Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
178801
Očekávaná návratnost
- 19502
Očekávaná koncová cena
159299

5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Rifle - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Rifle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Rifle - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Pistol - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 4368 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 854 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3808 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Pistol - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1308 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
17881

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
17881

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (71 za)
Iron Ore (50 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (55 za)
Green Wood Plank (24 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (22 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (59 za)
Coarse Leather Section (91 za)
Pile of Incandescent Dust (79 za)
Small Venom Sac (26 za)
Full Venom Sac (415 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Smooth Scale (449 za)
Vial of Blood (323 za)
Vial of Thick Blood (415 za)
Small Claw (40 za)
Sharp Claw (421 za)
Large Claw (69 za)
Large Fang (66 za)
Corrupted Fragment (93 za)
Corrupted Shard (518 za)
Corrupted Core (68 za)
Remaining Cost
17881

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide String (87 za)
Coarse String (299 za)
Green Torch Handle (61 za)
Bronze Torch Head (136 za)
Elder Wood Dowel (64 za)
Berserker's Elder Inscription (187 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (243 za)
Strong Seasoned Inscription (913 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1148 za)
Precise Bronze Plated Inscription (259 za)
Rampager's Elder Inscription (104 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (821 za)
Cleric's Elder Inscription (200 za)
Vital Green Inscription (19 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (882 za)
Strong Soft Inscription (40 za)
Hearty Soft Inscription (117 za)
Honed Soft Inscription (117 za)
Hearty Seasoned Inscription (1037 za)
Ravaging Seasoned Inscription (879 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (2304 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2916 za)
Cleric's Hard Inscription (1400 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1185 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1196 za)
Assassin's Elder Inscription (108 za)
Malign Green Inscription (15 za)
Healing Bronze Plated Inscription (199 za)
Rejuvenating Soft Inscription (80 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (897 za)
Giver's Green Inscription (20 za)
Lucent Mote (16 za)
Symbol of Pain (1568 za)
Pile of Lucent Crystal (135 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rawhide String (87 za)
1 Green Torch Handle (61 za)
1 Bronze Torch Head (136 za)
20 Bronze Ingot (71 za)
78 Green Wood Plank (24 za)
60 Rawhide Leather Section (25 za)
18 Green Wood Log (14 za)
3 Mighty Bronze Plated Inscription (243 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (259 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Green Inscription (19 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
3 Malign Green Inscription (15 za)
4 Healing Bronze Plated Inscription (199 za)
3 Giver's Green Inscription (20 za)

Cena: 7572 (Kumulativní cena: 7572)


Level: 0

Vytvoř: 30 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 15 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 3 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Bronze Horn
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
198 Iron Ore (50 za)
140 Soft Wood Log (24 za)
1 Strong Iron Plated Inscription (882 za)
5 Strong Soft Inscription (40 za)
2 Hearty Soft Inscription (117 za)
3 Honed Soft Inscription (117 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (80 za)
35 Small Venom Sac (26 za)
16 Small Claw (40 za)

Cena: 16797 (Kumulativní cena: 24369)


Level: 75

Vytvoř: 70 Soft Wood Plank
Vytvoř: 66 Iron Ingot
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 7 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Iron Horn
Vytvoř: 7 Soft Torch Handle
Vytvoř: 7 Iron Torch Head
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 3 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Soft Pistol Frame
Vytvoř: 1 Iron Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Rifle Barrel (1)
Soft Rifle Stock (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 6 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Coarse String (299 za)
138 Iron Ore (50 za)
177 Seasoned Wood Log (59 za)
12 Coarse Leather Section (91 za)
46 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Seasoned Inscription (913 za)
5 Honed Seasoned Inscription (821 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (1037 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (879 za)
7 Ravaging Steel Plated Inscription (2304 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (2916 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (897 za)
6 Vial of Blood (323 za)
1 Corrupted Fragment (93 za)
10 Lucent Mote (16 za)
1 Symbol of Pain (1568 za)

Cena: 55851 (Kumulativní cena: 80220)


Level:150

Vytvoř: 59 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 46 Steel Ingot
Vytvoř: 6 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 2 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 6 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 6 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 3 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 2 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Coarse String
Vytvoř: 1 Seasoned Harpoon
Vytvoř: 1 Seasoned Longbow Stave
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Platinum Ore (55 za)
195 Hard Wood Log (22 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1400 za)
61 Lump of Primordium (48 za)
33 Full Venom Sac (415 za)
6 Smooth Scale (449 za)
25 Vial of Thick Blood (415 za)
2 Corrupted Shard (518 za)
22 Sharp Claw (421 za)
1 Symbol of Pain (1568 za)
5 Pile of Lucent Crystal (135 za)

Cena: 56033 (Kumulativní cena: 136253)


Level:225

Vytvoř: 65 Hard Wood Plank
Vytvoř: 61 Darksteel Ingot
Vytvoř: 10 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 8 Hard Torch Handle
Vytvoř: 8 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Hard Harpoon
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Rifle Stock (1)
Hard Harpoon (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
190 Mithril Ore (57 za)
234 Elder Wood Log (71 za)
1 Elder Wood Dowel (64 za)
3 Berserker's Elder Inscription (187 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (1148 za)
3 Rampager's Elder Inscription (104 za)
3 Cleric's Elder Inscription (200 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (1185 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (1196 za)
4 Assassin's Elder Inscription (108 za)
4 Pile of Incandescent Dust (79 za)
41 Potent Venom Sac (68 za)
1 Corrupted Core (68 za)
15 Large Claw (69 za)
46 Large Fang (66 za)
1 Symbol of Pain (1568 za)
5 Pile of Lucent Crystal (135 za)

Cena: 42548 (Kumulativní cena: 178801)


Level:300

Vytvoř: 95 Mithril Ingot
Vytvoř: 78 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 9 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!