Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
31449
Očekávaná návratnost
- 17257
Očekávaná koncová cena
14192

22 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
3 Bottle of Ascalonian Dressing - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
16 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Pepper - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Pasta with Tomato Sauce - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
18 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Minotaur Steak - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Pile of Paprika - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
3 Lemon Bar - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
2 Strawberry Pie - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
18 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
24 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
24 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Bowl of Peach Pie Filling - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
12 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31449

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 2072
Remaining Cost
31449

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (172 za)
Onion (141 za)
Egg (154 za)
Snow Truffle (34 za)
Mushroom (32 za)
Head of Garlic (168 za)
Vanilla Bean (75 za)
Black Peppercorn (81 za)
Head of Lettuce (175 za)
Spinach Leaf (97 za)
Sage Leaf (123 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (29 za)
Bay Leaf (16 za)
Thyme Leaf (112 za)
Strawberry (170 za)
Raspberry (46 za)
Blueberry (22 za)
Zucchini (10 za)
Chili Pepper (142 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (25 za)
Rosemary Sprig (85 za)
Dill Sprig (11 za)
Sesame Seed (54 za)
Cayenne Pepper (94 za)
Asparagus Spear (41 za)
Tarragon Leaves (58 za)
Parsnip (10 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (61 za)
Slab of Red Meat (53 za)
Slab of Poultry Meat (288 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
31449

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (79 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (54 za)
Slice of Garlic Bread (185 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (9 za)
Grape (8 za)
Mushroom Pizza (243 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Strawberry Pie Filling (2 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 3 Ball of Dough
Vytvoř: 37 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 33 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 18 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 2 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Rice Ball (1)
Jar of Tomato Sauce (1)
Bell Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pasta Noodles (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Lemon (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 3 Pile of Ascalonian Herbs
Vytvoř: 8 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Strawberry Pie Filling (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 3 Bottle of Ascalonian Dressing
Vytvoř: 16 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 11 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 18 Bowl of Peach Pie Filling
Vytvoř: 1 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!