Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-17T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
149696
Očekávaná návratnost
- 91205
Očekávaná koncová cena
58491

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 6644 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 6839 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 7672 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 6673 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 7141 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 7799 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 6837 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 7429 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 6790 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 6572 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 6518 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 7673 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 6618 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
149696

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
149696

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1230 za)
Bolt of Gossamer (143 za)
Remaining Cost
149696

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Coat Lining (10 za)
Gossamer Gloves Panel (807 za)
Gossamer Helm Strap (624 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10284 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (10074 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (10140 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Panel
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!