Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-12-14T02:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
88683
Očekávaná návratnost
- 26192
Očekávaná koncová cena
62491

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Ring - Prodáváno za 479 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 519 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 2784 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 532 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 2390 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 118 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
3 Gilded Lapis Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
2 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
4 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1622 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1493 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 3745 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 476 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
88683

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (86 za)
Gold Ore (39 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (157 za)
Silver Ore (8 za)
Glob of Ectoplasm (2005 za)
Garnet Pebble (109 za)
Turquoise Pebble (129 za)
Malachite Pebble (124 za)
Tiger's Eye Pebble (125 za)
Peridot Nugget (131 za)
Carnelian Nugget (131 za)
Lapis Nugget (131 za)
Carnelian Lump (71 za)
Emerald Crystal (137 za)
Ruby Crystal (150 za)
Sapphire Crystal (151 za)
Pearl (169 za)
Amethyst Nugget (131 za)
Peridot Lump (71 za)
Topaz Lump (75 za)
Lapis Lump (70 za)
Coral Tentacle (196 za)
Chrysocola Crystal (162 za)
Beryl Crystal (146 za)
Opal Crystal (142 za)
Spinel Lump (71 za)
Amethyst Lump (89 za)
Amber Pebble (109 za)
Topaz Nugget (131 za)
Chrysocola Shard (72 za)
Emerald Shard (68 za)
Beryl Shard (73 za)
Ruby Shard (73 za)
Coral Chunk (75 za)
Opal Shard (67 za)
Sapphire Shard (68 za)
Spinel Nugget (131 za)
Remaining Cost
88683

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (200 za)
Mithril Hook (134 za)
Copper Setting (272 za)
Mithril Setting (150 za)
Platinum Setting (600 za)
Gold Chain (300 za)
Mithril Chain (173 za)
Platinum Chain (1180 za)
Copper Band (294 za)
Platinum Band (800 za)
Copper Filigree (200 za)
Gold Filigree (115 za)
Mithril Filigree (127 za)
Platinum Filigree (556 za)
Intricate Topaz Jewel (57 za)
Gilded Sunstone Jewel (115 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1100 za)
Azurite Crystal (263 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1079 za)
Snowflake (89 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Copper Hook (200 za)
4 Copper Setting (272 za)
4 Copper Band (294 za)
10 Copper Filigree (200 za)
140 Copper Ore (86 za)
3 Garnet Pebble (109 za)
2 Turquoise Pebble (129 za)
18 Malachite Pebble (124 za)
3 Tiger's Eye Pebble (125 za)
3 Pearl (169 za)
2 Amber Pebble (109 za)
4 Snowflake (89 za)

Cena: 21977 (Kumulativní cena: 21977)


Level: 0

Vytvoř: 70 Copper Ingot
Vytvoř: 21 Copper Setting
Vytvoř: 14 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 3 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
154 Silver Ore (8 za)
1 Peridot Nugget (131 za)
1 Carnelian Nugget (131 za)
1 Lapis Nugget (131 za)
1 Intricate Topaz Jewel (57 za)
4 Amethyst Nugget (131 za)
3 Topaz Nugget (131 za)
1 Spinel Nugget (131 za)
1 Intricate Spinel Jewel (57 za)
2 Snowflake (89 za)

Cena: 2965 (Kumulativní cena: 24942)


Level: 75

Vytvoř: 77 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 8 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Chain (300 za)
11 Gold Filigree (115 za)
116 Gold Ore (39 za)
2 Carnelian Lump (71 za)
1 Peridot Lump (71 za)
4 Topaz Lump (75 za)
5 Lapis Lump (70 za)
1 Spinel Lump (71 za)
3 Amethyst Lump (89 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (115 za)

Cena: 7405 (Kumulativní cena: 32347)


Level:150

Vytvoř: 58 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 4 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Platinum Setting (600 za)
1 Platinum Chain (1180 za)
1 Platinum Band (800 za)
1 Platinum Filigree (556 za)
108 Platinum Ore (157 za)
3 Chrysocola Shard (72 za)
4 Emerald Shard (68 za)
3 Beryl Shard (73 za)
1 Ruby Shard (73 za)
1 Coral Chunk (75 za)
46 Opal Shard (67 za)
1 Sapphire Shard (68 za)

Cena: 24097 (Kumulativní cena: 56444)


Level:225

Vytvoř: 54 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 15 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Mithril Hook (134 za)
1 Mithril Setting (150 za)
1 Mithril Chain (173 za)
6 Mithril Filigree (127 za)
152 Mithril Ore (41 za)
2 Glob of Ectoplasm (2005 za)
10 Emerald Crystal (137 za)
1 Ruby Crystal (150 za)
1 Sapphire Crystal (151 za)
1 Coral Tentacle (196 za)
2 Chrysocola Crystal (162 za)
2 Beryl Crystal (146 za)
1 Opal Crystal (142 za)
6 Embellished Brilliant Coral Jewel (1100 za)
6 Azurite Crystal (263 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
9 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1079 za)

Cena: 32239 (Kumulativní cena: 88683)


Level:300

Vytvoř: 76 Mithril Ingot
Vytvoř: 16 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 6 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 1 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!