Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T10:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
76025
Očekávaná návratnost
- 19697
Očekávaná koncová cena
56328

1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
13 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
3 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 2831 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 1598 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 844 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
76025

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (42 za)
Gold Ore (36 za)
Mithril Ore (26 za)
Platinum Ore (130 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (1434 za)
Turquoise Pebble (65 za)
Malachite Pebble (82 za)
Lapis Nugget (81 za)
Carnelian Lump (82 za)
Amethyst Nugget (89 za)
Topaz Lump (88 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Emerald Shard (80 za)
Remaining Cost
76025

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (139 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (888 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (893 za)
Azurite Crystal (219 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (139 za)
264 Copper Ore (42 za)
12 Turquoise Pebble (65 za)
27 Malachite Pebble (82 za)

Cena: 14221 (Kumulativní cena: 14221)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Setting
Vytvoř: 27 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Turquoise Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (14 za)
13 Lapis Nugget (81 za)
5 Amethyst Nugget (89 za)

Cena: 4242 (Kumulativní cena: 18463)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (36 za)
13 Carnelian Lump (82 za)
5 Topaz Lump (88 za)

Cena: 8562 (Kumulativní cena: 27025)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Carnelian Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Vytvoř: 12 Carnelian Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (130 za)
64 Emerald Shard (80 za)

Cena: 24360 (Kumulativní cena: 51385)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
222 Mithril Ore (26 za)
4 Glob of Ectoplasm (1434 za)
31 Chrysocola Crystal (130 za)
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel (888 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (893 za)
5 Azurite Crystal (219 za)

Cena: 24640 (Kumulativní cena: 76025)


Level:300

Vytvoř:111 Mithril Ingot
Vytvoř: 19 Mithril Setting
Vytvoř: 18 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 2 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 17 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!