Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
362665
Očekávaná návratnost
- 25608
Očekávaná koncová cena
337057

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
13 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2508 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
362665

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
362665

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (98 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (11 za)
Soft Wood Log (23 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (66 za)
Large Bone (68 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (65 za)
Large Fang (66 za)
Onyx Fragment (67 za)
Onyx Shard (1237 za)
Molten Fragment (964 za)
Molten Shard (2023 za)
Destroyer Fragment (1022 za)
Crystal Shard (159 za)
Remaining Cost
362665

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (77 za)
Green Wood Dowel (27 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1066 za)
Cleric's Hard Inscription (1120 za)
Healing Bronze Plated Inscription (282 za)
Lucent Mote (51 za)
Symbol of Enhancement (745 za)
Symbol of Pain (1177 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Bronze Ingot (98 za)
192 Green Wood Log (11 za)
19 Green Wood Dowel (27 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (282 za)
57 Tiny Scale (5 za)

Cena: 15984 (Kumulativní cena: 15984)


Level: 0

Vytvoř:124 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 13 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 13 Large Green Haft

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Bronze Hammer


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
153 Iron Ore (99 za)
76 Soft Wood Log (23 za)
13 Hunter's Iron Plated Inscription (1066 za)
13 Onyx Fragment (67 za)
12 Small Claw (68 za)
130 Lucent Mote (51 za)
13 Symbol of Enhancement (745 za)

Cena: 48755 (Kumulativní cena: 64739)


Level: 75

Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 38 Soft Wood Plank
Vytvoř: 4 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 17 Iron Mace Head
Vytvoř: 17 Small Soft Haft
Vytvoř: 4 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 3 Hunter's Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (1237 za)
13 Molten Fragment (964 za)
13 Destroyer Fragment (1022 za)
660 Lucent Mote (51 za)
8 Symbol of Enhancement (745 za)
26 Symbol of Pain (1177 za)

Cena: 115832 (Kumulativní cena: 180571)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (199 za)
27 Cleric's Hard Inscription (1120 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (2023 za)
2 Crystal Shard (159 za)
450 Lucent Mote (51 za)
1 Symbol of Enhancement (745 za)
8 Symbol of Pain (1177 za)

Cena: 144205 (Kumulativní cena: 324776)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
378 Mithril Ore (52 za)
114 Elder Wood Log (30 za)
19 Elder Wood Dowel (77 za)
15 Potent Venom Sac (66 za)
15 Large Scale (66 za)
15 Large Bone (68 za)
144 Large Claw (65 za)
15 Large Fang (66 za)

Cena: 37889 (Kumulativní cena: 362665)


Level:300

Vytvoř:189 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 33 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 33 Mithril Shield Boss

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!