Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T13:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
314329
Očekávaná návratnost
- 83261
Očekávaná koncová cena
231068

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2598 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2051 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3155 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2636 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2123 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2164 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2762 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2195 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2315 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2786 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1662 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2478 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2493 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3017 za pomocí Max Buyout
17 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2074 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2041 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2892 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2074 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2189 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1929 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2443 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
314329

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
314329

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (2930 za)
Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
314329

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (2266 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3988 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5980 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3841 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5222 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5390 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6691 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3982 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 22 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 15 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 7 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 7 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 7 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 13 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!