Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-24T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
457546
Očekávaná návratnost
- 24030
Očekávaná koncová cena
433516

9 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
13 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
10 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Honed Student Mantle - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
457546

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
457546

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (98 za)
Rawhide Leather Section (97 za)
Thin Leather Section (317 za)
Thick Leather Section (42 za)
Coarse Leather Section (206 za)
Rugged Leather Section (447 za)
Wool Scrap (312 za)
Cotton Scrap (152 za)
Linen Scrap (149 za)
Silk Scrap (21 za)
Full Venom Sac (556 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Bone Chip (6 za)
Small Claw (60 za)
Large Fang (82 za)
Glacial Sliver (442 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
457546

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (57 za)
Jute Epaulet Padding (283 za)
Jute Epaulet Panel (48 za)
Wool Epaulet Panel (435 za)
Cotton Epaulet Padding (563 za)
Cotton Epaulet Panel (370 za)
Linen Pants Lining (198 za)
Resilient Jute Insignia (101 za)
Honed Wool Insignia (504 za)
Strong Cotton Insignia (1150 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2998 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
Ravaging Cotton Insignia (880 za)
Knight's Linen Insignia (874 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7985 za)
Wool Patch (1227 za)
Jute Patch (287 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2329 za)
Pile of Lucent Crystal (107 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jute Sandal Sole (57 za)
10 Jute Epaulet Padding (283 za)
10 Jute Epaulet Panel (48 za)
114 Jute Scrap (98 za)
30 Rawhide Leather Section (97 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Resilient Jute Insignia (101 za)
107 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (287 za)

Cena: 23637 (Kumulativní cena: 23637)


Level: 0

Vytvoř: 57 Bolt of Jute
Vytvoř: 15 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 2 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 9 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 9 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 8 Vital Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Wool Epaulet Panel (435 za)
20 Thin Leather Section (317 za)
148 Wool Scrap (312 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Honed Wool Insignia (504 za)
4 Glacial Sliver (442 za)
80 Small Claw (60 za)
10 Wool Patch (1227 za)
20 Lucent Mote (11 za)
2 Charm of Skill (2329 za)

Cena: 102177 (Kumulativní cena: 125814)


Level: 75

Vytvoř: 74 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Panel
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Water

Level:100

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Epaulet Padding (563 za)
1 Cotton Epaulet Panel (370 za)
80 Coarse Leather Section (206 za)
160 Cotton Scrap (152 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1150 za)
13 Strong Embroidered Cotton Insignia (2998 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (880 za)

Cena: 113597 (Kumulativní cena: 239411)


Level:150

Vytvoř: 80 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 40 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 40 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Acolyte Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Pants Lining (198 za)
38 Rugged Leather Section (447 za)
202 Linen Scrap (149 za)
46 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Knight's Linen Insignia (874 za)
57 Full Venom Sac (556 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (7985 za)

Cena: 145200 (Kumulativní cena: 384611)


Level:225

Vytvoř:101 Bolt of Linen
Vytvoř: 19 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 9 Linen Pants Panel
Vytvoř: 8 Linen Pants Lining
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Leggings


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
132 Thick Leather Section (42 za)
258 Silk Scrap (21 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
57 Potent Venom Sac (91 za)
8 Glacial Core (50 za)
3 Large Fang (82 za)
8 Charm of Skill (2329 za)
32 Pile of Lucent Crystal (107 za)

Cena: 72935 (Kumulativní cena: 457546)


Level:300

Vytvoř: 86 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Silk Helm Strap
Vytvoř: 33 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Feathered Headpiece

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!