Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-29T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
67004
Očekávaná návratnost
- 21011
Očekávaná koncová cena
45993

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Ring - Prodáváno za 291 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Amulet - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Band - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 1754 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 350 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 1063 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Intricate Topaz Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Mithril Amulet - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 1241 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Ring - Prodáváno za 1016 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 350 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
6704

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (50 za)
Gold Ore (35 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (147 za)
Silver Ore (11 za)
Glob of Ectoplasm (1262 za)
Garnet Pebble (70 za)
Turquoise Pebble (105 za)
Malachite Pebble (91 za)
Tiger's Eye Pebble (217 za)
Peridot Nugget (51 za)
Carnelian Nugget (53 za)
Lapis Nugget (49 za)
Carnelian Lump (62 za)
Emerald Crystal (130 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Pearl (92 za)
Amethyst Nugget (58 za)
Peridot Lump (63 za)
Topaz Lump (66 za)
Lapis Lump (63 za)
Coral Tentacle (130 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Beryl Crystal (130 za)
Opal Crystal (130 za)
Spinel Lump (58 za)
Amethyst Lump (125 za)
Amber Pebble (112 za)
Topaz Nugget (48 za)
Chrysocola Shard (64 za)
Emerald Shard (67 za)
Beryl Shard (75 za)
Ruby Shard (57 za)
Coral Chunk (120 za)
Opal Shard (68 za)
Sapphire Shard (64 za)
Spinel Nugget (48 za)
Remaining Cost
6704

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (130 za)
Copper Setting (151 za)
Platinum Setting (578 za)
Copper Chain (98 za)
Silver Chain (54 za)
Copper Band (166 za)
Silver Band (48 za)
Copper Filigree (166 za)
Silver Filigree (24 za)
Gold Filigree (116 za)
Mithril Filigree (77 za)
Platinum Filigree (512 za)
Adorned Malachite Jewel (19 za)
Adorned Garnet Jewel (19 za)
Adorned Turquoise Jewel (19 za)
Gilded Sunstone Jewel (108 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (686 za)
Gilded Snowflake (118 za)
Brilliant Snowflake (700 za)
Azurite Crystal (188 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
5 Copper Hook (130 za)
4 Copper Setting (151 za)
3 Copper Chain (98 za)
4 Copper Band (166 za)
1 Copper Filigree (166 za)
172 Copper Ore (50 za)
3 Garnet Pebble (70 za)
2 Turquoise Pebble (105 za)
18 Malachite Pebble (91 za)
2 Tiger's Eye Pebble (217 za)
1 Adorned Malachite Jewel (19 za)
1 Adorned Garnet Jewel (19 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (19 za)
3 Pearl (92 za)
1 Amber Pebble (112 za)
1 Snowflake (86 za)

Cena: 14001 (Kumulativní cena: 14001)


Level: 0

Vytvoř: 86 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 15 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Garnet Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Silver Chain (54 za)
1 Silver Band (48 za)
11 Silver Filigree (24 za)
112 Silver Ore (11 za)
1 Peridot Nugget (51 za)
1 Carnelian Nugget (53 za)
2 Lapis Nugget (49 za)
3 Amethyst Nugget (58 za)
7 Topaz Nugget (48 za)
2 Spinel Nugget (48 za)

Cena: 2406 (Kumulativní cena: 16407)


Level: 75

Vytvoř: 56 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 3 Intricate Topaz Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Gold Filigree (116 za)
144 Gold Ore (35 za)
2 Carnelian Lump (62 za)
1 Peridot Lump (63 za)
3 Topaz Lump (66 za)
1 Lapis Lump (63 za)
2 Spinel Lump (58 za)
3 Amethyst Lump (125 za)
1 Gilded Sunstone Jewel (108 za)
1 Gilded Snowflake (118 za)

Cena: 6437 (Kumulativní cena: 22844)


Level:150

Vytvoř: 72 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Gilded Carnelian Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Platinum Setting (578 za)
2 Platinum Filigree (512 za)
118 Platinum Ore (147 za)
4 Chrysocola Shard (64 za)
3 Emerald Shard (67 za)
3 Beryl Shard (75 za)
46 Ruby Shard (57 za)
1 Coral Chunk (120 za)
1 Opal Shard (68 za)
1 Sapphire Shard (64 za)

Cena: 22504 (Kumulativní cena: 45348)


Level:225

Vytvoř: 59 Platinum Ingot
Vytvoř: 6 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 14 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
8 Mithril Filigree (77 za)
164 Mithril Ore (27 za)
1 Glob of Ectoplasm (1262 za)
2 Emerald Crystal (130 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)
1 Coral Tentacle (130 za)
4 Chrysocola Crystal (130 za)
2 Beryl Crystal (130 za)
1 Opal Crystal (130 za)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel (686 za)
9 Brilliant Snowflake (700 za)
7 Azurite Crystal (188 za)

Cena: 21656 (Kumulativní cena: 67004)


Level:300

Vytvoř: 82 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Vytvoř: 13 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 2 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!