Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
343473
Očekávaná návratnost
- 59633
Očekávaná koncová cena
283840

20 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 390 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Siren - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Brazier - Prodáváno za 2043 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 1708 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 1787 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 2150 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 1822 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 1627 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 1810 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 1394 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1485 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 1548 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 1603 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 1602 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1901 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1566 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 986 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2431 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2046 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2308 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2563 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 2482 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 1608 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 1977 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 1410 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Speargun - Prodáváno za 1247 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
343473

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
343473

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (544 za)
Ancient Wood Plank (554 za)
Pile of Crystalline Dust (740 za)
Glob of Ectoplasm (1399 za)
Remaining Cost
343473

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Rifle Barrel (994 za)
Orichalcum Pistol Barrel (1500 za)
Ancient Rifle Stock (943 za)
Ancient Pistol Frame (426 za)
Ancient Harpoon (1379 za)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (10101 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1248 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (2923 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1225 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1967 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (2784 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1500 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 5 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Ancient Harpoon
Objev:

Jug of Water (20)
Pile of Crystalline Dust (3)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 2 Master Maintenance Oil

Level:425

Vytvoř: 1 Master Maintenance Oil
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!