Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
502952
Očekávaná návratnost
- 71153
Očekávaná koncová cena
431799

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
33 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2985 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2985 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2725 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2565 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2742 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2866 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2567 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2910 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2631 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 2518 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2884 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 3835 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2840 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3060 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 2466 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 3026 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2739 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 2634 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 2980 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3099 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 2893 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3060 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 2570 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
502952

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
502952

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (228 za)
Copper Ore (34 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Orichalcum Ore (105 za)
Ancient Wood Plank (383 za)
Pile of Crystalline Dust (1898 za)
Glob of Ectoplasm (3310 za)
Ruby Orb (532 za)
Omnomberry (55 za)
Lotus Root (13 za)
Remaining Cost
502952

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (402 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (115 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1416 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (130 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (546 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (971 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (2430 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (120 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 5 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 5 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!