'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-24T15:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
153601
Očekávaná návratnost
- 12906
Očekávaná koncová cena
140695

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1538 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1538 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
15361

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
15361

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (126 za)
Mithril Ore (50 za)
Platinum Ore (128 za)
Elder Wood Log (119 za)
Green Wood Log (6 za)
Hard Wood Log (50 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Thick Leather Section (82 za)
Rugged Leather Section (366 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (197 za)
Pile of Radiant Dust (694 za)
Pile of Luminous Dust (585 za)
Pile of Incandescent Dust (98 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (42 za)
Venom Sac (372 za)
Full Venom Sac (323 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Large Scale (34 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (74 za)
Large Bone (35 za)
Heavy Bone (324 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (41 za)
Claw (353 za)
Large Claw (30 za)
Large Fang (28 za)
Mushroom (13 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (87 za)
Sage Leaf (13 za)
Slab of Red Meat (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (6 za)
54 Pile of Glittering Dust (55 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (6 za)
54 Tiny Totem (8 za)
27 Tiny Claw (7 za)

Cena: 5292 (Kumulativní cena: 5292)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (13 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
108 Soft Wood Log (24 za)
27 Pile of Shimmering Dust (197 za)
27 Small Venom Sac (42 za)
27 Small Totem (74 za)
27 Small Claw (41 za)

Cena: 15552 (Kumulativní cena: 20844)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
162 Seasoned Wood Log (80 za)
13 Rugged Leather Section (366 za)
13 Pile of Radiant Dust (694 za)
27 Venom Sac (372 za)
27 Claw (353 za)
13 Slab of Red Meat (24 za)

Cena: 49566 (Kumulativní cena: 70410)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
27 Gold Ore (126 za)
27 Platinum Ore (128 za)
162 Hard Wood Log (50 za)
27 Pile of Luminous Dust (585 za)
27 Full Venom Sac (323 za)
27 Heavy Bone (324 za)

Cena: 51273 (Kumulativní cena: 121683)


Level:225

Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 9 Hard Scepter Core
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Scepter

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (87 za)
24 Sage Leaf (13 za)
80 Mithril Ore (50 za)
90 Elder Wood Log (119 za)
24 Thick Leather Section (82 za)
90 Pile of Incandescent Dust (98 za)
42 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Scale (34 za)
15 Large Bone (35 za)
15 Large Claw (30 za)
15 Large Fang (28 za)

Cena: 31918 (Kumulativní cena: 153601)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!