Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
366306
Očekávaná návratnost
- 23375
Očekávaná koncová cena
342931

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Pistol - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1335 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3757 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 4509 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Pistol - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1301 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36636

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
36636

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (87 za)
Iron Ore (161 za)
Mithril Ore (38 za)
Platinum Ore (188 za)
Elder Wood Log (121 za)
Green Wood Log (16 za)
Hard Wood Log (108 za)
Soft Wood Log (72 za)
Seasoned Wood Log (158 za)
Pile of Glittering Dust (91 za)
Pile of Shimmering Dust (306 za)
Pile of Incandescent Dust (189 za)
Potent Venom Sac (95 za)
Tiny Totem (7 za)
Intricate Totem (126 za)
Heavy Bone (491 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (596 za)
Large Claw (97 za)
Sharp Fang (520 za)
Large Fang (96 za)
Charged Shard (2516 za)
Pile of Foul Essence (967 za)
Pile of Filthy Essence (737 za)
Corrupted Fragment (350 za)
Corrupted Shard (1700 za)
Corrupted Core (177 za)
Remaining Cost
36636

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (135 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (286 za)
Rawhide String (258 za)
Soft Torch Handle (253 za)
Mithril Torch Head (119 za)
Elder Wood Dowel (49 za)
Green Wood Dowel (20 za)
Berserker's Elder Inscription (273 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (467 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1937 za)
Strong Seasoned Inscription (1895 za)
Precise Bronze Plated Inscription (465 za)
Rampager's Elder Inscription (202 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1902 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1597 za)
Vital Bronze Plated Inscription (467 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5340 za)
Cleric's Elder Inscription (278 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1531 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1980 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1902 za)
Strong Soft Inscription (140 za)
Hunter's Soft Inscription (200 za)
Hearty Soft Inscription (240 za)
Honed Soft Inscription (189 za)
Hearty Seasoned Inscription (2015 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (5979 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (6502 za)
Carrion Hard Inscription (1698 za)
Rampager's Hard Inscription (1612 za)
Cleric's Hard Inscription (1809 za)
Berserker's Hard Inscription (1612 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1581 za)
Assassin's Elder Inscription (216 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Malign Bronze Plated Inscription (470 za)
Healing Bronze Plated Inscription (465 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1919 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (5494 za)
Assassin's Hard Inscription (1632 za)
Rejuvenating Soft Inscription (145 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1897 za)
Giver's Green Inscription (19 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (2024 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (6378 za)
Symbol of Control (4970 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2291 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
6 Bronze Warhorn Mouthpiece (135 za)
6 Rawhide String (258 za)
60 Copper Ore (87 za)
6 Lump of Tin (8 za)
180 Green Wood Log (16 za)
3 Green Wood Dowel (20 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
2 Mighty Bronze Plated Inscription (467 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (465 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (467 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (470 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (465 za)
4 Pile of Glittering Dust (91 za)
6 Tiny Totem (7 za)
3 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Green Inscription (19 za)

Cena: 15315 (Kumulativní cena: 15315)


Level: 0

Vytvoř: 60 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Horn
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 5 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Green Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
1 Soft Torch Handle (253 za)
150 Iron Ore (161 za)
116 Soft Wood Log (72 za)
1 Vigorous Iron Plated Inscription (1937 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1980 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1902 za)
4 Strong Soft Inscription (140 za)
1 Hunter's Soft Inscription (200 za)
3 Hearty Soft Inscription (240 za)
3 Honed Soft Inscription (189 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1919 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (145 za)
4 Pile of Shimmering Dust (306 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (2024 za)

Cena: 54241 (Kumulativní cena: 69556)


Level: 75

Vytvoř: 58 Soft Wood Plank
Vytvoř: 50 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Iron Torch Head
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 4 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
147 Iron Ore (161 za)
126 Seasoned Wood Log (158 za)
49 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (1895 za)
3 Honed Seasoned Inscription (1902 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (2015 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (5979 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (6502 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (1897 za)
2 Charged Shard (2516 za)
1 Pile of Foul Essence (967 za)
2 Corrupted Fragment (350 za)
16 Claw (596 za)
2 Giver's Steel-Plated Inscription (6378 za)
2 Symbol of Control (4970 za)
80 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Pain (2291 za)

Cena: 130862 (Kumulativní cena: 200418)


Level:150

Vytvoř: 49 Steel Ingot
Vytvoř: 42 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (286 za)
110 Platinum Ore (188 za)
147 Hard Wood Log (108 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (5340 za)
1 Carrion Hard Inscription (1698 za)
3 Rampager's Hard Inscription (1612 za)
3 Cleric's Hard Inscription (1809 za)
3 Berserker's Hard Inscription (1612 za)
2 Rampager's Darksteel Plated Inscription (5494 za)
3 Assassin's Hard Inscription (1632 za)
55 Lump of Primordium (48 za)
2 Pile of Filthy Essence (737 za)
2 Corrupted Shard (1700 za)
19 Heavy Bone (491 za)
8 Sharp Fang (520 za)
1 Symbol of Control (4970 za)
100 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2291 za)

Cena: 109567 (Kumulativní cena: 309985)


Level:225

Vytvoř: 55 Darksteel Ingot
Vytvoř: 49 Hard Wood Plank
Vytvoř: 1 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 8 Hard Torch Handle
Vytvoř: 8 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
2 Mithril Torch Head (119 za)
176 Mithril Ore (38 za)
225 Elder Wood Log (121 za)
6 Elder Wood Dowel (49 za)
3 Berserker's Elder Inscription (273 za)
1 Rampager's Elder Inscription (202 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (1597 za)
2 Cleric's Elder Inscription (278 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (1531 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1581 za)
1 Assassin's Elder Inscription (216 za)
4 Pile of Incandescent Dust (189 za)
55 Potent Venom Sac (95 za)
3 Intricate Totem (126 za)
1 Corrupted Core (177 za)
21 Large Claw (97 za)
38 Large Fang (96 za)
50 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2291 za)

Cena: 56129 (Kumulativní cena: 366114)


Level:300

Vytvoř: 88 Mithril Ingot
Vytvoř: 75 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 7 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 13 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!