Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
33204
Očekávaná návratnost
- 18802
Očekávaná koncová cena
14402

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
16 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
11 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
3324

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1918
Remaining Cost
3324

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (35 za)
Onion (195 za)
Egg (205 za)
Turnip (6 za)
Head of Garlic (125 za)
Vanilla Bean (110 za)
Black Peppercorn (104 za)
Spinach Leaf (153 za)
Sage Leaf (195 za)
Strawberry (79 za)
Raspberry (90 za)
Yam (7 za)
Zucchini (41 za)
Chili Pepper (41 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (13 za)
Rosemary Sprig (100 za)
Sesame Seed (47 za)
Cayenne Pepper (115 za)
Asparagus Spear (28 za)
Tarragon Leaves (88 za)
Parsnip (9 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (137 za)
Mint Leaf (14 za)
Blackberry (94 za)
Slab of Red Meat (163 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
3324

Předchystáno (Kup na tržišti)

Slice of Garlic Bread (151 za)
Bowl of Salsa (180 za)
Grape (10 za)
Mushroom Pizza (365 za)
Sesame Seed Bun (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 24 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 15 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 11 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 15 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!