Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
302742
Očekávaná návratnost
- 23216
Očekávaná koncová cena
279526

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
40 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
19 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
13 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 889 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2227 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1011 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 940 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
302742

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
302742

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (148 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (182 za)
Rawhide Leather Section (32 za)
Elder Wood Log (72 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (95 za)
Thin Leather Section (91 za)
Pile of Glittering Dust (48 za)
Pile of Luminous Dust (337 za)
Potent Venom Sac (27 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (59 za)
Heavy Bone (365 za)
Large Fang (27 za)
Corrupted Shard (411 za)
Remaining Cost
302742

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide String (103 za)
Elder Wood Dowel (102 za)
Green Wood Dowel (19 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (969 za)
Hearty Seasoned Inscription (769 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2535 za)
Healing Bronze Plated Inscription (206 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2707 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
19 Rawhide String (103 za)
52 Rawhide Leather Section (32 za)
384 Green Wood Log (15 za)
19 Green Wood Dowel (19 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (206 za)
4 Pile of Glittering Dust (48 za)
57 Tiny Totem (6 za)

Cena: 12978 (Kumulativní cena: 12978)


Level: 0

Vytvoř:128 Green Wood Plank
Vytvoř: 40 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 32 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 13 Rawhide String
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Short Bow

Level: 50

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
294 Soft Wood Log (20 za)
192 Thin Leather Section (91 za)
13 Hunter's Iron Plated Inscription (969 za)
57 Small Totem (59 za)

Cena: 39312 (Kumulativní cena: 52290)


Level: 75

Vytvoř:147 Soft Wood Plank
Vytvoř: 96 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 32 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 32 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
240 Iron Ore (148 za)
240 Seasoned Wood Log (95 za)
80 Lump of Coal (16 za)
27 Hearty Seasoned Inscription (769 za)
13 Hunter's Steel Plated Inscription (2535 za)

Cena: 113318 (Kumulativní cena: 165608)


Level:150

Vytvoř: 80 Steel Ingot
Vytvoř: 80 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 40 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 40 Steel Horn

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jug of Water (8 za)
90 Platinum Ore (182 za)
108 Hard Wood Log (109 za)
45 Lump of Primordium (48 za)
32 Pile of Luminous Dust (337 za)
16 Corrupted Shard (411 za)
72 Heavy Bone (365 za)
400 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Pain (2707 za)

Cena: 100776 (Kumulativní cena: 266384)


Level:225

Vytvoř: 45 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 7 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
248 Mithril Ore (26 za)
312 Elder Wood Log (72 za)
19 Elder Wood Dowel (102 za)
174 Potent Venom Sac (27 za)
30 Large Fang (27 za)

Cena: 36358 (Kumulativní cena: 302742)


Level:300

Vytvoř:124 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!