'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
38255
Očekávaná návratnost
- 21130
Očekávaná koncová cena
17125

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1553 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1527 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1731 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1519 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1770 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1671 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1634 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1641 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1621 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1685 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1600 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1592 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1586 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38255

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
38255

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (612 za)
Bolt of Gossamer (192 za)
Remaining Cost
38255

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (799 za)
Orichalcum Pauldron Casing (905 za)
Orichalcum Boot Lining (25 za)
Orichalcum Gauntlet Lining (23 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (864 za)
Orichalcum Pauldron Lining (114 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2068 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1907 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1916 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1722 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Orichalcum Pauldron Lining
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!