Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-15T04:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
264007
Očekávaná návratnost
- 22807
Očekávaná koncová cena
241200

19 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1285 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 4239 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1077 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 4473 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
26407

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
26407

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (75 za)
Iron Ore (79 za)
Mithril Ore (89 za)
Platinum Ore (108 za)
Green Wood Plank (19 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Elder Wood Log (77 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (52 za)
Soft Wood Log (22 za)
Seasoned Wood Log (59 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (40 za)
Venom Sac (358 za)
Potent Venom Sac (47 za)
Vial of Blood (378 za)
Tiny Totem (8 za)
Large Claw (49 za)
Sharp Fang (350 za)
Large Fang (48 za)
Corrupted Fragment (69 za)
Corrupted Shard (403 za)
Remaining Cost
26407

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (56 za)
Green Wood Dowel (20 za)
Knight's Hard Inscription (1010 za)
Hearty Soft Inscription (79 za)
Malign Green Inscription (13 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2060 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Bronze Ingot (75 za)
116 Green Wood Plank (19 za)
116 Rawhide Leather Section (23 za)
54 Green Wood Log (10 za)
19 Green Wood Dowel (20 za)
1 Malign Green Inscription (13 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Totem (8 za)

Cena: 8646 (Kumulativní cena: 8646)


Level: 0

Vytvoř: 58 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Green Wood Plank
Vytvoř: 29 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 29 Rawhide String
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Short Bow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
297 Iron Ore (79 za)
180 Soft Wood Log (22 za)
27 Hearty Soft Inscription (79 za)
72 Small Venom Sac (40 za)

Cena: 32436 (Kumulativní cena: 41082)


Level: 75

Vytvoř: 99 Iron Ingot
Vytvoř: 90 Soft Wood Plank
Vytvoř: 36 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 36 Iron Horn

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
249 Iron Ore (79 za)
279 Seasoned Wood Log (59 za)
83 Lump of Coal (16 za)
72 Venom Sac (358 za)
57 Vial of Blood (378 za)
1 Corrupted Fragment (69 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2060 za)

Cena: 87021 (Kumulativní cena: 128103)


Level:150

Vytvoř: 93 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 83 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
110 Platinum Ore (108 za)
138 Hard Wood Log (52 za)
5 Knight's Hard Inscription (1010 za)
55 Lump of Primordium (48 za)
16 Corrupted Shard (403 za)
72 Sharp Fang (350 za)
400 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Pain (2060 za)

Cena: 79274 (Kumulativní cena: 207377)


Level:225

Vytvoř: 55 Darksteel Ingot
Vytvoř: 46 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Vytvoř: 5 Hard Torch Handle
Vytvoř: 5 Darksteel Torch Head
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 4 Knight's Hard Wood Torch

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (89 za)
312 Elder Wood Log (77 za)
19 Elder Wood Dowel (56 za)
159 Potent Venom Sac (47 za)
15 Large Claw (49 za)
30 Large Fang (48 za)

Cena: 56630 (Kumulativní cena: 264007)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!