Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
97928
Očekávaná návratnost
- 34800
Očekávaná koncová cena
63128

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2626 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3020 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3107 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 3524 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1866 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2569 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2934 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2579 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2652 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2572 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1746 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 2885 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
97928

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
97928

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3630 za)
Bolt of Gossamer (186 za)
Remaining Cost
97928

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (3380 za)
Gossamer Helm Strap (3200 za)
Gossamer Helm Padding (94 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4709 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6746 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4465 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5600 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6994 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4485 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!