Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-11T19:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
263304
Očekávaná návratnost
- 89483
Očekávaná koncová cena
173821

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2324 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2312 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2621 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2324 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2442 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2481 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2353 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2388 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2462 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2320 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2297 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2430 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2054 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2238 za pomocí Max Buyout
21 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2231 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2439 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2683 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2521 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1943 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
26334

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
26334

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3419 za)
Bolt of Gossamer (235 za)
Remaining Cost
26334

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (95 za)
Hardened Helmet Strap (3076 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1856 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (2741 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1756 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1610 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2354 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6465 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1805 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 20 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Magi's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Magi's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Magi's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!