'));
Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-01-20T06:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
312117
Očekávaná návratnost
- 15468
Očekávaná koncová cena
296649

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
9 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1530 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
312117

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
312117

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (115 za)
Iron Ore (153 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (123 za)
Elder Wood Log (123 za)
Green Wood Log (6 za)
Hard Wood Log (45 za)
Soft Wood Log (24 za)
Seasoned Wood Log (62 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (43 za)
Potent Venom Sac (23 za)
Tiny Scale (8 za)
Large Scale (26 za)
Vial of Thick Blood (273 za)
Large Bone (28 za)
Onyx Fragment (723 za)
Onyx Shard (2634 za)
Molten Core (61 za)
Destroyer Fragment (594 za)
Destroyer Shard (899 za)
Crystal Fragment (931 za)
Crystal Shard (713 za)
Remaining Cost
312117

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (131 za)
Hearty Seasoned Inscription (904 za)
Assassin's Elder Inscription (92 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (580 za)
Symbol of Pain (1473 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Plated Dowel (131 za)
87 Bronze Ingot (115 za)
231 Green Wood Log (6 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (8 za)

Cena: 13557 (Kumulativní cena: 13557)


Level: 0

Vytvoř:127 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 77 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 10 Bronze Mace Head

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (153 za)
54 Soft Wood Log (24 za)
27 Small Venom Sac (43 za)
13 Onyx Fragment (723 za)
13 Crystal Fragment (931 za)
260 Lucent Mote (10 za)
26 Symbol of Enhancement (580 za)

Cena: 54032 (Kumulativní cena: 67589)


Level: 75

Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Iron Mace Head
Vytvoř: 9 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (153 za)
162 Seasoned Wood Log (62 za)
81 Lump of Coal (16 za)
27 Hearty Seasoned Inscription (904 za)
16 Onyx Shard (2634 za)
1 Destroyer Fragment (594 za)
410 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (580 za)
1 Symbol of Pain (1473 za)

Cena: 125878 (Kumulativní cena: 193467)


Level:150

Vytvoř: 81 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 27 Steel Spear Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Steel Spear

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
108 Platinum Ore (123 za)
108 Hard Wood Log (45 za)
54 Lump of Primordium (48 za)
72 Vial of Thick Blood (273 za)
16 Destroyer Shard (899 za)
6 Crystal Shard (713 za)
550 Lucent Mote (10 za)
3 Symbol of Enhancement (580 za)
8 Symbol of Pain (1473 za)

Cena: 78078 (Kumulativní cena: 271545)


Level:225

Vytvoř: 54 Darksteel Ingot
Vytvoř: 36 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 9 Small Hard Haft
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Destroyer Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Berserker's Darksteel Mace


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
424 Mithril Ore (48 za)
102 Elder Wood Log (123 za)
27 Assassin's Elder Inscription (92 za)
102 Potent Venom Sac (23 za)
15 Large Scale (26 za)
1 Molten Core (61 za)
15 Large Bone (28 za)
50 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (1473 za)

Cena: 40572 (Kumulativní cena: 312117)


Level:300

Vytvoř:212 Mithril Ingot
Vytvoř: 34 Elder Wood Plank
Vytvoř: 39 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 39 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!