Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-24T23:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
316531
Očekávaná návratnost
- 24004
Očekávaná koncová cena
292527

15 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
13 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1279 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3294 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31.065.031.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
31.065.031.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (51 za)
Iron Ore (156 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (123 za)
Elder Wood Log (129 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (53 za)
Soft Wood Log (34 za)
Seasoned Wood Log (105 za)
Pile of Shimmering Dust (163 za)
Pile of Incandescent Dust (114 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (29 za)
Tiny Scale (6 za)
Large Claw (28 za)
Small Fang (48 za)
Large Fang (29 za)
Charged Shard (1088 za)
Corrupted Fragment (160 za)
Corrupted Core (92 za)
Remaining Cost
31.065.031.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Warhorn Mouthpiece (399 za)
Elder Wood Dowel (75 za)
Soft Wood Dowel (15 za)
Hearty Seasoned Inscription (517 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (2550 za)
Assassin's Hard Inscription (600 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1002 za)
Symbol of Control (3597 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1877 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Copper Ore (51 za)
16 Lump of Tin (8 za)
279 Green Wood Log (8 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (6 za)

Cena: 11740 (Kumulativní cena: 11740)


Level: 0

Vytvoř: 93 Green Wood Plank
Vytvoř: 81 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 17 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 9 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Bronze Horn

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
18 Jug of Water (8 za)
19 Iron Warhorn Mouthpiece (399 za)
135 Iron Ore (156 za)
128 Soft Wood Log (34 za)
19 Soft Wood Dowel (15 za)
13 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1002 za)
12 Pile of Shimmering Dust (163 za)
57 Small Fang (48 za)

Cena: 51140 (Kumulativní cena: 62880)


Level: 75

Vytvoř: 64 Soft Wood Plank
Vytvoř: 45 Iron Ingot
Vytvoř: 32 Iron Horn
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Vytvoř: 2 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Soft Wood Warhorn

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
162 Iron Ore (156 za)
162 Seasoned Wood Log (105 za)
54 Lump of Coal (16 za)
27 Hearty Seasoned Inscription (517 za)
16 Charged Shard (1088 za)
1 Corrupted Fragment (160 za)
8 Symbol of Control (3597 za)
410 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1877 za)

Cena: 109426 (Kumulativní cena: 172306)


Level:150

Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 27 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
160 Platinum Ore (123 za)
240 Hard Wood Log (53 za)
13 Carrion Darksteel Plated Inscription (2550 za)
27 Assassin's Hard Inscription (600 za)
80 Lump of Primordium (48 za)

Cena: 85590 (Kumulativní cena: 257896)


Level:225

Vytvoř: 80 Darksteel Ingot
Vytvoř: 80 Hard Wood Plank
Vytvoř: 27 Hard Torch Handle
Vytvoř: 27 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 13 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Darksteel Horn

Level:250

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Hard Wood Torch

Level:275

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
156 Mithril Ore (41 za)
204 Elder Wood Log (129 za)
19 Elder Wood Dowel (75 za)
4 Pile of Incandescent Dust (114 za)
30 Potent Venom Sac (29 za)
8 Corrupted Core (92 za)
87 Large Claw (28 za)
15 Large Fang (29 za)
400 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Pain (1877 za)

Cena: 58206 (Kumulativní cena: 316102)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 68 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!