Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
420526
Očekávaná návratnost
- 65297
Očekávaná koncová cena
355229

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
51 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2579 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2624 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 1824 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3068 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3895 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 3472 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2113 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2121 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2554 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2129 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1527 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2136 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2740 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 2263 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 2645 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 2575 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 2830 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 2874 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 2434 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42526

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
42526

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (622 za)
Mithril Ore (28 za)
Orichalcum Ore (308 za)
Ancient Wood Plank (529 za)
Pile of Crystalline Dust (904 za)
Glob of Ectoplasm (1410 za)
Omnomberry (73 za)
Remaining Cost
42526

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (451 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (4537 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (7088 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (4421 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (6562 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (6963 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (7782 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6413 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!