Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-01T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
112701
Očekávaná návratnost
- 13462
Očekávaná koncová cena
99239

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
75 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2125 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 2277 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
11271

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
11271

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (617 za)
Mithril Ore (26 za)
Orichalcum Ore (304 za)
Ancient Wood Plank (539 za)
Pile of Crystalline Dust (825 za)
Glob of Ectoplasm (1456 za)
Omnomberry (66 za)
Remaining Cost
11271

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (419 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (5921 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (5879 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 2 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 2 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 2 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 1 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 13 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!