Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
281761
Očekávaná návratnost
- 21691
Očekávaná koncová cena
260070

10 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
15 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 373 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 694 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1159 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1517 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 734 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 705 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
281761

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
281761

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (136 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (130 za)
Jute Scrap (41 za)
Thick Leather Section (43 za)
Coarse Leather Section (65 za)
Rugged Leather Section (261 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (19 za)
Linen Scrap (92 za)
Silk Scrap (15 za)
Small Venom Sac (30 za)
Potent Venom Sac (30 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (43 za)
Totem (297 za)
Claw (258 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (267 za)
Remaining Cost
281761

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (119 za)
Bronze Helmet Casing (39 za)
Bronze Chain Glove Panel (140 za)
Iron Casque Casing (368 za)
Knight's Silk Insignia (139 za)
Ravaging Wool Insignia (285 za)
Wool Patch (303 za)
Jute Patch (106 za)
Silk Patch (749 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Helmet Lining (119 za)
25 Bronze Helmet Casing (39 za)
10 Bronze Chain Glove Panel (140 za)
130 Jute Scrap (41 za)
25 Spool of Jute Thread (8 za)
45 Tiny Scale (5 za)
110 Vial of Weak Blood (5 za)
10 Jute Patch (106 za)

Cena: 10930 (Kumulativní cena: 10930)


Level: 0

Vytvoř: 65 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 10 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Chain Gauntlets

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (368 za)
87 Iron Ore (136 za)
158 Wool Scrap (118 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (285 za)
80 Small Venom Sac (30 za)
57 Vial of Thin Blood (43 za)
10 Wool Patch (303 za)

Cena: 39490 (Kumulativní cena: 50420)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (136 za)
200 Coarse Leather Section (65 za)
234 Cotton Scrap (19 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (297 za)
80 Claw (258 za)

Cena: 74007 (Kumulativní cena: 124427)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (130 za)
200 Rugged Leather Section (261 za)
234 Linen Scrap (92 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (267 za)

Cena: 128167 (Kumulativní cena: 252594)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Mithril Ore (25 za)
80 Thick Leather Section (43 za)
282 Silk Scrap (15 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Silk Insignia (139 za)
197 Potent Venom Sac (30 za)
15 Large Fang (32 za)
12 Silk Patch (749 za)

Cena: 29167 (Kumulativní cena: 281761)


Level:300

Vytvoř: 94 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!