'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
239056
Očekávaná návratnost
- 16136
Očekávaná koncová cena
222920

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 389 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
7 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Dagger - Prodáváno za 397 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
239056

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
239056

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (114 za)
Copper Ore (48 za)
Iron Ore (151 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (122 za)
Elder Wood Log (118 za)
Green Wood Log (7 za)
Hard Wood Log (53 za)
Soft Wood Log (27 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Small Venom Sac (42 za)
Potent Venom Sac (24 za)
Tiny Scale (8 za)
Large Scale (27 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thick Blood (277 za)
Large Bone (29 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Fang (24 za)
Onyx Fragment (620 za)
Onyx Shard (2400 za)
Molten Sliver (166 za)
Molten Fragment (1463 za)
Molten Shard (1700 za)
Molten Core (62 za)
Destroyer Fragment (594 za)
Destroyer Shard (899 za)
Crystal Fragment (930 za)
Crystal Shard (714 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
239056

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Axe Blade (1260 za)
Small Soft Haft (27 za)
Large Green Haft (40 za)
Large Seasoned Haft (298 za)
Bronze Plated Dowel (131 za)
Elder Wood Dowel (110 za)
Berserker's Elder Inscription (136 za)
Strong Seasoned Inscription (887 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1071 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3211 za)
Rampager's Elder Inscription (81 za)
Honed Seasoned Inscription (894 za)
Cleric's Elder Inscription (141 za)
Valkyrie Elder Inscription (120 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1314 za)
Hunter's Soft Inscription (116 za)
Hearty Soft Inscription (38 za)
Honed Soft Inscription (34 za)
Hearty Seasoned Inscription (904 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (3597 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3081 za)
Rampager's Hard Inscription (815 za)
Berserker's Hard Inscription (754 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1088 za)
Assassin's Elder Inscription (90 za)
Malign Green Inscription (12 za)
Malign Bronze Plated Inscription (295 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1321 za)
Ravaging Soft Inscription (125 za)
Assassin's Hard Inscription (810 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (914 za)
Giver's Green Inscription (21 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (578 za)
Symbol of Pain (1472 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Green Haft (40 za)
6 Bronze Plated Dowel (131 za)
63 Bronze Ingot (114 za)
10 Copper Ore (48 za)
1 Lump of Tin (8 za)
150 Green Wood Log (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (12 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (295 za)
12 Tiny Scale (8 za)
17 Vial of Weak Blood (7 za)
32 Bone Chip (6 za)
12 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Green Inscription (21 za)

Cena: 10693 (Kumulativní cena: 10693)


Level: 0

Vytvoř: 50 Green Wood Plank
Vytvoř: 45 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 12 Small Green Haft
Vytvoř: 9 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Vital Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Axe Blade (1260 za)
2 Small Soft Haft (27 za)
117 Iron Ore (151 za)
54 Soft Wood Log (27 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1314 za)
1 Hunter's Soft Inscription (116 za)
2 Hearty Soft Inscription (38 za)
4 Honed Soft Inscription (34 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1321 za)
1 Ravaging Soft Inscription (125 za)
3 Small Venom Sac (42 za)
7 Onyx Fragment (620 za)
2 Molten Sliver (166 za)
4 Crystal Fragment (930 za)
120 Lucent Mote (10 za)
11 Symbol of Enhancement (578 za)
1 Symbol of Pain (1472 za)

Cena: 47598 (Kumulativní cena: 58291)


Level: 75

Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Small Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Large Soft Haft
Vytvoř: 2 Iron Hammer Head
Vytvoř: 2 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Molten Sliver (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 6 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Large Seasoned Haft (298 za)
195 Iron Ore (151 za)
84 Seasoned Wood Log (80 za)
65 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (887 za)
5 Honed Seasoned Inscription (894 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (904 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3597 za)
6 Hunter's Steel Plated Inscription (3081 za)
1 Rejuvenating Seasoned Inscription (914 za)
2 Onyx Shard (2400 za)
1 Molten Fragment (1463 za)
2 Destroyer Fragment (594 za)
80 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (578 za)
3 Symbol of Pain (1472 za)

Cena: 87449 (Kumulativní cena: 145740)


Level:150

Vytvoř: 65 Steel Ingot
Vytvoř: 28 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 8 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Hammer Head
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 4 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 3 Steel Shield Backing
Vytvoř: 3 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Hilt
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Platinum Ore (122 za)
114 Hard Wood Log (53 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (3211 za)
1 Rampager's Hard Inscription (815 za)
3 Berserker's Hard Inscription (754 za)
5 Assassin's Hard Inscription (810 za)
70 Lump of Primordium (48 za)
46 Vial of Thick Blood (277 za)
2 Molten Shard (1700 za)
2 Destroyer Shard (899 za)
2 Crystal Shard (714 za)
150 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (578 za)
2 Symbol of Pain (1472 za)

Cena: 61210 (Kumulativní cena: 206950)


Level:225

Vytvoř: 70 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Large Hard Haft
Vytvoř: 4 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 3 Darksteel Spear Head
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 5 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
280 Mithril Ore (48 za)
72 Elder Wood Log (118 za)
1 Elder Wood Dowel (110 za)
2 Berserker's Elder Inscription (136 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (1071 za)
3 Rampager's Elder Inscription (81 za)
2 Cleric's Elder Inscription (141 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (120 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (1088 za)
3 Assassin's Elder Inscription (90 za)
26 Potent Venom Sac (24 za)
23 Large Scale (27 za)
1 Molten Core (62 za)
1 Crystal Core (50 za)
23 Large Bone (29 za)
23 Large Fang (24 za)
100 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (578 za)
1 Symbol of Pain (1472 za)

Cena: 32106 (Kumulativní cena: 239056)


Level:300

Vytvoř:140 Mithril Ingot
Vytvoř: 24 Elder Wood Plank
Vytvoř: 14 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 14 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!