Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T13:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
53302
Očekávaná návratnost
- 22646
Očekávaná koncová cena
30656

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1490 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1821 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1631 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1703 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1695 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1786 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1881 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2025 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1753 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1621 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5332

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5332

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (151 za)
Bolt of Gossamer (18 za)
Remaining Cost
5332

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (127 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (52 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (165 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3984 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3360 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3982 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!