Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
97193
Očekávaná návratnost
- 27386
Očekávaná koncová cena
69807

7 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
13 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
6 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 523 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
10 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 1556 za pomocí Max Buyout
4 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1719 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 2442 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 577 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
97193

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (49 za)
Gold Ore (26 za)
Mithril Ore (51 za)
Platinum Ore (151 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (3800 za)
Garnet Pebble (79 za)
Malachite Pebble (117 za)
Carnelian Nugget (64 za)
Amethyst Nugget (69 za)
Peridot Lump (94 za)
Topaz Lump (183 za)
Chrysocola Crystal (130 za)
Chrysocola Shard (75 za)
Remaining Cost
97193

Předchystáno (Kup na tržišti)

Azurite Crystal (272 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1446 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
158 Copper Ingot (49 za)
18 Garnet Pebble (79 za)
27 Malachite Pebble (117 za)

Cena: 12323 (Kumulativní cena: 12323)


Level: 0

Vytvoř: 34 Copper Hook
Vytvoř: 34 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 6 Garnet Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (14 za)
13 Carnelian Nugget (64 za)
5 Amethyst Nugget (69 za)

Cena: 3921 (Kumulativní cena: 16244)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Carnelian Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Vytvoř: 12 Carnelian Silver Stud


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Gold Ore (26 za)
13 Peridot Lump (94 za)
5 Topaz Lump (183 za)

Cena: 7233 (Kumulativní cena: 23477)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (151 za)
64 Chrysocola Shard (75 za)

Cena: 27148 (Kumulativní cena: 50625)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Chrysocola Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
194 Mithril Ore (51 za)
1 Glob of Ectoplasm (3800 za)
15 Chrysocola Crystal (130 za)
18 Azurite Crystal (272 za)
18 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1446 za)

Cena: 46568 (Kumulativní cena: 97193)


Level:300

Vytvoř: 97 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 5 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 23 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Azurite Mithril Earring

Level:400

Nic. Vše hotovo!