Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-05-25T07:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
411244
Očekávaná návratnost
- 28500
Očekávaná koncová cena
382744

30 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
15 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 5522 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
2 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 5680 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
13 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
41.012.044.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
41.012.044.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (80 za)
Iron Ore (183 za)
Mithril Ore (76 za)
Platinum Ore (125 za)
Green Wood Plank (41 za)
Elder Wood Log (191 za)
Hard Wood Log (81 za)
Soft Wood Log (64 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Pile of Glittering Dust (74 za)
Pile of Shimmering Dust (289 za)
Pile of Incandescent Dust (162 za)
Potent Venom Sac (96 za)
Vial of Thick Blood (563 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (99 za)
Bone Shard (74 za)
Sharp Fang (260 za)
Large Fang (94 za)
Charged Shard (1816 za)
Pile of Filthy Essence (165 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (434 za)
Corrupted Core (70 za)
Remaining Cost
41.012.044.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (51 za)
Green Wood Dowel (35 za)
Soft Wood Dowel (30 za)
Healing Bronze Plated Inscription (465 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (837 za)
Symbol of Control (3443 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (3092 za)
Pile of Lucent Crystal (60 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jug of Water (8 za)
130 Copper Ore (80 za)
12 Lump of Tin (8 za)
64 Green Wood Plank (41 za)
19 Green Wood Dowel (35 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (465 za)
24 Pile of Glittering Dust (74 za)
57 Tiny Totem (8 za)

Cena: 22214 (Kumulativní cena: 22214)


Level: 0

Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 32 Green Torch Handle
Vytvoř: 32 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 5 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
249 Iron Ore (183 za)
148 Soft Wood Log (64 za)
19 Soft Wood Dowel (30 za)
4 Pile of Shimmering Dust (289 za)
57 Small Totem (99 za)
72 Bone Shard (74 za)

Cena: 67784 (Kumulativní cena: 89998)


Level: 75

Vytvoř: 83 Iron Ingot
Vytvoř: 74 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Iron Horn
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Vigorous Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Soft Wood Torch


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
162 Iron Ore (183 za)
162 Seasoned Wood Log (99 za)
54 Lump of Coal (16 za)
27 Rejuvenating Seasoned Inscription (837 za)
16 Charged Shard (1816 za)
1 Corrupted Fragment (434 za)
8 Symbol of Control (3443 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (3092 za)
40 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 131773 (Kumulativní cena: 221771)


Level:150

Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 27 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Platinum Ore (125 za)
189 Hard Wood Log (81 za)
42 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (563 za)
16 Pile of Filthy Essence (165 za)
6 Sharp Fang (260 za)
8 Symbol of Control (3443 za)
40 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 94060 (Kumulativní cena: 315831)


Level:225

Vytvoř: 63 Hard Wood Plank
Vytvoř: 42 Darksteel Ingot
Vytvoř: 21 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Hard Torch Handle
Vytvoř: 2 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Wood Torch

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
45 Jug of Water (8 za)
108 Mithril Ore (76 za)
150 Elder Wood Log (191 za)
19 Elder Wood Dowel (51 za)
12 Pile of Incandescent Dust (162 za)
57 Potent Venom Sac (96 za)
5 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (70 za)
30 Large Fang (94 za)
5 Symbol of Control (3443 za)
8 Symbol of Pain (3092 za)
65 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 95084 (Kumulativní cena: 410915)


Level:300

Vytvoř: 54 Mithril Ingot
Vytvoř: 50 Elder Wood Plank
Vytvoř: 20 Elder Torch Handle
Vytvoř: 20 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Mithril Horn
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Vytvoř: 2 Quality Maintenance Oil

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 4 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!