Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
115345
Očekávaná návratnost
- 16676
Očekávaná koncová cena
98669

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
57 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2693 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2585 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2545 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2941 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 2976 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 1979 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
115345

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
115345

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (641 za)
Mithril Ore (39 za)
Orichalcum Ore (318 za)
Ancient Wood Plank (503 za)
Pile of Crystalline Dust (1020 za)
Glob of Ectoplasm (1695 za)
Omnomberry (70 za)
Lotus Root (30 za)
Remaining Cost
115345

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (500 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (2817 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (2700 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 2 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 2 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 2 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 2 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 8 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!