Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-10-16T10:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
317560
Očekávaná návratnost
- 89779
Očekávaná koncová cena
227781

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2902 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2730 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2212 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2922 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2638 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2305 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2644 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2731 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2640 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2649 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2765 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3025 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 1752 za pomocí Max Buyout
21 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2040 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2650 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2656 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2646 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2655 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2417 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
317560

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
317560

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3459 za)
Bolt of Gossamer (23 za)
Remaining Cost
317560

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3032 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3397 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4212 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3392 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3462 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (4020 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (7147 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3301 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 24 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Dire Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Dire Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!