Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
282067
Očekávaná návratnost
- 26441
Očekávaná koncová cena
255626

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
19 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
19 Honed Leather Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
3 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 438 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
10 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1175 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 967 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Gloves - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Shoulders - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
10 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1072 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 522 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
282067

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
282067

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (69 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (100 za)
Thick Leather Section (50 za)
Coarse Leather Section (123 za)
Rugged Leather Section (412 za)
Wool Scrap (199 za)
Cotton Scrap (41 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (30 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (22 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Thick Blood (381 za)
Small Claw (36 za)
Claw (308 za)
Large Claw (18 za)
Small Fang (45 za)
Fang (328 za)
Large Fang (19 za)
Remaining Cost
282067

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Glove Strap (383 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (88 za)
Rawhide Glove Lining (125 za)
Rugged Goggle Strap (757 za)
Malign Jute Insignia (91 za)
Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
Jute Patch (98 za)
Silk Patch (616 za)
Linen Patch (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Rawhide Shoulderguard Padding (88 za)
3 Rawhide Glove Lining (125 za)
38 Jute Scrap (69 za)
200 Rawhide Leather Section (25 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Malign Jute Insignia (91 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (7 za)
9 Jute Patch (98 za)

Cena: 10855 (Kumulativní cena: 10855)


Level: 0

Vytvoř:100 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Bolt of Jute
Vytvoř: 19 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 19 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Glove Strap (383 za)
180 Thin Leather Section (100 za)
80 Wool Scrap (199 za)
33 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (253 za)
3 Small Claw (36 za)
57 Small Fang (45 za)

Cena: 40793 (Kumulativní cena: 51648)


Level: 75

Vytvoř: 90 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Thin Glove Lining
Vytvoř: 19 Thin Glove Strap
Vytvoř: 13 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 13 Thin Boot Upper
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Outlaw Gloves

Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (123 za)
234 Cotton Scrap (41 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (308 za)
57 Fang (328 za)

Cena: 91360 (Kumulativní cena: 143008)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Goggle Strap (757 za)
58 Rugged Leather Section (412 za)
158 Linen Scrap (138 za)
30 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1001 za)
137 Vial of Thick Blood (381 za)
10 Linen Patch (408 za)

Cena: 104695 (Kumulativní cena: 247703)


Level:225

Vytvoř: 79 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 30 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 10 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Berserker's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
188 Thick Leather Section (50 za)
276 Silk Scrap (30 za)
60 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (22 za)
182 Large Claw (18 za)
18 Large Fang (19 za)
16 Silk Patch (616 za)

Cena: 34364 (Kumulativní cena: 282067)


Level:300

Vytvoř: 92 Bolt of Silk
Vytvoř: 47 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 1 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Assassin's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!