Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
196144
Očekávaná návratnost
- 19024
Očekávaná koncová cena
177120

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 767 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 1815 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 867 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2305 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 978 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Rifle - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 706 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
196144

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 188 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
196144

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (107 za)
Iron Ore (136 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (130 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Elder Wood Log (74 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (119 za)
Soft Wood Log (16 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Thin Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (65 za)
Pile of Glittering Dust (40 za)
Pile of Shimmering Dust (136 za)
Pile of Luminous Dust (288 za)
Pile of Incandescent Dust (82 za)
Potent Venom Sac (30 za)
Tiny Scale (5 za)
Tiny Totem (5 za)
Heavy Bone (270 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (267 za)
Corrupted Fragment (31 za)
Corrupted Shard (391 za)
Remaining Cost
196144

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pistol Barrel (224 za)
Bronze Warhorn Mouthpiece (47 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (224 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (375 za)
Darksteel Horn (980 za)
Soft Short-Bow Stave (119 za)
Green Pistol Frame (28 za)
Seasoned Torch Handle (366 za)
Iron Torch Head (760 za)
Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Berserker's Elder Inscription (239 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Knight's Hard Inscription (868 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (277 za)
Strong Seasoned Inscription (687 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (710 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (783 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (762 za)
Vital Bronze Plated Inscription (278 za)
Cleric's Elder Inscription (189 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (711 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (275 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1199 za)
Honed Iron Plated Inscription (1200 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1179 za)
Strong Soft Inscription (52 za)
Hunter's Soft Inscription (87 za)
Hearty Soft Inscription (54 za)
Honed Soft Inscription (60 za)
Hearty Seasoned Inscription (741 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (1411 za)
Rampager's Hard Inscription (791 za)
Cleric's Hard Inscription (726 za)
Berserker's Hard Inscription (830 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
Malign Bronze Plated Inscription (280 za)
Healing Bronze Plated Inscription (281 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1177 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (3446 za)
Assassin's Hard Inscription (845 za)
Rejuvenating Soft Inscription (54 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (684 za)
Giver's Green Inscription (7 za)
Sentinel's Elder Inscription (283 za)
Snowflake (84 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2269 za)
Pile of Lucent Crystal (105 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
1 Bronze Pistol Barrel (224 za)
5 Bronze Warhorn Mouthpiece (47 za)
1 Green Pistol Frame (28 za)
4 Bronze Ingot (107 za)
68 Rawhide Leather Section (23 za)
234 Green Wood Log (11 za)
3 Green Wood Dowel (16 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (277 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (278 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (275 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (280 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (281 za)
4 Pile of Glittering Dust (40 za)
6 Tiny Scale (5 za)
3 Tiny Totem (5 za)
3 Giver's Green Inscription (7 za)

Cena: 7907 (Kumulativní cena: 7907)


Level: 0

Vytvoř: 78 Green Wood Plank
Vytvoř: 34 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 11 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 17 Rawhide String
Vytvoř: 9 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 5 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
2 Iron Warhorn Mouthpiece (375 za)
1 Soft Short-Bow Stave (119 za)
4 Iron Torch Head (760 za)
6 Iron Ore (136 za)
160 Soft Wood Log (16 za)
108 Thin Leather Section (69 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1199 za)
1 Honed Iron Plated Inscription (1200 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1179 za)
4 Strong Soft Inscription (52 za)
1 Hunter's Soft Inscription (87 za)
4 Hearty Soft Inscription (54 za)
3 Honed Soft Inscription (60 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1177 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (54 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
4 Pile of Shimmering Dust (136 za)

Cena: 26890 (Kumulativní cena: 34797)


Level: 75

Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 2 Iron Ingot
Vytvoř: 18 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 4 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Horn
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Seasoned Torch Handle (366 za)
78 Iron Ore (136 za)
210 Seasoned Wood Log (75 za)
72 Coarse Leather Section (65 za)
26 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (687 za)
2 Honed Seasoned Inscription (783 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (741 za)
10 Hunter's Steel Plated Inscription (1411 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (684 za)
1 Corrupted Fragment (31 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2269 za)

Cena: 59086 (Kumulativní cena: 93883)


Level:150

Vytvoř: 70 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 36 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 26 Steel Ingot
Vytvoř: 12 Coarse String
Vytvoř: 8 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 4 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Steel Horn
Vytvoř: 2 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 2 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 1 Seasoned Harpoon
Vytvoř: 1 Steel Rifle Barrel
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 3 Hunter's Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (224 za)
1 Darksteel Horn (980 za)
94 Platinum Ore (130 za)
126 Hard Wood Log (119 za)
2 Knight's Hard Inscription (868 za)
2 Rampager's Hard Inscription (791 za)
2 Cleric's Hard Inscription (726 za)
2 Berserker's Hard Inscription (830 za)
2 Rampager's Darksteel Plated Inscription (3446 za)
2 Assassin's Hard Inscription (845 za)
47 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (288 za)
6 Corrupted Shard (391 za)
16 Heavy Bone (270 za)
16 Engraved Totem (267 za)
45 Snowflake (84 za)
100 Lucent Mote (11 za)
3 Symbol of Pain (2269 za)
5 Pile of Lucent Crystal (105 za)

Cena: 70084 (Kumulativní cena: 163967)


Level:225

Vytvoř: 47 Darksteel Ingot
Vytvoř: 42 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Torch Handle
Vytvoř: 9 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 5 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
192 Mithril Ore (25 za)
234 Elder Wood Log (74 za)
6 Elder Wood Dowel (130 za)
2 Berserker's Elder Inscription (239 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (710 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (762 za)
3 Cleric's Elder Inscription (189 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (711 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (713 za)
4 Pile of Incandescent Dust (82 za)
70 Potent Venom Sac (30 za)
9 Large Claw (33 za)
38 Large Fang (32 za)
2 Sentinel's Elder Inscription (283 za)

Cena: 32177 (Kumulativní cena: 196144)


Level:300

Vytvoř: 96 Mithril Ingot
Vytvoř: 78 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 11 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 5 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!