Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-24T20:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
445414
Očekávaná návratnost
- 34730
Očekávaná koncová cena
410684

19 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
27 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
27 Strong Leather Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
445414

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
445414

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (97 za)
Rawhide Leather Section (97 za)
Thin Leather Section (323 za)
Thick Leather Section (44 za)
Coarse Leather Section (206 za)
Rugged Leather Section (446 za)
Stretched Rawhide Leather Square (152 za)
Wool Scrap (312 za)
Cotton Scrap (145 za)
Linen Scrap (145 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (555 za)
Potent Venom Sac (82 za)
Large Bone (86 za)
Small Claw (60 za)
Glacial Sliver (442 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (789 za)
Remaining Cost
445414

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Mask Strap (1021 za)
Rawhide Mask Padding (94 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
Rawhide Boot Sole (65 za)
Rugged Goggle Strap (749 za)
Healing Jute Insignia (64 za)
Honed Wool Insignia (504 za)
Strong Cotton Insignia (1153 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
Ravaging Cotton Insignia (880 za)
Knight's Linen Insignia (874 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7985 za)
Wool Patch (1227 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2329 za)
Pile of Lucent Crystal (107 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Rawhide Mask Padding (94 za)
19 Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
16 Rawhide Boot Sole (65 za)
54 Jute Scrap (97 za)
70 Rawhide Leather Section (97 za)
38 Stretched Rawhide Leather Square (152 za)
8 Spool of Jute Thread (8 za)
38 Healing Jute Insignia (64 za)
24 Tiny Venom Sac (5 za)

Cena: 25146 (Kumulativní cena: 25146)


Level: 0

Vytvoř: 35 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 35 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 27 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 19 Rawhide Shoulderguard Panel
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Thin Mask Strap (1021 za)
20 Thin Leather Section (323 za)
94 Wool Scrap (312 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Honed Wool Insignia (504 za)
6 Glacial Sliver (442 za)
80 Small Claw (60 za)
10 Wool Patch (1227 za)
30 Lucent Mote (11 za)
3 Charm of Skill (2329 za)

Cena: 104594 (Kumulativní cena: 129740)


Level: 75

Vytvoř: 47 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Thin Mask Panel
Vytvoř: 10 Thin Mask Strap
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)

Vytvoř: 2 Minor Rune of the Ice

Level:100

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Mask

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
58 Coarse Leather Section (206 za)
116 Cotton Scrap (145 za)
29 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1153 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (880 za)
16 Crystal Shard (789 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2329 za)

Cena: 97131 (Kumulativní cena: 226871)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Strap (749 za)
54 Rugged Leather Section (446 za)
154 Linen Scrap (145 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Linen Insignia (874 za)
57 Full Venom Sac (555 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (7985 za)

Cena: 146103 (Kumulativní cena: 372974)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 27 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
132 Thick Leather Section (44 za)
258 Silk Scrap (20 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Rampager's Embroidered Silk Insignia (2500 za)
57 Potent Venom Sac (82 za)
8 Glacial Core (50 za)
3 Large Bone (86 za)
8 Charm of Skill (2329 za)
32 Pile of Lucent Crystal (107 za)

Cena: 72440 (Kumulativní cena: 445414)


Level:300

Vytvoř: 86 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Carrion Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rampager's Prowler Mask

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!