Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-11-27T13:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
281654
Očekávaná návratnost
- 18338
Očekávaná koncová cena
263316

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
9 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
10 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1489 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1488 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28.016.054.20000000001164

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
28.016.054.20000000001164

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Iron Ore (139 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (120 za)
Elder Wood Log (117 za)
Green Wood Log (9 za)
Hard Wood Log (55 za)
Soft Wood Log (32 za)
Seasoned Wood Log (99 za)
Pile of Glittering Dust (47 za)
Pile of Shimmering Dust (158 za)
Pile of Incandescent Dust (95 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (21 za)
Tiny Scale (8 za)
Vial of Thick Blood (265 za)
Large Bone (24 za)
Bone Shard (46 za)
Heavy Bone (216 za)
Large Claw (20 za)
Small Fang (58 za)
Charged Shard (695 za)
Pile of Filthy Essence (249 za)
Corrupted Fragment (225 za)
Corrupted Core (106 za)
Remaining Cost
28.016.054.20000000001164

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (200 za)
Elder Wood Dowel (110 za)
Green Wood Dowel (20 za)
Soft Wood Dowel (14 za)
Strong Seasoned Inscription (600 za)
Symbol of Control (3100 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1537 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
10 Bronze Plated Dowel (200 za)
120 Copper Ore (48 za)
11 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (9 za)
19 Green Wood Dowel (20 za)
4 Pile of Glittering Dust (47 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (8 za)

Cena: 10870 (Kumulativní cena: 10870)


Level: 0

Vytvoř: 81 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 12 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 10 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
249 Iron Ore (139 za)
148 Soft Wood Log (32 za)
19 Soft Wood Dowel (14 za)
4 Pile of Shimmering Dust (158 za)
72 Bone Shard (46 za)
57 Small Fang (58 za)

Cena: 46911 (Kumulativní cena: 57781)


Level: 75

Vytvoř: 83 Iron Ingot
Vytvoř: 74 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Iron Horn
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Vigorous Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Soft Wood Torch


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
162 Iron Ore (139 za)
162 Seasoned Wood Log (99 za)
54 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (600 za)
16 Charged Shard (695 za)
1 Corrupted Fragment (225 za)
8 Symbol of Control (3100 za)
410 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1537 za)

Cena: 97402 (Kumulativní cena: 155183)


Level:150

Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 27 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Objev:

Charged Shard (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Platinum Ore (120 za)
189 Hard Wood Log (55 za)
42 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (265 za)
16 Pile of Filthy Essence (249 za)
6 Heavy Bone (216 za)
8 Symbol of Control (3100 za)
400 Lucent Mote (10 za)

Cena: 71676 (Kumulativní cena: 226859)


Level:225

Vytvoř: 63 Hard Wood Plank
Vytvoř: 42 Darksteel Ingot
Vytvoř: 21 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 21 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Carrion Hard Wood Warhorn

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Pile of Filthy Essence (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
156 Mithril Ore (53 za)
204 Elder Wood Log (117 za)
19 Elder Wood Dowel (110 za)
4 Pile of Incandescent Dust (95 za)
30 Potent Venom Sac (21 za)
8 Corrupted Core (106 za)
15 Large Bone (24 za)
87 Large Claw (20 za)
8 Symbol of Pain (1537 za)
40 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 54520 (Kumulativní cena: 281379)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 68 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 21 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!