Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
277914
Očekávaná návratnost
- 15853
Očekávaná koncová cena
262061

12 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
27 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Strong Student Mantle - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 681 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 514 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
277914

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
277914

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (41 za)
Thin Leather Section (69 za)
Thick Leather Section (43 za)
Coarse Leather Section (65 za)
Rugged Leather Section (261 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (19 za)
Linen Scrap (92 za)
Silk Scrap (15 za)
Small Venom Sac (30 za)
Potent Venom Sac (30 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Totem (297 za)
Claw (258 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (267 za)
Remaining Cost
277914

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (34 za)
Jute Wristguard Padding (61 za)
Wool Epaulet Panel (102 za)
Cotton Epaulet Padding (53 za)
Linen Epaulet Panel (492 za)
Mighty Jute Insignia (68 za)
Healing Jute Insignia (58 za)
Strong Wool Insignia (185 za)
Knight's Silk Insignia (139 za)
Ravaging Cotton Insignia (33 za)
Ravaging Wool Insignia (285 za)
Knight's Linen Insignia (901 za)
Wool Patch (303 za)
Jute Patch (106 za)
Silk Patch (749 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
49 Jute Wristguard Strap (34 za)
22 Jute Wristguard Padding (61 za)
54 Jute Scrap (41 za)
27 Spool of Jute Thread (8 za)
12 Mighty Jute Insignia (68 za)
27 Healing Jute Insignia (58 za)
80 Vial of Weak Blood (5 za)
10 Jute Patch (106 za)

Cena: 9280 (Kumulativní cena: 9280)


Level: 0

Vytvoř: 27 Bolt of Jute
Vytvoř: 27 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 11 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Embroidered Wristguards

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Embroidered Wristguards


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (102 za)
74 Thin Leather Section (69 za)
152 Wool Scrap (118 za)
38 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (185 za)
1 Ravaging Wool Insignia (285 za)
80 Small Venom Sac (30 za)
10 Wool Patch (303 za)

Cena: 34462 (Kumulativní cena: 43742)


Level: 75

Vytvoř: 76 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 27 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Cotton Epaulet Padding (53 za)
240 Coarse Leather Section (65 za)
218 Cotton Scrap (19 za)
280 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (33 za)
57 Totem (297 za)
80 Claw (258 za)

Cena: 65124 (Kumulativní cena: 108866)


Level:150

Vytvoř:120 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:109 Bolt of Cotton
Vytvoř: 20 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Linen Epaulet Panel (492 za)
220 Rugged Leather Section (261 za)
238 Linen Scrap (92 za)
280 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Knight's Linen Insignia (901 za)
137 Engraved Totem (267 za)

Cena: 135596 (Kumulativní cena: 244462)


Level:225

Vytvoř:119 Bolt of Linen
Vytvoř:110 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 20 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Linen Helm Strap
Vytvoř: 10 Linen Helm Padding
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Mantle

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (43 za)
291 Silk Scrap (15 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Silk Insignia (139 za)
182 Potent Venom Sac (30 za)
30 Large Fang (32 za)
12 Silk Patch (749 za)

Cena: 33452 (Kumulativní cena: 277914)


Level:300

Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Silk Helm Strap
Vytvoř: 32 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!