Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-05-12T14:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
284391
Očekávaná návratnost
- 25762
Očekávaná koncová cena
258629

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
2 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
27 Strong Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 305 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
10 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1172 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1076 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1150 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 756 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
284391

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
284391

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (58 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (92 za)
Thick Leather Section (75 za)
Coarse Leather Section (98 za)
Rugged Leather Section (324 za)
Wool Scrap (208 za)
Cotton Scrap (43 za)
Linen Scrap (112 za)
Silk Scrap (55 za)
Full Venom Sac (336 za)
Potent Venom Sac (44 za)
Tiny Scale (6 za)
Small Claw (37 za)
Large Claw (49 za)
Large Fang (49 za)
Glacial Shard (1535 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (460 za)
Remaining Cost
284391

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Shoulderguard Panel (355 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (47 za)
Resilient Jute Insignia (93 za)
Vital Jute Insignia (104 za)
Vigorous Wool Insignia (455 za)
Strong Wool Insignia (334 za)
Strong Cotton Insignia (954 za)
Hunter's Cotton Insignia (936 za)
Valkyrie Silk Insignia (133 za)
Knight's Linen Insignia (990 za)
Wool Patch (659 za)
Silk Patch (1163 za)
Charm of Skill (2072 za)
Pile of Lucent Crystal (103 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
19 Rawhide Shoulderguard Panel (47 za)
80 Jute Scrap (58 za)
160 Rawhide Leather Section (26 za)
40 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Resilient Jute Insignia (93 za)
2 Vital Jute Insignia (104 za)
57 Tiny Scale (6 za)

Cena: 12330 (Kumulativní cena: 12330)


Level: 0

Vytvoř: 80 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Jute
Vytvoř: 19 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 19 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 2 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Vital Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 19 Rawhide Shoulderguard Padding
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (355 za)
188 Thin Leather Section (92 za)
56 Wool Scrap (208 za)
38 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (455 za)
27 Strong Wool Insignia (334 za)
80 Small Claw (37 za)
10 Wool Patch (659 za)

Cena: 48930 (Kumulativní cena: 61260)


Level: 75

Vytvoř: 94 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 28 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 10 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 10 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Shoulders

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Coarse Leather Section (98 za)
116 Cotton Scrap (43 za)
29 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (954 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (936 za)
16 Crystal Shard (460 za)
8 Charm of Skill (2072 za)
32 Pile of Lucent Crystal (103 za)

Cena: 66230 (Kumulativní cena: 127490)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
46 Rugged Leather Section (324 za)
130 Linen Scrap (112 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Knight's Linen Insignia (990 za)
57 Full Venom Sac (336 za)
16 Glacial Shard (1535 za)
8 Charm of Skill (2072 za)
32 Pile of Lucent Crystal (103 za)

Cena: 97744 (Kumulativní cena: 225234)


Level:225

Vytvoř: 65 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 23 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 23 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Thick Leather Section (75 za)
282 Silk Scrap (55 za)
84 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (133 za)
167 Potent Venom Sac (44 za)
1 Glacial Core (50 za)
15 Large Claw (49 za)
15 Large Fang (49 za)
10 Silk Patch (1163 za)
1 Charm of Skill (2072 za)
4 Pile of Lucent Crystal (103 za)

Cena: 59157 (Kumulativní cena: 284391)


Level:300

Vytvoř: 94 Bolt of Silk
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!