Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-07T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
44942
Očekávaná návratnost
- 20427
Očekávaná koncová cena
24515

26 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
2 Pile of Salt and Pepper - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 12 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Orange Coconut Frosting - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
26 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
44942

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1694
Remaining Cost
44942

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (44 za)
Onion (148 za)
Turnip (12 za)
Black Peppercorn (158 za)
Strawberry (101 za)
Raspberry (93 za)
Chili Pepper (64 za)
Rosemary Sprig (109 za)
Orange (81 za)
Tarragon Leaves (122 za)
Parsnip (17 za)
Rutabaga (157 za)
Remaining Cost
44942

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 25 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Avocado Salsa

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 25 Roasted Rutabaga

Level:250

Vytvoř: 28 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Orange Coconut Frosting

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!