Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-29T00:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
187131
Očekávaná návratnost
- 60188
Očekávaná koncová cena
126943

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2045 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1877 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1883 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 2797 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1836 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1872 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 2221 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 1903 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2418 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1983 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 3268 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1740 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1963 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 1965 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1871 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
187131

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
187131

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (520 za)
Bolt of Gossamer (194 za)
Remaining Cost
187131

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (474 za)
Orichalcum Chestplate Padding (79 za)
Orichalcum Chestplate Panel (2406 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (521 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4548 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6311 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3886 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4810 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5986 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4345 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!