Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
319454
Očekávaná návratnost
- 118636
Očekávaná koncová cena
200818

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 4252 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 4254 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4346 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4678 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 4846 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 4680 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 4260 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 4510 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 4678 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4254 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 4421 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 4678 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 4254 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 4255 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
319454

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
319454

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (44 za)
Cured Hardened Leather Square (3455 za)
Bolt of Gossamer (126 za)
Silk Scrap (18 za)
Pile of Incandescent Dust (99 za)
Glob of Ectoplasm (1477 za)
Remaining Cost
319454

Předchystáno (Kup na tržišti)

Silk Gloves Padding (99 za)
Gossamer Epaulet Panel (2854 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6552 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9336 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6041 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8060 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8969 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6135 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (3900 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (2968 za)
Silk Patch (814 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 14 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Shoe Sole
Vytvoř: 1 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 1 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 6 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Vytvoř: 3 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!