Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-27T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
38024
Očekávaná návratnost
- 24239
Očekávaná koncová cena
13785

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
19 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Pepper Steak - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Eztlitl Stuffed Mushroom - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38024

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1288
Remaining Cost
38024

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (245 za)
Vanilla Bean (80 za)
Black Peppercorn (85 za)
Sage Leaf (102 za)
Raspberry (75 za)
Blueberry (17 za)
Chili Pepper (80 za)
Portobello Mushroom (8 za)
Rosemary Sprig (65 za)
Sesame Seed (35 za)
Asparagus Spear (13 za)
Tarragon Leaves (74 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (64 za)
Slab of Red Meat (62 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
38024

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (104 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 54 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 19 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 12 Bottle of Passion Fruit Sauce
Vytvoř: 12 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Cheese Wedge (1)
Portobello Mushroom (2)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)

Vytvoř: 26 Eztlitl Stuffed Mushroom

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!