Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-11T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
49390
Očekávaná návratnost
- 30384
Očekávaná koncová cena
19006

12 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1732 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1894 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1755 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1937 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1936 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2078 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
49390

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
49390

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (21 za)
Remaining Cost
49390

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (219 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2500 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (3376 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2496 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2905 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3177 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2499 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 16 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 16 Gossamer Pants Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 6 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!