Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
229977
Očekávaná návratnost
- 19865
Očekávaná koncová cena
210112

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Boots - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 409 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1118 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1228 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1178 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 522 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
229977

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
229977

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (120 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (197 za)
Jute Scrap (69 za)
Thick Leather Section (50 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Rugged Leather Section (412 za)
Wool Scrap (199 za)
Cotton Scrap (41 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (38 za)
Full Venom Sac (396 za)
Potent Venom Sac (22 za)
Tiny Scale (7 za)
Smooth Scale (381 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (47 za)
Vial of Blood (348 za)
Vial of Thick Blood (381 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (381 za)
Bone Chip (8 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (36 za)
Claw (308 za)
Sharp Claw (393 za)
Large Claw (18 za)
Small Fang (45 za)
Fang (328 za)
Large Fang (19 za)
Engraved Totem (383 za)
Remaining Cost
229977

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (208 za)
Bronze Helmet Casing (37 za)
Bronze Chain Boot Lining (97 za)
Bronze Pauldron Lining (95 za)
Bronze Chain Boot Panel (190 za)
Bronze Pauldron Casing (77 za)
Iron Casque Casing (380 za)
Darksteel Helmet Casing (333 za)
Mighty Jute Insignia (100 za)
Precise Jute Insignia (106 za)
Resilient Jute Insignia (90 za)
Vital Jute Insignia (116 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (147 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (169 za)
Healing Jute Insignia (87 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (434 za)
Strong Wool Insignia (323 za)
Strong Cotton Insignia (931 za)
Hearty Cotton Insignia (1002 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2873 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2974 za)
Hunter's Cotton Insignia (712 za)
Vigorous Cotton Insignia (705 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2513 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2897 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4387 za)
Berserker's Linen Insignia (1199 za)
Rampager's Linen Insignia (1139 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (828 za)
Berserker's Silk Insignia (250 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2747 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (138 za)
Malign Jute Insignia (91 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (133 za)
Hearty Wool Insignia (409 za)
Assassin's Linen Insignia (1110 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4493 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4537 za)
Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4500 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4654 za)
Rejuvenating Wool Insignia (383 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2896 za)
Wool Patch (212 za)
Jute Patch (98 za)
Silk Patch (616 za)
Linen Patch (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Helmet Lining (208 za)
9 Bronze Helmet Casing (37 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (97 za)
5 Bronze Pauldron Lining (95 za)
3 Bronze Chain Boot Panel (190 za)
5 Bronze Pauldron Casing (77 za)
20 Bronze Ingot (120 za)
66 Jute Scrap (69 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (100 za)
2 Precise Jute Insignia (106 za)
3 Resilient Jute Insignia (90 za)
1 Vital Jute Insignia (116 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (147 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (169 za)
3 Healing Jute Insignia (87 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (138 za)
3 Malign Jute Insignia (91 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (133 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Scale (7 za)
15 Vial of Weak Blood (5 za)
8 Tiny Totem (7 za)
6 Bone Chip (8 za)
3 Tiny Claw (8 za)
4 Jute Patch (98 za)

Cena: 11692 (Kumulativní cena: 11692)


Level: 0

Vytvoř: 33 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 8 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (380 za)
108 Iron Ore (133 za)
84 Wool Scrap (199 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (434 za)
1 Strong Wool Insignia (323 za)
1 Hearty Wool Insignia (409 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (383 za)
4 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
3 Small Venom Sac (38 za)
9 Vial of Thin Blood (47 za)
36 Small Claw (36 za)
12 Small Fang (45 za)
4 Wool Patch (212 za)

Cena: 38810 (Kumulativní cena: 50502)


Level: 75

Vytvoř: 42 Bolt of Wool
Vytvoř: 36 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Iron Casque Lining
Vytvoř: 8 Iron Casque Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Iron Ore (133 za)
20 Coarse Leather Section (123 za)
92 Cotton Scrap (41 za)
36 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Strong Cotton Insignia (931 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1002 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2873 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2974 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (712 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (705 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2513 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2897 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2747 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2896 za)
3 Vial of Blood (348 za)
3 Totem (381 za)
8 Claw (308 za)
12 Fang (328 za)

Cena: 61079 (Kumulativní cena: 111581)


Level:150

Vytvoř: 46 Bolt of Cotton
Vytvoř: 36 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Helmet Casing (333 za)
72 Platinum Ore (197 za)
20 Rugged Leather Section (412 za)
88 Linen Scrap (138 za)
49 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4387 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1199 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1139 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1110 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4493 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4537 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4500 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4654 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (396 za)
8 Smooth Scale (381 za)
14 Vial of Thick Blood (381 za)
3 Sharp Claw (393 za)
3 Engraved Totem (383 za)
1 Linen Patch (408 za)

Cena: 92995 (Kumulativní cena: 204576)


Level:225

Vytvoř: 44 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 10 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
100 Mithril Ore (39 za)
40 Thick Leather Section (50 za)
135 Silk Scrap (30 za)
52 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Carrion Embroidered Silk Insignia (828 za)
4 Berserker's Silk Insignia (250 za)
12 Potent Venom Sac (22 za)
96 Large Claw (18 za)
37 Large Fang (19 za)
11 Silk Patch (616 za)

Cena: 25401 (Kumulativní cena: 229977)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 9 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 8 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 4 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!