Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-25T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
129992
Očekávaná návratnost
- 38221
Očekávaná koncová cena
91771

1 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
24 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
22 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
24 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
54 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
60 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
18 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
60 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
24 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
20 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Staff - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Staff - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Trident - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Trident - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Focus - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Staff - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Krait Trident - Prodáváno za 655 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 702 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 654 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Trident - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
27 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
129992

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
129992

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (42 za)
Gold Ore (38 za)
Iron Ore (126 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (143 za)
Silver Ore (11 za)
Elder Wood Log (78 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (118 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (101 za)
Thin Leather Section (59 za)
Thick Leather Section (39 za)
Coarse Leather Section (64 za)
Rugged Leather Section (238 za)
Pile of Glittering Dust (38 za)
Pile of Shimmering Dust (130 za)
Pile of Radiant Dust (431 za)
Pile of Luminous Dust (476 za)
Pile of Incandescent Dust (84 za)
Venom Sac (278 za)
Full Venom Sac (310 za)
Potent Venom Sac (52 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (43 za)
Smooth Scale (288 za)
Large Scale (95 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (40 za)
Vial of Blood (300 za)
Vial of Thick Blood (295 za)
Vial of Potent Blood (86 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (40 za)
Totem (302 za)
Intricate Totem (83 za)
Large Bone (123 za)
Bone Shard (64 za)
Heavy Bone (292 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (31 za)
Claw (273 za)
Large Claw (53 za)
Small Fang (54 za)
Sharp Fang (399 za)
Large Fang (45 za)
Engraved Totem (288 za)
Glacial Fragment (78 za)
Destroyer Fragment (110 za)
Destroyer Shard (435 za)
Destroyer Core (356 za)
Pile of Soiled Essence (64 za)
Pile of Filthy Essence (39 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Sliver (52 za)
Corrupted Shard (246 za)
Corrupted Core (128 za)
Carnelian Nugget (74 za)
Lapis Nugget (65 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (131 za)
Peridot Lump (74 za)
Lapis Lump (62 za)
Amethyst Lump (77 za)
Beryl Shard (116 za)
Ruby Shard (72 za)
Opal Shard (75 za)
Carrot (124 za)
Mushroom (69 za)
Head of Lettuce (163 za)
Spinach Leaf (60 za)
Sage Leaf (117 za)
Slab of Red Meat (54 za)
Remaining Cost
129992

Předchystáno (Kup na tržišti)

Seasoned Scepter Rod (411 za)
Soft Scepter Rod (97 za)
Seasoned Focus Casing (853 za)
Bronze Trident Head (112 za)
Darksteel Trident Head (226 za)
Iron Trident Head (111 za)
Mithril Trident Head (44 za)
Steel Trident Head (598 za)
Seasoned Focus Core (330 za)
Soft Focus Core (50 za)
Soft Trident Shaft (54 za)
Elder Trident Shaft (399 za)
Seasoned Trident Shaft (403 za)
Seasoned Scepter Core (270 za)
Soft Scepter Core (63 za)
Green Staff Head (30 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Knight's Hard Inscription (950 za)
Vigorous Soft Inscription (93 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Valkyrie Elder Inscription (199 za)
Hunter's Seasoned Inscription (803 za)
Strong Soft Inscription (64 za)
Hunter's Soft Inscription (88 za)
Hearty Soft Inscription (64 za)
Honed Soft Inscription (70 za)
Ravaging Seasoned Inscription (800 za)
Vigorous Seasoned Inscription (908 za)
Valkyrie Hard Inscription (1025 za)
Carrion Hard Inscription (956 za)
Carrion Elder Inscription (183 za)
Knight's Elder Inscription (190 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Rejuvenating Soft Inscription (61 za)
Adorned Pearl (191 za)
Intricate Sunstone Jewel (242 za)
Gold Doubloon (699 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Enhancement (1314 za)
Symbol of Pain (2407 za)
Pile of Lucent Crystal (116 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
49 Jug of Water (8 za)
1 Bronze Trident Head (112 za)
3 Green Staff Head (30 za)
1 Copper Ore (42 za)
1 Lump of Tin (8 za)
108 Green Wood Log (13 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
2 Vital Green Inscription (6 za)
2 Malign Green Inscription (6 za)
49 Pile of Glittering Dust (38 za)
1 Tiny Scale (8 za)
30 Vial of Weak Blood (5 za)
46 Tiny Totem (5 za)
1 Corrupted Sliver (52 za)
24 Tiny Claw (7 za)
1 Slab of Red Meat (54 za)

Cena: 4602 (Kumulativní cena: 4602)


Level: 0

Vytvoř: 36 Green Wood Plank
Vytvoř: 2 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 3 Green Scepter Rod
Vytvoř: 3 Green Scepter Core
Vytvoř: 3 Green Staff Shaft
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Focus Casing
Vytvoř: 1 Green Focus Core
Vytvoř: 1 Green Trident Shaft
Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 23 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (69 za)
21 Jug of Water (8 za)
1 Sage Leaf (117 za)
1 Soft Scepter Rod (97 za)
4 Iron Trident Head (111 za)
1 Soft Focus Core (50 za)
1 Soft Trident Shaft (54 za)
1 Soft Scepter Core (63 za)
1 Iron Ore (126 za)
1 Silver Ore (11 za)
130 Soft Wood Log (19 za)
1 Thin Leather Section (59 za)
2 Vigorous Soft Inscription (93 za)
3 Strong Soft Inscription (64 za)
3 Hunter's Soft Inscription (88 za)
3 Hearty Soft Inscription (64 za)
2 Honed Soft Inscription (70 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (61 za)
21 Pile of Shimmering Dust (130 za)
1 Small Scale (43 za)
13 Vial of Thin Blood (40 za)
14 Small Totem (40 za)
1 Pile of Soiled Essence (64 za)
1 Corrupted Sliver (52 za)
1 Bone Shard (64 za)
1 Small Claw (31 za)
1 Small Fang (54 za)
1 Slab of Red Meat (54 za)
1 Carnelian Nugget (74 za)
1 Lapis Nugget (65 za)
1 Adorned Pearl (191 za)

Cena: 9448 (Kumulativní cena: 14050)


Level: 75

Vytvoř: 65 Soft Wood Plank
Vytvoř: 6 Soft Focus Casing
Vytvoř: 5 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 5 Soft Scepter Core
Vytvoř: 5 Soft Focus Core
Vytvoř: 3 Soft Trident Shaft
Vytvoř: 1 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 1 Soft Staff Head
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 11 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (124 za)
35 Jug of Water (8 za)
18 Head of Lettuce (163 za)
18 Spinach Leaf (60 za)
1 Sage Leaf (117 za)
3 Seasoned Scepter Rod (411 za)
1 Seasoned Focus Casing (853 za)
1 Steel Trident Head (598 za)
4 Seasoned Focus Core (330 za)
1 Seasoned Trident Shaft (403 za)
1 Seasoned Scepter Core (270 za)
1 Gold Ore (38 za)
13 Iron Ore (126 za)
45 Seasoned Wood Log (101 za)
2 Coarse Leather Section (64 za)
9 Rugged Leather Section (238 za)
5 Lump of Coal (16 za)
2 Hunter's Seasoned Inscription (803 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (800 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (908 za)
17 Pile of Radiant Dust (431 za)
18 Venom Sac (278 za)
1 Vial of Blood (300 za)
1 Totem (302 za)
1 Glacial Fragment (78 za)
1 Destroyer Fragment (110 za)
4 Claw (273 za)
10 Slab of Red Meat (54 za)
1 Peridot Lump (74 za)
1 Lapis Lump (62 za)
1 Amethyst Lump (77 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Pain (2407 za)

Cena: 42006 (Kumulativní cena: 56056)


Level:150

Vytvoř: 15 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 4 Steel Ingot
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)
Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 17 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 8 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (124 za)
1 Mushroom (69 za)
37 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (163 za)
20 Spinach Leaf (60 za)
1 Sage Leaf (117 za)
1 Darksteel Trident Head (226 za)
6 Gold Ore (38 za)
14 Platinum Ore (143 za)
93 Hard Wood Log (118 za)
2 Rugged Leather Section (238 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Knight's Hard Inscription (950 za)
2 Valkyrie Hard Inscription (1025 za)
1 Carrion Hard Inscription (956 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
17 Pile of Luminous Dust (476 za)
20 Full Venom Sac (310 za)
7 Smooth Scale (288 za)
2 Vial of Thick Blood (295 za)
1 Destroyer Shard (435 za)
1 Pile of Filthy Essence (39 za)
1 Corrupted Shard (246 za)
4 Heavy Bone (292 za)
1 Sharp Fang (399 za)
1 Slab of Red Meat (54 za)
2 Engraved Totem (288 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (242 za)
1 Gold Doubloon (699 za)
1 Beryl Shard (116 za)
1 Ruby Shard (72 za)
1 Opal Shard (75 za)
1 Symbol of Enhancement (1314 za)
5 Pile of Lucent Crystal (116 za)

Cena: 46049 (Kumulativní cena: 102105)


Level:225

Vytvoř: 31 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 3 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Core
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Destroyer Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Smooth Scale (1)
Corrupted Shard (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Pile of Filthy Essence (1)
Heavy Bone (1)

Objev:

Gold Doubloon (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (124 za)
8 Mushroom (69 za)
39 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (163 za)
1 Spinach Leaf (60 za)
1 Sage Leaf (117 za)
1 Mithril Trident Head (44 za)
2 Elder Trident Shaft (399 za)
85 Mithril Ore (27 za)
1 Platinum Ore (143 za)
105 Elder Wood Log (78 za)
2 Thick Leather Section (39 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (199 za)
1 Carrion Elder Inscription (183 za)
1 Knight's Elder Inscription (190 za)
62 Pile of Incandescent Dust (84 za)
16 Potent Venom Sac (52 za)
1 Large Scale (95 za)
2 Vial of Potent Blood (86 za)
44 Intricate Totem (83 za)
1 Destroyer Core (356 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (128 za)
1 Large Bone (123 za)
35 Large Claw (53 za)
31 Large Fang (45 za)
1 Slab of Red Meat (54 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (131 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (242 za)

Cena: 27887 (Kumulativní cena: 129992)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 35 Elder Wood Plank
Vytvoř: 6 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 3 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 19 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Scale (1)
Corrupted Core (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 7 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!