Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
180362
Očekávaná návratnost
- 22136
Očekávaná koncová cena
158226

13 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
12 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
27 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
13 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
13 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 608 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 909 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
13 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 578 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 833 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
18362

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
18362

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (47 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Thin Leather Section (69 za)
Thick Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (248 za)
Wool Scrap (143 za)
Cotton Scrap (27 za)
Linen Scrap (97 za)
Silk Scrap (17 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (27 za)
Remaining Cost
18362

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Strap (40 za)
Jute Headpiece Padding (50 za)
Wool Headpiece Strap (376 za)
Wool Headpiece Padding (245 za)
Wool Epaulet Panel (72 za)
Cotton Gloves Panel (187 za)
Linen Helm Strap (458 za)
Silk Gloves Panel (143 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (130 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (273 za)
Strong Cotton Insignia (434 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (817 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1620 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (784 za)
Cleric's Silk Insignia (90 za)
Ravaging Cotton Insignia (484 za)
Malign Jute Insignia (50 za)
Ravaging Wool Insignia (333 za)
Hearty Wool Insignia (142 za)
Assassin's Linen Insignia (407 za)
Carrion Linen Insignia (482 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jute Headpiece Strap (40 za)
40 Jute Headpiece Padding (50 za)
48 Jute Scrap (47 za)
24 Rawhide Leather Section (20 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
13 Mighty Embroidered Jute Insignia (130 za)
39 Malign Jute Insignia (50 za)

Cena: 10072 (Kumulativní cena: 10072)


Level: 0

Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 12 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 12 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 11 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Embroidered Mask

Level: 50

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Mighty Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Wool Headpiece Strap (376 za)
3 Wool Headpiece Padding (245 za)
27 Wool Epaulet Panel (72 za)
26 Thin Leather Section (69 za)
160 Wool Scrap (143 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Vigorous Embroidered Wool Insignia (273 za)
3 Ravaging Wool Insignia (333 za)
27 Hearty Wool Insignia (142 za)

Cena: 37503 (Kumulativní cena: 47575)


Level: 75

Vytvoř: 80 Bolt of Wool
Vytvoř: 13 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 13 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Student Circlet

Level:100

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Student Mantle

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Cotton Gloves Panel (187 za)
80 Coarse Leather Section (74 za)
162 Cotton Scrap (27 za)
41 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (434 za)
13 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (817 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (484 za)

Cena: 34288 (Kumulativní cena: 81863)


Level:150

Vytvoř: 81 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 28 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 27 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
30 Linen Helm Strap (458 za)
26 Rugged Leather Section (248 za)
112 Linen Scrap (97 za)
43 Spool of Linen Thread (32 za)
13 Berserker's Embroidered Linen Insignia (1620 za)
27 Assassin's Linen Insignia (407 za)
3 Carrion Linen Insignia (482 za)

Cena: 65923 (Kumulativní cena: 147786)


Level:225

Vytvoř: 56 Bolt of Linen
Vytvoř: 13 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 43 Linen Helm Padding
Vytvoř: 13 Linen Helm Strap
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 12 Berserker's Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
28 Silk Gloves Panel (143 za)
152 Thick Leather Section (34 za)
219 Silk Scrap (17 za)
96 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Cleric's Embroidered Silk Insignia (784 za)
27 Cleric's Silk Insignia (90 za)
15 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Claw (49 za)
48 Large Fang (27 za)

Cena: 32576 (Kumulativní cena: 180362)


Level:300

Vytvoř: 73 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 29 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 15 Silk Helm Strap
Vytvoř: 15 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Feathered Gloves

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Cleric's Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!