Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-14T02:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
285169
Očekávaná návratnost
- 104368
Očekávaná koncová cena
180801

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2935 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2866 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2404 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3019 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2790 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2687 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2799 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2833 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2835 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2908 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1616 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2567 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2245 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2845 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2993 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2774 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2839 za pomocí Max Buyout
21 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2648 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
285169

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
285169

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3327 za)
Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
285169

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3006 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2703 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (3384 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2744 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2794 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3166 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6000 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2767 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Shaman's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Shaman's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!