Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-17T06:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
412032
Očekávaná návratnost
- 25553
Očekávaná koncová cena
386479

9 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
10 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
7 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
15 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
4 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
27 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
7 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 548 za pomocí Max Buyout
3 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
412032

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
412032

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (193 za)
Rawhide Leather Section (72 za)
Bolt of Jute (144 za)
Thin Leather Section (245 za)
Thick Leather Section (55 za)
Coarse Leather Section (188 za)
Rugged Leather Section (518 za)
Wool Scrap (249 za)
Cotton Scrap (88 za)
Linen Scrap (215 za)
Silk Scrap (22 za)
Potent Venom Sac (77 za)
Large Scale (76 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (586 za)
Bone Shard (65 za)
Heavy Bone (319 za)
Glacial Core (71 za)
Destroyer Fragment (1034 za)
Crystal Shard (1169 za)
Corrupted Shard (1844 za)
Corrupted Core (236 za)
Remaining Cost
412032

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Mask Strap (231 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (24 za)
Rawhide Glove Lining (98 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (118 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Vital Jute Insignia (125 za)
Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (9993 za)
Wool Patch (892 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1417 za)
Charm of Potence (2151 za)
Pile of Lucent Crystal (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Rawhide Mask Strap (231 za)
27 Rawhide Shoulderguard Padding (24 za)
9 Rawhide Glove Lining (98 za)
27 Rawhide Shoulderguard Panel (118 za)
36 Rawhide Leather Section (72 za)
30 Bolt of Jute (144 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Precise Jute Insignia (110 za)
9 Vital Jute Insignia (125 za)
45 Tiny Totem (7 za)

Cena: 19623 (Kumulativní cena: 19623)


Level: 0

Vytvoř: 77 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Vital Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 15 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Seeker Mask

Level: 50

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Precise Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Iron Ore (193 za)
68 Thin Leather Section (245 za)
48 Wool Scrap (249 za)
17 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Destroyer Fragment (1034 za)
101 Bone Shard (65 za)
10 Wool Patch (892 za)
130 Lucent Mote (10 za)
13 Charm of Skill (1417 za)

Cena: 80041 (Kumulativní cena: 99664)


Level: 75

Vytvoř: 34 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 24 Bolt of Wool
Vytvoř: 17 Thin Glove Strap
Vytvoř: 17 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Vigorous Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Vytvoř: 6 Vigorous Outlaw Gloves

Level:100

Objev:

Iron Ore (1)
Destroyer Fragment (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Engineer

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Coarse Leather Section (188 za)
130 Cotton Scrap (88 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Vigorous Cotton Insignia (1049 za)
57 Totem (586 za)
16 Crystal Shard (1169 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (1417 za)

Cena: 91478 (Kumulativní cena: 191142)


Level:150

Vytvoř: 65 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Vigorous Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Rugged Leather Section (518 za)
74 Linen Scrap (215 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Corrupted Shard (1844 za)
21 Heavy Bone (319 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (9993 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Potence (2151 za)

Cena: 168485 (Kumulativní cena: 359627)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 15 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 7 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Carrion Rascal Mask

Level:250

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
88 Thick Leather Section (55 za)
198 Silk Scrap (22 za)
22 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (77 za)
9 Large Scale (76 za)
8 Glacial Core (71 za)
8 Corrupted Core (236 za)
8 Charm of Skill (1417 za)
8 Charm of Potence (2151 za)
64 Pile of Lucent Crystal (95 za)

Cena: 52405 (Kumulativní cena: 412032)


Level:300

Vytvoř: 66 Bolt of Silk
Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 22 Thick Mask Padding
Vytvoř: 22 Thick Mask Strap
Vytvoř: 3 Knight's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Prowler Mask

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!