Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
382083
Očekávaná návratnost
- 32619
Očekávaná koncová cena
349464

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
6 Vigorous Outlaw Boots - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
19 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 398 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 400 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1236 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1369 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1375 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1365 za pomocí Max Buyout
2 Silk Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
382083

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 790 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
382083

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (86 za)
Rawhide Leather Section (27 za)
Thin Leather Section (110 za)
Thick Leather Section (64 za)
Coarse Leather Section (102 za)
Rugged Leather Section (403 za)
Cotton Scrap (26 za)
Linen Scrap (111 za)
Silk Scrap (27 za)
Potent Venom Sac (24 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (650 za)
Vial of Thick Blood (583 za)
Tiny Totem (5 za)
Large Bone (33 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (24 za)
Remaining Cost
382083

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (99 za)
Thin Shoulderguard Panel (311 za)
Thin Shoulderguard Padding (503 za)
Rawhide Boot Upper (80 za)
Rawhide Boot Sole (84 za)
Rugged Goggle Padding (473 za)
Rugged Goggle Strap (746 za)
Mighty Jute Insignia (136 za)
Vigorous Wool Insignia (673 za)
Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2322 za)
Knight's Silk Insignia (145 za)
Hearty Wool Insignia (321 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (800 za)
Knight's Linen Insignia (1700 za)
Jute Patch (144 za)
Silk Patch (985 za)
Snowflake (130 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rawhide Boot Upper (80 za)
2 Rawhide Boot Sole (84 za)
76 Jute Scrap (86 za)
156 Rawhide Leather Section (27 za)
29 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (136 za)
80 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Totem (5 za)
10 Jute Patch (144 za)

Cena: 13489 (Kumulativní cena: 13489)


Level: 0

Vytvoř: 78 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Jute
Vytvoř: 19 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 19 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 10 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 10 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Seeker Boots


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Thin Shoulderguard Panel (311 za)
27 Thin Shoulderguard Padding (503 za)
152 Thin Leather Section (110 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
6 Vigorous Wool Insignia (673 za)
27 Hearty Wool Insignia (321 za)
13 Hearty Embroidered Wool Insignia (800 za)

Cena: 62107 (Kumulativní cena: 75596)


Level: 75

Vytvoř: 76 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 19 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Vigorous Outlaw Boots

Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Outlaw Shoulders

Level:125

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Coarse Goggle Strap (99 za)
64 Coarse Leather Section (102 za)
170 Cotton Scrap (26 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1056 za)
13 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2322 za)
57 Vial of Blood (650 za)

Cena: 80131 (Kumulativní cena: 155727)


Level:150

Vytvoř: 85 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rugged Goggle Padding (473 za)
1 Rugged Goggle Strap (746 za)
192 Rugged Leather Section (403 za)
198 Linen Scrap (111 za)
201 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Knight's Linen Insignia (1700 za)
57 Vial of Thick Blood (583 za)
315 Snowflake (130 za)

Cena: 182886 (Kumulativní cena: 338613)


Level:225

Vytvoř: 99 Bolt of Linen
Vytvoř: 96 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Thick Leather Section (64 za)
288 Silk Scrap (27 za)
85 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Knight's Silk Insignia (145 za)
87 Potent Venom Sac (24 za)
15 Large Bone (33 za)
15 Large Claw (30 za)
95 Large Fang (24 za)
12 Silk Patch (985 za)

Cena: 43470 (Kumulativní cena: 382083)


Level:300

Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 34 Thick Mask Padding
Vytvoř: 34 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 2 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!