Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-01T13:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
56922
Očekávaná návratnost
- 26786
Očekávaná koncová cena
30136

1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1836 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1713 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1558 za pomocí Max Buyout
8 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1617 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1730 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1745 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1779 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1699 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
56922

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
56922

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3398 za)
Bolt of Gossamer (196 za)
Remaining Cost
56922

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Padding (207 za)
Gossamer Epaulet Panel (3199 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1865 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2654 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1897 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1855 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2334 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1855 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Dire Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!