Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
401635
Očekávaná návratnost
- 20937
Očekávaná koncová cena
380698

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 949 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
3 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 499 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
401635

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
401635

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (85 za)
Iron Ore (181 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (189 za)
Jute Scrap (94 za)
Wool Scrap (279 za)
Cotton Scrap (89 za)
Linen Scrap (217 za)
Silk Scrap (12 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (92 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Tiny Totem (6 za)
Totem (799 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (495 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (78 za)
Sharp Claw (645 za)
Large Claw (95 za)
Onyx Shard (4953 za)
Onyx Core (274 za)
Molten Shard (4784 za)
Molten Core (133 za)
Corrupted Shard (1700 za)
Remaining Cost
401635

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (127 za)
Bronze Helmet Casing (38 za)
Bronze Chain Boot Lining (116 za)
Bronze Pauldron Lining (106 za)
Bronze Chain Glove Lining (156 za)
Bronze Chain Boot Panel (290 za)
Bronze Pauldron Casing (99 za)
Bronze Chain Glove Panel (309 za)
Iron Scale Boot Lining (402 za)
Iron Pauldron Casing (1015 za)
Iron Casque Casing (391 za)
Iron Pauldron Lining (448 za)
Steel Splint Pauldron Casing (1061 za)
Steel Splint Helmet Casing (389 za)
Steel Splint Pauldron Lining (53 za)
Darksteel Boot Casing (710 za)
Darksteel Pauldron Casing (680 za)
Darksteel Boot Lining (427 za)
Darksteel Helmet Casing (231 za)
Darksteel Pauldron Lining (370 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Precise Jute Insignia (117 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (129 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (297 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (222 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1246 za)
Healing Jute Insignia (116 za)
Hunter's Wool Insignia (604 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1197 za)
Strong Wool Insignia (541 za)
Honed Wool Insignia (548 za)
Honed Cotton Insignia (2320 za)
Strong Cotton Insignia (1973 za)
Hearty Cotton Insignia (2167 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (5066 za)
Hunter's Cotton Insignia (570 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (4898 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (5019 za)
Berserker's Linen Insignia (1976 za)
Rampager's Linen Insignia (1894 za)
Assassin's Silk Insignia (258 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Berserker's Silk Insignia (292 za)
Valkyrie Silk Insignia (258 za)
Carrion Silk Insignia (259 za)
Cleric's Silk Insignia (288 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (5025 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (243 za)
Ravaging Wool Insignia (599 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1237 za)
Hearty Wool Insignia (661 za)
Assassin's Linen Insignia (1803 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (4646 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (4669 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4671 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (4660 za)
Valkyrie Linen Insignia (1831 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (10395 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (9997 za)
Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (2205 za)
Ravaging Intricate Cotton Insignia (7041 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Wool Patch (805 za)
Jute Patch (217 za)
Snowflake (124 za)
Charm of Potence (3346 za)
Pile of Lucent Crystal (130 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Bronze Helmet Lining (127 za)
13 Bronze Helmet Casing (38 za)
4 Bronze Chain Boot Lining (116 za)
2 Bronze Pauldron Lining (106 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (156 za)
4 Bronze Chain Boot Panel (290 za)
2 Bronze Pauldron Casing (99 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (309 za)
40 Copper Ore (85 za)
4 Lump of Tin (8 za)
28 Jute Scrap (94 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (130 za)
3 Precise Jute Insignia (117 za)
3 Resilient Jute Insignia (130 za)
3 Vital Jute Insignia (129 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (297 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (222 za)
3 Healing Jute Insignia (116 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (243 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
8 Tiny Totem (6 za)
8 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
5 Jute Patch (217 za)

Cena: 15384 (Kumulativní cena: 15384)


Level: 0

Vytvoř: 14 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 3 Mighty Chain Boots

Level: 25

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Scale Boot Lining (402 za)
1 Iron Pauldron Casing (1015 za)
2 Iron Casque Casing (391 za)
1 Iron Pauldron Lining (448 za)
129 Iron Ore (181 za)
54 Wool Scrap (279 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1246 za)
1 Hunter's Wool Insignia (604 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1197 za)
4 Strong Wool Insignia (541 za)
4 Honed Wool Insignia (548 za)
2 Ravaging Wool Insignia (599 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1237 za)
2 Hearty Wool Insignia (661 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (500 za)
8 Small Claw (78 za)
1 Wool Patch (805 za)

Cena: 62921 (Kumulativní cena: 78305)


Level: 75

Vytvoř: 43 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Casque Lining
Vytvoř: 3 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Pauldron Casing (1061 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (389 za)
2 Steel Splint Pauldron Lining (53 za)
108 Iron Ore (181 za)
78 Cotton Scrap (89 za)
36 Lump of Coal (16 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (2320 za)
4 Strong Cotton Insignia (1973 za)
4 Hearty Cotton Insignia (2167 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (5066 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (570 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (4898 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (5019 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (5025 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (2205 za)
1 Ravaging Intricate Cotton Insignia (7041 za)
3 Totem (799 za)
140 Snowflake (124 za)

Cena: 104935 (Kumulativní cena: 183240)


Level:150

Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 36 Steel Ingot
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Casing (710 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (680 za)
1 Darksteel Boot Lining (427 za)
1 Darksteel Helmet Casing (231 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (370 za)
68 Platinum Ore (189 za)
56 Linen Scrap (217 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1976 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1894 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1803 za)
3 Valkyrie Linen Insignia (1831 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (10395 za)
4 Knight's Embroidered Linen Insignia (9997 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
2 Onyx Shard (4953 za)
2 Molten Shard (4784 za)
2 Corrupted Shard (1700 za)
3 Heavy Bone (495 za)
6 Sharp Claw (645 za)
3 Charm of Potence (3346 za)
12 Pile of Lucent Crystal (130 za)

Cena: 154878 (Kumulativní cena: 338118)


Level:225

Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Mithril Ore (40 za)
141 Silk Scrap (12 za)
29 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (258 za)
3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (2350 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
3 Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
1 Berserker's Silk Insignia (292 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (258 za)
1 Carrion Silk Insignia (259 za)
4 Cleric's Silk Insignia (288 za)
2 Carrion Intricate Silk Insignia (4646 za)
1 Rampager's Intricate Silk Insignia (4669 za)
1 Knight's Intricate Silk Insignia (4671 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (4660 za)
12 Potent Venom Sac (92 za)
1 Onyx Core (274 za)
1 Molten Core (133 za)
3 Large Claw (95 za)
2 Charm of Potence (3346 za)
8 Pile of Lucent Crystal (130 za)

Cena: 63389 (Kumulativní cena: 401507)


Level:300

Vytvoř: 47 Bolt of Silk
Vytvoř: 45 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 13 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:400

Nic. Vše hotovo!