Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-24T18:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
30850
Očekávaná návratnost
- 23835
Očekávaná koncová cena
7015

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1660 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1775 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1954 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1950 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1756 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1695 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1795 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1983 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1953 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2003 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3850

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
3850

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (292 za)
Bolt of Gossamer (267 za)
Remaining Cost
3850

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Lining (201 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (200 za)
Orichalcum Helmet Lining (420 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1504 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1488 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1546 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1495 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Lining
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!