Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
284095
Očekávaná návratnost
- 33302
Očekávaná koncová cena
250793

13 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 653 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1811 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1544 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1756 za pomocí Max Buyout
2 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
10 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1622 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
284095

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3038
Remaining Cost
284095

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (98 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Jute Scrap (19 za)
Thick Leather Section (31 za)
Coarse Leather Section (44 za)
Rugged Leather Section (148 za)
Wool Scrap (75 za)
Cotton Scrap (17 za)
Bolt of Cotton (17 za)
Linen Scrap (58 za)
Silk Scrap (22 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (66 za)
Small Totem (74 za)
Totem (406 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (65 za)
Large Fang (66 za)
Engraved Totem (436 za)
Remaining Cost
284095

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pauldron Lining (4 za)
Bronze Pauldron Casing (123 za)
Steel Splint Helmet Lining (84 za)
Hunter's Wool Insignia (290 za)
Ravaging Cotton Insignia (365 za)
Wool Patch (26 za)
Jute Patch (68 za)
Silk Patch (596 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Pauldron Lining (4 za)
10 Bronze Pauldron Casing (123 za)
31 Bronze Ingot (98 za)
114 Jute Scrap (19 za)
22 Spool of Jute Thread (8 za)
107 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Scale (5 za)
10 Jute Patch (68 za)

Cena: 8060 (Kumulativní cena: 8060)


Level: 0

Vytvoř: 57 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 9 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 13 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 13 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 13 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (99 za)
146 Wool Scrap (75 za)
27 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Wool Insignia (290 za)
57 Small Totem (74 za)
90 Small Claw (68 za)
12 Wool Patch (26 za)

Cena: 30631 (Kumulativní cena: 38691)


Level: 75

Vytvoř: 73 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Iron Casque Lining
Vytvoř: 27 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Scale Helm

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Gladiator Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Helmet Lining (84 za)
90 Iron Ore (99 za)
200 Coarse Leather Section (44 za)
118 Cotton Scrap (17 za)
58 Bolt of Cotton (17 za)
30 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (365 za)
137 Totem (406 za)

Cena: 83949 (Kumulativní cena: 122640)


Level:150

Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Cotton
Vytvoř: 30 Steel Ingot
Vytvoř: 30 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (199 za)
200 Rugged Leather Section (148 za)
234 Linen Scrap (58 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (436 za)

Cena: 124766 (Kumulativní cena: 247406)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (52 za)
80 Thick Leather Section (31 za)
291 Silk Scrap (22 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (66 za)
15 Large Scale (66 za)
167 Large Claw (65 za)
18 Large Fang (66 za)
10 Silk Patch (596 za)

Cena: 36689 (Kumulativní cena: 284095)


Level:300

Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 34 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 34 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!