Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-07-10T06:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
80817
Očekávaná návratnost
- 20709
Očekávaná koncová cena
60108

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
7 Amber Copper Stud - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
4 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 1701 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Intricate Spinel Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 554 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 439 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
8817

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (72 za)
Silver Ingot (17 za)
Gold Ore (27 za)
Mithril Ore (38 za)
Platinum Ore (98 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (1985 za)
Malachite Pebble (184 za)
Amethyst Nugget (136 za)
Topaz Lump (72 za)
Lapis Lump (72 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Beryl Crystal (131 za)
Amber Pebble (150 za)
Emerald Shard (72 za)
Opal Shard (69 za)
Spinel Nugget (133 za)
Remaining Cost
8817

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Filigree (100 za)
Intricate Spinel Jewel (64 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1122 za)
Azurite Crystal (270 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1114 za)
Snowflake (117 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
158 Copper Ingot (72 za)
27 Malachite Pebble (184 za)
7 Amber Pebble (150 za)
11 Snowflake (117 za)

Cena: 18681 (Kumulativní cena: 18681)


Level: 0

Vytvoř: 34 Copper Hook
Vytvoř: 34 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 6 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
22 Silver Ingot (17 za)
152 Silver Ore (10 za)
6 Amethyst Nugget (136 za)
11 Spinel Nugget (133 za)
13 Intricate Spinel Jewel (64 za)

Cena: 5005 (Kumulativní cena: 23686)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 19 Silver Hook
Vytvoř: 19 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 5 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 11 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 10 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (27 za)
5 Topaz Lump (72 za)
13 Lapis Lump (72 za)

Cena: 6588 (Kumulativní cena: 30274)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (98 za)
9 Emerald Shard (72 za)
55 Opal Shard (69 za)

Cena: 18947 (Kumulativní cena: 49221)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
13 Mithril Filigree (100 za)
178 Mithril Ore (38 za)
4 Glob of Ectoplasm (1985 za)
17 Chrysocola Crystal (131 za)
15 Beryl Crystal (131 za)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1122 za)
5 Azurite Crystal (270 za)
6 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1114 za)

Cena: 31596 (Kumulativní cena: 80817)


Level:300

Vytvoř: 89 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Mithril Setting
Vytvoř: 19 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 3 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 4 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!