Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
57939
Očekávaná návratnost
- 21977
Očekávaná koncová cena
35962

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
46 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
54 Spinach Burger - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
14 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
27 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
28 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
57939

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 553
Remaining Cost
57939

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (11 za)
Turnip (5 za)
Chocolate Bar (364 za)
Vanilla Bean (68 za)
Black Peppercorn (95 za)
Spinach Leaf (111 za)
Bay Leaf (16 za)
Thyme Leaf (130 za)
Raspberry (51 za)
Chili Pepper (188 za)
Head of Cabbage (10 za)
Rosemary Sprig (59 za)
Sesame Seed (50 za)
Orange (222 za)
Tarragon Leaves (58 za)
Parsnip (9 za)
Clove (20 za)
Rutabaga (107 za)
Mint Leaf (17 za)
Slab of Red Meat (85 za)
Passion Fruit (14 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 50 Loaf of Bread
Vytvoř: 68 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 22 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Vytvoř: 28 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Citrus Clove Meat
Vytvoř: 14 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Plate of Roast Meat with Mint Sauce
Vytvoř: 14 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Vytvoř: 26 Chocolate Raspberry Cream

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!