Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-07-02T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
204784
Očekávaná návratnost
- 82284
Očekávaná koncová cena
122500

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2727 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2847 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2708 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3053 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2635 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 2555 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 2986 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3156 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 2653 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 2943 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 2663 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 3262 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 2567 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2885 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2709 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2839 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4063 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2627 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 3234 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 2340 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 3088 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 2397 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 2447 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 4006 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 2629 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2612 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
204784

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
204784

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (502 za)
Bolt of Gossamer (206 za)
Remaining Cost
204784

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (2189 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4886 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7092 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4442 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5484 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6554 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4775 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (4071 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (2992 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 7 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!