Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
236987
Očekávaná návratnost
- 22865
Očekávaná koncová cena
214122

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Legs - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 597 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 288 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 463 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 508 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 569 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 467 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 366 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1121 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 964 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 874 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1133 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 531 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 588 za pomocí Max Buyout
4 Wool Patch - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
4 Jute Patch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
4 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Linen Patch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
236987

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
236987

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (124 za)
Copper Ore (74 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (208 za)
Jute Scrap (47 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (61 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (78 za)
Rugged Leather Section (296 za)
Wool Scrap (136 za)
Cotton Scrap (17 za)
Linen Scrap (84 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (50 za)
Potent Venom Sac (41 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (84 za)
Scale (516 za)
Large Scale (37 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Vial of Blood (439 za)
Vial of Thick Blood (444 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (55 za)
Totem (421 za)
Intricate Totem (73 za)
Large Bone (37 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (46 za)
Large Fang (37 za)
Engraved Totem (385 za)
Remaining Cost
236987

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Chain Boot Lining (61 za)
Bronze Pauldron Lining (67 za)
Bronze Pauldron Casing (96 za)
Iron Pauldron Casing (946 za)
Iron Scale Boot Panel (997 za)
Iron Casque Casing (464 za)
Steel Splint Boot Casing (1027 za)
Steel Splint Pauldron Casing (840 za)
Steel Splint Helmet Casing (591 za)
Darksteel Legging Lining (132 za)
Darksteel Legging Panel (1148 za)
Precise Jute Insignia (71 za)
Vital Jute Insignia (92 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (193 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (663 za)
Vigorous Wool Insignia (456 za)
Healing Jute Insignia (73 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (403 za)
Strong Wool Insignia (295 za)
Honed Wool Insignia (346 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (600 za)
Honed Cotton Insignia (1243 za)
Strong Cotton Insignia (1145 za)
Hearty Cotton Insignia (1273 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3475 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3698 za)
Hunter's Cotton Insignia (193 za)
Vigorous Cotton Insignia (160 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3212 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3691 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3999 za)
Berserker's Linen Insignia (1127 za)
Cleric's Linen Insignia (918 za)
Rampager's Linen Insignia (1232 za)
Assassin's Silk Insignia (231 za)
Cleric's Silk Insignia (264 za)
Ravaging Cotton Insignia (137 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3411 za)
Malign Jute Insignia (66 za)
Hearty Wool Insignia (320 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (650 za)
Assassin's Linen Insignia (1237 za)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (3985 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4179 za)
Carrion Linen Insignia (1256 za)
Knight's Linen Insignia (1138 za)
Valkyrie Linen Insignia (1186 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4000 za)
Rejuvenating Wool Insignia (273 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (391 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1092 za)
Jute Patch (129 za)
Silk Patch (674 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Chain Boot Lining (61 za)
5 Bronze Pauldron Lining (67 za)
9 Bronze Pauldron Casing (96 za)
25 Bronze Ingot (124 za)
10 Copper Ore (74 za)
1 Lump of Tin (8 za)
84 Jute Scrap (47 za)
20 Rawhide Leather Section (17 za)
44 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Precise Jute Insignia (71 za)
2 Vital Jute Insignia (92 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (193 za)
1 Healing Jute Insignia (73 za)
1 Malign Jute Insignia (66 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
20 Tiny Scale (5 za)
17 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Totem (7 za)
6 Tiny Claw (8 za)
3 Jute Patch (129 za)

Cena: 11209 (Kumulativní cena: 11209)


Level: 0

Vytvoř: 42 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 5 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Iron Pauldron Casing (946 za)
4 Iron Scale Boot Panel (997 za)
4 Iron Casque Casing (464 za)
39 Iron Ore (197 za)
20 Thin Leather Section (61 za)
98 Wool Scrap (136 za)
50 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (663 za)
1 Vigorous Wool Insignia (456 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (403 za)
1 Strong Wool Insignia (295 za)
3 Honed Wool Insignia (346 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (600 za)
2 Hearty Wool Insignia (320 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (650 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (273 za)
3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (391 za)
11 Small Venom Sac (50 za)
3 Small Scale (84 za)
6 Vial of Thin Blood (54 za)
6 Small Totem (55 za)
3 Small Claw (46 za)

Cena: 43012 (Kumulativní cena: 54221)


Level: 75

Vytvoř: 49 Bolt of Wool
Vytvoř: 13 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 13 Iron Casque Lining
Vytvoř: 9 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 1 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 1 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 1 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 2 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Boot Casing (1027 za)
4 Steel Splint Pauldron Casing (840 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (591 za)
78 Iron Ore (197 za)
20 Coarse Leather Section (78 za)
94 Cotton Scrap (17 za)
26 Lump of Coal (16 za)
50 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1243 za)
2 Strong Cotton Insignia (1145 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1273 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3475 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3698 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (193 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (160 za)
4 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3212 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3691 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (137 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3411 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1092 za)
3 Scale (516 za)
6 Vial of Blood (439 za)
14 Totem (421 za)

Cena: 72283 (Kumulativní cena: 126504)


Level:150

Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 26 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Steel Splint Pauldron Casing
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Legging Lining (132 za)
1 Darksteel Legging Panel (1148 za)
74 Platinum Ore (208 za)
20 Rugged Leather Section (296 za)
82 Linen Scrap (84 za)
49 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3999 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1127 za)
4 Cleric's Linen Insignia (918 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1232 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1237 za)
3 Cleric's Embroidered Linen Insignia (3985 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4179 za)
1 Carrion Linen Insignia (1256 za)
1 Knight's Linen Insignia (1138 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1186 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4000 za)
37 Lump of Primordium (48 za)
3 Vial of Thick Blood (444 za)
11 Engraved Totem (385 za)

Cena: 86088 (Kumulativní cena: 212592)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 37 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 11 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
78 Mithril Ore (40 za)
120 Thick Leather Section (30 za)
168 Silk Scrap (25 za)
100 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (231 za)
1 Cleric's Silk Insignia (264 za)
20 Potent Venom Sac (41 za)
46 Large Scale (37 za)
9 Intricate Totem (73 za)
46 Large Bone (37 za)
34 Large Fang (37 za)
2 Silk Patch (674 za)

Cena: 24395 (Kumulativní cena: 236987)


Level:300

Vytvoř: 56 Bolt of Silk
Vytvoř: 39 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 3 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 3 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!