Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
606706
Očekávaná návratnost
- 112774
Očekávaná koncová cena
493932

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 740 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 3955 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 3723 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 3933 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3832 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Siren - Prodáváno za 3925 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 4289 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 2683 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 4374 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 3701 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4337 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Brazier - Prodáváno za 3837 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 3281 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3975 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 4130 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 3325 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4001 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3534 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3164 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4038 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3504 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3606 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3666 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3607 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3573 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3726 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 4171 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 4110 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 3595 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
60676

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
60676

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (325 za)
Ancient Wood Plank (580 za)
Pile of Crystalline Dust (1405 za)
Glob of Ectoplasm (2401 za)
Remaining Cost
60676

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Rifle Stock (398 za)
Ancient Harpoon (646 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (6419 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (7094 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (6362 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (6579 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (6976 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (8037 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6575 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 6 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 1 Ancient Harpoon
Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!