Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-24T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
140134
Očekávaná návratnost
- 56472
Očekávaná koncová cena
83662

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1488 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1658 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1590 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1820 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1823 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Legs - Prodáváno za 5506 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1568 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1628 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1712 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1511 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1603 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1720 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2918 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1623 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2025 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 2089 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 1743 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1610 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1864 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1641 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1845 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1620 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14134

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
14134

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (160 za)
Bolt of Gossamer (17 za)
Remaining Cost
14134

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Helmet Lining (19 za)
Orichalcum Helmet Casing (10 za)
Orichalcum Legging Panel (330 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3961 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5484 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3573 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4499 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5005 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3687 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!