Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-04-10T22:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
87291
Očekávaná návratnost
- 17920
Očekávaná koncová cena
69371

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 316 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Ring - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 347 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 89 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 598 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 2201 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 403 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 571 za pomocí Max Buyout
3 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 467 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Opal Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
87291

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (50 za)
Gold Ingot (58 za)
Silver Ingot (27 za)
Copper Ore (35 za)
Mithril Ore (115 za)
Platinum Ore (106 za)
Glob of Ectoplasm (2109 za)
Garnet Pebble (100 za)
Turquoise Pebble (100 za)
Malachite Pebble (119 za)
Tiger's Eye Pebble (367 za)
Peridot Nugget (87 za)
Carnelian Nugget (83 za)
Lapis Nugget (86 za)
Carnelian Lump (71 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (139 za)
Amethyst Nugget (74 za)
Peridot Lump (49 za)
Topaz Lump (79 za)
Lapis Lump (70 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (60 za)
Amethyst Lump (160 za)
Amber Pebble (84 za)
Topaz Nugget (88 za)
Chrysocola Shard (85 za)
Emerald Shard (82 za)
Beryl Shard (97 za)
Ruby Shard (87 za)
Coral Chunk (168 za)
Opal Shard (83 za)
Sapphire Shard (78 za)
Spinel Nugget (90 za)
Remaining Cost
87291

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (74 za)
Gold Hook (158 za)
Mithril Hook (317 za)
Silver Hook (44 za)
Copper Setting (130 za)
Gold Setting (155 za)
Mithril Setting (350 za)
Silver Setting (57 za)
Mithril Chain (557 za)
Mithril Band (378 za)
Silver Band (52 za)
Copper Filigree (101 za)
Silver Filigree (43 za)
Mithril Filigree (379 za)
Platinum Filigree (332 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Malachite Jewel (36 za)
Adorned Turquoise Jewel (33 za)
Intricate Lapis Jewel (57 za)
Gilded Sunstone Jewel (103 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1133 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Gilded Snowflake (183 za)
Azurite Crystal (179 za)
Snowflake (107 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
14 Copper Hook (74 za)
1 Copper Setting (130 za)
3 Copper Filigree (101 za)
4 Copper Ingot (50 za)
170 Copper Ore (35 za)
2 Garnet Pebble (100 za)
2 Turquoise Pebble (100 za)
18 Malachite Pebble (119 za)
2 Tiger's Eye Pebble (367 za)
1 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Malachite Jewel (36 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (33 za)
2 Pearl (139 za)
2 Amber Pebble (84 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (107 za)

Cena: 11555 (Kumulativní cena: 11555)


Level: 0

Vytvoř: 85 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Setting
Vytvoř: 11 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 2 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Silver Hook (44 za)
1 Silver Setting (57 za)
5 Silver Band (52 za)
4 Silver Filigree (43 za)
76 Silver Ingot (27 za)
1 Peridot Nugget (87 za)
2 Carnelian Nugget (83 za)
1 Lapis Nugget (86 za)
1 Intricate Lapis Jewel (57 za)
9 Amethyst Nugget (74 za)
4 Topaz Nugget (88 za)
1 Spinel Nugget (90 za)
2 Snowflake (107 za)

Cena: 4391 (Kumulativní cena: 15946)


Level: 75

Vytvoř: 19 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 2 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 5 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Gold Hook (158 za)
2 Gold Setting (155 za)
92 Gold Ingot (58 za)
1 Carnelian Lump (71 za)
2 Peridot Lump (49 za)
7 Topaz Lump (79 za)
1 Lapis Lump (70 za)
2 Spinel Lump (60 za)
4 Amethyst Lump (160 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (103 za)
1 Gilded Snowflake (183 za)

Cena: 7800 (Kumulativní cena: 23746)


Level:150

Vytvoř: 17 Gold Setting
Vytvoř: 11 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 2 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Vytvoř: 3 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 8 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Platinum Filigree (332 za)
102 Platinum Ore (106 za)
3 Chrysocola Shard (85 za)
3 Emerald Shard (82 za)
3 Beryl Shard (97 za)
1 Ruby Shard (87 za)
1 Coral Chunk (168 za)
1 Opal Shard (83 za)
33 Sapphire Shard (78 za)

Cena: 17504 (Kumulativní cena: 41250)


Level:225

Vytvoř: 51 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Vytvoř: 6 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Opal Jewel (1)

Vytvoř: 6 Embellished Ornate Sapphire Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Mithril Hook (317 za)
7 Mithril Setting (350 za)
2 Mithril Chain (557 za)
3 Mithril Band (378 za)
7 Mithril Filigree (379 za)
92 Mithril Ore (115 za)
7 Glob of Ectoplasm (2109 za)
3 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
5 Chrysocola Crystal (130 za)
34 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1133 za)
8 Azurite Crystal (179 za)

Cena: 46041 (Kumulativní cena: 87291)


Level:300

Vytvoř: 46 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Vytvoř: 3 Mithril Hook
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 11 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!