Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-20T17:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
407848
Očekávaná návratnost
- 25420
Očekávaná koncová cena
382428

13 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
15 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
4 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 537 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
407848

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
407848

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (85 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Thin Leather Section (267 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (191 za)
Rugged Leather Section (487 za)
Wool Scrap (253 za)
Cotton Scrap (129 za)
Linen Scrap (147 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (122 za)
Vial of Blood (370 za)
Sharp Claw (605 za)
Sharp Fang (270 za)
Glacial Shard (2498 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (602 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
407848

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Glove Strap (962 za)
Rawhide Mask Padding (95 za)
Rawhide Mask Strap (230 za)
Thick Shoulderguard Panel (197 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1205 za)
Hunter's Wool Insignia (650 za)
Strong Wool Insignia (270 za)
Hunter's Cotton Insignia (899 za)
Valkyrie Silk Insignia (339 za)
Malign Jute Insignia (100 za)
Jute Patch (234 za)
Charm of Skill (2686 za)
Charm of Potence (3347 za)
Pile of Lucent Crystal (89 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Rawhide Mask Padding (95 za)
10 Rawhide Mask Strap (230 za)
78 Jute Scrap (85 za)
66 Rawhide Leather Section (80 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
24 Malign Jute Insignia (100 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (234 za)

Cena: 20492 (Kumulativní cena: 20492)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 33 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 9 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Glove Strap (962 za)
80 Thin Leather Section (267 za)
162 Wool Scrap (253 za)
41 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1205 za)
1 Hunter's Wool Insignia (650 za)
27 Strong Wool Insignia (270 za)

Cena: 87569 (Kumulativní cena: 108061)


Level: 75

Vytvoř: 81 Bolt of Wool
Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 40 Thin Mask Panel
Vytvoř: 40 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Mask

Level:125

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Coarse Leather Section (191 za)
130 Cotton Scrap (129 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Hunter's Cotton Insignia (899 za)
57 Vial of Blood (370 za)
16 Crystal Shard (602 za)
8 Charm of Skill (2686 za)
32 Pile of Lucent Crystal (89 za)

Cena: 84762 (Kumulativní cena: 192823)


Level:150

Vytvoř: 65 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Hunter's Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Rugged Leather Section (487 za)
132 Linen Scrap (147 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Glacial Shard (2498 za)
57 Sharp Claw (605 za)
9 Sharp Fang (270 za)
8 Charm of Skill (2686 za)
32 Pile of Lucent Crystal (89 za)

Cena: 142755 (Kumulativní cena: 335578)


Level:225

Vytvoř: 66 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Valkyrie Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Shoulderguard Panel (197 za)
76 Thick Leather Section (48 za)
183 Silk Scrap (20 za)
23 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Valkyrie Silk Insignia (339 za)
57 Potent Venom Sac (122 za)
8 Glacial Core (50 za)
8 Corrupted Core (50 za)
8 Charm of Skill (2686 za)
8 Charm of Potence (3347 za)
64 Pile of Lucent Crystal (89 za)

Cena: 72270 (Kumulativní cena: 407848)


Level:300

Vytvoř: 61 Bolt of Silk
Vytvoř: 19 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 19 Thick Mask Padding
Vytvoř: 19 Thick Mask Strap
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Padding
Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Vytvoř: 3 Valkyrie Prowler Shoulders

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!