Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-24T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
324812
Očekávaná návratnost
- 26287
Očekávaná koncová cena
298525

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Pistol - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Rifle - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 4214 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 4252 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
7 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 900 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32.048.012.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
32.048.012.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (182 za)
Copper Ore (97 za)
Iron Ore (193 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (158 za)
Green Wood Plank (43 za)
Elder Wood Log (138 za)
Green Wood Log (26 za)
Hard Wood Log (74 za)
Soft Wood Log (62 za)
Seasoned Wood Log (135 za)
Pile of Glittering Dust (76 za)
Pile of Shimmering Dust (260 za)
Pile of Incandescent Dust (153 za)
Full Venom Sac (556 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Tiny Scale (12 za)
Smooth Scale (254 za)
Large Scale (82 za)
Vial of Blood (449 za)
Vial of Thick Blood (594 za)
Vial of Potent Blood (136 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (460 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (260 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (60 za)
Claw (282 za)
Sharp Claw (573 za)
Large Claw (97 za)
Large Fang (82 za)
Charged Shard (1854 za)
Pile of Foul Essence (717 za)
Pile of Filthy Essence (399 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (443 za)
Corrupted Shard (1136 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
32.048.012.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Rifle Barrel (1581 za)
Bronze Warhorn Mouthpiece (170 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (292 za)
Iron Horn (782 za)
Rawhide String (292 za)
Elder Torch Handle (814 za)
Green Harpoon (374 za)
Mithril Torch Head (195 za)
Elder Wood Dowel (77 za)
Green Wood Dowel (26 za)
Berserker's Elder Inscription (383 za)
Knight's Hard Inscription (830 za)
Vigorous Soft Inscription (200 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (299 za)
Strong Steel Plated Inscription (4450 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1908 za)
Strong Seasoned Inscription (1298 za)
Precise Bronze Plated Inscription (210 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1374 za)
Vital Bronze Plated Inscription (296 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3199 za)
Cleric's Elder Inscription (349 za)
Vital Green Inscription (10 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1593 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (299 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Iron Plated Inscription (2085 za)
Honed Iron Plated Inscription (2075 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1906 za)
Strong Soft Inscription (50 za)
Hearty Soft Inscription (163 za)
Honed Soft Inscription (45 za)
Hearty Seasoned Inscription (1446 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (4341 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4348 za)
Valkyrie Hard Inscription (850 za)
Rampager's Hard Inscription (1496 za)
Cleric's Hard Inscription (1800 za)
Berserker's Hard Inscription (1675 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1587 za)
Knight's Elder Inscription (366 za)
Malign Bronze Plated Inscription (279 za)
Healing Bronze Plated Inscription (250 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1908 za)
Assassin's Hard Inscription (1500 za)
Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1353 za)
Giver's Green Inscription (26 za)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (4976 za)
Symbol of Control (3397 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Pain (1997 za)
Pile of Lucent Crystal (107 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
1 Bronze Warhorn Mouthpiece (170 za)
5 Rawhide String (292 za)
4 Green Harpoon (374 za)
27 Bronze Ingot (182 za)
20 Copper Ore (97 za)
2 Lump of Tin (8 za)
54 Green Wood Plank (43 za)
36 Green Wood Log (26 za)
8 Green Wood Dowel (26 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (299 za)
4 Precise Bronze Plated Inscription (210 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Bronze Plated Inscription (296 za)
2 Vital Green Inscription (10 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (299 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (279 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (250 za)
4 Pile of Glittering Dust (76 za)
3 Tiny Scale (12 za)
6 Tiny Totem (9 za)
6 Bone Chip (6 za)
9 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Green Inscription (26 za)

Cena: 16367 (Kumulativní cena: 16367)


Level: 0

Vytvoř: 23 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 12 Green Wood Plank
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Green Torch Handle
Vytvoř: 11 Bronze Torch Head
Vytvoř: 6 Bronze Horn
Vytvoř: 5 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Green Rifle Stock
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Rifle Stock (1)
Green Harpoon (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
1 Iron Rifle Barrel (1581 za)
1 Iron Horn (782 za)
147 Iron Ore (193 za)
122 Soft Wood Log (62 za)
1 Vigorous Soft Inscription (200 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (1908 za)
1 Strong Iron Plated Inscription (2085 za)
2 Honed Iron Plated Inscription (2075 za)
1 Hunter's Iron Plated Inscription (1906 za)
3 Strong Soft Inscription (50 za)
3 Hearty Soft Inscription (163 za)
5 Honed Soft Inscription (45 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1908 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (64 za)
4 Pile of Shimmering Dust (260 za)
8 Small Claw (60 za)

Cena: 56895 (Kumulativní cena: 73262)


Level: 75

Vytvoř: 61 Soft Wood Plank
Vytvoř: 49 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Iron Horn
Vytvoř: 8 Soft Torch Handle
Vytvoř: 8 Iron Torch Head
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 1 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Soft Pistol Frame
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Rifle Barrel (1)
Soft Rifle Stock (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
144 Iron Ore (193 za)
135 Seasoned Wood Log (135 za)
48 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (4450 za)
1 Strong Seasoned Inscription (1298 za)
3 Honed Seasoned Inscription (1374 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (1446 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (4341 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (4348 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1353 za)
6 Vial of Blood (449 za)
3 Totem (460 za)
2 Charged Shard (1854 za)
1 Pile of Foul Essence (717 za)
2 Corrupted Fragment (443 za)
16 Claw (282 za)
2 Symbol of Control (3397 za)
80 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Pain (1997 za)

Cena: 106642 (Kumulativní cena: 179904)


Level:150

Vytvoř: 48 Steel Ingot
Vytvoř: 45 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 3 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Vytvoř: 2 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (292 za)
102 Platinum Ore (158 za)
153 Hard Wood Log (74 za)
1 Knight's Hard Inscription (830 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3199 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (850 za)
1 Rampager's Hard Inscription (1496 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1800 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1675 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1500 za)
51 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (556 za)
16 Smooth Scale (254 za)
3 Vial of Thick Blood (594 za)
2 Pile of Filthy Essence (399 za)
4 Corrupted Shard (1136 za)
16 Heavy Bone (260 za)
6 Sharp Claw (573 za)
1 Giver's Darksteel Imbued Inscription (4976 za)
1 Symbol of Control (3397 za)
150 Lucent Mote (11 za)
2 Symbol of Pain (1997 za)

Cena: 82666 (Kumulativní cena: 262570)


Level:225

Vytvoř: 51 Darksteel Ingot
Vytvoř: 51 Hard Wood Plank
Vytvoř: 5 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Hard Torch Handle
Vytvoř: 8 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Hard Pistol Frame
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
1 Elder Torch Handle (814 za)
1 Mithril Torch Head (195 za)
132 Mithril Ore (53 za)
162 Elder Wood Log (138 za)
8 Elder Wood Dowel (77 za)
1 Berserker's Elder Inscription (383 za)
3 Cleric's Elder Inscription (349 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (1593 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (1587 za)
1 Knight's Elder Inscription (366 za)
4 Pile of Incandescent Dust (153 za)
9 Potent Venom Sac (91 za)
30 Large Scale (82 za)
6 Vial of Potent Blood (136 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
5 Corrupted Core (50 za)
9 Large Claw (97 za)
30 Large Fang (82 za)
1 Symbol of Control (3397 za)
5 Symbol of Pain (1997 za)
30 Pile of Lucent Crystal (107 za)

Cena: 62592 (Kumulativní cena: 325162)


Level:300

Vytvoř: 66 Mithril Ingot
Vytvoř: 54 Elder Wood Plank
Vytvoř: 8 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Mithril Horn
Vytvoř: 7 Elder Torch Handle
Vytvoř: 7 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 4 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!