Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-03T14:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
371908
Očekávaná návratnost
- 14294
Očekávaná koncová cena
357614

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
7 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
13 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Water - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1564 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37198

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
37198

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (64 za)
Rawhide Leather Section (39 za)
Thin Leather Section (159 za)
Thick Leather Section (71 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Rugged Leather Section (385 za)
Wool Scrap (195 za)
Cotton Scrap (37 za)
Linen Scrap (96 za)
Silk Scrap (59 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (295 za)
Vial of Thin Blood (67 za)
Vial of Blood (389 za)
Tiny Totem (8 za)
Heavy Bone (294 za)
Small Claw (37 za)
Large Claw (37 za)
Glacial Sliver (95 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
37198

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (186 za)
Vigorous Cotton Insignia (963 za)
Carrion Silk Insignia (198 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2830 za)
Wool Patch (898 za)
Jute Patch (190 za)
Silk Patch (903 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1544 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (186 za)
120 Jute Scrap (64 za)
58 Rawhide Leather Section (39 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Totem (8 za)
9 Jute Patch (190 za)

Cena: 14263 (Kumulativní cena: 14263)


Level: 0

Vytvoř: 60 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Thin Leather Section (159 za)
154 Wool Scrap (195 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (67 za)
2 Glacial Sliver (95 za)
80 Small Claw (37 za)
10 Wool Patch (898 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1544 za)

Cena: 57309 (Kumulativní cena: 71572)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Panel
Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Coarse Leather Section (110 za)
248 Cotton Scrap (37 za)
59 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (963 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2830 za)
57 Vial of Blood (389 za)

Cena: 74918 (Kumulativní cena: 146490)


Level:150

Vytvoř:124 Bolt of Cotton
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 20 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 20 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 13 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Rugged Leather Section (385 za)
408 Linen Scrap (96 za)
337 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (295 za)
80 Heavy Bone (294 za)

Cena: 167287 (Kumulativní cena: 313777)


Level:225

Vytvoř:204 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Linen Pants Panel
Vytvoř: 29 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Thick Leather Section (71 za)
255 Silk Scrap (59 za)
56 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Carrion Silk Insignia (198 za)
7 Glacial Core (50 za)
152 Large Claw (37 za)
10 Silk Patch (903 za)
7 Charm of Skill (1544 za)
28 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 58131 (Kumulativní cena: 371908)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 41 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 30 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 30 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Helm Strap
Vytvoř: 1 Silk Helm Padding
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!