Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
426063
Očekávaná návratnost
- 19875
Očekávaná koncová cena
406188

19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
10 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1364 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Machete - Prodáváno za 1042 za pomocí Max Buyout
13 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 901 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2890 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
426063

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
426063

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (207 za)
Copper Ore (75 za)
Iron Ore (198 za)
Mithril Ore (47 za)
Platinum Ore (232 za)
Elder Wood Log (60 za)
Green Wood Log (14 za)
Soft Wood Log (39 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (44 za)
Large Fang (41 za)
Onyx Fragment (265 za)
Onyx Shard (3232 za)
Destroyer Fragment (455 za)
Destroyer Shard (636 za)
Crystal Fragment (521 za)
Crystal Shard (162 za)
Remaining Cost
426063

Předchystáno (Kup na tržišti)

Large Green Haft (77 za)
Bronze Plated Dowel (380 za)
Elder Wood Dowel (112 za)
Green Wood Dowel (15 za)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (4099 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1056 za)
Lucent Mote (14 za)
Symbol of Enhancement (1344 za)
Symbol of Pain (3363 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Green Haft (77 za)
10 Bronze Plated Dowel (380 za)
87 Bronze Ingot (207 za)
10 Copper Ore (75 za)
1 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (14 za)
19 Green Wood Dowel (15 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 26172 (Kumulativní cena: 26172)


Level: 0

Vytvoř:122 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 10 Bronze Mace Head
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (198 za)
54 Soft Wood Log (39 za)
13 Onyx Fragment (265 za)
13 Crystal Fragment (521 za)
27 Small Claw (44 za)
260 Lucent Mote (14 za)
26 Symbol of Enhancement (1344 za)

Cena: 68134 (Kumulativní cena: 94306)


Level: 75

Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Iron Mace Head
Vytvoř: 9 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
324 Iron Ore (198 za)
108 Lump of Coal (16 za)
27 Rejuvenating Seasoned Inscription (1056 za)
16 Onyx Shard (3232 za)
1 Destroyer Fragment (455 za)
410 Lucent Mote (14 za)
8 Symbol of Enhancement (1344 za)
1 Symbol of Pain (3363 za)

Cena: 166414 (Kumulativní cena: 260720)


Level:150

Vytvoř:108 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Steel Shield Backing
Vytvoř: 27 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
104 Platinum Ore (232 za)
13 Cleric's Darksteel Plated Inscription (4099 za)
52 Lump of Primordium (48 za)
16 Destroyer Shard (636 za)
6 Crystal Shard (162 za)
550 Lucent Mote (14 za)
3 Symbol of Enhancement (1344 za)
8 Symbol of Pain (3363 za)

Cena: 129695 (Kumulativní cena: 390415)


Level:225

Vytvoř: 52 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 13 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
386 Mithril Ore (47 za)
114 Elder Wood Log (60 za)
19 Elder Wood Dowel (112 za)
87 Potent Venom Sac (43 za)
117 Large Fang (41 za)

Cena: 35648 (Kumulativní cena: 426063)


Level:300

Vytvoř:193 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 30 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 30 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!