Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-17T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
72296
Očekávaná návratnost
- 16201
Očekávaná koncová cena
56095

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Amulet - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 413 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 1428 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Ring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1556 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 452 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
72296

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (22 za)
Gold Ore (13 za)
Mithril Ore (60 za)
Platinum Ore (98 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (2312 za)
Garnet Pebble (190 za)
Malachite Pebble (190 za)
Tiger's Eye Pebble (218 za)
Peridot Nugget (125 za)
Carnelian Nugget (134 za)
Lapis Nugget (124 za)
Carnelian Lump (61 za)
Emerald Crystal (131 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (192 za)
Amethyst Nugget (132 za)
Peridot Lump (50 za)
Topaz Lump (61 za)
Lapis Lump (61 za)
Coral Tentacle (133 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (69 za)
Amethyst Lump (63 za)
Amber Pebble (175 za)
Topaz Nugget (136 za)
Chrysocola Shard (79 za)
Emerald Shard (56 za)
Beryl Shard (84 za)
Ruby Shard (58 za)
Coral Chunk (156 za)
Opal Shard (53 za)
Sapphire Shard (53 za)
Spinel Nugget (125 za)
Remaining Cost
72296

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (69 za)
Mithril Hook (178 za)
Copper Setting (75 za)
Mithril Setting (191 za)
Copper Chain (64 za)
Mithril Chain (200 za)
Platinum Chain (505 za)
Mithril Band (204 za)
Platinum Band (504 za)
Copper Filigree (58 za)
Silver Filigree (13 za)
Mithril Filigree (188 za)
Platinum Filigree (317 za)
Adorned Amber Jewel (88 za)
Adorned Malachite Jewel (70 za)
Adorned Turquoise Jewel (70 za)
Intricate Sunstone Jewel (100 za)
Gilded Sunstone Jewel (82 za)
Adorned Snowflake (40 za)
Intricate Snowflake (106 za)
Brilliant Snowflake (1264 za)
Azurite Crystal (290 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1264 za)
Snowflake (127 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Copper Hook (69 za)
2 Copper Setting (75 za)
4 Copper Chain (64 za)
1 Copper Filigree (58 za)
208 Copper Ore (22 za)
1 Garnet Pebble (190 za)
17 Malachite Pebble (190 za)
2 Tiger's Eye Pebble (218 za)
1 Adorned Amber Jewel (88 za)
1 Adorned Malachite Jewel (70 za)
2 Adorned Turquoise Jewel (70 za)
2 Pearl (192 za)
2 Amber Pebble (175 za)
3 Adorned Snowflake (40 za)
1 Snowflake (127 za)

Cena: 10520 (Kumulativní cena: 10520)


Level: 0

Vytvoř:104 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Setting
Vytvoř: 17 Copper Hook
Vytvoř: 4 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 1 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Silver Filigree (13 za)
136 Silver Ore (10 za)
2 Peridot Nugget (125 za)
1 Carnelian Nugget (134 za)
2 Lapis Nugget (124 za)
4 Amethyst Nugget (132 za)
3 Topaz Nugget (136 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (100 za)
1 Spinel Nugget (125 za)
1 Intricate Snowflake (106 za)

Cena: 3350 (Kumulativní cena: 13870)


Level: 75

Vytvoř: 68 Silver Ingot
Vytvoř: 15 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Gold Ore (13 za)
2 Carnelian Lump (61 za)
3 Peridot Lump (50 za)
3 Topaz Lump (61 za)
1 Lapis Lump (61 za)
1 Spinel Lump (69 za)
3 Amethyst Lump (63 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (82 za)

Cena: 2780 (Kumulativní cena: 16650)


Level:150

Vytvoř: 74 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Platinum Chain (505 za)
2 Platinum Band (504 za)
8 Platinum Filigree (317 za)
86 Platinum Ore (98 za)
4 Chrysocola Shard (79 za)
4 Emerald Shard (56 za)
3 Beryl Shard (84 za)
1 Ruby Shard (58 za)
1 Coral Chunk (156 za)
47 Opal Shard (53 za)
1 Sapphire Shard (53 za)

Cena: 16532 (Kumulativní cena: 33182)


Level:225

Vytvoř: 43 Platinum Ingot
Vytvoř: 8 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 1 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Mithril Hook (178 za)
4 Mithril Setting (191 za)
5 Mithril Chain (200 za)
1 Mithril Band (204 za)
6 Mithril Filigree (188 za)
104 Mithril Ore (60 za)
6 Glob of Ectoplasm (2312 za)
3 Emerald Crystal (131 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (133 za)
4 Chrysocola Crystal (130 za)
29 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
3 Brilliant Snowflake (1264 za)
6 Azurite Crystal (290 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1264 za)

Cena: 39114 (Kumulativní cena: 72296)


Level:300

Vytvoř: 52 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 4 Mithril Hook
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 9 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!