Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
627617
Očekávaná návratnost
- 116084
Očekávaná koncová cena
511533

40 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 570 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 2589 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 4042 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 3851 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3512 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 2998 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 3032 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 2674 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 3185 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 3428 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4058 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2374 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3091 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 2682 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 4008 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3963 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3235 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2650 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4247 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3960 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2732 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2961 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 4267 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2944 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 2910 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 4046 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 2856 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Speargun - Prodáváno za 3415 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 3574 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
627617

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
627617

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (797 za)
Ancient Wood Plank (393 za)
Pile of Crystalline Dust (1235 za)
Glob of Ectoplasm (2079 za)
Remaining Cost
627617

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Rifle Barrel (1543 za)
Ancient Rifle Stock (811 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (6450 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (9294 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (7296 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (9150 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (9592 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6772 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 9 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Ancient Harpoon
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 6 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!