Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
276252
Očekávaná návratnost
- 27602
Očekávaná koncová cena
248650

3 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
19 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
13 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1286 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
276252

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
276252

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (29 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (58 za)
Rugged Leather Section (198 za)
Wool Scrap (93 za)
Cotton Scrap (20 za)
Bolt of Cotton (21 za)
Linen Scrap (80 za)
Bolt of Linen (112 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (74 za)
Smooth Scale (376 za)
Totem (305 za)
Large Bone (74 za)
Tiny Claw (6 za)
Large Claw (73 za)
Large Fang (68 za)
Engraved Totem (380 za)
Remaining Cost
276252

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Shoulderguard Panel (99 za)
Thin Shoulderguard Padding (197 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (29 za)
Mighty Jute Insignia (58 za)
Hunter's Wool Insignia (358 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (500 za)
Hearty Wool Insignia (269 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (750 za)
Jute Patch (76 za)
Silk Patch (748 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Rawhide Shoulderguard Panel (29 za)
100 Jute Scrap (29 za)
88 Rawhide Leather Section (16 za)
31 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (58 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Claw (6 za)
9 Jute Patch (76 za)

Cena: 6377 (Kumulativní cena: 6377)


Level: 0

Vytvoř: 50 Bolt of Jute
Vytvoř: 44 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 22 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 22 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (99 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (197 za)
212 Thin Leather Section (30 za)
54 Wool Scrap (93 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (358 za)
13 Ravaging Embroidered Wool Insignia (500 za)
27 Hearty Wool Insignia (269 za)

Cena: 26439 (Kumulativní cena: 32816)


Level: 75

Vytvoř:106 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 13 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 13 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Outlaw Shoulders

Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
274 Coarse Leather Section (58 za)
80 Cotton Scrap (20 za)
74 Bolt of Cotton (21 za)
287 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Rejuvenating Cotton Insignia (750 za)
80 Totem (305 za)

Cena: 70584 (Kumulativní cena: 103400)


Level:150

Vytvoř:137 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 37 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 37 Coarse Goggle Strap

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (198 za)
196 Linen Scrap (80 za)
19 Bolt of Linen (112 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (376 za)
57 Engraved Totem (380 za)

Cena: 129560 (Kumulativní cena: 232960)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 98 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Thick Leather Section (48 za)
291 Silk Scrap (20 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (74 za)
15 Large Bone (74 za)
72 Large Claw (73 za)
113 Large Fang (68 za)
10 Silk Patch (748 za)

Cena: 43292 (Kumulativní cena: 276252)


Level:300

Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 34 Thick Mask Padding
Vytvoř: 34 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!