Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-24T18:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
247969
Očekávaná návratnost
- 136786
Očekávaná koncová cena
111183

45 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2700 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2620 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2537 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2249 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2694 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2512 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2674 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
247969

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
247969

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (267 za)
Remaining Cost
247969

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (105 za)
Hardened Helmet Strap (2555 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1504 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1867 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1488 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1546 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1822 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (5711 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1495 za)
Cleric's Adventurer's Spectacles (2873 za)
Rampager's Adventurer's Scarf (2700 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 47 Hardened Helmet Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 4 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)

Vytvoř: 16 Rabid Emblazoned Helm

Level:475

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 19 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!