Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-07T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
102864
Očekávaná návratnost
- 33522
Očekávaná koncová cena
69342

16 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Amulet - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 350 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 4246 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 438 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 367 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 717 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 472 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4824 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Amulet - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 2384 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Intricate Peridot Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
3 Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
4 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 709 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1871 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 561 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Ring - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 519 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
102864

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (60 za)
Gold Ore (46 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (225 za)
Silver Ore (13 za)
Glob of Ectoplasm (3031 za)
Garnet Pebble (63 za)
Turquoise Pebble (93 za)
Malachite Pebble (118 za)
Tiger's Eye Pebble (112 za)
Peridot Nugget (63 za)
Carnelian Nugget (78 za)
Lapis Nugget (65 za)
Carnelian Lump (108 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (141 za)
Sapphire Crystal (143 za)
Pearl (122 za)
Amethyst Nugget (70 za)
Peridot Lump (107 za)
Topaz Lump (98 za)
Lapis Lump (138 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (134 za)
Beryl Crystal (135 za)
Opal Crystal (132 za)
Spinel Lump (98 za)
Amethyst Lump (246 za)
Amber Pebble (94 za)
Topaz Nugget (65 za)
Chrysocola Shard (91 za)
Emerald Shard (80 za)
Beryl Shard (139 za)
Ruby Shard (76 za)
Coral Chunk (193 za)
Opal Shard (92 za)
Sapphire Shard (81 za)
Spinel Nugget (67 za)
Remaining Cost
102864

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (184 za)
Gold Hook (159 za)
Copper Setting (208 za)
Platinum Setting (732 za)
Copper Chain (146 za)
Gold Chain (274 za)
Platinum Chain (1548 za)
Copper Band (233 za)
Platinum Band (975 za)
Silver Filigree (30 za)
Gold Filigree (162 za)
Mithril Filigree (137 za)
Platinum Filigree (536 za)
Adorned Garnet Jewel (19 za)
Gilded Amethyst Jewel (80 za)
Gilded Sunstone Jewel (98 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1346 za)
Azurite Crystal (214 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1548 za)
Snowflake (142 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Copper Hook (184 za)
3 Copper Setting (208 za)
1 Copper Chain (146 za)
3 Copper Band (233 za)
184 Copper Ore (60 za)
2 Garnet Pebble (63 za)
2 Turquoise Pebble (93 za)
3 Malachite Pebble (118 za)
18 Tiger's Eye Pebble (112 za)
1 Adorned Garnet Jewel (19 za)
3 Pearl (122 za)
2 Amber Pebble (94 za)
1 Snowflake (142 za)

Cena: 16642 (Kumulativní cena: 16642)


Level: 0

Vytvoř: 92 Copper Ingot
Vytvoř: 22 Copper Setting
Vytvoř: 17 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 7 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Garnet Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Silver Filigree (30 za)
126 Silver Ore (13 za)
4 Peridot Nugget (63 za)
1 Carnelian Nugget (78 za)
2 Lapis Nugget (65 za)
3 Amethyst Nugget (70 za)
5 Topaz Nugget (65 za)
1 Spinel Nugget (67 za)

Cena: 3030 (Kumulativní cena: 19672)


Level: 75

Vytvoř: 63 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 3 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Hook (159 za)
2 Gold Chain (274 za)
1 Gold Filigree (162 za)
138 Gold Ore (46 za)
1 Carnelian Lump (108 za)
1 Peridot Lump (107 za)
7 Topaz Lump (98 za)
1 Lapis Lump (138 za)
1 Spinel Lump (98 za)
3 Amethyst Lump (246 za)
1 Gilded Amethyst Jewel (80 za)
2 Gilded Sunstone Jewel (98 za)

Cena: 9368 (Kumulativní cena: 29040)


Level:150

Vytvoř: 69 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 3 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 8 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 3 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Setting (732 za)
2 Platinum Chain (1548 za)
2 Platinum Band (975 za)
19 Platinum Filigree (536 za)
54 Platinum Ore (225 za)
4 Chrysocola Shard (91 za)
4 Emerald Shard (80 za)
4 Beryl Shard (139 za)
49 Ruby Shard (76 za)
1 Coral Chunk (193 za)
1 Opal Shard (92 za)
1 Sapphire Shard (81 za)

Cena: 34174 (Kumulativní cena: 63214)


Level:225

Vytvoř: 27 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 1 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 3 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Mithril Filigree (137 za)
174 Mithril Ore (43 za)
2 Glob of Ectoplasm (3031 za)
5 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (141 za)
1 Sapphire Crystal (143 za)
6 Coral Tentacle (130 za)
2 Chrysocola Crystal (134 za)
2 Beryl Crystal (135 za)
1 Opal Crystal (132 za)
9 Embellished Brilliant Coral Jewel (1346 za)
7 Azurite Crystal (214 za)
6 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1548 za)

Cena: 39650 (Kumulativní cena: 102864)


Level:300

Vytvoř: 87 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Vytvoř: 13 Mithril Hook
Vytvoř: 3 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 7 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 1 Embellished Brilliant Coral Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!