Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-02-19T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
433972
Očekávaná návratnost
- 17645
Očekávaná koncová cena
416327

19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
27 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
10 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
11 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
7 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
14 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
43.039.072.8

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
43.039.072.8

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (88 za)
Iron Ore (189 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (170 za)
Elder Wood Log (153 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (106 za)
Soft Wood Log (52 za)
Seasoned Wood Log (161 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (410 za)
Large Fang (72 za)
Onyx Sliver (150 za)
Molten Sliver (350 za)
Molten Fragment (3465 za)
Molten Core (105 za)
Destroyer Fragment (1028 za)
Destroyer Shard (1715 za)
Crystal Fragment (2500 za)
Crystal Shard (1550 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
43.039.072.8

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (347 za)
Elder Wood Dowel (70 za)
Green Wood Dowel (18 za)
Honed Soft Inscription (116 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (550 za)
Symbol of Pain (1645 za)
Pile of Lucent Crystal (96 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Bronze Plated Dowel (347 za)
180 Copper Ore (88 za)
17 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (15 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
2 Onyx Sliver (150 za)
57 Tiny Claw (7 za)
1 Symbol of Enhancement (550 za)
1 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 24151 (Kumulativní cena: 24151)


Level: 0

Vytvoř: 86 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 18 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 10 Bronze Mace Head
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
243 Iron Ore (189 za)
108 Soft Wood Log (52 za)
27 Honed Soft Inscription (116 za)
2 Molten Sliver (350 za)
13 Crystal Fragment (2500 za)
140 Lucent Mote (10 za)
13 Symbol of Enhancement (550 za)
1 Symbol of Pain (1645 za)

Cena: 98070 (Kumulativní cena: 122221)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Hammer Head
Vytvoř: 27 Large Soft Haft
Objev:

Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Molten Sliver (2)


Level:100

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Iron Hammer

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (189 za)
54 Seasoned Wood Log (161 za)
63 Lump of Coal (16 za)
13 Molten Fragment (3465 za)
4 Destroyer Fragment (1028 za)
72 Claw (410 za)
170 Lucent Mote (10 za)
17 Symbol of Pain (1645 za)

Cena: 153765 (Kumulativní cena: 275986)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
126 Platinum Ore (170 za)
54 Hard Wood Log (106 za)
63 Lump of Primordium (48 za)
16 Destroyer Shard (1715 za)
6 Crystal Shard (1550 za)
72 Heavy Bone (300 za)
550 Lucent Mote (10 za)
3 Symbol of Enhancement (550 za)
8 Symbol of Pain (1645 za)

Cena: 108818 (Kumulativní cena: 384804)


Level:225

Vytvoř: 63 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Boss
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Symbol of Pain (1)
Destroyer Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
178 Mithril Ore (40 za)
66 Elder Wood Log (153 za)
4 Elder Wood Dowel (70 za)
7 Molten Core (105 za)
8 Crystal Core (50 za)
99 Large Fang (72 za)
8 Symbol of Enhancement (550 za)
7 Symbol of Pain (1645 za)
75 Pile of Lucent Crystal (96 za)

Cena: 48876 (Kumulativní cena: 433680)


Level:300

Vytvoř: 89 Mithril Ingot
Vytvoř: 22 Elder Wood Plank
Vytvoř: 14 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 14 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 4 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Shield

Level:325

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Vytvoř: 11 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 6 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!