Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
100181
Očekávaná návratnost
- 80739
Očekávaná koncová cena
19442

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5548 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6130 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 5093 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 6902 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 5634 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5135 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5953 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 5950 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6430 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 6038 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 7002 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 7699 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 7225 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
10181

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
10181

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (375 za)
Bolt of Gossamer (172 za)
Remaining Cost
10181

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Gauntlet Lining (163 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (452 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6892 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6574 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!