Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
172534
Očekávaná návratnost
- 97898
Očekávaná koncová cena
74636

1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1949 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1941 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1892 za pomocí Max Buyout
40 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2046 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2043 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2024 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2045 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2028 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 2136 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
172534

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
172534

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4099 za)
Bolt of Gossamer (279 za)
Remaining Cost
172534

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (1205 za)
Gossamer Pants Lining (143 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1900 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2293 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1909 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1976 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2335 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1807 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 43 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 38 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Dire Exalted Pants

Level:450

Vytvoř: 18 Dire Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 15 Dire Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!