Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-24T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
297807
Očekávaná návratnost
- 83772
Očekávaná koncová cena
214035

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2614 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2068 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3155 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2651 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2139 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2181 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2762 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2211 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2331 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2786 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1665 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2494 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2510 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3017 za pomocí Max Buyout
17 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2091 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2042 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2892 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2091 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2205 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1951 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2460 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29787

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
29787

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2802 za)
Bolt of Gossamer (19 za)
Remaining Cost
29787

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (2655 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3942 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5483 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3428 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4338 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5000 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6188 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3884 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 22 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 22 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 7 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 7 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 7 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 13 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!