Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-10T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
107002
Očekávaná návratnost
- 33578
Očekávaná koncová cena
73424

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 1515 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 4247 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
6 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 3675 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4828 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 1793 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 2385 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 564 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
10702

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (55 za)
Gold Ore (50 za)
Mithril Ore (43 za)
Platinum Ore (210 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (3000 za)
Malachite Pebble (95 za)
Lapis Nugget (54 za)
Topaz Lump (77 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Spinel Lump (68 za)
Amber Pebble (72 za)
Topaz Nugget (61 za)
Emerald Shard (66 za)
Sapphire Shard (61 za)
Remaining Cost
10702

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (194 za)
Copper Setting (202 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1340 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1180 za)
Azurite Crystal (199 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (194 za)
1 Copper Setting (202 za)
260 Copper Ore (55 za)
27 Malachite Pebble (95 za)
12 Amber Pebble (72 za)

Cena: 18125 (Kumulativní cena: 18125)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (10 za)
13 Lapis Nugget (54 za)
5 Topaz Nugget (61 za)

Cena: 2967 (Kumulativní cena: 21092)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (50 za)
5 Topaz Lump (77 za)
13 Spinel Lump (68 za)

Cena: 11069 (Kumulativní cena: 32161)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (210 za)
9 Emerald Shard (66 za)
55 Sapphire Shard (61 za)

Cena: 35029 (Kumulativní cena: 67190)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Sapphire Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Mithril Ore (43 za)
1 Glob of Ectoplasm (3000 za)
15 Chrysocola Crystal (130 za)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1340 za)
9 Embellished Brilliant Coral Jewel (1180 za)
18 Azurite Crystal (199 za)

Cena: 39812 (Kumulativní cena: 107002)


Level:300

Vytvoř:100 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 2 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 5 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 23 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!