Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-12T15:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
51921
Očekávaná návratnost
- 27489
Očekávaná koncová cena
24432

1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1794 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1796 za pomocí Max Buyout
7 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1923 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1776 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1788 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1662 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
51921

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
51921

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (289 za)
Remaining Cost
51921

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (3623 za)
Gossamer Gloves Padding (138 za)
Gossamer Epaulet Padding (315 za)
Gossamer Epaulet Panel (3188 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1447 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2638 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1499 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1182 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2345 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1496 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 12 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 12 Gossamer Pants Lining
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Magi's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Magi's Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!