Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
301155
Očekávaná návratnost
- 19631
Očekávaná koncová cena
281524

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 561 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Dagger - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Ripper - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1145 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Mace - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1144 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Axe - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 437 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Hammer - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Hammer - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Spear - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Spear - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
301155

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
301155

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (135 za)
Iron Ore (146 za)
Mithril Ore (42 za)
Platinum Ore (209 za)
Elder Wood Log (57 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (191 za)
Soft Wood Log (35 za)
Seasoned Wood Log (118 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (435 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Thin Blood (57 za)
Vial of Blood (469 za)
Vial of Thick Blood (460 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (53 za)
Totem (474 za)
Large Bone (38 za)
Large Claw (42 za)
Large Fang (33 za)
Engraved Totem (401 za)
Onyx Fragment (74 za)
Onyx Shard (2800 za)
Molten Fragment (564 za)
Molten Shard (3270 za)
Destroyer Fragment (842 za)
Destroyer Shard (1035 za)
Crystal Fragment (480 za)
Crystal Shard (125 za)
Remaining Cost
301155

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Dagger Hilt (697 za)
Small Soft Haft (80 za)
Small Seasoned Haft (300 za)
Large Hard Haft (880 za)
Steel Shield Boss (685 za)
Darksteel Spear Head (1097 za)
Mithril Spear Head (231 za)
Elder Wood Dowel (103 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Hard Wood Dowel (129 za)
Berserker's Elder Inscription (269 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Vigorous Soft Inscription (156 za)
Strong Seasoned Inscription (1243 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (799 za)
Rampager's Elder Inscription (197 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1487 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (845 za)
Cleric's Elder Inscription (293 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (730 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1367 za)
Strong Iron Plated Inscription (1197 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1186 za)
Strong Soft Inscription (94 za)
Honed Soft Inscription (124 za)
Hearty Seasoned Inscription (1383 za)
Rampager's Hard Inscription (976 za)
Cleric's Hard Inscription (975 za)
Berserker's Hard Inscription (1212 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (810 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (699 za)
Assassin's Elder Inscription (170 za)
Healing Bronze Plated Inscription (408 za)
Assassin's Hard Inscription (871 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1162 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (5153 za)
Giver's Green Inscription (35 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1645 za)
Symbol of Pain (2447 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Bronze Ingot (135 za)
162 Green Wood Log (13 za)
8 Green Wood Dowel (21 za)
2 Mighty Green Inscription (6 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
3 Healing Bronze Plated Inscription (408 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
44 Tiny Scale (5 za)
12 Tiny Totem (6 za)
2 Giver's Green Inscription (35 za)

Cena: 14861 (Kumulativní cena: 14861)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 39 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 12 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 6 Bronze Spear Head
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Hammer Head
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 5 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Small Soft Haft (80 za)
189 Iron Ore (146 za)
90 Soft Wood Log (35 za)
2 Vigorous Soft Inscription (156 za)
4 Strong Iron Plated Inscription (1197 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1186 za)
3 Strong Soft Inscription (94 za)
3 Honed Soft Inscription (124 za)
3 Vial of Thin Blood (57 za)
12 Small Totem (53 za)
1 Onyx Fragment (74 za)
1 Crystal Fragment (480 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (1645 za)

Cena: 46173 (Kumulativní cena: 61034)


Level: 75

Vytvoř: 63 Iron Ingot
Vytvoř: 45 Soft Wood Plank
Vytvoř: 5 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 6 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 1 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Small Seasoned Haft (300 za)
2 Steel Shield Boss (685 za)
225 Iron Ore (146 za)
66 Seasoned Wood Log (118 za)
75 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (1243 za)
1 Honed Seasoned Inscription (1487 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1367 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (1383 za)
5 Rejuvenating Seasoned Inscription (1162 za)
3 Rejuvenating Steel Plated Inscription (5153 za)
24 Vial of Blood (469 za)
8 Totem (474 za)
2 Onyx Shard (2800 za)
1 Molten Fragment (564 za)
1 Destroyer Fragment (842 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1645 za)
2 Symbol of Pain (2447 za)

Cena: 106302 (Kumulativní cena: 167336)


Level:150

Vytvoř: 75 Steel Ingot
Vytvoř: 22 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Steel Mace Head
Vytvoř: 4 Steel Axe Blade
Vytvoř: 4 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 2 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 4 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Strong Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Dagger Hilt (697 za)
2 Large Hard Haft (880 za)
1 Darksteel Spear Head (1097 za)
146 Platinum Ore (209 za)
48 Hard Wood Log (191 za)
1 Hard Wood Dowel (129 za)
2 Rampager's Hard Inscription (976 za)
1 Cleric's Hard Inscription (975 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1212 za)
4 Assassin's Hard Inscription (871 za)
73 Lump of Primordium (48 za)
8 Smooth Scale (435 za)
8 Vial of Thick Blood (460 za)
2 Molten Shard (3270 za)
6 Destroyer Shard (1035 za)
4 Crystal Shard (125 za)
35 Engraved Totem (401 za)
300 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (1645 za)
4 Symbol of Pain (2447 za)

Cena: 105015 (Kumulativní cena: 272351)


Level:225

Vytvoř: 73 Darksteel Ingot
Vytvoř: 16 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Small Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 1 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Hammer Head
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Spear Head (231 za)
312 Mithril Ore (42 za)
81 Elder Wood Log (57 za)
6 Elder Wood Dowel (103 za)
2 Berserker's Elder Inscription (269 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (799 za)
2 Rampager's Elder Inscription (197 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (845 za)
2 Cleric's Elder Inscription (293 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (730 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (810 za)
2 Carrion Mithril Plated Inscription (699 za)
1 Assassin's Elder Inscription (170 za)
6 Potent Venom Sac (54 za)
41 Large Scale (32 za)
15 Large Bone (38 za)
12 Large Claw (42 za)
38 Large Fang (33 za)

Cena: 28804 (Kumulativní cena: 301155)


Level:300

Vytvoř:156 Mithril Ingot
Vytvoř: 27 Elder Wood Plank
Vytvoř: 1 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 14 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 14 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Large Elder Haft
Vytvoř: 1 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Large Elder Haft (1)
Mithril Spear Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!