Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-17T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
356210
Očekávaná návratnost
- 225780
Očekávaná koncová cena
130430

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7653 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 8724 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7491 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6800 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6613 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 7004 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 7164 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 7339 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 7926 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 7925 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 8022 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 7315 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Draconic Boots - Prodáváno za 6907 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 7377 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7483 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7267 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6710 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6539 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7229 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 7875 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 8720 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 7027 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 6764 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 8747 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 9447 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 7641 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 7746 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Draconic Helm - Prodáváno za 5598 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 7729 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 8998 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
356210

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
356210

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (225 za)
Bolt of Gossamer (143 za)
Remaining Cost
356210

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10284 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (13517 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (10074 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (11600 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (13449 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (12999 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (10140 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!