Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
325183
Očekávaná návratnost
- 20395
Očekávaná koncová cena
304788

7 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
15 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1337 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 1245 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1280 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1280 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1302 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
325183

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
325183

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (46 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (82 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (91 za)
Rugged Leather Section (192 za)
Wool Scrap (140 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (48 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (26 za)
Full Venom Sac (415 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Large Scale (92 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (53 za)
Vial of Blood (323 za)
Vial of Thick Blood (415 za)
Tiny Totem (7 za)
Claw (301 za)
Large Claw (69 za)
Large Fang (66 za)
Remaining Cost
325183

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (120 za)
Rawhide Mask Padding (35 za)
Vigorous Cotton Insignia (765 za)
Wool Patch (568 za)
Jute Patch (146 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Rawhide Mask Padding (35 za)
104 Jute Scrap (46 za)
90 Rawhide Leather Section (25 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
21 Vial of Weak Blood (5 za)
45 Tiny Totem (7 za)
8 Jute Patch (146 za)

Cena: 9587 (Kumulativní cena: 9587)


Level: 0

Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 45 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 7 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
120 Thin Leather Section (82 za)
100 Wool Scrap (140 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
83 Small Venom Sac (26 za)
57 Vial of Thin Blood (53 za)
10 Wool Patch (568 za)

Cena: 35179 (Kumulativní cena: 44766)


Level: 75

Vytvoř: 60 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 50 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Thin Glove Strap
Vytvoř: 30 Thin Glove Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Coarse Goggle Strap (120 za)
220 Coarse Leather Section (91 za)
238 Cotton Scrap (40 za)
280 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (765 za)
57 Vial of Blood (323 za)
80 Claw (301 za)

Cena: 81916 (Kumulativní cena: 126682)


Level:150

Vytvoř:119 Bolt of Cotton
Vytvoř:110 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 30 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 10 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (192 za)
234 Linen Scrap (48 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (415 za)
80 Vial of Thick Blood (415 za)

Cena: 126551 (Kumulativní cena: 253233)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (58 za)
381 Silk Scrap (21 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Potent Venom Sac (68 za)
72 Large Scale (92 za)
15 Large Claw (69 za)
45 Large Fang (66 za)

Cena: 71950 (Kumulativní cena: 325183)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Knight's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!