Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-11-17T22:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
106545
Očekávaná návratnost
- 25292
Očekávaná koncová cena
81253

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
6 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Amber Copper Stud - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
4 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Ring - Prodáváno za 2998 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 2390 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 4056 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Amulet - Prodáváno za 1459 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 565 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 463 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
106545

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (127 za)
Copper Ore (95 za)
Gold Ore (41 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (157 za)
Silver Ore (7 za)
Glob of Ectoplasm (1979 za)
Malachite Pebble (130 za)
Emerald Crystal (169 za)
Peridot Lump (74 za)
Topaz Lump (82 za)
Coral Tentacle (168 za)
Amber Pebble (111 za)
Topaz Nugget (136 za)
Emerald Shard (67 za)
Opal Shard (66 za)
Remaining Cost
106545

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (254 za)
Copper Setting (257 za)
Gold Filigree (105 za)
Intricate Spinel Jewel (64 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1200 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1144 za)
Azurite Crystal (290 za)
Snowflake (87 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (254 za)
2 Copper Setting (257 za)
22 Copper Ingot (127 za)
216 Copper Ore (95 za)
27 Malachite Pebble (130 za)
2 Amber Pebble (111 za)
11 Snowflake (87 za)

Cena: 29025 (Kumulativní cena: 29025)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 1 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (7 za)
4 Topaz Nugget (136 za)
13 Intricate Spinel Jewel (64 za)
10 Snowflake (87 za)

Cena: 3618 (Kumulativní cena: 32643)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 22 Silver Hook
Vytvoř: 22 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 3 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 5 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Intricate Snowflake
Vytvoř: 4 Snowflake Silver Earring

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Gold Filigree (105 za)
152 Gold Ore (41 za)
13 Peridot Lump (74 za)
6 Topaz Lump (82 za)

Cena: 9051 (Kumulativní cena: 41694)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 19 Gold Hook
Vytvoř: 19 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 5 Topaz Gold Earring

Level:175

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (157 za)
9 Emerald Shard (67 za)
55 Opal Shard (66 za)

Cena: 27469 (Kumulativní cena: 69163)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
194 Mithril Ore (41 za)
3 Glob of Ectoplasm (1979 za)
7 Emerald Crystal (169 za)
19 Coral Tentacle (168 za)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1200 za)
9 Embellished Brilliant Coral Jewel (1144 za)
18 Azurite Crystal (290 za)

Cena: 37382 (Kumulativní cena: 106545)


Level:300

Vytvoř: 97 Mithril Ingot
Vytvoř: 11 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 6 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 25 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Coral Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Coral Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!