Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-19T07:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
454789
Očekávaná návratnost
- 37925
Očekávaná koncová cena
416864

5 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
19 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
27 Honed Leather Mask - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
10 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
2 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Leather Shoulders - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
454789

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
454789

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (80 za)
Rawhide Leather Section (79 za)
Thin Leather Section (227 za)
Thick Leather Section (68 za)
Coarse Leather Section (184 za)
Rugged Leather Section (502 za)
Wool Scrap (228 za)
Cotton Scrap (153 za)
Linen Scrap (326 za)
Silk Scrap (23 za)
Small Venom Sac (57 za)
Vial of Thick Blood (517 za)
Tiny Totem (6 za)
Bone Chip (7 za)
Glacial Core (57 za)
Crystal Shard (1044 za)
Corrupted Core (64 za)
Remaining Cost
454789

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Shoulderguard Padding (209 za)
Thin Shoulderguard Padding (443 za)
Rawhide Mask Padding (70 za)
Rawhide Mask Strap (219 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (56 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (198 za)
Rugged Goggle Strap (887 za)
Vital Jute Insignia (117 za)
Strong Wool Insignia (239 za)
Honed Cotton Insignia (1692 za)
Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
Assassin's Silk Insignia (180 za)
Valkyrie Silk Insignia (247 za)
Ravaging Wool Insignia (585 za)
Knight's Linen Insignia (1384 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7995 za)
Wool Patch (1035 za)
Jute Patch (253 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2411 za)
Charm of Potence (2950 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Rawhide Mask Padding (70 za)
19 Rawhide Mask Strap (219 za)
10 Rawhide Shoulderguard Padding (56 za)
10 Rawhide Shoulderguard Panel (198 za)
48 Jute Scrap (80 za)
20 Rawhide Leather Section (79 za)
5 Spool of Jute Thread (8 za)
5 Vital Jute Insignia (117 za)
57 Tiny Totem (6 za)
80 Bone Chip (7 za)
10 Jute Patch (253 za)

Cena: 17508 (Kumulativní cena: 17508)


Level: 0

Vytvoř: 96 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Vital Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Shoulderguard Padding (443 za)
152 Thin Leather Section (227 za)
74 Wool Scrap (228 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (239 za)
1 Ravaging Wool Insignia (585 za)
80 Small Venom Sac (57 za)
10 Wool Patch (1035 za)

Cena: 74359 (Kumulativní cena: 91867)


Level: 75

Vytvoř: 76 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Thin Glove Strap
Vytvoř: 37 Thin Glove Lining
Vytvoř: 1 Thin Shoulderguard Panel
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Coarse Shoulderguard Padding (209 za)
66 Coarse Leather Section (184 za)
108 Cotton Scrap (153 za)
27 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Honed Cotton Insignia (1692 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
16 Crystal Shard (1044 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2411 za)

Cena: 117819 (Kumulativní cena: 209686)


Level:150

Vytvoř: 54 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 3 Coarse Shoulderguard Panel
Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Leather Shoulders

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Strap (887 za)
54 Rugged Leather Section (502 za)
154 Linen Scrap (326 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Linen Insignia (1384 za)
57 Vial of Thick Blood (517 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (7995 za)

Cena: 176211 (Kumulativní cena: 385897)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 27 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
116 Thick Leather Section (68 za)
174 Silk Scrap (23 za)
29 Spool of Silk Thread (48 za)
27 Assassin's Silk Insignia (180 za)
2 Valkyrie Silk Insignia (247 za)
8 Glacial Core (57 za)
8 Corrupted Core (64 za)
640 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2411 za)
8 Charm of Potence (2950 za)

Cena: 68892 (Kumulativní cena: 454789)


Level:300

Vytvoř: 58 Bolt of Silk
Vytvoř: 29 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 29 Thick Mask Padding
Vytvoř: 29 Thick Mask Strap
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Vytvoř: 1 Valkyrie Prowler Mask

Level:325

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!