Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T08:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
343721
Očekávaná návratnost
- 17008
Očekávaná koncová cena
326713

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Legplates - Prodáváno za 2652 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1295 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
343721

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
343721

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (80 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (182 za)
Jute Scrap (77 za)
Wool Scrap (249 za)
Cotton Scrap (92 za)
Linen Scrap (220 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Scale (621 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (599 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (112 za)
Totem (575 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (44 za)
Small Fang (108 za)
Charged Fragment (449 za)
Onyx Sliver (195 za)
Onyx Fragment (1679 za)
Onyx Shard (4049 za)
Onyx Core (487 za)
Molten Sliver (400 za)
Molten Shard (4050 za)
Molten Core (127 za)
Corrupted Fragment (530 za)
Corrupted Core (236 za)
Remaining Cost
343721

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (82 za)
Bronze Chain Boot Lining (115 za)
Bronze Pauldron Lining (73 za)
Bronze Chain Glove Lining (140 za)
Bronze Chain Boot Panel (300 za)
Bronze Pauldron Casing (198 za)
Bronze Chain Glove Panel (307 za)
Iron Casque Casing (448 za)
Darksteel Pauldron Casing (699 za)
Darksteel Helmet Lining (799 za)
Darksteel Helmet Casing (268 za)
Darksteel Pauldron Lining (400 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Resilient Jute Insignia (124 za)
Vital Jute Insignia (125 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (299 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1221 za)
Healing Jute Insignia (116 za)
Hunter's Wool Insignia (580 za)
Strong Wool Insignia (500 za)
Honed Wool Insignia (524 za)
Honed Cotton Insignia (1793 za)
Strong Cotton Insignia (1559 za)
Hearty Cotton Insignia (1712 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3397 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3588 za)
Vigorous Cotton Insignia (1048 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3390 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3336 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3388 za)
Berserker's Linen Insignia (1542 za)
Cleric's Linen Insignia (1995 za)
Rampager's Linen Insignia (1568 za)
Assassin's Silk Insignia (218 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2218 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (2221 za)
Berserker's Silk Insignia (260 za)
Valkyrie Silk Insignia (259 za)
Rampager's Silk Insignia (219 za)
Knight's Silk Insignia (259 za)
Carrion Silk Insignia (259 za)
Cleric's Silk Insignia (254 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3466 za)
Malign Jute Insignia (130 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (259 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1140 za)
Hearty Wool Insignia (578 za)
Assassin's Linen Insignia (1571 za)
Carrion Linen Insignia (1249 za)
Valkyrie Linen Insignia (1256 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1524 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3416 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
Wool Patch (892 za)
Jute Patch (238 za)
Snowflake (96 za)
Lucent Mote (12 za)
Charm of Potence (2294 za)
Pile of Lucent Crystal (96 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (82 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (115 za)
9 Bronze Pauldron Lining (73 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (140 za)
1 Bronze Chain Boot Panel (300 za)
9 Bronze Pauldron Casing (198 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (307 za)
30 Copper Ore (80 za)
3 Lump of Tin (8 za)
70 Jute Scrap (77 za)
16 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Precise Jute Insignia (110 za)
1 Resilient Jute Insignia (124 za)
1 Vital Jute Insignia (125 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (299 za)
2 Healing Jute Insignia (116 za)
2 Malign Jute Insignia (130 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (259 za)
11 Tiny Venom Sac (8 za)
20 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Totem (6 za)
17 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
4 Jute Patch (238 za)

Cena: 15233 (Kumulativní cena: 15233)


Level: 0

Vytvoř: 35 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 8 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Casing (448 za)
99 Iron Ore (197 za)
62 Wool Scrap (249 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1221 za)
1 Hunter's Wool Insignia (580 za)
4 Strong Wool Insignia (500 za)
2 Honed Wool Insignia (524 za)
4 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1140 za)
1 Hearty Wool Insignia (578 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
3 Small Totem (112 za)
1 Charged Fragment (449 za)
2 Onyx Sliver (195 za)
1 Molten Sliver (400 za)
24 Small Claw (44 za)
3 Small Fang (108 za)
3 Wool Patch (892 za)
30 Lucent Mote (12 za)
3 Charm of Potence (2294 za)

Cena: 60085 (Kumulativní cena: 75318)


Level: 75

Vytvoř: 33 Iron Ingot
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Iron Casque Lining
Vytvoř: 7 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Objev:

Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Molten Sliver (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Charged Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
93 Iron Ore (197 za)
80 Cotton Scrap (92 za)
31 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1793 za)
3 Strong Cotton Insignia (1559 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1712 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3397 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3588 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1048 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3390 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3336 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3388 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3466 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1524 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3416 za)
3 Scale (621 za)
3 Vial of Blood (599 za)
3 Totem (575 za)
1 Onyx Fragment (1679 za)
1 Corrupted Fragment (530 za)
70 Snowflake (96 za)
20 Lucent Mote (12 za)
2 Charm of Potence (2294 za)

Cena: 85342 (Kumulativní cena: 160660)


Level:150

Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 31 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Pauldron Casing (699 za)
1 Darksteel Helmet Lining (799 za)
2 Darksteel Helmet Casing (268 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (400 za)
76 Platinum Ore (182 za)
52 Linen Scrap (220 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1542 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1995 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1568 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1571 za)
2 Carrion Linen Insignia (1249 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1256 za)
38 Lump of Primordium (48 za)
2 Onyx Shard (4049 za)
2 Molten Shard (4050 za)
5 Giver's Embroidered Linen Insignia (9994 za)
2 Charm of Potence (2294 za)
8 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 129514 (Kumulativní cena: 290174)


Level:225

Vytvoř: 38 Darksteel Ingot
Vytvoř: 26 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
80 Mithril Ore (41 za)
105 Silk Scrap (21 za)
25 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (218 za)
4 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2029 za)
3 Knight's Embroidered Silk Insignia (2218 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (2221 za)
2 Berserker's Silk Insignia (260 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (259 za)
4 Rampager's Silk Insignia (219 za)
1 Knight's Silk Insignia (259 za)
1 Carrion Silk Insignia (259 za)
4 Cleric's Silk Insignia (254 za)
1 Onyx Core (487 za)
7 Molten Core (127 za)
1 Corrupted Core (236 za)
9 Charm of Potence (2294 za)
36 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 53451 (Kumulativní cena: 343625)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 35 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:375

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!