Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
468029
Očekávaná návratnost
- 96414
Očekávaná koncová cena
371615

25 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 2556 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 3401 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 2978 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Siren - Prodáváno za 3404 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 3401 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 2640 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 2629 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 3000 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 2759 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2841 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2638 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 2989 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 3570 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1347 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2182 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2984 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2258 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3176 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3060 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2374 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2890 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 3830 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 3571 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 3403 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Speargun - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 3033 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
468029

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
468029

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (475 za)
Ancient Wood Plank (468 za)
Pile of Crystalline Dust (985 za)
Glob of Ectoplasm (1797 za)
Remaining Cost
468029

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (200 za)
Ancient Rifle Stock (1050 za)
Ancient Harpoon (1298 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (3260 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (5902 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2798 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4500 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (5194 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (6391 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (4194 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 9 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 4 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 3 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!