'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
81294
Očekávaná návratnost
- 23452
Očekávaná koncová cena
57842

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Amulet - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
4 Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 1427 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Ring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Opal Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
81294

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Gold Ore (27 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (122 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (2092 za)
Garnet Pebble (197 za)
Turquoise Pebble (175 za)
Malachite Pebble (191 za)
Tiger's Eye Pebble (229 za)
Peridot Nugget (145 za)
Carnelian Nugget (152 za)
Lapis Nugget (144 za)
Carnelian Lump (123 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (128 za)
Sapphire Crystal (128 za)
Pearl (233 za)
Amethyst Nugget (148 za)
Peridot Lump (107 za)
Topaz Lump (94 za)
Lapis Lump (107 za)
Coral Tentacle (132 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (128 za)
Spinel Lump (100 za)
Amethyst Lump (220 za)
Amber Pebble (122 za)
Topaz Nugget (151 za)
Chrysocola Shard (137 za)
Emerald Shard (129 za)
Beryl Shard (137 za)
Ruby Shard (147 za)
Coral Chunk (132 za)
Opal Shard (123 za)
Sapphire Shard (126 za)
Spinel Nugget (148 za)
Remaining Cost
81294

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (127 za)
Copper Setting (168 za)
Platinum Chain (530 za)
Copper Band (180 za)
Gold Band (155 za)
Mithril Band (196 za)
Silver Band (53 za)
Copper Filigree (150 za)
Gold Filigree (74 za)
Mithril Filigree (173 za)
Platinum Filigree (435 za)
Adorned Malachite Jewel (36 za)
Adorned Turquoise Jewel (43 za)
Intricate Lapis Jewel (86 za)
Intricate Topaz Jewel (84 za)
Gilded Amethyst Jewel (80 za)
Gilded Sunstone Jewel (108 za)
Intricate Spinel Jewel (85 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (298 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Copper Hook (127 za)
1 Copper Setting (168 za)
2 Copper Band (180 za)
2 Copper Filigree (150 za)
192 Copper Ore (48 za)
1 Garnet Pebble (197 za)
2 Turquoise Pebble (175 za)
18 Malachite Pebble (191 za)
2 Tiger's Eye Pebble (229 za)
1 Adorned Malachite Jewel (36 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (43 za)
2 Pearl (233 za)
2 Amber Pebble (122 za)
2 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (99 za)

Cena: 16302 (Kumulativní cena: 16302)


Level: 0

Vytvoř: 96 Copper Ingot
Vytvoř: 26 Copper Setting
Vytvoř: 16 Copper Hook
Vytvoř: 2 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Band (53 za)
144 Silver Ore (12 za)
1 Peridot Nugget (145 za)
1 Carnelian Nugget (152 za)
1 Lapis Nugget (144 za)
1 Intricate Lapis Jewel (86 za)
1 Intricate Topaz Jewel (84 za)
3 Amethyst Nugget (148 za)
3 Topaz Nugget (151 za)
1 Spinel Nugget (148 za)
1 Intricate Spinel Jewel (85 za)
2 Snowflake (99 za)

Cena: 3720 (Kumulativní cena: 20022)


Level: 75

Vytvoř: 72 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Band (155 za)
11 Gold Filigree (74 za)
118 Gold Ore (27 za)
1 Carnelian Lump (123 za)
1 Peridot Lump (107 za)
9 Topaz Lump (94 za)
1 Lapis Lump (107 za)
2 Spinel Lump (100 za)
2 Amethyst Lump (220 za)
1 Gilded Amethyst Jewel (80 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (108 za)

Cena: 6166 (Kumulativní cena: 26188)


Level:150

Vytvoř: 59 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 3 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 5 Gilded Topaz Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Platinum Chain (530 za)
2 Platinum Filigree (435 za)
120 Platinum Ore (122 za)
3 Chrysocola Shard (137 za)
3 Emerald Shard (129 za)
3 Beryl Shard (137 za)
1 Ruby Shard (147 za)
1 Coral Chunk (132 za)
17 Opal Shard (123 za)
1 Sapphire Shard (126 za)

Cena: 20805 (Kumulativní cena: 46993)


Level:225

Vytvoř: 60 Platinum Ingot
Vytvoř: 12 Platinum Setting
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Opal Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Opal Jewel (1)

Vytvoř: 3 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Band (196 za)
1 Mithril Filigree (173 za)
156 Mithril Ore (48 za)
9 Glob of Ectoplasm (2092 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (128 za)
1 Sapphire Crystal (128 za)
1 Coral Tentacle (132 za)
2 Chrysocola Crystal (131 za)
3 Beryl Crystal (130 za)
46 Opal Crystal (128 za)
1 Azurite Crystal (298 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)

Cena: 34301 (Kumulativní cena: 81294)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 16 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)


Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Opal Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!