Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
147735
Očekávaná návratnost
- 61494
Očekávaná koncová cena
86241

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1566 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1617 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 1553 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 1589 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1479 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1501 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1619 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1756 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 1621 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1540 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1575 za pomocí Max Buyout
17 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1730 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1745 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1424 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1754 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1484 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1681 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1603 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
147735

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
147735

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3248 za)
Bolt of Gossamer (271 za)
Remaining Cost
147735

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (1081 za)
Gossamer Pants Lining (64 za)
Gossamer Helm Strap (3183 za)
Gossamer Epaulet Panel (2800 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1568 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1991 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1519 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1760 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2088 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1462 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 19 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 19 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 11 Dire Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!