Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-08-22T09:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
100966
Očekávaná návratnost
- 24641
Očekávaná koncová cena
76325

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 459 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Ring - Prodáváno za 677 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 3095 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 3004 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 2154 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Gilded Topaz Jewel - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 729 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
10966

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (96 za)
Gold Ore (50 za)
Mithril Ore (47 za)
Platinum Ore (160 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (2149 za)
Garnet Pebble (142 za)
Turquoise Pebble (209 za)
Malachite Pebble (147 za)
Tiger's Eye Pebble (216 za)
Peridot Nugget (126 za)
Carnelian Nugget (130 za)
Lapis Nugget (126 za)
Carnelian Lump (73 za)
Emerald Crystal (223 za)
Ruby Crystal (229 za)
Sapphire Crystal (219 za)
Pearl (188 za)
Amethyst Nugget (130 za)
Peridot Lump (72 za)
Topaz Lump (71 za)
Lapis Lump (76 za)
Coral Tentacle (269 za)
Chrysocola Crystal (226 za)
Beryl Crystal (217 za)
Opal Crystal (226 za)
Spinel Lump (72 za)
Amethyst Lump (103 za)
Amber Pebble (142 za)
Topaz Nugget (125 za)
Chrysocola Shard (71 za)
Emerald Shard (65 za)
Beryl Shard (83 za)
Ruby Shard (70 za)
Coral Chunk (88 za)
Opal Shard (73 za)
Sapphire Shard (88 za)
Spinel Nugget (128 za)
Remaining Cost
10966

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (270 za)
Copper Setting (253 za)
Gold Setting (197 za)
Platinum Setting (579 za)
Gold Chain (343 za)
Platinum Chain (1105 za)
Copper Band (366 za)
Mithril Band (239 za)
Copper Filigree (311 za)
Adorned Malachite Jewel (29 za)
Intricate Sunstone Jewel (100 za)
Gilded Sunstone Jewel (121 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1313 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Gilded Snowflake (168 za)
Azurite Crystal (357 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Copper Hook (270 za)
12 Copper Setting (253 za)
4 Copper Band (366 za)
2 Copper Filigree (311 za)
156 Copper Ore (96 za)
3 Garnet Pebble (142 za)
2 Turquoise Pebble (209 za)
18 Malachite Pebble (147 za)
3 Tiger's Eye Pebble (216 za)
1 Adorned Malachite Jewel (29 za)
3 Pearl (188 za)
2 Amber Pebble (142 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (86 za)

Cena: 26298 (Kumulativní cena: 26298)


Level: 0

Vytvoř: 78 Copper Ingot
Vytvoř: 19 Copper Hook
Vytvoř: 15 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Silver Ore (14 za)
1 Peridot Nugget (126 za)
1 Carnelian Nugget (130 za)
1 Lapis Nugget (126 za)
3 Amethyst Nugget (130 za)
3 Topaz Nugget (125 za)
2 Intricate Sunstone Jewel (100 za)
1 Spinel Nugget (128 za)
1 Intricate Spinel Jewel (57 za)
2 Snowflake (86 za)

Cena: 3776 (Kumulativní cena: 30074)


Level: 75

Vytvoř: 74 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Setting (197 za)
1 Gold Chain (343 za)
136 Gold Ore (50 za)
1 Carnelian Lump (73 za)
1 Peridot Lump (72 za)
15 Topaz Lump (71 za)
1 Lapis Lump (76 za)
1 Spinel Lump (72 za)
3 Amethyst Lump (103 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (121 za)
1 Gilded Snowflake (168 za)

Cena: 9296 (Kumulativní cena: 39370)


Level:150

Vytvoř: 68 Gold Ingot
Vytvoř: 12 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 2 Embellished Gilded Topaz Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Platinum Setting (579 za)
1 Platinum Chain (1105 za)
118 Platinum Ore (160 za)
3 Chrysocola Shard (71 za)
49 Emerald Shard (65 za)
3 Beryl Shard (83 za)
1 Ruby Shard (70 za)
1 Coral Chunk (88 za)
1 Opal Shard (73 za)
1 Sapphire Shard (88 za)

Cena: 24530 (Kumulativní cena: 63900)


Level:225

Vytvoř: 59 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mithril Band (239 za)
174 Mithril Ore (47 za)
4 Glob of Ectoplasm (2149 za)
2 Emerald Crystal (223 za)
1 Ruby Crystal (229 za)
1 Sapphire Crystal (219 za)
1 Coral Tentacle (269 za)
2 Chrysocola Crystal (226 za)
19 Beryl Crystal (217 za)
1 Opal Crystal (226 za)
9 Embellished Brilliant Coral Jewel (1313 za)
6 Azurite Crystal (357 za)
1 Brilliant Azurite Jewel (130 za)

Cena: 37066 (Kumulativní cena: 100966)


Level:300

Vytvoř: 87 Mithril Ingot
Vytvoř: 15 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 13 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Beryl Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!