Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-07-02T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
351709
Očekávaná návratnost
- 18552
Očekávaná koncová cena
333157

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
10 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
19 Honed Iron Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
27 Strong Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1092 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2128 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1088 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35179

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
35179

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (110 za)
Copper Ore (47 za)
Iron Ore (159 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (203 za)
Elder Wood Log (70 za)
Green Wood Log (10 za)
Soft Wood Log (22 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Small Venom Sac (35 za)
Potent Venom Sac (16 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Claw (16 za)
Small Fang (41 za)
Large Fang (14 za)
Onyx Shard (1589 za)
Molten Shard (1669 za)
Destroyer Fragment (126 za)
Crystal Fragment (266 za)
Crystal Shard (93 za)
Remaining Cost
35179

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Hammer Head (1313 za)
Large Green Haft (58 za)
Large Soft Haft (32 za)
Bronze Plated Dowel (210 za)
Elder Wood Dowel (132 za)
Green Wood Dowel (19 za)
Mighty Green Inscription (9 za)
Strong Seasoned Inscription (652 za)
Cleric's Hard Inscription (800 za)
Lucent Mote (12 za)
Symbol of Enhancement (1668 za)
Symbol of Pain (2775 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Green Haft (58 za)
10 Bronze Plated Dowel (210 za)
87 Bronze Ingot (110 za)
10 Copper Ore (47 za)
1 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (10 za)
19 Green Wood Dowel (19 za)
1 Mighty Green Inscription (9 za)
137 Tiny Scale (5 za)

Cena: 15001 (Kumulativní cena: 15001)


Level: 0

Vytvoř: 99 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 29 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 1 Bronze Hammer Head
Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Resilient Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Iron Hammer Head (1313 za)
2 Large Soft Haft (32 za)
171 Iron Ore (159 za)
118 Soft Wood Log (22 za)
6 Small Venom Sac (35 za)
13 Crystal Fragment (266 za)
57 Small Fang (41 za)
130 Lucent Mote (12 za)
13 Symbol of Enhancement (1668 za)

Cena: 61724 (Kumulativní cena: 76725)


Level: 75

Vytvoř: 59 Soft Wood Plank
Vytvoř: 57 Iron Ingot
Vytvoř: 21 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 19 Iron Mace Head
Vytvoř: 19 Small Soft Haft
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 1 Ravaging Iron Hammer

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Iron Mace

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (159 za)
162 Seasoned Wood Log (87 za)
81 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (652 za)
16 Onyx Shard (1589 za)
1 Destroyer Fragment (126 za)
410 Lucent Mote (12 za)
8 Symbol of Enhancement (1668 za)
1 Symbol of Pain (2775 za)

Cena: 118220 (Kumulativní cena: 194945)


Level:150

Vytvoř: 81 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 27 Steel Spear Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Steel Spear

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (203 za)
27 Cleric's Hard Inscription (800 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (1669 za)
2 Crystal Shard (93 za)
450 Lucent Mote (12 za)
1 Symbol of Enhancement (1668 za)
8 Symbol of Pain (2775 za)

Cena: 126790 (Kumulativní cena: 321735)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (43 za)
114 Elder Wood Log (70 za)
19 Elder Wood Dowel (132 za)
87 Potent Venom Sac (16 za)
15 Large Claw (16 za)
102 Large Fang (14 za)

Cena: 29974 (Kumulativní cena: 351709)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!