Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
428891
Očekávaná návratnost
- 205035
Očekávaná koncová cena
223856

1 Rabid Emblazoned Pants - Prodáváno za 6218 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Pants - Prodáváno za 7358 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6530 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6902 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6710 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Coat - Prodáváno za 6291 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Coat - Prodáváno za 11515 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Coat - Prodáváno za 6440 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 7598 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6570 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 7417 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6462 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6405 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6889 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Boots - Prodáváno za 6574 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Boots - Prodáváno za 6811 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Boots - Prodáváno za 5860 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Boots - Prodáváno za 6686 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6854 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6544 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6460 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6376 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6722 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 7077 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 7061 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 8220 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3672 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 7087 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6405 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 7321 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
428891

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
428891

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1316 za)
Bolt of Gossamer (122 za)
Remaining Cost
428891

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (1443 za)
Hardened Trouser Panel (4550 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9901 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (12890 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (9500 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (11586 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11388 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9972 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Hardened Trouser Padding
Vytvoř: 4 Hardened Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Hardened Boot Upper
Vytvoř: 3 Hardened Trouser Panel
Vytvoř: 3 Hardened Longcoat Padding
Vytvoř: 3 Hardened Longcoat Panel
Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!