Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
296550
Očekávaná návratnost
- 141483
Očekávaná koncová cena
155067

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3528 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3490 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3455 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3410 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3475 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3451 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3418 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3437 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3473 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3184 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2978 za pomocí Max Buyout
23 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3484 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3476 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3479 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3422 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3742 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
296550

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
296550

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2501 za)
Bolt of Gossamer (130 za)
Remaining Cost
296550

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (29 za)
Hardened Helmet Strap (1131 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4547 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4998 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4487 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4485 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4947 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (9993 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4611 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Magi's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Magi's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 19 Magi's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!