Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
174642
Očekávaná návratnost
- 14702
Očekávaná koncová cena
159940

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 695 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 395 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 707 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Linen Patch - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
174642

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2044
Remaining Cost
174642

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (106 za)
Iron Ore (124 za)
Mithril Ore (24 za)
Platinum Ore (130 za)
Jute Scrap (41 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Thick Leather Section (43 za)
Coarse Leather Section (68 za)
Rugged Leather Section (277 za)
Wool Scrap (115 za)
Cotton Scrap (18 za)
Linen Scrap (90 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (30 za)
Full Venom Sac (278 za)
Potent Venom Sac (31 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (47 za)
Scale (325 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (33 za)
Vial of Blood (308 za)
Vial of Thick Blood (283 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (45 za)
Totem (296 za)
Bone Chip (9 za)
Heavy Bone (266 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (30 za)
Claw (256 za)
Large Claw (32 za)
Small Fang (70 za)
Large Fang (29 za)
Engraved Totem (268 za)
Charged Shard (99 za)
Remaining Cost
174642

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (119 za)
Bronze Helmet Casing (20 za)
Bronze Pauldron Lining (50 za)
Bronze Chain Boot Panel (195 za)
Bronze Pauldron Casing (102 za)
Bronze Chain Glove Panel (140 za)
Iron Casque Casing (368 za)
Resilient Jute Insignia (63 za)
Vital Jute Insignia (70 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (132 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (151 za)
Vigorous Wool Insignia (300 za)
Healing Jute Insignia (58 za)
Hunter's Wool Insignia (289 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (428 za)
Strong Wool Insignia (185 za)
Honed Cotton Insignia (864 za)
Strong Cotton Insignia (768 za)
Hearty Cotton Insignia (806 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2361 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2297 za)
Hunter's Cotton Insignia (38 za)
Vigorous Cotton Insignia (38 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2253 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2314 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3220 za)
Berserker's Linen Insignia (782 za)
Cleric's Linen Insignia (744 za)
Rampager's Linen Insignia (813 za)
Cleric's Silk Insignia (134 za)
Ravaging Cotton Insignia (36 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2188 za)
Malign Jute Insignia (82 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (336 za)
Hearty Wool Insignia (229 za)
Assassin's Linen Insignia (927 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (2900 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3335 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3275 za)
Knight's Linen Insignia (901 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3267 za)
Rejuvenating Wool Insignia (212 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (322 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (737 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2198 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (75 za)
Wool Patch (250 za)
Jute Patch (105 za)
Silk Patch (750 za)
Linen Patch (267 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Potence (2699 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Bronze Helmet Lining (119 za)
12 Bronze Helmet Casing (20 za)
3 Bronze Pauldron Lining (50 za)
1 Bronze Chain Boot Panel (195 za)
3 Bronze Pauldron Casing (102 za)
7 Bronze Chain Glove Panel (140 za)
6 Bronze Ingot (106 za)
68 Jute Scrap (41 za)
20 Rawhide Leather Section (20 za)
40 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Resilient Jute Insignia (63 za)
1 Vital Jute Insignia (70 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (132 za)
2 Vital Embroidered Jute Insignia (151 za)
2 Healing Jute Insignia (58 za)
1 Malign Jute Insignia (82 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
11 Tiny Scale (5 za)
17 Vial of Weak Blood (5 za)
11 Tiny Totem (5 za)
6 Bone Chip (9 za)
14 Tiny Claw (5 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (75 za)
4 Jute Patch (105 za)

Cena: 8691 (Kumulativní cena: 8691)


Level: 0

Vytvoř: 34 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (368 za)
105 Iron Ore (124 za)
86 Wool Scrap (115 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (300 za)
1 Hunter's Wool Insignia (289 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (428 za)
1 Strong Wool Insignia (185 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (336 za)
3 Hearty Wool Insignia (229 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (212 za)
4 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (322 za)
18 Small Venom Sac (30 za)
3 Small Scale (47 za)
9 Vial of Thin Blood (33 za)
3 Small Totem (45 za)
15 Small Claw (30 za)
3 Small Fang (70 za)
4 Wool Patch (250 za)

Cena: 30584 (Kumulativní cena: 39275)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 35 Iron Ingot
Vytvoř: 12 Iron Casque Lining
Vytvoř: 11 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Iron Ore (124 za)
20 Coarse Leather Section (68 za)
92 Cotton Scrap (18 za)
32 Lump of Coal (16 za)
48 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (864 za)
3 Strong Cotton Insignia (768 za)
3 Hearty Cotton Insignia (806 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2361 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2297 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (38 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (38 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2253 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2314 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (36 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2188 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (737 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2198 za)
3 Scale (325 za)
3 Vial of Blood (308 za)
9 Totem (296 za)
2 Charged Shard (99 za)
8 Claw (256 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Potence (2699 za)

Cena: 46578 (Kumulativní cena: 85853)


Level:150

Vytvoř: 46 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Platinum Ore (130 za)
20 Rugged Leather Section (277 za)
92 Linen Scrap (90 za)
49 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3220 za)
3 Berserker's Linen Insignia (782 za)
1 Cleric's Linen Insignia (744 za)
3 Rampager's Linen Insignia (813 za)
1 Assassin's Linen Insignia (927 za)
3 Cleric's Embroidered Linen Insignia (2900 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3335 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3275 za)
1 Knight's Linen Insignia (901 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3267 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (278 za)
3 Vial of Thick Blood (283 za)
11 Heavy Bone (266 za)
17 Engraved Totem (268 za)
1 Linen Patch (267 za)

Cena: 65062 (Kumulativní cena: 150915)


Level:225

Vytvoř: 46 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Mithril Ore (24 za)
120 Thick Leather Section (43 za)
153 Silk Scrap (17 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Cleric's Silk Insignia (134 za)
51 Potent Venom Sac (31 za)
12 Large Claw (32 za)
95 Large Fang (29 za)
5 Silk Patch (750 za)

Cena: 23727 (Kumulativní cena: 174642)


Level:300

Vytvoř: 51 Bolt of Silk
Vytvoř: 45 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!