Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-27T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
30442
Očekávaná návratnost
- 21372
Očekávaná koncová cena
9070

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1679 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1658 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1518 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1575 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1665 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1637 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1608 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1544 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1740 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3442

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
3442

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (327 za)
Bolt of Gossamer (259 za)
Remaining Cost
3442

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (516 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (292 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (516 za)
Orichalcum Helmet Lining (434 za)
Orichalcum Helmet Casing (69 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1504 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1410 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1792 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1384 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!