Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T08:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
307946
Očekávaná návratnost
- 14835
Očekávaná koncová cena
293111

8 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
15 Healing Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
9 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1331 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1331 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1363 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 556 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307946

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
307946

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (71 za)
Iron Ore (50 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (53 za)
Jute Scrap (50 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (88 za)
Rugged Leather Section (211 za)
Wool Scrap (178 za)
Cotton Scrap (50 za)
Bolt of Cotton (64 za)
Linen Scrap (50 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (38 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (52 za)
Vial of Blood (325 za)
Vial of Thick Blood (345 za)
Tiny Totem (7 za)
Claw (296 za)
Large Claw (67 za)
Large Fang (65 za)
Remaining Cost
307946

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (5 za)
Bronze Pauldron Casing (76 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (35 za)
Steel Splint Helmet Lining (200 za)
Vigorous Cotton Insignia (765 za)
Wool Patch (568 za)
Jute Patch (146 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Bronze Helmet Casing (5 za)
9 Bronze Pauldron Casing (76 za)
16 Bronze Ingot (71 za)
140 Jute Scrap (50 za)
32 Spool of Jute Thread (8 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
24 Vial of Weak Blood (5 za)
45 Tiny Totem (7 za)
9 Jute Patch (146 za)

Cena: 11260 (Kumulativní cena: 11260)


Level: 0

Vytvoř: 70 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 8 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 15 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
180 Iron Ore (50 za)
100 Wool Scrap (178 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
83 Small Venom Sac (38 za)
57 Vial of Thin Blood (52 za)
10 Wool Patch (568 za)

Cena: 39078 (Kumulativní cena: 50338)


Level: 75

Vytvoř: 60 Iron Ingot
Vytvoř: 50 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 11 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 11 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Boots

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Steel Splint Gauntlet Lining (35 za)
1 Steel Splint Helmet Lining (200 za)
147 Iron Ore (50 za)
200 Coarse Leather Section (88 za)
120 Cotton Scrap (50 za)
19 Bolt of Cotton (64 za)
49 Lump of Coal (16 za)
260 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (765 za)
57 Vial of Blood (325 za)
80 Claw (296 za)

Cena: 83025 (Kumulativní cena: 133363)


Level:150

Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 49 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Gauntlets

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (53 za)
200 Rugged Leather Section (211 za)
234 Linen Scrap (50 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Vial of Thick Blood (345 za)

Cena: 114559 (Kumulativní cena: 247922)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
70 Mithril Ore (57 za)
440 Thick Leather Section (45 za)
381 Silk Scrap (21 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (68 za)
72 Large Claw (67 za)
117 Large Fang (65 za)

Cena: 60024 (Kumulativní cena: 307946)


Level:300

Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 35 Mithril Ingot
Vytvoř: 31 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 31 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!