Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
138719
Očekávaná návratnost
- 12539
Očekávaná koncová cena
126180

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
50 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
90 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
115 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
115 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
10 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
90 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
55 Quality Tuning Crystal - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Staff - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1521 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1521 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1521 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
138719

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
138719

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Gold Ore (44 za)
Iron Ore (109 za)
Mithril Ore (66 za)
Platinum Ore (119 za)
Silver Ore (30 za)
Rawhide Leather Section (38 za)
Elder Wood Log (112 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (57 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (90 za)
Thin Leather Section (130 za)
Thick Leather Section (66 za)
Coarse Leather Section (109 za)
Rugged Leather Section (411 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Radiant Dust (689 za)
Pile of Luminous Dust (545 za)
Pile of Incandescent Dust (89 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (36 za)
Venom Sac (329 za)
Full Venom Sac (302 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Tiny Scale (11 za)
Smooth Scale (281 za)
Large Scale (49 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Potent Blood (147 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (85 za)
Intricate Totem (153 za)
Large Bone (48 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (51 za)
Bone (399 za)
Heavy Bone (275 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (40 za)
Claw (345 za)
Large Claw (43 za)
Sharp Fang (299 za)
Large Fang (47 za)
Carnelian Nugget (142 za)
Lapis Nugget (138 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Lapis Lump (114 za)
Amethyst Lump (167 za)
Beryl Shard (122 za)
Ruby Shard (109 za)
Opal Shard (107 za)
Carrot (75 za)
Mushroom (10 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (82 za)
Sage Leaf (16 za)
Slab of Red Meat (39 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (10 za)
35 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (10 za)
1 Spinach Leaf (82 za)
1 Sage Leaf (16 za)
1 Copper Ore (47 za)
1 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (38 za)
180 Green Wood Log (11 za)
34 Pile of Glittering Dust (55 za)
7 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (11 za)
24 Vial of Weak Blood (7 za)
37 Tiny Totem (9 za)
6 Bone Chip (6 za)
16 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (39 za)

Cena: 5113 (Kumulativní cena: 5113)


Level: 0

Vytvoř: 60 Green Wood Plank
Vytvoř: 10 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Green Scepter Rod
Vytvoř: 6 Green Scepter Core
Vytvoř: 4 Green Focus Casing
Vytvoř: 4 Green Focus Core
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 9 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
18 Mushroom (10 za)
49 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (82 za)
1 Sage Leaf (16 za)
1 Iron Ore (109 za)
1 Silver Ore (30 za)
86 Soft Wood Log (29 za)
1 Thin Leather Section (130 za)
22 Pile of Shimmering Dust (225 za)
36 Small Venom Sac (36 za)
1 Vial of Thin Blood (55 za)
19 Small Totem (85 za)
6 Bone Shard (51 za)
6 Small Claw (40 za)
1 Carnelian Nugget (142 za)
1 Lapis Nugget (138 za)

Cena: 14577 (Kumulativní cena: 19690)


Level: 75

Vytvoř: 43 Soft Wood Plank
Vytvoř: 7 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 3 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 3 Soft Scepter Core
Vytvoř: 3 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 3 Soft Focus Core
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Vytvoř: 2 Vigorous Soft Inscription
Vytvoř: 1 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 1 Soft Staff Head
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Vytvoř: 17 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (10 za)
27 Spinach Leaf (82 za)
1 Sage Leaf (16 za)
1 Gold Ore (44 za)
19 Iron Ore (109 za)
99 Seasoned Wood Log (90 za)
1 Coarse Leather Section (109 za)
10 Rugged Leather Section (411 za)
6 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (689 za)
36 Venom Sac (329 za)
3 Bone (399 za)
9 Claw (345 za)
10 Slab of Red Meat (39 za)
1 Lapis Lump (114 za)
1 Amethyst Lump (167 za)

Cena: 43934 (Kumulativní cena: 63624)


Level:150

Vytvoř: 33 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 6 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 3 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 1 Vigorous Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
51 Jug of Water (8 za)
25 Head of Lettuce (10 za)
25 Spinach Leaf (82 za)
1 Sage Leaf (16 za)
23 Gold Ore (44 za)
27 Platinum Ore (119 za)
123 Hard Wood Log (57 za)
1 Rugged Leather Section (411 za)
2 Lump of Primordium (48 za)
26 Pile of Luminous Dust (545 za)
25 Full Venom Sac (302 za)
6 Smooth Scale (281 za)
9 Heavy Bone (275 za)
6 Sharp Fang (299 za)
1 Beryl Shard (122 za)
1 Ruby Shard (109 za)
1 Opal Shard (107 za)

Cena: 42480 (Kumulativní cena: 106104)


Level:225

Vytvoř: 41 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 2 Darksteel Ingot
Vytvoř: 4 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 3 Hard Scepter Core
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 3 Hard Focus Casing
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 1 Hard Trident Shaft
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 24 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 22 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (75 za)
1 Mushroom (10 za)
46 Jug of Water (8 za)
23 Head of Lettuce (10 za)
23 Spinach Leaf (82 za)
18 Sage Leaf (16 za)
81 Mithril Ore (66 za)
1 Platinum Ore (119 za)
90 Elder Wood Log (112 za)
19 Thick Leather Section (66 za)
89 Pile of Incandescent Dust (89 za)
38 Potent Venom Sac (43 za)
15 Large Scale (49 za)
1 Vial of Potent Blood (147 za)
1 Intricate Totem (153 za)
15 Large Bone (48 za)
15 Large Claw (43 za)
15 Large Fang (47 za)
1 Slab of Red Meat (39 za)
1 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)

Cena: 32615 (Kumulativní cena: 138719)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Pile of Incandescent Dust (6)

Vytvoř: 10 Quality Tuning Crystal

Level:325

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 22 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 17 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!