Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
404189
Očekávaná návratnost
- 85026
Očekávaná koncová cena
319163

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
42 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3361 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3859 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2688 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3229 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2391 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2954 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3847 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 3042 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3826 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 2980 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
404189

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
404189

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (473 za)
Mithril Ore (42 za)
Orichalcum Ore (237 za)
Ancient Wood Plank (467 za)
Pile of Crystalline Dust (988 za)
Glob of Ectoplasm (1699 za)
Omnomberry (65 za)
Lotus Root (15 za)
Remaining Cost
404189

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (418 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (3261 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (5868 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2698 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4780 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (5192 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (6391 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (4194 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 8 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!