Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2020-09-25T01:00:02+00:00 Permalink

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
92170
Očekávaná návratnost
- 17733
Očekávaná koncová cena
74437

1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 2266 za pomocí Max Buyout
8 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 476 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
92170

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Silver Ingot (15 za)
Copper Ore (59 za)
Gold Ore (20 za)
Mithril Ore (42 za)
Platinum Ore (106 za)
Glob of Ectoplasm (2182 za)
Turquoise Pebble (153 za)
Malachite Pebble (219 za)
Peridot Nugget (143 za)
Topaz Lump (94 za)
Chrysocola Crystal (131 za)
Beryl Crystal (131 za)
Topaz Nugget (148 za)
Emerald Shard (84 za)
Opal Shard (83 za)
Remaining Cost
92170

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (190 za)
Copper Setting (219 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (1229 za)
Azurite Crystal (252 za)
Snowflake (106 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Copper Hook (190 za)
1 Copper Setting (219 za)
260 Copper Ore (59 za)
1 Turquoise Pebble (153 za)
27 Malachite Pebble (219 za)
11 Snowflake (106 za)

Cena: 22981 (Kumulativní cena: 22981)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Silver Ingot (15 za)
13 Peridot Nugget (143 za)
11 Topaz Nugget (148 za)

Cena: 5317 (Kumulativní cena: 28298)


Level: 75

Vytvoř: 24 Silver Hook
Vytvoř: 24 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 10 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (20 za)
18 Topaz Lump (94 za)

Cena: 5612 (Kumulativní cena: 33910)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 12 Topaz Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (106 za)
9 Emerald Shard (84 za)
55 Opal Shard (83 za)

Cena: 21009 (Kumulativní cena: 54919)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Mithril Ore (42 za)
7 Glob of Ectoplasm (2182 za)
16 Chrysocola Crystal (131 za)
30 Beryl Crystal (131 za)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel (1229 za)
18 Azurite Crystal (252 za)

Cena: 37251 (Kumulativní cena: 92170)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 28 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!