Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-26T11:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
332169
Očekávaná návratnost
- 18301
Očekávaná koncová cena
313868

10 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1411 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3351 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1466 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
332169

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
332169

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (59 za)
Iron Ore (155 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (108 za)
Elder Wood Log (127 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (50 za)
Soft Wood Log (32 za)
Potent Venom Sac (32 za)
Smooth Scale (265 za)
Large Scale (31 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thick Blood (322 za)
Bone Shard (49 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (29 za)
Large Fang (33 za)
Onyx Fragment (1022 za)
Onyx Shard (2783 za)
Molten Fragment (990 za)
Destroyer Fragment (741 za)
Crystal Fragment (1495 za)
Remaining Cost
332169

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Plated Dowel (245 za)
Elder Wood Dowel (100 za)
Green Wood Dowel (26 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (549 za)
Symbol of Pain (2044 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
10 Bronze Plated Dowel (245 za)
180 Copper Ore (59 za)
17 Lump of Tin (8 za)
180 Green Wood Log (12 za)
19 Green Wood Dowel (26 za)
81 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 16672 (Kumulativní cena: 16672)


Level: 0

Vytvoř: 92 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 60 Green Wood Plank
Vytvoř: 18 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 29 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 29 Small Green Haft
Vytvoř: 1 Large Green Haft
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Mighty Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (155 za)
54 Soft Wood Log (32 za)
13 Onyx Fragment (1022 za)
13 Crystal Fragment (1495 za)
27 Bone Shard (49 za)
260 Lucent Mote (11 za)
26 Symbol of Enhancement (549 za)

Cena: 65461 (Kumulativní cena: 82133)


Level: 75

Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Iron Axe Blade
Vytvoř: 9 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Iron Axe

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
16 Onyx Shard (2783 za)
13 Molten Fragment (990 za)
13 Destroyer Fragment (741 za)
660 Lucent Mote (11 za)
8 Symbol of Enhancement (549 za)
26 Symbol of Pain (2044 za)

Cena: 131827 (Kumulativní cena: 213960)


Level:150

Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
260 Platinum Ore (108 za)
165 Hard Wood Log (50 za)
130 Lump of Primordium (48 za)
72 Smooth Scale (265 za)
57 Vial of Thick Blood (322 za)

Cena: 80004 (Kumulativní cena: 293964)


Level:225

Vytvoř:130 Darksteel Ingot
Vytvoř: 55 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 19 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 9 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 9 Small Hard Haft

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Darksteel Mace


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
380 Mithril Ore (40 za)
114 Elder Wood Log (127 za)
19 Elder Wood Dowel (100 za)
15 Potent Venom Sac (32 za)
15 Large Scale (31 za)
159 Large Claw (29 za)
15 Large Fang (33 za)

Cena: 37629 (Kumulativní cena: 331593)


Level:300

Vytvoř:190 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 32 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 32 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 1 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!