Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
308359
Očekávaná návratnost
- 23574
Očekávaná koncová cena
284785

40 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
13 Vigorous Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
13 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 852 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 940 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2604 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
308359

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
308359

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (162 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (209 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Elder Wood Log (72 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (113 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (83 za)
Thin Leather Section (99 za)
Pile of Luminous Dust (556 za)
Potent Venom Sac (18 za)
Smooth Scale (381 za)
Vial of Thin Blood (46 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (304 za)
Large Claw (18 za)
Fang (333 za)
Large Fang (17 za)
Corrupted Fragment (90 za)
Corrupted Shard (356 za)
Remaining Cost
308359

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (114 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Seasoned Wood Dowel (63 za)
Soft Wood Dowel (8 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1157 za)
Malign Bronze Plated Inscription (320 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2764 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Rawhide Leather Section (26 za)
384 Green Wood Log (10 za)
19 Green Wood Dowel (21 za)
13 Malign Bronze Plated Inscription (320 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 12126 (Kumulativní cena: 12126)


Level: 0

Vytvoř:128 Green Wood Plank
Vytvoř: 64 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 32 Rawhide String
Vytvoř: 19 Green Longbow Stave
Vytvoř: 13 Green Short-Bow Stave

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Longbow

Level: 50

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Malign Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
256 Soft Wood Log (20 za)
192 Thin Leather Section (99 za)
19 Soft Wood Dowel (8 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (1157 za)
57 Vial of Thin Blood (46 za)

Cena: 41943 (Kumulativní cena: 54069)


Level: 75

Vytvoř:128 Soft Wood Plank
Vytvoř: 96 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Thin String
Vytvoř: 19 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 13 Soft Longbow Stave

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Soft Wood Longbow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
249 Iron Ore (162 za)
222 Seasoned Wood Log (83 za)
83 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (63 za)
1 Corrupted Fragment (90 za)
72 Claw (304 za)
57 Fang (333 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2764 za)

Cena: 105122 (Kumulativní cena: 159191)


Level:150

Vytvoř: 83 Steel Ingot
Vytvoř: 74 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jug of Water (8 za)
90 Platinum Ore (209 za)
108 Hard Wood Log (113 za)
45 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (556 za)
72 Smooth Scale (381 za)
16 Corrupted Shard (356 za)
400 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Pain (2764 za)

Cena: 111374 (Kumulativní cena: 270565)


Level:225

Vytvoř: 45 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 7 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (39 za)
312 Elder Wood Log (72 za)
19 Elder Wood Dowel (114 za)
87 Potent Venom Sac (18 za)
15 Large Claw (18 za)
102 Large Fang (17 za)

Cena: 37794 (Kumulativní cena: 308359)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!