Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-24T20:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
333868
Očekávaná návratnost
- 21167
Očekávaná koncová cena
312701

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 932 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
7 Honed Splint Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Legplates - Prodáváno za 1032 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Coat - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 788 za pomocí Max Buyout
3 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 936 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 284 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1298 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 691 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 534 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 327 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 703 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 768 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
333868

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
333868

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (181 za)
Iron Ore (192 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (161 za)
Jute Scrap (103 za)
Wool Scrap (309 za)
Cotton Scrap (150 za)
Linen Scrap (145 za)
Silk Scrap (20 za)
Full Venom Sac (551 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Large Scale (80 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thick Blood (557 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (453 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (60 za)
Sharp Claw (574 za)
Large Claw (81 za)
Large Fang (77 za)
Onyx Core (199 za)
Molten Shard (1993 za)
Molten Core (156 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
333868

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (307 za)
Bronze Helmet Casing (87 za)
Bronze Chain Boot Lining (150 za)
Bronze Pauldron Lining (90 za)
Bronze Chain Glove Lining (158 za)
Bronze Chain Boot Panel (300 za)
Bronze Pauldron Casing (220 za)
Iron Scale Boot Lining (541 za)
Iron Scale Boot Panel (1054 za)
Iron Casque Lining (1037 za)
Iron Pauldron Lining (516 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (165 za)
Steel Splint Helmet Lining (585 za)
Steel Splint Helmet Casing (468 za)
Darksteel Boot Casing (638 za)
Darksteel Pauldron Casing (626 za)
Mighty Jute Insignia (136 za)
Precise Jute Insignia (125 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (100 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (275 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (325 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (273 za)
Healing Jute Insignia (127 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1443 za)
Strong Wool Insignia (489 za)
Honed Wool Insignia (504 za)
Honed Cotton Insignia (1423 za)
Strong Cotton Insignia (1155 za)
Hearty Cotton Insignia (1398 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1813 za)
Hunter's Cotton Insignia (964 za)
Vigorous Cotton Insignia (1081 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
Berserker's Linen Insignia (1570 za)
Cleric's Linen Insignia (1969 za)
Rampager's Linen Insignia (1599 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2950 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
Berserker's Silk Insignia (299 za)
Rampager's Silk Insignia (240 za)
Cleric's Silk Insignia (302 za)
Ravaging Cotton Insignia (880 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (284 za)
Malign Jute Insignia (57 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (274 za)
Ravaging Wool Insignia (408 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1498 za)
Hearty Wool Insignia (504 za)
Assassin's Linen Insignia (1567 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5807 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4921 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4977 za)
Knight's Linen Insignia (874 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5798 za)
Rejuvenating Wool Insignia (414 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1243 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7986 za)
Wool Patch (1227 za)
Jute Patch (286 za)
Charm of Potence (3248 za)
Pile of Lucent Crystal (106 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bronze Helmet Lining (307 za)
6 Bronze Helmet Casing (87 za)
4 Bronze Chain Boot Lining (150 za)
9 Bronze Pauldron Lining (90 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (158 za)
5 Bronze Chain Boot Panel (300 za)
9 Bronze Pauldron Casing (220 za)
21 Bronze Ingot (181 za)
50 Jute Scrap (103 za)
16 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (136 za)
3 Precise Jute Insignia (125 za)
3 Resilient Jute Insignia (130 za)
4 Vital Jute Insignia (100 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (275 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (325 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (273 za)
3 Healing Jute Insignia (127 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (284 za)
4 Malign Jute Insignia (57 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (274 za)
6 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Tiny Totem (9 za)
8 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (8 za)
1 Jute Patch (286 za)

Cena: 18866 (Kumulativní cena: 18866)


Level: 0

Vytvoř: 25 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 3 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 6 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Scale Boot Lining (541 za)
1 Iron Scale Boot Panel (1054 za)
4 Iron Casque Lining (1037 za)
1 Iron Pauldron Lining (516 za)
132 Iron Ore (192 za)
44 Wool Scrap (309 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1443 za)
4 Strong Wool Insignia (489 za)
3 Honed Wool Insignia (504 za)
3 Ravaging Wool Insignia (408 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1498 za)
3 Hearty Wool Insignia (504 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (414 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1500 za)
8 Small Claw (60 za)
1 Wool Patch (1227 za)

Cena: 66909 (Kumulativní cena: 85775)


Level: 75

Vytvoř: 44 Iron Ingot
Vytvoř: 22 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 6 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Iron Casque Lining
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Gauntlet Lining (165 za)
1 Steel Splint Helmet Lining (585 za)
3 Steel Splint Helmet Casing (468 za)
114 Iron Ore (192 za)
80 Cotton Scrap (150 za)
38 Lump of Coal (16 za)
25 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1423 za)
4 Strong Cotton Insignia (1155 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1398 za)
10 Honed Embroidered Cotton Insignia (1813 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (964 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1081 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (880 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1243 za)
3 Totem (453 za)

Cena: 79615 (Kumulativní cena: 165390)


Level:150

Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 6 Honed Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Casing (638 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (626 za)
64 Platinum Ore (161 za)
66 Linen Scrap (145 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1969 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1599 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1567 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5807 za)
3 Knight's Linen Insignia (874 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5798 za)
32 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (551 za)
3 Vial of Thick Blood (557 za)
2 Molten Shard (1993 za)
3 Sharp Claw (574 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (7986 za)
1 Charm of Potence (3248 za)
4 Pile of Lucent Crystal (106 za)

Cena: 98430 (Kumulativní cena: 263820)


Level:225

Vytvoř: 33 Bolt of Linen
Vytvoř: 32 Darksteel Ingot
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
102 Mithril Ore (48 za)
135 Silk Scrap (20 za)
32 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2950 za)
6 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
4 Berserker's Silk Insignia (299 za)
3 Rampager's Silk Insignia (240 za)
1 Cleric's Silk Insignia (302 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4921 za)
1 Knight's Intricate Silk Insignia (4977 za)
3 Potent Venom Sac (91 za)
3 Large Scale (80 za)
1 Onyx Core (199 za)
1 Molten Core (156 za)
1 Corrupted Core (50 za)
12 Large Claw (81 za)
3 Large Fang (77 za)
3 Charm of Potence (3248 za)
12 Pile of Lucent Crystal (106 za)

Cena: 70048 (Kumulativní cena: 333868)


Level:300

Vytvoř: 51 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 1 Mithril Legging Panel
Vytvoř: 1 Mithril Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Mithril Chestplate Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Chestplate Padding (1)
Mithril Chestplate Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:375

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!