Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-25T03:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
46958
Očekávaná návratnost
- 22021
Očekávaná koncová cena
24937

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1488 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1628 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1603 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1624 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 2004 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1610 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1620 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
46958

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
46958

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (162 za)
Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
46958

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (138 za)
Orichalcum Boot Lining (31 za)
Orichalcum Chestplate Panel (551 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (134 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3574 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3395 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2900 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Padding
Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!