'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-15T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
242498
Očekávaná návratnost
- 85067
Očekávaná koncová cena
157431

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1920 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2421 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2520 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1824 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2151 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2285 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2079 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2113 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2432 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1865 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1864 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2373 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2058 za pomocí Max Buyout
21 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2197 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2145 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1997 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2621 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2324 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1938 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
242498

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
242498

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2920 za)
Bolt of Gossamer (193 za)
Remaining Cost
242498

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (52 za)
Hardened Helmet Strap (2680 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2050 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (3217 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1950 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (2096 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (2699 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6244 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1710 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 25 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 20 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 15 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!