Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T07:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
454903
Očekávaná návratnost
- 19274
Očekávaná koncová cena
435629

8 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
15 Healing Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1167 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
7 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
45.049.03.40000000002

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
45.049.03.40000000002

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (85 za)
Iron Ore (199 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (180 za)
Jute Scrap (79 za)
Wool Scrap (249 za)
Cotton Scrap (86 za)
Linen Scrap (222 za)
Silk Scrap (22 za)
Potent Venom Sac (79 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (6 za)
Totem (580 za)
Small Claw (44 za)
Charged Fragment (449 za)
Onyx Core (490 za)
Molten Core (140 za)
Remaining Cost
45.049.03.40000000002

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (82 za)
Bronze Pauldron Lining (72 za)
Bronze Pauldron Casing (198 za)
Steel Splint Helmet Lining (356 za)
Steel Splint Helmet Casing (590 za)
Darksteel Helmet Lining (799 za)
Darksteel Helmet Casing (268 za)
Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
Berserker's Linen Insignia (1537 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
Valkyrie Silk Insignia (259 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4040 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4055 za)
Carrion Linen Insignia (1248 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
Wool Patch (892 za)
Jute Patch (238 za)
Snowflake (96 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Potence (2396 za)
Pile of Lucent Crystal (97 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Bronze Helmet Casing (82 za)
10 Bronze Pauldron Lining (72 za)
10 Bronze Pauldron Casing (198 za)
40 Copper Ore (85 za)
4 Lump of Tin (8 za)
122 Jute Scrap (79 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
104 Vial of Weak Blood (5 za)
45 Tiny Totem (6 za)
10 Jute Patch (238 za)

Cena: 20354 (Kumulativní cena: 20354)


Level: 0

Vytvoř: 61 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 8 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Iron Ore (199 za)
82 Wool Scrap (249 za)
17 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Charged Fragment (449 za)
101 Small Claw (44 za)
10 Wool Patch (892 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Charm of Potence (2396 za)

Cena: 82618 (Kumulativní cena: 102972)


Level: 75

Vytvoř: 41 Bolt of Wool
Vytvoř: 17 Iron Ingot
Vytvoř: 17 Iron Casque Lining
Vytvoř: 17 Iron Casque Casing
Vytvoř: 7 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 6 Hunter's Scale Helm

Level:100

Objev:

Charged Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Guardian

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Lining (356 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (590 za)
96 Iron Ore (199 za)
192 Cotton Scrap (86 za)
32 Lump of Coal (16 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
57 Totem (580 za)
455 Snowflake (96 za)

Cena: 115631 (Kumulativní cena: 218603)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Helmet Lining (799 za)
1 Darksteel Helmet Casing (268 za)
140 Platinum Ore (180 za)
70 Linen Scrap (222 za)
35 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Berserker's Linen Insignia (1537 za)
1 Carrion Linen Insignia (1248 za)
70 Lump of Primordium (48 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)

Cena: 168986 (Kumulativní cena: 387589)


Level:225

Vytvoř: 70 Darksteel Ingot
Vytvoř: 35 Bolt of Linen
Vytvoř: 35 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 35 Darksteel Pauldron Lining
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Gladiator Pauldrons


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
70 Mithril Ore (41 za)
267 Silk Scrap (22 za)
35 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (259 za)
1 Assassin's Intricate Silk Insignia (4040 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4055 za)
57 Potent Venom Sac (79 za)
1 Onyx Core (490 za)
5 Molten Core (140 za)
6 Charm of Potence (2396 za)
24 Pile of Lucent Crystal (97 za)

Cena: 67552 (Kumulativní cena: 455141)


Level:300

Vytvoř: 89 Bolt of Silk
Vytvoř: 35 Mithril Ingot
Vytvoř: 35 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 35 Mithril Helmet Casing
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!