Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-25T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
201158
Očekávaná návratnost
- 116645
Očekávaná koncová cena
84513

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 3827 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 4254 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 4255 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 5294 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 4677 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 3387 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
201158

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
201158

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (505 za)
Bolt of Gossamer (169 za)
Remaining Cost
201158

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5120 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6141 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4597 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5554 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6099 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4737 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (3981 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (2759 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!