'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
664268
Očekávaná návratnost
- 115664
Očekávaná koncová cena
548604

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
51 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7420 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 8080 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6556 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7867 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 4006 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3708 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3982 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3736 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 4387 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3927 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3725 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4326 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 7230 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4526 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 4397 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 4281 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 3961 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 4600 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3740 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 4352 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 4176 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Conch - Prodáváno za 4405 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 4366 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3749 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
664268

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
664268

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (612 za)
Copper Ore (45 za)
Iron Ore (153 za)
Mithril Ore (48 za)
Orichalcum Ore (299 za)
Ancient Wood Plank (662 za)
Pile of Crystalline Dust (1317 za)
Powerful Venom Sac (1683 za)
Glob of Ectoplasm (2291 za)
Ruby Orb (791 za)
Omnomberry (68 za)
Head of Lettuce (9 za)
Spinach Leaf (88 za)
Remaining Cost
664268

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Focus Casing (187 za)
Unidentified Dye (560 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (10072 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (11244 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (9821 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (10414 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (11000 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (11996 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (10220 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Ancient Focus Core
Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 4 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 4 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!