Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
228104
Očekávaná návratnost
- 24575
Očekávaná koncová cena
203529

5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Pistol - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Rifle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 389 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1348 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2759 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2690 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Iron Pistol - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Flintlock - Prodáváno za 2343 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Blaster - Prodáváno za 3264 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 1379 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Rifle - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
22814

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 195 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
22814

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (75 za)
Copper Ore (30 za)
Iron Ore (52 za)
Mithril Ore (54 za)
Platinum Ore (65 za)
Green Wood Plank (18 za)
Rawhide Leather Section (27 za)
Elder Wood Log (64 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (64 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (54 za)
Pile of Incandescent Dust (68 za)
Potent Venom Sac (24 za)
Tiny Scale (9 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (97 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (106 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (539 za)
Large Claw (30 za)
Small Fang (105 za)
Large Fang (24 za)
Corrupted Fragment (48 za)
Corrupted Shard (798 za)
Remaining Cost
22814

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Warhorn Mouthpiece (145 za)
Coarse String (261 za)
Elder Wood Dowel (115 za)
Green Wood Dowel (8 za)
Berserker's Elder Inscription (136 za)
Knight's Hard Inscription (1756 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (259 za)
Strong Steel Plated Inscription (4599 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (872 za)
Strong Seasoned Inscription (1720 za)
Precise Bronze Plated Inscription (282 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1450 za)
Cleric's Elder Inscription (154 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (763 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (270 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (714 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (798 za)
Strong Soft Inscription (223 za)
Hearty Soft Inscription (235 za)
Hearty Seasoned Inscription (1868 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (4485 za)
Rampager's Hard Inscription (1490 za)
Cleric's Hard Inscription (1745 za)
Berserker's Hard Inscription (1670 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
Assassin's Elder Inscription (74 za)
Malign Green Inscription (15 za)
Malign Bronze Plated Inscription (268 za)
Ravaging Soft Inscription (198 za)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (4794 za)
Assassin's Hard Inscription (1634 za)
Rejuvenating Soft Inscription (264 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1846 za)
Giver's Green Inscription (33 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (4573 za)
Snowflake (130 za)
Lucent Mote (13 za)
Symbol of Pain (2013 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Bronze Ingot (75 za)
20 Copper Ore (30 za)
2 Lump of Tin (8 za)
86 Green Wood Plank (18 za)
80 Rawhide Leather Section (27 za)
24 Green Wood Log (10 za)
9 Green Wood Dowel (8 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (259 za)
1 Precise Bronze Plated Inscription (282 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (270 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (15 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (268 za)
6 Tiny Scale (9 za)
14 Vial of Weak Blood (5 za)
25 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Green Inscription (33 za)

Cena: 7483 (Kumulativní cena: 7483)


Level: 0

Vytvoř: 40 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 20 Rawhide String
Vytvoř: 10 Green Longbow Stave
Vytvoř: 10 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Green Torch Handle
Vytvoř: 3 Bronze Torch Head
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 1 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Bronze Horn
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Healing Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Iron Warhorn Mouthpiece (145 za)
150 Iron Ore (52 za)
136 Soft Wood Log (21 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (872 za)
4 Strong Iron Plated Inscription (714 za)
3 Hunter's Iron Plated Inscription (798 za)
2 Strong Soft Inscription (223 za)
4 Hearty Soft Inscription (235 za)
2 Ravaging Soft Inscription (198 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (264 za)
6 Vial of Thin Blood (97 za)
3 Small Totem (106 za)
6 Small Fang (105 za)

Cena: 21635 (Kumulativní cena: 29118)


Level: 75

Vytvoř: 68 Soft Wood Plank
Vytvoř: 50 Iron Ingot
Vytvoř: 5 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 8 Soft Torch Handle
Vytvoř: 8 Iron Torch Head
Vytvoř: 7 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 5 Soft Harpoon
Vytvoř: 3 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Soft Pistol Frame
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Coarse String (261 za)
162 Iron Ore (52 za)
177 Seasoned Wood Log (54 za)
54 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (4599 za)
3 Strong Seasoned Inscription (1720 za)
7 Honed Seasoned Inscription (1450 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (1868 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (4485 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1846 za)
1 Corrupted Fragment (48 za)
16 Claw (539 za)
3 Giver's Steel-Plated Inscription (4573 za)
10 Lucent Mote (13 za)
1 Symbol of Pain (2013 za)

Cena: 84808 (Kumulativní cena: 113926)


Level:150

Vytvoř: 59 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 3 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 2 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Seasoned Harpoon
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
116 Platinum Ore (65 za)
150 Hard Wood Log (64 za)
2 Knight's Hard Inscription (1756 za)
4 Rampager's Hard Inscription (1490 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1745 za)
3 Berserker's Hard Inscription (1670 za)
2 Assassin's Darksteel Plated Inscription (4794 za)
3 Assassin's Hard Inscription (1634 za)
58 Lump of Primordium (48 za)
2 Corrupted Shard (798 za)
180 Snowflake (130 za)
50 Lucent Mote (13 za)
1 Symbol of Pain (2013 za)

Cena: 80045 (Kumulativní cena: 193971)


Level:225

Vytvoř: 58 Darksteel Ingot
Vytvoř: 50 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 2 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Hard Rifle Stock
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
196 Mithril Ore (54 za)
237 Elder Wood Log (64 za)
4 Elder Wood Dowel (115 za)
3 Berserker's Elder Inscription (136 za)
3 Cleric's Elder Inscription (154 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (763 za)
3 Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
3 Assassin's Elder Inscription (74 za)
4 Pile of Incandescent Dust (68 za)
55 Potent Venom Sac (24 za)
18 Large Claw (30 za)
38 Large Fang (24 za)

Cena: 34133 (Kumulativní cena: 228104)


Level:300

Vytvoř: 98 Mithril Ingot
Vytvoř: 79 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 6 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!