Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-24T19:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
94878
Očekávaná návratnost
- 38442
Očekávaná koncová cena
56436

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2517 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2368 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2447 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2490 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2528 za pomocí Max Buyout
5 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2700 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2620 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2537 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2249 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2512 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2674 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
94878

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
94878

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3862 za)
Bolt of Gossamer (267 za)
Remaining Cost
94878

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (7096 za)
Hardened Helmet Padding (111 za)
Hardened Helmet Strap (3053 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1399 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1862 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1201 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1542 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1809 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1426 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 2 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Panel
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Nic. Vše hotovo!