Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T22:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
120319
Očekávaná návratnost
- 54931
Očekávaná koncová cena
65388

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1549 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1473 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1703 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1680 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1489 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1861 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 2701 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1710 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1502 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1773 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1730 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1832 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1746 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1467 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1759 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
6 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1640 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1677 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1769 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1725 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1701 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
12319

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
12319

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (799 za)
Bolt of Gossamer (236 za)
Remaining Cost
12319

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Legging Panel (3053 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1822 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2727 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1848 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2349 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1787 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 11 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 11 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Legging Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Draconic Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!