Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-24T18:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
71395
Očekávaná návratnost
- 14330
Očekávaná koncová cena
57065

1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 413 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 532 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
71395

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (30 za)
Gold Ore (15 za)
Mithril Ore (54 za)
Platinum Ore (65 za)
Silver Ore (15 za)
Glob of Ectoplasm (2074 za)
Turquoise Pebble (124 za)
Malachite Pebble (109 za)
Lapis Nugget (102 za)
Topaz Lump (40 za)
Lapis Lump (40 za)
Chrysocola Crystal (128 za)
Beryl Crystal (128 za)
Topaz Nugget (104 za)
Emerald Shard (53 za)
Opal Shard (53 za)
Remaining Cost
71395

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (90 za)
Copper Setting (99 za)
Azurite Crystal (269 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (90 za)
1 Copper Setting (99 za)
260 Copper Ore (30 za)
1 Turquoise Pebble (124 za)
38 Malachite Pebble (109 za)

Cena: 12255 (Kumulativní cena: 12255)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Malachite Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (15 za)
13 Lapis Nugget (102 za)
5 Topaz Nugget (104 za)

Cena: 4786 (Kumulativní cena: 17041)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (15 za)
5 Topaz Lump (40 za)
13 Lapis Lump (40 za)

Cena: 3660 (Kumulativní cena: 20701)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (65 za)
54 Emerald Shard (53 za)
10 Opal Shard (53 za)

Cena: 13012 (Kumulativní cena: 33713)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
180 Mithril Ore (54 za)
8 Glob of Ectoplasm (2074 za)
16 Chrysocola Crystal (128 za)
35 Beryl Crystal (128 za)
18 Azurite Crystal (269 za)

Cena: 37682 (Kumulativní cena: 71395)


Level:300

Vytvoř: 90 Mithril Ingot
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 8 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 29 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 7 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!