Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
137975
Očekávaná návratnost
- 66021
Očekávaná koncová cena
71954

1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5115 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5182 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5358 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5000 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5011 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4914 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5105 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 5235 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 5180 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5525 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5265 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3521 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5610 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
137975

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
137975

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2500 za)
Bolt of Gossamer (179 za)
Remaining Cost
137975

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (3994 za)
Hardened Shoulderguard Padding (50 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6670 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7758 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6800 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6497 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7000 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6590 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 2 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 1 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!