'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-15T21:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
16558
Očekávaná návratnost
- 9551
Očekávaná koncová cena
7007

25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Filet of Sesame-Roasted Meat - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Horseradish Burger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
4 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
6 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
16 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Stuffed Artichoke with Tropical Dressing - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16558

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1687
Remaining Cost
16558

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (248 za)
Onion (107 za)
Egg (19 za)
Mushroom (13 za)
Head of Garlic (100 za)
Vanilla Bean (90 za)
Black Peppercorn (41 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (84 za)
Sage Leaf (15 za)
Strawberry (8 za)
Raspberry (46 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (32 za)
Rosemary Sprig (16 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (12 za)
Cayenne Pepper (115 za)
Asparagus Spear (10 za)
Tarragon Leaves (39 za)
Parsnip (11 za)
Artichoke (10 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (18 za)
Slab of Red Meat (29 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
16558

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (32 za)
Bottle of Sesame-Ginger Sauce (27 za)
Grape (11 za)
Mushroom Pizza (277 za)
Fancy Veggie Pizza (199 za)
Sesame Seed Bun (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 29 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 12 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 15 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Sesame-Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 12 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 7 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 25 Bowl of Blackberry Pie Filling
Vytvoř: 1 Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 22 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Artichoke (1)
Bowl of Fancy Tangy Sautee Mix (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 12 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!