Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-15T04:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
309842
Očekávaná návratnost
- 19440
Očekávaná koncová cena
290402

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
13 Honed Student Gloves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
14 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1084 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1019 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1049 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 947 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1344 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
309842

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
309842

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (63 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Thin Leather Section (90 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (92 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (37 za)
Linen Scrap (93 za)
Silk Scrap (54 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (358 za)
Potent Venom Sac (47 za)
Large Scale (57 za)
Vial of Thin Blood (64 za)
Vial of Blood (378 za)
Sharp Claw (374 za)
Large Fang (48 za)
Glacial Shard (1298 za)
Remaining Cost
309842

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Padding (86 za)
Wool Gloves Panel (600 za)
Wool Gloves Padding (399 za)
Resilient Jute Insignia (80 za)
Hunter's Wool Insignia (493 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (821 za)
Valkyrie Silk Insignia (260 za)
Knight's Linen Insignia (900 za)
Jute Patch (170 za)
Silk Patch (1159 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2566 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Jute Headpiece Padding (86 za)
112 Jute Scrap (63 za)
60 Rawhide Leather Section (23 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
14 Resilient Jute Insignia (80 za)
98 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (170 za)

Cena: 12766 (Kumulativní cena: 12766)


Level: 0

Vytvoř: 56 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 30 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 24 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 14 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 13 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Gloves Panel (600 za)
1 Wool Gloves Padding (399 za)
64 Thin Leather Section (90 za)
166 Wool Scrap (218 za)
32 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (493 za)
13 Honed Embroidered Wool Insignia (821 za)
57 Vial of Thin Blood (64 za)

Cena: 58273 (Kumulativní cena: 71039)


Level: 75

Vytvoř: 83 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 32 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Honed Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (92 za)
234 Cotton Scrap (37 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Venom Sac (358 za)
57 Vial of Blood (378 za)

Cena: 89276 (Kumulativní cena: 160315)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 29 Cotton Gloves Padding

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Acolyte Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
248 Linen Scrap (93 za)
63 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Linen Insignia (900 za)
16 Glacial Shard (1298 za)
57 Sharp Claw (374 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2566 za)

Cena: 93014 (Kumulativní cena: 253329)


Level:225

Vytvoř:124 Bolt of Linen
Vytvoř: 21 Linen Pants Panel
Vytvoř: 21 Linen Pants Lining
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Winged Pants

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Winged Pants

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (67 za)
291 Silk Scrap (54 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (260 za)
182 Potent Venom Sac (47 za)
15 Large Scale (57 za)
15 Large Fang (48 za)
10 Silk Patch (1159 za)

Cena: 56513 (Kumulativní cena: 309842)


Level:300

Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Silk Helm Strap
Vytvoř: 33 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!