Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
6735
Očekávaná návratnost
- 1511
Očekávaná koncová cena
5224

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
14 Pile of Salt and Pepper - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
06735

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 308
Remaining Cost
06735

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (46 za)
Head of Lettuce (6 za)
Strawberry (7 za)
Chili Pepper (21 za)
Rosemary Sprig (32 za)
Remaining Cost
06735

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Vytvoř: 14 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Simple Salad

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Nic. Vše hotovo!