Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
54973
Očekávaná návratnost
- 25832
Očekávaná koncová cena
29141

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1845 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1756 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1808 za pomocí Max Buyout
8 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1484 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1721 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1639 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1677 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1786 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1728 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
54973

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
54973

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3432 za)
Bolt of Gossamer (252 za)
Remaining Cost
54973

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Helm Strap (3656 za)
Gossamer Helm Padding (186 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1512 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1940 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1427 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1486 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2190 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1501 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!