Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
82723
Očekávaná návratnost
- 22289
Očekávaná koncová cena
60434

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 76 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 2147 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 629 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 1786 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Amulet - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 481 za pomocí Max Buyout
1 Passiflora Mithril Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1549 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 2955 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 575 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
82723

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (37 za)
Gold Ore (29 za)
Mithril Ore (85 za)
Platinum Ore (109 za)
Silver Ore (17 za)
Glob of Ectoplasm (2406 za)
Garnet Pebble (153 za)
Turquoise Pebble (178 za)
Malachite Pebble (174 za)
Tiger's Eye Pebble (197 za)
Peridot Nugget (173 za)
Carnelian Nugget (171 za)
Lapis Nugget (164 za)
Carnelian Lump (75 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (131 za)
Pearl (225 za)
Amethyst Nugget (170 za)
Peridot Lump (73 za)
Topaz Lump (61 za)
Lapis Lump (73 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (56 za)
Amethyst Lump (65 za)
Amber Pebble (169 za)
Topaz Nugget (172 za)
Chrysocola Shard (54 za)
Emerald Shard (54 za)
Beryl Shard (69 za)
Ruby Shard (53 za)
Coral Chunk (105 za)
Opal Shard (53 za)
Sapphire Shard (53 za)
Spinel Nugget (176 za)
Remaining Cost
82723

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Hook (234 za)
Mithril Setting (280 za)
Gold Chain (150 za)
Mithril Chain (295 za)
Platinum Chain (697 za)
Gold Filigree (103 za)
Mithril Filigree (264 za)
Platinum Filigree (355 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (31 za)
Intricate Amethyst Jewel (58 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Intricate Lapis Jewel (57 za)
Gilded Sunstone Jewel (103 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1165 za)
Brilliant Passion Flower (200 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (259 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1076 za)
Snowflake (132 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
242 Copper Ore (37 za)
2 Garnet Pebble (153 za)
1 Turquoise Pebble (178 za)
18 Malachite Pebble (174 za)
2 Tiger's Eye Pebble (197 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (31 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
2 Pearl (225 za)
2 Amber Pebble (169 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (132 za)

Cena: 13972 (Kumulativní cena: 13972)


Level: 0

Vytvoř:121 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Setting
Vytvoř: 24 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Silver Ore (17 za)
1 Peridot Nugget (173 za)
1 Carnelian Nugget (171 za)
1 Lapis Nugget (164 za)
1 Intricate Amethyst Jewel (58 za)
1 Intricate Lapis Jewel (57 za)
3 Amethyst Nugget (170 za)
3 Topaz Nugget (172 za)
1 Spinel Nugget (176 za)
1 Intricate Spinel Jewel (57 za)
2 Snowflake (132 za)

Cena: 4696 (Kumulativní cena: 18668)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Gold Chain (150 za)
1 Gold Filigree (103 za)
136 Gold Ore (29 za)
1 Carnelian Lump (75 za)
1 Peridot Lump (73 za)
4 Topaz Lump (61 za)
1 Lapis Lump (73 za)
4 Spinel Lump (56 za)
3 Amethyst Lump (65 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (103 za)

Cena: 5484 (Kumulativní cena: 24152)


Level:150

Vytvoř: 68 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 8 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 3 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Chain (697 za)
8 Platinum Filigree (355 za)
94 Platinum Ore (109 za)
4 Chrysocola Shard (54 za)
3 Emerald Shard (54 za)
3 Beryl Shard (69 za)
2 Ruby Shard (53 za)
1 Coral Chunk (105 za)
46 Opal Shard (53 za)
1 Sapphire Shard (53 za)

Cena: 17070 (Kumulativní cena: 41222)


Level:225

Vytvoř: 47 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Mithril Hook (234 za)
3 Mithril Setting (280 za)
4 Mithril Chain (295 za)
11 Mithril Filigree (264 za)
100 Mithril Ore (85 za)
2 Glob of Ectoplasm (2406 za)
3 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (131 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
6 Chrysocola Crystal (130 za)
8 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1165 za)
1 Brilliant Passion Flower (200 za)
6 Azurite Crystal (259 za)
9 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1076 za)

Cena: 41501 (Kumulativní cena: 82723)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 16 Mithril Setting
Vytvoř: 4 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 3 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Passion Flower (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 1 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!