Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-02T08:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
42420
Očekávaná návratnost
- 25893
Očekávaná koncová cena
16527

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
26 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
27 Minotaur Steak - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
27 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42420

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Laudren - Thundertroll Swamp(Sparkfly Fen 55-65)
Wupwup Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1519
Remaining Cost
42420

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (86 za)
Sage Leaf (112 za)
Bay Leaf (19 za)
Thyme Leaf (92 za)
Raspberry (80 za)
Chili Pepper (116 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (79 za)
Dill Sprig (7 za)
Cayenne Pepper (94 za)
Asparagus Spear (40 za)
Tarragon Leaves (103 za)
Green Onion (8 za)
Slab of Red Meat (44 za)
Passion Fruit (16 za)
Remaining Cost
42420

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 13 Loaf of Bread
Vytvoř:135 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř:108 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Horseradish Root (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minotaur Steak

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!