Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
336045
Očekávaná návratnost
- 37983
Očekávaná koncová cena
298062

10 Precise Chain Helm - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
10 Strong Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
2 Malign Chain Boots - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
10 Malign Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 495 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1743 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1955 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 2318 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 2304 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
336045

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
336045

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (32 za)
Iron Ore (108 za)
Mithril Ore (64 za)
Platinum Ore (153 za)
Jute Scrap (29 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Thin Leather Section (30 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (58 za)
Rugged Leather Section (198 za)
Wool Scrap (93 za)
Cotton Scrap (20 za)
Linen Scrap (80 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Smooth Scale (376 za)
Vial of Thin Blood (70 za)
Totem (305 za)
Tiny Claw (6 za)
Large Claw (73 za)
Large Fang (68 za)
Engraved Totem (380 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Copper Ore (32 za)
22 Lump of Tin (8 za)
188 Jute Scrap (29 za)
200 Rawhide Leather Section (16 za)
272 Spool of Jute Thread (8 za)
86 Tiny Venom Sac (5 za)
30 Tiny Claw (6 za)

Cena: 18654 (Kumulativní cena: 18654)


Level: 0

Vytvoř:100 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 94 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 20 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 20 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 10 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Precise Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (108 za)
200 Thin Leather Section (30 za)
234 Wool Scrap (93 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
137 Vial of Thin Blood (70 za)

Cena: 51212 (Kumulativní cena: 69866)


Level: 75

Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (108 za)
200 Coarse Leather Section (58 za)
234 Cotton Scrap (20 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (305 za)

Cena: 74621 (Kumulativní cena: 144487)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (153 za)
200 Rugged Leather Section (198 za)
234 Linen Scrap (80 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
80 Smooth Scale (376 za)
57 Engraved Totem (380 za)

Cena: 129254 (Kumulativní cena: 273741)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (64 za)
440 Thick Leather Section (48 za)
378 Silk Scrap (20 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Large Claw (73 za)
132 Large Fang (68 za)

Cena: 62304 (Kumulativní cena: 336045)


Level:300

Vytvoř:126 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 1 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!