Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
38270
Očekávaná návratnost
- 15765
Očekávaná koncová cena
22505

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
81 Veggie Burger - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
27 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
27 Roasted Parsnip - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38270

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 476
Remaining Cost
38270

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (62 za)
Stick of Butter (204 za)
Mushroom (11 za)
Turnip (5 za)
Head of Garlic (108 za)
Vanilla Bean (75 za)
Black Peppercorn (30 za)
Head of Lettuce (9 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (53 za)
Chili Pepper (42 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (24 za)
Sesame Seed (10 za)
Asparagus Spear (9 za)
Parsnip (15 za)
Coriander Seed (11 za)
Rutabaga (98 za)
Mint Leaf (10 za)
Slab of Red Meat (67 za)
Passion Fruit (14 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř:108 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 26 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 21 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Veggie Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 26 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Steak and Asparagus

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!