Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
213690
Očekávaná návratnost
- 17185
Očekávaná koncová cena
196505

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 698 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2078 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 722 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2180 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Handgun - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Pistol - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Sentinel's Elder Wood Torch - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
213690

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
213690

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Iron Ingot (249 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (130 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (161 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (86 za)
Thin Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (72 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Shimmering Dust (140 za)
Pile of Luminous Dust (303 za)
Pile of Incandescent Dust (79 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (279 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Vial of Thick Blood (273 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (28 za)
Claw (218 za)
Large Claw (42 za)
Large Fang (29 za)
Engraved Totem (274 za)
Corrupted Fragment (27 za)
Corrupted Shard (533 za)
Remaining Cost
213690

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (45 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (150 za)
Darksteel Horn (1243 za)
Soft Short-Bow Stave (140 za)
Soft Rifle Stock (61 za)
Rawhide String (64 za)
Coarse String (309 za)
Soft Torch Handle (50 za)
Elder Wood Dowel (130 za)
Green Wood Dowel (16 za)
Soft Wood Dowel (15 za)
Berserker's Elder Inscription (193 za)
Knight's Hard Inscription (984 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (323 za)
Strong Seasoned Inscription (818 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (550 za)
Precise Bronze Plated Inscription (329 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3498 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (704 za)
Hearty Steel Plated Inscription (3176 za)
Cleric's Elder Inscription (190 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (328 za)
Strong Iron Plated Inscription (1233 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1135 za)
Strong Soft Inscription (93 za)
Hearty Soft Inscription (91 za)
Honed Soft Inscription (96 za)
Hearty Seasoned Inscription (703 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2943 za)
Carrion Hard Inscription (1113 za)
Rampager's Hard Inscription (863 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (613 za)
Assassin's Elder Inscription (195 za)
Malign Green Inscription (12 za)
Healing Bronze Plated Inscription (330 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1139 za)
Ravaging Soft Inscription (113 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (3395 za)
Assassin's Hard Inscription (847 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1234 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (597 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (3108 za)
Giver's Green Inscription (23 za)
Sentinel's Elder Inscription (325 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1982 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
7 Bronze Warhorn Mouthpiece (45 za)
1 Rawhide String (64 za)
11 Bronze Ingot (99 za)
56 Rawhide Leather Section (20 za)
234 Green Wood Log (12 za)
6 Green Wood Dowel (16 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (323 za)
3 Precise Bronze Plated Inscription (329 za)
4 Precise Green Inscription (7 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (328 za)
1 Malign Green Inscription (12 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (330 za)
4 Pile of Glittering Dust (42 za)
9 Tiny Scale (5 za)
8 Vial of Weak Blood (5 za)
9 Tiny Totem (5 za)
3 Giver's Green Inscription (23 za)

Cena: 8542 (Kumulativní cena: 8542)


Level: 0

Vytvoř: 78 Green Wood Plank
Vytvoř: 31 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 28 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Green Longbow Stave
Vytvoř: 7 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Green Torch Handle
Vytvoř: 1 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)



Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
1 Soft Short-Bow Stave (140 za)
1 Soft Rifle Stock (61 za)
2 Soft Torch Handle (50 za)
14 Iron Ingot (249 za)
146 Soft Wood Log (19 za)
96 Thin Leather Section (69 za)
2 Soft Wood Dowel (15 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1233 za)
3 Hunter's Iron Plated Inscription (1135 za)
1 Strong Soft Inscription (93 za)
4 Hearty Soft Inscription (91 za)
3 Honed Soft Inscription (96 za)
3 Ravaging Iron Plated Inscription (1139 za)
1 Ravaging Soft Inscription (113 za)
1 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1234 za)
4 Pile of Shimmering Dust (140 za)
6 Vial of Thin Blood (45 za)
9 Small Totem (28 za)

Cena: 25725 (Kumulativní cena: 34267)


Level: 75

Vytvoř: 73 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 3 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 8 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 6 Iron Torch Head
Vytvoř: 4 Soft Torch Handle
Vytvoř: 1 Soft Harpoon
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)



Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Coarse String (309 za)
87 Iron Ore (135 za)
222 Seasoned Wood Log (86 za)
48 Coarse Leather Section (72 za)
29 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Seasoned Inscription (818 za)
4 Honed Seasoned Inscription (704 za)
2 Hearty Steel Plated Inscription (3176 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (703 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (2943 za)
4 Rejuvenating Seasoned Inscription (597 za)
2 Rejuvenating Steel Plated Inscription (3108 za)
1 Corrupted Fragment (27 za)
24 Claw (218 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1982 za)

Cena: 68497 (Kumulativní cena: 102764)


Level:150

Vytvoř: 74 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Coarse String
Vytvoř: 6 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 6 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 3 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)



Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (150 za)
1 Darksteel Horn (1243 za)
86 Platinum Ore (130 za)
108 Hard Wood Log (161 za)
2 Knight's Hard Inscription (984 za)
2 Knight's Darksteel Plated Inscription (3498 za)
1 Carrion Hard Inscription (1113 za)
1 Rampager's Hard Inscription (863 za)
1 Cleric's Darksteel Plated Inscription (3395 za)
2 Assassin's Hard Inscription (847 za)
43 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (303 za)
8 Smooth Scale (279 za)
16 Vial of Thick Blood (273 za)
12 Corrupted Shard (533 za)
16 Engraved Totem (274 za)
300 Lucent Mote (10 za)
6 Symbol of Pain (1982 za)

Cena: 81634 (Kumulativní cena: 184398)


Level:225

Vytvoř: 43 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 5 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Hard Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 5 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)



Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
190 Mithril Ore (27 za)
228 Elder Wood Log (65 za)
5 Elder Wood Dowel (130 za)
3 Berserker's Elder Inscription (193 za)
3 Rampager's Mithril Plated Inscription (550 za)
3 Cleric's Elder Inscription (190 za)
3 Assassin's Mithril Plated Inscription (613 za)
1 Assassin's Elder Inscription (195 za)
4 Pile of Incandescent Dust (79 za)
54 Potent Venom Sac (28 za)
6 Large Claw (42 za)
46 Large Fang (29 za)
1 Sentinel's Elder Inscription (325 za)

Cena: 29292 (Kumulativní cena: 213690)


Level:300

Vytvoř: 95 Mithril Ingot
Vytvoř: 76 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 7 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 7 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Sentinel's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!