Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-02T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
271249
Očekávaná návratnost
- 27124
Očekávaná koncová cena
244125

27 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
27 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1051 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Shoulders - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1047 za pomocí Max Buyout
13 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 559 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
271249

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
271249

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (80 za)
Rawhide Leather Section (33 za)
Thin Leather Section (92 za)
Thick Leather Section (45 za)
Coarse Leather Section (101 za)
Rugged Leather Section (347 za)
Stretched Rawhide Leather Square (48 za)
Wool Scrap (209 za)
Cotton Scrap (39 za)
Linen Scrap (152 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (34 za)
Vial of Blood (357 za)
Small Claw (40 za)
Large Claw (34 za)
Large Fang (35 za)
Glacial Shard (1138 za)
Remaining Cost
271249

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Shoulderguard Panel (345 za)
Rawhide Mask Padding (73 za)
Rawhide Mask Strap (111 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (40 za)
Vigorous Wool Insignia (479 za)
Healing Jute Insignia (87 za)
Honed Wool Insignia (364 za)
Hunter's Cotton Insignia (191 za)
Rampager's Linen Insignia (982 za)
Malign Jute Insignia (101 za)
Carrion Linen Insignia (1049 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
Wool Patch (313 za)
Jute Patch (138 za)
Silk Patch (733 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (3792 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Rawhide Mask Padding (73 za)
27 Rawhide Mask Strap (111 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (40 za)
20 Jute Scrap (80 za)
40 Rawhide Leather Section (33 za)
18 Stretched Rawhide Leather Square (48 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Healing Jute Insignia (87 za)
10 Malign Jute Insignia (101 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (138 za)

Cena: 14153 (Kumulativní cena: 14153)


Level: 0

Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 10 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (345 za)
188 Thin Leather Section (92 za)
56 Wool Scrap (209 za)
38 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (479 za)
27 Honed Wool Insignia (364 za)
80 Small Claw (40 za)
10 Wool Patch (313 za)

Cena: 46590 (Kumulativní cena: 60743)


Level: 75

Vytvoř: 94 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 28 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 10 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 10 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Shoulders

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Coarse Leather Section (101 za)
170 Cotton Scrap (39 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (191 za)
13 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1652 za)
57 Vial of Blood (357 za)

Cena: 56104 (Kumulativní cena: 116847)


Level:150

Vytvoř: 85 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Rugged Leather Section (347 za)
116 Linen Scrap (152 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Rampager's Linen Insignia (982 za)
2 Carrion Linen Insignia (1049 za)
16 Glacial Shard (1138 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (3792 za)

Cena: 119042 (Kumulativní cena: 235889)


Level:225

Vytvoř: 58 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Rascal Mask

Level:250

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
228 Thick Leather Section (45 za)
288 Silk Scrap (17 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
182 Potent Venom Sac (34 za)
15 Large Claw (34 za)
18 Large Fang (35 za)
12 Silk Patch (733 za)

Cena: 35360 (Kumulativní cena: 271249)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 57 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!