Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T22:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
215339
Očekávaná návratnost
- 10787
Očekávaná koncová cena
204552

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
5 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Dagger - Prodáváno za 397 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Sword - Prodáváno za 584 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Greatsword - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Spear - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
215339

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
215339

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (95 za)
Iron Ore (92 za)
Mithril Ore (115 za)
Platinum Ore (106 za)
Green Wood Plank (22 za)
Elder Wood Log (83 za)
Hard Wood Log (59 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (70 za)
Small Venom Sac (39 za)
Full Venom Sac (280 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thick Blood (276 za)
Tiny Claw (7 za)
Fang (368 za)
Sharp Fang (281 za)
Onyx Fragment (580 za)
Onyx Core (125 za)
Molten Fragment (972 za)
Molten Shard (1340 za)
Molten Core (77 za)
Destroyer Fragment (484 za)
Destroyer Shard (778 za)
Crystal Fragment (1082 za)
Crystal Shard (574 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
215339

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Axe Blade (275 za)
Large Soft Haft (44 za)
Large Seasoned Haft (238 za)
Bronze Plated Dowel (175 za)
Iron Spear Head (799 za)
Mithril Spear Head (210 za)
Green Wood Dowel (19 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1001 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (180 za)
Strong Seasoned Inscription (930 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1100 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1200 za)
Hunter's Seasoned Inscription (811 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (994 za)
Strong Soft Inscription (50 za)
Hearty Soft Inscription (60 za)
Honed Soft Inscription (66 za)
Hearty Seasoned Inscription (1155 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (1750 za)
Rampager's Hard Inscription (726 za)
Berserker's Hard Inscription (769 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1291 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1227 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1259 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Malign Bronze Plated Inscription (169 za)
Ravaging Soft Inscription (137 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (2854 za)
Assassin's Hard Inscription (795 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1088 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (439 za)
Symbol of Pain (1645 za)
Pile of Lucent Crystal (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Axe Blade (275 za)
1 Bronze Plated Dowel (175 za)
69 Bronze Ingot (95 za)
48 Green Wood Plank (22 za)
7 Green Wood Dowel (19 za)
4 Mighty Bronze Plated Inscription (180 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
4 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (11 za)
4 Malign Bronze Plated Inscription (169 za)
20 Tiny Scale (5 za)
1 Vial of Weak Blood (6 za)
9 Tiny Claw (7 za)

Cena: 9816 (Kumulativní cena: 9816)


Level: 0

Vytvoř: 54 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 13 Small Green Haft
Vytvoř: 11 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 6 Bronze Spear Head
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Large Soft Haft (44 za)
1 Iron Spear Head (799 za)
207 Iron Ore (92 za)
86 Soft Wood Log (24 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (994 za)
4 Strong Soft Inscription (50 za)
4 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (66 za)
1 Ravaging Soft Inscription (137 za)
27 Small Venom Sac (39 za)
1 Onyx Fragment (580 za)
1 Crystal Fragment (1082 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (439 za)

Cena: 30649 (Kumulativní cena: 40465)


Level: 75

Vytvoř: 69 Iron Ingot
Vytvoř: 43 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 3 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Large Seasoned Haft (238 za)
252 Iron Ore (92 za)
39 Seasoned Wood Log (70 za)
84 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (930 za)
2 Honed Seasoned Inscription (1100 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (811 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (1155 za)
10 Hunter's Steel Plated Inscription (1750 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (1088 za)
1 Molten Fragment (972 za)
1 Destroyer Fragment (484 za)
3 Fang (368 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Pain (1645 za)

Cena: 64554 (Kumulativní cena: 105019)


Level:150

Vytvoř: 84 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 7 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Steel Hammer Head
Vytvoř: 4 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Spear Head
Vytvoř: 2 Steel Mace Head
Vytvoř: 2 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 2 Steel Axe Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Steel Sword Hilt
Vytvoř: 1 Steel Sword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Hilt
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Sword Hilt (1)
Steel Sword Blade (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Greatsword Blade (1)
Steel Greatsword Hilt (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
144 Platinum Ore (106 za)
105 Hard Wood Log (59 za)
4 Rampager's Hard Inscription (726 za)
3 Berserker's Hard Inscription (769 za)
3 Rampager's Darksteel Plated Inscription (2854 za)
1 Assassin's Hard Inscription (795 za)
72 Lump of Primordium (48 za)
11 Full Venom Sac (280 za)
22 Vial of Thick Blood (276 za)
2 Molten Shard (1340 za)
2 Destroyer Shard (778 za)
2 Crystal Shard (574 za)
8 Sharp Fang (281 za)
150 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (439 za)
2 Symbol of Pain (1645 za)

Cena: 61496 (Kumulativní cena: 166515)


Level:225

Vytvoř: 72 Darksteel Ingot
Vytvoř: 35 Hard Wood Plank
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Large Hard Haft
Vytvoř: 4 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 2 Darksteel Spear Head
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Mithril Spear Head (210 za)
32 Mithril Ore (115 za)
42 Elder Wood Log (83 za)
3 Berserker's Mithril Plated Inscription (1001 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (1200 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (1291 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1227 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (1259 za)
8 Potent Venom Sac (35 za)
5 Onyx Core (125 za)
8 Molten Core (77 za)
8 Crystal Core (50 za)
350 Lucent Mote (10 za)
13 Symbol of Enhancement (439 za)
8 Symbol of Pain (1645 za)
70 Pile of Lucent Crystal (99 za)

Cena: 48824 (Kumulativní cena: 215339)


Level:300

Vytvoř: 16 Mithril Ingot
Vytvoř: 14 Elder Wood Plank
Vytvoř: 6 Large Elder Haft
Vytvoř: 2 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 2 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt
Objev:

Onyx Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Vytvoř: 1 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!