Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-19T07:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
409342
Očekávaná návratnost
- 22819
Očekávaná koncová cena
386523

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
27 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1207 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Handgun - Prodáváno za 1283 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
9 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
40.093.042.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
40.093.042.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (82 za)
Iron Ore (199 za)
Mithril Ore (46 za)
Platinum Ore (151 za)
Elder Wood Log (141 za)
Green Wood Log (19 za)
Hard Wood Log (77 za)
Soft Wood Log (78 za)
Seasoned Wood Log (135 za)
Pile of Glittering Dust (88 za)
Pile of Incandescent Dust (148 za)
Venom Sac (339 za)
Vial of Thick Blood (518 za)
Large Bone (70 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Claw (75 za)
Pile of Filthy Essence (445 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (525 za)
Corrupted Core (64 za)
Remaining Cost
40.093.042.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Steel Warhorn Mouthpiece (444 za)
Elder Wood Dowel (71 za)
Green Wood Dowel (22 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1873 za)
Honed Seasoned Inscription (911 za)
Vital Bronze Plated Inscription (502 za)
Carrion Hard Inscription (899 za)
Rejuvenating Soft Inscription (65 za)
Symbol of Control (2458 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1826 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
130 Copper Ore (82 za)
12 Lump of Tin (8 za)
192 Green Wood Log (19 za)
19 Green Wood Dowel (22 za)
13 Vital Bronze Plated Inscription (502 za)
4 Pile of Glittering Dust (88 za)
57 Tiny Claw (9 za)

Cena: 22245 (Kumulativní cena: 22245)


Level: 0

Vytvoř: 86 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 13 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vital Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (199 za)
160 Soft Wood Log (78 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (1873 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (65 za)

Cena: 86344 (Kumulativní cena: 108589)


Level: 75

Vytvoř: 80 Iron Ingot
Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Torch Handle
Vytvoř: 27 Iron Torch Head
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Iron Horn

Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Steel Warhorn Mouthpiece (444 za)
216 Iron Ore (199 za)
270 Seasoned Wood Log (135 za)
72 Lump of Coal (16 za)
27 Honed Seasoned Inscription (911 za)
72 Venom Sac (339 za)
1 Corrupted Fragment (525 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1826 za)

Cena: 144030 (Kumulativní cena: 252619)


Level:150

Vytvoř: 90 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 72 Steel Ingot
Vytvoř: 36 Steel Horn
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Platinum Ore (151 za)
183 Hard Wood Log (77 za)
2 Carrion Hard Inscription (899 za)
42 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (518 za)
16 Pile of Filthy Essence (445 za)
8 Symbol of Control (2458 za)
400 Lucent Mote (10 za)

Cena: 90899 (Kumulativní cena: 343518)


Level:225

Vytvoř: 61 Hard Wood Plank
Vytvoř: 42 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Hard Torch Handle
Vytvoř: 2 Darksteel Torch Head
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Carrion Hard Wood Torch

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
142 Mithril Ore (46 za)
186 Elder Wood Log (141 za)
19 Elder Wood Dowel (71 za)
4 Pile of Incandescent Dust (148 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (64 za)
45 Large Bone (70 za)
72 Large Claw (75 za)
1 Symbol of Control (2458 za)
450 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Pain (1826 za)

Cena: 65497 (Kumulativní cena: 409015)


Level:300

Vytvoř: 71 Mithril Ingot
Vytvoř: 62 Elder Wood Plank
Vytvoř: 20 Elder Torch Handle
Vytvoř: 20 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Mithril Horn
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!