Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
228433
Očekávaná návratnost
- 20696
Očekávaná koncová cena
207737

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 884 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Coat - Prodáváno za 692 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Coat - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Legs - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Legs - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 485 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Coat - Prodáváno za 754 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Legs - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Legs - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Legs - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 498 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1065 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1470 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
2 Linen Patch - Prodáváno za 570 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
228433

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2261
Remaining Cost
228433

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Iron Ore (109 za)
Mithril Ore (66 za)
Platinum Ore (119 za)
Jute Scrap (60 za)
Rawhide Leather Section (38 za)
Thin Leather Section (130 za)
Thick Leather Section (66 za)
Coarse Leather Section (109 za)
Rugged Leather Section (411 za)
Wool Scrap (230 za)
Cotton Scrap (37 za)
Linen Scrap (128 za)
Silk Scrap (51 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (36 za)
Venom Sac (329 za)
Full Venom Sac (302 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Tiny Scale (11 za)
Small Scale (86 za)
Scale (438 za)
Smooth Scale (281 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (307 za)
Vial of Thick Blood (314 za)
Vial of Potent Blood (147 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (85 za)
Totem (475 za)
Intricate Totem (153 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (275 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (40 za)
Claw (345 za)
Sharp Claw (355 za)
Large Claw (43 za)
Small Fang (61 za)
Fang (459 za)
Large Fang (47 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Copper Ore (47 za)
15 Lump of Tin (8 za)
90 Jute Scrap (60 za)
40 Rawhide Leather Section (38 za)
95 Spool of Jute Thread (8 za)
41 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (11 za)
8 Vial of Weak Blood (7 za)
12 Tiny Totem (9 za)
8 Bone Chip (6 za)
23 Tiny Claw (8 za)

Cena: 15517 (Kumulativní cena: 15517)


Level: 0

Vytvoř: 45 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 15 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 7 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Legging Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Leggings Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 4 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Legging Lining (1)
Bronze Chain Leggings Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
126 Iron Ore (109 za)
40 Thin Leather Section (130 za)
86 Wool Scrap (230 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
45 Small Venom Sac (36 za)
9 Small Scale (86 za)
9 Vial of Thin Blood (55 za)
9 Small Totem (85 za)
24 Small Claw (40 za)
9 Small Fang (61 za)

Cena: 45013 (Kumulativní cena: 60530)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 7 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
99 Iron Ore (109 za)
40 Coarse Leather Section (109 za)
104 Cotton Scrap (37 za)
33 Lump of Coal (16 za)
71 Spool of Cotton Thread (24 za)
19 Venom Sac (329 za)
12 Scale (438 za)
44 Vial of Blood (307 za)
3 Totem (475 za)
11 Claw (345 za)
9 Fang (459 za)

Cena: 55597 (Kumulativní cena: 116127)


Level:150

Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 9 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 9 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
68 Platinum Ore (119 za)
40 Rugged Leather Section (411 za)
102 Linen Scrap (128 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
34 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (302 za)
19 Smooth Scale (281 za)
12 Vial of Thick Blood (314 za)
50 Heavy Bone (275 za)
12 Sharp Claw (355 za)

Cena: 72233 (Kumulativní cena: 188360)


Level:225

Vytvoř: 51 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 8 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 2 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
94 Mithril Ore (66 za)
160 Thick Leather Section (66 za)
171 Silk Scrap (51 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
89 Potent Venom Sac (43 za)
9 Vial of Potent Blood (147 za)
3 Intricate Totem (153 za)
66 Large Claw (43 za)
3 Large Fang (47 za)

Cena: 40073 (Kumulativní cena: 228433)


Level:300

Vytvoř: 57 Bolt of Silk
Vytvoř: 47 Mithril Ingot
Vytvoř: 40 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 9 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 7 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 6 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 3 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!