Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-29T00:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
69016
Očekávaná návratnost
- 25517
Očekávaná koncová cena
43499

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2045 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1872 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 2221 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2418 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
69016

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
69016

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (520 za)
Bolt of Gossamer (194 za)
Remaining Cost
69016

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (474 za)
Orichalcum Pauldron Casing (575 za)
Orichalcum Boot Lining (87 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (521 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4548 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3886 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4810 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4345 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 1 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!