Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-05-25T07:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
423420
Očekávaná návratnost
- 21740
Očekávaná koncová cena
401680

7 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Water - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
423420

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
423420

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (73 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Thin Leather Section (220 za)
Thick Leather Section (38 za)
Coarse Leather Section (144 za)
Rugged Leather Section (532 za)
Wool Scrap (225 za)
Cotton Scrap (114 za)
Linen Scrap (219 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (70 za)
Potent Venom Sac (104 za)
Smooth Scale (262 za)
Vial of Thick Blood (554 za)
Small Totem (100 za)
Totem (572 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (365 za)
Large Fang (94 za)
Glacial Sliver (349 za)
Glacial Shard (3142 za)
Glacial Core (59 za)
Remaining Cost
423420

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Panel (29 za)
Cotton Gloves Padding (217 za)
Linen Epaulet Padding (536 za)
Wool Patch (1235 za)
Jute Patch (243 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2087 za)
Pile of Lucent Crystal (60 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jute Epaulet Panel (29 za)
156 Jute Scrap (73 za)
40 Rawhide Leather Section (70 za)
29 Spool of Jute Thread (8 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Claw (7 za)
9 Jute Patch (243 za)

Cena: 17606 (Kumulativní cena: 17606)


Level: 0

Vytvoř: 78 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
58 Thin Leather Section (220 za)
154 Wool Scrap (225 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (70 za)
57 Small Totem (100 za)
2 Glacial Sliver (349 za)
10 Wool Patch (1235 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2087 za)

Cena: 74409 (Kumulativní cena: 92015)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Padding (217 za)
66 Coarse Leather Section (144 za)
196 Cotton Scrap (114 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (572 za)
3 Claw (365 za)
455 Snowflake (86 za)

Cena: 105662 (Kumulativní cena: 197677)


Level:150

Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Linen Epaulet Padding (536 za)
46 Rugged Leather Section (532 za)
122 Linen Scrap (219 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
12 Smooth Scale (262 za)
57 Vial of Thick Blood (554 za)
16 Glacial Shard (3142 za)
8 Charm of Skill (2087 za)
32 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 157552 (Kumulativní cena: 355229)


Level:225

Vytvoř: 61 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Winged Mantle

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
472 Thick Leather Section (38 za)
333 Silk Scrap (19 za)
253 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (104 za)
8 Glacial Core (59 za)
72 Large Fang (94 za)
8 Charm of Skill (2087 za)
32 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 68191 (Kumulativní cena: 423420)


Level:300

Vytvoř:118 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:111 Bolt of Silk
Vytvoř: 28 Silk Helm Strap
Vytvoř: 28 Silk Helm Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 9 Silk Patch
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!