Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
11908
Očekávaná návratnost
- 6629
Očekávaná koncová cena
5279

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
27 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Apple Sauce - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
1198

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 378
Remaining Cost
1198

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (15 za)
Strawberry (61 za)
Chili Pepper (44 za)
Rosemary Sprig (145 za)
Remaining Cost
1198

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (13 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Bag of Sugar (1)
Jug of Water (1)
Apple (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Apple Sauce

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Nic. Vše hotovo!