Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-24T20:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
449567
Očekávaná návratnost
- 19860
Očekávaná koncová cena
429707

1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Honed Splint Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
27 Strong Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
27 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
11 Malign Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Malign Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
3 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 788 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 534 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 768 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
44.095.067.8

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
44.095.067.8

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (90 za)
Iron Ore (194 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (162 za)
Jute Scrap (100 za)
Wool Scrap (312 za)
Cotton Scrap (152 za)
Linen Scrap (149 za)
Silk Scrap (20 za)
Small Claw (56 za)
Onyx Core (199 za)
Molten Shard (1996 za)
Molten Core (159 za)
Remaining Cost
44.095.067.8

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (87 za)
Bronze Pauldron Lining (90 za)
Bronze Pauldron Casing (220 za)
Iron Casque Lining (1037 za)
Iron Casque Casing (445 za)
Steel Splint Helmet Lining (585 za)
Steel Splint Helmet Casing (468 za)
Darksteel Helmet Casing (281 za)
Strong Cotton Insignia (1155 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1813 za)
Berserker's Linen Insignia (1570 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
Rampager's Silk Insignia (240 za)
Ravaging Cotton Insignia (880 za)
Malign Jute Insignia (57 za)
Ravaging Wool Insignia (408 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4921 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4977 za)
Knight's Linen Insignia (874 za)
Rejuvenating Wool Insignia (414 za)
Wool Patch (1227 za)
Charm of Potence (3249 za)
Pile of Lucent Crystal (106 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Bronze Helmet Casing (87 za)
27 Bronze Pauldron Lining (90 za)
27 Bronze Pauldron Casing (220 za)
50 Copper Ore (90 za)
5 Lump of Tin (8 za)
98 Jute Scrap (100 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
57 Malign Jute Insignia (57 za)

Cena: 27852 (Kumulativní cena: 27852)


Level: 0

Vytvoř: 49 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Chain Helm

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Lining (1037 za)
1 Iron Casque Casing (445 za)
222 Iron Ore (194 za)
74 Wool Scrap (312 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (408 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (414 za)
80 Small Claw (56 za)
10 Wool Patch (1227 za)

Cena: 96566 (Kumulativní cena: 124418)


Level: 75

Vytvoř: 74 Iron Ingot
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 37 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Scale Pauldrons

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Lining (585 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (468 za)
120 Iron Ore (194 za)
160 Cotton Scrap (152 za)
40 Lump of Coal (16 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1155 za)
13 Honed Embroidered Cotton Insignia (1813 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (880 za)

Cena: 105887 (Kumulativní cena: 230305)


Level:150

Vytvoř: 80 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Steel Ingot
Vytvoř: 40 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 40 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Honed Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Darksteel Helmet Casing (281 za)
54 Platinum Ore (162 za)
120 Linen Scrap (149 za)
30 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
3 Knight's Linen Insignia (874 za)
27 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (1996 za)
8 Charm of Potence (3249 za)
32 Pile of Lucent Crystal (106 za)

Cena: 136059 (Kumulativní cena: 366364)


Level:225

Vytvoř: 60 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Darksteel Ingot
Vytvoř: 30 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 27 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Tempered Scale Helm

Level:250

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Tempered Scale Helm

Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
96 Mithril Ore (48 za)
261 Silk Scrap (20 za)
45 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
27 Rampager's Silk Insignia (240 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4921 za)
1 Knight's Intricate Silk Insignia (4977 za)
1 Onyx Core (199 za)
1 Molten Core (159 za)
2 Charm of Potence (3249 za)
8 Pile of Lucent Crystal (106 za)

Cena: 83333 (Kumulativní cena: 449697)


Level:300

Vytvoř: 87 Bolt of Silk
Vytvoř: 48 Mithril Ingot
Vytvoř: 42 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 42 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates

Level:325

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!