Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
274956
Očekávaná návratnost
- 21468
Očekávaná koncová cena
253488

5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Spear - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1072 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1092 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Sword - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2220 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Bandit Mallet - Prodáváno za 870 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Mallet - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Bandit Cleaver - Prodáváno za 945 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Cleaver - Prodáváno za 396 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Demolisher - Prodáváno za 1522 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Bandit Spear - Prodáváno za 751 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1088 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
274956

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
274956

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (105 za)
Copper Ore (41 za)
Iron Ore (151 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (204 za)
Elder Wood Log (84 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (136 za)
Soft Wood Log (23 za)
Seasoned Wood Log (83 za)
Pile of Incandescent Dust (91 za)
Small Venom Sac (36 za)
Potent Venom Sac (17 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Tiny Totem (5 za)
Heavy Bone (336 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (36 za)
Large Claw (18 za)
Small Fang (47 za)
Large Fang (17 za)
Onyx Fragment (34 za)
Onyx Shard (1659 za)
Molten Fragment (260 za)
Molten Shard (1668 za)
Destroyer Fragment (179 za)
Destroyer Shard (653 za)
Crystal Fragment (269 za)
Crystal Shard (64 za)
Remaining Cost
274956

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Axe Blade (1233 za)
Iron Mace Head (1231 za)
Small Soft Haft (30 za)
Small Hard Haft (578 za)
Large Seasoned Haft (330 za)
Steel Spear Head (1346 za)
Elder Wood Dowel (119 za)
Berserker's Elder Inscription (145 za)
Strong Seasoned Inscription (666 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (619 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (4237 za)
Rampager's Elder Inscription (69 za)
Honed Seasoned Inscription (667 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (4314 za)
Hearty Steel Plated Inscription (3649 za)
Cleric's Elder Inscription (155 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (721 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (329 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Soft Inscription (118 za)
Hearty Soft Inscription (76 za)
Honed Soft Inscription (72 za)
Ravaging Seasoned Inscription (793 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3452 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (4184 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (4212 za)
Rampager's Hard Inscription (833 za)
Cleric's Hard Inscription (934 za)
Berserker's Hard Inscription (829 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (721 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (794 za)
Assassin's Elder Inscription (88 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (4251 za)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (4300 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (4352 za)
Assassin's Hard Inscription (847 za)
Rejuvenating Soft Inscription (70 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (665 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3533 za)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (2291 za)
Hearty Iron Imbued Inscription (2257 za)
Lucent Mote (15 za)
Symbol of Enhancement (1642 za)
Symbol of Pain (2600 za)
Pile of Lucent Crystal (129 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
78 Bronze Ingot (105 za)
20 Copper Ore (41 za)
2 Lump of Tin (8 za)
198 Green Wood Log (8 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (329 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (11 za)
28 Tiny Scale (5 za)
17 Vial of Weak Blood (5 za)
6 Tiny Totem (5 za)
28 Tiny Claw (5 za)

Cena: 11370 (Kumulativní cena: 11370)


Level: 0

Vytvoř: 66 Green Wood Plank
Vytvoř: 10 Green Wood Dowel
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Small Green Haft
Vytvoř: 8 Large Green Haft
Vytvoř: 7 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 7 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 6 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Axe Blade (1233 za)
1 Iron Mace Head (1231 za)
2 Small Soft Haft (30 za)
153 Iron Ore (151 za)
86 Soft Wood Log (23 za)
1 Hunter's Soft Inscription (118 za)
2 Hearty Soft Inscription (76 za)
1 Honed Soft Inscription (72 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (70 za)
2 Rejuvenating Iron Imbued Inscription (2291 za)
4 Hearty Iron Imbued Inscription (2257 za)
3 Small Venom Sac (36 za)
12 Vial of Thin Blood (45 za)
1 Onyx Fragment (34 za)
1 Crystal Fragment (269 za)
3 Small Claw (36 za)
3 Small Fang (47 za)
20 Lucent Mote (15 za)
2 Symbol of Enhancement (1642 za)

Cena: 47784 (Kumulativní cena: 59154)


Level: 75

Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 43 Soft Wood Plank
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 13 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Large Soft Haft
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Vytvoř: 2 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Iron Imbued Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Large Seasoned Haft (330 za)
1 Steel Spear Head (1346 za)
192 Iron Ore (151 za)
84 Seasoned Wood Log (83 za)
64 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (666 za)
2 Honed Seasoned Inscription (667 za)
1 Hearty Steel Plated Inscription (3649 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (793 za)
5 Hunter's Steel Plated Inscription (3452 za)
5 Rejuvenating Seasoned Inscription (665 za)
2 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3533 za)
2 Onyx Shard (1659 za)
1 Molten Fragment (260 za)
1 Destroyer Fragment (179 za)
20 Lucent Mote (15 za)
1 Symbol of Enhancement (1642 za)
2 Symbol of Pain (2600 za)
5 Pile of Lucent Crystal (129 za)

Cena: 87625 (Kumulativní cena: 146779)


Level:150

Vytvoř: 64 Steel Ingot
Vytvoř: 28 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Hammer Head
Vytvoř: 4 Steel Spear Head
Vytvoř: 4 Steel Axe Blade
Vytvoř: 4 Steel Shield Backing
Vytvoř: 4 Steel Shield Boss
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Small Hard Haft (578 za)
148 Platinum Ore (204 za)
36 Hard Wood Log (136 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (4237 za)
1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (4314 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (4184 za)
1 Berserker's Darksteel Plated Inscription (4212 za)
3 Rampager's Hard Inscription (833 za)
1 Cleric's Hard Inscription (934 za)
5 Berserker's Hard Inscription (829 za)
1 Cleric's Darksteel Plated Inscription (4251 za)
1 Assassin's Darksteel Plated Inscription (4300 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (4352 za)
3 Assassin's Hard Inscription (847 za)
74 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (1668 za)
2 Destroyer Shard (653 za)
4 Crystal Shard (64 za)
8 Heavy Bone (336 za)
2 Symbol of Enhancement (1642 za)
2 Symbol of Pain (2600 za)
20 Pile of Lucent Crystal (129 za)

Cena: 99571 (Kumulativní cena: 246350)


Level:225

Vytvoř: 74 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Hard Wood Plank
Vytvoř: 11 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 11 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Small Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Large Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 1 Darksteel Spear Head
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
328 Mithril Ore (43 za)
60 Elder Wood Log (84 za)
4 Elder Wood Dowel (119 za)
3 Berserker's Elder Inscription (145 za)
4 Rampager's Mithril Plated Inscription (619 za)
2 Rampager's Elder Inscription (69 za)
2 Cleric's Elder Inscription (155 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (721 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (721 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (794 za)
2 Assassin's Elder Inscription (88 za)
3 Pile of Incandescent Dust (91 za)
36 Potent Venom Sac (17 za)
21 Large Claw (18 za)
30 Large Fang (17 za)

Cena: 28606 (Kumulativní cena: 274956)


Level:300

Vytvoř:164 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 11 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 9 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 4 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 4 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!