Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
179069
Očekávaná návratnost
- 33537
Očekávaná koncová cena
145532

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
13 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
27 Strong Leather Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
3 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
19 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Shoulders - Prodáváno za 708 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
13 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
13 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 892 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 909 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
179069

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
179069

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (47 za)
Rawhide Leather Section (20 za)
Thin Leather Section (69 za)
Thick Leather Section (34 za)
Coarse Leather Section (74 za)
Rugged Leather Section (248 za)
Wool Scrap (143 za)
Cotton Scrap (27 za)
Linen Scrap (97 za)
Silk Scrap (17 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (27 za)
Remaining Cost
179069

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (96 za)
Coarse Goggle Strap (127 za)
Thin Shoulderguard Panel (231 za)
Thin Shoulderguard Padding (257 za)
Rawhide Boot Sole (43 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (39 za)
Rugged Goggle Padding (357 za)
Rugged Goggle Strap (420 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (273 za)
Strong Cotton Insignia (434 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (817 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1620 za)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (784 za)
Cleric's Silk Insignia (90 za)
Ravaging Cotton Insignia (484 za)
Malign Jute Insignia (50 za)
Ravaging Wool Insignia (333 za)
Hearty Wool Insignia (142 za)
Assassin's Linen Insignia (407 za)
Carrion Linen Insignia (482 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Rawhide Boot Sole (43 za)
19 Rawhide Shoulderguard Panel (39 za)
76 Jute Scrap (47 za)
164 Rawhide Leather Section (20 za)
41 Spool of Jute Thread (8 za)
22 Malign Jute Insignia (50 za)
57 Tiny Scale (5 za)

Cena: 9564 (Kumulativní cena: 9564)


Level: 0

Vytvoř: 82 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Jute
Vytvoř: 22 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 19 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Malign Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 19 Rawhide Shoulderguard Padding
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Thin Shoulderguard Panel (231 za)
30 Thin Shoulderguard Padding (257 za)
160 Thin Leather Section (69 za)
26 Wool Scrap (143 za)
13 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Vigorous Embroidered Wool Insignia (273 za)
3 Ravaging Wool Insignia (333 za)
27 Hearty Wool Insignia (142 za)

Cena: 31751 (Kumulativní cena: 41315)


Level: 75

Vytvoř: 80 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 13 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 13 Thin Glove Strap
Vytvoř: 13 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Outlaw Shoulders

Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Outlaw Shoulders

Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Coarse Goggle Padding (96 za)
1 Coarse Goggle Strap (127 za)
80 Coarse Leather Section (74 za)
160 Cotton Scrap (27 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (434 za)
13 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (817 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (484 za)

Cena: 34246 (Kumulativní cena: 75561)


Level:150

Vytvoř: 80 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 40 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 40 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Goggle Padding (357 za)
1 Rugged Goggle Strap (420 za)
80 Rugged Leather Section (248 za)
160 Linen Scrap (97 za)
40 Spool of Linen Thread (32 za)
13 Berserker's Embroidered Linen Insignia (1620 za)
27 Assassin's Linen Insignia (407 za)
1 Carrion Linen Insignia (482 za)

Cena: 69948 (Kumulativní cena: 145509)


Level:225

Vytvoř: 80 Bolt of Linen
Vytvoř: 40 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 40 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 40 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 12 Berserker's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
268 Thick Leather Section (34 za)
288 Silk Scrap (17 za)
95 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Cleric's Embroidered Silk Insignia (784 za)
27 Cleric's Silk Insignia (90 za)
15 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Claw (49 za)
45 Large Fang (27 za)

Cena: 33560 (Kumulativní cena: 179069)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 67 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 43 Thick Mask Padding
Vytvoř: 43 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Cleric's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!