Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-08-03T07:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a Core guide. Click here for a F2P account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
71326
Očekávaná návratnost
- 22078
Očekávaná koncová cena
49248

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
6 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
7 Amber Copper Stud - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
7 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 475 za pomocí Max Buyout
1 Passiflora Mithril Ring - Prodáváno za 3956 za pomocí Max Buyout
1 Passiflora Mithril Earring - Prodáváno za 2545 za pomocí Max Buyout
1 Passiflora Mithril Amulet - Prodáváno za 3395 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
71326

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ingot (23 za)
Copper Ore (39 za)
Gold Ore (17 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (55 za)
Silver Ore (15 za)
Glob of Ectoplasm (2165 za)
Malachite Pebble (101 za)
Lapis Nugget (52 za)
Amethyst Nugget (65 za)
Topaz Lump (51 za)
Chrysocola Crystal (128 za)
Beryl Crystal (128 za)
Spinel Lump (41 za)
Amber Pebble (90 za)
Emerald Shard (58 za)
Remaining Cost
71326

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (90 za)
Copper Setting (115 za)
Embellished Brilliant Passion Flower (1066 za)
Azurite Crystal (240 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
34 Copper Hook (90 za)
7 Copper Setting (115 za)
152 Copper Ore (39 za)
27 Malachite Pebble (101 za)
18 Amber Pebble (90 za)

Cena: 14140 (Kumulativní cena: 14140)


Level: 0

Vytvoř: 76 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 6 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 10 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
196 Silver Ore (15 za)
13 Lapis Nugget (52 za)
5 Amethyst Nugget (65 za)

Cena: 3941 (Kumulativní cena: 18081)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
26 Gold Ingot (23 za)
152 Gold Ore (17 za)
6 Topaz Lump (51 za)
13 Spinel Lump (41 za)

Cena: 4021 (Kumulativní cena: 22102)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 19 Gold Hook
Vytvoř: 19 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 5 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Platinum Ore (55 za)
64 Emerald Shard (58 za)

Cena: 11852 (Kumulativní cena: 33954)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
190 Mithril Ore (57 za)
4 Glob of Ectoplasm (2165 za)
16 Chrysocola Crystal (128 za)
15 Beryl Crystal (128 za)
9 Embellished Brilliant Passion Flower (1066 za)
18 Azurite Crystal (240 za)

Cena: 37372 (Kumulativní cena: 71326)


Level:300

Vytvoř: 95 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Setting
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 6 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 26 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Passion Flower (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Passion Flower (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Passion Flower (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 3 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!