Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-01-30T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
74692
Očekávaná návratnost
- 20013
Očekávaná koncová cena
54679

1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
10 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
5 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 518 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1117 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
74692

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (44 za)
Gold Ore (37 za)
Mithril Ore (25 za)
Platinum Ore (130 za)
Silver Ore (7 za)
Glob of Ectoplasm (1401 za)
Garnet Pebble (44 za)
Malachite Pebble (60 za)
Lapis Nugget (49 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Spinel Lump (58 za)
Amethyst Lump (60 za)
Topaz Nugget (51 za)
Emerald Shard (59 za)
Ruby Shard (57 za)
Remaining Cost
74692

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (136 za)
Copper Setting (152 za)
Mithril Filigree (53 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (891 za)
Azurite Crystal (176 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (886 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (136 za)
1 Copper Setting (152 za)
260 Copper Ore (44 za)
12 Garnet Pebble (44 za)
27 Malachite Pebble (60 za)

Cena: 13876 (Kumulativní cena: 13876)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (7 za)
13 Lapis Nugget (49 za)
5 Topaz Nugget (51 za)

Cena: 2264 (Kumulativní cena: 16140)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (37 za)
13 Spinel Lump (58 za)
5 Amethyst Lump (60 za)

Cena: 8306 (Kumulativní cena: 24446)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (130 za)
9 Emerald Shard (59 za)
55 Ruby Shard (57 za)

Cena: 22906 (Kumulativní cena: 47352)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
25 Mithril Filigree (53 za)
120 Mithril Ore (25 za)
6 Glob of Ectoplasm (1401 za)
47 Chrysocola Crystal (130 za)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel (891 za)
18 Azurite Crystal (176 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (886 za)

Cena: 27340 (Kumulativní cena: 74692)


Level:300

Vytvoř: 60 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 9 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 6 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 11 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!