Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
209397
Očekávaná návratnost
- 24561
Očekávaná koncová cena
184836

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
10 Strong Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
5 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
13 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
13 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 2078 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 2064 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 2469 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 2094 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 2108 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
209397

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
209397

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (25 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (29 za)
Thick Leather Section (32 za)
Coarse Leather Section (39 za)
Rugged Leather Section (173 za)
Stretched Rawhide Leather Square (19 za)
Wool Scrap (70 za)
Cotton Scrap (16 za)
Linen Scrap (52 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Thin Blood (57 za)
Tiny Totem (6 za)
Totem (316 za)
Large Bone (63 za)
Large Claw (63 za)
Large Fang (61 za)
Engraved Totem (371 za)
Charged Shard (100 za)
Remaining Cost
209397

Předchystáno (Kup na tržišti)

Wool Gloves Panel (174 za)
Cotton Epaulet Padding (59 za)
Cotton Epaulet Panel (74 za)
Silk Epaulet Panel (113 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1000 za)
Ravaging Cotton Insignia (709 za)
Ravaging Wool Insignia (299 za)
Knight's Linen Insignia (1711 za)
Wool Patch (24 za)
Jute Patch (68 za)
Charm of Brilliance (2045 za)
Lucent Mote (62 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Jute Scrap (25 za)
36 Rawhide Leather Section (17 za)
8 Stretched Rawhide Leather Square (19 za)
26 Spool of Jute Thread (8 za)
79 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Totem (6 za)
8 Jute Patch (68 za)

Cena: 5645 (Kumulativní cena: 5645)


Level: 0

Vytvoř: 70 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Gloves Panel (174 za)
58 Thin Leather Section (29 za)
156 Wool Scrap (70 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (299 za)
137 Vial of Thin Blood (57 za)
10 Wool Patch (24 za)

Cena: 21604 (Kumulativní cena: 27249)


Level: 75

Vytvoř: 78 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 30 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Cotton Epaulet Padding (59 za)
1 Cotton Epaulet Panel (74 za)
258 Coarse Leather Section (39 za)
158 Cotton Scrap (16 za)
260 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (709 za)
137 Totem (316 za)

Cena: 64085 (Kumulativní cena: 91334)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 79 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Rugged Leather Section (173 za)
236 Linen Scrap (52 za)
59 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Linen Insignia (1711 za)
16 Charged Shard (100 za)
57 Engraved Totem (371 za)
8 Charm of Brilliance (2045 za)
320 Lucent Mote (62 za)

Cena: 77221 (Kumulativní cena: 168555)


Level:225

Vytvoř:118 Bolt of Linen
Vytvoř: 2 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Pants Panel
Vytvoř: 19 Linen Pants Lining
Vytvoř: 2 Linen Helm Strap
Vytvoř: 2 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Winged Headpiece

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Pants

Level:275

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Brilliance (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Epaulet Panel (113 za)
228 Thick Leather Section (32 za)
312 Silk Scrap (25 za)
88 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Cleric's Embroidered Silk Insignia (1000 za)
30 Large Bone (63 za)
57 Large Claw (63 za)
48 Large Fang (61 za)

Cena: 40842 (Kumulativní cena: 209397)


Level:300

Vytvoř:104 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 15 Silk Helm Strap
Vytvoř: 15 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Cleric's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!