Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-05-25T07:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
338128
Očekávaná návratnost
- 20626
Očekávaná koncová cena
317502

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 853 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 902 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1483 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1197 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 916 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 734 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
33.081.028.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
33.081.028.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (80 za)
Iron Ore (183 za)
Mithril Ore (76 za)
Platinum Ore (125 za)
Jute Scrap (75 za)
Thick Leather Section (39 za)
Wool Scrap (224 za)
Cotton Scrap (94 za)
Linen Scrap (211 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (374 za)
Full Venom Sac (588 za)
Potent Venom Sac (96 za)
Tiny Scale (15 za)
Scale (673 za)
Smooth Scale (263 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (132 za)
Vial of Blood (608 za)
Vial of Thick Blood (563 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (99 za)
Totem (571 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (74 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (74 za)
Claw (368 za)
Sharp Claw (584 za)
Large Claw (96 za)
Fang (639 za)
Sharp Fang (260 za)
Large Fang (94 za)
Onyx Core (78 za)
Molten Core (69 za)
Corrupted Core (70 za)
Remaining Cost
33.081.028.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (79 za)
Bronze Chain Boot Lining (114 za)
Bronze Pauldron Lining (91 za)
Bronze Chain Glove Lining (129 za)
Bronze Pauldron Casing (148 za)
Bronze Chain Glove Panel (320 za)
Iron Casque Casing (471 za)
Steel Splint Helmet Casing (541 za)
Darksteel Pauldron Casing (486 za)
Darksteel Helmet Casing (80 za)
Mighty Jute Insignia (133 za)
Precise Jute Insignia (108 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (123 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1645 za)
Healing Jute Insignia (112 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1647 za)
Strong Wool Insignia (530 za)
Honed Wool Insignia (595 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1648 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1548 za)
Honed Cotton Insignia (1880 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3325 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3347 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3370 za)
Rampager's Linen Insignia (1950 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (3155 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3108 za)
Berserker's Silk Insignia (401 za)
Valkyrie Silk Insignia (314 za)
Cleric's Silk Insignia (375 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3350 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (222 za)
Ravaging Wool Insignia (659 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1640 za)
Hearty Wool Insignia (587 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1650 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5492 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4537 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4728 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5497 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3370 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (145 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7457 za)
Jute Patch (243 za)
Snowflake (86 za)
Charm of Potence (3997 za)
Pile of Lucent Crystal (60 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (79 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (114 za)
7 Bronze Pauldron Lining (91 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (129 za)
10 Bronze Pauldron Casing (148 za)
1 Bronze Chain Glove Panel (320 za)
40 Copper Ore (80 za)
4 Lump of Tin (8 za)
78 Jute Scrap (75 za)
18 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (133 za)
2 Precise Jute Insignia (108 za)
1 Resilient Jute Insignia (130 za)
2 Vital Jute Insignia (123 za)
2 Healing Jute Insignia (112 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (222 za)
12 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (15 za)
17 Vial of Weak Blood (6 za)
14 Tiny Totem (8 za)
14 Bone Chip (6 za)
6 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (145 za)
3 Jute Patch (243 za)

Cena: 14961 (Kumulativní cena: 14961)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Casque Casing (471 za)
105 Iron Ore (183 za)
90 Wool Scrap (224 za)
25 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1645 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1647 za)
3 Strong Wool Insignia (530 za)
1 Honed Wool Insignia (595 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1648 za)
4 Honed Embroidered Wool Insignia (1548 za)
1 Ravaging Wool Insignia (659 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1640 za)
4 Hearty Wool Insignia (587 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1650 za)
3 Vial of Thin Blood (132 za)
12 Small Totem (99 za)
3 Bone Shard (74 za)
3 Small Claw (74 za)

Cena: 62359 (Kumulativní cena: 77320)


Level: 75

Vytvoř: 45 Bolt of Wool
Vytvoř: 35 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Iron Casque Lining
Vytvoř: 11 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Vigorous Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (541 za)
99 Iron Ore (183 za)
100 Cotton Scrap (94 za)
33 Lump of Coal (16 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1880 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3325 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3347 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3370 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3350 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3370 za)
3 Venom Sac (374 za)
3 Scale (673 za)
9 Vial of Blood (608 za)
12 Totem (571 za)
3 Claw (368 za)
3 Fang (639 za)
140 Snowflake (86 za)

Cena: 82066 (Kumulativní cena: 159386)


Level:150

Vytvoř: 50 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Darksteel Pauldron Casing (486 za)
1 Darksteel Helmet Casing (80 za)
72 Platinum Ore (125 za)
84 Linen Scrap (211 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Rampager's Linen Insignia (1950 za)
3 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5492 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5497 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
9 Full Venom Sac (588 za)
3 Smooth Scale (263 za)
12 Vial of Thick Blood (563 za)
12 Sharp Claw (584 za)
6 Sharp Fang (260 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (7457 za)

Cena: 105396 (Kumulativní cena: 264782)


Level:225

Vytvoř: 42 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 8 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 2 Valkyrie Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
76 Mithril Ore (76 za)
120 Thick Leather Section (39 za)
171 Silk Scrap (20 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Embroidered Silk Insignia (3155 za)
3 Carrion Embroidered Silk Insignia (3108 za)
1 Berserker's Silk Insignia (401 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (314 za)
3 Cleric's Silk Insignia (375 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4537 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4728 za)
20 Potent Venom Sac (96 za)
1 Onyx Core (78 za)
1 Molten Core (69 za)
1 Corrupted Core (70 za)
20 Large Claw (96 za)
8 Large Fang (94 za)
3 Charm of Potence (3997 za)
12 Pile of Lucent Crystal (60 za)

Cena: 73391 (Kumulativní cena: 338173)


Level:300

Vytvoř: 57 Bolt of Silk
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 12 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 12 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!