Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
423195
Očekávaná návratnost
- 89774
Očekávaná koncová cena
333421

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4685 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4257 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4676 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4254 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3838 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4255 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4846 za pomocí Max Buyout
2 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 4312 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 4850 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4676 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4677 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4251 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4678 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4256 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
423195

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
423195

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (44 za)
Cured Hardened Leather Square (3460 za)
Bolt of Gossamer (124 za)
Silk Scrap (17 za)
Pile of Incandescent Dust (102 za)
Glob of Ectoplasm (1481 za)
Remaining Cost
423195

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Glove Lining (94 za)
Hardened Helmet Padding (36 za)
Hardened Helmet Strap (2848 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6567 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (9344 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6050 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (7962 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8968 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (12397 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6143 za)
Silk Patch (815 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 3 Thick Glove Panel
Vytvoř: 69 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 3 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 23 Bolt of Silk
Vytvoř: 3 Thick Boot Sole
Vytvoř: 3 Thick Boot Upper
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 1 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Trouser Padding
Vytvoř: 1 Thick Trouser Panel
Vytvoř: 4 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 7 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 7 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Intricate Silk Insignia
Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Ineffable Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Glob of Ectoplasm (4)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!