Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T01:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
243401
Očekávaná návratnost
- 15886
Očekávaná koncová cena
227515

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1404 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
12 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3051 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
5 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
24341

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
24341

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (73 za)
Copper Ore (34 za)
Iron Ore (71 za)
Mithril Ore (62 za)
Platinum Ore (84 za)
Green Wood Plank (24 za)
Elder Wood Log (89 za)
Hard Wood Log (35 za)
Soft Wood Log (36 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Full Venom Sac (395 za)
Potent Venom Sac (35 za)
Tiny Scale (6 za)
Large Claw (35 za)
Large Fang (31 za)
Onyx Fragment (278 za)
Molten Fragment (321 za)
Molten Shard (1501 za)
Molten Core (68 za)
Destroyer Fragment (192 za)
Crystal Fragment (576 za)
Crystal Shard (100 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
24341

Předchystáno (Kup na tržišti)

Large Green Haft (65 za)
Bronze Plated Dowel (154 za)
Green Wood Dowel (22 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (1760 za)
Knight's Mithril Plated Inscription (999 za)
Carrion Elder Inscription (42 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (522 za)
Symbol of Pain (1662 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Green Haft (65 za)
10 Bronze Plated Dowel (154 za)
87 Bronze Ingot (73 za)
10 Copper Ore (34 za)
1 Lump of Tin (8 za)
58 Green Wood Plank (24 za)
19 Green Wood Dowel (22 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (6 za)

Cena: 10862 (Kumulativní cena: 10862)


Level: 0

Vytvoř:134 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 10 Bronze Mace Head
Vytvoř: 1 Bronze Hammer Head
Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (71 za)
54 Soft Wood Log (36 za)
27 Small Venom Sac (33 za)
13 Onyx Fragment (278 za)
13 Crystal Fragment (576 za)
260 Lucent Mote (10 za)
26 Symbol of Enhancement (522 za)

Cena: 35860 (Kumulativní cena: 46722)


Level: 75

Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Iron Mace Head
Vytvoř: 9 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
156 Iron Ore (71 za)
52 Lump of Coal (16 za)
13 Vigorous Steel Plated Inscription (1760 za)
13 Molten Fragment (321 za)
5 Destroyer Fragment (192 za)
180 Lucent Mote (10 za)
18 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 71637 (Kumulativní cena: 118359)


Level:150

Vytvoř: 52 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Shield Backing
Vytvoř: 13 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 4 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Platinum Ore (84 za)
171 Hard Wood Log (35 za)
57 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (395 za)
16 Molten Shard (1501 za)
2 Crystal Shard (100 za)
450 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (522 za)
8 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 83346 (Kumulativní cena: 201705)


Level:225

Vytvoř: 57 Darksteel Ingot
Vytvoř: 57 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Hard Haft
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Darksteel Axe

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
202 Mithril Ore (62 za)
48 Elder Wood Log (89 za)
12 Knight's Mithril Plated Inscription (999 za)
3 Carrion Elder Inscription (42 za)
15 Potent Venom Sac (35 za)
1 Molten Core (68 za)
8 Crystal Core (50 za)
15 Large Claw (35 za)
30 Large Fang (31 za)
450 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (522 za)
1 Symbol of Pain (1662 za)

Cena: 41696 (Kumulativní cena: 243401)


Level:300

Vytvoř:101 Mithril Ingot
Vytvoř: 16 Elder Wood Plank
Vytvoř: 18 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 18 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Shield

Level:325

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Knight's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!