Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
460385
Očekávaná návratnost
- 73084
Očekávaná koncová cena
387301

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Pearl Trident - Prodáváno za 2702 za pomocí Max Buyout
33 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2357 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2980 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 3060 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2832 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2490 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 2377 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 2886 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 2227 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 2897 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 3355 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 2983 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 2805 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
46385

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
46385

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (388 za)
Mithril Ore (39 za)
Orichalcum Ore (190 za)
Ancient Wood Plank (631 za)
Pile of Crystalline Dust (1535 za)
Glob of Ectoplasm (2595 za)
Omnomberry (75 za)
Lotus Root (21 za)
Remaining Cost
46385

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Trident Shaft (95 za)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (15970 za)
Unidentified Dye (688 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (229 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (871 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (198 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (471 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (693 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (3294 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (463 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 8 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Knight's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!