Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
244981
Očekávaná návratnost
- 78786
Očekávaná koncová cena
166195

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2228 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2065 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2129 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2041 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2321 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2051 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2001 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2139 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2286 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2094 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2016 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2156 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2523 za pomocí Max Buyout
19 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2106 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2135 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2479 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2341 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2112 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
244981

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
244981

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3248 za)
Bolt of Gossamer (271 za)
Remaining Cost
244981

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (189 za)
Hardened Helmet Strap (2762 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1568 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1991 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1519 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1760 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2088 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (5336 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1462 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (2847 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (3184 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 22 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 17 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)

Vytvoř: 15 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!