Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
86768
Očekávaná návratnost
- 39347
Očekávaná koncová cena
47421

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2843 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 2859 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3781 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 2429 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 2814 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3414 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3462 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2631 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2831 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2982 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 2903 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
86768

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
86768

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2991 za)
Bolt of Gossamer (109 za)
Remaining Cost
86768

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Helm Strap (2511 za)
Gossamer Helm Padding (38 za)
Gossamer Epaulet Panel (2390 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4428 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5685 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4663 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5165 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5758 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4547 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!