Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
173818
Očekávaná návratnost
- 61079
Očekávaná koncová cena
112739

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
19 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Wand - Prodáváno za 2714 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Star - Prodáváno za 1295 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 894 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
173818

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
173818

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (209 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (10 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (18 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Thick Leather Section (51 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Pile of Glittering Dust (65 za)
Pile of Shimmering Dust (203 za)
Pile of Radiant Dust (689 za)
Pile of Luminous Dust (549 za)
Pile of Incandescent Dust (69 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (331 za)
Full Venom Sac (399 za)
Potent Venom Sac (19 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (47 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (49 za)
Intricate Totem (186 za)
Heavy Bone (388 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (329 za)
Large Claw (19 za)
Large Fang (21 za)
Beryl Shard (112 za)
Opal Shard (72 za)
Mushroom (38 za)
Head of Lettuce (161 za)
Spinach Leaf (111 za)
Sage Leaf (172 za)
Slab of Red Meat (85 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (10 za)
54 Pile of Glittering Dust (65 za)
54 Vial of Weak Blood (7 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (6 za)

Cena: 6480 (Kumulativní cena: 6480)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Mushroom (38 za)
27 Jug of Water (8 za)
252 Soft Wood Log (18 za)
27 Pile of Shimmering Dust (203 za)
6 Small Venom Sac (33 za)
57 Vial of Thin Blood (47 za)
27 Small Totem (49 za)

Cena: 15459 (Kumulativní cena: 21939)


Level: 75

Vytvoř:126 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (161 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
162 Seasoned Wood Log (80 za)
13 Rugged Leather Section (419 za)
13 Pile of Radiant Dust (689 za)
27 Venom Sac (331 za)
27 Claw (329 za)
13 Slab of Red Meat (85 za)

Cena: 53953 (Kumulativní cena: 75892)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (161 za)
27 Spinach Leaf (111 za)
36 Platinum Ore (209 za)
81 Hard Wood Log (111 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (549 za)
27 Full Venom Sac (399 za)
27 Heavy Bone (388 za)
27 Beryl Shard (112 za)
27 Opal Shard (72 za)

Cena: 66195 (Kumulativní cena: 142087)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
24 Sage Leaf (172 za)
72 Mithril Ore (39 za)
108 Elder Wood Log (75 za)
24 Thick Leather Section (51 za)
117 Pile of Incandescent Dust (69 za)
45 Potent Venom Sac (19 za)
27 Intricate Totem (186 za)
42 Large Claw (19 za)
15 Large Fang (21 za)

Cena: 31731 (Kumulativní cena: 173818)


Level:300

Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 36 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Trident Head
Vytvoř: 3 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!