Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-15T05:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
371901
Očekávaná návratnost
- 20934
Očekávaná koncová cena
350967

6 Vital Chain Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
19 Precise Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
13 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Strong Splint Helm - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
13 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
13 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1201 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1238 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1125 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1116 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 756 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37191

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
37191

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (69 za)
Iron Ore (78 za)
Mithril Ore (88 za)
Platinum Ore (103 za)
Jute Scrap (64 za)
Thick Leather Section (67 za)
Rugged Leather Section (360 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (38 za)
Linen Scrap (113 za)
Silk Scrap (53 za)
Smooth Scale (358 za)
Tiny Claw (9 za)
Sharp Claw (378 za)
Large Claw (50 za)
Large Fang (48 za)
Remaining Cost
37191

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pauldron Lining (82 za)
Bronze Pauldron Casing (65 za)
Iron Pauldron Lining (436 za)
Vital Jute Insignia (102 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (169 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (439 za)
Hunter's Wool Insignia (493 za)
Honed Wool Insignia (400 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2855 za)
Hunter's Cotton Insignia (767 za)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1301 za)
Valkyrie Silk Insignia (260 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (2331 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (847 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
13 Bronze Pauldron Lining (82 za)
13 Bronze Pauldron Casing (65 za)
50 Bronze Ingot (69 za)
88 Jute Scrap (64 za)
25 Spool of Jute Thread (8 za)
6 Vital Jute Insignia (102 za)
13 Vital Embroidered Jute Insignia (169 za)
57 Tiny Claw (9 za)

Cena: 14515 (Kumulativní cena: 14515)


Level: 0

Vytvoř: 44 Bolt of Jute
Vytvoř: 25 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 25 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Vital Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Chain Boots

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vital Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Pauldron Lining (436 za)
246 Iron Ore (78 za)
80 Wool Scrap (218 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Vigorous Embroidered Wool Insignia (439 za)
1 Hunter's Wool Insignia (493 za)
27 Honed Wool Insignia (400 za)

Cena: 54704 (Kumulativní cena: 69219)


Level: 75

Vytvoř: 82 Iron Ingot
Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 28 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 27 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 13 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 13 Iron Scale Boot Panel
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Scale Pauldrons

Level:125

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Scale Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
123 Iron Ore (78 za)
164 Cotton Scrap (38 za)
41 Lump of Coal (16 za)
41 Spool of Cotton Thread (24 za)
13 Strong Embroidered Cotton Insignia (2855 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (767 za)
27 Rejuvenating Cotton Insignia (847 za)

Cena: 78217 (Kumulativní cena: 147436)


Level:150

Vytvoř: 82 Bolt of Cotton
Vytvoř: 41 Steel Ingot
Vytvoř: 41 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 41 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (103 za)
200 Rugged Leather Section (360 za)
234 Linen Scrap (113 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
80 Smooth Scale (358 za)
57 Sharp Claw (378 za)

Cena: 164922 (Kumulativní cena: 312358)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (88 za)
40 Thick Leather Section (67 za)
294 Silk Scrap (53 za)
64 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Berserker's Embroidered Silk Insignia (1301 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (260 za)
4 Rampager's Intricate Silk Insignia (2331 za)
72 Large Claw (50 za)
15 Large Fang (48 za)

Cena: 59543 (Kumulativní cena: 371901)


Level:300

Vytvoř: 98 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 36 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Berserker's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!