Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
327859
Očekávaná návratnost
- 63429
Očekávaná koncová cena
264430

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3570 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1817 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2576 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2462 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2980 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3098 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2674 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3016 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2781 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2572 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2625 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2669 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2594 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2574 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
6 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2225 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2908 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
327859

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
327859

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (47 za)
Cured Thick Leather Square (183 za)
Cured Hardened Leather Square (2881 za)
Bolt of Gossamer (111 za)
Silk Scrap (14 za)
Pile of Incandescent Dust (79 za)
Glob of Ectoplasm (1401 za)
Remaining Cost
327859

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Boot Sole (315 za)
Thick Shoulderguard Panel (350 za)
Thick Boot Upper (377 za)
Thick Glove Panel (344 za)
Thick Mask Strap (185 za)
Hardened Helmet Padding (29 za)
Hardened Helmet Strap (2547 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4644 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4413 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4796 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5000 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5785 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (10293 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4641 za)
Silk Patch (765 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 2 Thick Glove Lining
Vytvoř: 15 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Thick Boot Sole
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 1 Thick Trouser Padding
Vytvoř: 1 Thick Trouser Panel
Vytvoř: 2 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 11 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 10 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Cavalier's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Cavalier's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 1 Cavalier's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!