Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
266827
Očekávaná návratnost
- 25567
Očekávaná koncová cena
241260

10 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
19 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
15 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Gloves - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
3 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1541 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1428 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1712 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
13 Apothecary's Prowler Helm - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1473 za pomocí Max Buyout
4 Silk Patch - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
266827

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
266827

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (29 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (32 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (36 za)
Rugged Leather Section (180 za)
Stretched Rawhide Leather Square (23 za)
Wool Scrap (78 za)
Cotton Scrap (8 za)
Linen Scrap (40 za)
Silk Scrap (27 za)
Large Scale (32 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (44 za)
Totem (447 za)
Large Bone (36 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (401 za)
Remaining Cost
266827

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Mask Strap (56 za)
Thick Glove Lining (100 za)
Thick Glove Panel (250 za)
Precise Jute Insignia (40 za)
Hunter's Wool Insignia (293 za)
Honed Wool Insignia (225 za)
Apothecary's Embroidered Silk Insignia (719 za)
Wool Patch (169 za)
Silk Patch (554 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Rawhide Mask Strap (56 za)
104 Jute Scrap (29 za)
36 Rawhide Leather Section (17 za)
30 Stretched Rawhide Leather Square (23 za)
43 Spool of Jute Thread (8 za)
34 Precise Jute Insignia (40 za)
27 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 7221 (Kumulativní cena: 7221)


Level: 0

Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 9 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Precise Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
300 Thin Leather Section (32 za)
2 Wool Scrap (78 za)
38 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (293 za)
27 Honed Wool Insignia (225 za)
80 Vial of Thin Blood (44 za)
10 Wool Patch (169 za)

Cena: 21942 (Kumulativní cena: 29163)


Level: 75

Vytvoř:150 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 1 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 37 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Thin Glove Strap
Vytvoř: 1 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 10 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (36 za)
234 Cotton Scrap (8 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (447 za)

Cena: 79095 (Kumulativní cena: 108258)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (180 za)
234 Linen Scrap (40 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (401 za)

Cena: 119665 (Kumulativní cena: 227923)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Thick Glove Lining (100 za)
19 Thick Glove Panel (250 za)
168 Thick Leather Section (41 za)
213 Silk Scrap (27 za)
71 Spool of Silk Thread (48 za)
30 Large Scale (32 za)
15 Large Bone (36 za)
72 Large Claw (33 za)
24 Large Fang (32 za)
13 Apothecary's Embroidered Silk Insignia (719 za)
4 Silk Patch (554 za)

Cena: 38904 (Kumulativní cena: 266827)


Level:300

Vytvoř: 71 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 20 Thick Mask Padding
Vytvoř: 20 Thick Mask Strap
Vytvoř: 3 Valkyrie Silk Insignia
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Vytvoř: 2 Valkyrie Prowler Helm

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Gloves

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Apothecary's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Apothecary's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!