Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
324202
Očekávaná návratnost
- 17182
Očekávaná koncová cena
307020

7 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
13 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Leggings - Prodáváno za 1459 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1359 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1178 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1225 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 1251 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Silk Patch - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32422

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
32422

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (46 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (82 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (91 za)
Rugged Leather Section (192 za)
Wool Scrap (140 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (48 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (26 za)
Full Venom Sac (415 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Large Scale (92 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (53 za)
Vial of Blood (323 za)
Vial of Thick Blood (415 za)
Tiny Totem (7 za)
Claw (301 za)
Large Fang (66 za)
Remaining Cost
32422

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (131 za)
Wool Epaulet Panel (99 za)
Silk Epaulet Panel (45 za)
Assassin's Silk Insignia (168 za)
Wool Patch (568 za)
Jute Patch (146 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (131 za)
120 Jute Scrap (46 za)
58 Rawhide Leather Section (25 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
21 Vial of Weak Blood (5 za)
39 Tiny Totem (7 za)
9 Jute Patch (146 za)

Cena: 10361 (Kumulativní cena: 10361)


Level: 0

Vytvoř: 60 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Wool Epaulet Panel (99 za)
58 Thin Leather Section (82 za)
160 Wool Scrap (140 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
83 Small Venom Sac (26 za)
57 Vial of Thin Blood (53 za)
10 Wool Patch (568 za)

Cena: 38594 (Kumulativní cena: 48955)


Level: 75

Vytvoř: 80 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 1 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (91 za)
234 Cotton Scrap (40 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (323 za)
80 Claw (301 za)

Cena: 82025 (Kumulativní cena: 130980)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Panel

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Rugged Leather Section (192 za)
408 Linen Scrap (48 za)
337 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (415 za)
80 Vial of Thick Blood (415 za)

Cena: 125623 (Kumulativní cena: 256603)


Level:225

Vytvoř:204 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Linen Pants Panel
Vytvoř: 29 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
36 Silk Epaulet Panel (45 za)
456 Thick Leather Section (58 za)
387 Silk Scrap (21 za)
318 Spool of Silk Thread (48 za)
27 Assassin's Silk Insignia (168 za)
15 Potent Venom Sac (68 za)
72 Large Scale (92 za)
60 Large Fang (66 za)

Cena: 67599 (Kumulativní cena: 324202)


Level:300

Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř:114 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 37 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining

Level:325

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Knight's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!