Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
172893
Očekávaná návratnost
- 12716
Očekávaná koncová cena
160177

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
90 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Weak Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
80 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
115 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
60 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potent Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
35 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 1546 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 1388 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 89 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1418 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1401 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Staff - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1376 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
172893

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
172893

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (50 za)
Gold Ore (25 za)
Iron Ore (105 za)
Mithril Ore (79 za)
Platinum Ore (109 za)
Silver Ore (17 za)
Rawhide Leather Section (33 za)
Elder Wood Log (91 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (54 za)
Soft Wood Log (39 za)
Seasoned Wood Log (109 za)
Thin Leather Section (133 za)
Thick Leather Section (76 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (393 za)
Pile of Glittering Dust (93 za)
Pile of Shimmering Dust (301 za)
Pile of Radiant Dust (1124 za)
Pile of Luminous Dust (848 za)
Pile of Incandescent Dust (73 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (51 za)
Venom Sac (617 za)
Full Venom Sac (658 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (119 za)
Smooth Scale (596 za)
Large Scale (69 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (93 za)
Vial of Thick Blood (599 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (93 za)
Intricate Totem (119 za)
Large Bone (129 za)
Bone Shard (129 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (29 za)
Small Fang (114 za)
Large Fang (27 za)
Glacial Fragment (425 za)
Destroyer Core (121 za)
Pile of Soiled Essence (147 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Sliver (51 za)
Corrupted Core (50 za)
Carnelian Nugget (172 za)
Lapis Nugget (164 za)
Peridot Lump (69 za)
Lapis Lump (73 za)
Amethyst Lump (65 za)
Beryl Shard (69 za)
Ruby Shard (53 za)
Opal Shard (53 za)
Carrot (71 za)
Mushroom (21 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (95 za)
Sage Leaf (11 za)
Slab of Red Meat (60 za)
Remaining Cost
172893

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Scepter Rod (101 za)
Hard Scepter Rod (227 za)
Soft Scepter Rod (160 za)
Green Focus Casing (80 za)
Soft Focus Casing (190 za)
Bronze Trident Head (109 za)
Darksteel Trident Head (250 za)
Iron Trident Head (205 za)
Mithril Trident Head (79 za)
Steel Trident Head (100 za)
Green Focus Core (59 za)
Seasoned Focus Core (327 za)
Soft Focus Core (100 za)
Green Trident Shaft (65 za)
Soft Trident Shaft (108 za)
Green Scepter Core (50 za)
Hard Scepter Core (159 za)
Soft Scepter Core (90 za)
Mighty Green Inscription (21 za)
Knight's Hard Inscription (1712 za)
Vigorous Soft Inscription (190 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Green Inscription (20 za)
Valkyrie Elder Inscription (125 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1593 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (700 za)
Hunter's Soft Inscription (170 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1499 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1561 za)
Valkyrie Hard Inscription (1731 za)
Carrion Hard Inscription (1915 za)
Berserker's Hard Inscription (1514 za)
Carrion Elder Inscription (140 za)
Malign Green Inscription (18 za)
Ravaging Soft Inscription (168 za)
Adorned Pearl (191 za)
Intricate Sunstone Jewel (142 za)
Gold Doubloon (613 za)
Giver's Green Inscription (33 za)
Lucent Mote (13 za)
Symbol of Enhancement (1247 za)
Symbol of Pain (2399 za)
Pile of Lucent Crystal (123 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (21 za)
25 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (10 za)
1 Spinach Leaf (95 za)
1 Sage Leaf (11 za)
3 Green Scepter Rod (101 za)
6 Green Focus Casing (80 za)
4 Bronze Trident Head (109 za)
1 Green Focus Core (59 za)
1 Green Trident Shaft (65 za)
3 Green Scepter Core (50 za)
1 Copper Ore (50 za)
1 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (33 za)
123 Green Wood Log (14 za)
2 Mighty Green Inscription (21 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Green Inscription (20 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (18 za)
24 Pile of Glittering Dust (93 za)
1 Tiny Venom Sac (8 za)
1 Tiny Scale (8 za)
20 Vial of Weak Blood (5 za)
20 Tiny Totem (9 za)
1 Corrupted Sliver (51 za)
1 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (60 za)
2 Giver's Green Inscription (33 za)

Cena: 6537 (Kumulativní cena: 6537)


Level: 0

Vytvoř: 41 Green Wood Plank
Vytvoř: 2 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Green Focus Core
Vytvoř: 4 Green Scepter Rod
Vytvoř: 4 Green Scepter Core
Vytvoř: 3 Green Trident Shaft
Vytvoř: 1 Green Focus Casing
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 17 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (21 za)
35 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (95 za)
1 Sage Leaf (11 za)
1 Soft Scepter Rod (160 za)
1 Soft Focus Casing (190 za)
2 Iron Trident Head (205 za)
2 Soft Focus Core (100 za)
1 Soft Trident Shaft (108 za)
1 Soft Scepter Core (90 za)
1 Iron Ore (105 za)
1 Silver Ore (17 za)
76 Soft Wood Log (39 za)
1 Thin Leather Section (133 za)
2 Vigorous Soft Inscription (190 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (700 za)
2 Hunter's Soft Inscription (170 za)
1 Ravaging Soft Inscription (168 za)
8 Pile of Shimmering Dust (301 za)
33 Small Venom Sac (51 za)
1 Small Scale (119 za)
1 Vial of Thin Blood (93 za)
2 Small Totem (93 za)
1 Pile of Soiled Essence (147 za)
1 Corrupted Sliver (51 za)
1 Bone Shard (129 za)
1 Small Fang (114 za)
1 Carnelian Nugget (172 za)
1 Lapis Nugget (164 za)
1 Adorned Pearl (191 za)

Cena: 16669 (Kumulativní cena: 23206)


Level: 75

Vytvoř: 38 Soft Wood Plank
Vytvoř: 2 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 3 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 3 Soft Scepter Core
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 1 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 1 Soft Staff Head
Vytvoř: 1 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (71 za)
37 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (10 za)
22 Spinach Leaf (95 za)
1 Sage Leaf (11 za)
3 Steel Trident Head (100 za)
1 Seasoned Focus Core (327 za)
1 Gold Ore (25 za)
1 Iron Ore (105 za)
78 Seasoned Wood Log (109 za)
2 Coarse Leather Section (100 za)
10 Rugged Leather Section (393 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1593 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (1499 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (1561 za)
15 Pile of Radiant Dust (1124 za)
22 Venom Sac (617 za)
2 Glacial Fragment (425 za)
10 Slab of Red Meat (60 za)
1 Peridot Lump (69 za)
1 Lapis Lump (73 za)
1 Amethyst Lump (65 za)
20 Lucent Mote (13 za)
2 Symbol of Pain (2399 za)

Cena: 63999 (Kumulativní cena: 87205)


Level:150

Vytvoř: 26 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Elemental Slaying

Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 21 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (71 za)
22 Jug of Water (8 za)
16 Head of Lettuce (10 za)
16 Spinach Leaf (95 za)
1 Sage Leaf (11 za)
1 Hard Scepter Rod (227 za)
2 Darksteel Trident Head (250 za)
1 Hard Scepter Core (159 za)
1 Gold Ore (25 za)
1 Platinum Ore (109 za)
114 Hard Wood Log (54 za)
2 Rugged Leather Section (393 za)
1 Knight's Hard Inscription (1712 za)
3 Valkyrie Hard Inscription (1731 za)
1 Carrion Hard Inscription (1915 za)
2 Berserker's Hard Inscription (1514 za)
6 Pile of Luminous Dust (848 za)
16 Full Venom Sac (658 za)
6 Smooth Scale (596 za)
1 Vial of Thick Blood (599 za)
1 Slab of Red Meat (60 za)
6 Gold Doubloon (613 za)
1 Beryl Shard (69 za)
1 Ruby Shard (53 za)
1 Opal Shard (53 za)
6 Symbol of Enhancement (1247 za)
30 Pile of Lucent Crystal (123 za)

Cena: 56624 (Kumulativní cena: 143829)


Level:225

Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 3 Hard Scepter Core
Vytvoř: 3 Hard Focus Casing
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Trident Shaft
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 15 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Gold Doubloon (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Luck


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (71 za)
1 Mushroom (21 za)
43 Jug of Water (8 za)
23 Head of Lettuce (10 za)
23 Spinach Leaf (95 za)
12 Sage Leaf (11 za)
3 Mithril Trident Head (79 za)
69 Mithril Ore (79 za)
1 Platinum Ore (109 za)
120 Elder Wood Log (91 za)
13 Thick Leather Section (76 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (125 za)
1 Carrion Elder Inscription (140 za)
62 Pile of Incandescent Dust (73 za)
38 Potent Venom Sac (28 za)
1 Large Scale (69 za)
2 Intricate Totem (119 za)
1 Destroyer Core (121 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)
1 Large Bone (129 za)
16 Large Claw (29 za)
46 Large Fang (27 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (142 za)

Cena: 29064 (Kumulativní cena: 172893)


Level:300

Vytvoř: 40 Elder Wood Plank
Vytvoř: 34 Mithril Ingot
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 2 Mithril Trident Head
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 6 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 22 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Scale (1)
Corrupted Core (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 11 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!