Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
392192
Očekávaná návratnost
- 20668
Očekávaná koncová cena
371524

7 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Legplates - Prodáváno za 2938 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1244 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1371 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
392192

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
392192

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (73 za)
Iron Ore (47 za)
Mithril Ore (55 za)
Platinum Ore (66 za)
Jute Scrap (95 za)
Thick Leather Section (63 za)
Rugged Leather Section (403 za)
Wool Scrap (291 za)
Cotton Scrap (38 za)
Linen Scrap (114 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Potent Venom Sac (23 za)
Tiny Scale (8 za)
Vial of Blood (652 za)
Heavy Bone (575 za)
Large Fang (24 za)
Remaining Cost
392192

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pauldron Lining (118 za)
Bronze Chain Boot Panel (100 za)
Bronze Pauldron Casing (29 za)
Iron Scale Armguard Panel (228 za)
Iron Scale Armguard Lining (493 za)
Darksteel Pauldron Casing (200 za)
Mithril Boot Casing (191 za)
Mighty Jute Insignia (138 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (675 za)
Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2755 za)
Berserker's Linen Insignia (827 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (888 za)
Knight's Silk Insignia (145 za)
Ravaging Wool Insignia (654 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1545 za)
Carrion Linen Insignia (1643 za)
Rejuvenating Wool Insignia (600 za)
Jute Patch (145 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Pauldron Lining (118 za)
7 Bronze Chain Boot Panel (100 za)
10 Bronze Pauldron Casing (29 za)
38 Bronze Ingot (73 za)
90 Jute Scrap (95 za)
26 Spool of Jute Thread (8 za)
7 Mighty Jute Insignia (138 za)
80 Tiny Venom Sac (8 za)
57 Tiny Scale (8 za)
10 Jute Patch (145 za)

Cena: 17214 (Kumulativní cena: 17214)


Level: 0

Vytvoř: 45 Bolt of Jute
Vytvoř: 26 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 19 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Chain Boots

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Scale Armguard Panel (228 za)
30 Iron Scale Armguard Lining (493 za)
240 Iron Ore (47 za)
26 Wool Scrap (291 za)
13 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Hunter's Embroidered Wool Insignia (675 za)
3 Ravaging Wool Insignia (654 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (600 za)

Cena: 61465 (Kumulativní cena: 78679)


Level: 75

Vytvoř: 80 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 13 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 13 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Scale Gauntlets

Level:100

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Scale Gauntlets

Level:125

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
99 Iron Ore (47 za)
170 Cotton Scrap (38 za)
33 Lump of Coal (16 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
13 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2755 za)
57 Vial of Blood (652 za)

Cena: 86468 (Kumulativní cena: 165147)


Level:150

Vytvoř: 85 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
28 Darksteel Pauldron Casing (200 za)
40 Platinum Ore (66 za)
200 Rugged Leather Section (403 za)
156 Linen Scrap (114 za)
288 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Berserker's Linen Insignia (827 za)
1 Carrion Linen Insignia (1643 za)
20 Lump of Primordium (48 za)
80 Heavy Bone (575 za)

Cena: 186772 (Kumulativní cena: 351919)


Level:225

Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 78 Bolt of Linen
Vytvoř: 20 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 10 Darksteel Pauldron Casing
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Tempered Scale Pauldrons


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Mithril Boot Casing (191 za)
50 Mithril Ore (55 za)
40 Thick Leather Section (63 za)
231 Silk Scrap (30 za)
66 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (888 za)
1 Knight's Silk Insignia (145 za)
5 Rampager's Intricate Silk Insignia (1545 za)
57 Potent Venom Sac (23 za)
15 Large Fang (24 za)

Cena: 40273 (Kumulativní cena: 392192)


Level:300

Vytvoř: 77 Bolt of Silk
Vytvoř: 25 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 21 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 15 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 15 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 1 Mithril Legging Panel
Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Boots

Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Valkyrie Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!