Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T02:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
191538
Očekávaná návratnost
- 62501
Očekávaná koncová cena
129037

1 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
7 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
25 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
36 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
60 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
66 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
54 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
48 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Tuning Crystal - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
5 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Wand - Prodáváno za 3014 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1116 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1145 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1065 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1342 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Seasoned Wood Staff - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
191538

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
191538

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (74 za)
Gold Ore (49 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (208 za)
Silver Ore (12 za)
Elder Wood Log (56 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (305 za)
Soft Wood Log (42 za)
Seasoned Wood Log (122 za)
Thin Leather Section (61 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (78 za)
Rugged Leather Section (296 za)
Pile of Glittering Dust (68 za)
Pile of Shimmering Dust (251 za)
Pile of Radiant Dust (718 za)
Pile of Luminous Dust (675 za)
Pile of Incandescent Dust (144 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (50 za)
Venom Sac (448 za)
Full Venom Sac (491 za)
Potent Venom Sac (41 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (84 za)
Smooth Scale (441 za)
Large Scale (37 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (54 za)
Vial of Blood (439 za)
Vial of Thick Blood (444 za)
Vial of Potent Blood (149 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (55 za)
Intricate Totem (73 za)
Large Bone (37 za)
Heavy Bone (573 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (46 za)
Claw (442 za)
Large Claw (97 za)
Sharp Fang (682 za)
Large Fang (37 za)
Engraved Totem (385 za)
Peridot Nugget (74 za)
Carnelian Nugget (82 za)
Lapis Nugget (75 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (132 za)
Peridot Lump (81 za)
Lapis Lump (88 za)
Amethyst Lump (159 za)
Beryl Shard (129 za)
Opal Shard (76 za)
Carrot (172 za)
Mushroom (101 za)
Head of Lettuce (174 za)
Spinach Leaf (106 za)
Sage Leaf (196 za)
Slab of Red Meat (83 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
34 Jug of Water (8 za)
1 Copper Ore (74 za)
1 Lump of Tin (8 za)
201 Green Wood Log (11 za)
34 Pile of Glittering Dust (68 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (5 za)
32 Vial of Weak Blood (5 za)
38 Tiny Totem (7 za)
13 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (83 za)

Cena: 5565 (Kumulativní cena: 5565)


Level: 0

Vytvoř: 67 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Wood Dowel
Vytvoř: 5 Green Scepter Rod
Vytvoř: 5 Green Scepter Core
Vytvoř: 5 Green Focus Casing
Vytvoř: 5 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Staff Shaft
Vytvoř: 1 Green Staff Head
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 6 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 24 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (172 za)
1 Mushroom (101 za)
27 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (174 za)
1 Spinach Leaf (106 za)
1 Sage Leaf (196 za)
1 Iron Ore (197 za)
1 Silver Ore (12 za)
140 Soft Wood Log (42 za)
2 Thin Leather Section (61 za)
26 Pile of Shimmering Dust (251 za)
7 Small Venom Sac (50 za)
3 Small Scale (84 za)
28 Vial of Thin Blood (54 za)
29 Small Totem (55 za)
7 Small Claw (46 za)
1 Slab of Red Meat (83 za)
1 Peridot Nugget (74 za)
1 Carnelian Nugget (82 za)
1 Lapis Nugget (75 za)

Cena: 18047 (Kumulativní cena: 23612)


Level: 75

Vytvoř: 70 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 5 Soft Focus Core
Vytvoř: 5 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 5 Soft Scepter Core
Vytvoř: 4 Soft Focus Casing
Vytvoř: 2 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 2 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Soft Inscription
Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Soft Focus Core (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 17 Minor Potion of Demon Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (172 za)
36 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (174 za)
20 Spinach Leaf (106 za)
1 Sage Leaf (196 za)
1 Gold Ore (49 za)
13 Iron Ore (197 za)
117 Seasoned Wood Log (122 za)
2 Coarse Leather Section (78 za)
10 Rugged Leather Section (296 za)
4 Lump of Coal (16 za)
16 Pile of Radiant Dust (718 za)
29 Venom Sac (448 za)
1 Vial of Blood (439 za)
12 Claw (442 za)
11 Slab of Red Meat (83 za)
1 Peridot Lump (81 za)
1 Lapis Lump (88 za)
1 Amethyst Lump (159 za)

Cena: 57784 (Kumulativní cena: 81396)


Level:150

Vytvoř: 39 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 4 Steel Ingot
Vytvoř: 4 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 3 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 1 Seasoned Staff Shaft
Vytvoř: 1 Seasoned Staff Head
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Staff Shaft (1)
Seasoned Staff Head (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 19 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (172 za)
1 Mushroom (101 za)
46 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (174 za)
22 Spinach Leaf (106 za)
1 Sage Leaf (196 za)
1 Gold Ore (49 za)
13 Platinum Ore (208 za)
81 Hard Wood Log (305 za)
2 Rugged Leather Section (296 za)
6 Lump of Primordium (48 za)
30 Pile of Luminous Dust (675 za)
22 Full Venom Sac (491 za)
9 Smooth Scale (441 za)
2 Vial of Thick Blood (444 za)
6 Heavy Bone (573 za)
3 Sharp Fang (682 za)
1 Slab of Red Meat (83 za)
2 Engraved Totem (385 za)
18 Beryl Shard (129 za)
18 Opal Shard (76 za)

Cena: 81271 (Kumulativní cena: 162667)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Ingot
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Objev:

Pile of Luminous Dust (6)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 21 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (172 za)
16 Mushroom (101 za)
42 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (174 za)
1 Spinach Leaf (106 za)
1 Sage Leaf (196 za)
89 Mithril Ore (40 za)
1 Platinum Ore (208 za)
132 Elder Wood Log (56 za)
2 Thick Leather Section (30 za)
47 Pile of Incandescent Dust (144 za)
16 Potent Venom Sac (41 za)
18 Large Scale (37 za)
2 Vial of Potent Blood (149 za)
35 Intricate Totem (73 za)
33 Large Bone (37 za)
18 Large Claw (97 za)
18 Large Fang (37 za)
1 Slab of Red Meat (83 za)
2 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (132 za)

Cena: 28871 (Kumulativní cena: 191538)


Level:300

Vytvoř: 44 Mithril Ingot
Vytvoř: 44 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 7 Mithril Trident Head
Vytvoř: 7 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Elder Focus Core (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 17 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 15 Potent Potion of Grawl Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!