Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
520980
Očekávaná návratnost
- 24669
Očekávaná koncová cena
496311

27 Healing Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
27 Strong Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
11 Malign Chain Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 949 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
52.09.080.8

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
52.09.080.8

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (85 za)
Iron Ore (181 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (189 za)
Jute Scrap (94 za)
Wool Scrap (279 za)
Cotton Scrap (89 za)
Linen Scrap (217 za)
Silk Scrap (12 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (92 za)
Heavy Bone (495 za)
Small Claw (78 za)
Sharp Claw (645 za)
Onyx Core (274 za)
Molten Shard (4784 za)
Molten Core (133 za)
Remaining Cost
52.09.080.8

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (127 za)
Bronze Helmet Casing (38 za)
Iron Pauldron Casing (1015 za)
Iron Pauldron Lining (448 za)
Steel Splint Helmet Lining (356 za)
Steel Splint Helmet Casing (389 za)
Healing Jute Insignia (116 za)
Strong Cotton Insignia (1973 za)
Hunter's Cotton Insignia (570 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Valkyrie Silk Insignia (258 za)
Ravaging Wool Insignia (599 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (4646 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (4669 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4671 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4660 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Wool Patch (805 za)
Jute Patch (217 za)
Snowflake (124 za)
Charm of Potence (3346 za)
Pile of Lucent Crystal (130 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
37 Bronze Helmet Lining (127 za)
37 Bronze Helmet Casing (38 za)
50 Copper Ore (85 za)
5 Lump of Tin (8 za)
44 Jute Scrap (94 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Healing Jute Insignia (116 za)
113 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (217 za)

Cena: 20486 (Kumulativní cena: 20486)


Level: 0

Vytvoř: 22 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 11 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Malign Chain Boots

Level: 25

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Pauldron Casing (1015 za)
1 Iron Pauldron Lining (448 za)
222 Iron Ore (181 za)
74 Wool Scrap (279 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (599 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
80 Small Claw (78 za)
10 Wool Patch (805 za)

Cena: 91272 (Kumulativní cena: 111758)


Level: 75

Vytvoř: 74 Iron Ingot
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 37 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Scale Pauldrons

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Lining (356 za)
28 Steel Splint Helmet Casing (389 za)
39 Iron Ore (181 za)
186 Cotton Scrap (89 za)
13 Lump of Coal (16 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1973 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (570 za)
455 Snowflake (124 za)

Cena: 146290 (Kumulativní cena: 258048)


Level:150

Vytvoř: 93 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Steel Ingot
Vytvoř: 40 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
88 Platinum Ore (189 za)
88 Linen Scrap (217 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
44 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (4784 za)
9 Heavy Bone (495 za)
57 Sharp Claw (645 za)
8 Charm of Potence (3346 za)
32 Pile of Lucent Crystal (130 za)

Cena: 187236 (Kumulativní cena: 445284)


Level:225

Vytvoř: 44 Darksteel Ingot
Vytvoř: 44 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 22 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Tempered Scale Pauldrons

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
78 Mithril Ore (40 za)
282 Silk Scrap (12 za)
38 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (258 za)
2 Carrion Intricate Silk Insignia (4646 za)
1 Rampager's Intricate Silk Insignia (4669 za)
1 Knight's Intricate Silk Insignia (4671 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4660 za)
57 Potent Venom Sac (92 za)
1 Onyx Core (274 za)
1 Molten Core (133 za)
2 Charm of Potence (3346 za)
8 Pile of Lucent Crystal (130 za)

Cena: 75811 (Kumulativní cena: 521095)


Level:300

Vytvoř: 94 Bolt of Silk
Vytvoř: 39 Mithril Ingot
Vytvoř: 37 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 37 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Barbaric Helm

Level:375

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:400

Nic. Vše hotovo!