Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-07T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
415675
Očekávaná návratnost
- 133029
Očekávaná koncová cena
282646

1 Rabid Emblazoned Pants - Prodáváno za 5047 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Pants - Prodáváno za 4775 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Pants - Prodáváno za 4677 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 3697 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Pants - Prodáváno za 4751 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Pants - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4942 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5077 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4274 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4843 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4126 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5101 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Boots - Prodáváno za 4462 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Boots - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3963 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4435 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4766 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4720 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4694 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4297 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 4686 za pomocí Max Buyout
2 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 5236 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5122 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5196 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4431 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5139 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5101 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
415675

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
415675

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2289 za)
Bolt of Gossamer (149 za)
Remaining Cost
415675

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Boot Sole (2720 za)
Hardened Shoulderguard Panel (3400 za)
Hardened Helmet Strap (1199 za)
Hardened Trouser Panel (8083 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7521 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9036 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7426 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (8190 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8585 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (13684 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7325 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (6847 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (8347 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 9 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 8 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 7 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Trouser Padding
Vytvoř: 5 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Hardened Trouser Panel
Vytvoř: 2 Hardened Boot Upper
Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Trouser Padding (1)
Hardened Trouser Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Boot Sole (2)
Hardened Boot Upper (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!