Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
248137
Očekávaná návratnost
- 178940
Očekávaná koncová cena
69197

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5548 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6130 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5093 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5230 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5212 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5567 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 5676 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 6474 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 5666 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 5527 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 6902 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 5998 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 5634 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 6375 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 5535 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 5331 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5135 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5953 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5950 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5127 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5724 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6430 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 6423 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 6754 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 6038 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 7002 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 7699 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 5627 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 5955 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 7225 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
248137

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
248137

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (375 za)
Bolt of Gossamer (172 za)
Remaining Cost
248137

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6999 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7954 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6892 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6574 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7795 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!