Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-10-16T09:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
117065
Očekávaná návratnost
- 53443
Očekávaná koncová cena
63622

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1550 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2091 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1625 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1622 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1773 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1774 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1777 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1597 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1780 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1759 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1691 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 2062 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1992 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1753 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1661 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2149 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1767 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1747 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1677 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 2017 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 1787 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1719 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1658 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1774 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1764 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1763 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1766 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
117065

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
117065

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (110 za)
Bolt of Gossamer (23 za)
Remaining Cost
117065

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (79 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3398 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4212 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3101 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3572 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4020 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3394 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!