Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
263092
Očekávaná návratnost
- 24505
Očekávaná koncová cena
238587

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 3116 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2159 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 812 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2636 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Pistol - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 432 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1401 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
263092

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 200 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
263092

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (112 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (210 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (192 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (126 za)
Thin Leather Section (32 za)
Coarse Leather Section (36 za)
Pile of Luminous Dust (662 za)
Pile of Incandescent Dust (120 za)
Potent Venom Sac (38 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (457 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (44 za)
Vial of Blood (492 za)
Vial of Thick Blood (406 za)
Small Totem (53 za)
Totem (447 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (401 za)
Corrupted Fragment (28 za)
Corrupted Shard (141 za)
Remaining Cost
263092

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Rifle Barrel (230 za)
Steel Pistol Barrel (1029 za)
Bronze Warhorn Mouthpiece (17 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (85 za)
Iron Warhorn Mouthpiece (355 za)
Hard Torch Handle (1100 za)
Darksteel Torch Head (600 za)
Elder Wood Dowel (106 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Seasoned Wood Dowel (118 za)
Soft Wood Dowel (28 za)
Berserker's Elder Inscription (269 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Vigorous Soft Inscription (156 za)
Strong Steel Plated Inscription (5369 za)
Strong Seasoned Inscription (1243 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (799 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1488 za)
Cleric's Elder Inscription (293 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (730 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (1198 za)
Honed Iron Plated Inscription (1205 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1186 za)
Strong Soft Inscription (94 za)
Hearty Soft Inscription (232 za)
Honed Soft Inscription (123 za)
Hearty Seasoned Inscription (1383 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (5331 za)
Carrion Hard Inscription (1983 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (699 za)
Assassin's Elder Inscription (170 za)
Healing Bronze Plated Inscription (408 za)
Rejuvenating Soft Inscription (98 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1162 za)
Giver's Green Inscription (35 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1168 za)
Snowflake (137 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (2198 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Bronze Warhorn Mouthpiece (17 za)
23 Bronze Ingot (112 za)
60 Rawhide Leather Section (17 za)
252 Green Wood Log (12 za)
5 Green Wood Dowel (21 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
3 Healing Bronze Plated Inscription (408 za)
25 Tiny Scale (5 za)
16 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Claw (7 za)
3 Giver's Green Inscription (35 za)

Cena: 8500 (Kumulativní cena: 8500)


Level: 0

Vytvoř: 84 Green Wood Plank
Vytvoř: 41 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 30 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 15 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 7 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 6 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Green Torch Handle
Vytvoř: 1 Bronze Torch Head
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 5 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Iron Warhorn Mouthpiece (355 za)
21 Iron Ore (135 za)
164 Soft Wood Log (36 za)
108 Thin Leather Section (32 za)
5 Soft Wood Dowel (28 za)
1 Vigorous Soft Inscription (156 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (1198 za)
1 Honed Iron Plated Inscription (1205 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1186 za)
1 Strong Soft Inscription (94 za)
2 Hearty Soft Inscription (232 za)
3 Honed Soft Inscription (123 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (98 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1199 za)
9 Vial of Thin Blood (44 za)
6 Small Totem (53 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (1168 za)

Cena: 26100 (Kumulativní cena: 34600)


Level: 75

Vytvoř: 82 Soft Wood Plank
Vytvoř: 54 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Iron Ingot
Vytvoř: 18 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Vigorous Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Steel Pistol Barrel (1029 za)
99 Iron Ore (135 za)
216 Seasoned Wood Log (126 za)
60 Coarse Leather Section (36 za)
33 Lump of Coal (16 za)
2 Seasoned Wood Dowel (118 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (5369 za)
5 Strong Seasoned Inscription (1243 za)
1 Honed Seasoned Inscription (1488 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (1383 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (5331 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (1162 za)
8 Vial of Blood (492 za)
38 Totem (447 za)
1 Corrupted Fragment (28 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (2198 za)

Cena: 98807 (Kumulativní cena: 133407)


Level:150

Vytvoř: 72 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 10 Coarse String
Vytvoř: 5 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 4 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 4 Steel Torch Head
Vytvoř: 2 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 5 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (85 za)
1 Hard Torch Handle (1100 za)
1 Darksteel Torch Head (600 za)
70 Platinum Ore (210 za)
96 Hard Wood Log (192 za)
2 Carrion Hard Inscription (1983 za)
35 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (662 za)
6 Smooth Scale (457 za)
16 Vial of Thick Blood (406 za)
16 Corrupted Shard (141 za)
16 Engraved Totem (401 za)
90 Snowflake (137 za)
400 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Pain (2198 za)

Cena: 95531 (Kumulativní cena: 228938)


Level:225

Vytvoř: 35 Darksteel Ingot
Vytvoř: 32 Hard Wood Plank
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 5 Darksteel Horn
Vytvoř: 4 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Hard Torch Handle
Vytvoř: 4 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
1 Mithril Rifle Barrel (230 za)
182 Mithril Ore (43 za)
231 Elder Wood Log (65 za)
6 Elder Wood Dowel (106 za)
3 Berserker's Elder Inscription (269 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (799 za)
3 Cleric's Elder Inscription (293 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (730 za)
3 Carrion Mithril Plated Inscription (699 za)
1 Assassin's Elder Inscription (170 za)
4 Pile of Incandescent Dust (120 za)
9 Potent Venom Sac (38 za)
38 Large Scale (32 za)
24 Large Claw (33 za)
38 Large Fang (32 za)

Cena: 34154 (Kumulativní cena: 263092)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 77 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 5 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!