Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-11T18:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
42883
Očekávaná návratnost
- 21699
Očekávaná koncová cena
21184

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1551 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1719 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1732 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1511 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1737 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1475 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1692 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1754 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1642 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1683 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1798 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42883

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
42883

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (740 za)
Bolt of Gossamer (236 za)
Remaining Cost
42883

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (1372 za)
Orichalcum Boot Lining (56 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (38 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (1349 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1722 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1755 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1860 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1800 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Gauntlet Lining
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!