Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
264753
Očekávaná návratnost
- 28920
Očekávaná koncová cena
235833

7 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Strong Student Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
15 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
8 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 1600 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1660 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1399 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
13 Apothecary's Feathered Gloves - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
264753

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
264753

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (29 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (32 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (36 za)
Rugged Leather Section (180 za)
Stretched Rawhide Leather Square (23 za)
Wool Scrap (78 za)
Cotton Scrap (8 za)
Linen Scrap (40 za)
Silk Scrap (27 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (44 za)
Totem (447 za)
Small Claw (50 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (401 za)
Remaining Cost
264753

Předchystáno (Kup na tržišti)

Linen Epaulet Panel (290 za)
Precise Jute Insignia (40 za)
Apothecary's Embroidered Silk Insignia (719 za)
Wool Patch (169 za)
Jute Patch (89 za)
Silk Patch (554 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
134 Jute Scrap (29 za)
44 Rawhide Leather Section (17 za)
8 Stretched Rawhide Leather Square (23 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Precise Jute Insignia (40 za)
85 Vial of Weak Blood (5 za)
8 Jute Patch (89 za)

Cena: 6795 (Kumulativní cena: 6795)


Level: 0

Vytvoř: 67 Bolt of Jute
Vytvoř: 22 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
60 Thin Leather Section (32 za)
160 Wool Scrap (78 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Vial of Thin Blood (44 za)
3 Small Claw (50 za)
10 Wool Patch (169 za)

Cena: 22748 (Kumulativní cena: 29543)


Level: 75

Vytvoř: 80 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 1 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (36 za)
294 Cotton Scrap (8 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (447 za)

Cena: 79335 (Kumulativní cena: 108878)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Linen Epaulet Panel (290 za)
200 Rugged Leather Section (180 za)
294 Linen Scrap (40 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (401 za)

Cena: 117775 (Kumulativní cena: 226653)


Level:225

Vytvoř:147 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Mantle

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
232 Thick Leather Section (41 za)
312 Silk Scrap (27 za)
88 Spool of Silk Thread (48 za)
45 Large Scale (32 za)
57 Large Claw (33 za)
33 Large Fang (32 za)
13 Apothecary's Embroidered Silk Insignia (719 za)
4 Silk Patch (554 za)

Cena: 38100 (Kumulativní cena: 264753)


Level:300

Vytvoř:104 Bolt of Silk
Vytvoř: 58 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 20 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 15 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 15 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 3 Silk Helm Strap
Vytvoř: 3 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Apothecary's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Apothecary's Feathered Gloves

Level:375

Vytvoř: 3 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!