Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
259817
Očekávaná návratnost
- 182243
Očekávaná koncová cena
77574

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6100 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5638 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5678 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5717 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5732 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 6178 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 6461 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 5966 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Legs - Prodáváno za 5602 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 5987 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 6701 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 6360 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 5665 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 5734 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 5660 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6527 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5574 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5690 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5717 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5729 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 6450 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 6396 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 5818 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 5957 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 6887 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 5686 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 5831 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 8501 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 5890 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
259817

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
259817

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (229 za)
Bolt of Gossamer (90 za)
Remaining Cost
259817

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6869 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9658 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7269 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8894 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8886 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7312 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!