Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
191724
Očekávaná návratnost
- 30726
Očekávaná koncová cena
160998

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 368 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Gloves - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 379 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 495 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 434 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 679 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 384 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1356 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Boots - Prodáváno za 3417 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1799 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 2319 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 2176 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 1025 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 388 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 506 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Linen Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
191724

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
191724

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (88 za)
Iron Ore (102 za)
Mithril Ore (55 za)
Platinum Ore (159 za)
Jute Scrap (29 za)
Thick Leather Section (42 za)
Coarse Leather Section (58 za)
Rugged Leather Section (201 za)
Wool Scrap (98 za)
Cotton Scrap (20 za)
Bolt of Cotton (21 za)
Linen Scrap (74 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (61 za)
Full Venom Sac (405 za)
Potent Venom Sac (73 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (75 za)
Smooth Scale (376 za)
Large Scale (72 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Vial of Blood (330 za)
Vial of Thick Blood (427 za)
Vial of Potent Blood (98 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (75 za)
Totem (302 za)
Large Bone (81 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (86 za)
Large Fang (78 za)
Engraved Totem (380 za)
Remaining Cost
191724

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (38 za)
Bronze Pauldron Lining (38 za)
Bronze Pauldron Casing (50 za)
Bronze Chain Glove Panel (134 za)
Iron Pauldron Casing (501 za)
Iron Casque Lining (375 za)
Iron Casque Casing (244 za)
Steel Splint Helmet Lining (96 za)
Precise Jute Insignia (48 za)
Vital Jute Insignia (85 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (124 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (133 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (119 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (573 za)
Vigorous Wool Insignia (359 za)
Healing Jute Insignia (52 za)
Hunter's Wool Insignia (358 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (550 za)
Strong Wool Insignia (301 za)
Honed Wool Insignia (345 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (557 za)
Honed Cotton Insignia (924 za)
Strong Cotton Insignia (888 za)
Hearty Cotton Insignia (891 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2557 za)
Hunter's Cotton Insignia (699 za)
Vigorous Cotton Insignia (699 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2564 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2648 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2732 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3988 za)
Berserker's Linen Insignia (1053 za)
Cleric's Linen Insignia (957 za)
Rampager's Linen Insignia (1251 za)
Ravaging Cotton Insignia (698 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (112 za)
Hearty Wool Insignia (268 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (550 za)
Assassin's Linen Insignia (1298 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4146 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3983 za)
Carrion Linen Insignia (1329 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3964 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4108 za)
Rejuvenating Wool Insignia (295 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (563 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (750 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2272 za)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (2692 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
Wool Patch (47 za)
Jute Patch (76 za)
Silk Patch (748 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Bronze Helmet Casing (38 za)
7 Bronze Pauldron Lining (38 za)
10 Bronze Pauldron Casing (50 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (134 za)
14 Bronze Ingot (88 za)
84 Jute Scrap (29 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Precise Jute Insignia (48 za)
3 Vital Jute Insignia (85 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (124 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (133 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (119 za)
1 Healing Jute Insignia (52 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (112 za)
20 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (8 za)
12 Vial of Weak Blood (8 za)
6 Tiny Totem (8 za)
9 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (74 za)
1 Jute Patch (76 za)

Cena: 6693 (Kumulativní cena: 6693)


Level: 0

Vytvoř: 42 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 3 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Pauldron Casing (501 za)
1 Iron Casque Lining (375 za)
2 Iron Casque Casing (244 za)
78 Iron Ore (102 za)
80 Wool Scrap (98 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (573 za)
1 Vigorous Wool Insignia (359 za)
1 Hunter's Wool Insignia (358 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (550 za)
2 Strong Wool Insignia (301 za)
2 Honed Wool Insignia (345 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (557 za)
3 Hearty Wool Insignia (268 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (550 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (295 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (563 za)
26 Small Venom Sac (61 za)
3 Small Scale (75 za)
3 Vial of Thin Blood (72 za)
3 Small Totem (75 za)
3 Wool Patch (47 za)

Cena: 27964 (Kumulativní cena: 34657)


Level: 75

Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 26 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Helmet Lining (96 za)
111 Iron Ore (102 za)
20 Coarse Leather Section (58 za)
40 Cotton Scrap (20 za)
24 Bolt of Cotton (21 za)
37 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (924 za)
3 Strong Cotton Insignia (888 za)
4 Hearty Cotton Insignia (891 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2557 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (699 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (699 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2564 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2648 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2732 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (698 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (750 za)
3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2272 za)
3 Vial of Blood (330 za)
17 Totem (302 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (2692 za)

Cena: 51781 (Kumulativní cena: 86438)


Level:150

Vytvoř: 37 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Bolt of Cotton
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (159 za)
20 Rugged Leather Section (201 za)
88 Linen Scrap (74 za)
48 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3988 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1053 za)
3 Cleric's Linen Insignia (957 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1251 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1298 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4146 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3983 za)
1 Carrion Linen Insignia (1329 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3964 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4108 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (405 za)
19 Smooth Scale (376 za)
3 Vial of Thick Blood (427 za)
11 Engraved Totem (380 za)

Cena: 70895 (Kumulativní cena: 157333)


Level:225

Vytvoř: 44 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
80 Mithril Ore (55 za)
160 Thick Leather Section (42 za)
192 Silk Scrap (19 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
35 Potent Venom Sac (73 za)
95 Large Scale (72 za)
12 Vial of Potent Blood (98 za)
8 Large Bone (81 za)
12 Large Claw (86 za)
8 Large Fang (78 za)
1 Silk Patch (748 za)

Cena: 34391 (Kumulativní cena: 191724)


Level:300

Vytvoř: 64 Bolt of Silk
Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!