Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-02-24T23:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
296924
Očekávaná návratnost
- 25718
Očekávaná koncová cena
271206

27 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
27 Strong Leather Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
2 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 435 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
10 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
296924

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
296924

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (71 za)
Rawhide Leather Section (42 za)
Thin Leather Section (158 za)
Thick Leather Section (76 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (200 za)
Cotton Scrap (42 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (72 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (43 za)
Venom Sac (262 za)
Full Venom Sac (298 za)
Smooth Scale (298 za)
Vial of Thin Blood (67 za)
Large Claw (39 za)
Onyx Core (92 za)
Glacial Sliver (109 za)
Glacial Shard (1999 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (693 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
296924

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
Rawhide Glove Lining (125 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (96 za)
Rawhide Glove Strap (145 za)
Resilient Jute Insignia (98 za)
Strong Cotton Insignia (981 za)
Malign Jute Insignia (99 za)
Wool Patch (905 za)
Jute Patch (200 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1489 za)
Charm of Potence (1877 za)
Pile of Lucent Crystal (94 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Rawhide Shoulderguard Padding (67 za)
2 Rawhide Glove Lining (125 za)
10 Rawhide Shoulderguard Panel (96 za)
2 Rawhide Glove Strap (145 za)
54 Jute Scrap (71 za)
108 Rawhide Leather Section (42 za)
27 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Resilient Jute Insignia (98 za)
2 Malign Jute Insignia (99 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (200 za)

Cena: 16000 (Kumulativní cena: 16000)


Level: 0

Vytvoř: 54 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 33 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 27 Bolt of Jute
Vytvoř: 27 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 27 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Resilient Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
116 Thin Leather Section (158 za)
96 Wool Scrap (200 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (43 za)
57 Vial of Thin Blood (67 za)
2 Glacial Sliver (109 za)
10 Wool Patch (905 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1489 za)

Cena: 56108 (Kumulativní cena: 72108)


Level: 75

Vytvoř: 58 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 48 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Glove Strap
Vytvoř: 29 Thin Glove Lining
Objev:

Glacial Sliver (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Coarse Leather Section (110 za)
120 Cotton Scrap (42 za)
29 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Strong Cotton Insignia (981 za)
6 Venom Sac (262 za)
16 Crystal Shard (693 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (1489 za)

Cena: 66375 (Kumulativní cena: 138483)


Level:150

Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 2 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Leather Mask

Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Crystal Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
44 Rugged Leather Section (395 za)
132 Linen Scrap (111 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (298 za)
9 Smooth Scale (298 za)
16 Glacial Shard (1999 za)
8 Charm of Skill (1489 za)
32 Pile of Lucent Crystal (94 za)

Cena: 99308 (Kumulativní cena: 237791)


Level:225

Vytvoř: 66 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Glacial Shard (2)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Thick Leather Section (76 za)
171 Silk Scrap (72 za)
19 Spool of Silk Thread (48 za)
8 Onyx Core (92 za)
8 Glacial Core (50 za)
2 Crystal Core (50 za)
57 Large Claw (39 za)
10 Charm of Skill (1489 za)
8 Charm of Potence (1877 za)
72 Pile of Lucent Crystal (94 za)

Cena: 59133 (Kumulativní cena: 296924)


Level:300

Vytvoř: 57 Bolt of Silk
Vytvoř: 19 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 19 Thick Mask Padding
Vytvoř: 19 Thick Mask Strap
Objev:

Crystal Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Thief

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Objev:

Onyx Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ogre

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!