Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-10-02T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
84731
Očekávaná návratnost
- 20048
Očekávaná koncová cena
64683

1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 1470 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 2680 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
9 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 379 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
84731

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (51 za)
Gold Ore (42 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (176 za)
Silver Ore (13 za)
Glob of Ectoplasm (1406 za)
Garnet Pebble (48 za)
Malachite Pebble (49 za)
Peridot Nugget (54 za)
Emerald Crystal (130 za)
Topaz Lump (75 za)
Beryl Crystal (130 za)
Spinel Lump (61 za)
Topaz Nugget (62 za)
Emerald Shard (74 za)
Remaining Cost
84731

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (164 za)
Copper Setting (153 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (809 za)
Azurite Crystal (202 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (164 za)
1 Copper Setting (153 za)
260 Copper Ore (51 za)
12 Garnet Pebble (48 za)
27 Malachite Pebble (49 za)

Cena: 15476 (Kumulativní cena: 15476)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (13 za)
13 Peridot Nugget (54 za)
5 Topaz Nugget (62 za)

Cena: 3560 (Kumulativní cena: 19036)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (42 za)
5 Topaz Lump (75 za)
13 Spinel Lump (61 za)

Cena: 9400 (Kumulativní cena: 28436)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (176 za)
64 Emerald Shard (74 za)

Cena: 30784 (Kumulativní cena: 59220)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
190 Mithril Ore (26 za)
4 Glob of Ectoplasm (1406 za)
16 Emerald Crystal (130 za)
15 Beryl Crystal (130 za)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (809 za)
18 Azurite Crystal (202 za)

Cena: 25511 (Kumulativní cena: 84731)


Level:300

Vytvoř: 95 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Setting
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 6 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 26 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!