Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
530205
Očekávaná návratnost
- 106282
Očekávaná koncová cena
423923

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
39 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5705 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5903 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6935 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5450 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 10744 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6478 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3511 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3014 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3256 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3937 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3146 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3350 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4132 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 4083 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4036 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3567 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 3717 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 4102 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3390 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3550 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3159 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 4175 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3499 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3344 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5325

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5325

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (340 za)
Copper Ore (38 za)
Iron Ore (75 za)
Mithril Ore (64 za)
Orichalcum Ore (175 za)
Ancient Wood Plank (399 za)
Pile of Crystalline Dust (1331 za)
Glob of Ectoplasm (2304 za)
Ruby Orb (654 za)
Omnomberry (80 za)
Lotus Root (43 za)
Remaining Cost
5325

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (516 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (6668 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (7391 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (5400 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (6938 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (7272 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6903 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 6 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 7 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!