Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-07-02T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
142731
Očekávaná návratnost
- 44789
Očekávaná koncová cena
97942

1 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
20 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
24 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
42 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
30 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Flame Legion Slaying - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
36 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Destroyer Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
24 Potent Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
5 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Staff - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Staff - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Staff - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Staff - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Trident - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Trident - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Focus - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Focus - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Wand - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Star - Prodáváno za 1107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Trident - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1045 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
24 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Elder Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1045 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
142731

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
142731

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (325 za)
Copper Ore (47 za)
Gold Ore (49 za)
Iron Ore (159 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (203 za)
Silver Ore (14 za)
Elder Wood Log (70 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (133 za)
Soft Wood Log (22 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Thin Leather Section (90 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (361 za)
Pile of Glittering Dust (57 za)
Pile of Shimmering Dust (199 za)
Pile of Radiant Dust (560 za)
Pile of Luminous Dust (398 za)
Pile of Incandescent Dust (91 za)
Venom Sac (300 za)
Full Venom Sac (356 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (82 za)
Smooth Scale (337 za)
Large Scale (81 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (43 za)
Vial of Blood (313 za)
Vial of Thick Blood (384 za)
Vial of Potent Blood (140 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (44 za)
Totem (304 za)
Intricate Totem (199 za)
Large Bone (189 za)
Bone Shard (90 za)
Heavy Bone (323 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (289 za)
Sharp Claw (410 za)
Large Claw (16 za)
Small Fang (41 za)
Sharp Fang (561 za)
Large Fang (14 za)
Engraved Totem (334 za)
Glacial Fragment (76 za)
Destroyer Fragment (126 za)
Destroyer Shard (613 za)
Destroyer Core (259 za)
Pile of Soiled Essence (119 za)
Pile of Filthy Essence (85 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Sliver (53 za)
Corrupted Shard (293 za)
Corrupted Core (130 za)
Carnelian Nugget (106 za)
Lapis Nugget (79 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Peridot Lump (113 za)
Lapis Lump (80 za)
Amethyst Lump (149 za)
Beryl Shard (152 za)
Ruby Shard (78 za)
Opal Shard (82 za)
Carrot (199 za)
Mushroom (59 za)
Head of Lettuce (194 za)
Spinach Leaf (144 za)
Sage Leaf (165 za)
Slab of Red Meat (80 za)
Remaining Cost
142731

Předchystáno (Kup na tržišti)

Soft Scepter Rod (116 za)
Bronze Trident Head (91 za)
Darksteel Trident Head (399 za)
Iron Trident Head (147 za)
Mithril Trident Head (95 za)
Steel Trident Head (692 za)
Hard Focus Core (498 za)
Soft Trident Shaft (73 za)
Hard Scepter Core (500 za)
Seasoned Scepter Core (325 za)
Mighty Green Inscription (9 za)
Knight's Hard Inscription (1149 za)
Vigorous Soft Inscription (129 za)
Strong Seasoned Inscription (652 za)
Rampager's Elder Inscription (82 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (887 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Soft Inscription (68 za)
Hunter's Soft Inscription (124 za)
Hearty Soft Inscription (74 za)
Honed Soft Inscription (71 za)
Ravaging Seasoned Inscription (784 za)
Vigorous Seasoned Inscription (876 za)
Valkyrie Hard Inscription (1399 za)
Carrion Hard Inscription (999 za)
Carrion Elder Inscription (310 za)
Knight's Elder Inscription (199 za)
Assassin's Elder Inscription (82 za)
Malign Green Inscription (13 za)
Ravaging Soft Inscription (124 za)
Rejuvenating Soft Inscription (74 za)
Adorned Pearl (248 za)
Intricate Sunstone Jewel (272 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Pain (2775 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (59 za)
24 Jug of Water (8 za)
4 Bronze Trident Head (91 za)
1 Copper Ore (47 za)
1 Lump of Tin (8 za)
219 Green Wood Log (10 za)
3 Mighty Green Inscription (9 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
4 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (13 za)
24 Pile of Glittering Dust (57 za)
7 Tiny Scale (5 za)
20 Vial of Weak Blood (9 za)
22 Tiny Totem (6 za)
1 Corrupted Sliver (53 za)
1 Tiny Claw (9 za)

Cena: 4747 (Kumulativní cena: 4747)


Level: 0

Vytvoř: 73 Green Wood Plank
Vytvoř: 2 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 5 Green Scepter Rod
Vytvoř: 5 Green Scepter Core
Vytvoř: 4 Green Focus Casing
Vytvoř: 4 Green Focus Core
Vytvoř: 4 Green Trident Shaft
Vytvoř: 3 Green Staff Shaft
Vytvoř: 3 Green Staff Head
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (59 za)
19 Jug of Water (8 za)
1 Sage Leaf (165 za)
1 Soft Scepter Rod (116 za)
3 Iron Trident Head (147 za)
1 Soft Trident Shaft (73 za)
1 Iron Ore (159 za)
1 Silver Ore (14 za)
160 Soft Wood Log (22 za)
1 Thin Leather Section (90 za)
1 Vigorous Soft Inscription (129 za)
4 Strong Soft Inscription (68 za)
1 Hunter's Soft Inscription (124 za)
3 Hearty Soft Inscription (74 za)
4 Honed Soft Inscription (71 za)
2 Ravaging Soft Inscription (124 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (74 za)
19 Pile of Shimmering Dust (199 za)
1 Small Scale (82 za)
12 Vial of Thin Blood (43 za)
13 Small Totem (44 za)
1 Pile of Soiled Essence (119 za)
1 Corrupted Sliver (53 za)
1 Bone Shard (90 za)
1 Small Fang (41 za)
1 Carnelian Nugget (106 za)
1 Lapis Nugget (79 za)
1 Adorned Pearl (248 za)

Cena: 11977 (Kumulativní cena: 16724)


Level: 75

Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 7 Soft Scepter Core
Vytvoř: 6 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 4 Soft Focus Casing
Vytvoř: 4 Soft Focus Core
Vytvoř: 4 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 4 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 11 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (59 za)
31 Jug of Water (8 za)
14 Head of Lettuce (194 za)
14 Spinach Leaf (144 za)
1 Sage Leaf (165 za)
1 Steel Trident Head (692 za)
1 Seasoned Scepter Core (325 za)
1 Gold Ore (49 za)
1 Iron Ore (159 za)
111 Seasoned Wood Log (87 za)
2 Coarse Leather Section (100 za)
8 Rugged Leather Section (361 za)
1 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Seasoned Inscription (652 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (887 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (784 za)
2 Vigorous Seasoned Inscription (876 za)
17 Pile of Radiant Dust (560 za)
14 Venom Sac (300 za)
1 Vial of Blood (313 za)
2 Totem (304 za)
1 Glacial Fragment (76 za)
1 Destroyer Fragment (126 za)
1 Claw (289 za)
9 Slab of Red Meat (80 za)
1 Peridot Lump (113 za)
1 Lapis Lump (80 za)
1 Amethyst Lump (149 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Pain (2775 za)

Cena: 44773 (Kumulativní cena: 61497)


Level:150

Vytvoř: 37 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 4 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 4 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 3 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Glacial Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)
Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 13 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 7 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (59 za)
40 Jug of Water (8 za)
18 Head of Lettuce (194 za)
18 Spinach Leaf (144 za)
1 Sage Leaf (165 za)
1 Darksteel Trident Head (399 za)
2 Hard Focus Core (498 za)
1 Hard Scepter Core (500 za)
1 Gold Ore (49 za)
9 Platinum Ore (203 za)
75 Hard Wood Log (133 za)
2 Rugged Leather Section (361 za)
1 Lump of Coal (16 za)
2 Knight's Hard Inscription (1149 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (1399 za)
1 Carrion Hard Inscription (999 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
28 Pile of Luminous Dust (398 za)
18 Full Venom Sac (356 za)
4 Smooth Scale (337 za)
2 Vial of Thick Blood (384 za)
1 Destroyer Shard (613 za)
1 Pile of Filthy Essence (85 za)
1 Corrupted Shard (293 za)
7 Heavy Bone (323 za)
1 Sharp Claw (410 za)
1 Sharp Fang (561 za)
1 Slab of Red Meat (80 za)
3 Engraved Totem (334 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (272 za)
10 Beryl Shard (152 za)
1 Ruby Shard (78 za)
10 Opal Shard (82 za)

Cena: 53862 (Kumulativní cena: 115359)


Level:225

Vytvoř: 25 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Claw (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Destroyer Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Smooth Scale (1)
Corrupted Shard (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Pile of Filthy Essence (1)
Heavy Bone (1)

Vytvoř: 9 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (59 za)
32 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (194 za)
1 Spinach Leaf (144 za)
1 Sage Leaf (165 za)
3 Mithril Trident Head (95 za)
1 Iron Ingot (325 za)
81 Mithril Ore (43 za)
1 Platinum Ore (203 za)
147 Elder Wood Log (70 za)
2 Thick Leather Section (49 za)
1 Lump of Coal (16 za)
1 Rampager's Elder Inscription (82 za)
1 Carrion Elder Inscription (310 za)
1 Knight's Elder Inscription (199 za)
1 Assassin's Elder Inscription (82 za)
38 Pile of Incandescent Dust (91 za)
16 Potent Venom Sac (16 za)
8 Large Scale (81 za)
3 Vial of Potent Blood (140 za)
14 Intricate Totem (199 za)
1 Destroyer Core (259 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (130 za)
1 Large Bone (189 za)
28 Large Claw (16 za)
49 Large Fang (14 za)
1 Slab of Red Meat (80 za)
2 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (272 za)

Cena: 27372 (Kumulativní cena: 142731)


Level:300

Vytvoř: 49 Elder Wood Plank
Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 8 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 2 Elder Focus Core
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Large Claw (1)

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Elder Focus Core (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 11 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Lump of Coal (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Scale (1)
Corrupted Core (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Large Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Pile of Vile Essence (1)
Large Bone (1)

Vytvoř: 7 Potent Potion of Ice Brood Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!