Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
90300
Očekávaná návratnost
- 10494
Očekávaná koncová cena
79806

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
60 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 1733 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 1436 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 1618 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 1661 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 1379 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
930

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
930

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (541 za)
Mithril Ore (24 za)
Orichalcum Ore (259 za)
Ancient Wood Plank (575 za)
Pile of Crystalline Dust (750 za)
Glob of Ectoplasm (1392 za)
Omnomberry (77 za)
Remaining Cost
930

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (369 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1325 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1317 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1497 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 3 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 1 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 9 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!