Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-14T04:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
248463
Očekávaná návratnost
- 15998
Očekávaná koncová cena
232465

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Mace - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Axe - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1069 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1122 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3097 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Hammer - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1045 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Hammer - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
24.084.063.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
24.084.063.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (55 za)
Iron Ore (141 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (96 za)
Green Wood Plank (33 za)
Elder Wood Log (142 za)
Green Wood Log (17 za)
Hard Wood Log (51 za)
Soft Wood Log (48 za)
Seasoned Wood Log (76 za)
Venom Sac (325 za)
Full Venom Sac (375 za)
Potent Venom Sac (33 za)
Tiny Scale (7 za)
Scale (375 za)
Smooth Scale (315 za)
Large Scale (34 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (75 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (36 za)
Sharp Fang (300 za)
Large Fang (34 za)
Onyx Sliver (82 za)
Onyx Fragment (1027 za)
Onyx Shard (3341 za)
Onyx Core (162 za)
Molten Sliver (129 za)
Molten Fragment (1126 za)
Molten Core (73 za)
Destroyer Fragment (755 za)
Destroyer Shard (1000 za)
Crystal Fragment (2163 za)
Crystal Shard (967 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
24.084.063.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Hammer Head (1224 za)
Large Soft Haft (75 za)
Elder Wood Dowel (95 za)
Green Wood Dowel (24 za)
Berserker's Elder Inscription (202 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (387 za)
Strong Seasoned Inscription (1066 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1187 za)
Honed Steel Plated Inscription (4459 za)
Rampager's Elder Inscription (112 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Bronze Plated Inscription (389 za)
Cleric's Elder Inscription (199 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Honed Iron Plated Inscription (1694 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1510 za)
Strong Soft Inscription (77 za)
Hunter's Soft Inscription (259 za)
Hearty Soft Inscription (73 za)
Honed Soft Inscription (63 za)
Berserker's Hard Inscription (1269 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1275 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1196 za)
Assassin's Elder Inscription (103 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Healing Bronze Plated Inscription (390 za)
Assassin's Hard Inscription (1142 za)
Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1110 za)
Giver's Green Inscription (28 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (434 za)
Symbol of Pain (1921 za)
Pile of Lucent Crystal (88 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Copper Ore (55 za)
16 Lump of Tin (8 za)
48 Green Wood Plank (33 za)
18 Green Wood Log (17 za)
6 Green Wood Dowel (24 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (387 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
3 Vital Bronze Plated Inscription (389 za)
4 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (11 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (390 za)
12 Tiny Scale (7 za)
25 Vial of Weak Blood (5 za)
2 Onyx Sliver (82 za)
6 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Green Inscription (28 za)
1 Symbol of Enhancement (434 za)
1 Pile of Lucent Crystal (88 za)

Cena: 14499 (Kumulativní cena: 14499)


Level: 0

Vytvoř: 17 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Green Wood Plank
Vytvoř: 14 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)

Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Hammer Head (1224 za)
5 Large Soft Haft (75 za)
189 Iron Ore (141 za)
68 Soft Wood Log (48 za)
3 Honed Iron Plated Inscription (1694 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1510 za)
3 Strong Soft Inscription (77 za)
1 Hunter's Soft Inscription (259 za)
4 Hearty Soft Inscription (73 za)
4 Honed Soft Inscription (63 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
8 Vial of Thin Blood (75 za)
1 Onyx Fragment (1027 za)
2 Molten Sliver (129 za)
1 Crystal Fragment (2163 za)
30 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (434 za)
1 Symbol of Pain (1921 za)

Cena: 50905 (Kumulativní cena: 65404)


Level: 75

Vytvoř: 63 Iron Ingot
Vytvoř: 34 Soft Wood Plank
Vytvoř: 10 Small Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Hammer Head
Vytvoř: 6 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Objev:

Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Molten Sliver (2)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Strong Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
207 Iron Ore (141 za)
126 Seasoned Wood Log (76 za)
69 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (1066 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (4459 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1110 za)
40 Venom Sac (325 za)
12 Scale (375 za)
2 Onyx Shard (3341 za)
1 Molten Fragment (1126 za)
2 Destroyer Fragment (755 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (434 za)
3 Symbol of Pain (1921 za)

Cena: 85691 (Kumulativní cena: 151095)


Level:150

Vytvoř: 69 Steel Ingot
Vytvoř: 42 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 4 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Shield Backing
Vytvoř: 3 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Vytvoř: 4 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 5 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
160 Platinum Ore (96 za)
135 Hard Wood Log (51 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1269 za)
5 Assassin's Hard Inscription (1142 za)
80 Lump of Primordium (48 za)
15 Full Venom Sac (375 za)
16 Smooth Scale (315 za)
2 Destroyer Shard (1000 za)
2 Crystal Shard (967 za)
40 Sharp Fang (300 za)
1 Symbol of Enhancement (434 za)
1 Symbol of Pain (1921 za)
10 Pile of Lucent Crystal (88 za)

Cena: 62898 (Kumulativní cena: 213993)


Level:225

Vytvoř: 80 Darksteel Ingot
Vytvoř: 45 Hard Wood Plank
Vytvoř: 5 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Large Hard Haft
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 5 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 5 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 5 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Destroyer Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Mithril Ore (39 za)
72 Elder Wood Log (142 za)
3 Elder Wood Dowel (95 za)
1 Berserker's Elder Inscription (202 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (1187 za)
2 Rampager's Elder Inscription (112 za)
1 Cleric's Elder Inscription (199 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1275 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (1196 za)
3 Assassin's Elder Inscription (103 za)
29 Potent Venom Sac (33 za)
23 Large Scale (34 za)
1 Onyx Core (162 za)
1 Molten Core (73 za)
2 Crystal Core (50 za)
26 Large Claw (36 za)
23 Large Fang (34 za)
3 Symbol of Enhancement (434 za)
1 Symbol of Pain (1921 za)
20 Pile of Lucent Crystal (88 za)

Cena: 34172 (Kumulativní cena: 248165)


Level:300

Vytvoř:132 Mithril Ingot
Vytvoř: 24 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 4 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Onyx Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!