Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
287877
Očekávaná návratnost
- 19455
Očekávaná koncová cena
268422

9 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
19 Honed Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
19 Honed Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
10 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1228 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1178 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 522 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
287877

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
287877

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (120 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (197 za)
Jute Scrap (69 za)
Thick Leather Section (50 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Wool Scrap (199 za)
Cotton Scrap (41 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (381 za)
Small Claw (36 za)
Claw (308 za)
Large Claw (18 za)
Small Fang (45 za)
Fang (328 za)
Large Fang (19 za)
Remaining Cost
287877

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (37 za)
Bronze Pauldron Lining (95 za)
Bronze Pauldron Casing (77 za)
Iron Casque Casing (380 za)
Darksteel Helmet Casing (333 za)
Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
Jute Patch (98 za)
Silk Patch (616 za)
Linen Patch (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Bronze Helmet Casing (37 za)
10 Bronze Pauldron Lining (95 za)
10 Bronze Pauldron Casing (77 za)
18 Bronze Ingot (120 za)
126 Jute Scrap (69 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
45 Tiny Scale (7 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)
10 Jute Patch (98 za)

Cena: 15151 (Kumulativní cena: 15151)


Level: 0

Vytvoř: 63 Bolt of Jute
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 9 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 9 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (380 za)
96 Iron Ore (133 za)
172 Wool Scrap (199 za)
33 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
3 Small Claw (36 za)
57 Small Fang (45 za)

Cena: 53866 (Kumulativní cena: 69017)


Level: 75

Vytvoř: 86 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Iron Ingot
Vytvoř: 33 Iron Casque Lining
Vytvoř: 32 Iron Casque Casing
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Scale Helm

Level:125

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (133 za)
200 Coarse Leather Section (123 za)
234 Cotton Scrap (41 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (308 za)
57 Fang (328 za)

Cena: 96261 (Kumulativní cena: 165278)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Helmet Casing (333 za)
58 Platinum Ore (197 za)
158 Linen Scrap (138 za)
30 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Vial of Thick Blood (381 za)
10 Linen Patch (408 za)

Cena: 93193 (Kumulativní cena: 258471)


Level:225

Vytvoř: 79 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 30 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
138 Mithril Ore (39 za)
40 Thick Leather Section (50 za)
180 Silk Scrap (30 za)
60 Spool of Silk Thread (48 za)
197 Large Claw (18 za)
18 Large Fang (19 za)
16 Silk Patch (616 za)

Cena: 29406 (Kumulativní cena: 287877)


Level:300

Vytvoř: 69 Mithril Ingot
Vytvoř: 60 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 32 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Pauldrons

Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Barbaric Pauldrons

Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!