Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
590940
Očekávaná návratnost
- 98658
Očekávaná koncová cena
492282

10 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 597 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 3439 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 3454 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 2412 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 3151 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 2737 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 3828 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 3831 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 3366 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 3812 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 3570 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 2587 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 3196 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 3099 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2691 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3215 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 2921 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 3817 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3455 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3165 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3267 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3439 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3224 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 3279 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 3914 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 3395 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 3132 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Speargun - Prodáváno za 2960 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 3103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
59940

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
59940

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (340 za)
Ancient Wood Plank (399 za)
Pile of Crystalline Dust (1331 za)
Glob of Ectoplasm (2304 za)
Remaining Cost
59940

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Rifle Stock (633 za)
Ancient Harpoon (642 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (6668 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (7391 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (5400 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (6938 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (7272 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6903 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 10 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 6 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!