Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
18611
Očekávaná návratnost
- 12656
Očekávaná koncová cena
5955

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Simple Dressing - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
54 Strawberry Pie - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
54 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
18611

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 497
Remaining Cost
18611

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (171 za)
Black Peppercorn (87 za)
Spinach Leaf (98 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (85 za)
Slab of Red Meat (53 za)
Remaining Cost
18611

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 54 Loaf of Bread
Vytvoř: 27 Ball of Dough
Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Strawberry Pie

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Nic. Vše hotovo!