Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-02T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
221314
Očekávaná návratnost
- 20859
Očekávaná koncová cena
200455

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 496 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1348 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 2001 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
8 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
6 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Scale Boots - Prodáváno za 719 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 451 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 559 za pomocí Max Buyout
1 Linen Patch - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
221314

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
221314

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (130 za)
Iron Ore (159 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (176 za)
Jute Scrap (80 za)
Thick Leather Section (45 za)
Rugged Leather Section (347 za)
Wool Scrap (209 za)
Cotton Scrap (39 za)
Linen Scrap (152 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (44 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Small Scale (67 za)
Scale (381 za)
Smooth Scale (367 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (63 za)
Vial of Blood (357 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (71 za)
Totem (367 za)
Bone Chip (12 za)
Heavy Bone (365 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (40 za)
Large Claw (34 za)
Fang (399 za)
Sharp Fang (364 za)
Large Fang (35 za)
Engraved Totem (364 za)
Remaining Cost
221314

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (209 za)
Bronze Helmet Casing (38 za)
Bronze Chain Boot Lining (49 za)
Bronze Pauldron Lining (104 za)
Bronze Chain Glove Lining (125 za)
Bronze Chain Boot Panel (178 za)
Bronze Pauldron Casing (56 za)
Bronze Chain Glove Panel (203 za)
Iron Scale Boot Lining (200 za)
Iron Scale Boot Panel (700 za)
Iron Casque Casing (310 za)
Mighty Jute Insignia (105 za)
Precise Jute Insignia (94 za)
Resilient Jute Insignia (101 za)
Vital Jute Insignia (140 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (196 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (199 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (554 za)
Vigorous Wool Insignia (479 za)
Healing Jute Insignia (87 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (517 za)
Strong Wool Insignia (386 za)
Honed Wool Insignia (364 za)
Strong Cotton Insignia (875 za)
Hearty Cotton Insignia (1048 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2586 za)
Hunter's Cotton Insignia (191 za)
Vigorous Cotton Insignia (197 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2521 za)
Berserker's Linen Insignia (1044 za)
Cleric's Linen Insignia (1143 za)
Rampager's Linen Insignia (982 za)
Assassin's Silk Insignia (100 za)
Berserker's Silk Insignia (164 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (178 za)
Malign Jute Insignia (101 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (175 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (540 za)
Hearty Wool Insignia (422 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (550 za)
Assassin's Linen Insignia (1259 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4496 za)
Carrion Linen Insignia (1049 za)
Valkyrie Linen Insignia (1095 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4399 za)
Rejuvenating Wool Insignia (364 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (950 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (598 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (177 za)
Wool Patch (313 za)
Jute Patch (138 za)
Silk Patch (733 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Bronze Helmet Lining (209 za)
7 Bronze Helmet Casing (38 za)
16 Bronze Chain Boot Lining (49 za)
7 Bronze Pauldron Lining (104 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (125 za)
16 Bronze Chain Boot Panel (178 za)
7 Bronze Pauldron Casing (56 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (203 za)
8 Bronze Ingot (130 za)
20 Jute Scrap (80 za)
6 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (105 za)
3 Precise Jute Insignia (94 za)
3 Resilient Jute Insignia (101 za)
1 Vital Jute Insignia (140 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (196 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (199 za)
4 Healing Jute Insignia (87 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (178 za)
2 Malign Jute Insignia (101 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (175 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
19 Vial of Weak Blood (8 za)
8 Tiny Totem (9 za)
6 Bone Chip (12 za)
8 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (177 za)
4 Jute Patch (138 za)

Cena: 13465 (Kumulativní cena: 13465)


Level: 0

Vytvoř: 10 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Mighty Chain Boots

Level: 25

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Iron Scale Boot Lining (200 za)
9 Iron Scale Boot Panel (700 za)
1 Iron Casque Casing (310 za)
72 Iron Ore (159 za)
56 Wool Scrap (209 za)
14 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (554 za)
2 Vigorous Wool Insignia (479 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (517 za)
2 Strong Wool Insignia (386 za)
4 Honed Wool Insignia (364 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (540 za)
1 Hearty Wool Insignia (422 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (550 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (364 za)
3 Small Venom Sac (44 za)
3 Small Scale (67 za)
3 Vial of Thin Blood (63 za)
3 Small Totem (71 za)
26 Small Claw (40 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (598 za)
3 Wool Patch (313 za)

Cena: 43649 (Kumulativní cena: 57114)


Level: 75

Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 24 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Iron Casque Lining
Vytvoř: 8 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Iron Ore (159 za)
90 Cotton Scrap (39 za)
38 Lump of Coal (16 za)
26 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Strong Cotton Insignia (875 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1048 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2586 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (191 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (197 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2521 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (950 za)
9 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
3 Scale (381 za)
6 Vial of Blood (357 za)
3 Totem (367 za)
3 Fang (399 za)

Cena: 56558 (Kumulativní cena: 113672)


Level:150

Vytvoř: 45 Bolt of Cotton
Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
74 Platinum Ore (176 za)
20 Rugged Leather Section (347 za)
80 Linen Scrap (152 za)
49 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1044 za)
3 Cleric's Linen Insignia (1143 za)
4 Rampager's Linen Insignia (982 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1259 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4496 za)
1 Carrion Linen Insignia (1049 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1095 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4399 za)
37 Lump of Primordium (48 za)
8 Smooth Scale (367 za)
8 Heavy Bone (365 za)
8 Sharp Fang (364 za)
11 Engraved Totem (364 za)

Cena: 82128 (Kumulativní cena: 195800)


Level:225

Vytvoř: 40 Bolt of Linen
Vytvoř: 37 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (26 za)
120 Thick Leather Section (45 za)
159 Silk Scrap (17 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Assassin's Silk Insignia (100 za)
4 Berserker's Silk Insignia (164 za)
104 Potent Venom Sac (34 za)
48 Large Claw (34 za)
3 Large Fang (35 za)
6 Silk Patch (733 za)

Cena: 25514 (Kumulativní cena: 221314)


Level:300

Vytvoř: 53 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!