Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
399290
Očekávaná návratnost
- 24990
Očekávaná koncová cena
374300

8 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Acolyte Pants - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
13 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1379 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1366 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1353 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1391 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
399290

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 790 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
399290

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (86 za)
Rawhide Leather Section (27 za)
Thin Leather Section (110 za)
Thick Leather Section (64 za)
Rugged Leather Section (403 za)
Wool Scrap (293 za)
Cotton Scrap (26 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (27 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (24 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (650 za)
Vial of Thick Blood (583 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Claw (64 za)
Large Fang (24 za)
Remaining Cost
399290

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Strap (127 za)
Jute Headpiece Padding (116 za)
Wool Epaulet Padding (1040 za)
Wool Epaulet Panel (101 za)
Cotton Pants Lining (28 za)
Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2322 za)
Knight's Silk Insignia (145 za)
Hearty Wool Insignia (321 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (800 za)
Jute Patch (144 za)
Silk Patch (985 za)
Snowflake (130 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Jute Headpiece Strap (127 za)
10 Jute Headpiece Padding (116 za)
126 Jute Scrap (86 za)
42 Rawhide Leather Section (27 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
24 Vial of Weak Blood (5 za)
39 Tiny Totem (5 za)
10 Jute Patch (144 za)

Cena: 16723 (Kumulativní cena: 16723)


Level: 0

Vytvoř: 63 Bolt of Jute
Vytvoř: 21 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 8 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Wool Epaulet Padding (1040 za)
27 Wool Epaulet Panel (101 za)
38 Thin Leather Section (110 za)
88 Wool Scrap (293 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Hearty Wool Insignia (321 za)
13 Hearty Embroidered Wool Insignia (800 za)
18 Small Claw (64 za)

Cena: 81294 (Kumulativní cena: 98017)


Level: 75

Vytvoř: 44 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 13 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 13 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Student Mantle

Level:100

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Student Mantle

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Pants Lining (28 za)
366 Cotton Scrap (26 za)
99 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
13 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2322 za)
57 Vial of Blood (650 za)

Cena: 80212 (Kumulativní cena: 178229)


Level:150

Vytvoř:183 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 32 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Pants

Level:200

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Rugged Leather Section (403 za)
354 Linen Scrap (111 za)
253 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Vial of Thick Blood (583 za)
315 Snowflake (130 za)

Cena: 177991 (Kumulativní cena: 356220)


Level:225

Vytvoř:177 Bolt of Linen
Vytvoř: 70 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 26 Linen Pants Panel
Vytvoř: 26 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Leggings


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (64 za)
291 Silk Scrap (27 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Silk Insignia (145 za)
102 Potent Venom Sac (24 za)
110 Large Fang (24 za)
12 Silk Patch (985 za)

Cena: 43070 (Kumulativní cena: 399290)


Level:300

Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Silk Helm Strap
Vytvoř: 32 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!