'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
114143
Očekávaná návratnost
- 55366
Očekávaná koncová cena
58777

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1553 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1527 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1538 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1795 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1771 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1492 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1731 za pomocí Max Buyout
3 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1519 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1770 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1784 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1642 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1671 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1634 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1641 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1621 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1764 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2500 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1601 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 3619 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1685 za pomocí Max Buyout
2 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1600 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1592 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1726 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1701 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1586 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
114143

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
114143

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (612 za)
Bolt of Gossamer (192 za)
Remaining Cost
114143

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (799 za)
Orichalcum Boot Lining (25 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (864 za)
Orichalcum Helmet Casing (433 za)
Orichalcum Legging Panel (2081 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2068 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2996 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1907 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1916 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2999 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1722 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Draconic Boots

Level:425

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Draconic Boots
Vytvoř: 1 Dire Draconic Helm

Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!