Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
231892
Očekávaná návratnost
- 15571
Očekávaná koncová cena
216321

5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
27 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1102 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 854 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1309 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Handgun - Prodáváno za 1236 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
231892

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
231892

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (51 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (52 za)
Elder Wood Log (72 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (21 za)
Soft Wood Log (23 za)
Seasoned Wood Log (59 za)
Pile of Incandescent Dust (93 za)
Potent Venom Sac (64 za)
Smooth Scale (439 za)
Vial of Thin Blood (44 za)
Vial of Thick Blood (408 za)
Small Claw (33 za)
Large Claw (60 za)
Corrupted Core (68 za)
Remaining Cost
231892

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (110 za)
Green Short-Bow Stave (119 za)
Rawhide String (45 za)
Elder Wood Dowel (64 za)
Soft Wood Dowel (8 za)
Honed Seasoned Inscription (821 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (1999 za)
Malign Green Inscription (15 za)
Healing Bronze Plated Inscription (199 za)
Symbol of Pain (1565 za)
Pile of Lucent Crystal (136 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Green Short-Bow Stave (119 za)
41 Rawhide String (45 za)
480 Green Wood Log (10 za)
27 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (15 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (199 za)

Cena: 9555 (Kumulativní cena: 9555)


Level: 0

Vytvoř:160 Green Wood Plank
Vytvoř: 40 Green Short-Bow Stave
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 26 Resilient Green Wood Short Bow

Level: 50

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
255 Iron Ore (51 za)
154 Soft Wood Log (23 za)
19 Soft Wood Dowel (8 za)
57 Vial of Thin Blood (44 za)
75 Small Claw (33 za)

Cena: 21682 (Kumulativní cena: 31237)


Level: 75

Vytvoř: 85 Iron Ingot
Vytvoř: 77 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 29 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 29 Iron Horn
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
240 Iron Ore (51 za)
240 Seasoned Wood Log (59 za)
80 Lump of Coal (16 za)
27 Honed Seasoned Inscription (821 za)
13 Hunter's Steel Plated Inscription (1999 za)

Cena: 75834 (Kumulativní cena: 107071)


Level:150

Vytvoř: 80 Steel Ingot
Vytvoř: 80 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 40 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 40 Steel Horn

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (110 za)
168 Platinum Ore (52 za)
288 Hard Wood Log (21 za)
84 Lump of Primordium (48 za)
3 Smooth Scale (439 za)
129 Vial of Thick Blood (408 za)

Cena: 72875 (Kumulativní cena: 179946)


Level:225

Vytvoř: 96 Hard Wood Plank
Vytvoř: 84 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Horn
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
158 Mithril Ore (57 za)
204 Elder Wood Log (72 za)
19 Elder Wood Dowel (64 za)
4 Pile of Incandescent Dust (93 za)
30 Potent Venom Sac (64 za)
8 Corrupted Core (68 za)
102 Large Claw (60 za)
8 Symbol of Pain (1565 za)
40 Pile of Lucent Crystal (136 za)

Cena: 51946 (Kumulativní cena: 231892)


Level:300

Vytvoř: 79 Mithril Ingot
Vytvoř: 68 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Elder Torch Handle
Vytvoř: 21 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Mithril Horn
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!