Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-04-07T14:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
94678
Očekávaná návratnost
- 22426
Očekávaná koncová cena
72252

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 465 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 3133 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 533 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 3134 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
3 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 518 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
94678

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (109 za)
Gold Ore (50 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (198 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (2165 za)
Garnet Pebble (138 za)
Turquoise Pebble (130 za)
Malachite Pebble (163 za)
Tiger's Eye Pebble (184 za)
Peridot Nugget (136 za)
Carnelian Nugget (143 za)
Lapis Nugget (128 za)
Carnelian Lump (106 za)
Emerald Crystal (153 za)
Ruby Crystal (165 za)
Sapphire Crystal (147 za)
Pearl (164 za)
Amethyst Nugget (134 za)
Peridot Lump (81 za)
Topaz Lump (79 za)
Lapis Lump (86 za)
Coral Tentacle (160 za)
Chrysocola Crystal (152 za)
Beryl Crystal (149 za)
Opal Crystal (151 za)
Spinel Lump (74 za)
Amethyst Lump (118 za)
Amber Pebble (128 za)
Topaz Nugget (134 za)
Chrysocola Shard (84 za)
Emerald Shard (93 za)
Beryl Shard (99 za)
Ruby Shard (95 za)
Coral Chunk (90 za)
Opal Shard (81 za)
Sapphire Shard (90 za)
Spinel Nugget (131 za)
Remaining Cost
94678

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Setting (149 za)
Platinum Setting (514 za)
Copper Chain (179 za)
Gold Chain (310 za)
Platinum Chain (1201 za)
Copper Band (313 za)
Mithril Band (154 za)
Copper Filigree (202 za)
Gold Filigree (170 za)
Mithril Filigree (126 za)
Platinum Filigree (676 za)
Intricate Topaz Jewel (59 za)
Intricate Sunstone Jewel (110 za)
Gilded Sunstone Jewel (120 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1122 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (245 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (145 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Copper Chain (179 za)
1 Copper Band (313 za)
4 Copper Filigree (202 za)
118 Copper Ingot (109 za)
2 Garnet Pebble (138 za)
3 Turquoise Pebble (130 za)
18 Malachite Pebble (163 za)
3 Tiger's Eye Pebble (184 za)
3 Pearl (164 za)
3 Amber Pebble (128 za)
2 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (145 za)

Cena: 19373 (Kumulativní cena: 19373)


Level: 0

Vytvoř: 28 Copper Setting
Vytvoř: 22 Copper Hook
Vytvoř: 4 Copper Band
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
152 Silver Ore (10 za)
1 Peridot Nugget (136 za)
1 Carnelian Nugget (143 za)
1 Lapis Nugget (128 za)
1 Intricate Topaz Jewel (59 za)
3 Amethyst Nugget (134 za)
3 Topaz Nugget (134 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (110 za)
1 Spinel Nugget (131 za)
1 Intricate Spinel Jewel (57 za)
2 Snowflake (145 za)

Cena: 3378 (Kumulativní cena: 22751)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 2 Silver Chain
Vytvoř: 2 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Chain (310 za)
2 Gold Filigree (170 za)
132 Gold Ore (50 za)
1 Carnelian Lump (106 za)
1 Peridot Lump (81 za)
4 Topaz Lump (79 za)
1 Lapis Lump (86 za)
14 Spinel Lump (74 za)
3 Amethyst Lump (118 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (120 za)

Cena: 9349 (Kumulativní cena: 32100)


Level:150

Vytvoř: 66 Gold Ingot
Vytvoř: 12 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 3 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Spinel Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Platinum Setting (514 za)
2 Platinum Chain (1201 za)
4 Platinum Filigree (676 za)
94 Platinum Ore (198 za)
4 Chrysocola Shard (84 za)
4 Emerald Shard (93 za)
3 Beryl Shard (99 za)
1 Ruby Shard (95 za)
1 Coral Chunk (90 za)
47 Opal Shard (81 za)
1 Sapphire Shard (90 za)

Cena: 31375 (Kumulativní cena: 63475)


Level:225

Vytvoř: 47 Platinum Ingot
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 13 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mithril Setting (149 za)
1 Mithril Band (154 za)
4 Mithril Filigree (126 za)
154 Mithril Ore (39 za)
4 Glob of Ectoplasm (2165 za)
2 Emerald Crystal (153 za)
1 Ruby Crystal (165 za)
17 Sapphire Crystal (147 za)
1 Coral Tentacle (160 za)
2 Chrysocola Crystal (152 za)
3 Beryl Crystal (149 za)
1 Opal Crystal (151 za)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1122 za)
6 Azurite Crystal (245 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)

Cena: 31203 (Kumulativní cena: 94678)


Level:300

Vytvoř: 77 Mithril Ingot
Vytvoř: 14 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 9 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!