Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T13:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
99203
Očekávaná návratnost
- 23302
Očekávaná koncová cena
75901

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 372 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 598 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 511 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
16 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4359 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 692 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 557 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
9923

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (75 za)
Gold Ore (41 za)
Mithril Ore (47 za)
Platinum Ore (136 za)
Silver Ore (17 za)
Glob of Ectoplasm (1650 za)
Garnet Pebble (185 za)
Turquoise Pebble (204 za)
Malachite Pebble (200 za)
Tiger's Eye Pebble (268 za)
Peridot Nugget (159 za)
Carnelian Nugget (170 za)
Lapis Nugget (154 za)
Carnelian Lump (91 za)
Emerald Crystal (364 za)
Ruby Crystal (380 za)
Sapphire Crystal (353 za)
Pearl (198 za)
Amethyst Nugget (159 za)
Peridot Lump (83 za)
Topaz Lump (85 za)
Lapis Lump (87 za)
Coral Tentacle (380 za)
Chrysocola Crystal (366 za)
Beryl Crystal (379 za)
Opal Crystal (358 za)
Spinel Lump (84 za)
Amethyst Lump (107 za)
Amber Pebble (160 za)
Topaz Nugget (156 za)
Chrysocola Shard (82 za)
Emerald Shard (73 za)
Beryl Shard (85 za)
Ruby Shard (79 za)
Coral Chunk (89 za)
Opal Shard (77 za)
Sapphire Shard (75 za)
Spinel Nugget (158 za)
Remaining Cost
9923

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (250 za)
Copper Setting (275 za)
Gold Setting (156 za)
Platinum Setting (507 za)
Gold Chain (300 za)
Mithril Chain (200 za)
Copper Band (302 za)
Silver Filigree (49 za)
Gold Filigree (99 za)
Mithril Filigree (144 za)
Adorned Turquoise Jewel (25 za)
Intricate Lapis Jewel (72 za)
Intricate Topaz Jewel (71 za)
Brilliant Chrysocola Jewel (138 za)
Gilded Sunstone Jewel (80 za)
Brilliant Opal Jewel (130 za)
Intricate Spinel Jewel (69 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (413 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (84 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (250 za)
2 Copper Setting (275 za)
1 Copper Band (302 za)
208 Copper Ore (75 za)
2 Garnet Pebble (185 za)
1 Turquoise Pebble (204 za)
3 Malachite Pebble (200 za)
2 Tiger's Eye Pebble (268 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (25 za)
18 Pearl (198 za)
2 Amber Pebble (160 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (84 za)

Cena: 22674 (Kumulativní cena: 22674)


Level: 0

Vytvoř:104 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 2 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Pearl Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 6 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silver Filigree (49 za)
146 Silver Ore (17 za)
1 Peridot Nugget (159 za)
1 Carnelian Nugget (170 za)
1 Lapis Nugget (154 za)
1 Intricate Lapis Jewel (72 za)
1 Intricate Topaz Jewel (71 za)
3 Amethyst Nugget (159 za)
3 Topaz Nugget (156 za)
1 Spinel Nugget (158 za)
1 Intricate Spinel Jewel (69 za)
2 Snowflake (84 za)

Cena: 4497 (Kumulativní cena: 27171)


Level: 75

Vytvoř: 73 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 6 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Setting (156 za)
1 Gold Chain (300 za)
11 Gold Filigree (99 za)
112 Gold Ore (41 za)
1 Carnelian Lump (91 za)
5 Peridot Lump (83 za)
4 Topaz Lump (85 za)
1 Lapis Lump (87 za)
2 Spinel Lump (84 za)
3 Amethyst Lump (107 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (80 za)

Cena: 7639 (Kumulativní cena: 34810)


Level:150

Vytvoř: 56 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 4 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Platinum Setting (507 za)
126 Platinum Ore (136 za)
3 Chrysocola Shard (82 za)
49 Emerald Shard (73 za)
3 Beryl Shard (85 za)
1 Ruby Shard (79 za)
1 Coral Chunk (89 za)
1 Opal Shard (77 za)
1 Sapphire Shard (75 za)

Cena: 22041 (Kumulativní cena: 56851)


Level:225

Vytvoř: 63 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Mithril Chain (200 za)
3 Mithril Filigree (144 za)
154 Mithril Ore (47 za)
7 Glob of Ectoplasm (1650 za)
3 Emerald Crystal (364 za)
1 Ruby Crystal (380 za)
27 Sapphire Crystal (353 za)
1 Brilliant Chrysocola Jewel (138 za)
1 Coral Tentacle (380 za)
3 Chrysocola Crystal (366 za)
2 Beryl Crystal (379 za)
1 Opal Crystal (358 za)
1 Brilliant Opal Jewel (130 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
6 Azurite Crystal (413 za)
3 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
16 Snowflake (84 za)

Cena: 42352 (Kumulativní cena: 99203)


Level:300

Vytvoř: 77 Mithril Ingot
Vytvoř: 14 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 13 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!