Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-02-24T23:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
244977
Očekávaná návratnost
- 15595
Očekávaná koncová cena
229382

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Gauntlets - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1155 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Wool Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
2 Linen Patch - Prodáváno za 570 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
244977

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
244977

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (101 za)
Iron Ore (137 za)
Mithril Ore (69 za)
Platinum Ore (117 za)
Jute Scrap (71 za)
Thin Leather Section (158 za)
Thick Leather Section (76 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (200 za)
Cotton Scrap (42 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (72 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (43 za)
Venom Sac (262 za)
Full Venom Sac (298 za)
Potent Venom Sac (42 za)
Smooth Scale (298 za)
Vial of Thin Blood (67 za)
Vial of Blood (388 za)
Vial of Thick Blood (299 za)
Tiny Totem (9 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (39 za)
Fang (425 za)
Charged Fragment (137 za)
Charged Shard (1064 za)
Onyx Sliver (101 za)
Onyx Fragment (734 za)
Onyx Core (92 za)
Molten Sliver (169 za)
Molten Shard (1572 za)
Molten Core (57 za)
Crystal Shard (693 za)
Corrupted Fragment (222 za)
Remaining Cost
244977

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (215 za)
Bronze Helmet Casing (33 za)
Bronze Chain Boot Lining (105 za)
Bronze Pauldron Lining (76 za)
Bronze Pauldron Casing (129 za)
Iron Casque Casing (286 za)
Mithril Pauldron Casing (272 za)
Mithril Helmet Casing (99 za)
Mithril Pauldron Lining (249 za)
Mighty Jute Insignia (108 za)
Precise Jute Insignia (96 za)
Resilient Jute Insignia (98 za)
Vital Jute Insignia (106 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (250 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (209 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1099 za)
Healing Jute Insignia (96 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1100 za)
Strong Wool Insignia (363 za)
Honed Wool Insignia (396 za)
Honed Cotton Insignia (1130 za)
Strong Cotton Insignia (981 za)
Hearty Cotton Insignia (1151 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2867 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2850 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2764 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2836 za)
Berserker's Linen Insignia (869 za)
Cleric's Linen Insignia (956 za)
Rampager's Linen Insignia (797 za)
Assassin's Silk Insignia (190 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1203 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1214 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1227 za)
Berserker's Silk Insignia (240 za)
Valkyrie Silk Insignia (202 za)
Rampager's Silk Insignia (187 za)
Knight's Silk Insignia (202 za)
Cleric's Silk Insignia (288 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2595 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (227 za)
Malign Jute Insignia (99 za)
Hearty Wool Insignia (418 za)
Assassin's Linen Insignia (1000 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3966 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3975 za)
Rejuvenating Wool Insignia (401 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1100 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2907 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
Wool Patch (905 za)
Jute Patch (200 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (1877 za)
Pile of Lucent Crystal (94 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Bronze Helmet Lining (215 za)
6 Bronze Helmet Casing (33 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (105 za)
8 Bronze Pauldron Lining (76 za)
8 Bronze Pauldron Casing (129 za)
25 Bronze Ingot (101 za)
50 Jute Scrap (71 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (108 za)
3 Precise Jute Insignia (96 za)
3 Resilient Jute Insignia (98 za)
2 Vital Jute Insignia (106 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (250 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (209 za)
3 Healing Jute Insignia (96 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (227 za)
1 Malign Jute Insignia (99 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Totem (9 za)
11 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
3 Jute Patch (200 za)

Cena: 11841 (Kumulativní cena: 11841)


Level: 0

Vytvoř: 25 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (286 za)
96 Iron Ore (137 za)
20 Thin Leather Section (158 za)
66 Wool Scrap (200 za)
45 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1099 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1100 za)
2 Strong Wool Insignia (363 za)
4 Honed Wool Insignia (396 za)
1 Hearty Wool Insignia (418 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (401 za)
24 Small Venom Sac (43 za)
6 Vial of Thin Blood (67 za)
1 Charged Fragment (137 za)
2 Onyx Sliver (101 za)
1 Molten Sliver (169 za)
2 Wool Patch (905 za)
30 Lucent Mote (10 za)
3 Charm of Potence (1877 za)

Cena: 49628 (Kumulativní cena: 61469)


Level: 75

Vytvoř: 33 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Iron Casque Lining
Vytvoř: 6 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Objev:

Onyx Sliver (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Molten Sliver (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Charged Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
93 Iron Ore (137 za)
20 Coarse Leather Section (110 za)
78 Cotton Scrap (42 za)
31 Lump of Coal (16 za)
46 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1130 za)
3 Strong Cotton Insignia (981 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1151 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2867 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2850 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2764 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2836 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2595 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1100 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2907 za)
11 Venom Sac (262 za)
3 Vial of Blood (388 za)
2 Charged Shard (1064 za)
1 Onyx Fragment (734 za)
1 Corrupted Fragment (222 za)
3 Fang (425 za)
60 Lucent Mote (10 za)
3 Charm of Potence (1877 za)

Cena: 64621 (Kumulativní cena: 126090)


Level:150

Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 31 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Platinum Ore (117 za)
20 Rugged Leather Section (395 za)
74 Linen Scrap (111 za)
46 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (869 za)
4 Cleric's Linen Insignia (956 za)
3 Rampager's Linen Insignia (797 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1000 za)
3 Knight's Embroidered Linen Insignia (3966 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3975 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
11 Full Venom Sac (298 za)
11 Smooth Scale (298 za)
11 Vial of Thick Blood (299 za)
2 Molten Shard (1572 za)
2 Crystal Shard (693 za)
40 Lucent Mote (10 za)
2 Charm of Potence (1877 za)
4 Pile of Lucent Crystal (94 za)

Cena: 71492 (Kumulativní cena: 197582)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Molten Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Pauldron Casing (272 za)
2 Mithril Helmet Casing (99 za)
1 Mithril Pauldron Lining (249 za)
104 Mithril Ore (69 za)
80 Thick Leather Section (76 za)
114 Silk Scrap (72 za)
78 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (190 za)
3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1203 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (1214 za)
3 Knight's Embroidered Silk Insignia (1227 za)
3 Berserker's Silk Insignia (240 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (202 za)
4 Rampager's Silk Insignia (187 za)
1 Knight's Silk Insignia (202 za)
3 Cleric's Silk Insignia (288 za)
15 Potent Venom Sac (42 za)
1 Onyx Core (92 za)
1 Molten Core (57 za)
45 Large Claw (39 za)
2 Charm of Potence (1877 za)
8 Pile of Lucent Crystal (94 za)

Cena: 47395 (Kumulativní cena: 244977)


Level:300

Vytvoř: 52 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Bolt of Silk
Vytvoř: 20 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 8 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 8 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 8 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Mithril Helmet Lining
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!