Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-03T15:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
353362
Očekávaná návratnost
- 29115
Očekávaná koncová cena
324247

15 Healing Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
8 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Malign Chain Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Scale Pauldrons - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 1287 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
13 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Silk Patch - Prodáváno za 683 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 572 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
353362

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 37 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
353362

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Iron Ore (129 za)
Mithril Ore (73 za)
Platinum Ore (105 za)
Jute Scrap (65 za)
Thick Leather Section (84 za)
Rugged Leather Section (374 za)
Wool Scrap (224 za)
Cotton Scrap (41 za)
Linen Scrap (105 za)
Silk Scrap (61 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (38 za)
Vial of Blood (387 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Claw (37 za)
Large Fang (38 za)
Charged Fragment (122 za)
Onyx Core (93 za)
Molten Core (62 za)
Remaining Cost
353362

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (33 za)
Mithril Boot Lining (213 za)
Berserker's Linen Insignia (772 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (997 za)
Valkyrie Silk Insignia (202 za)
Ravaging Cotton Insignia (581 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (378 za)
Wool Patch (898 za)
Jute Patch (190 za)
Snowflake (82 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (1964 za)
Pile of Lucent Crystal (96 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Bronze Helmet Casing (33 za)
32 Bronze Ingot (99 za)
138 Jute Scrap (65 za)
31 Spool of Jute Thread (8 za)
88 Tiny Venom Sac (5 za)
45 Tiny Totem (6 za)
8 Jute Patch (190 za)

Cena: 15111 (Kumulativní cena: 15111)


Level: 0

Vytvoř: 69 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Iron Ore (129 za)
36 Wool Scrap (224 za)
18 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Charged Fragment (122 za)
80 Small Claw (37 za)
8 Giver's Embroidered Wool Insignia (378 za)
10 Wool Patch (898 za)
130 Lucent Mote (10 za)
13 Charm of Potence (1964 za)

Cena: 65666 (Kumulativní cena: 80777)


Level: 75

Vytvoř: 36 Iron Ingot
Vytvoř: 18 Bolt of Wool
Vytvoř: 18 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 18 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Scale Pauldrons

Level:100

Objev:

Charged Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Guardian

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
99 Iron Ore (129 za)
196 Cotton Scrap (41 za)
33 Lump of Coal (16 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (581 za)
57 Vial of Blood (387 za)
455 Snowflake (82 za)

Cena: 82077 (Kumulativní cena: 162854)


Level:150

Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (105 za)
140 Rugged Leather Section (374 za)
192 Linen Scrap (105 za)
209 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Berserker's Linen Insignia (772 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
315 Snowflake (82 za)

Cena: 134654 (Kumulativní cena: 297508)


Level:225

Vytvoř: 96 Bolt of Linen
Vytvoř: 70 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 34 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 34 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Gladiator Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Boot Lining (213 za)
148 Mithril Ore (73 za)
80 Thick Leather Section (84 za)
189 Silk Scrap (61 za)
86 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Assassin's Embroidered Silk Insignia (997 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (202 za)
87 Potent Venom Sac (38 za)
1 Onyx Core (93 za)
1 Molten Core (62 za)
30 Large Fang (38 za)
2 Charm of Potence (1964 za)
8 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 55854 (Kumulativní cena: 353362)


Level:300

Vytvoř: 74 Mithril Ingot
Vytvoř: 63 Bolt of Silk
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 34 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 34 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 2 Mithril Boot Lining
Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Pauldrons

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Assassin's Barbaric Pauldrons

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:400

Nic. Vše hotovo!