Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
230869
Očekávaná návratnost
- 29268
Očekávaná koncová cena
201601

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Rifle - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Rifle - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3230 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1656 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3075 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Pistol - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Rifle - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 377 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 1197 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 613 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1643 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1770 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23869

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
23869

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (32 za)
Iron Ore (108 za)
Mithril Ore (64 za)
Platinum Ore (153 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Elder Wood Log (39 za)
Green Wood Log (15 za)
Hard Wood Log (119 za)
Soft Wood Log (28 za)
Seasoned Wood Log (80 za)
Thin Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (58 za)
Pile of Glittering Dust (43 za)
Pile of Radiant Dust (587 za)
Pile of Luminous Dust (503 za)
Pile of Incandescent Dust (168 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (406 za)
Potent Venom Sac (74 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (76 za)
Scale (392 za)
Smooth Scale (376 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (70 za)
Vial of Blood (327 za)
Vial of Thick Blood (426 za)
Vial of Potent Blood (121 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (77 za)
Totem (305 za)
Intricate Totem (114 za)
Large Bone (74 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (75 za)
Large Claw (73 za)
Small Fang (145 za)
Large Fang (68 za)
Engraved Totem (380 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
190 Copper Ore (32 za)
19 Lump of Tin (8 za)
8 Rawhide Leather Section (16 za)
219 Green Wood Log (15 za)
4 Pile of Glittering Dust (43 za)
35 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (7 za)
8 Vial of Weak Blood (7 za)
20 Tiny Totem (6 za)
23 Tiny Claw (6 za)

Cena: 10393 (Kumulativní cena: 10393)


Level: 0

Vytvoř: 73 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 4 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 5 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Bronze Horn
Vytvoř: 4 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Rawhide String
Vytvoř: 2 Bronze Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Green Rifle Stock
Vytvoř: 1 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Green Longbow Stave
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Rifle Barrel (1)
Green Rifle Stock (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Rifle Barrel (1)
Green Rifle Stock (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Healing Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (108 za)
198 Soft Wood Log (28 za)
96 Thin Leather Section (30 za)
28 Small Scale (76 za)
28 Vial of Thin Blood (70 za)
14 Small Totem (77 za)
19 Small Claw (75 za)
6 Small Fang (145 za)

Cena: 25281 (Kumulativní cena: 35674)


Level: 75

Vytvoř: 99 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Strong Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
9 Jug of Water (8 za)
132 Iron Ore (108 za)
240 Seasoned Wood Log (80 za)
48 Coarse Leather Section (58 za)
44 Lump of Coal (16 za)
4 Pile of Radiant Dust (587 za)
9 Scale (392 za)
36 Vial of Blood (327 za)
47 Totem (305 za)

Cena: 68999 (Kumulativní cena: 104673)


Level:150

Vytvoř: 80 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 44 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Coarse String
Vytvoř: 5 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Vytvoř: 3 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Jug of Water (9)
Pile of Radiant Dust (4)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 4 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
136 Platinum Ore (153 za)
210 Hard Wood Log (119 za)
68 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (503 za)
28 Full Venom Sac (406 za)
27 Smooth Scale (376 za)
12 Vial of Thick Blood (426 za)
28 Engraved Totem (380 za)

Cena: 88442 (Kumulativní cena: 193115)


Level:225

Vytvoř: 70 Hard Wood Plank
Vytvoř: 68 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 3 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
206 Mithril Ore (64 za)
288 Elder Wood Log (39 za)
4 Pile of Incandescent Dust (168 za)
20 Potent Venom Sac (74 za)
6 Vial of Potent Blood (121 za)
6 Intricate Totem (114 za)
31 Large Bone (74 za)
58 Large Claw (73 za)
46 Large Fang (68 za)

Cena: 37754 (Kumulativní cena: 230869)


Level:300

Vytvoř:103 Mithril Ingot
Vytvoř: 96 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!