Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-12T15:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
230063
Očekávaná návratnost
- 15545
Očekávaná koncová cena
214518

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 18 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1514 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1374 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1072 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1114 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 756 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23063

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
23063

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (58 za)
Iron Ore (82 za)
Mithril Ore (100 za)
Platinum Ore (94 za)
Jute Scrap (71 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (71 za)
Thick Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (94 za)
Rugged Leather Section (324 za)
Wool Scrap (209 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (106 za)
Silk Scrap (63 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Venom Sac (330 za)
Potent Venom Sac (46 za)
Smooth Scale (361 za)
Large Scale (58 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (46 za)
Vial of Blood (391 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (442 za)
Large Bone (65 za)
Bone Chip (6 za)
Large Claw (45 za)
Charged Shard (282 za)
Remaining Cost
23063

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (201 za)
Bronze Helmet Casing (4 za)
Bronze Chain Boot Lining (96 za)
Bronze Pauldron Lining (80 za)
Bronze Chain Glove Lining (125 za)
Bronze Pauldron Casing (72 za)
Iron Casque Casing (99 za)
Mighty Jute Insignia (113 za)
Precise Jute Insignia (95 za)
Resilient Jute Insignia (93 za)
Vital Jute Insignia (105 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (229 za)
Vigorous Wool Insignia (455 za)
Healing Jute Insignia (106 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (833 za)
Strong Wool Insignia (368 za)
Honed Wool Insignia (401 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (700 za)
Honed Cotton Insignia (1205 za)
Strong Cotton Insignia (999 za)
Hearty Cotton Insignia (1088 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2766 za)
Hunter's Cotton Insignia (936 za)
Vigorous Cotton Insignia (942 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2853 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2687 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2849 za)
Berserker's Linen Insignia (999 za)
Cleric's Linen Insignia (1159 za)
Rampager's Linen Insignia (930 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1301 za)
Berserker's Silk Insignia (272 za)
Valkyrie Silk Insignia (133 za)
Rampager's Silk Insignia (186 za)
Cleric's Silk Insignia (298 za)
Ravaging Cotton Insignia (947 za)
Malign Jute Insignia (104 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (194 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (811 za)
Hearty Wool Insignia (365 za)
Assassin's Linen Insignia (1001 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3841 za)
Knight's Linen Insignia (990 za)
Valkyrie Linen Insignia (992 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3791 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3795 za)
Rejuvenating Wool Insignia (389 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1113 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (199 za)
Jute Patch (169 za)
Silk Patch (1164 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Potence (3047 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Bronze Helmet Lining (201 za)
6 Bronze Helmet Casing (4 za)
4 Bronze Chain Boot Lining (96 za)
7 Bronze Pauldron Lining (80 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (125 za)
5 Bronze Pauldron Casing (72 za)
36 Bronze Ingot (58 za)
36 Jute Scrap (71 za)
20 Rawhide Leather Section (25 za)
35 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (113 za)
3 Precise Jute Insignia (95 za)
4 Resilient Jute Insignia (93 za)
2 Vital Jute Insignia (105 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (229 za)
3 Healing Jute Insignia (106 za)
2 Malign Jute Insignia (104 za)
2 Malign Embroidered Jute Insignia (194 za)
11 Tiny Venom Sac (6 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
11 Tiny Totem (7 za)
11 Bone Chip (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (199 za)
3 Jute Patch (169 za)

Cena: 11635 (Kumulativní cena: 11635)


Level: 0

Vytvoř: 18 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 8 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (99 za)
138 Iron Ore (82 za)
20 Thin Leather Section (71 za)
62 Wool Scrap (209 za)
49 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Wool Insignia (455 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (833 za)
1 Strong Wool Insignia (368 za)
3 Honed Wool Insignia (401 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (700 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (811 za)
4 Hearty Wool Insignia (365 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (389 za)
14 Vial of Thin Blood (46 za)

Cena: 38528 (Kumulativní cena: 50163)


Level: 75

Vytvoř: 46 Iron Ingot
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 9 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 7 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 7 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Iron Casque Lining
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Iron Ore (82 za)
20 Coarse Leather Section (94 za)
84 Cotton Scrap (40 za)
36 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1205 za)
3 Strong Cotton Insignia (999 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1088 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2766 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (936 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (942 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2853 za)
4 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2687 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2849 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (947 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1113 za)
8 Venom Sac (330 za)
3 Vial of Blood (391 za)
3 Totem (442 za)
2 Charged Shard (282 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Potence (3047 za)

Cena: 58972 (Kumulativní cena: 109135)


Level:150

Vytvoř: 42 Bolt of Cotton
Vytvoř: 36 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Platinum Ore (94 za)
20 Rugged Leather Section (324 za)
76 Linen Scrap (106 za)
50 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (999 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1159 za)
4 Rampager's Linen Insignia (930 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1001 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3841 za)
1 Knight's Linen Insignia (990 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (992 za)
3 Knight's Embroidered Linen Insignia (3791 za)
4 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3795 za)
41 Lump of Primordium (48 za)
8 Smooth Scale (361 za)

Cena: 75114 (Kumulativní cena: 184249)


Level:225

Vytvoř: 41 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Bolt of Linen
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
88 Mithril Ore (100 za)
120 Thick Leather Section (69 za)
162 Silk Scrap (63 za)
102 Spool of Silk Thread (48 za)
2 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1301 za)
4 Berserker's Silk Insignia (272 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (133 za)
3 Rampager's Silk Insignia (186 za)
1 Cleric's Silk Insignia (298 za)
11 Potent Venom Sac (46 za)
8 Large Scale (58 za)
15 Large Bone (65 za)
104 Large Claw (45 za)
2 Silk Patch (1164 za)

Cena: 45814 (Kumulativní cena: 230063)


Level:300

Vytvoř: 54 Bolt of Silk
Vytvoř: 44 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!