Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
431758
Očekávaná návratnost
- 90527
Očekávaná koncová cena
341231

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
45 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6930 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5994 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7502 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5312 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6154 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2645 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3221 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2659 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3648 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 2066 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3126 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2561 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2723 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2337 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3095 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 6806 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 2695 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 3047 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3541 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3083 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 2878 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3357 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 2585 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
431758

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
431758

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (274 za)
Copper Ore (23 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (57 za)
Orichalcum Ore (136 za)
Ancient Wood Plank (557 za)
Pile of Crystalline Dust (1282 za)
Glob of Ectoplasm (2114 za)
Omnomberry (55 za)
Remaining Cost
431758

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (397 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (2955 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (3507 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2599 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (2962 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (3505 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (4688 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (2887 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 5 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 5 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 9 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!