Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
312328
Očekávaná návratnost
- 93675
Očekávaná koncová cena
218653

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2781 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2388 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3032 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2807 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2399 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2910 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2435 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2719 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2238 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2624 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2910 za pomocí Max Buyout
21 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2318 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2245 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2059 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2342 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2398 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2323 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2092 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
312328

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
312328

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3597 za)
Bolt of Gossamer (19 za)
Remaining Cost
312328

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3197 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3016 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4299 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2899 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3338 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3969 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (6899 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (2994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!