Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-29T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
78622
Očekávaná návratnost
- 16395
Očekávaná koncová cena
62227

16 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 478 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 398 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
4 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 54 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Amulet - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Carnelian Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 620 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 475 za pomocí Max Buyout
1 Opal Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
78622

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Silver Ingot (16 za)
Copper Ore (51 za)
Gold Ore (20 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (123 za)
Glob of Ectoplasm (2088 za)
Garnet Pebble (154 za)
Turquoise Pebble (161 za)
Malachite Pebble (210 za)
Tiger's Eye Pebble (190 za)
Peridot Nugget (151 za)
Carnelian Nugget (147 za)
Lapis Nugget (145 za)
Carnelian Lump (71 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (245 za)
Amethyst Nugget (149 za)
Peridot Lump (81 za)
Topaz Lump (98 za)
Lapis Lump (73 za)
Coral Tentacle (131 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (131 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (93 za)
Amethyst Lump (124 za)
Amber Pebble (156 za)
Topaz Nugget (149 za)
Chrysocola Shard (87 za)
Emerald Shard (78 za)
Beryl Shard (93 za)
Ruby Shard (83 za)
Coral Chunk (94 za)
Opal Shard (81 za)
Sapphire Shard (83 za)
Spinel Nugget (146 za)
Remaining Cost
78622

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (180 za)
Platinum Hook (345 za)
Silver Hook (30 za)
Platinum Setting (289 za)
Silver Setting (51 za)
Mithril Chain (228 za)
Platinum Chain (630 za)
Platinum Band (545 za)
Silver Filigree (22 za)
Gold Filigree (55 za)
Platinum Filigree (425 za)
Adorned Amber Jewel (22 za)
Adorned Malachite Jewel (33 za)
Adorned Turquoise Jewel (58 za)
Intricate Topaz Jewel (76 za)
Intricate Spinel Jewel (73 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (274 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (101 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Hook (180 za)
234 Copper Ore (51 za)
2 Garnet Pebble (154 za)
1 Turquoise Pebble (161 za)
2 Malachite Pebble (210 za)
18 Tiger's Eye Pebble (190 za)
1 Adorned Amber Jewel (22 za)
1 Adorned Malachite Jewel (33 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (58 za)
2 Pearl (245 za)
2 Amber Pebble (156 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (101 za)

Cena: 17638 (Kumulativní cena: 17638)


Level: 0

Vytvoř:117 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Setting
Vytvoř: 22 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Silver Hook (30 za)
2 Silver Setting (51 za)
2 Silver Filigree (22 za)
88 Silver Ingot (16 za)
1 Peridot Nugget (151 za)
1 Carnelian Nugget (147 za)
1 Lapis Nugget (145 za)
1 Intricate Topaz Jewel (76 za)
7 Amethyst Nugget (149 za)
4 Topaz Nugget (149 za)
1 Spinel Nugget (146 za)
2 Intricate Spinel Jewel (73 za)
2 Snowflake (101 za)

Cena: 4266 (Kumulativní cena: 21904)


Level: 75

Vytvoř: 17 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Vytvoř: 3 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 3 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 5 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Gold Filigree (55 za)
130 Gold Ore (20 za)
3 Carnelian Lump (71 za)
2 Peridot Lump (81 za)
4 Topaz Lump (98 za)
2 Lapis Lump (73 za)
1 Spinel Lump (93 za)
3 Amethyst Lump (124 za)

Cena: 4473 (Kumulativní cena: 26377)


Level:150

Vytvoř: 65 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 5 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Hook (345 za)
12 Platinum Setting (289 za)
3 Platinum Chain (630 za)
2 Platinum Band (545 za)
2 Platinum Filigree (425 za)
74 Platinum Ore (123 za)
4 Chrysocola Shard (87 za)
35 Emerald Shard (78 za)
4 Beryl Shard (93 za)
1 Ruby Shard (83 za)
1 Coral Chunk (94 za)
1 Opal Shard (81 za)
1 Sapphire Shard (83 za)

Cena: 20536 (Kumulativní cena: 46913)


Level:225

Vytvoř: 37 Platinum Ingot
Vytvoř: 5 Platinum Hook
Vytvoř: 1 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 12 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Opal Jewel (1)

Vytvoř: 6 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mithril Chain (228 za)
156 Mithril Ore (45 za)
8 Glob of Ectoplasm (2088 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (131 za)
38 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (131 za)
1 Opal Crystal (130 za)
6 Azurite Crystal (274 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)

Cena: 31709 (Kumulativní cena: 78622)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 16 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)


Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!