Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
301950
Očekávaná návratnost
- 23626
Očekávaná koncová cena
278324

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Boots - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Coat - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Coat - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Coat - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 441 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1392 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Boots - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1397 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1390 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 363 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 937 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
3 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1386 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 694 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
301950

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 796 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
301950

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (87 za)
Rawhide Leather Section (31 za)
Thin Leather Section (131 za)
Thick Leather Section (75 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (388 za)
Wool Scrap (287 za)
Cotton Scrap (69 za)
Linen Scrap (109 za)
Silk Scrap (36 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (661 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (117 za)
Smooth Scale (598 za)
Vial of Thin Blood (92 za)
Vial of Thick Blood (599 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (597 za)
Bone Chip (7 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (633 za)
Large Claw (26 za)
Large Fang (29 za)
Charged Shard (692 za)
Glacial Shard (1786 za)
Crystal Shard (473 za)
Corrupted Shard (505 za)
Remaining Cost
301950

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (126 za)
Coarse Goggle Strap (100 za)
Thin Boot Sole (377 za)
Thin Glove Strap (425 za)
Thin Glove Lining (575 za)
Rawhide Mask Padding (116 za)
Rawhide Mask Strap (184 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (132 za)
Rawhide Chestguard Padding (15 za)
Rawhide Boot Sole (95 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (69 za)
Rugged Boot Sole (198 za)
Rugged Glove Lining (17 za)
Rugged Glove Panel (1325 za)
Rugged Goggle Padding (269 za)
Rugged Goggle Strap (649 za)
Thick Shoulderguard Panel (500 za)
Thick Glove Lining (125 za)
Thick Glove Panel (500 za)
Thick Mask Strap (266 za)
Precise Jute Insignia (140 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (200 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (220 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (885 za)
Vigorous Wool Insignia (652 za)
Healing Jute Insignia (161 za)
Hunter's Wool Insignia (655 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (762 za)
Strong Wool Insignia (568 za)
Honed Wool Insignia (605 za)
Honed Cotton Insignia (1978 za)
Strong Cotton Insignia (1589 za)
Hearty Cotton Insignia (2008 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (4148 za)
Hunter's Cotton Insignia (996 za)
Vigorous Cotton Insignia (993 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (4071 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (5559 za)
Berserker's Linen Insignia (1557 za)
Cleric's Linen Insignia (2028 za)
Rampager's Linen Insignia (1720 za)
Assassin's Silk Insignia (78 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1238 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1102 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1235 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1182 za)
Berserker's Silk Insignia (158 za)
Rampager's Silk Insignia (79 za)
Knight's Silk Insignia (157 za)
Carrion Silk Insignia (159 za)
Cleric's Silk Insignia (176 za)
Ravaging Cotton Insignia (996 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (208 za)
Malign Jute Insignia (157 za)
Ravaging Wool Insignia (639 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (778 za)
Hearty Wool Insignia (694 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (810 za)
Assassin's Linen Insignia (1683 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5783 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5567 za)
Carrion Linen Insignia (1892 za)
Knight's Linen Insignia (1850 za)
Valkyrie Linen Insignia (1894 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5702 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5689 za)
Rejuvenating Wool Insignia (575 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (800 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1697 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (4075 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (253 za)
Jute Patch (187 za)
Silk Patch (1009 za)
Snowflake (132 za)
Charm of Brilliance (5498 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (4096 za)
Charm of Potence (4834 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rawhide Mask Padding (116 za)
1 Rawhide Mask Strap (184 za)
2 Rawhide Shoulderguard Padding (132 za)
3 Rawhide Chestguard Padding (15 za)
2 Rawhide Boot Sole (95 za)
2 Rawhide Shoulderguard Panel (69 za)
28 Jute Scrap (87 za)
136 Rawhide Leather Section (31 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Precise Jute Insignia (140 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (200 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (220 za)
1 Healing Jute Insignia (161 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (208 za)
3 Malign Jute Insignia (157 za)
8 Tiny Venom Sac (7 za)
17 Tiny Scale (7 za)
6 Tiny Totem (8 za)
11 Bone Chip (7 za)
6 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (253 za)
3 Jute Patch (187 za)

Cena: 10967 (Kumulativní cena: 10967)


Level: 0

Vytvoř: 68 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 14 Bolt of Jute
Vytvoř: 11 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 10 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Rawhide Chestguard Panel
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Chestguard Padding (1)
Rawhide Chestguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Thin Boot Sole (377 za)
1 Thin Glove Strap (425 za)
1 Thin Glove Lining (575 za)
96 Thin Leather Section (131 za)
50 Wool Scrap (287 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (885 za)
1 Vigorous Wool Insignia (652 za)
1 Hunter's Wool Insignia (655 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (762 za)
2 Strong Wool Insignia (568 za)
3 Honed Wool Insignia (605 za)
1 Ravaging Wool Insignia (639 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (778 za)
1 Hearty Wool Insignia (694 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (810 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (575 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (800 za)
3 Small Scale (117 za)
6 Vial of Thin Blood (92 za)

Cena: 46551 (Kumulativní cena: 57518)


Level: 75

Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 25 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Thin Glove Strap
Vytvoř: 10 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Boot Upper
Vytvoř: 2 Thin Mask Panel
Vytvoř: 2 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Coarse Boot Sole (126 za)
3 Coarse Goggle Strap (100 za)
74 Coarse Leather Section (100 za)
70 Cotton Scrap (69 za)
26 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1978 za)
5 Strong Cotton Insignia (1589 za)
1 Hearty Cotton Insignia (2008 za)
2 Strong Embroidered Cotton Insignia (4148 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (996 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (993 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (4071 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (996 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1697 za)
3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (4075 za)
9 Totem (597 za)
2 Crystal Shard (473 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (4096 za)

Cena: 77816 (Kumulativní cena: 135334)


Level:150

Vytvoř: 37 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 35 Bolt of Cotton
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Boot Sole (198 za)
1 Rugged Glove Lining (17 za)
1 Rugged Glove Panel (1325 za)
2 Rugged Goggle Padding (269 za)
1 Rugged Goggle Strap (649 za)
72 Rugged Leather Section (388 za)
72 Linen Scrap (109 za)
43 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (5559 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1557 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2028 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1720 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1683 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5783 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5567 za)
1 Carrion Linen Insignia (1892 za)
1 Knight's Linen Insignia (1850 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1894 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5702 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5689 za)
3 Full Venom Sac (661 za)
3 Smooth Scale (598 za)
3 Vial of Thick Blood (599 za)
2 Charged Shard (692 za)
2 Glacial Shard (1786 za)
2 Corrupted Shard (505 za)
3 Sharp Claw (633 za)
45 Snowflake (132 za)
1 Charm of Brilliance (5498 za)
120 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (4096 za)
1 Charm of Potence (4834 za)

Cena: 122653 (Kumulativní cena: 257987)


Level:225

Vytvoř: 36 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thick Shoulderguard Panel (500 za)
1 Thick Glove Lining (125 za)
4 Thick Glove Panel (500 za)
2 Thick Mask Strap (266 za)
172 Thick Leather Section (75 za)
168 Silk Scrap (36 za)
78 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (78 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (1238 za)
1 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1102 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (1235 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (1182 za)
3 Berserker's Silk Insignia (158 za)
1 Rampager's Silk Insignia (79 za)
1 Knight's Silk Insignia (157 za)
1 Carrion Silk Insignia (159 za)
3 Cleric's Silk Insignia (176 za)
67 Potent Venom Sac (26 za)
26 Large Claw (26 za)
23 Large Fang (29 za)
7 Silk Patch (1009 za)

Cena: 43963 (Kumulativní cena: 301950)


Level:300

Vytvoř: 56 Bolt of Silk
Vytvoř: 43 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 17 Thick Mask Padding
Vytvoř: 15 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Thick Glove Lining
Vytvoř: 2 Thick Glove Panel
Vytvoř: 2 Thick Shoulderguard Panel
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 2 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!