Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-10-16T10:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
62622
Očekávaná návratnost
- 33379
Očekávaná koncová cena
29243

1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1841 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1794 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
8 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2608 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1868 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1747 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
62622

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
62622

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3459 za)
Bolt of Gossamer (23 za)
Remaining Cost
62622

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3397 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4212 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3392 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3462 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4020 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3301 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Dire Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!