Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
126296
Očekávaná návratnost
- 16885
Očekávaná koncová cena
109411

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
54 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3837 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2462 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3416 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 3709 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3377 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
126296

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
126296

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (231 za)
Copper Ore (41 za)
Iron Ore (51 za)
Mithril Ore (57 za)
Orichalcum Ore (103 za)
Ancient Wood Plank (380 za)
Pile of Crystalline Dust (1289 za)
Glob of Ectoplasm (2084 za)
Omnomberry (74 za)
Lotus Root (21 za)
Remaining Cost
126296

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (348 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (4386 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (4500 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4693 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (4981 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (4569 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 6 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Nic. Vše hotovo!