Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
280243
Očekávaná návratnost
- 23825
Očekávaná koncová cena
256418

5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Dagger - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Steel Dagger - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1411 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1394 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Bandit Mallet - Prodáváno za 687 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Dredge Barricade - Prodáváno za 2563 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Bandit Cleaver - Prodáváno za 1276 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Cleaver - Prodáváno za 695 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Javelin - Prodáváno za 1937 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Darksteel Mace - Prodáváno za 387 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Darksteel Hammer - Prodáváno za 398 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Dagger - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1403 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1373 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28243

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
28243

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Iron Ore (104 za)
Mithril Ore (85 za)
Platinum Ore (109 za)
Elder Wood Log (94 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (55 za)
Soft Wood Log (35 za)
Seasoned Wood Log (114 za)
Pile of Incandescent Dust (80 za)
Small Venom Sac (49 za)
Potent Venom Sac (26 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (92 za)
Small Totem (92 za)
Totem (597 za)
Bone Chip (7 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (26 za)
Large Fang (29 za)
Onyx Fragment (99 za)
Onyx Shard (2698 za)
Molten Fragment (968 za)
Molten Shard (1895 za)
Destroyer Fragment (511 za)
Destroyer Shard (892 za)
Crystal Fragment (206 za)
Crystal Shard (473 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
28243

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (785 za)
Bronze Dagger Hilt (89 za)
Darksteel Dagger Hilt (250 za)
Large Soft Haft (99 za)
Large Seasoned Haft (384 za)
Steel Shield Backing (507 za)
Mithril Shield Boss (320 za)
Steel Shield Boss (465 za)
Iron Plated Dowel (171 za)
Iron Spear Head (813 za)
Elder Wood Dowel (111 za)
Green Wood Dowel (24 za)
Berserker's Elder Inscription (165 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (317 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (968 za)
Strong Seasoned Inscription (1652 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (986 za)
Precise Bronze Plated Inscription (317 za)
Honed Steel Plated Inscription (5316 za)
Rampager's Elder Inscription (47 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1857 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1256 za)
Vital Bronze Plated Inscription (317 za)
Cleric's Elder Inscription (159 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (975 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (966 za)
Strong Soft Inscription (156 za)
Hunter's Soft Inscription (170 za)
Hearty Soft Inscription (219 za)
Honed Soft Inscription (200 za)
Hearty Seasoned Inscription (1846 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1499 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (5049 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (5048 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1561 za)
Rampager's Hard Inscription (1544 za)
Berserker's Hard Inscription (1514 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (969 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1264 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1143 za)
Assassin's Elder Inscription (52 za)
Malign Green Inscription (18 za)
Malign Bronze Plated Inscription (314 za)
Ravaging Soft Inscription (168 za)
Assassin's Hard Inscription (1547 za)
Rejuvenating Soft Inscription (165 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1631 za)
Vigorous Steel Imbued Inscription (7667 za)
Snowflake (132 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1220 za)
Symbol of Pain (2399 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Dagger Hilt (89 za)
75 Bronze Ingot (99 za)
147 Green Wood Log (13 za)
5 Green Wood Dowel (24 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (317 za)
1 Precise Bronze Plated Inscription (317 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Bronze Plated Inscription (317 za)
4 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (18 za)
4 Malign Bronze Plated Inscription (314 za)
12 Tiny Scale (7 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
8 Bone Chip (7 za)
6 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12332 (Kumulativní cena: 12332)


Level: 0

Vytvoř: 49 Green Wood Plank
Vytvoř: 34 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Green Wood Dowel
Vytvoř: 14 Small Green Haft
Vytvoř: 9 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Vytvoř: 4 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 1 Bronze Dagger Blade
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 1 Vital Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Iron Mace Head (785 za)
1 Large Soft Haft (99 za)
4 Iron Plated Dowel (171 za)
3 Iron Spear Head (813 za)
126 Iron Ore (104 za)
92 Soft Wood Log (35 za)
1 Vigorous Iron Plated Inscription (968 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (966 za)
2 Strong Soft Inscription (156 za)
1 Hunter's Soft Inscription (170 za)
1 Hearty Soft Inscription (219 za)
3 Honed Soft Inscription (200 za)
1 Ravaging Soft Inscription (168 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (165 za)
33 Small Venom Sac (49 za)
6 Vial of Thin Blood (92 za)
3 Small Totem (92 za)
1 Onyx Fragment (99 za)
1 Crystal Fragment (206 za)
20 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1220 za)

Cena: 35677 (Kumulativní cena: 48009)


Level: 75

Vytvoř: 46 Soft Wood Plank
Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 4 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 14 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Axe Blade
Vytvoř: 3 Iron Mace Head
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Vytvoř: 2 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Iron Imbued Inscription
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Large Seasoned Haft (384 za)
2 Steel Shield Backing (507 za)
2 Steel Shield Boss (465 za)
219 Iron Ore (104 za)
21 Seasoned Wood Log (114 za)
73 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (1652 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (5316 za)
1 Honed Seasoned Inscription (1857 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (1846 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (1499 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (5049 za)
3 Hunter's Steel Plated Inscription (5048 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (1561 za)
5 Rejuvenating Seasoned Inscription (1631 za)
1 Vigorous Steel Imbued Inscription (7667 za)
3 Totem (597 za)
2 Onyx Shard (2698 za)
1 Molten Fragment (968 za)
1 Destroyer Fragment (511 za)
70 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1220 za)
2 Symbol of Pain (2399 za)

Cena: 105023 (Kumulativní cena: 153032)


Level:150

Vytvoř: 73 Steel Ingot
Vytvoř: 7 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Steel Shield Backing
Vytvoř: 8 Steel Shield Boss
Vytvoř: 4 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 4 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 2 Steel Mace Head
Vytvoř: 2 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Vytvoř: 1 Steel Axe Blade
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Imbued Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Dagger Hilt (250 za)
126 Platinum Ore (109 za)
96 Hard Wood Log (55 za)
5 Rampager's Hard Inscription (1544 za)
6 Berserker's Hard Inscription (1514 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1547 za)
63 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (1895 za)
2 Destroyer Shard (892 za)
4 Crystal Shard (473 za)
180 Snowflake (132 za)
200 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Enhancement (1220 za)
2 Symbol of Pain (2399 za)

Cena: 81303 (Kumulativní cena: 234335)


Level:225

Vytvoř: 63 Darksteel Ingot
Vytvoř: 32 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Large Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 3 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 3 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Shield Boss (320 za)
292 Mithril Ore (85 za)
60 Elder Wood Log (94 za)
4 Elder Wood Dowel (111 za)
2 Berserker's Elder Inscription (165 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (986 za)
2 Rampager's Elder Inscription (47 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (1256 za)
2 Cleric's Elder Inscription (159 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (975 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (969 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1264 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (1143 za)
1 Assassin's Elder Inscription (52 za)
3 Pile of Incandescent Dust (80 za)
36 Potent Venom Sac (26 za)
1 Crystal Core (50 za)
36 Large Claw (26 za)
15 Large Fang (29 za)
50 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1220 za)

Cena: 45908 (Kumulativní cena: 280243)


Level:300

Vytvoř:146 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 12 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!