Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-23T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
238926
Očekávaná návratnost
- 24628
Očekávaná koncová cena
214298

19 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
13 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
13 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 974 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1371 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1344 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1565 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
238926

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
238926

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (19 za)
Rawhide Leather Section (10 za)
Thin Leather Section (18 za)
Thick Leather Section (26 za)
Coarse Leather Section (34 za)
Rugged Leather Section (140 za)
Wool Scrap (64 za)
Cotton Scrap (14 za)
Linen Scrap (54 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (63 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (63 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Totem (400 za)
Large Bone (62 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (63 za)
Large Fang (63 za)
Remaining Cost
238926

Předchystáno (Kup na tržišti)

Strong Embroidered Cotton Insignia (2107 za)
Hunter's Cotton Insignia (334 za)
Rampager's Linen Insignia (1166 za)
Knight's Linen Insignia (1345 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3400 za)
Jute Patch (45 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
104 Jute Scrap (19 za)
120 Rawhide Leather Section (10 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
73 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)
8 Jute Patch (45 za)

Cena: 4426 (Kumulativní cena: 4426)


Level: 0

Vytvoř: 60 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 22 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 22 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (18 za)
118 Wool Scrap (64 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (72 za)
80 Small Claw (68 za)

Cena: 29336 (Kumulativní cena: 33762)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Coarse Leather Section (34 za)
170 Cotton Scrap (14 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
13 Strong Embroidered Cotton Insignia (2107 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (334 za)
57 Totem (400 za)

Cena: 55941 (Kumulativní cena: 89703)


Level:150

Vytvoř: 85 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Rugged Leather Section (140 za)
164 Linen Scrap (54 za)
41 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Rampager's Linen Insignia (1166 za)
1 Knight's Linen Insignia (1345 za)
13 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3400 za)

Cena: 98675 (Kumulativní cena: 188378)


Level:225

Vytvoř: 82 Bolt of Linen
Vytvoř: 41 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 41 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 41 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 12 Valkyrie Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (26 za)
387 Silk Scrap (21 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Potent Venom Sac (63 za)
15 Large Scale (63 za)
87 Large Bone (62 za)
15 Large Claw (63 za)
15 Large Fang (63 za)

Cena: 50548 (Kumulativní cena: 238926)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!