insignia (180 za)
Carrion Silk Insignia (197 za)
Cleric's Silk Insignia (210 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (4195 za)
Malign Jute Insignia (116 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (240 za)
Hearty Wool Insignia (450 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (6842 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (7288 za)
Knight's Linen Insignia (1240 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (6950 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (6893 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6866 za)
Rejuvenating Wool Insignia (464 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1425 za)
Apothecary's Silk Insignia (477 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (10191 za)
Wool Patch (987 za)
Jute Patch (239 za)
Silk Patch (1339 za)
Snowflake (114 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2793 za)
Charm of Potence (2600 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Rawhide Mask Padding (88 za)
3 Rawhide Mask Strap (218 za)
4 Rawhide Shoulderguard Padding (88 za)
1 Rawhide Glove Lining (150 za)
10 Rawhide Boot Sole (80 za)
1 Rawhide Glove Strap (199 za)
32 Jute Scrap (86 za)
78 Rawhide Leather Section (58 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (117 za)
3 Precise Jute Insignia (108 za)
2 Resilient Jute Insignia (122 za)
2 Vital Jute Insignia (136 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (295 za)
2 Healing Jute Insignia (129 za)
3 Malign Jute Insignia (116 za)
3 Malign Embroidered Jute Insignia (240 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Scale (6 za)
8 Vial of Weak Blood (5 za)
3 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
4 Jute Patch (239 za)

Cena: 14281 (Kumulativní cena: 14281)


Level: 0

Vytvoř: 39 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thin Boot Sole (385 za)
2 Thin Boot Upper (700 za)
2 Thin Glove Lining (449 za)
86 Thin Leather Section (220 za)
58 Wool Scrap (260 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1445 za)
1 Vigorous Wool Insignia (697 za)
1 Hunter's Wool Insignia (676 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1370 za)
3 Strong Wool Insignia (425 za)
4 Honed Wool Insignia (433 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (1452 za)
3 Hearty Wool Insignia (450 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (464 za)
19 Small Venom Sac (73 za)
3 Vial of Thin Blood (89 za)
2 Wool Patch (987 za)

Cena: 58844 (Kumulativní cena: 73125)


Level: 75

Vytvoř: 43 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Bolt of Wool
Vytvoř: 11 Thin Glove Strap
Vytvoř: 9 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Thin Mask Panel
Vytvoř: 5 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (313 za)
1 Coarse Glove Lining (85 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (81 za)
1 Iron Ore (146 za)
80 Coarse Leather Section (131 za)
64 Cotton Scrap (94 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1248 za)
4 Strong Cotton Insignia (1196 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1224 za)
2 Strong Embroidered Cotton Insignia (4188 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (1055 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (4195 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1425 za)
3 Vial of Blood (432 za)
2 Destroyer Shard (1045 za)
2 Crystal Shard (978 za)
105 Snowflake (114 za)
2 Charm of Skill (2793 za)
8 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 73879 (Kumulativní cena: 147004)


Level:150

Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Cotton
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Charm of Skill (1)
Destroyer Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Glove Lining (54 za)
46 Rugged Leather Section (395 za)
76 Linen Scrap (111 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (6925 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1295 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (6842 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (7288 za)
1 Knight's Linen Insignia (1240 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (6950 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (6893 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6866 za)
3 Full Venom Sac (467 za)
3 Smooth Scale (360 za)
3 Vial of Thick Blood (473 za)
2 Glacial Shard (3326 za)
6 Corrupted Shard (789 za)
3 Heavy Bone (356 za)
9 Sharp Claw (464 za)
3 Sharp Fang (352 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (10191 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (2793 za)
3 Charm of Potence (2600 za)
12 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 116784 (Kumulativní cena: 263788)


Level:225

Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 2 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 2 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thick Boot Sole (107 za)
2 Thick Boot Upper (824 za)
1 Thick Glove Lining (56 za)
3 Thick Glove Panel (838 za)
1 Thick Mask Strap (435 za)
88 Thick Leather Section (120 za)
129 Silk Scrap (32 za)
21 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (118 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (1899 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1994 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1910 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (1899 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (2016 za)
3 Berserker's Silk Insignia (206 za)
2 Rampager's Silk Insignia (126 za)
1 Knight's Silk Insignia (180 za)
1 Carrion Silk Insignia (197 za)
1 Cleric's Silk Insignia (210 za)
6 Potent Venom Sac (44 za)
3 Large Scale (44 za)
1 Onyx Core (160 za)
7 Glacial Core (50 za)
1 Corrupted Core (70 za)
32 Large Claw (42 za)
3 Large Fang (44 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (477 za)
3 Silk Patch (1339 za)
7 Charm of Skill (2793 za)
2 Charm of Potence (2600 za)
36 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 67295 (Kumulativní cena: 331083)


Level:300

Vytvoř: 43 Bolt of Silk
Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 15 Thick Mask Padding
Vytvoř: 14 Thick Mask Strap
Vytvoř: 3 Thick Glove Lining
Vytvoř: 3 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!