Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-04-07T14:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
320612
Očekávaná návratnost
- 101086
Očekávaná koncová cena
219526

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3165 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3231 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2999 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2915 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2914 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3139 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3156 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3124 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3205 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3212 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2994 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3002 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2917 za pomocí Max Buyout
21 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2170 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3201 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3036 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3115 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3201 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2990 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32612

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
32612

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3238 za)
Bolt of Gossamer (21 za)
Remaining Cost
32612

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (2729 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3706 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4400 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3666 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3921 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4154 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (9794 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3647 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!