Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-26T10:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
701623
Očekávaná návratnost
- 126521
Očekávaná koncová cena
575102

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7240 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Pearl Rod - Prodáváno za 4323 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Pearl Conch - Prodáváno za 4641 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Pearl Trident - Prodáváno za 4433 za pomocí Max Buyout
48 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 8633 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7681 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 4493 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 4695 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 4676 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 4892 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 4544 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 4827 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 3911 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 11639 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4641 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 4747 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 4321 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 4692 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 4122 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 4527 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 4425 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 5974 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3922 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 4174 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
701623

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
701623

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (518 za)
Copper Ore (56 za)
Iron Ore (132 za)
Mithril Ore (41 za)
Orichalcum Ore (252 za)
Ancient Wood Plank (844 za)
Pile of Crystalline Dust (1240 za)
Powerful Venom Sac (1698 za)
Glob of Ectoplasm (2092 za)
Ruby Orb (858 za)
Omnomberry (87 za)
Head of Lettuce (12 za)
Spinach Leaf (83 za)
Lotus Root (14 za)
Remaining Cost
701623

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Focus Casing (526 za)
Cleric's Orichalcum Imbued Inscription (23001 za)
Unidentified Dye (771 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (13098 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (13499 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (10403 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (11799 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (12999 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (12697 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Ancient Focus Core
Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 7 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 7 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 3 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 3 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)
Copper Ore (100)
Iron Ore (100)


Level:450

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Cleric's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cleric's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Cleric's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Cleric's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!