Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-12-06T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
174614
Očekávaná návratnost
- 22460
Očekávaná koncová cena
152154

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
66 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3444 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 4803 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 4832 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 4514 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4721 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
174614

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
174614

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (569 za)
Mithril Ore (70 za)
Orichalcum Ore (282 za)
Ancient Wood Plank (750 za)
Pile of Crystalline Dust (1249 za)
Powerful Venom Sac (1610 za)
Glob of Ectoplasm (2227 za)
Ruby Orb (787 za)
Omnomberry (93 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (87 za)
Remaining Cost
174614

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (582 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (11242 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (10599 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (11401 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (11424 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 4 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (5)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!