Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-20T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
331591
Očekávaná návratnost
- 23103
Očekávaná koncová cena
308488

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 766 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 584 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Legplates - Prodáváno za 1421 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 346 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1303 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Chestplate - Prodáváno za 1715 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1194 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 946 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 945 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 772 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
33.015.091.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
33.015.091.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (83 za)
Iron Ore (170 za)
Mithril Ore (47 za)
Platinum Ore (139 za)
Jute Scrap (79 za)
Wool Scrap (253 za)
Cotton Scrap (136 za)
Linen Scrap (149 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (71 za)
Potent Venom Sac (132 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (380 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (377 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (9 za)
Sharp Claw (607 za)
Large Claw (137 za)
Small Fang (112 za)
Sharp Fang (270 za)
Onyx Core (80 za)
Molten Shard (1650 za)
Molten Core (63 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
33.015.091.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (83 za)
Bronze Chain Boot Lining (111 za)
Bronze Pauldron Lining (93 za)
Bronze Chain Glove Lining (123 za)
Bronze Chain Boot Panel (300 za)
Bronze Pauldron Casing (200 za)
Bronze Chain Glove Panel (275 za)
Iron Casque Casing (400 za)
Steel Splint Boot Casing (1000 za)
Steel Splint Boot Lining (139 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (130 za)
Darksteel Helmet Casing (112 za)
Mithril Helmet Lining (152 za)
Mighty Jute Insignia (115 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Resilient Jute Insignia (119 za)
Vital Jute Insignia (120 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (304 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (263 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1204 za)
Vigorous Wool Insignia (669 za)
Healing Jute Insignia (110 za)
Hunter's Wool Insignia (650 za)
Strong Wool Insignia (523 za)
Honed Wool Insignia (567 za)
Honed Cotton Insignia (1399 za)
Strong Cotton Insignia (1280 za)
Hearty Cotton Insignia (1267 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3121 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3202 za)
Hunter's Cotton Insignia (899 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3133 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3060 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3163 za)
Berserker's Linen Insignia (1865 za)
Cleric's Linen Insignia (1978 za)
Rampager's Linen Insignia (1723 za)
Assassin's Silk Insignia (346 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (3126 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3139 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (3120 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (3137 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3128 za)
Berserker's Silk Insignia (397 za)
Valkyrie Silk Insignia (339 za)
Rampager's Silk Insignia (397 za)
Carrion Silk Insignia (339 za)
Cleric's Silk Insignia (408 za)
Ravaging Cotton Insignia (957 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3196 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (270 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1659 za)
Hearty Wool Insignia (587 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1561 za)
Assassin's Linen Insignia (1675 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4537 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4729 za)
Carrion Linen Insignia (1008 za)
Knight's Linen Insignia (1059 za)
Rejuvenating Wool Insignia (514 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3158 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7467 za)
Jute Patch (236 za)
Snowflake (86 za)
Charm of Potence (3813 za)
Pile of Lucent Crystal (92 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (83 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (111 za)
4 Bronze Pauldron Lining (93 za)
3 Bronze Chain Glove Lining (123 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (300 za)
6 Bronze Pauldron Casing (200 za)
5 Bronze Chain Glove Panel (275 za)
30 Copper Ore (83 za)
3 Lump of Tin (8 za)
68 Jute Scrap (79 za)
18 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (115 za)
2 Precise Jute Insignia (110 za)
2 Resilient Jute Insignia (119 za)
2 Vital Jute Insignia (120 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (304 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (263 za)
2 Healing Jute Insignia (110 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (270 za)
25 Tiny Venom Sac (5 za)
13 Vial of Weak Blood (8 za)
6 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (9 za)
4 Jute Patch (236 za)

Cena: 16054 (Kumulativní cena: 16054)


Level: 0

Vytvoř: 34 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Gauntlets

Level: 25

Vytvoř: 8 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Casque Casing (400 za)
114 Iron Ore (170 za)
78 Wool Scrap (253 za)
25 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1204 za)
1 Vigorous Wool Insignia (669 za)
1 Hunter's Wool Insignia (650 za)
4 Strong Wool Insignia (523 za)
1 Honed Wool Insignia (567 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1659 za)
1 Hearty Wool Insignia (587 za)
4 Hearty Embroidered Wool Insignia (1561 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (514 za)
3 Small Venom Sac (71 za)
9 Small Fang (112 za)

Cena: 60875 (Kumulativní cena: 76929)


Level: 75

Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 38 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Iron Casque Lining
Vytvoř: 8 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Boot Casing (1000 za)
2 Steel Splint Boot Lining (139 za)
1 Steel Splint Gauntlet Lining (130 za)
102 Iron Ore (170 za)
88 Cotton Scrap (136 za)
34 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1399 za)
2 Strong Cotton Insignia (1280 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1267 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3121 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3202 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (899 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3133 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3060 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3163 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (957 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3196 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3158 za)
6 Vial of Blood (380 za)
12 Totem (377 za)
70 Snowflake (86 za)

Cena: 78427 (Kumulativní cena: 155356)


Level:150

Vytvoř: 44 Bolt of Cotton
Vytvoř: 34 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Darksteel Helmet Casing (112 za)
74 Platinum Ore (139 za)
68 Linen Scrap (149 za)
26 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1865 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1978 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1723 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1675 za)
1 Carrion Linen Insignia (1008 za)
1 Knight's Linen Insignia (1059 za)
37 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (1650 za)
9 Sharp Claw (607 za)
3 Sharp Fang (270 za)
6 Giver's Embroidered Linen Insignia (7467 za)
1 Charm of Potence (3813 za)
4 Pile of Lucent Crystal (92 za)

Cena: 102102 (Kumulativní cena: 257458)


Level:225

Vytvoř: 37 Darksteel Ingot
Vytvoř: 34 Bolt of Linen
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Chestplate Padding (1)
Darksteel Chestplate Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mithril Helmet Lining (152 za)
86 Mithril Ore (47 za)
126 Silk Scrap (19 za)
27 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (346 za)
1 Assassin's Embroidered Silk Insignia (3126 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3139 za)
4 Rampager's Embroidered Silk Insignia (3120 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (3137 za)
1 Carrion Embroidered Silk Insignia (3128 za)
4 Berserker's Silk Insignia (397 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (339 za)
2 Rampager's Silk Insignia (397 za)
1 Carrion Silk Insignia (339 za)
1 Cleric's Silk Insignia (408 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4537 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4729 za)
6 Potent Venom Sac (132 za)
1 Onyx Core (80 za)
1 Molten Core (63 za)
1 Corrupted Core (50 za)
3 Large Claw (137 za)
3 Charm of Potence (3813 za)
12 Pile of Lucent Crystal (92 za)

Cena: 74216 (Kumulativní cena: 331674)


Level:300

Vytvoř: 43 Mithril Ingot
Vytvoř: 42 Bolt of Silk
Vytvoř: 13 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 12 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!