Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-11-27T14:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
57406
Očekávaná návratnost
- 21315
Očekávaná koncová cena
36091

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1614 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1628 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1599 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1490 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1745 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1595 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1544 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1822 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1644 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1533 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1583 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5746

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5746

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2943 za)
Bolt of Gossamer (194 za)
Remaining Cost
5746

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Helm Padding (46 za)
Gossamer Epaulet Padding (98 za)
Gossamer Epaulet Panel (2718 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1810 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (3278 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2091 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2144 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2928 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1966 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!