Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
385575
Očekávaná návratnost
- 18290
Očekávaná koncová cena
367285

10 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
13 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1021 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 559 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
385575

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
385575

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (78 za)
Rawhide Leather Section (32 za)
Thin Leather Section (91 za)
Thick Leather Section (46 za)
Coarse Leather Section (95 za)
Rugged Leather Section (345 za)
Stretched Rawhide Leather Square (48 za)
Wool Scrap (200 za)
Cotton Scrap (46 za)
Linen Scrap (145 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Venom Sac (336 za)
Potent Venom Sac (27 za)
Totem (369 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (365 za)
Remaining Cost
385575

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (193 za)
Wool Epaulet Panel (93 za)
Resilient Jute Insignia (80 za)
Hunter's Wool Insignia (449 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (366 za)
Cleric's Linen Insignia (886 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (862 za)
Malign Jute Insignia (101 za)
Rejuvenating Wool Insignia (299 za)
Jute Patch (138 za)
Silk Patch (734 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (193 za)
96 Jute Scrap (78 za)
48 Rawhide Leather Section (32 za)
9 Stretched Rawhide Leather Square (48 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Resilient Jute Insignia (80 za)
9 Malign Jute Insignia (101 za)
72 Tiny Venom Sac (6 za)
9 Jute Patch (138 za)

Cena: 15168 (Kumulativní cena: 15168)


Level: 0

Vytvoř: 48 Bolt of Jute
Vytvoř: 24 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 9 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 9 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (93 za)
80 Thin Leather Section (91 za)
164 Wool Scrap (200 za)
41 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (449 za)
13 Hunter's Embroidered Wool Insignia (366 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (299 za)

Cena: 54109 (Kumulativní cena: 69277)


Level: 75

Vytvoř: 82 Bolt of Wool
Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 27 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 14 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Student Gloves

Level:125

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (95 za)
234 Cotton Scrap (46 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Venom Sac (336 za)
57 Totem (369 za)

Cena: 89883 (Kumulativní cena: 159160)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 10 Cotton Gloves Padding

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Acolyte Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
274 Rugged Leather Section (345 za)
228 Linen Scrap (145 za)
287 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Cleric's Linen Insignia (886 za)
80 Engraved Totem (365 za)

Cena: 189896 (Kumulativní cena: 349056)


Level:225

Vytvoř:137 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:114 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Linen Helm Strap
Vytvoř: 10 Linen Helm Padding

Level:250

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Winged Mantle

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
232 Thick Leather Section (46 za)
312 Silk Scrap (17 za)
88 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Berserker's Embroidered Silk Insignia (862 za)
102 Potent Venom Sac (27 za)
33 Large Fang (27 za)
2 Silk Patch (734 za)

Cena: 36519 (Kumulativní cena: 385575)


Level:300

Vytvoř:104 Bolt of Silk
Vytvoř: 58 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 35 Silk Helm Strap
Vytvoř: 35 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Berserker's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!