Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
14490
Očekávaná návratnost
- 7966
Očekávaná koncová cena
6524

24 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
26 Handful of Trail Mix - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Minotaur Steak - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
26 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Horseradish Burger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Pesto Pasta Salad - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
18 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
9 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
15 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14490

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Pickins - Greystone Rise(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

154 , Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 2310
Remaining Cost
14490

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (163 za)
Onion (68 za)
Egg (40 za)
Mushroom (10 za)
Head of Garlic (97 za)
Vanilla Bean (62 za)
Black Peppercorn (31 za)
Head of Lettuce (9 za)
Spinach Leaf (65 za)
Sage Leaf (9 za)
Walnut (8 za)
Strawberry (6 za)
Raspberry (47 za)
Blueberry (15 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (24 za)
Portobello Mushroom (15 za)
Rosemary Sprig (22 za)
Sesame Seed (7 za)
Cayenne Pepper (70 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (30 za)
Parsnip (10 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (18 za)
Slab of Red Meat (30 za)
Passion Fruit (12 za)
Remaining Cost
14490

Předchystáno (Kup na tržišti)

Slice of Garlic Bread (55 za)
Sesame Seed Bun (4 za)
Bowl of Pesto (15 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 17 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 14 Chili Pepper Popper

Level: 75

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Handful of Trail Mix

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 17 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 9 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Pasta Noodles (1)
Pinenut (1)
Bowl of Pesto (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 22 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 17 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!