Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
154182
Očekávaná návratnost
- 54183
Očekávaná koncová cena
99999

1 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
22 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
36 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
60 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
60 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
54 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
48 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
35 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Staff - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Staff - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Staff - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Staff - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Scepter - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Focus - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 894 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
27 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Seasoned Wood Staff - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Wand - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Star - Prodáváno za 3255 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
154182

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
154182

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (56 za)
Gold Ore (48 za)
Iron Ore (161 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (204 za)
Silver Ore (14 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (9 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (82 za)
Thin Leather Section (88 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (125 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Pile of Glittering Dust (63 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Radiant Dust (691 za)
Pile of Luminous Dust (559 za)
Pile of Incandescent Dust (72 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (337 za)
Full Venom Sac (404 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Tiny Scale (7 za)
Smooth Scale (394 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (49 za)
Vial of Blood (375 za)
Vial of Thick Blood (405 za)
Vial of Potent Blood (206 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (53 za)
Totem (386 za)
Intricate Totem (199 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (394 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (37 za)
Claw (338 za)
Large Claw (19 za)
Small Fang (49 za)
Large Fang (22 za)
Engraved Totem (408 za)
Carnelian Nugget (93 za)
Lapis Nugget (88 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (131 za)
Peridot Lump (63 za)
Lapis Lump (61 za)
Amethyst Lump (111 za)
Beryl Shard (112 za)
Ruby Shard (76 za)
Opal Shard (73 za)
Carrot (199 za)
Mushroom (39 za)
Head of Lettuce (168 za)
Spinach Leaf (108 za)
Sage Leaf (170 za)
Slab of Red Meat (88 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (39 za)
27 Jug of Water (8 za)
1 Copper Ore (56 za)
1 Lump of Tin (8 za)
243 Green Wood Log (9 za)
27 Pile of Glittering Dust (63 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (7 za)
23 Vial of Weak Blood (8 za)
34 Tiny Totem (8 za)
6 Bone Chip (7 za)
11 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (88 za)

Cena: 4974 (Kumulativní cena: 4974)


Level: 0

Vytvoř: 81 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 5 Green Scepter Rod
Vytvoř: 5 Green Scepter Core
Vytvoř: 5 Green Focus Casing
Vytvoř: 5 Green Focus Core
Vytvoř: 3 Green Staff Shaft
Vytvoř: 3 Green Staff Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Vytvoř: 3 Healing Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 1 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
18 Mushroom (39 za)
25 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (168 za)
1 Spinach Leaf (108 za)
1 Sage Leaf (170 za)
1 Iron Ore (161 za)
1 Silver Ore (14 za)
162 Soft Wood Log (21 za)
1 Thin Leather Section (88 za)
24 Pile of Shimmering Dust (225 za)
7 Small Venom Sac (33 za)
11 Vial of Thin Blood (49 za)
29 Small Totem (53 za)
7 Small Claw (37 za)
9 Small Fang (49 za)
1 Slab of Red Meat (88 za)
1 Carnelian Nugget (93 za)
1 Lapis Nugget (88 za)

Cena: 13689 (Kumulativní cena: 18663)


Level: 75

Vytvoř: 81 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 5 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 5 Soft Scepter Core
Vytvoř: 5 Soft Focus Casing
Vytvoř: 5 Soft Focus Core
Vytvoř: 3 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 3 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 17 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (39 za)
36 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (168 za)
20 Spinach Leaf (108 za)
1 Sage Leaf (170 za)
1 Gold Ore (48 za)
7 Iron Ore (161 za)
129 Seasoned Wood Log (82 za)
2 Coarse Leather Section (125 za)
9 Rugged Leather Section (419 za)
2 Lump of Coal (16 za)
16 Pile of Radiant Dust (691 za)
32 Venom Sac (337 za)
1 Vial of Blood (375 za)
1 Totem (386 za)
9 Claw (338 za)
10 Slab of Red Meat (88 za)
1 Peridot Lump (63 za)
1 Lapis Lump (61 za)
1 Amethyst Lump (111 za)

Cena: 48780 (Kumulativní cena: 67443)


Level:150

Vytvoř: 43 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 2 Steel Ingot
Vytvoř: 4 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 3 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Seasoned Staff Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Staff Head
Vytvoř: 1 Steel Trident Head
Vytvoř: 1 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Seasoned Staff Shaft (1)
Seasoned Staff Head (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Staff Shaft (1)
Seasoned Staff Head (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 19 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 8 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (39 za)
45 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (168 za)
20 Spinach Leaf (108 za)
1 Sage Leaf (170 za)
1 Gold Ore (48 za)
9 Platinum Ore (204 za)
96 Hard Wood Log (111 za)
2 Rugged Leather Section (419 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
31 Pile of Luminous Dust (559 za)
20 Full Venom Sac (404 za)
9 Smooth Scale (394 za)
2 Vial of Thick Blood (405 za)
9 Heavy Bone (394 za)
1 Slab of Red Meat (88 za)
2 Engraved Totem (408 za)
18 Beryl Shard (112 za)
1 Ruby Shard (76 za)
18 Opal Shard (73 za)

Cena: 57479 (Kumulativní cena: 124922)


Level:225

Vytvoř: 32 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 3 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (199 za)
1 Mushroom (39 za)
42 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (168 za)
1 Spinach Leaf (108 za)
16 Sage Leaf (170 za)
77 Mithril Ore (40 za)
1 Platinum Ore (204 za)
123 Elder Wood Log (71 za)
17 Thick Leather Section (49 za)
83 Pile of Incandescent Dust (72 za)
16 Potent Venom Sac (25 za)
2 Vial of Potent Blood (206 za)
20 Intricate Totem (199 za)
63 Large Claw (19 za)
18 Large Fang (22 za)
1 Slab of Red Meat (88 za)
2 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (131 za)

Cena: 29260 (Kumulativní cena: 154182)


Level:300

Vytvoř: 41 Elder Wood Plank
Vytvoř: 38 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 4 Mithril Trident Head
Vytvoř: 4 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 2 Elder Focus Core
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 6 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Elder Focus Core (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 17 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 15 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!