Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
142952
Očekávaná návratnost
- 15696
Očekávaná koncová cena
127256

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 4327 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1394 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1360 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
142952

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
142952

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (95 za)
Mithril Ore (118 za)
Platinum Ore (108 za)
Elder Wood Log (95 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (71 za)
Soft Wood Log (26 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Thick Leather Section (67 za)
Rugged Leather Section (333 za)
Pile of Glittering Dust (53 za)
Pile of Shimmering Dust (167 za)
Pile of Radiant Dust (520 za)
Pile of Luminous Dust (529 za)
Pile of Incandescent Dust (63 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (43 za)
Venom Sac (297 za)
Full Venom Sac (271 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Large Scale (44 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (84 za)
Large Bone (39 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (42 za)
Claw (214 za)
Sharp Fang (280 za)
Large Fang (38 za)
Beryl Shard (101 za)
Opal Shard (86 za)
Mushroom (12 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (96 za)
Sage Leaf (16 za)
Slab of Red Meat (37 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (10 za)
54 Pile of Glittering Dust (53 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (7 za)
54 Tiny Totem (8 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 5886 (Kumulativní cena: 5886)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (12 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (96 za)
108 Soft Wood Log (26 za)
27 Pile of Shimmering Dust (167 za)
27 Small Venom Sac (43 za)
27 Small Totem (84 za)
27 Small Claw (42 za)

Cena: 15498 (Kumulativní cena: 21384)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (96 za)
54 Iron Ore (95 za)
81 Seasoned Wood Log (80 za)
13 Rugged Leather Section (333 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (520 za)
27 Venom Sac (297 za)
27 Claw (214 za)
13 Slab of Red Meat (37 za)

Cena: 40447 (Kumulativní cena: 61831)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (96 za)
36 Platinum Ore (108 za)
81 Hard Wood Log (71 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (529 za)
27 Full Venom Sac (271 za)
27 Sharp Fang (280 za)
27 Beryl Shard (101 za)
27 Opal Shard (86 za)

Cena: 48006 (Kumulativní cena: 109837)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (96 za)
24 Sage Leaf (16 za)
76 Mithril Ore (118 za)
99 Elder Wood Log (95 za)
24 Thick Leather Section (67 za)
90 Pile of Incandescent Dust (63 za)
57 Potent Venom Sac (35 za)
15 Large Scale (44 za)
15 Large Bone (39 za)
15 Large Fang (38 za)

Cena: 33115 (Kumulativní cena: 142952)


Level:300

Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 33 Elder Wood Plank
Vytvoř: 4 Mithril Trident Head
Vytvoř: 4 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!