Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T06:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
452725
Očekávaná návratnost
- 20890
Očekávaná koncová cena
431835

8 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
19 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
13 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 412 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
452725

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
452725

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (91 za)
Rawhide Leather Section (71 za)
Thin Leather Section (240 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (169 za)
Rugged Leather Section (516 za)
Wool Scrap (259 za)
Cotton Scrap (90 za)
Linen Scrap (208 za)
Silk Scrap (22 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (534 za)
Totem (581 za)
Small Claw (64 za)
Large Claw (80 za)
Glacial Sliver (655 za)
Glacial Core (72 za)
Remaining Cost
452725

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Padding (89 za)
Jute Epaulet Padding (245 za)
Jute Epaulet Panel (43 za)
Cotton Gloves Panel (492 za)
Linen Epaulet Panel (892 za)
Silk Epaulet Padding (178 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
Valkyrie Silk Insignia (258 za)
Hearty Wool Insignia (578 za)
Carrion Linen Insignia (1249 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
Wool Patch (891 za)
Jute Patch (239 za)
Snowflake (95 za)
Lucent Mote (12 za)
Charm of Skill (1418 za)
Pile of Lucent Crystal (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Jute Headpiece Padding (89 za)
10 Jute Epaulet Padding (245 za)
10 Jute Epaulet Panel (43 za)
86 Jute Scrap (91 za)
54 Rawhide Leather Section (71 za)
8 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Precise Jute Insignia (110 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
24 Vial of Weak Blood (5 za)
10 Jute Patch (239 za)

Cena: 21295 (Kumulativní cena: 21295)


Level: 0

Vytvoř: 43 Bolt of Jute
Vytvoř: 27 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 8 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 19 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
74 Thin Leather Section (240 za)
148 Wool Scrap (259 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Hearty Wool Insignia (578 za)
2 Glacial Sliver (655 za)
80 Small Claw (64 za)
10 Wool Patch (891 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Charm of Skill (1418 za)

Cena: 89168 (Kumulativní cena: 110463)


Level: 75

Vytvoř: 74 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 27 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Panel
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Panel (492 za)
64 Coarse Leather Section (169 za)
194 Cotton Scrap (90 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
57 Totem (581 za)
455 Snowflake (95 za)

Cena: 106951 (Kumulativní cena: 217414)


Level:150

Vytvoř: 97 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Epaulet Panel (892 za)
54 Rugged Leather Section (516 za)
154 Linen Scrap (208 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Carrion Linen Insignia (1249 za)
57 Vial of Thick Blood (534 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)

Cena: 175496 (Kumulativní cena: 392910)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Panel
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Winged Mantle

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silk Epaulet Padding (178 za)
132 Thick Leather Section (49 za)
249 Silk Scrap (22 za)
32 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (258 za)
8 Glacial Core (72 za)
57 Large Claw (80 za)
8 Charm of Skill (1418 za)
32 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 59815 (Kumulativní cena: 452725)


Level:300

Vytvoř: 83 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 19 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Silk Helm Strap
Vytvoř: 13 Silk Helm Padding
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Feathered Headpiece

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!