Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
243786
Očekávaná návratnost
- 21585
Očekávaná koncová cena
222201

1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 435 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1177 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 332 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Prowler Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 604 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1385 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 742 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
243786

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
243786

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (87 za)
Rawhide Leather Section (31 za)
Thin Leather Section (119 za)
Thick Leather Section (80 za)
Coarse Leather Section (117 za)
Rugged Leather Section (366 za)
Wool Scrap (297 za)
Cotton Scrap (55 za)
Linen Scrap (62 za)
Silk Scrap (41 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Full Venom Sac (395 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Tiny Scale (6 za)
Scale (244 za)
Smooth Scale (395 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (233 za)
Vial of Thick Blood (403 za)
Small Totem (54 za)
Totem (248 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (212 za)
Large Claw (35 za)
Fang (243 za)
Large Fang (31 za)
Glacial Shard (1666 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (100 za)
Corrupted Shard (450 za)
Remaining Cost
243786

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (139 za)
Coarse Shoulderguard Panel (461 za)
Coarse Glove Lining (52 za)
Coarse Shoulderguard Padding (65 za)
Thin Boot Sole (343 za)
Thin Boot Upper (290 za)
Thin Shoulderguard Padding (534 za)
Rawhide Mask Padding (89 za)
Rawhide Mask Strap (150 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (106 za)
Rawhide Glove Lining (150 za)
Rawhide Boot Sole (77 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (62 za)
Rawhide Glove Strap (95 za)
Rugged Goggle Strap (623 za)
Thick Shoulderguard Panel (516 za)
Thick Glove Panel (575 za)
Mighty Jute Insignia (137 za)
Precise Jute Insignia (135 za)
Resilient Jute Insignia (121 za)
Vital Jute Insignia (130 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (175 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (196 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (776 za)
Healing Jute Insignia (122 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (799 za)
Strong Wool Insignia (471 za)
Honed Wool Insignia (466 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (888 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (873 za)
Honed Cotton Insignia (718 za)
Strong Cotton Insignia (652 za)
Hearty Cotton Insignia (711 za)
Hunter's Cotton Insignia (598 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1898 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1998 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4400 za)
Berserker's Linen Insignia (1015 za)
Cleric's Linen Insignia (1353 za)
Rampager's Linen Insignia (1094 za)
Assassin's Silk Insignia (99 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1394 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1343 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1250 za)
Berserker's Silk Insignia (194 za)
Rampager's Silk Insignia (98 za)
Carrion Silk Insignia (198 za)
Cleric's Silk Insignia (165 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1902 za)
Malign Jute Insignia (133 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (195 za)
Ravaging Wool Insignia (454 za)
Hearty Wool Insignia (493 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (889 za)
Assassin's Linen Insignia (1005 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4172 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4399 za)
Carrion Linen Insignia (1128 za)
Knight's Linen Insignia (700 za)
Valkyrie Linen Insignia (1174 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4399 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4774 za)
Rejuvenating Wool Insignia (469 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (857 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (700 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2038 za)
Apothecary's Silk Insignia (535 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (211 za)
Wool Patch (610 za)
Jute Patch (161 za)
Silk Patch (1114 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2352 za)
Charm of Potence (3505 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Rawhide Mask Padding (89 za)
6 Rawhide Mask Strap (150 za)
4 Rawhide Shoulderguard Padding (106 za)
2 Rawhide Glove Lining (150 za)
12 Rawhide Boot Sole (77 za)
3 Rawhide Shoulderguard Panel (62 za)
2 Rawhide Glove Strap (95 za)
20 Jute Scrap (87 za)
64 Rawhide Leather Section (31 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (137 za)
2 Precise Jute Insignia (135 za)
2 Resilient Jute Insignia (121 za)
3 Vital Jute Insignia (130 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (175 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (196 za)
3 Healing Jute Insignia (122 za)
3 Malign Jute Insignia (133 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (195 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
11 Tiny Scale (6 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
8 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (211 za)
4 Jute Patch (161 za)

Cena: 10946 (Kumulativní cena: 10946)


Level: 0

Vytvoř: 32 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 10 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 7 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Thin Boot Sole (343 za)
5 Thin Boot Upper (290 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (534 za)
96 Thin Leather Section (119 za)
38 Wool Scrap (297 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (776 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (799 za)
3 Strong Wool Insignia (471 za)
4 Honed Wool Insignia (466 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (888 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (873 za)
3 Ravaging Wool Insignia (454 za)
3 Hearty Wool Insignia (493 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (889 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (469 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (857 za)
16 Small Venom Sac (33 za)
3 Small Totem (54 za)
2 Wool Patch (610 za)

Cena: 43737 (Kumulativní cena: 54683)


Level: 75

Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Thin Boot Upper
Vytvoř: 2 Thin Mask Panel
Vytvoř: 2 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse Boot Sole (139 za)
1 Coarse Shoulderguard Panel (461 za)
2 Coarse Glove Lining (52 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (65 za)
94 Coarse Leather Section (117 za)
78 Cotton Scrap (55 za)
46 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (718 za)
1 Strong Cotton Insignia (652 za)
2 Hearty Cotton Insignia (711 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (598 za)
2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1898 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1998 za)
3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1902 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (700 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2038 za)
3 Scale (244 za)
9 Vial of Blood (233 za)
3 Totem (248 za)
2 Crystal Shard (100 za)
8 Claw (212 za)
3 Fang (243 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2352 za)

Cena: 46492 (Kumulativní cena: 101175)


Level:150

Vytvoř: 47 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Rugged Goggle Strap (623 za)
78 Rugged Leather Section (366 za)
82 Linen Scrap (62 za)
47 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4400 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1015 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1353 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1094 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1005 za)
3 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4172 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4399 za)
1 Carrion Linen Insignia (1128 za)
1 Knight's Linen Insignia (700 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1174 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4399 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4774 za)
3 Full Venom Sac (395 za)
8 Smooth Scale (395 za)
3 Vial of Thick Blood (403 za)
2 Glacial Shard (1666 za)
2 Corrupted Shard (450 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2352 za)
1 Charm of Potence (3505 za)

Cena: 96254 (Kumulativní cena: 197429)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 39 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Thick Shoulderguard Panel (516 za)
3 Thick Glove Panel (575 za)
176 Thick Leather Section (80 za)
162 Silk Scrap (41 za)
77 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Assassin's Silk Insignia (99 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (1394 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (1343 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (1250 za)
3 Berserker's Silk Insignia (194 za)
2 Rampager's Silk Insignia (98 za)
1 Carrion Silk Insignia (198 za)
3 Cleric's Silk Insignia (165 za)
26 Potent Venom Sac (35 za)
1 Glacial Core (50 za)
26 Large Claw (35 za)
57 Large Fang (31 za)
1 Apothecary's Silk Insignia (535 za)
5 Silk Patch (1114 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2352 za)

Cena: 46357 (Kumulativní cena: 243786)


Level:300

Vytvoř: 54 Bolt of Silk
Vytvoř: 44 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 16 Thick Mask Padding
Vytvoř: 16 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!