Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-04-02T06:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
51105
Očekávaná návratnost
- 24538
Očekávaná koncová cena
26567

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1736 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1777 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1740 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1876 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1650 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1792 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1751 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1836 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2552 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1838 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1980 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1804 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2206 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5115

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5115

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (162 za)
Bolt of Gossamer (21 za)
Remaining Cost
5115

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (90 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (161 za)
Orichalcum Helmet Lining (20 za)
Orichalcum Helmet Casing (64 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3609 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3527 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3981 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3602 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!