Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T08:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
183832
Očekávaná návratnost
- 14986
Očekávaná koncová cena
168846

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 372 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Legs - Prodáváno za 681 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Chestplate - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1331 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1331 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1363 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 349 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 556 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
183832

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
183832

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (71 za)
Iron Ore (50 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (53 za)
Jute Scrap (50 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (84 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (88 za)
Rugged Leather Section (211 za)
Wool Scrap (178 za)
Cotton Scrap (50 za)
Linen Scrap (50 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (38 za)
Full Venom Sac (413 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Tiny Scale (12 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (52 za)
Vial of Blood (325 za)
Vial of Thick Blood (345 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (380 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (296 za)
Sharp Claw (419 za)
Large Claw (67 za)
Large Fang (65 za)
Remaining Cost
183832

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (5 za)
Bronze Pauldron Lining (86 za)
Bronze Chain Boot Panel (105 za)
Bronze Pauldron Casing (76 za)
Bronze Chain Glove Panel (130 za)
Iron Casque Casing (29 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (35 za)
Steel Splint Helmet Lining (200 za)
Mighty Jute Insignia (103 za)
Precise Jute Insignia (99 za)
Resilient Jute Insignia (100 za)
Vital Jute Insignia (100 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (799 za)
Healing Jute Insignia (97 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (767 za)
Strong Wool Insignia (312 za)
Honed Wool Insignia (386 za)
Hearty Cotton Insignia (1142 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2535 za)
Vigorous Cotton Insignia (765 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2393 za)
Berserker's Silk Insignia (228 za)
Rampager's Silk Insignia (196 za)
Carrion Silk Insignia (150 za)
Cleric's Silk Insignia (264 za)
Ravaging Cotton Insignia (766 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2581 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (166 za)
Hearty Wool Insignia (441 za)
Assassin's Linen Insignia (1232 za)
Valkyrie Linen Insignia (1235 za)
Rejuvenating Wool Insignia (325 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1181 za)
Wool Patch (568 za)
Jute Patch (146 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Bronze Helmet Casing (5 za)
1 Bronze Pauldron Lining (86 za)
3 Bronze Chain Boot Panel (105 za)
4 Bronze Pauldron Casing (76 za)
1 Bronze Chain Glove Panel (130 za)
16 Bronze Ingot (71 za)
92 Jute Scrap (50 za)
20 Rawhide Leather Section (26 za)
48 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (103 za)
1 Precise Jute Insignia (99 za)
2 Resilient Jute Insignia (100 za)
1 Vital Jute Insignia (100 za)
1 Healing Jute Insignia (97 za)
3 Malign Embroidered Jute Insignia (166 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (12 za)
22 Vial of Weak Blood (5 za)
9 Tiny Totem (7 za)
14 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (8 za)
3 Jute Patch (146 za)

Cena: 9437 (Kumulativní cena: 9437)


Level: 0

Vytvoř: 46 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 8 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 3 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Casque Casing (29 za)
132 Iron Ore (50 za)
20 Thin Leather Section (84 za)
66 Wool Scrap (178 za)
49 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (799 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (767 za)
3 Strong Wool Insignia (312 za)
3 Honed Wool Insignia (386 za)
3 Hearty Wool Insignia (441 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (325 za)
30 Small Venom Sac (38 za)
3 Vial of Thin Blood (52 za)
2 Wool Patch (568 za)

Cena: 31918 (Kumulativní cena: 41355)


Level: 75

Vytvoř: 44 Iron Ingot
Vytvoř: 33 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 7 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Casque Lining
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Gauntlet Lining (35 za)
1 Steel Splint Helmet Lining (200 za)
120 Iron Ore (50 za)
20 Coarse Leather Section (88 za)
80 Cotton Scrap (50 za)
40 Lump of Coal (16 za)
47 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1142 za)
4 Honed Embroidered Cotton Insignia (2535 za)
2 Vigorous Cotton Insignia (765 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2393 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (766 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2581 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1181 za)
12 Vial of Blood (325 za)
9 Totem (380 za)
8 Claw (296 za)

Cena: 51396 (Kumulativní cena: 92751)


Level:150

Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 7 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 6 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Gauntlet Lining
Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Platinum Ore (53 za)
40 Rugged Leather Section (211 za)
88 Linen Scrap (50 za)
75 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1232 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1235 za)
41 Lump of Primordium (48 za)
20 Full Venom Sac (413 za)
60 Vial of Thick Blood (345 za)
3 Sharp Claw (419 za)

Cena: 57937 (Kumulativní cena: 150688)


Level:225

Vytvoř: 44 Bolt of Linen
Vytvoř: 41 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Darksteel Chestplate Panel
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Chestplate Padding (1)
Darksteel Chestplate Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Mithril Ore (57 za)
160 Thick Leather Section (45 za)
174 Silk Scrap (21 za)
126 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Berserker's Silk Insignia (228 za)
3 Rampager's Silk Insignia (196 za)
1 Carrion Silk Insignia (150 za)
1 Cleric's Silk Insignia (264 za)
26 Potent Venom Sac (68 za)
43 Large Claw (67 za)
77 Large Fang (65 za)

Cena: 33144 (Kumulativní cena: 183832)


Level:300

Vytvoř: 58 Bolt of Silk
Vytvoř: 41 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!