Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
169781
Očekávaná návratnost
- 17335
Očekávaná koncová cena
152446

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 465 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 699 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 563 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1006 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1261 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 444 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
169781

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
169781

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Copper Ore (42 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (130 za)
Jute Scrap (50 za)
Thick Leather Section (36 za)
Coarse Leather Section (71 za)
Wool Scrap (145 za)
Cotton Scrap (23 za)
Linen Scrap (100 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (52 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (37 za)
Totem (239 za)
Bone Chip (9 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (29 za)
Claw (218 za)
Large Claw (43 za)
Small Fang (50 za)
Large Fang (28 za)
Charged Shard (100 za)
Onyx Fragment (53 za)
Crystal Shard (214 za)
Corrupted Shard (535 za)
Remaining Cost
169781

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (132 za)
Bronze Helmet Casing (53 za)
Bronze Chain Boot Lining (53 za)
Bronze Pauldron Lining (64 za)
Bronze Chain Glove Lining (67 za)
Bronze Pauldron Casing (67 za)
Bronze Chain Glove Panel (168 za)
Iron Scale Boot Lining (214 za)
Iron Scale Boot Panel (697 za)
Iron Casque Lining (552 za)
Iron Casque Casing (299 za)
Steel Splint Boot Casing (568 za)
Steel Splint Boot Lining (7 za)
Steel Splint Helmet Lining (78 za)
Steel Splint Helmet Casing (374 za)
Mighty Jute Insignia (73 za)
Precise Jute Insignia (67 za)
Resilient Jute Insignia (70 za)
Vital Jute Insignia (78 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (157 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (157 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (582 za)
Vigorous Wool Insignia (345 za)
Healing Jute Insignia (65 za)
Strong Wool Insignia (286 za)
Honed Wool Insignia (298 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (559 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (556 za)
Honed Cotton Insignia (726 za)
Strong Cotton Insignia (787 za)
Hearty Cotton Insignia (833 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1973 za)
Hunter's Cotton Insignia (513 za)
Vigorous Cotton Insignia (553 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1969 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (2394 za)
Berserker's Linen Insignia (819 za)
Cleric's Linen Insignia (625 za)
Rampager's Linen Insignia (848 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (727 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (645 za)
Berserker's Silk Insignia (152 za)
Cleric's Silk Insignia (150 za)
Ravaging Cotton Insignia (583 za)
Malign Jute Insignia (67 za)
Ravaging Wool Insignia (332 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (549 za)
Hearty Wool Insignia (293 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (564 za)
Assassin's Linen Insignia (793 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3065 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (2445 za)
Rejuvenating Wool Insignia (273 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (558 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (620 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1863 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (98 za)
Wool Patch (395 za)
Jute Patch (128 za)
Silk Patch (672 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (1854 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Bronze Helmet Lining (132 za)
5 Bronze Helmet Casing (53 za)
4 Bronze Chain Boot Lining (53 za)
9 Bronze Pauldron Lining (64 za)
3 Bronze Chain Glove Lining (67 za)
10 Bronze Pauldron Casing (67 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (168 za)
20 Bronze Ingot (99 za)
10 Copper Ore (42 za)
1 Lump of Tin (8 za)
30 Jute Scrap (50 za)
7 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (73 za)
3 Precise Jute Insignia (67 za)
3 Resilient Jute Insignia (70 za)
2 Vital Jute Insignia (78 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (157 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (157 za)
2 Healing Jute Insignia (65 za)
3 Malign Jute Insignia (67 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (8 za)
15 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Totem (5 za)
3 Bone Chip (9 za)
3 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (98 za)
3 Jute Patch (128 za)

Cena: 9431 (Kumulativní cena: 9431)


Level: 0

Vytvoř: 25 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 15 Bolt of Jute
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Scale Boot Lining (214 za)
1 Iron Scale Boot Panel (697 za)
1 Iron Casque Lining (552 za)
3 Iron Casque Casing (299 za)
84 Iron Ore (133 za)
86 Wool Scrap (145 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (582 za)
1 Vigorous Wool Insignia (345 za)
3 Strong Wool Insignia (286 za)
1 Honed Wool Insignia (298 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (559 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (556 za)
1 Ravaging Wool Insignia (332 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (549 za)
2 Hearty Wool Insignia (293 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (564 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (273 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (558 za)
3 Small Scale (52 za)
3 Vial of Thin Blood (45 za)
9 Small Totem (37 za)
26 Small Claw (29 za)
3 Small Fang (50 za)
3 Wool Patch (395 za)

Cena: 35127 (Kumulativní cena: 44558)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 28 Iron Ingot
Vytvoř: 14 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Steel Splint Boot Casing (568 za)
1 Steel Splint Boot Lining (7 za)
1 Steel Splint Helmet Lining (78 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (374 za)
57 Iron Ore (133 za)
20 Coarse Leather Section (71 za)
72 Cotton Scrap (23 za)
19 Lump of Coal (16 za)
44 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (726 za)
2 Strong Cotton Insignia (787 za)
2 Hearty Cotton Insignia (833 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (1973 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (513 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (553 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2003 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1969 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (583 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (620 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1863 za)
6 Totem (239 za)
6 Charged Shard (100 za)
1 Onyx Fragment (53 za)
8 Claw (218 za)
130 Lucent Mote (10 za)
4 Charm of Potence (1854 za)

Cena: 45217 (Kumulativní cena: 89775)


Level:150

Vytvoř: 36 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Guardian


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
70 Platinum Ore (130 za)
56 Linen Scrap (100 za)
21 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Embroidered Linen Insignia (2394 za)
3 Berserker's Linen Insignia (819 za)
4 Cleric's Linen Insignia (625 za)
1 Rampager's Linen Insignia (848 za)
4 Assassin's Linen Insignia (793 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3065 za)
4 Knight's Embroidered Linen Insignia (2445 za)
35 Lump of Primordium (48 za)
4 Crystal Shard (214 za)
2 Corrupted Shard (535 za)
120 Lucent Mote (10 za)
3 Charm of Potence (1854 za)

Cena: 57138 (Kumulativní cena: 146913)


Level:225

Vytvoř: 35 Darksteel Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 7 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Brawler

Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
102 Mithril Ore (26 za)
80 Thick Leather Section (36 za)
141 Silk Scrap (19 za)
78 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Rampager's Embroidered Silk Insignia (727 za)
4 Cleric's Embroidered Silk Insignia (645 za)
4 Berserker's Silk Insignia (152 za)
4 Cleric's Silk Insignia (150 za)
57 Potent Venom Sac (28 za)
3 Large Claw (43 za)
41 Large Fang (28 za)
2 Silk Patch (672 za)

Cena: 22868 (Kumulativní cena: 169781)


Level:300

Vytvoř: 51 Mithril Ingot
Vytvoř: 47 Bolt of Silk
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 7 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!