Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-24T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
427005
Očekávaná návratnost
- 25831
Očekávaná koncová cena
401174

14 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
19 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
7 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
13 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42705

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
42705

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (84 za)
Rawhide Leather Section (78 za)
Thin Leather Section (259 za)
Thick Leather Section (42 za)
Coarse Leather Section (234 za)
Rugged Leather Section (486 za)
Wool Scrap (254 za)
Cotton Scrap (123 za)
Linen Scrap (160 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (630 za)
Potent Venom Sac (120 za)
Totem (420 za)
Small Claw (79 za)
Claw (284 za)
Small Fang (115 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (693 za)
Remaining Cost
42705

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Mask Padding (95 za)
Rugged Goggle Padding (509 za)
Rugged Goggle Strap (876 za)
Mighty Jute Insignia (117 za)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (2999 za)
Valkyrie Silk Insignia (339 za)
Ravaging Wool Insignia (668 za)
Carrion Linen Insignia (1020 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (7463 za)
Wool Patch (1217 za)
Jute Patch (239 za)
Charm of Skill (2784 za)
Pile of Lucent Crystal (89 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Rawhide Mask Padding (95 za)
104 Jute Scrap (84 za)
76 Rawhide Leather Section (78 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
14 Mighty Jute Insignia (117 za)
101 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (239 za)

Cena: 20315 (Kumulativní cena: 20315)


Level: 0

Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 38 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 24 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 14 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 13 Mighty Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Thin Leather Section (259 za)
158 Wool Scrap (254 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (668 za)
80 Small Claw (79 za)
57 Small Fang (115 za)
10 Wool Patch (1217 za)

Cena: 81865 (Kumulativní cena: 102180)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 30 Thin Mask Panel
Vytvoř: 30 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Outlaw Mask

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Coarse Leather Section (234 za)
132 Cotton Scrap (123 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (420 za)
16 Crystal Shard (693 za)
9 Claw (284 za)
8 Charm of Skill (2784 za)
32 Pile of Lucent Crystal (89 za)

Cena: 89764 (Kumulativní cena: 191944)


Level:150

Vytvoř: 66 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 22 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 22 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 3 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Padding (509 za)
2 Rugged Goggle Strap (876 za)
54 Rugged Leather Section (486 za)
146 Linen Scrap (160 za)
27 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Carrion Linen Insignia (1020 za)
57 Full Venom Sac (630 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (7463 za)

Cena: 150892 (Kumulativní cena: 342836)


Level:225

Vytvoř: 73 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 27 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 27 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
132 Thick Leather Section (42 za)
255 Silk Scrap (21 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Assassin's Embroidered Silk Insignia (2999 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (339 za)
57 Potent Venom Sac (120 za)
8 Glacial Core (50 za)
8 Charm of Skill (2784 za)
32 Pile of Lucent Crystal (89 za)

Cena: 84169 (Kumulativní cena: 427005)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Assassin's Prowler Mask

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!