Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-27T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
307470
Očekávaná návratnost
- 21894
Očekávaná koncová cena
285576

2 Mighty Bronze Dagger - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Bronze Dagger - Prodáváno za 543 za pomocí Max Buyout
19 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
4 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 795 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 823 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Machete - Prodáváno za 793 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 804 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2471 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307470

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
307470

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (90 za)
Iron Ore (126 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (135 za)
Elder Wood Log (68 za)
Green Wood Log (13 za)
Soft Wood Log (20 za)
Small Venom Sac (30 za)
Potent Venom Sac (42 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (5 za)
Large Fang (40 za)
Onyx Fragment (40 za)
Onyx Shard (1724 za)
Molten Fragment (232 za)
Molten Shard (1501 za)
Destroyer Fragment (165 za)
Crystal Shard (160 za)
Remaining Cost
307470

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Dagger Hilt (63 za)
Green Wood Dowel (14 za)
Mighty Green Inscription (6 za)
Rampager's Elder Inscription (147 za)
Cleric's Hard Inscription (814 za)
Hearty Iron Plated Inscription (569 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1344 za)
Symbol of Pain (2292 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
30 Bronze Dagger Hilt (63 za)
117 Bronze Ingot (90 za)
54 Green Wood Log (13 za)
19 Green Wood Dowel (14 za)
2 Mighty Green Inscription (6 za)
72 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Totem (5 za)

Cena: 14045 (Kumulativní cena: 14045)


Level: 0

Vytvoř:124 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 18 Green Wood Plank
Vytvoř: 30 Bronze Dagger Blade
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 1 Mighty Bronze Dagger

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Dagger

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Bronze Dagger


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
153 Iron Ore (126 za)
76 Soft Wood Log (20 za)
13 Hearty Iron Plated Inscription (569 za)
12 Small Venom Sac (30 za)
13 Onyx Fragment (40 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Symbol of Enhancement (1344 za)

Cena: 47977 (Kumulativní cena: 62022)


Level: 75

Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 38 Soft Wood Plank
Vytvoř: 4 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 17 Iron Mace Head
Vytvoř: 17 Small Soft Haft
Vytvoř: 4 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 3 Ravaging Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hearty Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (1724 za)
13 Molten Fragment (232 za)
13 Destroyer Fragment (165 za)
660 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Enhancement (1344 za)
26 Symbol of Pain (2292 za)

Cena: 110349 (Kumulativní cena: 172371)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (135 za)
27 Cleric's Hard Inscription (814 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (1501 za)
2 Crystal Shard (160 za)
450 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1344 za)
8 Symbol of Pain (2292 za)

Cena: 105288 (Kumulativní cena: 277659)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
450 Mithril Ore (27 za)
114 Elder Wood Log (68 za)
27 Rampager's Elder Inscription (147 za)
30 Potent Venom Sac (42 za)
117 Large Fang (40 za)

Cena: 29811 (Kumulativní cena: 307470)


Level:300

Vytvoř:225 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 38 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 38 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Sword Blade

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!