Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
304695
Očekávaná návratnost
- 60178
Očekávaná koncová cena
244517

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 403 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 1887 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 1968 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 1660 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 1791 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 1723 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 1800 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 1956 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 1767 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 2224 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 1726 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 1751 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1750 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1504 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2119 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2175 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 1911 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 1784 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2420 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2314 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2504 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 2126 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 1965 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 2142 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Speargun - Prodáváno za 1649 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Speargun - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 1566 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
304695

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
304695

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (520 za)
Ancient Wood Plank (458 za)
Pile of Crystalline Dust (867 za)
Glob of Ectoplasm (1299 za)
Remaining Cost
304695

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Rifle Barrel (847 za)
Ancient Rifle Stock (1020 za)
Ancient Harpoon (1394 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (937 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1439 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (725 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (903 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1445 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1437 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 10 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 4 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!