Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
275443
Očekávaná návratnost
- 22420
Očekávaná koncová cena
253023

8 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
19 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 979 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 860 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 692 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
275443

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
275443

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (41 za)
Rawhide Leather Section (23 za)
Thin Leather Section (69 za)
Thick Leather Section (43 za)
Coarse Leather Section (65 za)
Rugged Leather Section (261 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (19 za)
Linen Scrap (92 za)
Silk Scrap (15 za)
Potent Venom Sac (30 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Totem (297 za)
Claw (258 za)
Large Claw (33 za)
Large Fang (32 za)
Engraved Totem (267 za)
Remaining Cost
275443

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Shoulderguard Panel (249 za)
Thin Shoulderguard Padding (231 za)
Rawhide Mask Padding (5 za)
Rawhide Mask Strap (87 za)
Rugged Goggle Strap (490 za)
Healing Jute Insignia (58 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (428 za)
Strong Wool Insignia (185 za)
Knight's Silk Insignia (139 za)
Ravaging Wool Insignia (285 za)
Knight's Linen Insignia (901 za)
Jute Patch (106 za)
Silk Patch (749 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
29 Rawhide Mask Padding (5 za)
10 Rawhide Mask Strap (87 za)
70 Jute Scrap (41 za)
70 Rawhide Leather Section (23 za)
8 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Healing Jute Insignia (58 za)
104 Vial of Weak Blood (5 za)
10 Jute Patch (106 za)

Cena: 8241 (Kumulativní cena: 8241)


Level: 0

Vytvoř: 35 Bolt of Jute
Vytvoř: 35 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 8 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (249 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (231 za)
160 Thin Leather Section (69 za)
80 Wool Scrap (118 za)
40 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Hunter's Embroidered Wool Insignia (428 za)
27 Strong Wool Insignia (185 za)
1 Ravaging Wool Insignia (285 za)

Cena: 32444 (Kumulativní cena: 40685)


Level: 75

Vytvoř: 80 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Wool
Vytvoř: 40 Thin Glove Strap
Vytvoř: 40 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (65 za)
234 Cotton Scrap (19 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (297 za)
80 Claw (258 za)

Cena: 65481 (Kumulativní cena: 106166)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
20 Rugged Goggle Strap (490 za)
220 Rugged Leather Section (261 za)
238 Linen Scrap (92 za)
280 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Knight's Linen Insignia (901 za)
137 Engraved Totem (267 za)

Cena: 135556 (Kumulativní cena: 241722)


Level:225

Vytvoř:119 Bolt of Linen
Vytvoř:110 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 30 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 10 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
228 Thick Leather Section (43 za)
285 Silk Scrap (15 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Silk Insignia (139 za)
182 Potent Venom Sac (30 za)
15 Large Claw (33 za)
15 Large Fang (32 za)
12 Silk Patch (749 za)

Cena: 33721 (Kumulativní cena: 275443)


Level:300

Vytvoř: 95 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!