Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
111299
Očekávaná návratnost
- 32694
Očekávaná koncová cena
78605

1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1817 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2980 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3098 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3016 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2625 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2669 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2594 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2574 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2225 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2908 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
111299

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
111299

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2881 za)
Bolt of Gossamer (111 za)
Remaining Cost
111299

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4644 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4413 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4796 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5000 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5785 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4641 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!