Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
85317
Očekávaná návratnost
- 56211
Očekávaná koncová cena
29106

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1659 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1725 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1723 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1774 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1724 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1741 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1808 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Legs - Prodáváno za 2107 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3153 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1890 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1954 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1784 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1616 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1953 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1754 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1693 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1774 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1869 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1719 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2742 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1892 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1943 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1847 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1623 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1990 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
85317

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
85317

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (345 za)
Bolt of Gossamer (270 za)
Remaining Cost
85317

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Legging Lining (374 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1531 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2002 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1509 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1550 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1905 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1578 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!