Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-23T06:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
365501
Očekávaná návratnost
- 26413
Očekávaná koncová cena
339088

19 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
6 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
27 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36551

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
36551

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (100 za)
Rawhide Leather Section (56 za)
Bolt of Jute (175 za)
Thin Leather Section (194 za)
Thick Leather Section (79 za)
Coarse Leather Section (112 za)
Rugged Leather Section (350 za)
Wool Scrap (298 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (138 za)
Silk Scrap (59 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Venom Sac (272 za)
Full Venom Sac (306 za)
Smooth Scale (276 za)
Vial of Blood (291 za)
Large Claw (35 za)
Glacial Shard (3017 za)
Glacial Core (55 za)
Crystal Shard (739 za)
Remaining Cost
36551

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Shoulderguard Panel (695 za)
Thin Shoulderguard Padding (544 za)
Rawhide Mask Padding (100 za)
Rawhide Mask Strap (162 za)
Rawhide Boot Sole (70 za)
Rugged Goggle Padding (399 za)
Thick Mask Padding (376 za)
Vigorous Wool Insignia (560 za)
Healing Jute Insignia (132 za)
Honed Wool Insignia (460 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
Valkyrie Silk Insignia (194 za)
Wool Patch (1200 za)
Jute Patch (304 za)
Lucent Mote (11 za)
Charm of Skill (2370 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Rawhide Mask Padding (100 za)
29 Rawhide Mask Strap (162 za)
12 Rawhide Boot Sole (70 za)
12 Jute Scrap (100 za)
24 Rawhide Leather Section (56 za)
19 Bolt of Jute (175 za)
25 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Healing Jute Insignia (132 za)
98 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (304 za)

Cena: 18645 (Kumulativní cena: 18645)


Level: 0

Vytvoř: 96 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 12 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Vytvoř: 5 Malign Seeker Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thin Shoulderguard Panel (695 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (544 za)
148 Thin Leather Section (194 za)
74 Wool Scrap (298 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (560 za)
27 Honed Wool Insignia (460 za)
80 Small Venom Sac (54 za)
10 Wool Patch (1200 za)

Cena: 81895 (Kumulativní cena: 100540)


Level: 75

Vytvoř: 74 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 10 Thin Glove Strap
Vytvoř: 10 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Shoulders

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
44 Coarse Leather Section (112 za)
132 Cotton Scrap (40 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
9 Venom Sac (272 za)
57 Vial of Blood (291 za)
16 Crystal Shard (739 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2370 za)

Cena: 64075 (Kumulativní cena: 164615)


Level:150

Vytvoř: 66 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 22 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 22 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 3 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Rugged Goggle Padding (399 za)
46 Rugged Leather Section (350 za)
122 Linen Scrap (138 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (306 za)
12 Smooth Scale (276 za)
16 Glacial Shard (3017 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2370 za)

Cena: 126646 (Kumulativní cena: 291261)


Level:225

Vytvoř: 61 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 23 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 19 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 4 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Thick Mask Padding (376 za)
132 Thick Leather Section (79 za)
249 Silk Scrap (59 za)
32 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (1700 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (194 za)
8 Glacial Core (55 za)
57 Large Claw (35 za)
320 Lucent Mote (11 za)
8 Charm of Skill (2370 za)

Cena: 74240 (Kumulativní cena: 365501)


Level:300

Vytvoř: 83 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap
Vytvoř: 32 Thick Mask Padding
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Prowler Helm

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!