Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-06-27T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
86979
Očekávaná návratnost
- 17454
Očekávaná koncová cena
69525

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 411 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 346 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 389 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 396 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 327 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
86979

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (43 za)
Gold Ore (48 za)
Mithril Ore (42 za)
Platinum Ore (207 za)
Silver Ore (17 za)
Glob of Ectoplasm (1699 za)
Garnet Pebble (98 za)
Turquoise Pebble (98 za)
Malachite Pebble (113 za)
Tiger's Eye Pebble (194 za)
Peridot Nugget (77 za)
Carnelian Nugget (87 za)
Lapis Nugget (81 za)
Carnelian Lump (82 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (148 za)
Amethyst Nugget (80 za)
Peridot Lump (80 za)
Topaz Lump (60 za)
Lapis Lump (147 za)
Coral Tentacle (135 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (80 za)
Amethyst Lump (93 za)
Amber Pebble (125 za)
Topaz Nugget (78 za)
Chrysocola Shard (63 za)
Emerald Shard (70 za)
Beryl Shard (120 za)
Ruby Shard (70 za)
Coral Chunk (139 za)
Opal Shard (74 za)
Sapphire Shard (75 za)
Spinel Nugget (75 za)
Remaining Cost
86979

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (149 za)
Platinum Hook (496 za)
Gold Setting (175 za)
Platinum Setting (788 za)
Gold Chain (251 za)
Platinum Chain (1508 za)
Silver Chain (120 za)
Platinum Band (1000 za)
Silver Band (77 za)
Silver Filigree (56 za)
Gold Filigree (150 za)
Mithril Filigree (90 za)
Platinum Filigree (685 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (95 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (201 za)
Snowflake (148 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Hook (149 za)
222 Copper Ore (43 za)
2 Garnet Pebble (98 za)
2 Turquoise Pebble (98 za)
18 Malachite Pebble (113 za)
2 Tiger's Eye Pebble (194 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
3 Pearl (148 za)
1 Amber Pebble (125 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (148 za)

Cena: 13413 (Kumulativní cena: 13413)


Level: 0

Vytvoř:111 Copper Ingot
Vytvoř: 25 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 6 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Chain (120 za)
3 Silver Band (77 za)
1 Silver Filigree (56 za)
132 Silver Ore (17 za)
2 Peridot Nugget (77 za)
1 Carnelian Nugget (87 za)
1 Lapis Nugget (81 za)
3 Amethyst Nugget (80 za)
5 Topaz Nugget (78 za)
2 Spinel Nugget (75 za)

Cena: 3753 (Kumulativní cena: 17166)


Level: 75

Vytvoř: 66 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 2 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 8 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Setting (175 za)
2 Gold Chain (251 za)
10 Gold Filigree (150 za)
104 Gold Ore (48 za)
1 Carnelian Lump (82 za)
1 Peridot Lump (80 za)
18 Topaz Lump (60 za)
1 Lapis Lump (147 za)
1 Spinel Lump (80 za)
4 Amethyst Lump (93 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (95 za)

Cena: 9105 (Kumulativní cena: 26271)


Level:150

Vytvoř: 52 Gold Ingot
Vytvoř: 12 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 4 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Topaz Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Hook (496 za)
1 Platinum Setting (788 za)
1 Platinum Chain (1508 za)
1 Platinum Band (1000 za)
8 Platinum Filigree (685 za)
92 Platinum Ore (207 za)
50 Chrysocola Shard (63 za)
4 Emerald Shard (70 za)
3 Beryl Shard (120 za)
1 Ruby Shard (70 za)
1 Coral Chunk (139 za)
1 Opal Shard (74 za)
1 Sapphire Shard (75 za)

Cena: 32464 (Kumulativní cena: 58735)


Level:225

Vytvoř: 46 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 2 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
11 Mithril Filigree (90 za)
140 Mithril Ore (42 za)
8 Glob of Ectoplasm (1699 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (135 za)
5 Chrysocola Crystal (130 za)
38 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
7 Azurite Crystal (201 za)

Cena: 28244 (Kumulativní cena: 86979)


Level:300

Vytvoř: 70 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 8 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!