Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
352163
Očekávaná návratnost
- 32369
Očekávaná koncová cena
319794

9 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
13 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
9 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 569 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 467 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1121 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 964 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 874 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1133 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
352163

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
352163

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (124 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (208 za)
Jute Scrap (47 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (78 za)
Rugged Leather Section (296 za)
Wool Scrap (136 za)
Cotton Scrap (17 za)
Linen Scrap (84 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (41 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (37 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Totem (421 za)
Large Bone (37 za)
Small Claw (46 za)
Large Fang (37 za)
Engraved Totem (385 za)
Remaining Cost
352163

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pauldron Casing (96 za)
Iron Casque Casing (464 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (391 za)
Jute Patch (129 za)
Silk Patch (674 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Bronze Pauldron Casing (96 za)
31 Bronze Ingot (124 za)
132 Jute Scrap (47 za)
31 Spool of Jute Thread (8 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Scale (5 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
9 Jute Patch (129 za)

Cena: 13011 (Kumulativní cena: 13011)


Level: 0

Vytvoř: 66 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 9 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 13 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 13 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 13 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
22 Iron Casque Casing (464 za)
39 Iron Ore (197 za)
184 Wool Scrap (136 za)
35 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (391 za)
57 Vial of Thin Blood (54 za)
9 Small Claw (46 za)

Cena: 52050 (Kumulativní cena: 65061)


Level: 75

Vytvoř: 92 Bolt of Wool
Vytvoř: 13 Iron Ingot
Vytvoř: 35 Iron Casque Lining
Vytvoř: 13 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Scale Helm

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (197 za)
200 Coarse Leather Section (78 za)
234 Cotton Scrap (17 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (421 za)

Cena: 101554 (Kumulativní cena: 166615)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (208 za)
200 Rugged Leather Section (296 za)
234 Linen Scrap (84 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (385 za)

Cena: 153985 (Kumulativní cena: 320600)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
74 Mithril Ore (40 za)
80 Thick Leather Section (30 za)
288 Silk Scrap (25 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (41 za)
30 Large Scale (37 za)
110 Large Bone (37 za)
18 Large Fang (37 za)
10 Silk Patch (674 za)

Cena: 31563 (Kumulativní cena: 352163)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 37 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 33 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!