Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
21725
Očekávaná návratnost
- 6915
Očekávaná koncová cena
14810

1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Pile of Salt and Pepper - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
28 Handful of Trail Mix - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
19 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21725

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Pickins - Greystone Rise(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

154 , Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1505
Remaining Cost
21725

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Onion (68 za)
Egg (40 za)
Head of Garlic (97 za)
Vanilla Bean (62 za)
Black Peppercorn (31 za)
Sage Leaf (9 za)
Walnut (8 za)
Strawberry (6 za)
Blueberry (15 za)
Chili Pepper (24 za)
Rosemary Sprig (22 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (30 za)
Coriander Seed (17 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (18 za)
Slab of Red Meat (30 za)
Remaining Cost
21725

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (95 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 26 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 18 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Handful of Trail Mix

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Avocado Salsa

Level:225

Vytvoř: 27 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!