Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
69310
Očekávaná návratnost
- 21473
Očekávaná koncová cena
47837

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 4107 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 688 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 2612 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 923 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
2 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Ring - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1538 za pomocí Max Buyout
3 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Opal Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 359 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
69310

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Gold Ore (19 za)
Mithril Ore (62 za)
Platinum Ore (84 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (2281 za)
Garnet Pebble (129 za)
Malachite Pebble (110 za)
Tiger's Eye Pebble (371 za)
Peridot Nugget (90 za)
Carnelian Nugget (106 za)
Lapis Nugget (92 za)
Carnelian Lump (53 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (142 za)
Amethyst Nugget (86 za)
Peridot Lump (50 za)
Topaz Lump (54 za)
Lapis Lump (51 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (131 za)
Spinel Lump (50 za)
Amethyst Lump (63 za)
Amber Pebble (110 za)
Topaz Nugget (75 za)
Chrysocola Shard (70 za)
Emerald Shard (75 za)
Beryl Shard (94 za)
Ruby Shard (81 za)
Coral Chunk (230 za)
Opal Shard (76 za)
Sapphire Shard (72 za)
Spinel Nugget (74 za)
Remaining Cost
69310

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (90 za)
Mithril Hook (196 za)
Copper Setting (113 za)
Mithril Setting (210 za)
Mithril Chain (320 za)
Copper Band (115 za)
Copper Filigree (100 za)
Silver Filigree (39 za)
Gold Filigree (58 za)
Mithril Filigree (205 za)
Platinum Filigree (269 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1061 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (160 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1230 za)
Snowflake (128 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Copper Hook (90 za)
3 Copper Setting (113 za)
6 Copper Band (115 za)
3 Copper Filigree (100 za)
176 Copper Ore (34 za)
2 Garnet Pebble (129 za)
18 Malachite Pebble (110 za)
2 Tiger's Eye Pebble (371 za)
2 Adorned Amber Jewel (19 za)
3 Pearl (142 za)
3 Amber Pebble (110 za)
2 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (128 za)

Cena: 11703 (Kumulativní cena: 11703)


Level: 0

Vytvoř: 88 Copper Ingot
Vytvoř: 25 Copper Setting
Vytvoř: 17 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 2 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Silver Filigree (39 za)
150 Silver Ore (14 za)
1 Peridot Nugget (90 za)
1 Carnelian Nugget (106 za)
1 Lapis Nugget (92 za)
4 Amethyst Nugget (86 za)
5 Topaz Nugget (75 za)
2 Spinel Nugget (74 za)

Cena: 3372 (Kumulativní cena: 15075)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 6 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
7 Gold Filigree (58 za)
138 Gold Ore (19 za)
1 Carnelian Lump (53 za)
3 Peridot Lump (50 za)
4 Topaz Lump (54 za)
2 Lapis Lump (51 za)
2 Spinel Lump (50 za)
3 Amethyst Lump (63 za)

Cena: 3838 (Kumulativní cena: 18913)


Level:150

Vytvoř: 69 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 5 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Platinum Filigree (269 za)
106 Platinum Ore (84 za)
30 Chrysocola Shard (70 za)
3 Emerald Shard (75 za)
3 Beryl Shard (94 za)
1 Ruby Shard (81 za)
1 Coral Chunk (230 za)
1 Opal Shard (76 za)
1 Sapphire Shard (72 za)

Cena: 14391 (Kumulativní cena: 33304)


Level:225

Vytvoř: 53 Platinum Ingot
Vytvoř: 10 Platinum Setting
Vytvoř: 7 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 5 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Opal Jewel (1)

Vytvoř: 5 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Mithril Hook (196 za)
1 Mithril Setting (210 za)
2 Mithril Chain (320 za)
7 Mithril Filigree (205 za)
130 Mithril Ore (62 za)
3 Glob of Ectoplasm (2281 za)
5 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
2 Chrysocola Crystal (131 za)
13 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (131 za)
9 Embellished Brilliant Coral Jewel (1061 za)
8 Azurite Crystal (160 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1230 za)

Cena: 36006 (Kumulativní cena: 69310)


Level:300

Vytvoř: 65 Mithril Ingot
Vytvoř: 15 Mithril Setting
Vytvoř: 6 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 8 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!