Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-11-27T14:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
98484
Očekávaná návratnost
- 17162
Očekávaná koncová cena
81322

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
9 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
5 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
13 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 1713 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 643 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 551 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
98484

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Silver Ingot (12 za)
Copper Ore (49 za)
Gold Ore (28 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (119 za)
Glob of Ectoplasm (2150 za)
Malachite Pebble (210 za)
Sapphire Crystal (128 za)
Topaz Lump (128 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Spinel Lump (114 za)
Amber Pebble (152 za)
Topaz Nugget (169 za)
Emerald Shard (140 za)
Remaining Cost
98484

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (188 za)
Copper Setting (195 za)
Intricate Spinel Jewel (86 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1201 za)
Azurite Crystal (285 za)
Snowflake (123 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (188 za)
1 Copper Setting (195 za)
260 Copper Ore (49 za)
27 Malachite Pebble (210 za)
1 Amber Pebble (152 za)
11 Snowflake (123 za)

Cena: 20298 (Kumulativní cena: 20298)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
118 Silver Ingot (12 za)
9 Topaz Nugget (169 za)
13 Intricate Spinel Jewel (86 za)
10 Snowflake (123 za)

Cena: 5285 (Kumulativní cena: 25583)


Level: 75

Vytvoř: 27 Silver Hook
Vytvoř: 27 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 8 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 5 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Intricate Snowflake
Vytvoř: 4 Snowflake Silver Earring

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (28 za)
5 Topaz Lump (128 za)
13 Spinel Lump (114 za)

Cena: 7610 (Kumulativní cena: 33193)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Platinum Ore (119 za)
18 Emerald Shard (140 za)

Cena: 25844 (Kumulativní cena: 59037)


Level:225

Vytvoř: 98 Platinum Ingot
Vytvoř: 18 Platinum Hook
Vytvoř: 18 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 4 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 13 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 12 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Vytvoř: 12 Emerald Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Mithril Ore (53 za)
7 Glob of Ectoplasm (2150 za)
38 Sapphire Crystal (128 za)
8 Chrysocola Crystal (131 za)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1201 za)
18 Azurite Crystal (285 za)

Cena: 39447 (Kumulativní cena: 98484)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 28 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!