Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T08:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
44716
Očekávaná návratnost
- 29229
Očekávaná koncová cena
15487

1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1366 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1957 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Exalted Pants - Prodáváno za 2012 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1908 za pomocí Max Buyout
9 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1850 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1789 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
44716

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
44716

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3011 za)
Bolt of Gossamer (157 za)
Remaining Cost
44716

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Padding (155 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1521 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1826 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1594 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1575 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1840 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (3111 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1582 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 15 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 15 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Shaman's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!