Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-10-01T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
406088
Očekávaná návratnost
- 35079
Očekávaná koncová cena
371009

10 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
10 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Malign Chain Boots - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1112 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1447 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Boots - Prodáváno za 2590 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 964 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1133 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
406088

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
406088

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (75 za)
Iron Ore (174 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (204 za)
Jute Scrap (53 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (65 za)
Thick Leather Section (26 za)
Coarse Leather Section (77 za)
Rugged Leather Section (295 za)
Wool Scrap (147 za)
Cotton Scrap (20 za)
Linen Scrap (87 za)
Silk Scrap (25 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (51 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Totem (54 za)
Totem (421 za)
Large Bone (36 za)
Small Claw (46 za)
Claw (402 za)
Large Fang (36 za)
Engraved Totem (384 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Copper Ore (75 za)
22 Lump of Tin (8 za)
188 Jute Scrap (53 za)
200 Rawhide Leather Section (18 za)
272 Spool of Jute Thread (8 za)
6 Tiny Venom Sac (5 za)
110 Tiny Scale (5 za)

Cena: 32996 (Kumulativní cena: 32996)


Level: 0

Vytvoř:100 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 94 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 20 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 20 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 10 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Resilient Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Resilient Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (174 za)
200 Thin Leather Section (65 za)
234 Wool Scrap (147 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Small Totem (54 za)
80 Small Claw (46 za)

Cena: 73758 (Kumulativní cena: 106754)


Level: 75

Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (174 za)
200 Coarse Leather Section (77 za)
234 Cotton Scrap (20 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (421 za)
80 Claw (402 za)

Cena: 98535 (Kumulativní cena: 205289)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (204 za)
200 Rugged Leather Section (295 za)
234 Linen Scrap (87 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (384 za)

Cena: 154118 (Kumulativní cena: 359407)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (39 za)
440 Thick Leather Section (26 za)
378 Silk Scrap (25 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (51 za)
117 Large Bone (36 za)
30 Large Fang (36 za)

Cena: 46681 (Kumulativní cena: 406088)


Level:300

Vytvoř:126 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!