Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
161283
Očekávaná návratnost
- 87731
Očekávaná koncová cena
73552

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 7598 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6570 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6462 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6889 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6854 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6544 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6376 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 7077 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 7061 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 8220 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3672 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 7087 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 7321 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
161283

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
161283

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1316 za)
Bolt of Gossamer (122 za)
Remaining Cost
161283

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (1443 za)
Hardened Glove Lining (10 za)
Hardened Glove Panel (1533 za)
Hardened Helmet Strap (530 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9901 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (9500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (11586 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11388 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9972 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 4 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!