Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-05-25T06:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
116444
Očekávaná návratnost
- 22639
Očekávaná koncová cena
93805

1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 365 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
13 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
3 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
13 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Amulet - Prodáváno za 890 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 829 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Ring - Prodáváno za 1270 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1362 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 4261 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 582 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
116444

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (84 za)
Gold Ore (28 za)
Mithril Ore (81 za)
Platinum Ore (125 za)
Silver Ore (15 za)
Glob of Ectoplasm (1495 za)
Garnet Pebble (180 za)
Malachite Pebble (198 za)
Lapis Nugget (174 za)
Emerald Crystal (384 za)
Sapphire Crystal (373 za)
Topaz Lump (86 za)
Topaz Nugget (174 za)
Emerald Shard (82 za)
Opal Shard (81 za)
Remaining Cost
116444

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (257 za)
Copper Setting (290 za)
Brilliant Beryl Jewel (130 za)
Brilliant Snowflake (1200 za)
Azurite Crystal (499 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1285 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Copper Hook (257 za)
1 Copper Setting (290 za)
260 Copper Ore (84 za)
1 Garnet Pebble (180 za)
27 Malachite Pebble (198 za)
11 Snowflake (86 za)

Cena: 28859 (Kumulativní cena: 28859)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (15 za)
13 Lapis Nugget (174 za)
5 Topaz Nugget (174 za)

Cena: 6072 (Kumulativní cena: 34931)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (28 za)
18 Topaz Lump (86 za)

Cena: 7036 (Kumulativní cena: 41967)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 12 Topaz Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (125 za)
9 Emerald Shard (82 za)
55 Opal Shard (81 za)

Cena: 23693 (Kumulativní cena: 65660)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
228 Mithril Ore (81 za)
2 Glob of Ectoplasm (1495 za)
3 Emerald Crystal (384 za)
11 Sapphire Crystal (373 za)
13 Brilliant Beryl Jewel (130 za)
9 Brilliant Snowflake (1200 za)
5 Azurite Crystal (499 za)
6 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1285 za)
16 Snowflake (86 za)

Cena: 50784 (Kumulativní cena: 116444)


Level:300

Vytvoř:114 Mithril Ingot
Vytvoř: 21 Mithril Setting
Vytvoř: 18 Mithril Hook
Vytvoř: 2 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 2 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 13 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 10 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Vytvoř: 12 Beryl Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!