Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
355432
Očekávaná návratnost
- 111378
Očekávaná koncová cena
244054

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2306 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2476 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3019 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1892 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4119 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2634 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2394 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2719 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2738 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3143 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3012 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2551 za pomocí Max Buyout
21 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2979 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2449 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2408 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2564 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2848 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2351 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3196 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
355432

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
355432

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3387 za)
Bolt of Gossamer (194 za)
Remaining Cost
355432

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (18 za)
Hardened Helmet Strap (2691 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4187 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7084 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3993 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4797 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4295 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (9997 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4244 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 24 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 17 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!