Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
62107
Očekávaná návratnost
- 28697
Očekávaná koncová cena
33410

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1872 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1590 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
8 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1799 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1662 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1679 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1673 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
6217

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
6217

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (19 za)
Remaining Cost
6217

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Padding (55 za)
Gossamer Epaulet Panel (2800 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3016 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4299 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2899 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3338 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3969 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!