Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-03T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce

Základní cena
16701
Očekávaná návratnost
- 10041
Očekávaná koncová cena
6660

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Simple Dressing - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
1671

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 322
Remaining Cost
1671

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Black Peppercorn (129 za)
Bay Leaf (9 za)
Thyme Leaf (112 za)
Chili Pepper (60 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (19 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 55 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Grilled Portobello Mushroom

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Nic. Vše hotovo!