Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-27T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
201783
Očekávaná návratnost
- 27490
Očekávaná koncová cena
174293

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 452 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 365 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 356 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 603 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 408 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 368 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1433 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1073 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1273 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1378 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Gladiator Helm - Prodáváno za 2425 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 955 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1356 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 284 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Linen Patch - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
201783

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 660 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
201783

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (100 za)
Iron Ore (118 za)
Mithril Ore (46 za)
Platinum Ore (183 za)
Jute Scrap (19 za)
Thin Leather Section (33 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (35 za)
Rugged Leather Section (182 za)
Wool Scrap (63 za)
Cotton Scrap (13 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (9 za)
Potent Venom Sac (56 za)
Large Scale (48 za)
Vial of Weak Blood (10 za)
Vial of Thin Blood (73 za)
Vial of Blood (473 za)
Vial of Thick Blood (458 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (74 za)
Totem (464 za)
Large Bone (45 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (440 za)
Remaining Cost
201783

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (56 za)
Bronze Pauldron Lining (20 za)
Bronze Pauldron Casing (86 za)
Iron Casque Casing (347 za)
Iron Pauldron Lining (50 za)
Steel Splint Pauldron Casing (590 za)
Mithril Pauldron Casing (161 za)
Mighty Jute Insignia (43 za)
Resilient Jute Insignia (39 za)
Vital Jute Insignia (52 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (97 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (97 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (755 za)
Vigorous Wool Insignia (288 za)
Hunter's Wool Insignia (269 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (638 za)
Strong Wool Insignia (242 za)
Honed Wool Insignia (160 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (646 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (802 za)
Honed Cotton Insignia (1383 za)
Strong Cotton Insignia (1286 za)
Hearty Cotton Insignia (1385 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3125 za)
Hunter's Cotton Insignia (294 za)
Vigorous Cotton Insignia (377 za)
Berserker's Linen Insignia (1229 za)
Rampager's Linen Insignia (1289 za)
Berserker's Silk Insignia (297 za)
Ravaging Cotton Insignia (272 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (99 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (97 za)
Ravaging Wool Insignia (290 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (642 za)
Hearty Wool Insignia (290 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (720 za)
Assassin's Linen Insignia (1690 za)
Knight's Linen Insignia (1705 za)
Valkyrie Linen Insignia (1701 za)
Rejuvenating Wool Insignia (242 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (646 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3289 za)
Rejuvenating Intricate Cotton Insignia (5049 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (57 za)
Silk Patch (696 za)
Snowflake (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Bronze Helmet Casing (56 za)
3 Bronze Pauldron Lining (20 za)
6 Bronze Pauldron Casing (86 za)
18 Bronze Ingot (100 za)
90 Jute Scrap (19 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (43 za)
2 Resilient Jute Insignia (39 za)
3 Vital Jute Insignia (52 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (97 za)
2 Resilient Embroidered Jute Insignia (97 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (99 za)
2 Malign Embroidered Jute Insignia (97 za)
9 Tiny Venom Sac (9 za)
6 Vial of Weak Blood (10 za)
12 Tiny Totem (6 za)
6 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (57 za)

Cena: 6255 (Kumulativní cena: 6255)


Level: 0

Vytvoř: 45 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 11 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 4 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Casque Casing (347 za)
4 Iron Pauldron Lining (50 za)
105 Iron Ore (118 za)
20 Thin Leather Section (33 za)
84 Wool Scrap (63 za)
46 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (755 za)
1 Vigorous Wool Insignia (288 za)
1 Hunter's Wool Insignia (269 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (638 za)
2 Strong Wool Insignia (242 za)
4 Honed Wool Insignia (160 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (646 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (802 za)
1 Ravaging Wool Insignia (290 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (642 za)
2 Hearty Wool Insignia (290 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (720 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (242 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (646 za)
6 Vial of Thin Blood (73 za)
3 Small Totem (74 za)
8 Small Claw (68 za)

Cena: 29351 (Kumulativní cena: 35606)


Level: 75

Vytvoř: 42 Bolt of Wool
Vytvoř: 35 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 14 Iron Casque Lining
Vytvoř: 13 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Steel Splint Pauldron Casing (590 za)
99 Iron Ore (118 za)
20 Coarse Leather Section (35 za)
94 Cotton Scrap (13 za)
33 Lump of Coal (16 za)
49 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1383 za)
1 Strong Cotton Insignia (1286 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1385 za)
4 Strong Embroidered Cotton Insignia (3125 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (294 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (377 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (272 za)
2 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3289 za)
1 Rejuvenating Intricate Cotton Insignia (5049 za)
9 Vial of Blood (473 za)
20 Totem (464 za)
35 Snowflake (99 za)

Cena: 65380 (Kumulativní cena: 100986)


Level:150

Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Platinum Ore (183 za)
40 Rugged Leather Section (182 za)
86 Linen Scrap (53 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1229 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1289 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1690 za)
1 Knight's Linen Insignia (1705 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1701 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
11 Vial of Thick Blood (458 za)
20 Engraved Totem (440 za)
180 Snowflake (99 za)

Cena: 73369 (Kumulativní cena: 174355)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 9 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Pauldron Casing (161 za)
76 Mithril Ore (46 za)
160 Thick Leather Section (30 za)
180 Silk Scrap (21 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Berserker's Silk Insignia (297 za)
20 Potent Venom Sac (56 za)
8 Large Scale (48 za)
23 Large Bone (45 za)
12 Large Claw (49 za)
95 Large Fang (44 za)
1 Silk Patch (696 za)

Cena: 27428 (Kumulativní cena: 201783)


Level:300

Vytvoř: 60 Bolt of Silk
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 10 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 5 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!