Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
299896
Očekávaná návratnost
- 18070
Očekávaná koncová cena
281826

9 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
19 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1348 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2689 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
6 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1309 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
299896

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 195 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
299896

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (57 za)
Iron Ore (59 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (64 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (63 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (54 za)
Potent Venom Sac (24 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (652 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Claw (40 za)
Large Claw (24 za)
Large Fang (25 za)
Corrupted Fragment (48 za)
Remaining Cost
299896

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (88 za)
Darksteel Horn (479 za)
Thin String (223 za)
Elder Wood Dowel (115 za)
Knight's Hard Inscription (1756 za)
Strong Steel Plated Inscription (4574 za)
Hearty Soft Inscription (235 za)
Berserker's Hard Inscription (1134 za)
Malign Green Inscription (15 za)
Snowflake (129 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Pain (2015 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
85 Bronze Ingot (57 za)
285 Green Wood Log (8 za)
1 Malign Green Inscription (15 za)
72 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Totem (5 za)

Cena: 7785 (Kumulativní cena: 7785)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 20 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 20 Bronze Horn
Vytvoř: 9 Green Torch Handle
Vytvoř: 9 Bronze Torch Head
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Warhorn

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
37 Thin String (223 za)
81 Iron Ore (59 za)
334 Soft Wood Log (20 za)
27 Hearty Soft Inscription (235 za)
75 Small Claw (40 za)

Cena: 29055 (Kumulativní cena: 36840)


Level: 75

Vytvoř:167 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 37 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
192 Iron Ore (59 za)
249 Seasoned Wood Log (54 za)
64 Lump of Coal (16 za)
13 Strong Steel Plated Inscription (4574 za)
57 Vial of Blood (652 za)
1 Corrupted Fragment (48 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Pain (2015 za)

Cena: 124607 (Kumulativní cena: 161447)


Level:150

Vytvoř: 83 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 64 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 32 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 32 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Strong Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (88 za)
1 Darksteel Horn (479 za)
168 Platinum Ore (64 za)
234 Hard Wood Log (63 za)
1 Knight's Hard Inscription (1756 za)
27 Berserker's Hard Inscription (1134 za)
84 Lump of Primordium (48 za)
270 Snowflake (129 za)

Cena: 97297 (Kumulativní cena: 258744)


Level:225

Vytvoř: 84 Darksteel Ingot
Vytvoř: 78 Hard Wood Plank
Vytvoř: 33 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 33 Darksteel Horn
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (56 za)
312 Elder Wood Log (65 za)
19 Elder Wood Dowel (115 za)
159 Potent Venom Sac (24 za)
30 Large Claw (24 za)
15 Large Fang (25 za)

Cena: 41152 (Kumulativní cena: 299896)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!