Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
228801
Očekávaná návratnost
- 16530
Očekávaná koncová cena
212271

5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Rifle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2846 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3048 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1308 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Pistol - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Rifle - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Rifle - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
22881

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
22881

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (31 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (66 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (59 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (54 za)
Pile of Incandescent Dust (76 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (64 za)
Venom Sac (558 za)
Full Venom Sac (593 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Small Scale (138 za)
Scale (808 za)
Smooth Scale (574 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (667 za)
Vial of Thick Blood (590 za)
Vial of Potent Blood (155 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (105 za)
Totem (700 za)
Intricate Totem (105 za)
Large Bone (33 za)
Heavy Bone (578 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (61 za)
Claw (545 za)
Sharp Claw (619 za)
Large Claw (22 za)
Small Fang (99 za)
Fang (710 za)
Large Fang (23 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Copper Ore (31 za)
20 Lump of Tin (8 za)
12 Rawhide Leather Section (25 za)
228 Green Wood Log (11 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (8 za)
8 Vial of Weak Blood (7 za)
28 Tiny Totem (5 za)
31 Tiny Claw (5 za)

Cena: 9701 (Kumulativní cena: 9701)


Level: 0

Vytvoř: 76 Green Wood Plank
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 7 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Bronze Horn
Vytvoř: 4 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Green Pistol Frame
Vytvoř: 3 Rawhide String
Vytvoř: 2 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Longbow Stave
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Healing Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
189 Iron Ore (57 za)
164 Soft Wood Log (20 za)
24 Small Venom Sac (64 za)
6 Small Scale (138 za)
9 Vial of Thin Blood (100 za)
9 Small Totem (105 za)
35 Small Claw (61 za)
12 Small Fang (99 za)

Cena: 21585 (Kumulativní cena: 31286)


Level: 75

Vytvoř: 82 Soft Wood Plank
Vytvoř: 63 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 7 Soft Torch Handle
Vytvoř: 7 Iron Torch Head
Vytvoř: 6 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Iron Horn
Vytvoř: 5 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 5 Soft Harpoon
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
204 Iron Ore (57 za)
207 Seasoned Wood Log (54 za)
68 Lump of Coal (16 za)
24 Venom Sac (558 za)
6 Scale (808 za)
12 Vial of Blood (667 za)
9 Totem (700 za)
35 Claw (545 za)
9 Fang (710 za)

Cena: 81903 (Kumulativní cena: 113189)


Level:150

Vytvoř: 69 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 68 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 6 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 6 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 2 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Honed Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Steel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
136 Platinum Ore (66 za)
210 Hard Wood Log (59 za)
68 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (593 za)
27 Smooth Scale (574 za)
28 Vial of Thick Blood (590 za)
16 Heavy Bone (578 za)
12 Sharp Claw (619 za)

Cena: 80440 (Kumulativní cena: 193629)


Level:225

Vytvoř: 70 Hard Wood Plank
Vytvoř: 68 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 3 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
208 Mithril Ore (52 za)
288 Elder Wood Log (65 za)
4 Pile of Incandescent Dust (76 za)
43 Potent Venom Sac (28 za)
3 Vial of Potent Blood (155 za)
9 Intricate Totem (105 za)
8 Large Bone (33 za)
58 Large Claw (22 za)
46 Large Fang (23 za)

Cena: 35172 (Kumulativní cena: 228801)


Level:300

Vytvoř:104 Mithril Ingot
Vytvoř: 96 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 9 Mithril Torch Head
Vytvoř: 3 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!