Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
158863
Očekávaná návratnost
- 11583
Očekávaná koncová cena
147280

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
40 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
60 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
115 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
115 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
100 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
20 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Staff - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Trident - Prodáváno za 89 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1419 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1402 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Soft Wood Staff - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Staff - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Staff - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Wand - Prodáváno za 1380 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
158863

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
158863

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (31 za)
Gold Ore (12 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (66 za)
Silver Ore (11 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (59 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (54 za)
Thin Leather Section (86 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (361 za)
Pile of Glittering Dust (97 za)
Pile of Shimmering Dust (386 za)
Pile of Radiant Dust (1186 za)
Pile of Luminous Dust (817 za)
Pile of Incandescent Dust (76 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (64 za)
Venom Sac (558 za)
Full Venom Sac (593 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (8 za)
Smooth Scale (574 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (105 za)
Intricate Totem (105 za)
Large Bone (33 za)
Heavy Bone (578 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (61 za)
Claw (545 za)
Large Claw (22 za)
Large Fang (23 za)
Carnelian Nugget (119 za)
Lapis Nugget (115 za)
Peridot Lump (41 za)
Lapis Lump (40 za)
Amethyst Lump (41 za)
Beryl Shard (53 za)
Ruby Shard (53 za)
Opal Shard (53 za)
Carrot (54 za)
Mushroom (8 za)
Head of Lettuce (9 za)
Spinach Leaf (64 za)
Sage Leaf (9 za)
Slab of Red Meat (45 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (8 za)
25 Jug of Water (8 za)
8 Head of Lettuce (9 za)
8 Spinach Leaf (64 za)
1 Sage Leaf (9 za)
21 Copper Ore (31 za)
3 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (25 za)
210 Green Wood Log (11 za)
17 Pile of Glittering Dust (97 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (8 za)
17 Vial of Weak Blood (7 za)
20 Tiny Totem (5 za)
23 Tiny Claw (5 za)
1 Slab of Red Meat (45 za)

Cena: 5957 (Kumulativní cena: 5957)


Level: 0

Vytvoř: 70 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Green Wood Dowel
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Green Scepter Rod
Vytvoř: 6 Green Scepter Core
Vytvoř: 5 Green Focus Casing
Vytvoř: 5 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Bronze Trident Head
Vytvoř: 1 Green Trident Shaft
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 7 Weak Potion of Nightmare Court Slaying

Level: 50

Vytvoř: 2 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Precise Bronze Plated Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (8 za)
32 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (9 za)
27 Spinach Leaf (64 za)
1 Sage Leaf (9 za)
46 Iron Ore (57 za)
1 Silver Ore (11 za)
134 Soft Wood Log (20 za)
1 Thin Leather Section (86 za)
5 Pile of Shimmering Dust (386 za)
49 Small Venom Sac (64 za)
1 Vial of Thin Blood (100 za)
2 Small Totem (105 za)
33 Small Claw (61 za)
1 Carnelian Nugget (119 za)
1 Lapis Nugget (115 za)

Cena: 15266 (Kumulativní cena: 21223)


Level: 75

Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 15 Iron Ingot
Vytvoř: 5 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 4 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 4 Soft Scepter Core
Vytvoř: 4 Soft Focus Casing
Vytvoř: 4 Soft Focus Core
Vytvoř: 3 Hunter's Soft Inscription
Vytvoř: 2 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 2 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Vytvoř: 5 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 3 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
39 Jug of Water (8 za)
25 Head of Lettuce (9 za)
25 Spinach Leaf (64 za)
1 Sage Leaf (9 za)
1 Gold Ore (12 za)
13 Iron Ore (57 za)
117 Seasoned Wood Log (54 za)
1 Coarse Leather Section (100 za)
10 Rugged Leather Section (361 za)
4 Lump of Coal (16 za)
14 Pile of Radiant Dust (1186 za)
34 Venom Sac (558 za)
12 Claw (545 za)
10 Slab of Red Meat (45 za)
1 Peridot Lump (41 za)
1 Lapis Lump (40 za)
1 Amethyst Lump (41 za)

Cena: 55679 (Kumulativní cena: 76902)


Level:150

Vytvoř: 39 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 4 Steel Ingot
Vytvoř: 4 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 3 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Staff Shaft
Vytvoř: 1 Seasoned Staff Head
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Staff Shaft (1)
Seasoned Staff Head (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 24 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (54 za)
49 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (9 za)
22 Spinach Leaf (64 za)
1 Sage Leaf (9 za)
23 Gold Ore (12 za)
31 Platinum Ore (66 za)
117 Hard Wood Log (59 za)
2 Rugged Leather Section (361 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (817 za)
22 Full Venom Sac (593 za)
12 Smooth Scale (574 za)
9 Heavy Bone (578 za)
1 Beryl Shard (53 za)
1 Ruby Shard (53 za)
1 Opal Shard (53 za)

Cena: 59554 (Kumulativní cena: 136456)


Level:225

Vytvoř: 39 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 4 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Staff Shaft
Vytvoř: 1 Hard Staff Head
Objev:

Hard Staff Shaft (1)
Hard Staff Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 21 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 22 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (54 za)
1 Mushroom (8 za)
47 Jug of Water (8 za)
23 Head of Lettuce (9 za)
23 Spinach Leaf (64 za)
20 Sage Leaf (9 za)
85 Mithril Ore (52 za)
1 Platinum Ore (66 za)
117 Elder Wood Log (65 za)
21 Thick Leather Section (67 za)
48 Pile of Incandescent Dust (76 za)
38 Potent Venom Sac (28 za)
2 Intricate Totem (105 za)
18 Large Bone (33 za)
31 Large Claw (22 za)
18 Large Fang (23 za)

Cena: 22407 (Kumulativní cena: 158863)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 39 Elder Wood Plank
Vytvoř: 2 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 6 Mithril Trident Head
Vytvoř: 6 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 3 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Vytvoř: 22 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 19 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!