Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
490500
Očekávaná návratnost
- 16228
Očekávaná koncová cena
474272

27 8 Slot Equipment Box - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
3 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Boots - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
8 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1262 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1263 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 1355 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
4950

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
4950

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (29 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (68 za)
Jute Scrap (88 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (102 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (96 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (25 za)
Linen Scrap (115 za)
Silk Scrap (28 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (605 za)
Vial of Thick Blood (589 za)
Heavy Bone (562 za)
Claw (510 za)
Large Claw (23 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
650 Copper Ore (29 za)
65 Lump of Tin (8 za)
92 Jute Scrap (88 za)
160 Rawhide Leather Section (26 za)
217 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
81 Tiny Scale (5 za)
9 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 34132 (Kumulativní cena: 34132)


Level: 0

Vytvoř: 80 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 61 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 46 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 3 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Coat

Level: 25

Objev:

Bronze Ingot (10)
Tiny Scale (3)

Vytvoř: 26 8 Slot Equipment Box

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
174 Iron Ore (57 za)
200 Thin Leather Section (102 za)
176 Wool Scrap (218 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (54 za)
57 Vial of Thin Blood (100 za)

Cena: 83170 (Kumulativní cena: 117302)


Level: 75

Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 88 Bolt of Wool
Vytvoř: 58 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Lining

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (57 za)
200 Coarse Leather Section (96 za)
234 Cotton Scrap (25 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (605 za)
80 Claw (510 za)

Cena: 112454 (Kumulativní cena: 229756)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
116 Platinum Ore (68 za)
200 Rugged Leather Section (395 za)
176 Linen Scrap (115 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
58 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (589 za)
80 Heavy Bone (562 za)

Cena: 197373 (Kumulativní cena: 427129)


Level:225

Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 88 Bolt of Linen
Vytvoř: 58 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 29 Darksteel Pauldron Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Tempered Scale Pauldrons


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (53 za)
440 Thick Leather Section (67 za)
378 Silk Scrap (28 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
189 Large Claw (23 za)
15 Large Fang (24 za)

Cena: 63371 (Kumulativní cena: 490500)


Level:300

Vytvoř:126 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!