Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-27T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
13704
Očekávaná návratnost
- 8506
Očekávaná koncová cena
5198

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
27 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Spinach Burger - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
1374

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 329
Remaining Cost
1374

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (6 za)
Stick of Butter (241 za)
Vanilla Bean (80 za)
Spinach Leaf (75 za)
Blueberry (17 za)
Rosemary Sprig (65 za)
Slab of Red Meat (62 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
1374

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 28 Loaf of Bread

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 12 Bottle of Passion Fruit Sauce
Vytvoř: 12 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Nic. Vše hotovo!