'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-15T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
238067
Očekávaná návratnost
- 20011
Očekávaná koncová cena
218056

1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Pants - Prodáváno za 1068 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 327 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Shoulders - Prodáváno za 403 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 379 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 456 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Engineer - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ranger - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 1240 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 295 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1556 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 633 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 838 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 1017 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
238067

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 18 za)
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1239
Remaining Cost
238067

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (147 za)
Jute Scrap (65 za)
Rawhide Leather Section (52 za)
Thin Leather Section (156 za)
Thick Leather Section (73 za)
Coarse Leather Section (113 za)
Rugged Leather Section (396 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (33 za)
Linen Scrap (124 za)
Silk Scrap (37 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (327 za)
Potent Venom Sac (22 za)
Tiny Scale (7 za)
Scale (414 za)
Smooth Scale (295 za)
Large Scale (29 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Blood (386 za)
Vial of Thick Blood (303 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (428 za)
Large Bone (29 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (230 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (46 za)
Large Claw (21 za)
Small Fang (60 za)
Fang (391 za)
Large Fang (25 za)
Onyx Fragment (723 za)
Onyx Core (200 za)
Glacial Sliver (149 za)
Glacial Fragment (732 za)
Glacial Shard (2644 za)
Glacial Core (50 za)
Destroyer Fragment (590 za)
Destroyer Shard (1059 za)
Crystal Shard (722 za)
Corrupted Shard (716 za)
Remaining Cost
238067

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Shoulderguard Panel (440 za)
Coarse Shoulderguard Padding (36 za)
Thin Boot Sole (290 za)
Thin Mask Panel (295 za)
Thin Shoulderguard Padding (415 za)
Rawhide Mask Padding (63 za)
Rawhide Mask Strap (175 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (64 za)
Rawhide Glove Lining (99 za)
Rawhide Boot Sole (71 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (144 za)
Rugged Shoulderguard Panel (1498 za)
Rugged Glove Lining (40 za)
Rugged Shoulderguard Padding (111 za)
Mighty Jute Insignia (107 za)
Precise Jute Insignia (95 za)
Resilient Jute Insignia (98 za)
Vital Jute Insignia (108 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (213 za)
Healing Jute Insignia (94 za)
Hunter's Wool Insignia (382 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1216 za)
Strong Wool Insignia (325 za)
Honed Wool Insignia (360 za)
Honed Cotton Insignia (1131 za)
Hearty Cotton Insignia (1110 za)
Hunter's Cotton Insignia (899 za)
Vigorous Cotton Insignia (978 za)
Berserker's Linen Insignia (829 za)
Rampager's Linen Insignia (812 za)
Berserker's Silk Insignia (175 za)
Cleric's Silk Insignia (184 za)
Malign Jute Insignia (103 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (638 za)
Hearty Wool Insignia (367 za)
Assassin's Linen Insignia (908 za)
Valkyrie Linen Insignia (578 za)
Rejuvenating Wool Insignia (356 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1331 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1111 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (134 za)
Jute Patch (200 za)
Silk Patch (1225 za)
Snowflake (96 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (1220 za)
Charm of Potence (2019 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Rawhide Mask Padding (63 za)
3 Rawhide Mask Strap (175 za)
8 Rawhide Shoulderguard Padding (64 za)
2 Rawhide Glove Lining (99 za)
4 Rawhide Boot Sole (71 za)
7 Rawhide Shoulderguard Panel (144 za)
28 Jute Scrap (65 za)
46 Rawhide Leather Section (52 za)
7 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (107 za)
2 Precise Jute Insignia (95 za)
2 Resilient Jute Insignia (98 za)
2 Vital Jute Insignia (108 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (213 za)
3 Healing Jute Insignia (94 za)
2 Malign Jute Insignia (103 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
11 Tiny Scale (7 za)
8 Vial of Weak Blood (6 za)
3 Tiny Totem (8 za)
8 Bone Chip (6 za)
14 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (134 za)
5 Jute Patch (200 za)

Cena: 10222 (Kumulativní cena: 10222)


Level: 0

Vytvoř: 88 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 23 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 2 Rawhide Boot Upper
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Thin Boot Sole (290 za)
1 Thin Mask Panel (295 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (415 za)
1 Iron Ore (147 za)
100 Thin Leather Section (156 za)
58 Wool Scrap (218 za)
47 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (382 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1216 za)
3 Strong Wool Insignia (325 za)
3 Honed Wool Insignia (360 za)
5 Ravaging Embroidered Wool Insignia (638 za)
3 Hearty Wool Insignia (367 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (356 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1331 za)
1 Onyx Fragment (723 za)
2 Glacial Sliver (149 za)
1 Destroyer Fragment (590 za)
8 Small Claw (46 za)
1 Small Fang (60 za)
30 Lucent Mote (11 za)
3 Charm of Skill (1220 za)

Cena: 47187 (Kumulativní cena: 57409)


Level: 75

Vytvoř: 50 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thin Mask Strap
Vytvoř: 5 Thin Mask Panel
Vytvoř: 1 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Thin Legging Padding
Vytvoř: 1 Thin Legging Panel
Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Legging Padding (1)
Thin Legging Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Small Fang (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Coarse Shoulderguard Panel (440 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (36 za)
1 Iron Ore (147 za)
64 Coarse Leather Section (113 za)
68 Cotton Scrap (33 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1131 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1110 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (899 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (978 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1111 za)
11 Venom Sac (327 za)
3 Scale (414 za)
9 Vial of Blood (386 za)
3 Totem (428 za)
1 Glacial Fragment (732 za)
2 Destroyer Shard (1059 za)
12 Crystal Shard (722 za)
3 Fang (391 za)
290 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (1220 za)

Cena: 54642 (Kumulativní cena: 112051)


Level:150

Vytvoř: 34 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 3 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Shoulderguard Panel (1498 za)
2 Rugged Glove Lining (40 za)
1 Rugged Shoulderguard Padding (111 za)
70 Rugged Leather Section (396 za)
58 Linen Scrap (124 za)
60 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Linen Insignia (829 za)
2 Rampager's Linen Insignia (812 za)
1 Assassin's Linen Insignia (908 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (578 za)
8 Smooth Scale (295 za)
3 Vial of Thick Blood (303 za)
2 Glacial Shard (2644 za)
10 Corrupted Shard (716 za)
34 Heavy Bone (230 za)
45 Snowflake (96 za)
240 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (1220 za)
5 Charm of Potence (2019 za)

Cena: 84850 (Kumulativní cena: 196901)


Level:225

Vytvoř: 75 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 45 Bolt of Linen
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 1 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Wurm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Intricate Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
188 Thick Leather Section (73 za)
135 Silk Scrap (37 za)
69 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Berserker's Silk Insignia (175 za)
1 Cleric's Silk Insignia (184 za)
17 Potent Venom Sac (22 za)
8 Large Scale (29 za)
1 Onyx Core (200 za)
7 Glacial Core (50 za)
8 Large Bone (29 za)
48 Large Claw (21 za)
12 Large Fang (25 za)
2 Silk Patch (1225 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (1220 za)

Cena: 41166 (Kumulativní cena: 238067)


Level:300

Vytvoř: 97 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 65 Bolt of Silk
Vytvoř: 11 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 4 Thick Glove Lining
Vytvoř: 4 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Large Fang (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!