Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-04-07T14:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
23630
Očekávaná návratnost
- 7571
Očekávaná koncová cena
16059

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
9 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Veggie Burger - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Horseradish Burger - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23630

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1582
Remaining Cost
23630

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Egg (68 za)
Mushroom (9 za)
Black Peppercorn (80 za)
Head of Lettuce (9 za)
Sage Leaf (13 za)
Strawberry (9 za)
Raspberry (45 za)
Chili Pepper (37 za)
Rosemary Sprig (36 za)
Sesame Seed (15 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (66 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (34 za)
Slab of Red Meat (30 za)
Remaining Cost
23630

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bottle of Simple Dressing (96 za)
Bowl of Avocado Salsa (125 za)
Grape (11 za)
Sesame Seed Bun (11 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 9 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Vytvoř: 9 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 8 Bowl of Simple Salad

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Horseradish Burger

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!