Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-25T03:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
356414
Očekávaná návratnost
- 27442
Očekávaná koncová cena
328972

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 420 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Shoulders - Prodáváno za 540 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 329 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Shoulders - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 946 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 537 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 531 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 543 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 821 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 288 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 355 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 530 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Boots - Prodáváno za 452 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Boots - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
356414

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
356414

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (171 za)
Jute Scrap (89 za)
Rawhide Leather Section (81 za)
Thin Leather Section (248 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (222 za)
Rugged Leather Section (494 za)
Wool Scrap (241 za)
Cotton Scrap (137 za)
Linen Scrap (163 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (80 za)
Full Venom Sac (635 za)
Potent Venom Sac (123 za)
Smooth Scale (249 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (120 za)
Vial of Blood (433 za)
Vial of Thick Blood (664 za)
Small Totem (119 za)
Totem (438 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (78 za)
Sharp Claw (646 za)
Small Fang (119 za)
Sharp Fang (266 za)
Glacial Shard (2640 za)
Glacial Core (50 za)
Destroyer Fragment (141 za)
Crystal Shard (697 za)
Corrupted Shard (1019 za)
Remaining Cost
356414

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (423 za)
Coarse Boot Upper (617 za)
Coarse Goggle Padding (487 za)
Coarse Goggle Strap (373 za)
Coarse Shoulderguard Padding (147 za)
Thin Mask Panel (497 za)
Rawhide Mask Padding (96 za)
Rawhide Mask Strap (250 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (99 za)
Rawhide Glove Lining (123 za)
Rawhide Boot Sole (90 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (233 za)
Rugged Boot Sole (436 za)
Rugged Shoulderguard Panel (1644 za)
Rugged Boot Upper (1329 za)
Rugged Goggle Padding (520 za)
Rugged Goggle Strap (872 za)
Thick Boot Sole (154 za)
Thick Shoulderguard Panel (318 za)
Thick Boot Upper (315 za)
Thick Glove Lining (105 za)
Thick Glove Panel (326 za)
Thick Shoulderguard Padding (99 za)
Mighty Jute Insignia (128 za)
Precise Jute Insignia (120 za)
Resilient Jute Insignia (120 za)
Vital Jute Insignia (126 za)
Healing Jute Insignia (110 za)
Hunter's Wool Insignia (675 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1450 za)
Strong Wool Insignia (525 za)
Honed Wool Insignia (565 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1434 za)
Honed Cotton Insignia (1397 za)
Strong Cotton Insignia (1257 za)
Hearty Cotton Insignia (1398 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3127 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3200 za)
Hunter's Cotton Insignia (1026 za)
Vigorous Cotton Insignia (1038 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3132 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3142 za)
Berserker's Linen Insignia (1974 za)
Cleric's Linen Insignia (2079 za)
Rampager's Linen Insignia (1783 za)
Assassin's Silk Insignia (250 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (3169 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3149 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (3127 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (3173 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3139 za)
Berserker's Silk Insignia (399 za)
Rampager's Silk Insignia (336 za)
Carrion Silk Insignia (189 za)
Cleric's Silk Insignia (415 za)
Ravaging Cotton Insignia (1102 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3192 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (269 za)
Malign Jute Insignia (119 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (248 za)
Hearty Wool Insignia (523 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1418 za)
Assassin's Linen Insignia (1677 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (6019 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5998 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (4000 za)
Carrion Linen Insignia (1020 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (5885 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5942 za)
Rejuvenating Wool Insignia (595 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1438 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1209 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3155 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (153 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7467 za)
Jute Patch (239 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2788 za)
Charm of Potence (4499 za)
Pile of Lucent Crystal (83 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Rawhide Mask Padding (96 za)
3 Rawhide Mask Strap (250 za)
4 Rawhide Shoulderguard Padding (99 za)
1 Rawhide Glove Lining (123 za)
8 Rawhide Boot Sole (90 za)
3 Rawhide Shoulderguard Panel (233 za)
40 Jute Scrap (89 za)
66 Rawhide Leather Section (81 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (128 za)
2 Precise Jute Insignia (120 za)
2 Resilient Jute Insignia (120 za)
2 Vital Jute Insignia (126 za)
3 Healing Jute Insignia (110 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (269 za)
3 Malign Jute Insignia (119 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (248 za)
16 Tiny Venom Sac (7 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
19 Bone Chip (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (153 za)
5 Jute Patch (239 za)

Cena: 16555 (Kumulativní cena: 16555)


Level: 0

Vytvoř: 33 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 20 Bolt of Jute
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Mask Panel (497 za)
1 Iron Ore (171 za)
74 Thin Leather Section (248 za)
78 Wool Scrap (241 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (675 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1450 za)
2 Strong Wool Insignia (525 za)
2 Honed Wool Insignia (565 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (1434 za)
3 Hearty Wool Insignia (523 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1418 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (595 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1438 za)
3 Small Venom Sac (80 za)
3 Vial of Thin Blood (120 za)
3 Small Totem (119 za)
1 Destroyer Fragment (141 za)
3 Bone Shard (78 za)
3 Small Fang (119 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2788 za)

Cena: 61259 (Kumulativní cena: 77814)


Level: 75

Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 11 Thin Mask Strap
Vytvoř: 10 Thin Mask Panel
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Vigorous Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Boot Sole (423 za)
1 Coarse Boot Upper (617 za)
2 Coarse Goggle Padding (487 za)
2 Coarse Goggle Strap (373 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (147 za)
60 Coarse Leather Section (222 za)
74 Cotton Scrap (137 za)
20 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1397 za)
1 Strong Cotton Insignia (1257 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1398 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3127 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3200 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1026 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1038 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3132 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3142 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1102 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3192 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1209 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3155 za)
6 Vial of Blood (433 za)
3 Totem (438 za)
2 Crystal Shard (697 za)
70 Snowflake (86 za)
1 Charm of Skill (2788 za)
4 Pile of Lucent Crystal (83 za)

Cena: 77097 (Kumulativní cena: 154911)


Level:150

Vytvoř: 37 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 12 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Boot Sole (436 za)
1 Rugged Shoulderguard Panel (1644 za)
1 Rugged Boot Upper (1329 za)
1 Rugged Goggle Padding (520 za)
1 Rugged Goggle Strap (872 za)
54 Rugged Leather Section (494 za)
72 Linen Scrap (163 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1974 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2079 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1783 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1677 za)
1 Cleric's Embroidered Linen Insignia (6019 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5998 za)
2 Carrion Linen Insignia (1020 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5885 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5942 za)
3 Full Venom Sac (635 za)
3 Smooth Scale (249 za)
3 Vial of Thick Blood (664 za)
2 Glacial Shard (2640 za)
2 Corrupted Shard (1019 za)
3 Sharp Claw (646 za)
3 Sharp Fang (266 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (7467 za)
1 Charm of Skill (2788 za)
1 Charm of Potence (4499 za)
8 Pile of Lucent Crystal (83 za)

Cena: 129847 (Kumulativní cena: 284758)


Level:225

Vytvoř: 36 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Upper (1)
Assassin's Linen Insignia (1)
Rugged Boot Sole (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Boot Sole (154 za)
4 Thick Shoulderguard Panel (318 za)
2 Thick Boot Upper (315 za)
1 Thick Glove Lining (105 za)
2 Thick Glove Panel (326 za)
1 Thick Shoulderguard Padding (99 za)
124 Thick Leather Section (48 za)
111 Silk Scrap (25 za)
25 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (250 za)
1 Assassin's Embroidered Silk Insignia (3169 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3149 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (3127 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (3173 za)
3 Carrion Embroidered Silk Insignia (3139 za)
3 Berserker's Silk Insignia (399 za)
3 Rampager's Silk Insignia (336 za)
3 Carrion Silk Insignia (189 za)
3 Cleric's Silk Insignia (415 za)
3 Rampager's Intricate Silk Insignia (4000 za)
3 Potent Venom Sac (123 za)
4 Glacial Core (50 za)
4 Charm of Skill (2788 za)
16 Pile of Lucent Crystal (83 za)

Cena: 71656 (Kumulativní cena: 356414)


Level:300

Vytvoř: 37 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Thick Mask Padding
Vytvoř: 11 Thick Mask Strap
Vytvoř: 7 Thick Glove Lining
Vytvoř: 7 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!