Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-13T20:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
426365
Očekávaná návratnost
- 22062
Očekávaná koncová cena
404303

27 Strong Student Gloves - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Pants - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
13 Valkyrie Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Water - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
15 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Leggings - Prodáváno za 3652 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
426365

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
426365

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (80 za)
Rawhide Leather Section (60 za)
Thin Leather Section (216 za)
Coarse Leather Section (127 za)
Wool Scrap (274 za)
Cotton Scrap (85 za)
Linen Scrap (87 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (77 za)
Smooth Scale (300 za)
Vial of Blood (408 za)
Large Claw (28 za)
Large Fang (29 za)
Glacial Sliver (93 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
426365

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Strap (194 za)
Jute Headpiece Padding (92 za)
Cotton Gloves Panel (395 za)
Cotton Gloves Padding (154 za)
Linen Pants Panel (503 za)
Linen Pants Lining (71 za)
Silk Pants Lining (78 za)
Strong Wool Insignia (420 za)
Ravaging Cotton Insignia (1311 za)
Assassin's Linen Insignia (1072 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6773 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (97 za)
Wool Patch (1008 za)
Jute Patch (241 za)
Silk Patch (1289 za)
Snowflake (118 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2800 za)
Pile of Lucent Crystal (91 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Jute Headpiece Strap (194 za)
10 Jute Headpiece Padding (92 za)
108 Jute Scrap (80 za)
46 Rawhide Leather Section (60 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
104 Tiny Venom Sac (5 za)
15 Giver's Embroidered Jute Insignia (97 za)
10 Jute Patch (241 za)

Cena: 18829 (Kumulativní cena: 18829)


Level: 0

Vytvoř: 54 Bolt of Jute
Vytvoř: 23 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Giver's Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
74 Thin Leather Section (216 za)
148 Wool Scrap (274 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (420 za)
80 Small Venom Sac (77 za)
2 Glacial Sliver (93 za)
10 Wool Patch (1008 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2800 za)

Cena: 87794 (Kumulativní cena: 106623)


Level: 75

Vytvoř: 74 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 37 Wool Gloves Padding
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Gloves Panel (395 za)
1 Cotton Gloves Padding (154 za)
64 Coarse Leather Section (127 za)
192 Cotton Scrap (85 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1311 za)
57 Vial of Blood (408 za)
455 Snowflake (118 za)

Cena: 104022 (Kumulativní cena: 210645)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Linen Pants Panel (503 za)
27 Linen Pants Lining (71 za)
178 Linen Scrap (87 za)
51 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1072 za)
13 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (6773 za)
12 Smooth Scale (300 za)

Cena: 153209 (Kumulativní cena: 363854)


Level:225

Vytvoř: 89 Bolt of Linen
Vytvoř: 17 Linen Pants Panel
Vytvoř: 17 Linen Pants Lining
Vytvoř: 4 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Winged Pants

Level:250

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Winged Pants

Level:275

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 12 Valkyrie Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Pants Lining (78 za)
522 Silk Scrap (30 za)
93 Spool of Silk Thread (48 za)
7 Glacial Core (50 za)
152 Large Claw (28 za)
3 Large Fang (29 za)
12 Silk Patch (1289 za)
7 Charm of Skill (2800 za)
28 Pile of Lucent Crystal (91 za)

Cena: 62511 (Kumulativní cena: 426365)


Level:300

Vytvoř:174 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Silk Pants Panel
Vytvoř: 30 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Pants

Level:350

Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Feathered Pants

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!