Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-20T17:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
199176
Očekávaná návratnost
- 55216
Očekávaná koncová cena
143960

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1149 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1659 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 2284 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1763 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 1974 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1915 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1817 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1898 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1569 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1510 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1672 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1248 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Exalted Pants - Prodáváno za 1388 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1883 za pomocí Max Buyout
23 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1127 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1793 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1943 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1830 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
199176

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
199176

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3343 za)
Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
199176

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2692 za)
Gossamer Pants Panel (31 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Gossamer Epaulet Panel (2282 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3688 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5970 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4000 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4980 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5392 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6064 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3990 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 28 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 26 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 6 Shaman's Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 13 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!