Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
68316
Očekávaná návratnost
- 28948
Očekávaná koncová cena
39368

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2001 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1885 za pomocí Max Buyout
6 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1859 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2045 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2242 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2091 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1927 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1942 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1788 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
68316

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
68316

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3239 za)
Bolt of Gossamer (21 za)
Remaining Cost
68316

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (3034 za)
Gossamer Gloves Padding (28 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3495 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4095 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3322 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3640 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4056 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3499 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 11 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 11 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!