Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
226989
Očekávaná návratnost
- 16521
Očekávaná koncová cena
210468

5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Axe - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Dagger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Dagger - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 778 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Sword - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Sword - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Sword - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Machete - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 695 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2126 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Greatsword - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Shield - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Bandit Mallet - Prodáváno za 858 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Bandit Cleaver - Prodáváno za 950 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
226989

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
226989

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Copper Ore (42 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (130 za)
Green Wood Plank (24 za)
Elder Wood Log (63 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (146 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (69 za)
Pile of Incandescent Dust (79 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (52 za)
Smooth Scale (279 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Vial of Thick Blood (301 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (37 za)
Totem (239 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (29 za)
Claw (218 za)
Large Claw (43 za)
Small Fang (50 za)
Large Fang (28 za)
Engraved Totem (273 za)
Onyx Fragment (53 za)
Onyx Shard (1867 za)
Molten Fragment (480 za)
Molten Shard (1673 za)
Destroyer Fragment (461 za)
Destroyer Shard (678 za)
Crystal Fragment (514 za)
Crystal Shard (214 za)
Remaining Cost
226989

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (1046 za)
Bronze Dagger Hilt (79 za)
Darksteel Dagger Hilt (428 za)
Steel Dagger Hilt (448 za)
Small Soft Haft (40 za)
Iron Shield Backing (548 za)
Steel Shield Backing (727 za)
Iron Shield Boss (650 za)
Steel Shield Boss (680 za)
Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Berserker's Elder Inscription (193 za)
Vigorous Soft Inscription (117 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (324 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3498 za)
Rampager's Elder Inscription (162 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (704 za)
Cleric's Elder Inscription (190 za)
Vital Green Inscription (14 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (328 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (722 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1136 za)
Hearty Soft Inscription (91 za)
Hearty Seasoned Inscription (703 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2943 za)
Rampager's Hard Inscription (864 za)
Cleric's Hard Inscription (888 za)
Berserker's Hard Inscription (937 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (613 za)
Malign Green Inscription (12 za)
Healing Bronze Plated Inscription (327 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1139 za)
Ravaging Soft Inscription (113 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (3396 za)
Assassin's Hard Inscription (850 za)
Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (597 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3108 za)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (2047 za)
Giver's Green Inscription (23 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1316 za)
Symbol of Pain (1894 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Dagger Hilt (79 za)
78 Bronze Ingot (99 za)
10 Copper Ore (42 za)
1 Lump of Tin (8 za)
46 Green Wood Plank (24 za)
18 Green Wood Log (14 za)
8 Green Wood Dowel (16 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (324 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Green Inscription (14 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (328 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (12 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (327 za)
6 Tiny Scale (8 za)
25 Vial of Weak Blood (5 za)
12 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Green Inscription (23 za)

Cena: 11710 (Kumulativní cena: 11710)


Level: 0

Vytvoř: 39 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 13 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 6 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 1 Bronze Dagger Blade
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Iron Mace Head (1046 za)
1 Small Soft Haft (40 za)
1 Iron Shield Backing (548 za)
1 Iron Shield Boss (650 za)
126 Iron Ore (133 za)
94 Soft Wood Log (19 za)
1 Vigorous Soft Inscription (117 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (1136 za)
2 Hearty Soft Inscription (91 za)
1 Ravaging Iron Plated Inscription (1139 za)
1 Ravaging Soft Inscription (113 za)
1 Rejuvenating Soft Inscription (46 za)
2 Rejuvenating Iron Imbued Inscription (2047 za)
3 Small Scale (52 za)
6 Vial of Thin Blood (45 za)
12 Small Totem (37 za)
1 Onyx Fragment (53 za)
1 Crystal Fragment (514 za)
3 Small Claw (29 za)
3 Small Fang (50 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (1316 za)

Cena: 40799 (Kumulativní cena: 52509)


Level: 75

Vytvoř: 47 Soft Wood Plank
Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 14 Small Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Large Soft Haft
Vytvoř: 4 Iron Mace Head
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Vytvoř: 2 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Dagger Hilt (448 za)
1 Steel Shield Backing (727 za)
3 Steel Shield Boss (680 za)
207 Iron Ore (133 za)
117 Seasoned Wood Log (69 za)
69 Lump of Coal (16 za)
1 Honed Seasoned Inscription (704 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (722 za)
5 Hearty Seasoned Inscription (703 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (2943 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (597 za)
2 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3108 za)
9 Totem (239 za)
2 Onyx Shard (1867 za)
1 Molten Fragment (480 za)
1 Destroyer Fragment (461 za)
32 Claw (218 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1316 za)
2 Symbol of Pain (1894 za)

Cena: 75420 (Kumulativní cena: 127929)


Level:150

Vytvoř: 69 Steel Ingot
Vytvoř: 39 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 3 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 7 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 4 Steel Spear Head
Vytvoř: 4 Steel Shield Backing
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Steel Dagger Blade
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 4 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Dagger Hilt (428 za)
160 Platinum Ore (130 za)
24 Hard Wood Log (146 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (3498 za)
2 Rampager's Hard Inscription (864 za)
2 Cleric's Hard Inscription (888 za)
2 Berserker's Hard Inscription (937 za)
2 Cleric's Darksteel Plated Inscription (3396 za)
2 Assassin's Hard Inscription (850 za)
80 Lump of Primordium (48 za)
8 Smooth Scale (279 za)
8 Vial of Thick Blood (301 za)
2 Molten Shard (1673 za)
6 Destroyer Shard (678 za)
4 Crystal Shard (214 za)
16 Engraved Totem (273 za)
300 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (1316 za)
4 Symbol of Pain (1894 za)

Cena: 76426 (Kumulativní cena: 204355)


Level:225

Vytvoř: 80 Darksteel Ingot
Vytvoř: 8 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 6 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 5 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Darksteel Sword Hilt
Vytvoř: 1 Darksteel Sword Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Greatsword Hilt
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
348 Mithril Ore (26 za)
84 Elder Wood Log (63 za)
4 Elder Wood Dowel (130 za)
3 Berserker's Elder Inscription (193 za)
2 Rampager's Elder Inscription (162 za)
4 Cleric's Elder Inscription (190 za)
4 Assassin's Mithril Plated Inscription (613 za)
3 Pile of Incandescent Dust (79 za)
67 Potent Venom Sac (28 za)
6 Large Claw (43 za)
46 Large Fang (28 za)

Cena: 22634 (Kumulativní cena: 226989)


Level:300

Vytvoř:174 Mithril Ingot
Vytvoř: 28 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 9 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 5 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 5 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 14 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!