Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-26T12:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
241482
Očekávaná návratnost
- 17021
Očekávaná koncová cena
224461

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1308 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Ripper - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1411 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3351 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Hammer - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
24.014.082.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
24.014.082.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (52 za)
Iron Ore (138 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (112 za)
Elder Wood Log (138 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (48 za)
Soft Wood Log (35 za)
Seasoned Wood Log (105 za)
Small Venom Sac (48 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (5 za)
Scale (357 za)
Smooth Scale (261 za)
Large Scale (30 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (303 za)
Vial of Thick Blood (297 za)
Tiny Totem (8 za)
Heavy Bone (260 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (265 za)
Large Claw (36 za)
Large Fang (31 za)
Onyx Fragment (1021 za)
Onyx Shard (2787 za)
Molten Fragment (1075 za)
Destroyer Fragment (741 za)
Crystal Fragment (1628 za)
Crystal Shard (750 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
24.014.082.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (1076 za)
Small Soft Haft (54 za)
Steel Shield Backing (852 za)
Elder Wood Dowel (100 za)
Berserker's Elder Inscription (143 za)
Vigorous Soft Inscription (174 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (333 za)
Strong Seasoned Inscription (985 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1124 za)
Rampager's Elder Inscription (98 za)
Honed Seasoned Inscription (998 za)
Cleric's Elder Inscription (159 za)
Valkyrie Elder Inscription (136 za)
Hunter's Seasoned Inscription (847 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1480 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1393 za)
Strong Soft Inscription (20 za)
Hunter's Soft Inscription (166 za)
Hearty Soft Inscription (41 za)
Honed Soft Inscription (26 za)
Hearty Seasoned Inscription (977 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (3795 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3678 za)
Rampager's Hard Inscription (800 za)
Berserker's Hard Inscription (821 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1251 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1134 za)
Assassin's Elder Inscription (97 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1417 za)
Assassin's Hard Inscription (900 za)
Rejuvenating Soft Inscription (72 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1099 za)
Lucent Mote (13 za)
Symbol of Enhancement (538 za)
Symbol of Pain (2096 za)
Pile of Lucent Crystal (116 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Copper Ore (52 za)
16 Lump of Tin (8 za)
192 Green Wood Log (8 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (333 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (11 za)
36 Tiny Scale (5 za)
25 Vial of Weak Blood (5 za)
6 Tiny Totem (8 za)
12 Tiny Claw (8 za)

Cena: 11319 (Kumulativní cena: 11319)


Level: 0

Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 17 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 10 Green Wood Dowel
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 11 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 6 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Iron Mace Head (1076 za)
3 Small Soft Haft (54 za)
162 Iron Ore (138 za)
90 Soft Wood Log (35 za)
1 Vigorous Soft Inscription (174 za)
1 Strong Iron Plated Inscription (1480 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1393 za)
4 Strong Soft Inscription (20 za)
1 Hunter's Soft Inscription (166 za)
3 Hearty Soft Inscription (41 za)
4 Honed Soft Inscription (26 za)
1 Ravaging Iron Plated Inscription (1417 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (72 za)
19 Small Venom Sac (48 za)
1 Onyx Fragment (1021 za)
1 Crystal Fragment (1628 za)
20 Lucent Mote (13 za)
2 Symbol of Enhancement (538 za)

Cena: 47285 (Kumulativní cena: 58604)


Level: 75

Vytvoř: 54 Iron Ingot
Vytvoř: 45 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 12 Small Soft Haft
Vytvoř: 8 Large Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 3 Iron Mace Head
Vytvoř: 3 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Shield Backing (852 za)
231 Iron Ore (138 za)
111 Seasoned Wood Log (105 za)
77 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (985 za)
1 Honed Seasoned Inscription (998 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (847 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (977 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3795 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (3678 za)
1 Rejuvenating Seasoned Inscription (1099 za)
3 Scale (357 za)
6 Vial of Blood (303 za)
2 Onyx Shard (2787 za)
1 Molten Fragment (1075 za)
1 Destroyer Fragment (741 za)
32 Claw (265 za)
20 Lucent Mote (13 za)
1 Symbol of Enhancement (538 za)
2 Symbol of Pain (2096 za)
5 Pile of Lucent Crystal (116 za)

Cena: 91021 (Kumulativní cena: 149625)


Level:150

Vytvoř: 77 Steel Ingot
Vytvoř: 37 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 3 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Shield Boss
Vytvoř: 7 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Steel Shield Backing
Vytvoř: 6 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Spear Head
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 4 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
168 Platinum Ore (112 za)
156 Hard Wood Log (48 za)
5 Rampager's Hard Inscription (800 za)
1 Berserker's Hard Inscription (821 za)
3 Assassin's Hard Inscription (900 za)
84 Lump of Primordium (48 za)
24 Smooth Scale (261 za)
12 Vial of Thick Blood (297 za)
2 Crystal Shard (750 za)
32 Heavy Bone (260 za)
1 Symbol of Enhancement (538 za)
5 Pile of Lucent Crystal (116 za)

Cena: 58623 (Kumulativní cena: 208248)


Level:225

Vytvoř: 84 Darksteel Ingot
Vytvoř: 52 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 10 Small Hard Haft
Vytvoř: 7 Large Hard Haft
Vytvoř: 5 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 5 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 4 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 3 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 3 Darksteel Shield Boss
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
304 Mithril Ore (39 za)
84 Elder Wood Log (138 za)
2 Elder Wood Dowel (100 za)
2 Berserker's Elder Inscription (143 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (1124 za)
1 Rampager's Elder Inscription (98 za)
2 Cleric's Elder Inscription (159 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (136 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1251 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (1134 za)
4 Assassin's Elder Inscription (97 za)
44 Potent Venom Sac (28 za)
38 Large Scale (30 za)
1 Crystal Core (50 za)
8 Large Claw (36 za)
23 Large Fang (31 za)
1 Symbol of Enhancement (538 za)
5 Pile of Lucent Crystal (116 za)

Cena: 32924 (Kumulativní cena: 241172)


Level:300

Vytvoř:152 Mithril Ingot
Vytvoř: 28 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 14 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!