Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-09-23T06:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
210792
Očekávaná návratnost
- 103
Očekávaná koncová cena
210689

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
63 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21792

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
21792

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (37 za)
Iron Ore (104 za)
Mithril Ore (85 za)
Orichalcum Ore (163 za)
Elder Wood Log (94 za)
Pile of Incandescent Dust (80 za)
Pile of Crystalline Dust (1411 za)
Powerful Venom Sac (1609 za)
Glob of Ectoplasm (2406 za)
Omnomberry (81 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (97 za)
Remaining Cost
21792

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (597 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 14 Elder Wood Plank
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 6 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Vytvoř: 2 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 2 Ineffable Elder Inscription
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 12 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 8 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Glob of Ectoplasm (10)
Ineffable Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Glob of Ectoplasm (10)
Ineffable Elder Inscription (1)

Objev:

Copper Ore (100)
Iron Ore (100)
Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)

Vytvoř: 5 Vial of Cadmium Salts

Level:450

Nic. Vše hotovo!