Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-20T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
372530
Očekávaná návratnost
- 16042
Očekávaná koncová cena
356488

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
27 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
10 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 614 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
12 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
9 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 615 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1300 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
37.025.030.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
37.025.030.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (79 za)
Iron Ore (171 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (138 za)
Elder Wood Log (129 za)
Green Wood Log (24 za)
Hard Wood Log (73 za)
Soft Wood Log (79 za)
Seasoned Wood Log (112 za)
Pile of Glittering Dust (82 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (121 za)
Vial of Blood (299 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (75 za)
Large Claw (122 za)
Charged Shard (1323 za)
Pile of Filthy Essence (364 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (378 za)
Remaining Cost
37.025.030.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (343 za)
Hard Torch Handle (334 za)
Elder Wood Dowel (49 za)
Green Wood Dowel (35 za)
Knight's Hard Inscription (781 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1204 za)
Honed Soft Inscription (99 za)
Rampager's Hard Inscription (824 za)
Symbol of Control (3277 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (2484 za)
Pile of Lucent Crystal (93 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
10 Bronze Plated Dowel (343 za)
120 Copper Ore (79 za)
11 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (24 za)
19 Green Wood Dowel (35 za)
4 Pile of Glittering Dust (82 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Claw (9 za)

Cena: 19112 (Kumulativní cena: 19112)


Level: 0

Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 42 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 12 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 10 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
297 Iron Ore (171 za)
180 Soft Wood Log (79 za)
27 Honed Soft Inscription (99 za)
72 Small Claw (75 za)

Cena: 73080 (Kumulativní cena: 92192)


Level: 75

Vytvoř: 99 Iron Ingot
Vytvoř: 90 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Torch Handle
Vytvoř: 27 Iron Torch Head
Vytvoř: 9 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Iron Horn

Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Torch

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
114 Iron Ore (171 za)
171 Seasoned Wood Log (112 za)
38 Lump of Coal (16 za)
57 Vial of Blood (299 za)
16 Charged Shard (1323 za)
2 Corrupted Fragment (378 za)
8 Symbol of Control (3277 za)
420 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Pain (2484 za)

Cena: 113605 (Kumulativní cena: 205797)


Level:150

Vytvoř: 57 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Hard Torch Handle (334 za)
116 Platinum Ore (138 za)
162 Hard Wood Log (73 za)
2 Knight's Hard Inscription (781 za)
27 Rampager's Hard Inscription (824 za)
58 Lump of Primordium (48 za)
16 Pile of Filthy Essence (364 za)
8 Symbol of Control (3277 za)
40 Pile of Lucent Crystal (93 za)

Cena: 90856 (Kumulativní cena: 296653)


Level:225

Vytvoř: 58 Darksteel Ingot
Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 27 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 27 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Darksteel Torch Head
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Knight's Hard Wood Torch

Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
188 Mithril Ore (48 za)
258 Elder Wood Log (129 za)
19 Elder Wood Dowel (49 za)
12 Berserker's Mithril Plated Inscription (1204 za)
87 Potent Venom Sac (121 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
30 Large Claw (122 za)
1 Symbol of Control (3277 za)
5 Pile of Lucent Crystal (93 za)

Cena: 75664 (Kumulativní cena: 372317)


Level:300

Vytvoř: 94 Mithril Ingot
Vytvoř: 86 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Mithril Horn
Vytvoř: 14 Elder Torch Handle
Vytvoř: 14 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Berserker's Elder Wood Torch

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!