Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
544024
Očekávaná návratnost
- 102471
Očekávaná koncová cena
441553

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
42 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6881 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 4261 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7550 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 6676 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 4711 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 7303 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 4234 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3342 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2449 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 4068 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2777 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3573 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4294 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2640 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 3970 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 3505 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 4329 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2697 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3859 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 4240 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 4179 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 3783 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3577 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
544024

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
544024

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (797 za)
Copper Ore (36 za)
Iron Ore (95 za)
Mithril Ore (118 za)
Orichalcum Ore (357 za)
Ancient Wood Plank (393 za)
Pile of Crystalline Dust (1235 za)
Powerful Venom Sac (1459 za)
Glob of Ectoplasm (2079 za)
Ruby Orb (607 za)
Omnomberry (73 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (96 za)
Lotus Root (27 za)
Remaining Cost
544024

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (539 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (6450 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (9294 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (7296 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (9150 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (9592 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (6772 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 6 Ancient Trident Shaft
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 8 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!