Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-01T13:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
104304
Očekávaná návratnost
- 18111
Očekávaná koncová cena
86193

27 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
2 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 346 za pomocí Max Buyout
11 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
10 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
12 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 540 za pomocí Max Buyout
13 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1830 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 457 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
10434

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ingot (66 za)
Silver Ingot (21 za)
Copper Ore (48 za)
Mithril Ore (78 za)
Platinum Ore (116 za)
Glob of Ectoplasm (2100 za)
Garnet Pebble (151 za)
Tiger's Eye Pebble (164 za)
Lapis Nugget (138 za)
Emerald Crystal (128 za)
Peridot Lump (113 za)
Topaz Lump (114 za)
Topaz Nugget (139 za)
Emerald Shard (117 za)
Opal Shard (116 za)
Remaining Cost
10434

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (99 za)
Copper Setting (155 za)
Copper Filigree (138 za)
Mithril Filigree (222 za)
Azurite Crystal (277 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1130 za)
Snowflake (101 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
2 Copper Hook (99 za)
2 Copper Setting (155 za)
13 Copper Filigree (138 za)
216 Copper Ore (48 za)
2 Garnet Pebble (151 za)
27 Tiger's Eye Pebble (164 za)
13 Snowflake (101 za)

Cena: 18713 (Kumulativní cena: 18713)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 1 Garnet Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Vytvoř: 26 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Silver Ingot (21 za)
13 Lapis Nugget (138 za)
11 Topaz Nugget (139 za)

Cena: 5885 (Kumulativní cena: 24598)


Level: 75

Vytvoř: 24 Silver Hook
Vytvoř: 24 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 10 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Gold Ingot (66 za)
13 Peridot Lump (113 za)
11 Topaz Lump (114 za)

Cena: 10775 (Kumulativní cena: 35373)


Level:150

Vytvoř: 24 Gold Hook
Vytvoř: 24 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 10 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (116 za)
9 Emerald Shard (117 za)
55 Opal Shard (116 za)

Cena: 24601 (Kumulativní cena: 59974)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
25 Mithril Filigree (222 za)
116 Mithril Ore (78 za)
7 Glob of Ectoplasm (2100 za)
52 Emerald Crystal (128 za)
18 Azurite Crystal (277 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1130 za)

Cena: 44330 (Kumulativní cena: 104304)


Level:300

Vytvoř: 58 Mithril Ingot
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 11 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 9 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 7 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 11 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!