Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
81024
Očekávaná návratnost
- 12848
Očekávaná koncová cena
68176

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
48 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 1885 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2122 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1991 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
81024

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
81024

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (520 za)
Mithril Ore (27 za)
Orichalcum Ore (252 za)
Ancient Wood Plank (458 za)
Pile of Crystalline Dust (867 za)
Glob of Ectoplasm (1299 za)
Omnomberry (75 za)
Lotus Root (23 za)
Remaining Cost
81024

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (418 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (937 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (725 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (903 za)


Vytvoř




Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 3 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 1 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!