Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-02T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
324866
Očekávaná návratnost
- 18019
Očekávaná koncová cena
306847

9 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 936 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 851 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
12 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 816 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 1950 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 876 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
324866

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
324866

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (107 za)
Copper Ore (42 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (28 za)
Platinum Ore (155 za)
Elder Wood Log (73 za)
Green Wood Log (13 za)
Soft Wood Log (21 za)
Small Venom Sac (31 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (33 za)
Large Claw (40 za)
Large Fang (39 za)
Onyx Shard (1798 za)
Molten Shard (1700 za)
Destroyer Fragment (575 za)
Crystal Fragment (401 za)
Crystal Shard (127 za)
Remaining Cost
324866

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (18 za)
Rampager's Elder Inscription (151 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (788 za)
Malign Green Inscription (7 za)
Assassin's Hard Inscription (934 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (500 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1464 za)
Symbol of Pain (2072 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
111 Bronze Ingot (107 za)
10 Copper Ore (42 za)
1 Lump of Tin (8 za)
228 Green Wood Log (13 za)
19 Green Wood Dowel (18 za)
1 Malign Green Inscription (7 za)
72 Vial of Weak Blood (7 za)
57 Tiny Totem (7 za)

Cena: 16521 (Kumulativní cena: 16521)


Level: 0

Vytvoř: 99 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 76 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 20 Bronze Mace Head
Vytvoř: 9 Bronze Axe Blade
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Mace

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
189 Iron Ore (135 za)
126 Soft Wood Log (21 za)
6 Small Venom Sac (31 za)
57 Small Totem (33 za)
13 Crystal Fragment (401 za)
130 Lucent Mote (10 za)
13 Symbol of Enhancement (1464 za)

Cena: 55773 (Kumulativní cena: 72294)


Level: 75

Vytvoř: 63 Iron Ingot
Vytvoř: 63 Soft Wood Plank
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 21 Iron Mace Head
Vytvoř: 21 Small Soft Haft
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Iron Mace

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
324 Iron Ore (135 za)
108 Lump of Coal (16 za)
27 Rejuvenating Seasoned Inscription (500 za)
16 Onyx Shard (1798 za)
1 Destroyer Fragment (575 za)
410 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (1464 za)
1 Symbol of Pain (2072 za)

Cena: 106195 (Kumulativní cena: 178489)


Level:150

Vytvoř:108 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Steel Shield Backing
Vytvoř: 27 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (155 za)
27 Assassin's Hard Inscription (934 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (1700 za)
2 Crystal Shard (127 za)
450 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1464 za)
8 Symbol of Pain (2072 za)

Cena: 113876 (Kumulativní cena: 292365)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
416 Mithril Ore (28 za)
60 Elder Wood Log (73 za)
27 Rampager's Elder Inscription (151 za)
12 Knight's Mithril Plated Inscription (788 za)
30 Potent Venom Sac (39 za)
15 Large Claw (40 za)
30 Large Fang (39 za)

Cena: 32501 (Kumulativní cena: 324866)


Level:300

Vytvoř:208 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Elder Wood Plank
Vytvoř: 42 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 42 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Knight's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!