Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T08:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
60168
Očekávaná návratnost
- 33381
Očekávaná koncová cena
26787

12 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1956 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2223 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2176 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2203 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
6168

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
6168

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (17 za)
Remaining Cost
6168

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (165 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3614 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4112 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3050 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3679 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3976 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3580 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 16 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 16 Gossamer Pants Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 6 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!