Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
190976
Očekávaná návratnost
- 17134
Očekávaná koncová cena
173842

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Dagger - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Dagger - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Sword - Prodáváno za 994 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Greatsword - Prodáváno za 757 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1404 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3051 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Hammer - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Spear - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19976

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
19976

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (73 za)
Iron Ore (71 za)
Mithril Ore (62 za)
Platinum Ore (84 za)
Green Wood Plank (24 za)
Elder Wood Log (89 za)
Hard Wood Log (35 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (79 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Full Venom Sac (395 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Tiny Scale (6 za)
Smooth Scale (395 za)
Vial of Thin Blood (56 za)
Small Totem (54 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (35 za)
Fang (243 za)
Large Fang (31 za)
Onyx Fragment (278 za)
Onyx Shard (1299 za)
Onyx Core (86 za)
Molten Fragment (321 za)
Molten Shard (1501 za)
Molten Core (68 za)
Destroyer Fragment (192 za)
Destroyer Shard (587 za)
Crystal Fragment (576 za)
Crystal Shard (100 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
19976

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (524 za)
Steel Dagger Hilt (277 za)
Small Soft Haft (127 za)
Large Hard Haft (118 za)
Steel Shield Backing (322 za)
Steel Shield Boss (438 za)
Bronze Plated Dowel (154 za)
Green Wood Dowel (22 za)
Soft Wood Dowel (9 za)
Berserker's Elder Inscription (107 za)
Vigorous Soft Inscription (158 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (254 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (848 za)
Strong Seasoned Inscription (646 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (952 za)
Rampager's Elder Inscription (47 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (719 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1020 za)
Vital Bronze Plated Inscription (256 za)
Cleric's Elder Inscription (99 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (992 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (880 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (847 za)
Strong Soft Inscription (81 za)
Hunter's Soft Inscription (148 za)
Hearty Soft Inscription (96 za)
Honed Soft Inscription (101 za)
Hearty Seasoned Inscription (693 za)
Vigorous Seasoned Inscription (695 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (1760 za)
Rampager's Hard Inscription (943 za)
Berserker's Hard Inscription (1022 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (999 za)
Assassin's Elder Inscription (31 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (3495 za)
Assassin's Hard Inscription (1016 za)
Rejuvenating Soft Inscription (87 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (681 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (522 za)
Symbol of Pain (1662 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Bronze Plated Dowel (154 za)
72 Bronze Ingot (73 za)
48 Green Wood Plank (24 za)
7 Green Wood Dowel (22 za)
4 Mighty Bronze Plated Inscription (254 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
3 Vital Bronze Plated Inscription (256 za)
4 Healing Green Inscription (7 za)
3 Malign Green Inscription (6 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
12 Tiny Scale (6 za)
9 Tiny Claw (7 za)

Cena: 8922 (Kumulativní cena: 8922)


Level: 0

Vytvoř: 59 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 14 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 6 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Iron Mace Head (524 za)
1 Small Soft Haft (127 za)
153 Iron Ore (71 za)
94 Soft Wood Log (36 za)
2 Soft Wood Dowel (9 za)
1 Vigorous Soft Inscription (158 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (848 za)
1 Strong Iron Plated Inscription (880 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (847 za)
3 Strong Soft Inscription (81 za)
1 Hunter's Soft Inscription (148 za)
3 Hearty Soft Inscription (96 za)
1 Honed Soft Inscription (101 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (87 za)
11 Small Venom Sac (33 za)
3 Vial of Thin Blood (56 za)
3 Small Totem (54 za)
1 Onyx Fragment (278 za)
1 Crystal Fragment (576 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (522 za)

Cena: 28014 (Kumulativní cena: 36936)


Level: 75

Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 47 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 15 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Large Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Hammer Head
Vytvoř: 3 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 1 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Steel Dagger Hilt (277 za)
1 Steel Shield Backing (322 za)
1 Steel Shield Boss (438 za)
231 Iron Ore (71 za)
51 Seasoned Wood Log (79 za)
77 Lump of Coal (16 za)
6 Strong Seasoned Inscription (646 za)
1 Honed Seasoned Inscription (719 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (693 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (695 za)
8 Vigorous Steel Plated Inscription (1760 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (681 za)
2 Onyx Shard (1299 za)
1 Molten Fragment (321 za)
1 Destroyer Fragment (192 za)
3 Fang (243 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (522 za)
2 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 53480 (Kumulativní cena: 90416)


Level:150

Vytvoř: 77 Steel Ingot
Vytvoř: 17 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 4 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Steel Mace Head
Vytvoř: 2 Steel Axe Blade
Vytvoř: 2 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Vytvoř: 1 Steel Sword Hilt
Vytvoř: 1 Steel Sword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Hilt
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Sword Hilt (1)
Steel Sword Blade (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Greatsword Blade (1)
Steel Greatsword Hilt (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Hard Haft (118 za)
142 Platinum Ore (84 za)
120 Hard Wood Log (35 za)
5 Rampager's Hard Inscription (943 za)
3 Berserker's Hard Inscription (1022 za)
3 Rampager's Darksteel Plated Inscription (3495 za)
4 Assassin's Hard Inscription (1016 za)
71 Lump of Primordium (48 za)
16 Full Venom Sac (395 za)
16 Smooth Scale (395 za)
2 Molten Shard (1501 za)
2 Destroyer Shard (587 za)
2 Crystal Shard (100 za)
150 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (522 za)
2 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 64346 (Kumulativní cena: 154762)


Level:225

Vytvoř: 71 Darksteel Ingot
Vytvoř: 40 Hard Wood Plank
Vytvoř: 10 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Large Hard Haft
Vytvoř: 5 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 5 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 4 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 3 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 2 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 2 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Mithril Ore (62 za)
60 Elder Wood Log (89 za)
1 Berserker's Elder Inscription (107 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (952 za)
2 Rampager's Elder Inscription (47 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (1020 za)
1 Cleric's Elder Inscription (99 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (992 za)
2 Knight's Mithril Plated Inscription (999 za)
2 Assassin's Elder Inscription (31 za)
15 Potent Venom Sac (35 za)
1 Onyx Core (86 za)
1 Molten Core (68 za)
5 Crystal Core (50 za)
23 Large Claw (35 za)
38 Large Fang (31 za)
350 Lucent Mote (10 za)
6 Symbol of Enhancement (522 za)
1 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 36214 (Kumulativní cena: 190976)


Level:300

Vytvoř:108 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 12 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Hilt
Objev:

Onyx Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:325

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!