Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
251880
Očekávaná návratnost
- 17769
Očekávaná koncová cena
234111

1 8 Slot Equipment Box - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Coat - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 789 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Greaves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 470 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 627 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 500 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1612 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1262 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1263 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Gauntlets - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1355 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 593 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
251880

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
251880

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (31 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (66 za)
Jute Scrap (87 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (86 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (361 za)
Wool Scrap (215 za)
Cotton Scrap (36 za)
Linen Scrap (110 za)
Silk Scrap (29 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (64 za)
Venom Sac (558 za)
Full Venom Sac (593 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (138 za)
Smooth Scale (574 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (667 za)
Vial of Thick Blood (590 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (105 za)
Totem (700 za)
Intricate Totem (105 za)
Bone Chip (13 za)
Heavy Bone (578 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (61 za)
Claw (545 za)
Sharp Claw (619 za)
Large Claw (22 za)
Small Fang (99 za)
Fang (710 za)
Large Fang (23 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
190 Copper Ore (31 za)
19 Lump of Tin (8 za)
86 Jute Scrap (87 za)
40 Rawhide Leather Section (25 za)
99 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Tiny Venom Sac (5 za)
20 Tiny Scale (8 za)
11 Vial of Weak Blood (7 za)
20 Tiny Totem (5 za)
3 Bone Chip (13 za)
28 Tiny Claw (5 za)

Cena: 15927 (Kumulativní cena: 15927)


Level: 0

Vytvoř: 43 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 11 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Leggings Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 4 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 3 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Ingot (10)
Tiny Scale (3)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
126 Iron Ore (57 za)
40 Thin Leather Section (86 za)
86 Wool Scrap (215 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
24 Small Venom Sac (64 za)
9 Small Scale (138 za)
9 Vial of Thin Blood (100 za)
9 Small Totem (105 za)
45 Small Claw (61 za)
9 Small Fang (99 za)

Cena: 38507 (Kumulativní cena: 54434)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
105 Iron Ore (57 za)
40 Coarse Leather Section (100 za)
100 Cotton Scrap (36 za)
35 Lump of Coal (16 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Venom Sac (558 za)
12 Vial of Blood (667 za)
12 Totem (700 za)
35 Claw (545 za)
12 Fang (710 za)

Cena: 74914 (Kumulativní cena: 129348)


Level:150

Vytvoř: 50 Bolt of Cotton
Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 7 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Platinum Ore (66 za)
40 Rugged Leather Section (361 za)
94 Linen Scrap (110 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
38 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (593 za)
38 Smooth Scale (574 za)
12 Vial of Thick Blood (590 za)
24 Heavy Bone (578 za)
12 Sharp Claw (619 za)

Cena: 91200 (Kumulativní cena: 220548)


Level:225

Vytvoř: 47 Bolt of Linen
Vytvoř: 38 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 3 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
84 Mithril Ore (52 za)
160 Thick Leather Section (67 za)
186 Silk Scrap (29 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
12 Potent Venom Sac (28 za)
12 Intricate Totem (105 za)
104 Large Claw (22 za)
42 Large Fang (23 za)

Cena: 31332 (Kumulativní cena: 251880)


Level:300

Vytvoř: 62 Bolt of Silk
Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 8 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 6 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!