Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-24T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
404486
Očekávaná návratnost
- 194046
Očekávaná koncová cena
210440

1 Rabid Emblazoned Pants - Prodáváno za 5892 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Pants - Prodáváno za 7230 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6256 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6916 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 5779 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Pants - Prodáváno za 6827 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Coat - Prodáváno za 6984 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Coat - Prodáváno za 6628 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6821 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6284 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6322 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6302 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5764 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6849 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Boots - Prodáváno za 6856 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Boots - Prodáváno za 6804 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Boots - Prodáváno za 7247 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5667 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5909 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6822 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6242 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5998 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 6770 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 6129 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 7407 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6371 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6081 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6047 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6030 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 6812 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
404486

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
404486

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (1330 za)
Bolt of Gossamer (76 za)
Remaining Cost
404486

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (1499 za)
Hardened Helmet Strap (225 za)
Hardened Trouser Panel (3035 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10185 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (11268 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (9292 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (11214 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11294 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (15405 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9287 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Hardened Trouser Padding
Vytvoř: 5 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Hardened Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Hardened Boot Upper
Vytvoř: 2 Hardened Longcoat Padding
Vytvoř: 2 Hardened Longcoat Panel
Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Longcoat Padding (1)
Hardened Longcoat Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!