Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
281136
Očekávaná návratnost
- 23458
Očekávaná koncová cena
257678

50 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
13 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 1814 za pomocí Max Buyout
13 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2305 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 707 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 853 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Handgun - Prodáváno za 1455 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
281136

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
281136

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (24 za)
Platinum Ore (139 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Elder Wood Log (73 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (120 za)
Soft Wood Log (16 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Thin Leather Section (76 za)
Coarse Leather Section (71 za)
Pile of Luminous Dust (288 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (32 za)
Large Fang (33 za)
Corrupted Shard (392 za)
Remaining Cost
281136

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (129 za)
Green Wood Dowel (14 za)
Strong Steel Plated Inscription (3235 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (275 za)
Honed Soft Inscription (60 za)
Hearty Seasoned Inscription (741 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (922 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1677 za)
Symbol of Pain (2196 za)
Pile of Lucent Crystal (102 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Rawhide Leather Section (23 za)
384 Green Wood Log (11 za)
19 Green Wood Dowel (14 za)
13 Resilient Bronze Plated Inscription (275 za)
57 Tiny Claw (5 za)

Cena: 11294 (Kumulativní cena: 11294)


Level: 0

Vytvoř:128 Green Wood Plank
Vytvoř: 64 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 32 Green Longbow Stave
Vytvoř: 32 Rawhide String

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Longbow

Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Resilient Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
320 Soft Wood Log (16 za)
240 Thin Leather Section (76 za)
27 Honed Soft Inscription (60 za)
13 Ravaging Iron Plated Inscription (922 za)

Cena: 36966 (Kumulativní cena: 48260)


Level: 75

Vytvoř:160 Soft Wood Plank
Vytvoř:120 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 40 Thin String

Level:100

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Ravaging Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
480 Seasoned Wood Log (75 za)
240 Coarse Leather Section (71 za)
13 Strong Steel Plated Inscription (3235 za)
27 Hearty Seasoned Inscription (741 za)

Cena: 115102 (Kumulativní cena: 163362)


Level:150

Vytvoř:160 Seasoned Wood Plank
Vytvoř:120 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 40 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 40 Coarse String

Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Seasoned Wood Short Bow

Level:200

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Strong Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
120 Jug of Water (8 za)
52 Platinum Ore (139 za)
78 Hard Wood Log (120 za)
13 Cleric's Darksteel Plated Inscription (1677 za)
26 Lump of Primordium (48 za)
40 Pile of Luminous Dust (288 za)
16 Corrupted Shard (392 za)
8 Symbol of Pain (2196 za)
40 Pile of Lucent Crystal (102 za)

Cena: 80037 (Kumulativní cena: 243399)


Level:225

Vytvoř: 26 Darksteel Ingot
Vytvoř: 26 Hard Wood Plank
Vytvoř: 13 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 9 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Cleric's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
248 Mithril Ore (24 za)
312 Elder Wood Log (73 za)
19 Elder Wood Dowel (129 za)
174 Large Claw (32 za)
30 Large Fang (33 za)

Cena: 37737 (Kumulativní cena: 281136)


Level:300

Vytvoř:124 Mithril Ingot
Vytvoř:104 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!