Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-14T02:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
730805
Očekávaná návratnost
- 155245
Očekávaná koncová cena
575560

55 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 535 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Siren - Prodáváno za 4046 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 4204 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 4862 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 4068 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 4208 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 3949 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 4995 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 4335 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 12055 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 5050 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4159 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4595 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 4740 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 3844 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 4446 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4466 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4488 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4007 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4210 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4354 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4529 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4780 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4377 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3696 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 4578 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 4431 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 4348 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
7385

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
7385

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (315 za)
Ancient Wood Plank (549 za)
Pile of Crystalline Dust (1114 za)
Glob of Ectoplasm (2004 za)
Remaining Cost
7385

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Harpoon (197 za)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (24997 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (13332 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (14228 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (13178 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (12800 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (14028 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (13786 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Ancient Harpoon
Objev:

Pile of Crystalline Dust (3)
Jug of Water (20)

Vytvoř: 9 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!