Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-12-02T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
374759
Očekávaná návratnost
- 21410
Očekávaná koncová cena
353349

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
19 Healing Chain Coat - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
8 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 628 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Helm - Prodáváno za 687 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 528 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 615 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
374759

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
374759

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (42 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (28 za)
Platinum Ore (155 za)
Jute Scrap (64 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (64 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (77 za)
Rugged Leather Section (273 za)
Wool Scrap (194 za)
Cotton Scrap (33 za)
Linen Scrap (113 za)
Silk Scrap (17 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (31 za)
Venom Sac (211 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Smooth Scale (287 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (220 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (33 za)
Large Fang (39 za)
Engraved Totem (288 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
280 Copper Ore (42 za)
28 Lump of Tin (8 za)
160 Jute Scrap (64 za)
160 Rawhide Leather Section (18 za)
268 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (7 za)
3 Vial of Weak Blood (7 za)
57 Tiny Totem (7 za)

Cena: 28116 (Kumulativní cena: 28116)


Level: 0

Vytvoř: 80 Bolt of Jute
Vytvoř: 80 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Chain Coat

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (135 za)
200 Thin Leather Section (64 za)
234 Wool Scrap (194 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (31 za)
57 Small Totem (33 za)

Cena: 78766 (Kumulativní cena: 106882)


Level: 75

Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (135 za)
200 Coarse Leather Section (77 za)
234 Cotton Scrap (33 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Venom Sac (211 za)
57 Vial of Blood (220 za)

Cena: 71447 (Kumulativní cena: 178329)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (155 za)
200 Rugged Leather Section (273 za)
234 Linen Scrap (113 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
80 Smooth Scale (287 za)
57 Engraved Totem (288 za)

Cena: 139728 (Kumulativní cena: 318057)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (28 za)
440 Thick Leather Section (58 za)
378 Silk Scrap (17 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
102 Potent Venom Sac (39 za)
102 Large Fang (39 za)

Cena: 56702 (Kumulativní cena: 374759)


Level:300

Vytvoř:126 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!