Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T12:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
425298
Očekávaná návratnost
- 19650
Očekávaná koncová cena
405648

19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
6 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
15 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mask - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
13 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Water - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
425298

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
425298

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (78 za)
Rawhide Leather Section (88 za)
Thin Leather Section (251 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (188 za)
Wool Scrap (254 za)
Cotton Scrap (118 za)
Linen Scrap (156 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (123 za)
Vial of Blood (376 za)
Vial of Thick Blood (532 za)
Small Totem (115 za)
Heavy Bone (205 za)
Glacial Sliver (235 za)
Glacial Shard (2602 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
425298

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (53 za)
Jute Epaulet Panel (60 za)
Cotton Helm Padding (227 za)
Linen Pants Lining (126 za)
Silk Epaulet Panel (164 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3112 za)
Carrion Silk Insignia (338 za)
Ravaging Cotton Insignia (945 za)
Malign Jute Insignia (108 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1528 za)
Jute Patch (236 za)
Snowflake (84 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2481 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jute Sandal Sole (53 za)
9 Jute Epaulet Panel (60 za)
132 Jute Scrap (78 za)
30 Rawhide Leather Section (88 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Malign Jute Insignia (108 za)
90 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (236 za)

Cena: 18546 (Kumulativní cena: 18546)


Level: 0

Vytvoř: 66 Bolt of Jute
Vytvoř: 45 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 15 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 5 Malign Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
64 Thin Leather Section (251 za)
166 Wool Scrap (254 za)
32 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1528 za)
57 Small Totem (115 za)
2 Glacial Sliver (235 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2481 za)

Cena: 88210 (Kumulativní cena: 106756)


Level: 75

Vytvoř: 83 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 32 Wool Epaulet Panel
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Student Mantle

Level:125

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Helm Padding (227 za)
66 Coarse Leather Section (188 za)
194 Cotton Scrap (118 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (945 za)
57 Vial of Blood (376 za)
455 Snowflake (84 za)

Cena: 96892 (Kumulativní cena: 203648)


Level:150

Vytvoř: 97 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Helm Strap
Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Pants Lining (126 za)
248 Linen Scrap (156 za)
63 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Vial of Thick Blood (532 za)
16 Glacial Shard (2602 za)
6 Heavy Bone (205 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2481 za)

Cena: 137190 (Kumulativní cena: 340838)


Level:225

Vytvoř:124 Bolt of Linen
Vytvoř: 21 Linen Pants Panel
Vytvoř: 19 Linen Pants Lining
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Winged Pants

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Pants

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silk Epaulet Panel (164 za)
128 Thick Leather Section (48 za)
255 Silk Scrap (21 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Carrion Embroidered Silk Insignia (3112 za)
1 Carrion Silk Insignia (338 za)
57 Potent Venom Sac (123 za)
8 Glacial Core (50 za)
120 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2481 za)
20 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 84460 (Kumulativní cena: 425298)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Silk Helm Strap
Vytvoř: 32 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Carrion Feathered Headpiece

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!