Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-17T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
127166
Očekávaná návratnost
- 95471
Očekávaná koncová cena
31695

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7653 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 8724 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 6610 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 7922 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 8022 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 7373 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7481 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7267 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 7229 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 8746 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 9446 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 8998 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
127166

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
127166

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (228 za)
Bolt of Gossamer (142 za)
Remaining Cost
127166

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10000 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (10070 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9800 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!