Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
97390
Očekávaná návratnost
- 19719
Očekávaná koncová cena
77671

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
9 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 359 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 620 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 390 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
97390

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (48 za)
Gold Ore (48 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (197 za)
Silver Ore (16 za)
Glob of Ectoplasm (1666 za)
Malachite Pebble (148 za)
Peridot Nugget (87 za)
Peridot Lump (63 za)
Topaz Lump (76 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Amber Pebble (93 za)
Topaz Nugget (91 za)
Emerald Shard (69 za)
Opal Shard (61 za)
Remaining Cost
97390

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (175 za)
Copper Setting (189 za)
Mithril Filigree (117 za)
Azurite Crystal (201 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (175 za)
1 Copper Setting (189 za)
260 Copper Ore (48 za)
27 Malachite Pebble (148 za)
12 Amber Pebble (93 za)

Cena: 17956 (Kumulativní cena: 17956)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (16 za)
13 Peridot Nugget (87 za)
5 Topaz Nugget (91 za)

Cena: 4722 (Kumulativní cena: 22678)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (48 za)
13 Peridot Lump (63 za)
5 Topaz Lump (76 za)

Cena: 10607 (Kumulativní cena: 33285)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (197 za)
9 Emerald Shard (69 za)
55 Opal Shard (61 za)

Cena: 33132 (Kumulativní cena: 66417)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Mithril Filigree (117 za)
156 Mithril Ore (39 za)
8 Glob of Ectoplasm (1666 za)
53 Chrysocola Crystal (130 za)
18 Azurite Crystal (201 za)

Cena: 30973 (Kumulativní cena: 97390)


Level:300

Vytvoř: 78 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 21 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!