Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-14T02:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
153904
Očekávaná návratnost
- 102633
Očekávaná koncová cena
51271

1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1872 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1841 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1921 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1771 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1943 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1941 za pomocí Max Buyout
44 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2076 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
15394

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
15394

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
15394

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Padding (46 za)
Gossamer Epaulet Panel (3118 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2704 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (3384 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2744 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2792 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3065 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2767 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 49 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 49 Gossamer Pants Lining
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 4 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Vytvoř: 18 Shaman's Exalted Pants

Level:475

Vytvoř: 21 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!