Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T06:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
329065
Očekávaná návratnost
- 18371
Očekávaná koncová cena
310694

5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Rifle - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1233 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 3666 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1284 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
3 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
7 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32.090.065.8

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
32.090.065.8

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (80 za)
Iron Ore (196 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (179 za)
Rawhide Leather Section (71 za)
Elder Wood Log (140 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (107 za)
Soft Wood Log (56 za)
Seasoned Wood Log (159 za)
Thin Leather Section (240 za)
Coarse Leather Section (169 za)
Pile of Shimmering Dust (269 za)
Pile of Incandescent Dust (129 za)
Potent Venom Sac (82 za)
Large Scale (78 za)
Tiny Totem (8 za)
Intricate Totem (105 za)
Large Bone (79 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (338 za)
Large Claw (80 za)
Charged Shard (2518 za)
Pile of Foul Essence (1749 za)
Pile of Filthy Essence (603 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (562 za)
Corrupted Shard (1844 za)
Corrupted Core (235 za)
Remaining Cost
32.090.065.8

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Rifle Barrel (1510 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (337 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (525 za)
Darksteel Horn (1027 za)
Iron Horn (708 za)
Seasoned Pistol Frame (489 za)
Green Torch Handle (75 za)
Hard Torch Handle (398 za)
Bronze Torch Head (230 za)
Mithril Torch Head (114 za)
Elder Wood Dowel (31 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Berserker's Elder Inscription (251 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Knight's Hard Inscription (992 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (473 za)
Strong Steel Plated Inscription (5086 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1851 za)
Strong Seasoned Inscription (1009 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1488 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1202 za)
Vital Bronze Plated Inscription (378 za)
Cleric's Elder Inscription (276 za)
Vital Green Inscription (9 za)
Valkyrie Elder Inscription (274 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1841 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1844 za)
Strong Soft Inscription (86 za)
Hunter's Soft Inscription (194 za)
Hearty Soft Inscription (154 za)
Honed Soft Inscription (109 za)
Hearty Seasoned Inscription (1512 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (5070 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (3774 za)
Valkyrie Hard Inscription (998 za)
Carrion Hard Inscription (928 za)
Rampager's Hard Inscription (1374 za)
Cleric's Hard Inscription (1547 za)
Berserker's Hard Inscription (1373 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1496 za)
Malign Green Inscription (10 za)
Malign Bronze Plated Inscription (385 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1845 za)
Assassin's Hard Inscription (1455 za)
Rejuvenating Soft Inscription (90 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1001 za)
Giver's Green Inscription (20 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1999 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (4950 za)
Symbol of Control (2894 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Pain (1743 za)
Pile of Lucent Crystal (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Green Torch Handle (75 za)
10 Bronze Torch Head (230 za)
30 Copper Ore (80 za)
3 Lump of Tin (8 za)
36 Rawhide Leather Section (71 za)
192 Green Wood Log (15 za)
4 Green Wood Dowel (18 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (473 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
4 Vital Bronze Plated Inscription (378 za)
1 Vital Green Inscription (9 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (10 za)
4 Malign Bronze Plated Inscription (385 za)
6 Tiny Totem (8 za)
6 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Green Inscription (20 za)

Cena: 14123 (Kumulativní cena: 14123)


Level: 0

Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 9 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Torch Handle
Vytvoř: 6 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Bronze Horn
Vytvoř: 5 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Green Longbow Stave
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
1 Iron Rifle Barrel (1510 za)
1 Iron Warhorn Mouthpiece (525 za)
1 Iron Horn (708 za)
126 Iron Ore (196 za)
122 Soft Wood Log (56 za)
6 Thin Leather Section (240 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (1851 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1841 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1844 za)
5 Strong Soft Inscription (86 za)
1 Hunter's Soft Inscription (194 za)
3 Hearty Soft Inscription (154 za)
3 Honed Soft Inscription (109 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1845 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (90 za)
4 Pile of Shimmering Dust (269 za)
1 Giver's Iron-Plated Inscription (1999 za)

Cena: 55279 (Kumulativní cena: 69402)


Level: 75

Vytvoř: 61 Soft Wood Plank
Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 3 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 1 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Thin String
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Rifle Barrel (1)
Soft Rifle Stock (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Seasoned Pistol Frame (489 za)
135 Iron Ore (196 za)
114 Seasoned Wood Log (159 za)
6 Coarse Leather Section (169 za)
45 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (5086 za)
3 Strong Seasoned Inscription (1009 za)
3 Honed Seasoned Inscription (1202 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (1512 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (5070 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (1001 za)
2 Charged Shard (2518 za)
1 Pile of Foul Essence (1749 za)
3 Corrupted Fragment (562 za)
16 Claw (338 za)
2 Giver's Steel-Plated Inscription (4950 za)
2 Symbol of Control (2894 za)
40 Lucent Mote (12 za)
3 Symbol of Pain (1743 za)
5 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 112425 (Kumulativní cena: 181827)


Level:150

Vytvoř: 45 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 3 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 3 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Coarse String
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 2 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (337 za)
1 Darksteel Horn (1027 za)
2 Hard Torch Handle (398 za)
76 Platinum Ore (179 za)
90 Hard Wood Log (107 za)
1 Knight's Hard Inscription (992 za)
2 Carrion Darksteel Plated Inscription (3774 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (998 za)
2 Carrion Hard Inscription (928 za)
3 Rampager's Hard Inscription (1374 za)
3 Cleric's Hard Inscription (1547 za)
3 Berserker's Hard Inscription (1373 za)
3 Assassin's Hard Inscription (1455 za)
38 Lump of Primordium (48 za)
12 Pile of Filthy Essence (603 za)
2 Corrupted Shard (1844 za)
6 Symbol of Control (2894 za)
1 Symbol of Pain (1743 za)
35 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 89215 (Kumulativní cena: 271042)


Level:225

Vytvoř: 38 Darksteel Ingot
Vytvoř: 30 Hard Wood Plank
Vytvoř: 8 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 5 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Darksteel Horn
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
1 Mithril Torch Head (114 za)
132 Mithril Ore (41 za)
168 Elder Wood Log (140 za)
8 Elder Wood Dowel (31 za)
3 Berserker's Elder Inscription (251 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (1488 za)
1 Cleric's Elder Inscription (276 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (274 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1496 za)
4 Pile of Incandescent Dust (129 za)
9 Potent Venom Sac (82 za)
30 Large Scale (78 za)
6 Intricate Totem (105 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
5 Corrupted Core (235 za)
30 Large Bone (79 za)
9 Large Claw (80 za)
1 Symbol of Control (2894 za)
5 Symbol of Pain (1743 za)
30 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 58187 (Kumulativní cena: 329229)


Level:300

Vytvoř: 66 Mithril Ingot
Vytvoř: 56 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 8 Mithril Torch Head
Vytvoř: 7 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Mithril Horn
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!