Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
133679
Očekávaná návratnost
- 16885
Očekávaná koncová cena
116794

10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
48 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 2982 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 2321 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 2327 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 2187 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2385 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
133679

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
133679

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (374 za)
Mithril Ore (50 za)
Orichalcum Ore (192 za)
Ancient Wood Plank (610 za)
Pile of Crystalline Dust (1514 za)
Glob of Ectoplasm (2594 za)
Omnomberry (73 za)
Lotus Root (20 za)
Remaining Cost
133679

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (691 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (286 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1204 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (272 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (539 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (715 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (543 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 6 Ancient Trident Shaft
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 5 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!