Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
86175
Očekávaná návratnost
- 47923
Očekávaná koncová cena
38252

1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3405 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3414 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 3878 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 3465 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 4513 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4488 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3462 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3482 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3464 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3929 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3468 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3476 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
86175

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
86175

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2517 za)
Bolt of Gossamer (146 za)
Remaining Cost
86175

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2295 za)
Gossamer Gloves Padding (18 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4691 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5855 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4976 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4994 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5087 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4250 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 2 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!