Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
246480
Očekávaná návratnost
- 23811
Očekávaná koncová cena
222669

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Longbow - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Longbow - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 511 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Rifle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Longbow - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Longbow - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Longbow - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Short Bow - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 375 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1717 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Pistol - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Rifle - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Rifle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Longbow - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 780 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Rifle - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Short Bow - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Longbow - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Longbow - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Rifle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
246480

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
246480

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Rawhide Leather Section (12 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (128 za)
Soft Wood Log (23 za)
Seasoned Wood Log (79 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (31 za)
Coarse Leather Section (44 za)
Rugged Leather Section (148 za)
Pile of Luminous Dust (757 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (70 za)
Venom Sac (646 za)
Full Venom Sac (647 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (80 za)
Smooth Scale (470 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Thin Blood (77 za)
Vial of Blood (425 za)
Vial of Thick Blood (463 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (74 za)
Totem (406 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (65 za)
Small Fang (143 za)
Large Fang (66 za)
Engraved Totem (436 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
150 Copper Ore (34 za)
15 Lump of Tin (8 za)
40 Rawhide Leather Section (12 za)
270 Green Wood Log (11 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
47 Tiny Scale (5 za)
23 Tiny Totem (7 za)
14 Tiny Claw (8 za)

Cena: 9248 (Kumulativní cena: 9248)


Level: 0

Vytvoř: 90 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 10 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rawhide String
Vytvoř: 6 Green Torch Handle
Vytvoř: 6 Bronze Torch Head
Vytvoř: 5 Green Longbow Stave
Vytvoř: 5 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 3 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Green Pistol Frame
Vytvoř: 2 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Bronze Horn
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Healing Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (99 za)
198 Soft Wood Log (23 za)
96 Thin Leather Section (30 za)
16 Small Venom Sac (70 za)
6 Small Scale (80 za)
20 Vial of Thin Blood (77 za)
28 Small Totem (74 za)
19 Small Claw (68 za)
6 Small Fang (143 za)

Cena: 23409 (Kumulativní cena: 32657)


Level: 75

Vytvoř: 99 Soft Wood Plank
Vytvoř: 48 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 16 Thin String
Vytvoř: 9 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 7 Soft Longbow Stave
Vytvoř: 2 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Iron Horn
Vytvoř: 2 Soft Torch Handle
Vytvoř: 2 Iron Torch Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Soft Inscription
Vytvoř: 2 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Strong Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
147 Iron Ore (99 za)
255 Seasoned Wood Log (79 za)
48 Coarse Leather Section (44 za)
49 Lump of Coal (16 za)
3 Venom Sac (646 za)
42 Vial of Blood (425 za)
50 Totem (406 za)

Cena: 77682 (Kumulativní cena: 110339)


Level:150

Vytvoř: 85 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 49 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Coarse String
Vytvoř: 5 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Steel Horn
Vytvoř: 4 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 4 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 3 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 3 Steel Torch Head
Vytvoř: 2 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 2 Steel Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 6 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Rifle Barrel (1)
Seasoned Rifle Stock (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Vytvoř: 3 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
118 Platinum Ore (199 za)
222 Hard Wood Log (128 za)
18 Rugged Leather Section (148 za)
59 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (757 za)
6 Full Venom Sac (647 za)
19 Smooth Scale (470 za)
28 Vial of Thick Blood (463 za)
42 Engraved Totem (436 za)

Cena: 104606 (Kumulativní cena: 214945)


Level:225

Vytvoř: 74 Hard Wood Plank
Vytvoř: 59 Darksteel Ingot
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 3 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 3 Rugged String
Vytvoř: 2 Hard Longbow Stave
Vytvoř: 1 Hard Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Hard Longbow Stave (1)
Rugged String (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Longbow Stave (1)
Rugged String (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Short-Bow Stave (1)
Rugged String (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Cleric's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
198 Mithril Ore (52 za)
318 Elder Wood Log (30 za)
24 Thick Leather Section (31 za)
61 Potent Venom Sac (66 za)
31 Large Scale (66 za)
67 Large Claw (65 za)
8 Large Fang (66 za)

Cena: 31535 (Kumulativní cena: 246480)


Level:300

Vytvoř:106 Elder Wood Plank
Vytvoř: 99 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 6 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Mithril Horn
Vytvoř: 8 Elder Torch Handle
Vytvoř: 8 Mithril Torch Head
Vytvoř: 4 Elder Rifle Stock
Vytvoř: 2 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Rifle Barrel
Vytvoř: 2 Elder Harpoon
Vytvoř: 2 Thick String
Vytvoř: 1 Elder Short-Bow Stave
Vytvoř: 1 Elder Longbow Stave

Level:325

Vytvoř: 7 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 5 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Rifle Stock (1)
Elder Harpoon (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Short-Bow Stave (1)
Thick String (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Longbow Stave (1)
Thick String (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Rifle Barrel (1)
Elder Rifle Stock (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Rifle Stock (1)
Elder Harpoon (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!