Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
303927
Očekávaná návratnost
- 99956
Očekávaná koncová cena
203971

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2624 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2534 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2601 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2577 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2227 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2486 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2623 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2597 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2576 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2599 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2554 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2631 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2571 za pomocí Max Buyout
21 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2599 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2542 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2466 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2070 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2617 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2482 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
303927

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
303927

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4099 za)
Bolt of Gossamer (279 za)
Remaining Cost
303927

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (86 za)
Hardened Helmet Strap (3689 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1900 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2293 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1909 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1976 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2335 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6150 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1807 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 20 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!