Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
289283
Očekávaná návratnost
- 44589
Očekávaná koncová cena
244694

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
45 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1967 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1921 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2547 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1349 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1847 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2824 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 1436 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 1385 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2151 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1618 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 1661 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 1892 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 1489 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 1242 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 1383 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 1708 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1379 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 1805 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 1751 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 1569 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 1531 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 1710 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
289283

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
289283

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (544 za)
Mithril Ore (27 za)
Orichalcum Ore (265 za)
Ancient Wood Plank (555 za)
Pile of Crystalline Dust (747 za)
Glob of Ectoplasm (1262 za)
Omnomberry (66 za)
Remaining Cost
289283

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Focus Casing (690 za)
Ancient Focus Core (154 za)
Ancient Trident Shaft (39 za)
Ancient Scepter Core (68 za)
Unidentified Dye (368 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1305 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (2921 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1301 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1967 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (2783 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (3998 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1498 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 5 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 4 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 4 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 9 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!