Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
459584
Očekávaná návratnost
- 95079
Očekávaná koncová cena
364505

30 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Siren - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 2552 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 2499 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 2183 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1953 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Brazier - Prodáváno za 2128 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2272 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 2270 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 2079 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 2806 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2431 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2839 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2977 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5032 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5280 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5954 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 6185 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 2807 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 2172 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
459584

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
459584

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (622 za)
Ancient Wood Plank (529 za)
Pile of Crystalline Dust (904 za)
Glob of Ectoplasm (1410 za)
Remaining Cost
459584

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Rifle Stock (939 za)
Ancient Harpoon (1380 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (4537 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (7088 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (4421 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (6562 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (6963 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (7782 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6413 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 7 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 4 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!