Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
131055
Očekávaná návratnost
- 74439
Očekávaná koncová cena
56616

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5937 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5822 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5720 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5720 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5643 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5668 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5693 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 5962 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 5627 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5536 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5729 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5753 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5629 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
131055

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
131055

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1594 za)
Bolt of Gossamer (91 za)
Remaining Cost
131055

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (2369 za)
Hardened Helmet Strap (840 za)
Hardened Shoulderguard Padding (47 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6841 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9655 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6945 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8981 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8879 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7099 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 4 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!