Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T05:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
243799
Očekávaná návratnost
- 20215
Očekávaná koncová cena
223584

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Rifle - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Rifle - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3637 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1093 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3672 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1428 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Pistol - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Rifle - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 706 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
243799

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
243799

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (116 za)
Rawhide Leather Section (40 za)
Elder Wood Log (117 za)
Green Wood Log (13 za)
Hard Wood Log (70 za)
Soft Wood Log (30 za)
Seasoned Wood Log (73 za)
Thin Leather Section (140 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Pile of Glittering Dust (68 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Incandescent Dust (89 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (46 za)
Full Venom Sac (305 za)
Potent Venom Sac (44 za)
Tiny Scale (12 za)
Small Scale (88 za)
Scale (463 za)
Smooth Scale (300 za)
Large Scale (43 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (71 za)
Vial of Blood (393 za)
Vial of Thick Blood (313 za)
Vial of Potent Blood (148 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (97 za)
Totem (475 za)
Intricate Totem (172 za)
Large Bone (44 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (53 za)
Heavy Bone (296 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (44 za)
Claw (267 za)
Sharp Claw (357 za)
Large Claw (41 za)
Small Fang (64 za)
Fang (460 za)
Sharp Fang (308 za)
Large Fang (39 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
3 Jug of Water (8 za)
190 Copper Ore (47 za)
19 Lump of Tin (8 za)
8 Rawhide Leather Section (40 za)
219 Green Wood Log (13 za)
4 Pile of Glittering Dust (68 za)
35 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (12 za)
8 Vial of Weak Blood (8 za)
15 Tiny Totem (8 za)
16 Bone Chip (6 za)
12 Tiny Claw (9 za)

Cena: 13216 (Kumulativní cena: 13216)


Level: 0

Vytvoř: 73 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 4 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Green Torch Handle
Vytvoř: 6 Bronze Torch Head
Vytvoř: 6 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Bronze Horn
Vytvoř: 4 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Rawhide String
Vytvoř: 2 Bronze Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Green Rifle Stock
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Rifle Barrel (1)
Green Rifle Stock (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Rifle Barrel (1)
Green Rifle Stock (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Vital Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
153 Iron Ore (133 za)
150 Soft Wood Log (30 za)
24 Thin Leather Section (140 za)
4 Pile of Shimmering Dust (225 za)
16 Small Venom Sac (46 za)
6 Small Scale (88 za)
9 Vial of Thin Blood (71 za)
6 Small Totem (97 za)
16 Bone Shard (53 za)
24 Small Claw (44 za)
15 Small Fang (64 za)

Cena: 34506 (Kumulativní cena: 47722)


Level: 75

Vytvoř: 75 Soft Wood Plank
Vytvoř: 51 Iron Ingot
Vytvoř: 12 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 12 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 7 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Iron Horn
Vytvoř: 7 Soft Torch Handle
Vytvoř: 7 Iron Torch Head
Vytvoř: 4 Thin String
Vytvoř: 3 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 1 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 1 Soft Harpoon
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)


Level:100

Vytvoř: 5 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 3 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Vigorous Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
162 Iron Ore (133 za)
243 Seasoned Wood Log (73 za)
30 Coarse Leather Section (110 za)
54 Lump of Coal (16 za)
6 Scale (463 za)
15 Vial of Blood (393 za)
6 Totem (475 za)
59 Claw (267 za)
9 Fang (460 za)

Cena: 74865 (Kumulativní cena: 122587)


Level:150

Vytvoř: 81 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 54 Steel Ingot
Vytvoř: 15 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 6 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Coarse String
Vytvoř: 3 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 2 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 2 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Seasoned Harpoon
Vytvoř: 1 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Honed Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 7 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
132 Platinum Ore (116 za)
216 Hard Wood Log (70 za)
66 Lump of Primordium (48 za)
31 Full Venom Sac (305 za)
16 Smooth Scale (300 za)
12 Vial of Thick Blood (313 za)
19 Heavy Bone (296 za)
9 Sharp Claw (357 za)
8 Sharp Fang (308 za)

Cena: 62912 (Kumulativní cena: 185499)


Level:225

Vytvoř: 72 Hard Wood Plank
Vytvoř: 66 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 3 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 3 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 2 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Harpoon
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 5 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Rifle Stock (1)
Hard Harpoon (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
206 Mithril Ore (77 za)
285 Elder Wood Log (117 za)
4 Pile of Incandescent Dust (89 za)
9 Potent Venom Sac (44 za)
31 Large Scale (43 za)
9 Vial of Potent Blood (148 za)
6 Intricate Totem (172 za)
8 Large Bone (44 za)
58 Large Claw (41 za)
46 Large Fang (39 za)

Cena: 58300 (Kumulativní cena: 243799)


Level:300

Vytvoř:103 Mithril Ingot
Vytvoř: 95 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 10 Elder Torch Handle
Vytvoř: 10 Mithril Torch Head
Vytvoř: 3 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Berserker's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!