Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
252989
Očekávaná návratnost
- 19073
Očekávaná koncová cena
233916

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2477 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2641 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Handgun - Prodáváno za 1803 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
252989

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
252989

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (56 za)
Iron Ore (161 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (204 za)
Rawhide Leather Section (24 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (9 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (82 za)
Thin Leather Section (88 za)
Coarse Leather Section (125 za)
Pile of Luminous Dust (559 za)
Pile of Incandescent Dust (72 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (337 za)
Full Venom Sac (404 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (84 za)
Smooth Scale (394 za)
Vial of Thin Blood (49 za)
Vial of Blood (375 za)
Vial of Thick Blood (405 za)
Vial of Potent Blood (206 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (53 za)
Totem (386 za)
Intricate Totem (199 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (394 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (37 za)
Claw (338 za)
Sharp Claw (419 za)
Large Claw (19 za)
Small Fang (49 za)
Fang (368 za)
Large Fang (22 za)
Engraved Totem (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Copper Ore (56 za)
14 Lump of Tin (8 za)
40 Rawhide Leather Section (24 za)
270 Green Wood Log (9 za)
38 Tiny Venom Sac (5 za)
23 Tiny Scale (7 za)
9 Tiny Totem (8 za)
16 Bone Chip (7 za)
12 Tiny Claw (8 za)

Cena: 11973 (Kumulativní cena: 11973)


Level: 0

Vytvoř: 90 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 10 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rawhide String
Vytvoř: 5 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 5 Green Torch Handle
Vytvoř: 5 Bronze Torch Head
Vytvoř: 5 Green Longbow Stave
Vytvoř: 3 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Green Pistol Frame
Vytvoř: 3 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Bronze Horn
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Vital Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (161 za)
198 Soft Wood Log (21 za)
96 Thin Leather Section (88 za)
19 Small Venom Sac (33 za)
6 Small Scale (84 za)
28 Vial of Thin Blood (49 za)
6 Small Totem (53 za)
16 Small Claw (37 za)
20 Small Fang (49 za)

Cena: 31006 (Kumulativní cena: 42979)


Level: 75

Vytvoř: 99 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Strong Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Honed Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
129 Iron Ore (161 za)
255 Seasoned Wood Log (82 za)
54 Coarse Leather Section (125 za)
43 Lump of Coal (16 za)
35 Venom Sac (337 za)
12 Vial of Blood (375 za)
12 Totem (386 za)
24 Claw (338 za)
12 Fang (368 za)

Cena: 82572 (Kumulativní cena: 125551)


Level:150

Vytvoř: 85 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 43 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Coarse String
Vytvoř: 6 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 5 Steel Torch Head
Vytvoř: 5 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Honed Seasoned Inscription
Vytvoř: 4 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Ravaging Steel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
130 Platinum Ore (204 za)
201 Hard Wood Log (111 za)
65 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (559 za)
25 Full Venom Sac (404 za)
16 Smooth Scale (394 za)
17 Vial of Thick Blood (405 za)
19 Heavy Bone (394 za)
9 Sharp Claw (419 za)
9 Engraved Totem (408 za)

Cena: 92501 (Kumulativní cena: 218052)


Level:225

Vytvoř: 67 Hard Wood Plank
Vytvoř: 65 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
15 Jug of Water (8 za)
210 Mithril Ore (40 za)
288 Elder Wood Log (71 za)
4 Pile of Incandescent Dust (72 za)
28 Potent Venom Sac (25 za)
6 Vial of Potent Blood (206 za)
6 Intricate Totem (199 za)
81 Large Claw (19 za)
46 Large Fang (22 za)

Cena: 34937 (Kumulativní cena: 252989)


Level:300

Vytvoř:105 Mithril Ingot
Vytvoř: 96 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Elder Torch Handle
Vytvoř: 9 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Rifle Stock
Objev:

Jug of Water (15)
Pile of Incandescent Dust (4)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!