Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
246030
Očekávaná návratnost
- 21320
Očekávaná koncová cena
224710

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Coat - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 886 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Coat - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Legs - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Greaves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 449 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Legs - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 351 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Legplates - Prodáváno za 434 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Gloves - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Coat - Prodáváno za 706 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Legplates - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1227 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Coat - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1178 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
2 Linen Patch - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
246030

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2261
Remaining Cost
246030

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (56 za)
Iron Ore (161 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (204 za)
Jute Scrap (65 za)
Rawhide Leather Section (24 za)
Thin Leather Section (88 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (125 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (33 za)
Linen Scrap (142 za)
Silk Scrap (37 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (337 za)
Full Venom Sac (404 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Tiny Scale (7 za)
Smooth Scale (394 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (49 za)
Vial of Blood (375 za)
Vial of Thick Blood (405 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (53 za)
Totem (386 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (394 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (37 za)
Claw (338 za)
Sharp Claw (419 za)
Large Claw (19 za)
Small Fang (49 za)
Fang (368 za)
Large Fang (22 za)
Engraved Totem (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Copper Ore (56 za)
17 Lump of Tin (8 za)
90 Jute Scrap (65 za)
40 Rawhide Leather Section (24 za)
101 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Tiny Venom Sac (5 za)
23 Tiny Scale (7 za)
11 Vial of Weak Blood (8 za)
6 Tiny Totem (8 za)
11 Bone Chip (7 za)
20 Tiny Claw (8 za)

Cena: 17943 (Kumulativní cena: 17943)


Level: 0

Vytvoř: 45 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 17 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 11 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Leggings Panel
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Casing
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
102 Iron Ore (161 za)
40 Thin Leather Section (88 za)
102 Wool Scrap (218 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
50 Small Venom Sac (33 za)
12 Vial of Thin Blood (49 za)
12 Small Totem (53 za)
19 Small Claw (37 za)
12 Small Fang (49 za)

Cena: 47479 (Kumulativní cena: 65422)


Level: 75

Vytvoř: 51 Bolt of Wool
Vytvoř: 34 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Casque Lining
Vytvoř: 8 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 4 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Iron Ore (161 za)
40 Coarse Leather Section (125 za)
106 Cotton Scrap (33 za)
32 Lump of Coal (16 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Venom Sac (337 za)
20 Vial of Blood (375 za)
20 Totem (386 za)
11 Claw (338 za)
20 Fang (368 za)

Cena: 61567 (Kumulativní cena: 126989)


Level:150

Vytvoř: 53 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
60 Platinum Ore (204 za)
40 Rugged Leather Section (419 za)
110 Linen Scrap (142 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
30 Lump of Primordium (48 za)
20 Full Venom Sac (404 za)
11 Smooth Scale (394 za)
20 Vial of Thick Blood (405 za)
34 Heavy Bone (394 za)
3 Sharp Claw (419 za)
17 Engraved Totem (408 za)

Cena: 90435 (Kumulativní cena: 217424)


Level:225

Vytvoř: 55 Bolt of Linen
Vytvoř: 30 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
112 Mithril Ore (40 za)
160 Thick Leather Section (49 za)
174 Silk Scrap (37 za)
133 Spool of Silk Thread (48 za)
18 Potent Venom Sac (25 za)
110 Large Claw (19 za)
42 Large Fang (22 za)

Cena: 28606 (Kumulativní cena: 246030)


Level:300

Vytvoř: 58 Bolt of Silk
Vytvoř: 56 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 5 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 4 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Legging Lining
Vytvoř: 2 Mithril Legging Panel
Vytvoř: 2 Mithril Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Mithril Chestplate Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 6 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 6 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Chestplate Padding (1)
Mithril Chestplate Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Legging Lining (1)
Mithril Legging Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Chestplate Padding (1)
Mithril Chestplate Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!