Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-14T03:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
196181
Očekávaná návratnost
- 62086
Očekávaná koncová cena
134095

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1599 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1343 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1601 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1779 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 1490 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 1958 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 1779 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1597 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1864 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1478 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1305 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1486 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1413 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1473 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1796 za pomocí Max Buyout
16 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1695 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 2314 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1669 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1798 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 2182 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1546 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
196181

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
196181

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3197 za)
Bolt of Gossamer (96 za)
Remaining Cost
196181

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2844 za)
Gossamer Pants Panel (284 za)
Gossamer Pants Lining (29 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3238 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4448 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3355 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3558 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4300 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3648 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 20 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 18 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 12 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!