Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
260210
Očekávaná návratnost
- 22362
Očekávaná koncová cena
237848

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
40 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 698 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2078 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
12 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2180 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
26210

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
26210

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (130 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (161 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (86 za)
Thin Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Luminous Dust (303 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (273 za)
Small Totem (28 za)
Totem (238 za)
Claw (218 za)
Large Fang (29 za)
Corrupted Fragment (27 za)
Corrupted Shard (533 za)
Remaining Cost
26210

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide String (64 za)
Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Seasoned Wood Dowel (138 za)
Soft Wood Dowel (15 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (550 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1135 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1982 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
19 Rawhide String (64 za)
27 Bronze Ingot (99 za)
36 Rawhide Leather Section (20 za)
390 Green Wood Log (12 za)
19 Green Wood Dowel (16 za)
4 Pile of Glittering Dust (42 za)
57 Tiny Scale (5 za)
72 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 10430 (Kumulativní cena: 10430)


Level: 0

Vytvoř:130 Green Wood Plank
Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 9 Green Longbow Stave
Vytvoř: 9 Rawhide String
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Short Bow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
256 Soft Wood Log (19 za)
192 Thin Leather Section (69 za)
19 Soft Wood Dowel (15 za)
13 Hunter's Iron Plated Inscription (1135 za)
57 Small Totem (28 za)

Cena: 34748 (Kumulativní cena: 45178)


Level: 75

Vytvoř:128 Soft Wood Plank
Vytvoř: 96 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 32 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
195 Iron Ore (135 za)
276 Seasoned Wood Log (86 za)
54 Coarse Leather Section (72 za)
65 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (138 za)
57 Totem (238 za)
1 Corrupted Fragment (27 za)
72 Claw (218 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1982 za)

Cena: 88982 (Kumulativní cena: 134160)


Level:150

Vytvoř: 92 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 65 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Steel Horn
Vytvoř: 9 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 9 Coarse String
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jug of Water (8 za)
90 Platinum Ore (130 za)
108 Hard Wood Log (161 za)
45 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (303 za)
72 Vial of Thick Blood (273 za)
16 Corrupted Shard (533 za)
400 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Pain (1982 za)

Cena: 89752 (Kumulativní cena: 223912)


Level:225

Vytvoř: 45 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 7 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
206 Mithril Ore (27 za)
276 Elder Wood Log (65 za)
19 Elder Wood Dowel (130 za)
12 Rampager's Mithril Plated Inscription (550 za)
102 Potent Venom Sac (28 za)
30 Large Fang (29 za)

Cena: 36298 (Kumulativní cena: 260210)


Level:300

Vytvoř:103 Mithril Ingot
Vytvoř: 92 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Mithril Horn
Vytvoř: 14 Elder Torch Handle
Vytvoř: 14 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Rampager's Elder Wood Torch

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!