Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
95069
Očekávaná návratnost
- 55999
Očekávaná koncová cena
39070

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1809 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1803 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1926 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1829 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1798 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1835 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1954 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1902 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Legs - Prodáváno za 1812 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1880 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1821 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1802 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1848 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1916 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1798 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1877 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1926 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1921 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1836 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1837 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1969 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1899 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1880 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1909 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1886 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1838 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1920 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
95069

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
95069

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (325 za)
Bolt of Gossamer (274 za)
Remaining Cost
95069

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Gauntlet Plates (433 za)
Orichalcum Legging Lining (343 za)
Orichalcum Legging Panel (1206 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1907 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2295 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1909 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1977 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2334 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1900 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!