Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
105273
Očekávaná návratnost
- 56593
Očekávaná koncová cena
48680

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1706 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1617 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1671 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2191 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1674 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1913 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1680 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1617 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1627 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 2385 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1688 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1688 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1704 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1553 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3839 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1712 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2380 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1714 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 1979 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1893 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1651 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1644 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1688 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2316 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1656 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1737 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
105273

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
105273

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (112 za)
Bolt of Gossamer (19 za)
Remaining Cost
105273

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (91 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3000 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4298 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3009 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3969 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!