Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
149373
Očekávaná návratnost
- 95052
Očekávaná koncová cena
54321

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1872 za pomocí Max Buyout
45 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1883 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1799 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1662 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1679 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1673 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
149373

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
149373

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (19 za)
Remaining Cost
149373

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (198 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Gossamer Epaulet Panel (2800 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3000 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4298 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3009 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3969 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 49 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 48 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Vytvoř: 18 Rabid Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 20 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!