Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-03T14:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
241872
Očekávaná návratnost
- 21692
Očekávaná koncová cena
220180

5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Bronze Pistol - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3345 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3697 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Apothecary's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 573 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
241872

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
241872

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (99 za)
Copper Ore (39 za)
Iron Ore (130 za)
Mithril Ore (83 za)
Platinum Ore (108 za)
Rawhide Leather Section (39 za)
Elder Wood Log (114 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (58 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (91 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Pile of Shimmering Dust (218 za)
Pile of Incandescent Dust (95 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (295 za)
Potent Venom Sac (40 za)
Tiny Scale (9 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thick Blood (299 za)
Tiny Totem (8 za)
Heavy Bone (294 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Claw (37 za)
Large Fang (38 za)
Charged Shard (1002 za)
Pile of Foul Essence (298 za)
Pile of Filthy Essence (340 za)
Corrupted Fragment (154 za)
Corrupted Shard (742 za)
Corrupted Core (123 za)
Remaining Cost
241872

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Pistol Barrel (249 za)
Iron Pistol Barrel (1068 za)
Mithril Warhorn Mouthpiece (91 za)
Mithril Horn (800 za)
Soft Pistol Frame (45 za)
Rawhide String (107 za)
Green Torch Handle (70 za)
Soft Torch Handle (69 za)
Bronze Plated Dowel (119 za)
Seasoned Torch Handle (436 za)
Mithril Torch Head (244 za)
Steel Torch Head (691 za)
Elder Wood Dowel (109 za)
Green Wood Dowel (17 za)
Berserker's Elder Inscription (153 za)
Strong Steel Plated Inscription (3784 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1328 za)
Strong Seasoned Inscription (985 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1164 za)
Rampager's Elder Inscription (62 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1158 za)
Vital Bronze Plated Inscription (131 za)
Cleric's Elder Inscription (41 za)
Vital Green Inscription (11 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1159 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1275 za)
Strong Soft Inscription (36 za)
Hunter's Soft Inscription (125 za)
Hearty Soft Inscription (60 za)
Honed Soft Inscription (55 za)
Hearty Seasoned Inscription (1167 za)
Ravaging Seasoned Inscription (695 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (3761 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (3699 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (3786 za)
Carrion Hard Inscription (985 za)
Rampager's Hard Inscription (838 za)
Cleric's Hard Inscription (1068 za)
Berserker's Hard Inscription (829 za)
Carrion Mithril Plated Inscription (1182 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (1177 za)
Assassin's Elder Inscription (88 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1274 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (2284 za)
Assassin's Hard Inscription (870 za)
Rejuvenating Soft Inscription (60 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1170 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1051 za)
Apothecary's Elder Inscription (561 za)
Giver's Green Inscription (21 za)
Symbol of Control (3439 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (1703 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Bronze Pistol Barrel (249 za)
7 Rawhide String (107 za)
1 Green Torch Handle (70 za)
3 Bronze Plated Dowel (119 za)
26 Bronze Ingot (99 za)
10 Copper Ore (39 za)
1 Lump of Tin (8 za)
8 Rawhide Leather Section (39 za)
192 Green Wood Log (12 za)
5 Green Wood Dowel (17 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
5 Vital Bronze Plated Inscription (131 za)
3 Vital Green Inscription (11 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (9 za)
8 Vial of Weak Blood (6 za)
9 Tiny Totem (8 za)
3 Tiny Claw (9 za)
3 Giver's Green Inscription (21 za)

Cena: 8138 (Kumulativní cena: 8138)


Level: 0

Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 17 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 4 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Torch Head
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 6 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Bronze Horn
Vytvoř: 6 Green Longbow Stave
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Rawhide String
Vytvoř: 1 Green Pistol Frame
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Precise Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
2 Iron Pistol Barrel (1068 za)
2 Soft Pistol Frame (45 za)
2 Soft Torch Handle (69 za)
132 Iron Ore (130 za)
110 Soft Wood Log (36 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (1328 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1275 za)
4 Strong Soft Inscription (36 za)
1 Hunter's Soft Inscription (125 za)
3 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (55 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1274 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (60 za)
3 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1170 za)
4 Pile of Shimmering Dust (218 za)

Cena: 36517 (Kumulativní cena: 44655)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 44 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 7 Soft Torch Handle
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 5 Soft Harpoon
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Seasoned Torch Handle (436 za)
1 Steel Torch Head (691 za)
105 Iron Ore (130 za)
138 Seasoned Wood Log (91 za)
18 Coarse Leather Section (110 za)
35 Lump of Coal (16 za)
2 Strong Steel Plated Inscription (3784 za)
5 Strong Seasoned Inscription (985 za)
2 Honed Seasoned Inscription (1158 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (1167 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (695 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3761 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (3699 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (3786 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (1051 za)
2 Charged Shard (1002 za)
1 Pile of Foul Essence (298 za)
1 Corrupted Fragment (154 za)
2 Symbol of Control (3439 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1703 za)

Cena: 85095 (Kumulativní cena: 129750)


Level:150

Vytvoř: 46 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 8 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 8 Steel Torch Head
Vytvoř: 3 Coarse String
Vytvoř: 2 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Charged Shard (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
102 Platinum Ore (108 za)
159 Hard Wood Log (58 za)
1 Carrion Hard Inscription (985 za)
1 Rampager's Hard Inscription (838 za)
2 Cleric's Hard Inscription (1068 za)
1 Berserker's Hard Inscription (829 za)
5 Rampager's Darksteel Plated Inscription (2284 za)
3 Assassin's Hard Inscription (870 za)
51 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (295 za)
6 Vial of Thick Blood (299 za)
2 Pile of Filthy Essence (340 za)
2 Corrupted Shard (742 za)
19 Heavy Bone (294 za)
1 Symbol of Control (3439 za)
100 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1703 za)

Cena: 58960 (Kumulativní cena: 188710)


Level:225

Vytvoř: 53 Hard Wood Plank
Vytvoř: 51 Darksteel Ingot
Vytvoř: 5 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 2 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Harpoon
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Corrupted Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Rifle Stock (1)
Hard Harpoon (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Pile of Filthy Essence (2)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
30 Jug of Water (8 za)
5 Mithril Warhorn Mouthpiece (91 za)
4 Mithril Horn (800 za)
4 Mithril Torch Head (244 za)
134 Mithril Ore (83 za)
186 Elder Wood Log (114 za)
2 Elder Wood Dowel (109 za)
3 Berserker's Elder Inscription (153 za)
2 Rampager's Mithril Plated Inscription (1164 za)
3 Rampager's Elder Inscription (62 za)
3 Cleric's Elder Inscription (41 za)
2 Valkyrie Mithril Plated Inscription (1159 za)
1 Carrion Mithril Plated Inscription (1182 za)
2 Knight's Mithril Plated Inscription (1177 za)
1 Assassin's Elder Inscription (88 za)
8 Pile of Incandescent Dust (95 za)
15 Potent Venom Sac (40 za)
1 Corrupted Core (123 za)
36 Large Claw (37 za)
30 Large Fang (38 za)
1 Apothecary's Elder Inscription (561 za)
1 Symbol of Pain (1703 za)
5 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 53162 (Kumulativní cena: 241872)


Level:300

Vytvoř: 67 Mithril Ingot
Vytvoř: 62 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 7 Mithril Horn
Vytvoř: 6 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)

Vytvoř: 1 Quality Maintenance Oil

Level:325

Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Apothecary's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!