Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-27T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
519112
Očekávaná návratnost
- 98151
Očekávaná koncová cena
420961

30 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 646 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 2874 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 2458 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3558 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 2959 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 3537 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 3341 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 3570 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 2999 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1755 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 3432 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3177 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 992 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 3176 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 558 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3312 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3026 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1041 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 1847 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2478 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2973 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2983 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 1562 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2922 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 3142 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 2440 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 3263 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Speargun - Prodáváno za 3012 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 2558 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
519112

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
519112

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (327 za)
Ancient Wood Plank (706 za)
Pile of Crystalline Dust (1032 za)
Glob of Ectoplasm (2345 za)
Remaining Cost
519112

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Rifle Stock (796 za)
Ancient Harpoon (1327 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (2966 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (3533 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2604 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (3244 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (3574 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (3382 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 6 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 3 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 4 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!