Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
106438
Očekávaná návratnost
- 45884
Očekávaná koncová cena
60554

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3841 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3528 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3490 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3480 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3409 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3454 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3473 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3169 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3913 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3482 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3475 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3427 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3743 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
106438

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
106438

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2517 za)
Bolt of Gossamer (146 za)
Remaining Cost
106438

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (4700 za)
Hardened Glove Panel (3940 za)
Hardened Helmet Strap (1399 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4691 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5855 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4976 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4994 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5087 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4250 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 5 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 1 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 1 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!