Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
179036
Očekávaná návratnost
- 12498
Očekávaná koncová cena
166538

135 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1419 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Wand - Prodáváno za 1380 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
179036

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
179036

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (12 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (68 za)
Silver Ore (11 za)
Elder Wood Log (70 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (61 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (78 za)
Thick Leather Section (67 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Pile of Glittering Dust (98 za)
Pile of Shimmering Dust (387 za)
Pile of Radiant Dust (1188 za)
Pile of Luminous Dust (799 za)
Pile of Incandescent Dust (75 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Venom Sac (555 za)
Full Venom Sac (594 za)
Potent Venom Sac (29 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (8 za)
Large Bone (32 za)
Heavy Bone (562 za)
Claw (510 za)
Large Claw (23 za)
Large Fang (24 za)
Head of Lettuce (8 za)
Spinach Leaf (62 za)
Sage Leaf (8 za)
Slab of Red Meat (44 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (62 za)
162 Green Wood Log (11 za)
27 Pile of Glittering Dust (98 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
54 Vial of Weak Blood (5 za)
27 Tiny Totem (8 za)

Cena: 7371 (Kumulativní cena: 7371)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Nightmare Court Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (62 za)
27 Iron Ore (57 za)
27 Silver Ore (11 za)
108 Soft Wood Log (21 za)
27 Pile of Shimmering Dust (387 za)
54 Small Venom Sac (54 za)

Cena: 19791 (Kumulativní cena: 27162)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (62 za)
54 Iron Ore (57 za)
81 Seasoned Wood Log (78 za)
13 Rugged Leather Section (395 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (1188 za)
27 Venom Sac (555 za)
27 Claw (510 za)
13 Slab of Red Meat (44 za)

Cena: 61800 (Kumulativní cena: 88962)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (62 za)
27 Gold Ore (12 za)
63 Platinum Ore (68 za)
81 Hard Wood Log (61 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (799 za)
27 Full Venom Sac (594 za)
27 Heavy Bone (562 za)

Cena: 65520 (Kumulativní cena: 154482)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (62 za)
24 Sage Leaf (8 za)
76 Mithril Ore (53 za)
99 Elder Wood Log (70 za)
24 Thick Leather Section (67 za)
90 Pile of Incandescent Dust (75 za)
42 Potent Venom Sac (29 za)
15 Large Bone (32 za)
30 Large Claw (23 za)
15 Large Fang (24 za)

Cena: 24554 (Kumulativní cena: 179036)


Level:300

Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 33 Elder Wood Plank
Vytvoř: 4 Mithril Trident Head
Vytvoř: 4 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!