Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-02T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
359366
Očekávaná návratnost
- 28957
Očekávaná koncová cena
330409

5 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
27 Healing Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
17 Malign Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 496 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1348 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 2001 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 559 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
359366

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
359366

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (159 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (176 za)
Jute Scrap (80 za)
Thick Leather Section (45 za)
Rugged Leather Section (347 za)
Wool Scrap (209 za)
Cotton Scrap (39 za)
Linen Scrap (152 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Vial of Thin Blood (63 za)
Vial of Blood (357 za)
Small Claw (40 za)
Large Claw (34 za)
Large Fang (35 za)
Engraved Totem (364 za)
Remaining Cost
359366

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Chain Boot Lining (49 za)
Bronze Pauldron Lining (104 za)
Bronze Chain Boot Panel (178 za)
Bronze Pauldron Casing (56 za)
Iron Scale Boot Lining (200 za)
Iron Scale Boot Panel (700 za)
Darksteel Boot Lining (302 za)
Vigorous Wool Insignia (479 za)
Healing Jute Insignia (87 za)
Hunter's Cotton Insignia (191 za)
Rampager's Linen Insignia (982 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
Wool Patch (313 za)
Jute Patch (138 za)
Silk Patch (733 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
44 Bronze Chain Boot Lining (49 za)
10 Bronze Pauldron Lining (104 za)
44 Bronze Chain Boot Panel (178 za)
10 Bronze Pauldron Casing (56 za)
34 Jute Scrap (80 za)
27 Healing Jute Insignia (87 za)
131 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (138 za)

Cena: 18692 (Kumulativní cena: 18692)


Level: 0

Vytvoř: 17 Bolt of Jute
Vytvoř: 17 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 16 Malign Chain Boots

Level: 25

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Chain Boots

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Iron Scale Boot Lining (200 za)
15 Iron Scale Boot Panel (700 za)
57 Iron Ore (159 za)
114 Wool Scrap (209 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
5 Vigorous Wool Insignia (479 za)
57 Vial of Thin Blood (63 za)
80 Small Claw (40 za)
10 Wool Patch (313 za)

Cena: 59009 (Kumulativní cena: 77701)


Level: 75

Vytvoř: 57 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Iron Casque Lining
Vytvoř: 19 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Vytvoř: 4 Vigorous Scale Boots

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
99 Iron Ore (159 za)
170 Cotton Scrap (39 za)
33 Lump of Coal (16 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (191 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
57 Vial of Blood (357 za)

Cena: 65707 (Kumulativní cena: 143408)


Level:150

Vytvoř: 85 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Darksteel Boot Lining (302 za)
128 Platinum Ore (176 za)
200 Rugged Leather Section (347 za)
120 Linen Scrap (152 za)
260 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Rampager's Linen Insignia (982 za)
64 Lump of Primordium (48 za)
80 Engraved Totem (364 za)

Cena: 185348 (Kumulativní cena: 328756)


Level:225

Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 64 Darksteel Ingot
Vytvoř: 60 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 10 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 10 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Tempered Scale Greaves

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Mithril Ore (26 za)
80 Thick Leather Section (45 za)
285 Silk Scrap (17 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
197 Potent Venom Sac (34 za)
15 Large Claw (34 za)
3 Large Fang (35 za)
12 Silk Patch (733 za)

Cena: 30610 (Kumulativní cena: 359366)


Level:300

Vytvoř: 95 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 32 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!