'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
87171
Očekávaná návratnost
- 28481
Očekávaná koncová cena
58690

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1945 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2423 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2301 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2089 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2135 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2434 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2375 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2118 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2200 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2154 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2021 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2326 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1960 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
87171

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
87171

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2798 za)
Bolt of Gossamer (193 za)
Remaining Cost
87171

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (5487 za)
Hardened Shoulderguard Padding (20 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2065 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2831 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1708 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2114 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2998 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1973 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!