Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
229362
Očekávaná návratnost
- 15404
Očekávaná koncová cena
213958

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Dagger - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 782 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 816 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 1898 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Hammer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Hammer - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Iron Spear - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bandit Mallet - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Hammer - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Mace - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Mithril Shield - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 936 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 783 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
229362

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
229362

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (104 za)
Copper Ore (51 za)
Iron Ore (140 za)
Mithril Ore (24 za)
Platinum Ore (145 za)
Elder Wood Log (68 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (106 za)
Soft Wood Log (18 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Small Venom Sac (26 za)
Potent Venom Sac (32 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Thin Blood (39 za)
Small Totem (43 za)
Heavy Bone (268 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (29 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (261 za)
Onyx Fragment (35 za)
Onyx Shard (1655 za)
Molten Fragment (439 za)
Molten Shard (1385 za)
Destroyer Fragment (257 za)
Destroyer Shard (515 za)
Crystal Fragment (237 za)
Crystal Shard (139 za)
Remaining Cost
229362

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Axe Blade (1173 za)
Small Soft Haft (71 za)
Small Seasoned Haft (268 za)
Large Green Haft (58 za)
Large Seasoned Haft (269 za)
Steel Shield Backing (773 za)
Steel Shield Boss (740 za)
Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (17 za)
Hard Wood Dowel (53 za)
Berserker's Elder Inscription (184 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (271 za)
Strong Steel Plated Inscription (3224 za)
Strong Seasoned Inscription (687 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (710 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3169 za)
Rampager's Elder Inscription (160 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Cleric's Elder Inscription (189 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (710 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (279 za)
Valkyrie Elder Inscription (177 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Soft Inscription (87 za)
Hearty Soft Inscription (54 za)
Honed Soft Inscription (60 za)
Hearty Seasoned Inscription (735 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3143 za)
Vigorous Seasoned Inscription (773 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (3276 za)
Rampager's Hard Inscription (794 za)
Cleric's Hard Inscription (726 za)
Berserker's Hard Inscription (835 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (711 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (710 za)
Assassin's Elder Inscription (158 za)
Malign Green Inscription (8 za)
Healing Bronze Plated Inscription (277 za)
Hearty Iron Plated Inscription (1000 za)
Assassin's Hard Inscription (845 za)
Rejuvenating Soft Inscription (53 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (687 za)
Giver's Green Inscription (22 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1000 za)
Sentinel's Elder Inscription (278 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1387 za)
Symbol of Pain (2192 za)
Pile of Lucent Crystal (105 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Green Haft (58 za)
72 Bronze Ingot (104 za)
10 Copper Ore (51 za)
1 Lump of Tin (8 za)
150 Green Wood Log (10 za)
4 Green Wood Dowel (17 za)
4 Mighty Bronze Plated Inscription (271 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (279 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
3 Malign Green Inscription (8 za)
4 Healing Bronze Plated Inscription (277 za)
12 Tiny Scale (5 za)
6 Tiny Claw (7 za)
3 Giver's Green Inscription (22 za)

Cena: 12323 (Kumulativní cena: 12323)


Level: 0

Vytvoř: 50 Green Wood Plank
Vytvoř: 14 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 2 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 15 Small Green Haft
Vytvoř: 9 Large Green Haft
Vytvoř: 8 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 6 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Axe Blade (1173 za)
1 Small Soft Haft (71 za)
171 Iron Ore (140 za)
92 Soft Wood Log (18 za)
1 Hunter's Soft Inscription (87 za)
1 Hearty Soft Inscription (54 za)
2 Honed Soft Inscription (60 za)
4 Hearty Iron Plated Inscription (1000 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (53 za)
3 Small Venom Sac (26 za)
12 Vial of Thin Blood (39 za)
3 Small Totem (43 za)
1 Onyx Fragment (35 za)
1 Crystal Fragment (237 za)
4 Giver's Iron-Plated Inscription (1000 za)
20 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1387 za)

Cena: 40374 (Kumulativní cena: 52697)


Level: 75

Vytvoř: 57 Iron Ingot
Vytvoř: 46 Soft Wood Plank
Vytvoř: 6 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 12 Small Soft Haft
Vytvoř: 8 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Small Seasoned Haft (268 za)
3 Large Seasoned Haft (269 za)
1 Steel Shield Backing (773 za)
1 Steel Shield Boss (740 za)
186 Iron Ore (140 za)
84 Seasoned Wood Log (75 za)
62 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (3224 za)
5 Strong Seasoned Inscription (687 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (735 za)
5 Hunter's Steel Plated Inscription (3143 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (773 za)
1 Vigorous Steel Plated Inscription (3276 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (687 za)
2 Onyx Shard (1655 za)
1 Molten Fragment (439 za)
1 Destroyer Fragment (257 za)
70 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1387 za)
2 Symbol of Pain (2192 za)

Cena: 81067 (Kumulativní cena: 133764)


Level:150

Vytvoř: 62 Steel Ingot
Vytvoř: 28 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 8 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Axe Blade
Vytvoř: 5 Steel Spear Head
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 4 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Shield Backing
Vytvoř: 2 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
138 Platinum Ore (145 za)
72 Hard Wood Log (106 za)
1 Hard Wood Dowel (53 za)
5 Knight's Darksteel Plated Inscription (3169 za)
3 Rampager's Hard Inscription (794 za)
5 Cleric's Hard Inscription (726 za)
1 Berserker's Hard Inscription (835 za)
1 Assassin's Hard Inscription (845 za)
69 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (1385 za)
2 Destroyer Shard (515 za)
4 Crystal Shard (139 za)
8 Heavy Bone (268 za)
11 Engraved Totem (261 za)
50 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1387 za)
2 Symbol of Pain (2192 za)
15 Pile of Lucent Crystal (105 za)

Cena: 73198 (Kumulativní cena: 206962)


Level:225

Vytvoř: 69 Darksteel Ingot
Vytvoř: 24 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 4 Large Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 2 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
330 Mithril Ore (24 za)
78 Elder Wood Log (68 za)
4 Elder Wood Dowel (130 za)
2 Berserker's Elder Inscription (184 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (710 za)
2 Rampager's Elder Inscription (160 za)
2 Cleric's Elder Inscription (189 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (710 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (177 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (711 za)
2 Carrion Mithril Plated Inscription (710 za)
2 Assassin's Elder Inscription (158 za)
29 Potent Venom Sac (32 za)
44 Large Claw (29 za)
38 Large Fang (28 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (278 za)

Cena: 22400 (Kumulativní cena: 229362)


Level:300

Vytvoř:165 Mithril Ingot
Vytvoř: 26 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 10 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 10 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!