Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T17:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
307098
Očekávaná návratnost
- 118881
Očekávaná koncová cena
188217

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3169 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3228 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2846 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3104 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3131 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3028 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3158 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3105 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3190 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3196 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2735 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
21 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3071 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3068 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3181 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2467 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3105 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3195 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3101 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307098

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
307098

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3514 za)
Bolt of Gossamer (20 za)
Remaining Cost
307098

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (2927 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (2999 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (4101 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (2999 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (3484 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (3780 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (7019 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3257 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 19 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!