Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
292537
Očekávaná návratnost
- 32551
Očekávaná koncová cena
259986

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
19 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
7 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
15 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1175 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
6 Ravaging Masquerade Mantle - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
8 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1518 za pomocí Max Buyout
13 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 522 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
292537

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
292537

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (70 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (99 za)
Thick Leather Section (50 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Rugged Leather Section (414 za)
Wool Scrap (200 za)
Cotton Scrap (44 za)
Linen Scrap (146 za)
Silk Scrap (34 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (40 za)
Potent Venom Sac (18 za)
Vial of Thin Blood (46 za)
Claw (304 za)
Fang (333 za)
Large Fang (17 za)
Remaining Cost
292537

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Padding (189 za)
Wool Epaulet Panel (106 za)
Linen Pants Lining (113 za)
Silk Epaulet Padding (249 za)
Healing Jute Insignia (88 za)
Cleric's Linen Insignia (613 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (464 za)
Knight's Linen Insignia (1399 za)
Assassin's Intricate Linen Insignia (4240 za)
Wool Patch (213 za)
Jute Patch (98 za)
Silk Patch (828 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jute Epaulet Padding (189 za)
102 Jute Scrap (70 za)
62 Rawhide Leather Section (26 za)
22 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Healing Jute Insignia (88 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (98 za)

Cena: 13296 (Kumulativní cena: 13296)


Level: 0

Vytvoř: 51 Bolt of Jute
Vytvoř: 31 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Wool Epaulet Panel (106 za)
50 Thin Leather Section (99 za)
150 Wool Scrap (200 za)
27 Spool of Wool Thread (16 za)
96 Small Venom Sac (40 za)
57 Vial of Thin Blood (46 za)
12 Wool Patch (213 za)

Cena: 44612 (Kumulativní cena: 57908)


Level: 75

Vytvoř: 75 Bolt of Wool
Vytvoř: 25 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Student Mantle

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 6 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Ravaging Masquerade Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (123 za)
294 Cotton Scrap (44 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (304 za)
57 Fang (333 za)

Cena: 92687 (Kumulativní cena: 150595)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Linen Pants Lining (113 za)
70 Rugged Leather Section (414 za)
148 Linen Scrap (146 za)
38 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Cleric's Linen Insignia (613 za)
1 Knight's Linen Insignia (1399 za)
8 Assassin's Intricate Linen Insignia (4240 za)

Cena: 103787 (Kumulativní cena: 254382)


Level:225

Vytvoř: 74 Bolt of Linen
Vytvoř: 35 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 27 Linen Helm Strap
Vytvoř: 27 Linen Helm Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Linen Pants Panel
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Assassin's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silk Epaulet Padding (249 za)
232 Thick Leather Section (50 za)
306 Silk Scrap (34 za)
87 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Assassin's Embroidered Silk Insignia (464 za)
87 Potent Venom Sac (18 za)
48 Large Fang (17 za)
4 Silk Patch (828 za)

Cena: 38155 (Kumulativní cena: 292537)


Level:300

Vytvoř:102 Bolt of Silk
Vytvoř: 58 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 21 Silk Helm Strap
Vytvoř: 21 Silk Helm Padding
Vytvoř: 15 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 14 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Assassin's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!