Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
556873
Očekávaná návratnost
- 23652
Očekávaná koncová cena
533221

8 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
27 Strong Student Gloves - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
13 Strong Student Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
27 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
19 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
556873

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
556873

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (93 za)
Rawhide Leather Section (79 za)
Bolt of Jute (147 za)
Thin Leather Section (265 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (178 za)
Rugged Leather Section (515 za)
Wool Scrap (281 za)
Cotton Scrap (73 za)
Linen Scrap (217 za)
Silk Scrap (18 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (95 za)
Sharp Claw (638 za)
Glacial Sliver (417 za)
Glacial Core (67 za)
Remaining Cost
556873

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Padding (94 za)
Jute Epaulet Panel (42 za)
Silk Epaulet Padding (149 za)
Precise Jute Insignia (117 za)
Vital Jute Insignia (119 za)
Strong Wool Insignia (401 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1064 za)
Strong Cotton Insignia (1975 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Valkyrie Silk Insignia (258 za)
Valkyrie Linen Insignia (1809 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (14843 za)
Jute Patch (218 za)
Snowflake (144 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2314 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Jute Headpiece Padding (94 za)
9 Jute Epaulet Panel (42 za)
70 Jute Scrap (93 za)
54 Rawhide Leather Section (79 za)
18 Bolt of Jute (147 za)
17 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Precise Jute Insignia (117 za)
8 Vital Jute Insignia (119 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (218 za)

Cena: 21219 (Kumulativní cena: 21219)


Level: 0

Vytvoř: 35 Bolt of Jute
Vytvoř: 33 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 27 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Vital Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 19 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
80 Thin Leather Section (265 za)
160 Wool Scrap (281 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (401 za)
13 Strong Embroidered Wool Insignia (1064 za)
2 Glacial Sliver (417 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Skill (2314 za)

Cena: 94717 (Kumulativní cena: 115936)


Level: 75

Vytvoř: 80 Bolt of Wool
Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 40 Wool Gloves Padding
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Student Gloves

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
80 Coarse Leather Section (178 za)
186 Cotton Scrap (73 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1975 za)
455 Snowflake (144 za)

Cena: 147623 (Kumulativní cena: 263559)


Level:150

Vytvoř: 93 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 27 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia

Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
58 Rugged Leather Section (515 za)
154 Linen Scrap (217 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1809 za)
57 Sharp Claw (638 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (14843 za)

Cena: 222944 (Kumulativní cena: 486503)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Linen Helm Strap
Vytvoř: 2 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Valkyrie Winged Headpiece

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Winged Mantle

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silk Epaulet Padding (149 za)
132 Thick Leather Section (41 za)
249 Silk Scrap (18 za)
32 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (258 za)
57 Potent Venom Sac (95 za)
8 Glacial Core (67 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2314 za)

Cena: 70370 (Kumulativní cena: 556873)


Level:300

Vytvoř: 83 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Silk Helm Strap
Vytvoř: 32 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Feathered Headpiece

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!