Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
523588
Očekávaná návratnost
- 37522
Očekávaná koncová cena
486066

7 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
13 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
27 Strong Leather Mask - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
2 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 556 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
523588

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
523588

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (89 za)
Rawhide Leather Section (72 za)
Bolt of Jute (147 za)
Thin Leather Section (267 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (179 za)
Rugged Leather Section (513 za)
Wool Scrap (277 za)
Cotton Scrap (84 za)
Linen Scrap (217 za)
Silk Scrap (15 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Thick Blood (546 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (79 za)
Large Claw (100 za)
Glacial Core (69 za)
Crystal Shard (1885 za)
Remaining Cost
523588

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (257 za)
Thin Shoulderguard Panel (968 za)
Thin Shoulderguard Padding (559 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
Rawhide Boot Sole (70 za)
Thick Mask Strap (164 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Strong Wool Insignia (401 za)
Strong Cotton Insignia (1974 za)
Hunter's Cotton Insignia (1070 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
Valkyrie Silk Insignia (258 za)
Ravaging Wool Insignia (599 za)
Valkyrie Linen Insignia (1831 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (14843 za)
Wool Patch (810 za)
Jute Patch (218 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2315 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
14 Rawhide Boot Sole (70 za)
26 Jute Scrap (89 za)
90 Rawhide Leather Section (72 za)
26 Bolt of Jute (147 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
7 Mighty Jute Insignia (130 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Claw (7 za)
9 Jute Patch (218 za)

Cena: 17603 (Kumulativní cena: 17603)


Level: 0

Vytvoř: 64 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 45 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 13 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Boot Upper
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Vytvoř: 6 Mighty Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 13 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 13 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Shoulderguard Panel (968 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (559 za)
148 Thin Leather Section (267 za)
74 Wool Scrap (277 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (401 za)
1 Ravaging Wool Insignia (599 za)
80 Small Claw (79 za)
10 Wool Patch (810 za)

Cena: 87979 (Kumulativní cena: 105582)


Level: 75

Vytvoř: 74 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Thin Glove Strap
Vytvoř: 37 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Coarse Goggle Strap (257 za)
54 Coarse Leather Section (179 za)
120 Cotton Scrap (84 za)
30 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (1974 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (1070 za)
16 Crystal Shard (1885 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2315 za)

Cena: 129945 (Kumulativní cena: 235527)


Level:150

Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 30 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 27 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
58 Rugged Leather Section (513 za)
154 Linen Scrap (217 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1831 za)
57 Vial of Thick Blood (546 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (14843 za)

Cena: 217628 (Kumulativní cena: 453155)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Valkyrie Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thick Mask Strap (164 za)
128 Thick Leather Section (45 za)
255 Silk Scrap (15 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (2350 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (258 za)
8 Glacial Core (69 za)
57 Large Claw (100 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2315 za)

Cena: 70433 (Kumulativní cena: 523588)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 32 Thick Mask Strap
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Prowler Mask

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!