Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
229966
Očekávaná návratnost
- 20058
Očekávaná koncová cena
209908

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 889 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2227 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1011 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2559 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 940 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Apothecary's Elder Wood Torch - Prodáváno za 655 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Rifle - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 706 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
229966

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
229966

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (128 za)
Iron Ore (148 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (182 za)
Rawhide Leather Section (32 za)
Elder Wood Log (72 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (95 za)
Thin Leather Section (91 za)
Coarse Leather Section (95 za)
Pile of Glittering Dust (48 za)
Pile of Shimmering Dust (131 za)
Pile of Luminous Dust (337 za)
Pile of Incandescent Dust (87 za)
Potent Venom Sac (27 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (59 za)
Heavy Bone (365 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (33 za)
Sharp Fang (366 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (365 za)
Corrupted Fragment (45 za)
Corrupted Shard (411 za)
Remaining Cost
229966

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (72 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (216 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (292 za)
Thin String (536 za)
Rawhide String (103 za)
Coarse String (435 za)
Green Harpoon (203 za)
Mithril Torch Head (100 za)
Elder Wood Dowel (102 za)
Green Wood Dowel (19 za)
Berserker's Elder Inscription (189 za)
Knight's Hard Inscription (1134 za)
Berserker's Mithril Plated Inscription (783 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (256 za)
Strong Seasoned Inscription (871 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (959 za)
Cleric's Elder Inscription (254 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (259 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1320 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (969 za)
Strong Soft Inscription (67 za)
Hunter's Soft Inscription (131 za)
Hearty Soft Inscription (79 za)
Honed Soft Inscription (75 za)
Hearty Seasoned Inscription (769 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (4005 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2535 za)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (4509 za)
Carrion Hard Inscription (1118 za)
Rampager's Hard Inscription (869 za)
Cleric's Hard Inscription (869 za)
Berserker's Hard Inscription (883 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (779 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Malign Bronze Plated Inscription (257 za)
Healing Bronze Plated Inscription (206 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1368 za)
Assassin's Hard Inscription (867 za)
Rejuvenating Soft Inscription (71 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (927 za)
Apothecary's Elder Inscription (429 za)
Giver's Green Inscription (24 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2707 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
5 Bronze Warhorn Mouthpiece (72 za)
6 Rawhide String (103 za)
1 Green Harpoon (203 za)
5 Bronze Ingot (128 za)
44 Rawhide Leather Section (32 za)
243 Green Wood Log (15 za)
4 Green Wood Dowel (19 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (256 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (259 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (257 za)
3 Healing Bronze Plated Inscription (206 za)
4 Pile of Glittering Dust (48 za)
9 Tiny Totem (6 za)
3 Tiny Claw (7 za)
3 Giver's Green Inscription (24 za)

Cena: 9523 (Kumulativní cena: 9523)


Level: 0

Vytvoř: 81 Green Wood Plank
Vytvoř: 22 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 16 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 11 Rawhide String
Vytvoř: 9 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 5 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Green Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
4 Iron Warhorn Mouthpiece (292 za)
1 Thin String (536 za)
42 Iron Ore (148 za)
164 Soft Wood Log (20 za)
84 Thin Leather Section (91 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1320 za)
5 Hunter's Iron Plated Inscription (969 za)
4 Strong Soft Inscription (67 za)
1 Hunter's Soft Inscription (131 za)
3 Hearty Soft Inscription (79 za)
3 Honed Soft Inscription (75 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1368 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (71 za)
4 Pile of Shimmering Dust (131 za)
3 Small Totem (59 za)

Cena: 30888 (Kumulativní cena: 40411)


Level: 75

Vytvoř: 82 Soft Wood Plank
Vytvoř: 42 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 14 Iron Ingot
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 14 Thin String
Vytvoř: 8 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 5 Iron Horn
Vytvoř: 3 Soft Torch Handle
Vytvoř: 3 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 1 Soft Harpoon
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse String (435 za)
96 Iron Ore (148 za)
198 Seasoned Wood Log (95 za)
36 Coarse Leather Section (95 za)
32 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (871 za)
2 Honed Seasoned Inscription (959 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (769 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (4005 za)
7 Hunter's Steel Plated Inscription (2535 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (927 za)
1 Corrupted Fragment (45 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2707 za)

Cena: 78623 (Kumulativní cena: 119034)


Level:150

Vytvoř: 66 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 6 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Steel Horn
Vytvoř: 6 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 6 Steel Torch Head
Vytvoř: 6 Coarse String
Vytvoř: 4 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 2 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 1 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Harpoon
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
5 Darksteel Warhorn Mouthpiece (216 za)
94 Platinum Ore (182 za)
138 Hard Wood Log (109 za)
1 Knight's Hard Inscription (1134 za)
1 Berserker's Darksteel Plated Inscription (4509 za)
1 Carrion Hard Inscription (1118 za)
2 Rampager's Hard Inscription (869 za)
2 Cleric's Hard Inscription (869 za)
2 Berserker's Hard Inscription (883 za)
2 Assassin's Hard Inscription (867 za)
47 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (337 za)
6 Corrupted Shard (411 za)
16 Heavy Bone (365 za)
16 Sharp Fang (366 za)
16 Engraved Totem (365 za)
150 Lucent Mote (11 za)
3 Symbol of Pain (2707 za)

Cena: 80440 (Kumulativní cena: 199474)


Level:225

Vytvoř: 47 Darksteel Ingot
Vytvoř: 46 Hard Wood Plank
Vytvoř: 10 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 5 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
2 Mithril Torch Head (100 za)
186 Mithril Ore (26 za)
234 Elder Wood Log (72 za)
6 Elder Wood Dowel (102 za)
3 Berserker's Elder Inscription (189 za)
1 Berserker's Mithril Plated Inscription (783 za)
3 Cleric's Elder Inscription (254 za)
2 Knight's Mithril Plated Inscription (779 za)
4 Pile of Incandescent Dust (87 za)
70 Potent Venom Sac (27 za)
9 Large Claw (33 za)
46 Large Fang (27 za)
1 Apothecary's Elder Inscription (429 za)

Cena: 30492 (Kumulativní cena: 229966)


Level:300

Vytvoř: 93 Mithril Ingot
Vytvoř: 78 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 8 Mithril Torch Head
Vytvoř: 5 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Apothecary's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 14 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!