Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T17:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
95204
Očekávaná návratnost
- 20177
Očekávaná koncová cena
75027

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 462 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Ring - Prodáváno za 610 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Amulet - Prodáváno za 454 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 411 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 1282 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 465 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
9524

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (121 za)
Copper Ore (91 za)
Gold Ore (48 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (172 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (2348 za)
Garnet Pebble (132 za)
Turquoise Pebble (157 za)
Malachite Pebble (129 za)
Tiger's Eye Pebble (161 za)
Peridot Nugget (136 za)
Carnelian Nugget (135 za)
Carnelian Lump (89 za)
Emerald Crystal (136 za)
Ruby Crystal (163 za)
Sapphire Crystal (141 za)
Pearl (172 za)
Amethyst Nugget (137 za)
Peridot Lump (78 za)
Topaz Lump (74 za)
Lapis Lump (75 za)
Coral Tentacle (148 za)
Chrysocola Crystal (140 za)
Beryl Crystal (138 za)
Opal Crystal (138 za)
Spinel Lump (78 za)
Amethyst Lump (107 za)
Amber Pebble (116 za)
Topaz Nugget (135 za)
Chrysocola Shard (72 za)
Emerald Shard (60 za)
Beryl Shard (89 za)
Ruby Shard (83 za)
Coral Chunk (85 za)
Opal Shard (61 za)
Sapphire Shard (81 za)
Spinel Nugget (133 za)
Remaining Cost
9524

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (246 za)
Copper Setting (279 za)
Mithril Setting (155 za)
Copper Chain (162 za)
Gold Chain (300 za)
Mithril Chain (162 za)
Platinum Chain (1296 za)
Copper Band (339 za)
Gold Band (239 za)
Silver Band (49 za)
Copper Filigree (266 za)
Mithril Filigree (137 za)
Adorned Amber Jewel (50 za)
Adorned Malachite Jewel (30 za)
Intricate Amethyst Jewel (65 za)
Adorned Turquoise Jewel (34 za)
Intricate Topaz Jewel (65 za)
Gilded Sunstone Jewel (163 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1300 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (1306 za)
Adorned Snowflake (20 za)
Gilded Snowflake (174 za)
Azurite Crystal (208 za)
Snowflake (95 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Copper Hook (246 za)
2 Copper Setting (279 za)
4 Copper Chain (162 za)
1 Copper Band (339 za)
2 Copper Filigree (266 za)
110 Copper Ingot (121 za)
8 Copper Ore (91 za)
3 Garnet Pebble (132 za)
2 Turquoise Pebble (157 za)
18 Malachite Pebble (129 za)
2 Tiger's Eye Pebble (161 za)
1 Adorned Amber Jewel (50 za)
1 Adorned Malachite Jewel (30 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (34 za)
2 Pearl (172 za)
3 Amber Pebble (116 za)
1 Adorned Snowflake (20 za)
1 Snowflake (95 za)

Cena: 20636 (Kumulativní cena: 20636)


Level: 0

Vytvoř: 4 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 4 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silver Band (49 za)
158 Silver Ore (10 za)
1 Peridot Nugget (136 za)
1 Carnelian Nugget (135 za)
1 Intricate Amethyst Jewel (65 za)
1 Intricate Topaz Jewel (65 za)
3 Amethyst Nugget (137 za)
3 Topaz Nugget (135 za)
1 Spinel Nugget (133 za)
2 Intricate Spinel Jewel (57 za)
4 Snowflake (95 za)

Cena: 3473 (Kumulativní cena: 24109)


Level: 75

Vytvoř: 79 Silver Ingot
Vytvoř: 15 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Snowflake

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Chain (300 za)
1 Gold Band (239 za)
134 Gold Ore (48 za)
1 Carnelian Lump (89 za)
1 Peridot Lump (78 za)
15 Topaz Lump (74 za)
1 Lapis Lump (75 za)
1 Spinel Lump (78 za)
3 Amethyst Lump (107 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (163 za)
1 Gilded Snowflake (174 za)

Cena: 9059 (Kumulativní cena: 33168)


Level:150

Vytvoř: 67 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 1 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Topaz Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Platinum Chain (1296 za)
122 Platinum Ore (172 za)
3 Chrysocola Shard (72 za)
49 Emerald Shard (60 za)
3 Beryl Shard (89 za)
1 Ruby Shard (83 za)
1 Coral Chunk (85 za)
1 Opal Shard (61 za)
1 Sapphire Shard (81 za)

Cena: 26013 (Kumulativní cena: 59181)


Level:225

Vytvoř: 61 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Mithril Setting (155 za)
3 Mithril Chain (162 za)
5 Mithril Filigree (137 za)
140 Mithril Ore (44 za)
6 Glob of Ectoplasm (2348 za)
29 Emerald Crystal (136 za)
1 Ruby Crystal (163 za)
1 Sapphire Crystal (141 za)
1 Coral Tentacle (148 za)
2 Chrysocola Crystal (140 za)
3 Beryl Crystal (138 za)
1 Opal Crystal (138 za)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1300 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (1306 za)
6 Azurite Crystal (208 za)

Cena: 36023 (Kumulativní cena: 95204)


Level:300

Vytvoř: 70 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 10 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!