Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T20:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
172771
Očekávaná návratnost
- 20075
Očekávaná koncová cena
152696

10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
51 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3301 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3082 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3422 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3825 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3534 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
172771

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
172771

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (272 za)
Copper Ore (36 za)
Iron Ore (109 za)
Mithril Ore (55 za)
Orichalcum Ore (139 za)
Ancient Wood Plank (539 za)
Pile of Crystalline Dust (2177 za)
Glob of Ectoplasm (3809 za)
Ruby Orb (426 za)
Omnomberry (77 za)
Remaining Cost
172771

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (398 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (118 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (130 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (661 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (941 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (138 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 6 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Nic. Vše hotovo!