Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
19689
Očekávaná návratnost
- 10840
Očekávaná koncová cena
8849

24 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
2 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
26 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
15 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Horseradish Burger - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Pesto Pasta Salad - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
4 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
13 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19689

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1967
Remaining Cost
19689

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (165 za)
Onion (83 za)
Egg (47 za)
Mushroom (21 za)
Head of Garlic (95 za)
Vanilla Bean (68 za)
Black Peppercorn (48 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (97 za)
Sage Leaf (11 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (55 za)
Blueberry (18 za)
Yam (45 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (52 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (21 za)
Rosemary Sprig (47 za)
Sesame Seed (11 za)
Cayenne Pepper (65 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (45 za)
Parsnip (13 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (9 za)
Blackberry (43 za)
Slab of Red Meat (67 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
19689

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (75 za)
Grape (9 za)
Mushroom Pizza (179 za)
Fancy Veggie Pizza (177 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pesto (35 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 1 Loaf of Bread
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 19 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 1 Loaf of Zucchini Bread
Vytvoř: 14 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 13 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Pasta Noodles (1)
Pinenut (1)
Bowl of Pesto (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 22 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!