Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
125057
Očekávaná návratnost
- 17696
Očekávaná koncová cena
107361

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
57 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3344 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3086 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 3521 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 3531 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4137 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
125057

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
125057

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (219 za)
Copper Ore (30 za)
Iron Ore (52 za)
Mithril Ore (54 za)
Orichalcum Ore (120 za)
Ancient Wood Plank (390 za)
Pile of Crystalline Dust (1263 za)
Glob of Ectoplasm (2074 za)
Omnomberry (74 za)
Remaining Cost
125057

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (343 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (4894 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (4300 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (4900 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (4614 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 4 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 7 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)


Level:450

Nic. Vše hotovo!