Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
226605
Očekávaná návratnost
- 75328
Očekávaná koncová cena
151277

27 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
54 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
81 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
81 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
81 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
72 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
5 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
2 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
22665

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
22665

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Silver Ore (13 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (128 za)
Soft Wood Log (23 za)
Seasoned Wood Log (79 za)
Thick Leather Section (31 za)
Rugged Leather Section (148 za)
Pile of Glittering Dust (107 za)
Pile of Shimmering Dust (337 za)
Pile of Radiant Dust (1027 za)
Pile of Luminous Dust (757 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Venom Sac (646 za)
Full Venom Sac (647 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Smooth Scale (470 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (74 za)
Large Bone (68 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (65 za)
Large Fang (66 za)
Beryl Shard (98 za)
Opal Shard (80 za)
Carrot (220 za)
Head of Lettuce (185 za)
Spinach Leaf (197 za)
Slab of Red Meat (205 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
162 Green Wood Log (11 za)
54 Pile of Glittering Dust (107 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
27 Vial of Weak Blood (11 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 9018 (Kumulativní cena: 9018)


Level: 0

Vytvoř: 54 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 9 Green Scepter Rod
Vytvoř: 9 Green Scepter Core
Vytvoř: 9 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Jug of Water (8 za)
27 Iron Ore (99 za)
27 Silver Ore (13 za)
252 Soft Wood Log (23 za)
27 Pile of Shimmering Dust (337 za)
57 Small Totem (74 za)
6 Small Claw (68 za)

Cena: 22761 (Kumulativní cena: 31779)


Level: 75

Vytvoř:126 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 21 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Scepter

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (185 za)
27 Spinach Leaf (197 za)
54 Iron Ore (99 za)
81 Seasoned Wood Log (79 za)
13 Rugged Leather Section (148 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (1027 za)
54 Venom Sac (646 za)
13 Slab of Red Meat (205 za)

Cena: 75491 (Kumulativní cena: 107270)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (185 za)
27 Spinach Leaf (197 za)
36 Platinum Ore (199 za)
81 Hard Wood Log (128 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (757 za)
27 Full Venom Sac (647 za)
27 Smooth Scale (470 za)
27 Beryl Shard (98 za)
27 Opal Shard (80 za)

Cena: 84546 (Kumulativní cena: 191816)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
27 Carrot (220 za)
51 Jug of Water (8 za)
124 Mithril Ore (52 za)
24 Platinum Ore (199 za)
135 Elder Wood Log (30 za)
27 Thick Leather Section (31 za)
51 Pile of Incandescent Dust (125 za)
15 Potent Venom Sac (66 za)
30 Large Scale (66 za)
15 Large Bone (68 za)
15 Large Claw (65 za)
15 Large Fang (66 za)

Cena: 34789 (Kumulativní cena: 226605)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 45 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Trident Head
Vytvoř: 10 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 5 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 4 Knight's Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Centaur Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Dredge Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!