Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-23T06:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
287786
Očekávaná návratnost
- 16806
Očekávaná koncová cena
270980

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 37 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1449 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Guardian - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1130 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1166 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1564 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 1910 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28.077.086.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
28.077.086.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (62 za)
Iron Ore (150 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (109 za)
Jute Scrap (100 za)
Wool Scrap (298 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (59 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Venom Sac (272 za)
Full Venom Sac (306 za)
Tiny Scale (10 za)
Scale (353 za)
Smooth Scale (276 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (291 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (396 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (298 za)
Fang (350 za)
Large Fang (29 za)
Charged Fragment (83 za)
Charged Shard (1091 za)
Onyx Sliver (103 za)
Onyx Core (362 za)
Molten Sliver (97 za)
Molten Shard (2656 za)
Molten Core (63 za)
Corrupted Shard (707 za)
Remaining Cost
28.077.086.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (297 za)
Bronze Helmet Casing (36 za)
Bronze Chain Boot Lining (149 za)
Bronze Pauldron Lining (112 za)
Bronze Chain Glove Lining (180 za)
Bronze Chain Boot Panel (210 za)
Bronze Pauldron Casing (183 za)
Bronze Chain Glove Panel (212 za)
Iron Pauldron Casing (800 za)
Iron Pauldron Lining (496 za)
Steel Splint Helmet Casing (426 za)
Darksteel Boot Lining (185 za)
Darksteel Helmet Lining (487 za)
Darksteel Helmet Casing (170 za)
Mithril Gauntlet Lining (198 za)
Mithril Helmet Casing (36 za)
Mighty Jute Insignia (172 za)
Precise Jute Insignia (183 za)
Resilient Jute Insignia (138 za)
Vital Jute Insignia (164 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (341 za)
Vigorous Wool Insignia (560 za)
Healing Jute Insignia (132 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1494 za)
Strong Wool Insignia (458 za)
Honed Wool Insignia (460 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1547 za)
Hearty Cotton Insignia (1041 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3525 za)
Vigorous Cotton Insignia (975 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3586 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3511 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3582 za)
Berserker's Linen Insignia (988 za)
Rampager's Linen Insignia (1016 za)
Assassin's Silk Insignia (167 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
Berserker's Silk Insignia (209 za)
Valkyrie Silk Insignia (194 za)
Rampager's Silk Insignia (177 za)
Cleric's Silk Insignia (205 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3587 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (320 za)
Hearty Wool Insignia (473 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1491 za)
Assassin's Linen Insignia (945 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5911 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (3962 za)
Valkyrie Linen Insignia (1008 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5982 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5983 za)
Rejuvenating Wool Insignia (463 za)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (5463 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (207 za)
Wool Patch (1200 za)
Jute Patch (304 za)
Silk Patch (1230 za)
Snowflake (105 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Potence (2546 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Bronze Helmet Lining (297 za)
8 Bronze Helmet Casing (36 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (149 za)
8 Bronze Pauldron Lining (112 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (180 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (210 za)
7 Bronze Pauldron Casing (183 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (212 za)
40 Copper Ore (62 za)
4 Lump of Tin (8 za)
46 Jute Scrap (100 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (172 za)
1 Precise Jute Insignia (183 za)
3 Resilient Jute Insignia (138 za)
1 Vital Jute Insignia (164 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (341 za)
2 Healing Jute Insignia (132 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (320 za)
25 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (10 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
6 Tiny Totem (9 za)
14 Bone Chip (6 za)
6 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (207 za)
4 Jute Patch (304 za)

Cena: 16638 (Kumulativní cena: 16638)


Level: 0

Vytvoř: 23 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 23 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Pauldron Casing (800 za)
1 Iron Pauldron Lining (496 za)
126 Iron Ore (150 za)
42 Wool Scrap (298 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (560 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1494 za)
3 Strong Wool Insignia (458 za)
3 Honed Wool Insignia (460 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1547 za)
3 Hearty Wool Insignia (473 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1491 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (463 za)
16 Small Venom Sac (54 za)
1 Charged Fragment (83 za)
2 Onyx Sliver (103 za)
1 Molten Sliver (97 za)
2 Wool Patch (1200 za)
30 Lucent Mote (11 za)
3 Charm of Potence (2546 za)

Cena: 61290 (Kumulativní cena: 77928)


Level: 75

Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 21 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 8 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Molten Sliver (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Charged Fragment (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Splint Helmet Casing (426 za)
87 Iron Ore (150 za)
98 Cotton Scrap (40 za)
29 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1041 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3525 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (975 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3586 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3511 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3582 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3587 za)
1 Hunter's Intricate Cotton Insignia (5463 za)
3 Venom Sac (272 za)
3 Scale (353 za)
12 Vial of Blood (291 za)
3 Totem (396 za)
2 Charged Shard (1091 za)
3 Claw (298 za)
12 Fang (350 za)
35 Snowflake (105 za)
40 Lucent Mote (11 za)
1 Charm of Potence (2546 za)

Cena: 65191 (Kumulativní cena: 143119)


Level:150

Vytvoř: 49 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Boot Lining (185 za)
1 Darksteel Helmet Lining (487 za)
1 Darksteel Helmet Casing (170 za)
80 Platinum Ore (109 za)
56 Linen Scrap (138 za)
21 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (988 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1016 za)
4 Assassin's Linen Insignia (945 za)
4 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5911 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1008 za)
3 Knight's Embroidered Linen Insignia (5982 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5983 za)
40 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (306 za)
3 Smooth Scale (276 za)
2 Molten Shard (2656 za)
2 Corrupted Shard (707 za)
80 Lucent Mote (11 za)
2 Charm of Potence (2546 za)

Cena: 94597 (Kumulativní cena: 237716)


Level:225

Vytvoř: 40 Darksteel Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Mithril Gauntlet Lining (198 za)
2 Mithril Helmet Casing (36 za)
106 Mithril Ore (39 za)
90 Silk Scrap (59 za)
27 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Assassin's Silk Insignia (167 za)
4 Knight's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
3 Cleric's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
3 Berserker's Silk Insignia (209 za)
2 Valkyrie Silk Insignia (194 za)
4 Rampager's Silk Insignia (177 za)
3 Cleric's Silk Insignia (205 za)
3 Assassin's Intricate Silk Insignia (3962 za)
1 Onyx Core (362 za)
1 Molten Core (63 za)
31 Large Fang (29 za)
4 Silk Patch (1230 za)
80 Lucent Mote (11 za)
2 Charm of Potence (2546 za)

Cena: 50216 (Kumulativní cena: 287932)


Level:300

Vytvoř: 53 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 8 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 8 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Helmet Casing
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 2 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Molten Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!