Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-14T04:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
72582
Očekávaná návratnost
- 16550
Očekávaná koncová cena
56032

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 658 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 467 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 432 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 502 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 445 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
72582

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (55 za)
Gold Ore (27 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (96 za)
Silver Ore (11 za)
Glob of Ectoplasm (1898 za)
Garnet Pebble (147 za)
Turquoise Pebble (140 za)
Malachite Pebble (181 za)
Tiger's Eye Pebble (186 za)
Peridot Nugget (133 za)
Carnelian Nugget (144 za)
Lapis Nugget (137 za)
Carnelian Lump (73 za)
Emerald Crystal (131 za)
Ruby Crystal (131 za)
Sapphire Crystal (131 za)
Pearl (196 za)
Amethyst Nugget (140 za)
Peridot Lump (73 za)
Topaz Lump (73 za)
Lapis Lump (74 za)
Coral Tentacle (131 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (131 za)
Opal Crystal (131 za)
Spinel Lump (72 za)
Amethyst Lump (77 za)
Amber Pebble (135 za)
Topaz Nugget (136 za)
Chrysocola Shard (76 za)
Emerald Shard (70 za)
Beryl Shard (76 za)
Ruby Shard (71 za)
Coral Chunk (78 za)
Opal Shard (72 za)
Sapphire Shard (71 za)
Spinel Nugget (133 za)
Remaining Cost
72582

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (198 za)
Mithril Hook (105 za)
Copper Setting (217 za)
Copper Filigree (180 za)
Silver Filigree (18 za)
Gold Filigree (89 za)
Mithril Filigree (101 za)
Platinum Filigree (333 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (20 za)
Intricate Lapis Jewel (68 za)
Intricate Topaz Jewel (70 za)
Gilded Sunstone Jewel (139 za)
Intricate Spinel Jewel (67 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (262 za)
Snowflake (120 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Hook (198 za)
1 Copper Setting (217 za)
1 Copper Filigree (180 za)
222 Copper Ore (55 za)
1 Garnet Pebble (147 za)
2 Turquoise Pebble (140 za)
18 Malachite Pebble (181 za)
3 Tiger's Eye Pebble (186 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (20 za)
2 Pearl (196 za)
2 Amber Pebble (135 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (120 za)

Cena: 18086 (Kumulativní cena: 18086)


Level: 0

Vytvoř:111 Copper Ingot
Vytvoř: 25 Copper Setting
Vytvoř: 21 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Silver Filigree (18 za)
140 Silver Ore (11 za)
1 Peridot Nugget (133 za)
1 Carnelian Nugget (144 za)
1 Lapis Nugget (137 za)
1 Intricate Lapis Jewel (68 za)
1 Intricate Topaz Jewel (70 za)
3 Amethyst Nugget (140 za)
3 Topaz Nugget (136 za)
1 Spinel Nugget (133 za)
1 Intricate Spinel Jewel (67 za)
4 Snowflake (120 za)

Cena: 3708 (Kumulativní cena: 21794)


Level: 75

Vytvoř: 70 Silver Ingot
Vytvoř: 15 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 6 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Snowflake

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Gold Filigree (89 za)
152 Gold Ore (27 za)
2 Carnelian Lump (73 za)
1 Peridot Lump (73 za)
4 Topaz Lump (73 za)
1 Lapis Lump (74 za)
3 Spinel Lump (72 za)
3 Amethyst Lump (77 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (139 za)

Cena: 5453 (Kumulativní cena: 27247)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 7 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 2 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Platinum Filigree (333 za)
118 Platinum Ore (96 za)
3 Chrysocola Shard (76 za)
39 Emerald Shard (70 za)
3 Beryl Shard (76 za)
1 Ruby Shard (71 za)
1 Coral Chunk (78 za)
1 Opal Shard (72 za)
1 Sapphire Shard (71 za)

Cena: 15805 (Kumulativní cena: 43052)


Level:225

Vytvoř: 59 Platinum Ingot
Vytvoř: 8 Platinum Setting
Vytvoř: 5 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 12 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Vytvoř: 7 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Mithril Hook (105 za)
10 Mithril Filigree (101 za)
130 Mithril Ore (39 za)
8 Glob of Ectoplasm (1898 za)
2 Emerald Crystal (131 za)
1 Ruby Crystal (131 za)
1 Sapphire Crystal (131 za)
1 Coral Tentacle (131 za)
40 Chrysocola Crystal (130 za)
3 Beryl Crystal (131 za)
1 Opal Crystal (131 za)
6 Azurite Crystal (262 za)

Cena: 29530 (Kumulativní cena: 72582)


Level:300

Vytvoř: 65 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 7 Mithril Hook
Vytvoř: 3 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 8 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!