Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
168194
Očekávaná návratnost
- 19854
Očekávaná koncová cena
148340

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoes - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 356 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 360 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 701 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Boots - Prodáváno za 354 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 952 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 892 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Pants - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 360 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 454 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 450 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
168194

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
168194

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (46 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Thin Leather Section (68 za)
Thick Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (68 za)
Rugged Leather Section (250 za)
Wool Scrap (146 za)
Cotton Scrap (28 za)
Linen Scrap (97 za)
Silk Scrap (17 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Totem (6 za)
Totem (240 za)
Claw (226 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (269 za)
Glacial Shard (1226 za)
Crystal Shard (221 za)
Corrupted Shard (537 za)
Remaining Cost
168194

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (49 za)
Coarse Shoulderguard Panel (199 za)
Coarse Goggle Padding (96 za)
Coarse Goggle Strap (127 za)
Coarse Shoulderguard Padding (27 za)
Thin Boot Sole (188 za)
Thin Shoulderguard Panel (231 za)
Thin Mask Panel (178 za)
Thin Shoulderguard Padding (260 za)
Rawhide Mask Padding (60 za)
Rawhide Mask Strap (75 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
Rawhide Boot Sole (44 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (39 za)
Rugged Boot Sole (139 za)
Rugged Glove Lining (60 za)
Rugged Goggle Padding (357 za)
Rugged Goggle Strap (420 za)
Thick Glove Lining (76 za)
Mighty Jute Insignia (77 za)
Precise Jute Insignia (69 za)
Resilient Jute Insignia (66 za)
Vital Jute Insignia (77 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (150 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (147 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (160 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (149 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (499 za)
Vigorous Wool Insignia (338 za)
Healing Jute Insignia (57 za)
Hunter's Wool Insignia (333 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (506 za)
Strong Wool Insignia (270 za)
Honed Wool Insignia (203 za)
Honed Cotton Insignia (741 za)
Strong Cotton Insignia (799 za)
Hearty Cotton Insignia (695 za)
Hunter's Cotton Insignia (494 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1857 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (2999 za)
Berserker's Linen Insignia (798 za)
Cleric's Linen Insignia (425 za)
Rampager's Linen Insignia (799 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (821 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (845 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (884 za)
Berserker's Silk Insignia (105 za)
Cleric's Silk Insignia (90 za)
Ravaging Cotton Insignia (484 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (144 za)
Malign Jute Insignia (50 za)
Ravaging Wool Insignia (334 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (473 za)
Hearty Wool Insignia (274 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (544 za)
Assassin's Linen Insignia (899 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (2952 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3199 za)
Carrion Linen Insignia (899 za)
Knight's Linen Insignia (949 za)
Valkyrie Linen Insignia (975 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3066 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3044 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3084 za)
Rejuvenating Wool Insignia (279 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (546 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (621 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1625 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (98 za)
Sentinel's Silk Insignia (281 za)
Silk Patch (708 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1820 za)
Charm of Potence (1943 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Rawhide Mask Padding (60 za)
6 Rawhide Mask Strap (75 za)
3 Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
4 Rawhide Boot Sole (44 za)
7 Rawhide Shoulderguard Panel (39 za)
30 Jute Scrap (46 za)
72 Rawhide Leather Section (20 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (77 za)
3 Precise Jute Insignia (69 za)
3 Resilient Jute Insignia (66 za)
2 Vital Jute Insignia (77 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (150 za)
2 Precise Embroidered Jute Insignia (147 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (160 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (149 za)
3 Healing Jute Insignia (57 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (144 za)
4 Malign Jute Insignia (50 za)
3 Tiny Totem (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (98 za)

Cena: 6638 (Kumulativní cena: 6638)


Level: 0

Vytvoř: 36 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 15 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 4 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Padding
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thin Boot Sole (188 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (231 za)
4 Thin Mask Panel (178 za)
2 Thin Shoulderguard Padding (260 za)
100 Thin Leather Section (68 za)
40 Wool Scrap (146 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (499 za)
1 Vigorous Wool Insignia (338 za)
1 Hunter's Wool Insignia (333 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (506 za)
4 Strong Wool Insignia (270 za)
4 Honed Wool Insignia (203 za)
1 Ravaging Wool Insignia (334 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (473 za)
3 Hearty Wool Insignia (274 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (544 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (279 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (546 za)

Cena: 24321 (Kumulativní cena: 30959)


Level: 75

Vytvoř: 50 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 20 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Boot Upper
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Coarse Boot Sole (49 za)
1 Coarse Shoulderguard Panel (199 za)
1 Coarse Goggle Padding (96 za)
1 Coarse Goggle Strap (127 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (27 za)
102 Coarse Leather Section (68 za)
64 Cotton Scrap (28 za)
50 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (741 za)
3 Strong Cotton Insignia (799 za)
4 Hearty Cotton Insignia (695 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (494 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1857 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (484 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (621 za)
5 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1625 za)
3 Totem (240 za)
2 Crystal Shard (221 za)
8 Claw (226 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1820 za)

Cena: 38425 (Kumulativní cena: 69384)


Level:150

Vytvoř: 51 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Cotton
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Boot Sole (139 za)
3 Rugged Glove Lining (60 za)
1 Rugged Goggle Padding (357 za)
1 Rugged Goggle Strap (420 za)
84 Rugged Leather Section (250 za)
68 Linen Scrap (97 za)
44 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (2999 za)
3 Berserker's Linen Insignia (798 za)
4 Cleric's Linen Insignia (425 za)
3 Rampager's Linen Insignia (799 za)
2 Assassin's Linen Insignia (899 za)
2 Cleric's Embroidered Linen Insignia (2952 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3199 za)
1 Carrion Linen Insignia (899 za)
1 Knight's Linen Insignia (949 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (975 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3066 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3044 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3084 za)
2 Glacial Shard (1226 za)
2 Corrupted Shard (537 za)
8 Engraved Totem (269 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1820 za)
1 Charm of Potence (1943 za)

Cena: 72888 (Kumulativní cena: 142272)


Level:225

Vytvoř: 42 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 34 Bolt of Linen
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thick Glove Lining (76 za)
284 Thick Leather Section (34 za)
165 Silk Scrap (17 za)
98 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (821 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (845 za)
1 Cleric's Embroidered Silk Insignia (884 za)
3 Berserker's Silk Insignia (105 za)
3 Cleric's Silk Insignia (90 za)
78 Potent Venom Sac (28 za)
17 Large Claw (49 za)
41 Large Fang (32 za)
1 Sentinel's Silk Insignia (281 za)
1 Silk Patch (708 za)

Cena: 25922 (Kumulativní cena: 168194)


Level:300

Vytvoř: 71 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 55 Bolt of Silk
Vytvoř: 13 Thick Mask Padding
Vytvoř: 13 Thick Mask Strap
Vytvoř: 8 Thick Glove Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Sentinel's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!