Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-27T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
82687
Očekávaná návratnost
- 50211
Očekávaná koncová cena
32476

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1679 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1643 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1518 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1768 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1637 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1574 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1634 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1658 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1518 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1752 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1575 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1665 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1430 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1950 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1695 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1637 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1671 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1608 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1544 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1903 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1668 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1740 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
82687

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
82687

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (327 za)
Bolt of Gossamer (259 za)
Remaining Cost
82687

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Helmet Casing (69 za)
Orichalcum Legging Panel (1157 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1504 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2028 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1410 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1792 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2002 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1384 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!