Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
41049
Očekávaná návratnost
- 23044
Očekávaná koncová cena
18005

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 26 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Spinach Burger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Pesto Pasta Salad - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
27 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
41049

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1260
Remaining Cost
41049

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (8 za)
Turnip (9 za)
Vanilla Bean (65 za)
Black Peppercorn (94 za)
Spinach Leaf (132 za)
Bay Leaf (15 za)
Thyme Leaf (105 za)
Raspberry (48 za)
Blueberry (25 za)
Rosemary Sprig (73 za)
Dill Sprig (11 za)
Tarragon Leaves (59 za)
Parsnip (10 za)
Rutabaga (104 za)
Blackberry (60 za)
Slab of Red Meat (86 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
41049

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pasta Noodles (117 za)
Grape (8 za)
Bowl of Pesto (31 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 25 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Tomato (1)
Pasta Noodles (1)
Pinenut (1)
Bowl of Pesto (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Pesto Pasta Salad

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!