Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
642054
Očekávaná návratnost
- 96557
Očekávaná koncová cena
545497

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 1008 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 3258 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 3045 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 3066 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3068 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 4420 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 2567 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 4285 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 2645 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 3083 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 3166 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2449 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3394 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 2979 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 2976 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2867 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2979 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2659 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2882 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3134 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2877 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2677 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2809 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2861 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 2771 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 2697 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 2851 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Speargun - Prodáváno za 2844 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Speargun - Prodáváno za 3025 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 2933 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
642054

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
642054

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (229 za)
Ancient Wood Plank (441 za)
Pile of Crystalline Dust (2150 za)
Glob of Ectoplasm (3789 za)
Remaining Cost
642054

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Rifle Stock (139 za)
Ancient Harpoon (445 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (99 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1364 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (125 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (847 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1010 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (99 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 10 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 6 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 4 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!