'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
145950
Očekávaná návratnost
- 67761
Očekávaná koncová cena
78189

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1628 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1692 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1630 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1704 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
23 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1647 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1718 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1715 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1704 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1637 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1660 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1636 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
145950

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
145950

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2907 za)
Bolt of Gossamer (192 za)
Remaining Cost
145950

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (865 za)
Gossamer Pants Lining (79 za)
Gossamer Epaulet Padding (80 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2068 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2996 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1907 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1916 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2999 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1722 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 25 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 7 Dire Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 11 Dire Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!