Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
322495
Očekávaná návratnost
- 196115
Očekávaná koncová cena
126380

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 6333 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 6813 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 6120 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 6067 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 6080 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 6031 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Boots - Prodáváno za 8138 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Boots - Prodáváno za 7330 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Boots - Prodáváno za 6250 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Boots - Prodáváno za 7065 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 6446 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 7117 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 6856 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 6262 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 6956 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 6594 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 6383 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 6807 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 6472 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 6684 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 6473 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 6397 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 6291 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 6242 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 5746 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 6324 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 7268 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 6333 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Gloves - Prodáváno za 6168 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 6069 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
322495

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
322495

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1364 za)
Bolt of Gossamer (117 za)
Remaining Cost
322495

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Panel (679 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (8457 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (11395 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (8290 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (9241 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11574 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7767 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Vytvoř: 4 Gossamer Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Gossamer Shoe Upper
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Shoe Sole (2)
Gossamer Shoe Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Shoe Sole (2)
Gossamer Shoe Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Shoe Sole (2)
Gossamer Shoe Upper (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Shoe Sole (2)
Gossamer Shoe Upper (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!