Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-01-27T11:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
306260
Očekávaná návratnost
- 18019
Očekávaná koncová cena
288241

1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Iron Hammer - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Honed Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1256 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1253 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3167 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1297 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1234 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
306260

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
306260

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (213 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (128 za)
Elder Wood Log (93 za)
Green Wood Log (6 za)
Soft Wood Log (17 za)
Potent Venom Sac (36 za)
Small Scale (52 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Claw (5 za)
Large Claw (31 za)
Large Fang (39 za)
Onyx Shard (1700 za)
Molten Fragment (715 za)
Molten Shard (1712 za)
Destroyer Fragment (397 za)
Crystal Shard (198 za)
Remaining Cost
306260

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Axe Blade (181 za)
Large Soft Haft (21 za)
Bronze Plated Dowel (125 za)
Green Wood Dowel (15 za)
Vigorous Soft Inscription (165 za)
Vital Green Inscription (10 za)
Honed Iron Plated Inscription (1041 za)
Berserker's Hard Inscription (1000 za)
Assassin's Elder Inscription (56 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1511 za)
Symbol of Pain (1887 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
30 Bronze Axe Blade (181 za)
10 Bronze Plated Dowel (125 za)
180 Green Wood Log (6 za)
19 Green Wood Dowel (15 za)
1 Vital Green Inscription (10 za)
80 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Claw (5 za)

Cena: 8740 (Kumulativní cena: 8740)


Level: 0

Vytvoř:111 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 60 Green Wood Plank
Vytvoř: 30 Small Green Haft
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Mighty Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Large Soft Haft (21 za)
99 Iron Ingot (213 za)
166 Soft Wood Log (17 za)
1 Vigorous Soft Inscription (165 za)
13 Honed Iron Plated Inscription (1041 za)
57 Small Scale (52 za)

Cena: 40592 (Kumulativní cena: 49332)


Level: 75

Vytvoř: 83 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 32 Iron Mace Head
Vytvoř: 32 Small Soft Haft
Vytvoř: 1 Iron Hammer Head
Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Hearty Iron Mace

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Honed Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (1700 za)
13 Molten Fragment (715 za)
13 Destroyer Fragment (397 za)
660 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Enhancement (1511 za)
26 Symbol of Pain (1887 za)

Cena: 109406 (Kumulativní cena: 158738)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Onyx Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
216 Platinum Ore (128 za)
27 Berserker's Hard Inscription (1000 za)
108 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (1712 za)
2 Crystal Shard (198 za)
450 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1511 za)
8 Symbol of Pain (1887 za)

Cena: 108727 (Kumulativní cena: 267465)


Level:225

Vytvoř:108 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 27 Darksteel Shield Boss
Objev:

Crystal Shard (2)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Darksteel Shield

Level:275

Objev:

Molten Shard (2)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
446 Mithril Ore (49 za)
114 Elder Wood Log (93 za)
27 Assassin's Elder Inscription (56 za)
30 Potent Venom Sac (36 za)
102 Large Claw (31 za)
15 Large Fang (39 za)

Cena: 38795 (Kumulativní cena: 306260)


Level:300

Vytvoř:223 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 39 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 39 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!