Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
90530
Očekávaná návratnost
- 27944
Očekávaná koncová cena
62586

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2228 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2068 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2054 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2002 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2139 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2286 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2156 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2523 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2107 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2135 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2479 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2112 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
9530

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
9530

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3255 za)
Bolt of Gossamer (273 za)
Remaining Cost
9530

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (5985 za)
Hardened Glove Lining (63 za)
Hardened Glove Panel (5989 za)
Hardened Shoulderguard Padding (45 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1569 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1989 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1519 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1759 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2079 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1566 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 2 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!