Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-02T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
193095
Očekávaná návratnost
- 104895
Očekávaná koncová cena
88200

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3858 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3437 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3417 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3418 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3420 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3460 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 3898 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 3414 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 4270 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3840 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 3683 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 4084 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 3930 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 2812 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 3585 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3494 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3422 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3417 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3921 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3828 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3418 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 3879 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 3830 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2513 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 2898 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 3165 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2317 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 3405 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 3451 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
193095

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
193095

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (490 za)
Bolt of Gossamer (116 za)
Remaining Cost
193095

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Legging Lining (191 za)
Orichalcum Legging Panel (1775 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4539 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6200 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5191 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6046 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4808 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!