Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
36280
Očekávaná návratnost
- 24243
Očekávaná koncová cena
12037

1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1803 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1873 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1880 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1821 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1916 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1798 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1877 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1926 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1837 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1899 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1880 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1920 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36280

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
36280

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (325 za)
Bolt of Gossamer (274 za)
Remaining Cost
36280

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (465 za)
Orichalcum Boot Lining (151 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (196 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (433 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1907 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1909 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1977 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1900 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!