Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-17T23:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
16464
Očekávaná návratnost
- 5370
Očekávaná koncová cena
11094

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
9 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Apple Sauce - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
26 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
16 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
2 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
26 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
18 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16464

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1673
Remaining Cost
16464

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (90 za)
Onion (123 za)
Egg (65 za)
Mushroom (8 za)
Vanilla Bean (57 za)
Black Peppercorn (59 za)
Head of Lettuce (12 za)
Sage Leaf (12 za)
Strawberry (8 za)
Raspberry (13 za)
Blueberry (40 za)
Yam (39 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (35 za)
Portobello Mushroom (10 za)
Rosemary Sprig (66 za)
Sesame Seed (12 za)
Cayenne Pepper (86 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (26 za)
Parsnip (9 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (40 za)
Passion Fruit (13 za)
Remaining Cost
16464

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (43 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (64 za)
Grape (9 za)
Fancy Veggie Pizza (129 za)
Sesame Seed Bun (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Jug of Water (1)
Apple (1)

Vytvoř: 7 Loaf of Bread
Vytvoř: 13 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 1 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 11 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 8 Bowl of Simple Salad

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 17 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!