Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-11T19:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
155874
Očekávaná návratnost
- 75729
Očekávaná koncová cena
80145

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1802 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1590 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1771 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1689 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1683 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1654 za pomocí Max Buyout
28 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1748 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1731 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1634 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1844 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 2197 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1778 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
155874

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
155874

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3419 za)
Bolt of Gossamer (235 za)
Remaining Cost
155874

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Padding (94 za)
Gossamer Pants Panel (1076 za)
Gossamer Pants Lining (109 za)
Gossamer Epaulet Padding (241 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1856 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2741 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1756 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1610 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2354 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1805 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 31 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 30 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Magi's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Magi's Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 13 Magi's Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 7 Magi's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!