Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-17T22:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
441133
Očekávaná návratnost
- 21633
Očekávaná koncová cena
419500

7 Vital Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Vital Chain Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
10 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Scale Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
10 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1207 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1358 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 809 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1036 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 978 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
441133

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
441133

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (198 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (157 za)
Jute Scrap (77 za)
Wool Scrap (239 za)
Cotton Scrap (146 za)
Linen Scrap (336 za)
Silk Scrap (20 za)
Full Venom Sac (530 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Vial of Blood (584 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (55 za)
Small Fang (100 za)
Molten Shard (2617 za)
Molten Core (126 za)
Crystal Shard (1062 za)
Remaining Cost
441133

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (98 za)
Bronze Pauldron Lining (65 za)
Bronze Chain Boot Panel (307 za)
Bronze Pauldron Casing (248 za)
Iron Casque Casing (472 za)
Steel Splint Helmet Casing (588 za)
Vital Jute Insignia (117 za)
Hunter's Wool Insignia (572 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2295 za)
Carrion Silk Insignia (245 za)
Ravaging Cotton Insignia (994 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (4001 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4000 za)
Wool Patch (947 za)
Jute Patch (119 za)
Snowflake (87 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (2974 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Bronze Helmet Casing (98 za)
10 Bronze Pauldron Lining (65 za)
7 Bronze Chain Boot Panel (307 za)
10 Bronze Pauldron Casing (248 za)
104 Jute Scrap (77 za)
26 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Vital Jute Insignia (117 za)
101 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (119 za)

Cena: 19376 (Kumulativní cena: 19376)


Level: 0

Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 44 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 7 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Vital Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Vital Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Casing (472 za)
87 Iron Ore (198 za)
158 Wool Scrap (239 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (572 za)
80 Bone Shard (55 za)
57 Small Fang (100 za)
10 Wool Patch (947 za)

Cena: 76082 (Kumulativní cena: 95458)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (588 za)
96 Iron Ore (198 za)
196 Cotton Scrap (146 za)
32 Lump of Coal (16 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (994 za)
57 Vial of Blood (584 za)
455 Snowflake (87 za)

Cena: 123383 (Kumulativní cena: 218841)


Level:150

Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
76 Platinum Ore (157 za)
76 Linen Scrap (336 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
38 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (530 za)
16 Molten Shard (2617 za)
4 Crystal Shard (1062 za)
400 Lucent Mote (10 za)
10 Charm of Potence (2974 za)

Cena: 149970 (Kumulativní cena: 368811)


Level:225

Vytvoř: 38 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 19 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 19 Darksteel Pauldron Lining
Objev:

Charm of Potence (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Brawler

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
86 Mithril Ore (41 za)
279 Silk Scrap (20 za)
39 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2295 za)
1 Carrion Silk Insignia (245 za)
2 Carrion Intricate Silk Insignia (4001 za)
4 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4000 za)
57 Potent Venom Sac (66 za)
1 Molten Core (126 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Potence (2974 za)

Cena: 72322 (Kumulativní cena: 441133)


Level:300

Vytvoř: 93 Bolt of Silk
Vytvoř: 43 Mithril Ingot
Vytvoř: 35 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 35 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Barbaric Helm

Level:375

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:400

Nic. Vše hotovo!