Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-01T12:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
312587
Očekávaná návratnost
- 24328
Očekávaná koncová cena
288259

5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
19 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1428 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3246 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3668 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
312587

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
312587

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (95 za)
Copper Ore (39 za)
Iron Ore (127 za)
Mithril Ore (69 za)
Platinum Ore (114 za)
Elder Wood Log (113 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (70 za)
Soft Wood Log (31 za)
Seasoned Wood Log (78 za)
Pile of Incandescent Dust (99 za)
Small Venom Sac (41 za)
Potent Venom Sac (37 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Blood (389 za)
Large Fang (41 za)
Charged Shard (998 za)
Pile of Filthy Essence (379 za)
Corrupted Fragment (165 za)
Corrupted Core (99 za)
Remaining Cost
312587

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide String (99 za)
Elder Wood Dowel (114 za)
Green Wood Dowel (17 za)
Knight's Hard Inscription (983 za)
Precise Bronze Plated Inscription (313 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Berserker's Hard Inscription (817 za)
Malign Green Inscription (13 za)
Symbol of Control (3420 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1707 za)
Pile of Lucent Crystal (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Rawhide String (99 za)
26 Bronze Ingot (95 za)
10 Copper Ore (39 za)
1 Lump of Tin (8 za)
312 Green Wood Log (12 za)
19 Green Wood Dowel (17 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (313 za)
1 Malign Green Inscription (13 za)
57 Tiny Scale (7 za)

Cena: 13297 (Kumulativní cena: 13297)


Level: 0

Vytvoř:104 Green Wood Plank
Vytvoř: 82 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Longbow Stave
Vytvoř: 13 Green Torch Handle
Vytvoř: 13 Bronze Torch Head
Vytvoř: 1 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Bronze Horn
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Longbow

Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
297 Iron Ore (127 za)
180 Soft Wood Log (31 za)
27 Honed Soft Inscription (55 za)
72 Small Venom Sac (41 za)

Cena: 47736 (Kumulativní cena: 61033)


Level: 75

Vytvoř: 99 Iron Ingot
Vytvoř: 90 Soft Wood Plank
Vytvoř: 36 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 36 Iron Horn

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Iron Ore (127 za)
171 Seasoned Wood Log (78 za)
38 Lump of Coal (16 za)
57 Vial of Blood (389 za)
16 Charged Shard (998 za)
2 Corrupted Fragment (165 za)
8 Symbol of Control (3420 za)
420 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Pain (1707 za)

Cena: 101869 (Kumulativní cena: 162902)


Level:150

Vytvoř: 57 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Charged Shard (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
116 Platinum Ore (114 za)
174 Hard Wood Log (70 za)
2 Knight's Hard Inscription (983 za)
27 Berserker's Hard Inscription (817 za)
58 Lump of Primordium (48 za)
16 Pile of Filthy Essence (379 za)
8 Symbol of Control (3420 za)
400 Lucent Mote (10 za)

Cena: 89637 (Kumulativní cena: 252539)


Level:225

Vytvoř: 58 Hard Wood Plank
Vytvoř: 58 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Hard Torch Handle
Vytvoř: 27 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Darksteel Horn
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Knight's Hard Wood Warhorn

Level:250

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Hard Wood Torch

Level:275

Objev:

Pile of Filthy Essence (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
158 Mithril Ore (69 za)
204 Elder Wood Log (113 za)
19 Elder Wood Dowel (114 za)
4 Pile of Incandescent Dust (99 za)
102 Potent Venom Sac (37 za)
8 Corrupted Core (99 za)
30 Large Fang (41 za)
8 Symbol of Pain (1707 za)
40 Pile of Lucent Crystal (99 za)

Cena: 60048 (Kumulativní cena: 312587)


Level:300

Vytvoř: 79 Mithril Ingot
Vytvoř: 68 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Elder Torch Handle
Vytvoř: 21 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Mithril Horn
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!