Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
191460
Očekávaná návratnost
- 56373
Očekávaná koncová cena
135087

1 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
2 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
14 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
18 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
3 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
57 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
54 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
6 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
3 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Flame Legion Slaying - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
3 Potent Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
48 Potent Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Staff - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Staff - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Staff - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Staff - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Staff - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Scepter - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Focus - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Focus - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Focus - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Staff - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Scepter - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Focus - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Focus - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Trident - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Trident - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Staff - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Scepter - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Focus - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
2 Bronze Ingot - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
33 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Elder Wood Staff - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Trident - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Scepter - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Focus - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
191460

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
191460

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Gold Ore (40 za)
Iron Ore (99 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Silver Ore (13 za)
Elder Wood Log (30 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (128 za)
Soft Wood Log (23 za)
Seasoned Wood Log (79 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (31 za)
Coarse Leather Section (44 za)
Rugged Leather Section (148 za)
Pile of Glittering Dust (107 za)
Pile of Shimmering Dust (337 za)
Pile of Radiant Dust (1027 za)
Pile of Luminous Dust (757 za)
Pile of Incandescent Dust (125 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (70 za)
Venom Sac (646 za)
Full Venom Sac (647 za)
Potent Venom Sac (66 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (80 za)
Smooth Scale (470 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Thin Blood (77 za)
Vial of Blood (425 za)
Vial of Thick Blood (463 za)
Vial of Potent Blood (196 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (74 za)
Totem (406 za)
Intricate Totem (190 za)
Large Bone (68 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (68 za)
Claw (665 za)
Large Claw (65 za)
Sharp Fang (675 za)
Large Fang (66 za)
Engraved Totem (436 za)
Peridot Nugget (62 za)
Carnelian Nugget (72 za)
Lapis Nugget (66 za)
Ruby Crystal (130 za)
Sapphire Crystal (130 za)
Peridot Lump (123 za)
Beryl Shard (98 za)
Ruby Shard (60 za)
Opal Shard (80 za)
Carrot (220 za)
Mushroom (96 za)
Head of Lettuce (185 za)
Spinach Leaf (197 za)
Sage Leaf (230 za)
Slab of Red Meat (205 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (96 za)
4 Jug of Water (8 za)
91 Copper Ore (34 za)
10 Lump of Tin (8 za)
324 Green Wood Log (11 za)
4 Pile of Glittering Dust (107 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
36 Tiny Scale (5 za)
1 Vial of Weak Blood (11 za)
23 Tiny Totem (7 za)
10 Tiny Claw (8 za)

Cena: 7836 (Kumulativní cena: 7836)


Level: 0

Vytvoř:108 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Green Scepter Rod
Vytvoř: 6 Green Scepter Core
Vytvoř: 5 Green Focus Casing
Vytvoř: 5 Green Focus Core
Vytvoř: 5 Bronze Trident Head
Vytvoř: 5 Green Trident Shaft
Vytvoř: 3 Green Staff Shaft
Vytvoř: 3 Green Staff Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 4 Healing Green Inscription
Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 6 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Mushroom (96 za)
14 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (185 za)
1 Spinach Leaf (197 za)
1 Sage Leaf (230 za)
34 Iron Ore (99 za)
7 Silver Ore (13 za)
196 Soft Wood Log (23 za)
1 Thin Leather Section (30 za)
13 Pile of Shimmering Dust (337 za)
12 Small Venom Sac (70 za)
9 Small Scale (80 za)
10 Vial of Thin Blood (77 za)
12 Small Totem (74 za)
23 Small Claw (68 za)
1 Peridot Nugget (62 za)
1 Carnelian Nugget (72 za)
1 Lapis Nugget (66 za)

Cena: 18178 (Kumulativní cena: 26014)


Level: 75

Vytvoř: 98 Soft Wood Plank
Vytvoř: 12 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 10 Iron Ingot
Vytvoř: 7 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 7 Soft Scepter Core
Vytvoř: 6 Soft Focus Core
Vytvoř: 5 Soft Focus Casing
Vytvoř: 3 Soft Staff Shaft
Vytvoř: 3 Soft Staff Head
Vytvoř: 2 Hunter's Soft Inscription
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 3 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 3 Hearty Soft Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Soft Focus Core (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Staff Shaft (1)
Soft Staff Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Iron Plated Inscription
Vytvoř: 1 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 6 Minor Potion of Dredge Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (220 za)
22 Jug of Water (8 za)
6 Head of Lettuce (185 za)
6 Spinach Leaf (197 za)
1 Sage Leaf (230 za)
1 Gold Ore (40 za)
25 Iron Ore (99 za)
168 Seasoned Wood Log (79 za)
2 Coarse Leather Section (44 za)
11 Rugged Leather Section (148 za)
8 Lump of Coal (16 za)
16 Pile of Radiant Dust (1027 za)
15 Venom Sac (646 za)
10 Vial of Blood (425 za)
9 Totem (406 za)
6 Claw (665 za)
12 Slab of Red Meat (205 za)
1 Peridot Lump (123 za)

Cena: 61148 (Kumulativní cena: 87162)


Level:150

Vytvoř: 56 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 11 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Steel Ingot
Vytvoř: 4 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 4 Steel Trident Head
Vytvoř: 4 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 4 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 4 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 3 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 3 Ravaging Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Vial of Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Seasoned Focus Core (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 5 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 10 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (220 za)
1 Mushroom (96 za)
45 Jug of Water (8 za)
19 Head of Lettuce (185 za)
19 Spinach Leaf (197 za)
1 Sage Leaf (230 za)
1 Gold Ore (40 za)
9 Platinum Ore (199 za)
123 Hard Wood Log (128 za)
2 Rugged Leather Section (148 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
26 Pile of Luminous Dust (757 za)
19 Full Venom Sac (647 za)
12 Smooth Scale (470 za)
2 Vial of Thick Blood (463 za)
9 Sharp Fang (675 za)
1 Slab of Red Meat (205 za)
2 Engraved Totem (436 za)
18 Beryl Shard (98 za)
2 Ruby Shard (60 za)
18 Opal Shard (80 za)

Cena: 75244 (Kumulativní cena: 162406)


Level:225

Vytvoř: 41 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 4 Hard Focus Core
Vytvoř: 4 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Staff Shaft
Vytvoř: 1 Hard Staff Head
Objev:

Hard Staff Shaft (1)
Hard Staff Head (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 18 Strong Potion of Nightmare Court Slaying
Vytvoř: 1 Strong Potion of Inquest Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 17 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Carrot (220 za)
1 Mushroom (96 za)
25 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (185 za)
1 Spinach Leaf (197 za)
1 Sage Leaf (230 za)
3 Iron Ore (99 za)
112 Mithril Ore (52 za)
16 Platinum Ore (199 za)
225 Elder Wood Log (30 za)
2 Thick Leather Section (31 za)
25 Pile of Incandescent Dust (125 za)
25 Potent Venom Sac (66 za)
18 Large Scale (66 za)
3 Vial of Potent Blood (196 za)
3 Intricate Totem (190 za)
15 Large Bone (68 za)
29 Large Claw (65 za)
18 Large Fang (66 za)
1 Slab of Red Meat (205 za)
2 Ruby Crystal (130 za)
1 Sapphire Crystal (130 za)

Cena: 29054 (Kumulativní cena: 191460)


Level:300

Vytvoř: 75 Elder Wood Plank
Vytvoř: 48 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 9 Mithril Trident Head
Vytvoř: 9 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 3 Elder Focus Core
Vytvoř: 2 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 2 Elder Scepter Core
Vytvoř: 2 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Staff Shaft
Vytvoř: 1 Elder Staff Head
Vytvoř: 1 Knight's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Large Claw (1)

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)
Large Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Elder Focus Core (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Staff Shaft (1)
Elder Staff Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Ruby Crystal (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Vial of Potent Blood (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Incandescent Dust (1)
Intricate Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 15 Potent Potion of Dredge Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!