Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-24T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
671309
Očekávaná návratnost
- 142687
Očekávaná koncová cena
528622

55 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 365 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 5202 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 4015 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 4691 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 4608 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Siren - Prodáváno za 4340 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 4530 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 4472 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 5630 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 4544 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 3699 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4334 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Brazier - Prodáváno za 5150 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 3471 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3819 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 3610 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3566 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 5128 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 5566 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4192 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2692 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5807 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5243 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5737 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 4063 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 4261 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 5567 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
67139

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
67139

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (160 za)
Ancient Wood Plank (377 za)
Pile of Crystalline Dust (971 za)
Glob of Ectoplasm (1581 za)
Remaining Cost
67139

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (14205 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (14981 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (13986 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (14482 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (14992 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (15400 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (13794 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 7 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Ancient Harpoon
Objev:

Pile of Crystalline Dust (3)
Jug of Water (20)

Vytvoř: 9 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!