Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
31499
Očekávaná návratnost
- 17813
Očekávaná koncová cena
13686

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
17 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 26 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Sage-Stuffed Mushroom - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Pesto Pasta Salad - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
12 Longevity Noodles - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31499

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1841
Remaining Cost
31499

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (8 za)
Mushroom (47 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (192 za)
Vanilla Bean (65 za)
Black Peppercorn (94 za)
Head of Lettuce (160 za)
Spinach Leaf (132 za)
Oregano Leaf (9 za)
Parsley Leaf (27 za)
Bay Leaf (15 za)
Thyme Leaf (105 za)
Strawberry (132 za)
Raspberry (48 za)
Blueberry (25 za)
Chili Pepper (171 za)
Head of Cabbage (11 za)
Portobello Mushroom (43 za)
Rosemary Sprig (73 za)
Dill Sprig (11 za)
Cayenne Pepper (109 za)
Tarragon Leaves (59 za)
Parsnip (10 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (104 za)
Blackberry (60 za)
Slab of Red Meat (86 za)
Slab of Poultry Meat (376 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
31499

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pasta Noodles (117 za)
Bowl of Sage Stuffing (110 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (42 za)
Slice of Buttered Toast (112 za)
Bottle of Sesame-Ginger Sauce (98 za)
Bowl of Salsa (199 za)
Grape (8 za)
Mushroom Pizza (329 za)
Sesame Seed Bun (2 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (200 za)
Bowl of Pesto (31 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 27 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 24 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 26 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Mushroom (3)
Bowl of Sage Stuffing (1)

Vytvoř: 17 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 12 Longevity Noodles

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Objev:

Tomato (1)
Pasta Noodles (1)
Pinenut (1)
Bowl of Pesto (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 16 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!