Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-29T00:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
247156
Očekávaná návratnost
- 65603
Očekávaná koncová cena
181553

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1854 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1764 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1868 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 1638 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 1676 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 1789 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 1723 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1731 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1639 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1721 za pomocí Max Buyout
11 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2029 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1932 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1750 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Exalted Pants - Prodáváno za 2147 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1723 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1912 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1685 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 2094 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1840 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 2042 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1704 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
247156

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
247156

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3384 za)
Bolt of Gossamer (194 za)
Remaining Cost
247156

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2997 za)
Gossamer Pants Panel (515 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Gossamer Epaulet Panel (2776 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4548 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6311 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3886 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4810 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5986 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (7809 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4345 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 15 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 6 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!