Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-11-27T13:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
299259
Očekávaná návratnost
- 22209
Očekávaná koncová cena
277050

10 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
19 Honed Student Gloves - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
15 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
13 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
13 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Water - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1547 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1488 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
299259

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
299259

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (73 za)
Rawhide Leather Section (43 za)
Thin Leather Section (148 za)
Thick Leather Section (90 za)
Coarse Leather Section (99 za)
Rugged Leather Section (356 za)
Wool Scrap (234 za)
Cotton Scrap (43 za)
Linen Scrap (128 za)
Silk Scrap (62 za)
Full Venom Sac (265 za)
Bone Shard (46 za)
Claw (195 za)
Large Claw (20 za)
Small Fang (58 za)
Glacial Sliver (177 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
299259

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (150 za)
Jute Epaulet Panel (18 za)
Cotton Gloves Panel (200 za)
Linen Epaulet Padding (411 za)
Linen Epaulet Panel (500 za)
Silk Epaulet Padding (380 za)
Hearty Cotton Insignia (400 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3416 za)
Carrion Silk Insignia (212 za)
Malign Jute Insignia (73 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (175 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (2236 za)
Carrion Linen Insignia (800 za)
Wool Patch (1032 za)
Silk Patch (1308 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1650 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
13 Jute Epaulet Padding (150 za)
13 Jute Epaulet Panel (18 za)
96 Jute Scrap (73 za)
48 Rawhide Leather Section (43 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
24 Malign Jute Insignia (73 za)
13 Malign Embroidered Jute Insignia (175 za)

Cena: 15475 (Kumulativní cena: 15475)


Level: 0

Vytvoř: 48 Bolt of Jute
Vytvoř: 24 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 9 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 9 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Embroidered Mask

Level: 50

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Thin Leather Section (148 za)
154 Wool Scrap (234 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Glacial Sliver (177 za)
80 Bone Shard (46 za)
57 Small Fang (58 za)
10 Wool Patch (1032 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1650 za)

Cena: 64494 (Kumulativní cena: 79969)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
30 Cotton Gloves Panel (200 za)
26 Coarse Leather Section (99 za)
118 Cotton Scrap (43 za)
43 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Hearty Cotton Insignia (400 za)
13 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
9 Claw (195 za)

Cena: 53274 (Kumulativní cena: 133243)


Level:150

Vytvoř: 59 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 43 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 3 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Acolyte Gloves

Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Acolyte Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Linen Epaulet Padding (411 za)
22 Linen Epaulet Panel (500 za)
26 Rugged Leather Section (356 za)
166 Linen Scrap (128 za)
32 Spool of Linen Thread (32 za)
13 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3416 za)
3 Carrion Linen Insignia (800 za)
57 Full Venom Sac (265 za)

Cena: 105674 (Kumulativní cena: 238917)


Level:225

Vytvoř: 83 Bolt of Linen
Vytvoř: 13 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Linen Helm Strap
Vytvoř: 13 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Winged Mantle

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Mantle

Level:275

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 12 Berserker's Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Epaulet Padding (380 za)
132 Thick Leather Section (90 za)
249 Silk Scrap (62 za)
32 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Carrion Silk Insignia (212 za)
3 Assassin's Intricate Silk Insignia (2236 za)
4 Glacial Core (50 za)
137 Large Claw (20 za)
10 Silk Patch (1308 za)
4 Charm of Skill (1650 za)
16 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 60342 (Kumulativní cena: 299259)


Level:300

Vytvoř: 83 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 31 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 30 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Helm Strap
Vytvoř: 1 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Feathered Mantle

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!