Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-13T20:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
257959
Očekávaná návratnost
- 20514
Očekávaná koncová cena
237445

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Pistol - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3610 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3996 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1037 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
257959

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
257959

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (63 za)
Iron Ore (139 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (96 za)
Rawhide Leather Section (60 za)
Elder Wood Log (140 za)
Green Wood Log (18 za)
Hard Wood Log (52 za)
Soft Wood Log (46 za)
Seasoned Wood Log (75 za)
Coarse Leather Section (127 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Pile of Shimmering Dust (191 za)
Pile of Incandescent Dust (101 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (77 za)
Potent Venom Sac (31 za)
Tiny Scale (9 za)
Smooth Scale (300 za)
Vial of Thick Blood (438 za)
Tiny Totem (11 za)
Heavy Bone (308 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (399 za)
Sharp Claw (430 za)
Large Claw (28 za)
Large Fang (29 za)
Charged Shard (1500 za)
Onyx Core (170 za)
Pile of Foul Essence (162 za)
Pile of Filthy Essence (780 za)
Corrupted Fragment (472 za)
Corrupted Shard (783 za)
Corrupted Core (72 za)
Remaining Cost
257959

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pistol Barrel (298 za)
Bronze Warhorn Mouthpiece (113 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (189 za)
Steel Warhorn Mouthpiece (354 za)
Bronze Horn (233 za)
Darksteel Horn (489 za)
Steel Horn (756 za)
Soft Torch Handle (152 za)
Bronze Plated Dowel (239 za)
Iron Torch Head (806 za)
Elder Wood Dowel (91 za)
Green Wood Dowel (23 za)
Berserker's Elder Inscription (202 za)
Mighty Green Inscription (19 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (387 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1730 za)
Strong Seasoned Inscription (1067 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1186 za)
Honed Steel Plated Inscription (4450 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1144 za)
Vital Bronze Plated Inscription (389 za)
Cleric's Elder Inscription (180 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (390 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1600 za)
Honed Iron Plated Inscription (1688 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1596 za)
Strong Soft Inscription (78 za)
Hunter's Soft Inscription (259 za)
Hearty Soft Inscription (73 za)
Honed Soft Inscription (63 za)
Hearty Seasoned Inscription (1130 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1086 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (4393 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4440 za)
Carrion Hard Inscription (1052 za)
Rampager's Hard Inscription (1156 za)
Cleric's Hard Inscription (1330 za)
Berserker's Hard Inscription (1270 za)
Malign Green Inscription (12 za)
Malign Bronze Plated Inscription (392 za)
Healing Bronze Plated Inscription (392 za)
Assassin's Hard Inscription (1145 za)
Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1144 za)
Giver's Green Inscription (30 za)
Symbol of Control (2750 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (2000 za)
Pile of Lucent Crystal (91 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
3 Bronze Pistol Barrel (298 za)
2 Bronze Warhorn Mouthpiece (113 za)
1 Bronze Horn (233 za)
1 Bronze Plated Dowel (239 za)
70 Copper Ore (63 za)
7 Lump of Tin (8 za)
8 Rawhide Leather Section (60 za)
150 Green Wood Log (18 za)
5 Green Wood Dowel (23 za)
1 Mighty Green Inscription (19 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (387 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (389 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (390 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (12 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (392 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (392 za)
4 Pile of Glittering Dust (44 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (9 za)
3 Tiny Totem (11 za)
6 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Green Inscription (30 za)

Cena: 12977 (Kumulativní cena: 12977)


Level: 0

Vytvoř: 50 Green Wood Plank
Vytvoř: 7 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Bronze Horn
Vytvoř: 9 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Green Torch Handle
Vytvoř: 8 Bronze Torch Head
Vytvoř: 3 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Vytvoř: 2 Rawhide String
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
1 Soft Torch Handle (152 za)
1 Iron Torch Head (806 za)
162 Iron Ore (139 za)
124 Soft Wood Log (46 za)
1 Vigorous Iron Plated Inscription (1730 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1600 za)
2 Honed Iron Plated Inscription (1688 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1596 za)
3 Strong Soft Inscription (78 za)
1 Hunter's Soft Inscription (259 za)
4 Hearty Soft Inscription (73 za)
4 Honed Soft Inscription (63 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
4 Pile of Shimmering Dust (191 za)
16 Small Venom Sac (77 za)

Cena: 44059 (Kumulativní cena: 57036)


Level: 75

Vytvoř: 62 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 4 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Steel Warhorn Mouthpiece (354 za)
1 Steel Horn (756 za)
108 Iron Ore (139 za)
150 Seasoned Wood Log (75 za)
24 Coarse Leather Section (127 za)
36 Lump of Coal (16 za)
4 Strong Seasoned Inscription (1067 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (4450 za)
2 Honed Seasoned Inscription (1144 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (1130 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (1086 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (4393 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (4440 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1144 za)
2 Charged Shard (1500 za)
1 Pile of Foul Essence (162 za)
1 Corrupted Fragment (472 za)
16 Claw (399 za)
2 Symbol of Control (2750 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (2000 za)

Cena: 85780 (Kumulativní cena: 142816)


Level:150

Vytvoř: 50 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 36 Steel Ingot
Vytvoř: 12 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Coarse String
Vytvoř: 2 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Seasoned Longbow Stave
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (189 za)
1 Darksteel Horn (489 za)
118 Platinum Ore (96 za)
159 Hard Wood Log (52 za)
1 Carrion Hard Inscription (1052 za)
3 Rampager's Hard Inscription (1156 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1330 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1270 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1145 za)
59 Lump of Primordium (48 za)
27 Smooth Scale (300 za)
6 Vial of Thick Blood (438 za)
2 Pile of Filthy Essence (780 za)
2 Corrupted Shard (783 za)
24 Heavy Bone (308 za)
6 Sharp Claw (430 za)
1 Symbol of Control (2750 za)
1 Symbol of Pain (2000 za)
10 Pile of Lucent Crystal (91 za)

Cena: 62187 (Kumulativní cena: 205003)


Level:225

Vytvoř: 59 Darksteel Ingot
Vytvoř: 53 Hard Wood Plank
Vytvoř: 5 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 6 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Vytvoř: 5 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
184 Mithril Ore (41 za)
222 Elder Wood Log (140 za)
6 Elder Wood Dowel (91 za)
3 Berserker's Elder Inscription (202 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (1186 za)
3 Cleric's Elder Inscription (180 za)
4 Pile of Incandescent Dust (101 za)
24 Potent Venom Sac (31 za)
1 Onyx Core (170 za)
1 Corrupted Core (72 za)
55 Large Claw (28 za)
46 Large Fang (29 za)
1 Symbol of Control (2750 za)
1 Symbol of Pain (2000 za)
10 Pile of Lucent Crystal (91 za)

Cena: 52732 (Kumulativní cena: 257735)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 74 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 14 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!