Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-25T03:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
95656
Očekávaná návratnost
- 24774
Očekávaná koncová cena
70882

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 372 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 3158 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 4449 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 1490 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
3 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout
4 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 557 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 550 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
95656

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (114 za)
Copper Ore (85 za)
Gold Ore (40 za)
Mithril Ore (54 za)
Platinum Ore (130 za)
Silver Ore (13 za)
Glob of Ectoplasm (1612 za)
Garnet Pebble (206 za)
Turquoise Pebble (207 za)
Malachite Pebble (205 za)
Tiger's Eye Pebble (212 za)
Peridot Nugget (152 za)
Carnelian Nugget (150 za)
Lapis Nugget (150 za)
Carnelian Lump (77 za)
Emerald Crystal (327 za)
Ruby Crystal (351 za)
Sapphire Crystal (339 za)
Pearl (226 za)
Amethyst Nugget (149 za)
Peridot Lump (68 za)
Topaz Lump (76 za)
Lapis Lump (73 za)
Coral Tentacle (339 za)
Chrysocola Crystal (339 za)
Beryl Crystal (405 za)
Opal Crystal (363 za)
Spinel Lump (79 za)
Amethyst Lump (90 za)
Amber Pebble (148 za)
Topaz Nugget (153 za)
Chrysocola Shard (82 za)
Emerald Shard (69 za)
Beryl Shard (85 za)
Ruby Shard (71 za)
Coral Chunk (75 za)
Opal Shard (73 za)
Sapphire Shard (69 za)
Spinel Nugget (148 za)
Remaining Cost
95656

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (250 za)
Copper Setting (267 za)
Gold Chain (252 za)
Mithril Chain (210 za)
Copper Band (285 za)
Copper Filigree (239 za)
Gold Filigree (120 za)
Mithril Filigree (124 za)
Platinum Filigree (433 za)
Intricate Lapis Jewel (70 za)
Intricate Topaz Jewel (71 za)
Gilded Sunstone Jewel (80 za)
Brilliant Beryl Jewel (130 za)
Intricate Spinel Jewel (66 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1091 za)
Brilliant Snowflake (1356 za)
Azurite Crystal (431 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (250 za)
3 Copper Setting (267 za)
4 Copper Band (285 za)
7 Copper Filigree (239 za)
6 Copper Ingot (114 za)
156 Copper Ore (85 za)
2 Garnet Pebble (206 za)
1 Turquoise Pebble (207 za)
18 Malachite Pebble (205 za)
3 Tiger's Eye Pebble (212 za)
3 Pearl (226 za)
3 Amber Pebble (148 za)
4 Snowflake (86 za)

Cena: 24469 (Kumulativní cena: 24469)


Level: 0

Vytvoř: 78 Copper Ingot
Vytvoř: 21 Copper Setting
Vytvoř: 18 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 3 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
156 Silver Ore (13 za)
1 Peridot Nugget (152 za)
1 Carnelian Nugget (150 za)
1 Lapis Nugget (150 za)
1 Intricate Lapis Jewel (70 za)
1 Intricate Topaz Jewel (71 za)
3 Amethyst Nugget (149 za)
3 Topaz Nugget (153 za)
1 Spinel Nugget (148 za)
1 Intricate Spinel Jewel (66 za)
2 Snowflake (86 za)

Cena: 3913 (Kumulativní cena: 28382)


Level: 75

Vytvoř: 78 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 3 Silver Chain
Vytvoř: 2 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Chain (252 za)
11 Gold Filigree (120 za)
116 Gold Ore (40 za)
1 Carnelian Lump (77 za)
5 Peridot Lump (68 za)
4 Topaz Lump (76 za)
2 Lapis Lump (73 za)
1 Spinel Lump (79 za)
3 Amethyst Lump (90 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (80 za)

Cena: 7508 (Kumulativní cena: 35890)


Level:150

Vytvoř: 58 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 4 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Platinum Filigree (433 za)
106 Platinum Ore (130 za)
3 Chrysocola Shard (82 za)
50 Emerald Shard (69 za)
3 Beryl Shard (85 za)
1 Ruby Shard (71 za)
1 Coral Chunk (75 za)
1 Opal Shard (73 za)
1 Sapphire Shard (69 za)

Cena: 21050 (Kumulativní cena: 56940)


Level:225

Vytvoř: 53 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 10 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Mithril Chain (210 za)
11 Mithril Filigree (124 za)
134 Mithril Ore (54 za)
3 Glob of Ectoplasm (1612 za)
11 Emerald Crystal (327 za)
1 Ruby Crystal (351 za)
1 Sapphire Crystal (339 za)
1 Coral Tentacle (339 za)
3 Chrysocola Crystal (339 za)
1 Beryl Crystal (405 za)
1 Opal Crystal (363 za)
1 Brilliant Beryl Jewel (130 za)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1091 za)
3 Brilliant Snowflake (1356 za)
6 Azurite Crystal (431 za)
2 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
16 Snowflake (86 za)

Cena: 38716 (Kumulativní cena: 95656)


Level:300

Vytvoř: 67 Mithril Ingot
Vytvoř: 16 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 3 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)


Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 1 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!