Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-03T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
307332
Očekávaná návratnost
- 23103
Očekávaná koncová cena
284229

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Longbow - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Longbow - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Short Bow - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2468 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1023 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1362 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2564 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Pistol - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 453 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Rifle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 517 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307332

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
307332

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (65 za)
Iron Ore (155 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (209 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Elder Wood Log (61 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (208 za)
Soft Wood Log (39 za)
Seasoned Wood Log (133 za)
Thin Leather Section (40 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (56 za)
Rugged Leather Section (210 za)
Pile of Luminous Dust (883 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (42 za)
Full Venom Sac (709 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (72 za)
Scale (625 za)
Smooth Scale (508 za)
Large Scale (28 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (488 za)
Vial of Thick Blood (504 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (49 za)
Totem (488 za)
Large Bone (27 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (33 za)
Claw (488 za)
Large Claw (41 za)
Small Fang (119 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (485 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
80 Copper Ore (65 za)
8 Lump of Tin (8 za)
56 Rawhide Leather Section (16 za)
285 Green Wood Log (12 za)
16 Tiny Venom Sac (5 za)
31 Tiny Scale (5 za)
19 Vial of Weak Blood (5 za)
9 Tiny Totem (6 za)
20 Tiny Claw (6 za)

Cena: 10084 (Kumulativní cena: 10084)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 28 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 8 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Rawhide String
Vytvoř: 8 Green Longbow Stave
Vytvoř: 6 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Green Torch Handle
Vytvoř: 2 Bronze Torch Head
Vytvoř: 1 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Bronze Horn
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (155 za)
198 Soft Wood Log (39 za)
96 Thin Leather Section (40 za)
16 Small Venom Sac (42 za)
6 Small Scale (72 za)
28 Vial of Thin Blood (42 za)
20 Small Totem (49 za)
19 Small Claw (33 za)
6 Small Fang (119 za)

Cena: 29648 (Kumulativní cena: 39732)


Level: 75

Vytvoř: 99 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Strong Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
129 Iron Ore (155 za)
261 Seasoned Wood Log (133 za)
60 Coarse Leather Section (56 za)
43 Lump of Coal (16 za)
6 Scale (625 za)
39 Vial of Blood (488 za)
31 Totem (488 za)
19 Claw (488 za)

Cena: 105938 (Kumulativní cena: 145670)


Level:150

Vytvoř: 87 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 43 Steel Ingot
Vytvoř: 30 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 10 Coarse String
Vytvoř: 5 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 3 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 3 Steel Torch Head
Vytvoř: 2 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Strong Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
130 Platinum Ore (209 za)
213 Hard Wood Log (208 za)
6 Rugged Leather Section (210 za)
65 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (883 za)
9 Full Venom Sac (709 za)
19 Smooth Scale (508 za)
28 Vial of Thick Blood (504 za)
39 Engraved Totem (485 za)

Cena: 128542 (Kumulativní cena: 274212)


Level:225

Vytvoř: 71 Hard Wood Plank
Vytvoř: 65 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 2 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Hard Longbow Stave
Vytvoř: 1 Rugged String
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 5 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Hard Longbow Stave (1)
Rugged String (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Mithril Ore (40 za)
318 Elder Wood Log (61 za)
24 Thick Leather Section (30 za)
21 Potent Venom Sac (39 za)
31 Large Scale (28 za)
54 Large Bone (27 za)
15 Large Claw (41 za)
46 Large Fang (27 za)

Cena: 33120 (Kumulativní cena: 307332)


Level:300

Vytvoř:106 Elder Wood Plank
Vytvoř:100 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 6 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Elder Torch Handle
Vytvoř: 8 Mithril Torch Head
Vytvoř: 7 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Mithril Horn
Vytvoř: 4 Elder Rifle Stock
Vytvoř: 3 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Harpoon
Vytvoř: 2 Thick String
Vytvoř: 1 Elder Longbow Stave
Vytvoř: 1 Elder Short-Bow Stave

Level:325

Vytvoř: 7 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 5 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Elder Longbow Stave (1)
Thick String (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Short-Bow Stave (1)
Thick String (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Rifle Stock (1)
Elder Harpoon (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Rifle Stock (1)
Elder Harpoon (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 3 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!