Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-09-24T17:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
79525
Očekávaná návratnost
- 22588
Očekávaná koncová cena
56937

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 394 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 1677 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 428 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 613 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 2236 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 1195 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1414 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1150 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 1139 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
79525

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (56 za)
Gold Ore (51 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (190 za)
Silver Ore (13 za)
Glob of Ectoplasm (1481 za)
Garnet Pebble (66 za)
Turquoise Pebble (80 za)
Malachite Pebble (72 za)
Tiger's Eye Pebble (172 za)
Peridot Nugget (64 za)
Carnelian Nugget (75 za)
Lapis Nugget (60 za)
Carnelian Lump (83 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (106 za)
Amethyst Nugget (73 za)
Peridot Lump (63 za)
Topaz Lump (79 za)
Lapis Lump (66 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (77 za)
Amethyst Lump (144 za)
Amber Pebble (68 za)
Topaz Nugget (65 za)
Chrysocola Shard (65 za)
Emerald Shard (71 za)
Beryl Shard (142 za)
Ruby Shard (64 za)
Coral Chunk (113 za)
Opal Shard (78 za)
Sapphire Shard (80 za)
Spinel Nugget (60 za)
Remaining Cost
79525

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (172 za)
Copper Setting (180 za)
Gold Setting (200 za)
Platinum Setting (672 za)
Gold Chain (368 za)
Platinum Chain (1400 za)
Copper Band (199 za)
Silver Filigree (42 za)
Gold Filigree (164 za)
Mithril Filigree (82 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (116 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (820 za)
Azurite Crystal (200 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (660 za)
Snowflake (156 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
4 Copper Hook (172 za)
3 Copper Setting (180 za)
3 Copper Band (199 za)
188 Copper Ore (56 za)
2 Garnet Pebble (66 za)
2 Turquoise Pebble (80 za)
18 Malachite Pebble (72 za)
3 Tiger's Eye Pebble (172 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (106 za)
2 Amber Pebble (68 za)
1 Snowflake (156 za)

Cena: 15086 (Kumulativní cena: 15086)


Level: 0

Vytvoř: 94 Copper Ingot
Vytvoř: 22 Copper Setting
Vytvoř: 18 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 7 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Filigree (42 za)
146 Silver Ore (13 za)
2 Peridot Nugget (64 za)
1 Carnelian Nugget (75 za)
2 Lapis Nugget (60 za)
3 Amethyst Nugget (73 za)
3 Topaz Nugget (65 za)
2 Spinel Nugget (60 za)

Cena: 2797 (Kumulativní cena: 17883)


Level: 75

Vytvoř: 73 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 8 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Gold Setting (200 za)
2 Gold Chain (368 za)
8 Gold Filigree (164 za)
112 Gold Ore (51 za)
1 Carnelian Lump (83 za)
15 Peridot Lump (63 za)
4 Topaz Lump (79 za)
1 Lapis Lump (66 za)
1 Spinel Lump (77 za)
4 Amethyst Lump (144 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (116 za)

Cena: 10139 (Kumulativní cena: 28022)


Level:150

Vytvoř: 56 Gold Ingot
Vytvoř: 12 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 4 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Peridot Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Setting (672 za)
1 Platinum Chain (1400 za)
118 Platinum Ore (190 za)
4 Chrysocola Shard (65 za)
3 Emerald Shard (71 za)
3 Beryl Shard (142 za)
46 Ruby Shard (64 za)
1 Coral Chunk (113 za)
1 Opal Shard (78 za)
1 Sapphire Shard (80 za)

Cena: 28606 (Kumulativní cena: 56628)


Level:225

Vytvoř: 59 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Mithril Filigree (82 za)
172 Mithril Ore (27 za)
1 Glob of Ectoplasm (1481 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
4 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel (820 za)
7 Azurite Crystal (200 za)
9 Embellished Brilliant Azurite Jewel (660 za)

Cena: 22897 (Kumulativní cena: 79525)


Level:300

Vytvoř: 86 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Vytvoř: 13 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 2 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 6 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!