Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
323251
Očekávaná návratnost
- 22864
Očekávaná koncová cena
300387

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Gloves - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Pants - Prodáváno za 678 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Shoulders - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 279 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 295 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 460 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 513 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
323251

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
323251

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (104 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Thin Leather Section (257 za)
Thick Leather Section (54 za)
Coarse Leather Section (180 za)
Rugged Leather Section (496 za)
Wool Scrap (249 za)
Cotton Scrap (125 za)
Linen Scrap (155 za)
Silk Scrap (23 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (522 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Large Scale (93 za)
Vial of Thin Blood (99 za)
Vial of Blood (413 za)
Small Totem (100 za)
Totem (424 za)
Large Bone (91 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (50 za)
Sharp Claw (478 za)
Large Claw (94 za)
Sharp Fang (203 za)
Large Fang (96 za)
Onyx Core (56 za)
Glacial Shard (2928 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (769 za)
Corrupted Shard (1029 za)
Corrupted Core (58 za)
Remaining Cost
323251

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Glove Lining (148 za)
Coarse Shoulderguard Padding (160 za)
Thin Boot Sole (349 za)
Thin Mask Panel (510 za)
Rawhide Mask Padding (94 za)
Rawhide Mask Strap (292 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (102 za)
Rawhide Glove Lining (144 za)
Rawhide Boot Sole (89 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (234 za)
Rugged Goggle Strap (927 za)
Thick Boot Sole (163 za)
Thick Boot Upper (348 za)
Mighty Jute Insignia (142 za)
Precise Jute Insignia (120 za)
Resilient Jute Insignia (128 za)
Vital Jute Insignia (144 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (298 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (328 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (300 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (272 za)
Healing Jute Insignia (128 za)
Hunter's Wool Insignia (598 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1395 za)
Strong Wool Insignia (511 za)
Honed Wool Insignia (500 za)
Honed Cotton Insignia (1233 za)
Strong Cotton Insignia (1250 za)
Hearty Cotton Insignia (1401 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3125 za)
Vigorous Cotton Insignia (1060 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3119 za)
Berserker's Linen Insignia (1299 za)
Cleric's Linen Insignia (1600 za)
Rampager's Linen Insignia (1400 za)
Assassin's Silk Insignia (271 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (2999 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (3000 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2800 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (3000 za)
Berserker's Silk Insignia (299 za)
Rampager's Silk Insignia (201 za)
Cleric's Silk Insignia (250 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2475 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (281 za)
Malign Jute Insignia (120 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (249 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1490 za)
Hearty Wool Insignia (450 za)
Assassin's Linen Insignia (1400 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (5899 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5894 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5776 za)
Carrion Linen Insignia (799 za)
Knight's Linen Insignia (700 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (5600 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5800 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5700 za)
Rejuvenating Wool Insignia (494 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1250 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (175 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7991 za)
Wool Patch (1105 za)
Jute Patch (281 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2351 za)
Charm of Potence (3370 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
8 Rawhide Mask Padding (94 za)
1 Rawhide Mask Strap (292 za)
6 Rawhide Shoulderguard Padding (102 za)
2 Rawhide Glove Lining (144 za)
8 Rawhide Boot Sole (89 za)
4 Rawhide Shoulderguard Panel (234 za)
26 Jute Scrap (104 za)
64 Rawhide Leather Section (80 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (142 za)
3 Precise Jute Insignia (120 za)
3 Resilient Jute Insignia (128 za)
2 Vital Jute Insignia (144 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (298 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (328 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (300 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (272 za)
2 Healing Jute Insignia (128 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (281 za)
3 Malign Jute Insignia (120 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (249 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Bone Chip (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (175 za)
2 Jute Patch (281 za)

Cena: 16115 (Kumulativní cena: 16115)


Level: 0

Vytvoř: 52 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 32 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 13 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Boot Upper
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 8 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thin Boot Sole (349 za)
1 Thin Mask Panel (510 za)
76 Thin Leather Section (257 za)
74 Wool Scrap (249 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (598 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1395 za)
1 Strong Wool Insignia (511 za)
3 Honed Wool Insignia (500 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1490 za)
4 Hearty Wool Insignia (450 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (494 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1500 za)
6 Vial of Thin Blood (99 za)
3 Small Totem (100 za)
30 Bone Shard (50 za)
3 Wool Patch (1105 za)

Cena: 57815 (Kumulativní cena: 73930)


Level: 75

Vytvoř: 38 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Thin Mask Strap
Vytvoř: 9 Thin Mask Panel
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Vigorous Wool Insignia
Vytvoř: 1 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Coarse Glove Lining (148 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (160 za)
82 Coarse Leather Section (180 za)
74 Cotton Scrap (125 za)
24 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (1233 za)
1 Strong Cotton Insignia (1250 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1401 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3125 za)
3 Vigorous Cotton Insignia (1060 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3119 za)
3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2475 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1250 za)
6 Vial of Blood (413 za)
3 Totem (424 za)
2 Crystal Shard (769 za)
105 Snowflake (86 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2351 za)

Cena: 71697 (Kumulativní cena: 145627)


Level:150

Vytvoř: 41 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 7 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Strap (927 za)
54 Rugged Leather Section (496 za)
76 Linen Scrap (155 za)
21 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1299 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1600 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1400 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1400 za)
1 Cleric's Embroidered Linen Insignia (5899 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5894 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5776 za)
1 Carrion Linen Insignia (799 za)
1 Knight's Linen Insignia (700 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5600 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5800 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5700 za)
3 Full Venom Sac (522 za)
2 Glacial Shard (2928 za)
2 Corrupted Shard (1029 za)
3 Sharp Claw (478 za)
3 Sharp Fang (203 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (7991 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2351 za)
1 Charm of Potence (3370 za)

Cena: 115063 (Kumulativní cena: 260690)


Level:225

Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 14 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 13 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thick Boot Sole (163 za)
1 Thick Boot Upper (348 za)
124 Thick Leather Section (54 za)
111 Silk Scrap (23 za)
21 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Assassin's Silk Insignia (271 za)
1 Assassin's Embroidered Silk Insignia (2999 za)
1 Berserker's Embroidered Silk Insignia (3000 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2800 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (3000 za)
3 Berserker's Silk Insignia (299 za)
3 Rampager's Silk Insignia (201 za)
3 Cleric's Silk Insignia (250 za)
3 Potent Venom Sac (85 za)
3 Large Scale (93 za)
1 Onyx Core (56 za)
8 Glacial Core (50 za)
1 Corrupted Core (58 za)
3 Large Bone (91 za)
3 Large Claw (94 za)
3 Large Fang (96 za)
400 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2351 za)
2 Charm of Potence (3370 za)

Cena: 62561 (Kumulativní cena: 323251)


Level:300

Vytvoř: 37 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 5 Thick Glove Lining
Vytvoř: 5 Thick Glove Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!