Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-06-19T13:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
114361
Očekávaná návratnost
- 25332
Očekávaná koncová cena
89029

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
6 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
2 Amber Copper Stud - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 4331 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
13 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4359 za pomocí Max Buyout
10 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 692 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 557 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
114361

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (119 za)
Copper Ore (79 za)
Gold Ore (41 za)
Mithril Ore (47 za)
Platinum Ore (136 za)
Silver Ore (20 za)
Glob of Ectoplasm (1683 za)
Malachite Pebble (197 za)
Lapis Nugget (153 za)
Emerald Crystal (364 za)
Sapphire Crystal (356 za)
Amethyst Nugget (158 za)
Peridot Lump (82 za)
Topaz Lump (83 za)
Amber Pebble (160 za)
Emerald Shard (73 za)
Remaining Cost
114361

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (250 za)
Copper Setting (275 za)
Gold Filigree (99 za)
Brilliant Emerald Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
Azurite Crystal (412 za)
Snowflake (84 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (250 za)
2 Copper Setting (275 za)
22 Copper Ingot (119 za)
216 Copper Ore (79 za)
27 Malachite Pebble (197 za)
2 Amber Pebble (160 za)
11 Snowflake (84 za)

Cena: 27295 (Kumulativní cena: 27295)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 1 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (20 za)
13 Lapis Nugget (153 za)
5 Amethyst Nugget (158 za)

Cena: 6699 (Kumulativní cena: 33994)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Gold Filigree (99 za)
152 Gold Ore (41 za)
13 Peridot Lump (82 za)
6 Topaz Lump (83 za)

Cena: 9083 (Kumulativní cena: 43077)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 19 Gold Hook
Vytvoř: 19 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 5 Topaz Gold Earring

Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (136 za)
64 Emerald Shard (73 za)

Cena: 24800 (Kumulativní cena: 67877)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
218 Mithril Ore (47 za)
6 Glob of Ectoplasm (1683 za)
4 Emerald Crystal (364 za)
30 Sapphire Crystal (356 za)
13 Brilliant Emerald Jewel (130 za)
6 Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
5 Azurite Crystal (412 za)
16 Snowflake (84 za)

Cena: 46484 (Kumulativní cena: 114361)


Level:300

Vytvoř:109 Mithril Ingot
Vytvoř: 19 Mithril Setting
Vytvoř: 18 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 16 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 9 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Vytvoř: 12 Emerald Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 4 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!