Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T16:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
180415
Očekávaná návratnost
- 12987
Očekávaná koncová cena
167428

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
50 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
115 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
80 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Staff - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Staff - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Staff - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Staff - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Focus - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 89 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1317 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1317 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
18415

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
18415

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (88 za)
Gold Ore (48 za)
Iron Ore (195 za)
Mithril Ore (42 za)
Platinum Ore (175 za)
Silver Ore (10 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Elder Wood Log (152 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (106 za)
Soft Wood Log (54 za)
Seasoned Wood Log (159 za)
Thin Leather Section (261 za)
Thick Leather Section (50 za)
Coarse Leather Section (184 za)
Rugged Leather Section (512 za)
Pile of Glittering Dust (83 za)
Pile of Shimmering Dust (266 za)
Pile of Radiant Dust (712 za)
Pile of Luminous Dust (595 za)
Pile of Incandescent Dust (144 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (63 za)
Venom Sac (463 za)
Full Venom Sac (562 za)
Potent Venom Sac (80 za)
Small Scale (170 za)
Smooth Scale (339 za)
Large Scale (81 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (112 za)
Vial of Thick Blood (551 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (111 za)
Intricate Totem (92 za)
Large Bone (72 za)
Bone Shard (64 za)
Bone (423 za)
Heavy Bone (324 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (411 za)
Large Claw (73 za)
Small Fang (135 za)
Sharp Fang (388 za)
Large Fang (74 za)
Glacial Fragment (2924 za)
Destroyer Sliver (385 za)
Crystal Core (50 za)
Pile of Soiled Essence (280 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Sliver (218 za)
Carnelian Nugget (135 za)
Lapis Nugget (137 za)
Lapis Lump (75 za)
Amethyst Lump (108 za)
Beryl Shard (89 za)
Ruby Shard (83 za)
Opal Shard (61 za)
Carrot (115 za)
Mushroom (10 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (94 za)
Sage Leaf (13 za)
Slab of Red Meat (52 za)
Remaining Cost
18415

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (95 za)
Darksteel Trident Head (333 za)
Iron Trident Head (250 za)
Mithril Trident Head (28 za)
Green Focus Core (43 za)
Hard Focus Core (530 za)
Seasoned Focus Core (763 za)
Soft Focus Core (159 za)
Green Staff Head (11 za)
Elder Wood Dowel (70 za)
Mighty Green Inscription (9 za)
Knight's Hard Inscription (994 za)
Vigorous Soft Inscription (196 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Green Inscription (8 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1254 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Soft Inscription (196 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1284 za)
Valkyrie Hard Inscription (1025 za)
Carrion Hard Inscription (982 za)
Malign Green Inscription (9 za)
Ravaging Soft Inscription (195 za)
Adorned Pearl (256 za)
Intricate Sunstone Jewel (104 za)
Gold Doubloon (1021 za)
Symbol of Control (2333 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (591 za)
Symbol of Pain (1673 za)
Pile of Lucent Crystal (96 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (10 za)
26 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (5 za)
1 Spinach Leaf (94 za)
1 Sage Leaf (13 za)
2 Bronze Trident Head (95 za)
3 Green Focus Core (43 za)
5 Green Staff Head (11 za)
1 Copper Ore (88 za)
1 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (69 za)
189 Green Wood Log (13 za)
2 Mighty Green Inscription (9 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Green Inscription (8 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (9 za)
25 Pile of Glittering Dust (83 za)
1 Tiny Venom Sac (5 za)
21 Vial of Weak Blood (8 za)
22 Tiny Totem (8 za)
1 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (52 za)

Cena: 5930 (Kumulativní cena: 5930)


Level: 0

Vytvoř: 63 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Green Focus Casing
Vytvoř: 5 Green Staff Shaft
Vytvoř: 3 Green Scepter Rod
Vytvoř: 3 Green Scepter Core
Vytvoř: 3 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Green Trident Shaft
Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Mushroom (10 za)
45 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (94 za)
1 Sage Leaf (13 za)
3 Iron Trident Head (250 za)
1 Soft Focus Core (159 za)
1 Iron Ore (195 za)
1 Silver Ore (10 za)
62 Soft Wood Log (54 za)
1 Thin Leather Section (261 za)
1 Lump of Coal (16 za)
3 Vigorous Soft Inscription (196 za)
2 Hunter's Soft Inscription (196 za)
1 Ravaging Soft Inscription (195 za)
18 Pile of Shimmering Dust (266 za)
33 Small Venom Sac (63 za)
1 Small Scale (170 za)
1 Vial of Thin Blood (112 za)
11 Small Totem (111 za)
1 Destroyer Sliver (385 za)
1 Pile of Soiled Essence (280 za)
1 Corrupted Sliver (218 za)
1 Bone Shard (64 za)
1 Small Fang (135 za)
1 Carnelian Nugget (135 za)
1 Lapis Nugget (137 za)
1 Adorned Pearl (256 za)

Cena: 19040 (Kumulativní cena: 24970)


Level: 75

Vytvoř: 31 Soft Wood Plank
Vytvoř: 2 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 3 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 3 Soft Scepter Core
Vytvoř: 3 Soft Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Soft Focus Casing
Vytvoř: 1 Soft Focus Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Destroyer Sliver (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 9 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (115 za)
39 Jug of Water (8 za)
25 Head of Lettuce (5 za)
25 Spinach Leaf (94 za)
1 Sage Leaf (13 za)
1 Seasoned Focus Core (763 za)
1 Gold Ore (48 za)
19 Iron Ore (195 za)
81 Seasoned Wood Log (159 za)
2 Coarse Leather Section (184 za)
10 Rugged Leather Section (512 za)
6 Lump of Coal (16 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1254 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (1284 za)
14 Pile of Radiant Dust (712 za)
25 Venom Sac (463 za)
1 Glacial Fragment (2924 za)
3 Bone (423 za)
6 Claw (411 za)
10 Slab of Red Meat (52 za)
1 Lapis Lump (75 za)
1 Amethyst Lump (108 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1673 za)

Cena: 61678 (Kumulativní cena: 86648)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 6 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Vigorous Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 24 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (115 za)
27 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (5 za)
20 Spinach Leaf (94 za)
1 Sage Leaf (13 za)
1 Darksteel Trident Head (333 za)
1 Hard Focus Core (530 za)
1 Gold Ore (48 za)
9 Platinum Ore (175 za)
99 Hard Wood Log (106 za)
2 Rugged Leather Section (512 za)
1 Knight's Hard Inscription (994 za)
3 Valkyrie Hard Inscription (1025 za)
2 Carrion Hard Inscription (982 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
7 Pile of Luminous Dust (595 za)
20 Full Venom Sac (562 za)
3 Smooth Scale (339 za)
1 Vial of Thick Blood (551 za)
3 Heavy Bone (324 za)
1 Sharp Fang (388 za)
1 Slab of Red Meat (52 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (104 za)
6 Gold Doubloon (1021 za)
1 Beryl Shard (89 za)
1 Ruby Shard (83 za)
1 Opal Shard (61 za)
50 Lucent Mote (10 za)
6 Symbol of Enhancement (591 za)
25 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 53847 (Kumulativní cena: 140495)


Level:225

Vytvoř: 33 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Hard Focus Casing
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Gold Doubloon (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Luck


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (115 za)
1 Mushroom (10 za)
45 Jug of Water (8 za)
23 Head of Lettuce (5 za)
23 Spinach Leaf (94 za)
16 Sage Leaf (13 za)
2 Mithril Trident Head (28 za)
85 Mithril Ore (42 za)
1 Platinum Ore (175 za)
108 Elder Wood Log (152 za)
17 Thick Leather Section (50 za)
3 Elder Wood Dowel (70 za)
28 Pile of Incandescent Dust (144 za)
38 Potent Venom Sac (80 za)
18 Large Scale (81 za)
2 Intricate Totem (92 za)
1 Crystal Core (50 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
19 Large Bone (72 za)
16 Large Claw (73 za)
19 Large Fang (74 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (104 za)
1 Symbol of Control (2333 za)
5 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 39920 (Kumulativní cena: 180415)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 8 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 6 Mithril Trident Head
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 22 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 15 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!