Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
241418
Očekávaná návratnost
- 81720
Očekávaná koncová cena
159698

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2664 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 2104 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 2624 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 3349 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 2998 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 3156 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Coat - Prodáváno za 3421 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 3099 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 2894 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 2585 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 2340 za pomocí Max Buyout
6 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2623 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2229 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1996 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2213 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2642 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2603 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1747 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 2872 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1796 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 2674 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 2982 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
241418

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
241418

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3382 za)
Bolt of Gossamer (195 za)
Remaining Cost
241418

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Padding (161 za)
Gossamer Epaulet Panel (2795 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4189 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7085 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4046 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5189 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4590 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4174 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 11 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 11 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Coat Lining
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!