Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
153291
Očekávaná návratnost
- 19400
Očekávaná koncová cena
133891

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
48 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2865 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2567 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2909 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2631 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2720 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 2840 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
153291

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
153291

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (222 za)
Mithril Ore (52 za)
Orichalcum Ore (109 za)
Ancient Wood Plank (381 za)
Pile of Crystalline Dust (1868 za)
Glob of Ectoplasm (3299 za)
Ruby Orb (534 za)
Omnomberry (54 za)
Lotus Root (13 za)
Remaining Cost
153291

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (400 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (115 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (130 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (544 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (638 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (100 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!