Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T19:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
248092
Očekávaná návratnost
- 21561
Očekávaná koncová cena
226531

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Legs - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Legs - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Legs - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Chestplate - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Legplates - Prodáváno za 2938 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1244 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1371 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Scale Legs - Prodáváno za 776 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Legs - Prodáváno za 693 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Coat - Prodáváno za 422 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Linen Patch - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
248092

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
248092

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (73 za)
Copper Ore (29 za)
Iron Ore (47 za)
Mithril Ore (55 za)
Platinum Ore (66 za)
Jute Scrap (95 za)
Thick Leather Section (63 za)
Rugged Leather Section (403 za)
Wool Scrap (291 za)
Cotton Scrap (38 za)
Linen Scrap (114 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Potent Venom Sac (23 za)
Tiny Scale (8 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (652 za)
Heavy Bone (575 za)
Large Claw (25 za)
Large Fang (24 za)
Remaining Cost
248092

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Chain Legging Lining (141 za)
Bronze Helmet Lining (300 za)
Bronze Helmet Casing (4 za)
Bronze Pauldron Lining (118 za)
Bronze Chain Boot Panel (100 za)
Bronze Pauldron Casing (29 za)
Bronze Chain Glove Panel (112 za)
Iron Scale Armguard Panel (228 za)
Iron Scale Armguard Lining (493 za)
Iron Pauldron Lining (478 za)
Darksteel Boot Casing (239 za)
Darksteel Pauldron Casing (200 za)
Mithril Boot Casing (191 za)
Mithril Helmet Casing (97 za)
Mighty Jute Insignia (138 za)
Precise Jute Insignia (132 za)
Resilient Jute Insignia (140 za)
Vital Jute Insignia (165 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (170 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (228 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (190 za)
Healing Jute Insignia (141 za)
Hunter's Wool Insignia (658 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (675 za)
Strong Wool Insignia (602 za)
Honed Wool Insignia (599 za)
Honed Cotton Insignia (1833 za)
Strong Cotton Insignia (1671 za)
Hearty Cotton Insignia (1825 za)
Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
Vigorous Cotton Insignia (1057 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2755 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (5712 za)
Berserker's Linen Insignia (827 za)
Rampager's Linen Insignia (1545 za)
Assassin's Silk Insignia (87 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (888 za)
Berserker's Silk Insignia (122 za)
Rampager's Silk Insignia (88 za)
Knight's Silk Insignia (145 za)
Cleric's Silk Insignia (144 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (189 za)
Malign Jute Insignia (141 za)
Ravaging Wool Insignia (654 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (820 za)
Hearty Wool Insignia (643 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (866 za)
Assassin's Linen Insignia (1590 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (5545 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1545 za)
Carrion Linen Insignia (1643 za)
Knight's Linen Insignia (1700 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5689 za)
Rejuvenating Wool Insignia (600 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1810 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (167 za)
Jute Patch (145 za)
Silk Patch (986 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Chain Legging Lining (141 za)
5 Bronze Helmet Lining (300 za)
5 Bronze Helmet Casing (4 za)
6 Bronze Pauldron Lining (118 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (100 za)
6 Bronze Pauldron Casing (29 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (112 za)
24 Bronze Ingot (73 za)
10 Copper Ore (29 za)
1 Lump of Tin (8 za)
40 Jute Scrap (95 za)
16 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (138 za)
3 Precise Jute Insignia (132 za)
1 Resilient Jute Insignia (140 za)
2 Vital Jute Insignia (165 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (170 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (228 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (190 za)
3 Healing Jute Insignia (141 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (189 za)
2 Malign Jute Insignia (141 za)
11 Tiny Venom Sac (8 za)
14 Tiny Scale (8 za)
11 Vial of Weak Blood (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (167 za)
3 Jute Patch (145 za)

Cena: 12934 (Kumulativní cena: 12934)


Level: 0

Vytvoř: 20 Bolt of Jute
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 8 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Chain Leggings Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Scale Armguard Panel (228 za)
2 Iron Scale Armguard Lining (493 za)
5 Iron Pauldron Lining (478 za)
162 Iron Ore (47 za)
38 Wool Scrap (291 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (658 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (675 za)
3 Strong Wool Insignia (602 za)
4 Honed Wool Insignia (599 za)
2 Ravaging Wool Insignia (654 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (820 za)
3 Hearty Wool Insignia (643 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (866 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (600 za)

Cena: 40224 (Kumulativní cena: 53158)


Level: 75

Vytvoř: 54 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 7 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Legging Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Legging Panel
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Legging Lining (1)
Iron Scale Legging Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Legging Lining (1)
Iron Scale Legging Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
135 Iron Ore (47 za)
80 Cotton Scrap (38 za)
45 Lump of Coal (16 za)
30 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1833 za)
2 Strong Cotton Insignia (1671 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1825 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1057 za)
11 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2755 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1810 za)
6 Vial of Blood (652 za)

Cena: 66870 (Kumulativní cena: 120028)


Level:150

Vytvoř: 45 Steel Ingot
Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Steel Splint Legging Lining
Vytvoř: 1 Steel Splint Legging Panel
Vytvoř: 1 Steel Splint Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Steel Splint Chestplate Panel
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Legging Lining (1)
Steel Splint Legging Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Chestplate Padding (1)
Steel Splint Chestplate Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Boot Casing (239 za)
4 Darksteel Pauldron Casing (200 za)
86 Platinum Ore (66 za)
20 Rugged Leather Section (403 za)
68 Linen Scrap (114 za)
55 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (5712 za)
6 Berserker's Linen Insignia (827 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1545 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1590 za)
4 Rampager's Embroidered Linen Insignia (5545 za)
2 Carrion Linen Insignia (1643 za)
1 Knight's Linen Insignia (1700 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5689 za)
43 Lump of Primordium (48 za)
8 Heavy Bone (575 za)

Cena: 98398 (Kumulativní cena: 218426)


Level:225

Vytvoř: 43 Darksteel Ingot
Vytvoř: 34 Bolt of Linen
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Panel
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Chestplate Padding (1)
Darksteel Chestplate Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Mithril Boot Casing (191 za)
1 Mithril Helmet Casing (97 za)
82 Mithril Ore (55 za)
40 Thick Leather Section (63 za)
138 Silk Scrap (30 za)
56 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (87 za)
4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (888 za)
4 Berserker's Silk Insignia (122 za)
2 Rampager's Silk Insignia (88 za)
2 Knight's Silk Insignia (145 za)
1 Cleric's Silk Insignia (144 za)
5 Rampager's Intricate Silk Insignia (1545 za)
30 Potent Venom Sac (23 za)
11 Large Claw (25 za)
15 Large Fang (24 za)
1 Silk Patch (986 za)

Cena: 29666 (Kumulativní cena: 248092)


Level:300

Vytvoř: 46 Bolt of Silk
Vytvoř: 41 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 9 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 7 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 1 Mithril Legging Panel
Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!