Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-24T18:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
157225
Očekávaná návratnost
- 94341
Očekávaná koncová cena
62884

43 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1843 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2017 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2001 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1970 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1938 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1938 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1828 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
157225

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
157225

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3875 za)
Bolt of Gossamer (267 za)
Remaining Cost
157225

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Padding (222 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1504 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1867 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1488 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1546 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1822 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1495 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 48 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 48 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Panel
Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 4 Rabid Exalted Pants

Level:450

Vytvoř: 18 Rabid Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 20 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!