Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
41040
Očekávaná návratnost
- 22856
Očekávaná koncová cena
18184

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Simple Dressing - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
27 Roasted Parsnip - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Orange Coconut Frosting - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
41040

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1421
Remaining Cost
41040

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (89 za)
Sage Leaf (115 za)
Strawberry (100 za)
Raspberry (68 za)
Chili Pepper (86 za)
Rosemary Sprig (92 za)
Sesame Seed (37 za)
Orange (49 za)
Cayenne Pepper (115 za)
Asparagus Spear (25 za)
Parsnip (12 za)
Rutabaga (120 za)
Blackberry (77 za)
Slab of Red Meat (44 za)
Remaining Cost
41040

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 82 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Orange Coconut Frosting

Level:300

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 26 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!