Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
86949
Očekávaná návratnost
- 27505
Očekávaná koncová cena
59444

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Ring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Amulet - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Ring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Amulet - Prodáváno za 180 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 523 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 472 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 780 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 417 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1556 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
4 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1719 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 2442 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 577 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 659 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
86949

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (49 za)
Copper Ore (37 za)
Gold Ore (26 za)
Mithril Ore (51 za)
Platinum Ore (151 za)
Silver Ore (14 za)
Pile of Shimmering Dust (307 za)
Glob of Ectoplasm (3800 za)
Garnet Pebble (79 za)
Turquoise Pebble (102 za)
Malachite Pebble (117 za)
Tiger's Eye Pebble (212 za)
Peridot Nugget (85 za)
Carnelian Nugget (64 za)
Lapis Nugget (85 za)
Carnelian Lump (236 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (133 za)
Pearl (150 za)
Amethyst Nugget (69 za)
Peridot Lump (94 za)
Topaz Lump (183 za)
Lapis Lump (152 za)
Coral Tentacle (131 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (133 za)
Opal Crystal (134 za)
Spinel Lump (100 za)
Amber Pebble (84 za)
Topaz Nugget (72 za)
Chrysocola Shard (75 za)
Emerald Shard (78 za)
Beryl Shard (117 za)
Ruby Shard (93 za)
Coral Chunk (379 za)
Opal Shard (77 za)
Sapphire Shard (82 za)
Spinel Nugget (67 za)
Remaining Cost
86949

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Setting (120 za)
Copper Chain (90 za)
Copper Band (155 za)
Platinum Band (755 za)
Adorned Amber Jewel (19 za)
Adorned Garnet Jewel (28 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Adorned Tiger's Eye Jewel (49 za)
Gilded Sunstone Jewel (152 za)
Azurite Crystal (272 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1446 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Setting (120 za)
4 Copper Chain (90 za)
2 Copper Band (155 za)
119 Copper Ingot (49 za)
8 Copper Ore (37 za)
3 Garnet Pebble (79 za)
2 Turquoise Pebble (102 za)
17 Malachite Pebble (117 za)
2 Tiger's Eye Pebble (212 za)
2 Adorned Amber Jewel (19 za)
1 Adorned Garnet Jewel (28 za)
2 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel (49 za)
2 Pearl (150 za)
3 Amber Pebble (84 za)

Cena: 10596 (Kumulativní cena: 10596)


Level: 0

Vytvoř: 4 Copper Ingot
Vytvoř: 30 Copper Setting
Vytvoř: 21 Copper Hook
Vytvoř: 5 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Garnet Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Tiger's Eye Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)



Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Silver Ore (14 za)
1 Peridot Nugget (85 za)
2 Carnelian Nugget (64 za)
1 Lapis Nugget (85 za)
4 Amethyst Nugget (69 za)
3 Topaz Nugget (72 za)
2 Spinel Nugget (67 za)

Cena: 3024 (Kumulativní cena: 13620)


Level: 75

Vytvoř: 75 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Vytvoř: 1 Amethyst Lump
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)



Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
154 Gold Ore (26 za)
1 Pile of Shimmering Dust (307 za)
1 Carnelian Lump (236 za)
2 Amethyst Nugget (69 za)
4 Peridot Lump (94 za)
4 Topaz Lump (183 za)
1 Lapis Lump (152 za)
2 Spinel Lump (100 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (152 za)

Cena: 6297 (Kumulativní cena: 19917)


Level:150

Vytvoř: 77 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 3 Gold Band
Vytvoř: 2 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 3 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)



Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Band (755 za)
124 Platinum Ore (151 za)
49 Chrysocola Shard (75 za)
3 Emerald Shard (78 za)
3 Beryl Shard (117 za)
1 Ruby Shard (93 za)
1 Coral Chunk (379 za)
1 Opal Shard (77 za)
1 Sapphire Shard (82 za)

Cena: 24370 (Kumulativní cena: 44287)


Level:225

Vytvoř: 62 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Mithril Ore (51 za)
1 Glob of Ectoplasm (3800 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (133 za)
1 Coral Tentacle (131 za)
3 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (133 za)
1 Opal Crystal (134 za)
7 Azurite Crystal (272 za)
18 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1446 za)

Cena: 42662 (Kumulativní cena: 86949)


Level:300

Vytvoř: 93 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Vytvoř: 15 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 11 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Azurite Mithril Earring

Level:400

Nic. Vše hotovo!