Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-25T00:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
358928
Očekávaná návratnost
- 17762
Očekávaná koncová cena
341166

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
19 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
3 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
15 Major Rune of the Water - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
358928

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
358928

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (100 za)
Thin Leather Section (198 za)
Thick Leather Section (89 za)
Coarse Leather Section (108 za)
Rugged Leather Section (347 za)
Wool Scrap (250 za)
Cotton Scrap (55 za)
Linen Scrap (130 za)
Silk Scrap (61 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (325 za)
Smooth Scale (277 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Claw (48 za)
Large Claw (30 za)
Fang (310 za)
Large Fang (28 za)
Glacial Sliver (150 za)
Glacial Shard (2777 za)
Glacial Core (59 za)
Remaining Cost
358928

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (15 za)
Jute Headpiece Strap (150 za)
Jute Headpiece Padding (100 za)
Cotton Gloves Panel (278 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3491 za)
Carrion Silk Insignia (197 za)
Ravaging Cotton Insignia (951 za)
Wool Patch (1175 za)
Jute Patch (307 za)
Silk Patch (1234 za)
Lucent Mote (12 za)
Charm of Skill (2162 za)
Pile of Lucent Crystal (113 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
18 Jute Sandal Sole (15 za)
29 Jute Headpiece Strap (150 za)
29 Jute Headpiece Padding (100 za)
92 Jute Scrap (100 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
107 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Totem (7 za)
10 Jute Patch (307 za)

Cena: 20796 (Kumulativní cena: 20796)


Level: 0

Vytvoř: 46 Bolt of Jute
Vytvoř: 33 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 9 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 9 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Thin Leather Section (198 za)
154 Wool Scrap (250 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (55 za)
2 Glacial Sliver (150 za)
80 Small Claw (48 za)
10 Wool Patch (1175 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Charm of Skill (2162 za)

Cena: 71755 (Kumulativní cena: 92551)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Panel
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Gloves Panel (278 za)
64 Coarse Leather Section (108 za)
168 Cotton Scrap (55 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
13 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3491 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (951 za)
57 Fang (310 za)

Cena: 81226 (Kumulativní cena: 173777)


Level:150

Vytvoř: 84 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 20 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
44 Rugged Leather Section (347 za)
132 Linen Scrap (130 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (325 za)
9 Smooth Scale (277 za)
16 Glacial Shard (2777 za)
320 Lucent Mote (12 za)
8 Charm of Skill (2162 za)

Cena: 119718 (Kumulativní cena: 293495)


Level:225

Vytvoř: 66 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Linen Helm Strap
Vytvoř: 22 Linen Helm Padding
Vytvoř: 3 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Winged Headpiece

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
124 Thick Leather Section (89 za)
243 Silk Scrap (61 za)
31 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Carrion Silk Insignia (197 za)
7 Glacial Core (59 za)
57 Large Claw (30 za)
95 Large Fang (28 za)
12 Silk Patch (1234 za)
7 Charm of Skill (2162 za)
28 Pile of Lucent Crystal (113 za)

Cena: 65433 (Kumulativní cena: 358928)


Level:300

Vytvoř: 81 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 19 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 12 Silk Helm Strap
Vytvoř: 12 Silk Helm Padding
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!