Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-03-30T19:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
107771
Očekávaná návratnost
- 19473
Očekávaná koncová cena
88298

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
6 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
7 Amber Copper Stud - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
7 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 1895 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 530 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 1874 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
107771

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (108 za)
Gold Ore (49 za)
Mithril Ore (37 za)
Platinum Ore (191 za)
Silver Ore (10 za)
Glob of Ectoplasm (2296 za)
Malachite Pebble (153 za)
Lapis Nugget (122 za)
Amethyst Nugget (136 za)
Topaz Lump (80 za)
Beryl Crystal (147 za)
Spinel Lump (70 za)
Amber Pebble (119 za)
Chrysocola Shard (73 za)
Remaining Cost
107771

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gold Filigree (151 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1288 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (1287 za)
Brilliant Snowflake (1297 za)
Azurite Crystal (239 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
158 Copper Ingot (108 za)
27 Malachite Pebble (153 za)
18 Amber Pebble (119 za)

Cena: 23337 (Kumulativní cena: 23337)


Level: 0

Vytvoř: 34 Copper Hook
Vytvoř: 34 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 6 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (10 za)
13 Lapis Nugget (122 za)
5 Amethyst Nugget (136 za)

Cena: 4226 (Kumulativní cena: 27563)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Gold Filigree (151 za)
152 Gold Ore (49 za)
6 Topaz Lump (80 za)
13 Spinel Lump (70 za)

Cena: 10801 (Kumulativní cena: 38364)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 19 Gold Hook
Vytvoř: 19 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 5 Topaz Gold Earring

Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (191 za)
64 Chrysocola Shard (73 za)

Cena: 32940 (Kumulativní cena: 71304)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
184 Mithril Ore (37 za)
4 Glob of Ectoplasm (2296 za)
31 Beryl Crystal (147 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1288 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (1287 za)
3 Brilliant Snowflake (1297 za)
18 Azurite Crystal (239 za)

Cena: 36467 (Kumulativní cena: 107771)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 10 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Vytvoř: 6 Beryl Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 26 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Beryl Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!