Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T06:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
438162
Očekávaná návratnost
- 24222
Očekávaná koncová cena
413940

10 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
6 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
13 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
13 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1233 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 3666 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1284 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
9 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
438162

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
438162

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (196 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (179 za)
Elder Wood Log (140 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (107 za)
Soft Wood Log (56 za)
Seasoned Wood Log (159 za)
Pile of Incandescent Dust (129 za)
Large Scale (78 za)
Tiny Totem (8 za)
Large Bone (79 za)
Large Claw (80 za)
Charged Shard (2518 za)
Pile of Filthy Essence (603 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (562 za)
Corrupted Core (235 za)
Remaining Cost
438162

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hard Torch Handle (398 za)
Bronze Torch Head (230 za)
Darksteel Torch Head (699 za)
Elder Wood Dowel (31 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Vital Bronze Plated Inscription (378 za)
Strong Iron Plated Inscription (1841 za)
Strong Soft Inscription (86 za)
Carrion Hard Inscription (928 za)
Berserker's Hard Inscription (1373 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1001 za)
Symbol of Control (2894 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Pain (1743 za)
Pile of Lucent Crystal (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
38 Bronze Torch Head (230 za)
228 Green Wood Log (15 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
6 Mighty Green Inscription (6 za)
13 Vital Bronze Plated Inscription (378 za)
57 Tiny Totem (8 za)

Cena: 17908 (Kumulativní cena: 17908)


Level: 0

Vytvoř: 76 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 38 Green Torch Handle
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 5 Mighty Green Wood Torch

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vital Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (196 za)
160 Soft Wood Log (56 za)
13 Strong Iron Plated Inscription (1841 za)
27 Strong Soft Inscription (86 za)

Cena: 82255 (Kumulativní cena: 100163)


Level: 75

Vytvoř: 80 Iron Ingot
Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Torch Handle
Vytvoř: 27 Iron Torch Head
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Iron Horn

Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Strong Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
162 Iron Ore (196 za)
162 Seasoned Wood Log (159 za)
54 Lump of Coal (16 za)
27 Rejuvenating Seasoned Inscription (1001 za)
16 Charged Shard (2518 za)
1 Corrupted Fragment (562 za)
8 Symbol of Control (2894 za)
10 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Pain (1743 za)
40 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 155066 (Kumulativní cena: 255229)


Level:150

Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 27 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Hard Torch Handle (398 za)
2 Darksteel Torch Head (699 za)
108 Platinum Ore (179 za)
162 Hard Wood Log (107 za)
2 Carrion Hard Inscription (928 za)
27 Berserker's Hard Inscription (1373 za)
54 Lump of Primordium (48 za)
16 Pile of Filthy Essence (603 za)
8 Symbol of Control (2894 za)
40 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 116979 (Kumulativní cena: 372208)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 54 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Hard Torch Handle
Vytvoř: 27 Darksteel Torch Head
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Carrion Hard Wood Torch

Level:250

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Hard Wood Torch

Level:275

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Jug of Water (8 za)
140 Mithril Ore (41 za)
186 Elder Wood Log (140 za)
19 Elder Wood Dowel (31 za)
8 Pile of Incandescent Dust (129 za)
30 Large Scale (78 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (235 za)
30 Large Bone (79 za)
57 Large Claw (80 za)
1 Symbol of Control (2894 za)
8 Symbol of Pain (1743 za)
45 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 65954 (Kumulativní cena: 438162)


Level:300

Vytvoř: 70 Mithril Ingot
Vytvoř: 62 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Elder Torch Handle
Vytvoř: 21 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Mithril Horn
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Vytvoř: 1 Quality Maintenance Oil

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!