Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T20:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
286640
Očekávaná návratnost
- 35936
Očekávaná koncová cena
250704

65 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
2 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2516 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1033 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2719 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Handgun - Prodáváno za 1322 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
6 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 397 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
286640

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 200 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
286640

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (119 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (183 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Elder Wood Log (32 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (99 za)
Soft Wood Log (16 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Thin Leather Section (28 za)
Coarse Leather Section (33 za)
Pile of Luminous Dust (636 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Small Totem (73 za)
Totem (461 za)
Large Bone (44 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Fang (44 za)
Corrupted Shard (280 za)
Remaining Cost
286640

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide String (42 za)
Bronze Plated Dowel (139 za)
Green Wood Dowel (26 za)
Seasoned Wood Dowel (75 za)
Malign Green Inscription (13 za)
Hearty Iron Plated Inscription (1417 za)
Snowflake (110 za)
Symbol of Pain (1500 za)
Pile of Lucent Crystal (145 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
21 Rawhide String (42 za)
10 Bronze Plated Dowel (139 za)
40 Rawhide Leather Section (18 za)
372 Green Wood Log (13 za)
19 Green Wood Dowel (26 za)
2 Malign Green Inscription (13 za)
80 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 9147 (Kumulativní cena: 9147)


Level: 0

Vytvoř:124 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 21 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 10 Green Longbow Stave
Vytvoř: 10 Rawhide String
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 1 Malign Green Wood Short Bow

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Short Bow

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Mighty Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
294 Soft Wood Log (16 za)
192 Thin Leather Section (28 za)
13 Hearty Iron Plated Inscription (1417 za)
57 Small Totem (73 za)

Cena: 32662 (Kumulativní cena: 41809)


Level: 75

Vytvoř:147 Soft Wood Plank
Vytvoř: 96 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 32 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 32 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hearty Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (119 za)
390 Seasoned Wood Log (80 za)
168 Coarse Leather Section (33 za)
27 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (75 za)
129 Totem (461 za)

Cena: 107709 (Kumulativní cena: 149518)


Level:150

Vytvoř:130 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Steel Ingot
Vytvoř: 28 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Coarse String

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
156 Jug of Water (8 za)
60 Platinum Ore (183 za)
72 Hard Wood Log (99 za)
30 Lump of Primordium (48 za)
52 Pile of Luminous Dust (636 za)
16 Corrupted Shard (280 za)
270 Snowflake (110 za)
8 Symbol of Pain (1500 za)
40 Pile of Lucent Crystal (145 za)

Cena: 105848 (Kumulativní cena: 255366)


Level:225

Vytvoř: 30 Darksteel Ingot
Vytvoř: 24 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Vytvoř: 12 Artisan Maintenance Oil

Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
248 Mithril Ore (40 za)
369 Elder Wood Log (32 za)
57 Potent Venom Sac (54 za)
117 Large Bone (44 za)
30 Large Fang (44 za)

Cena: 31274 (Kumulativní cena: 286640)


Level:300

Vytvoř:124 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!