Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T05:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
475115
Očekávaná návratnost
- 19470
Očekávaná koncová cena
455645

19 Honed Scale Boots - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
19 Healing Chain Coat - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
8 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Chain Coat - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Boots - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1555 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1521 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1470 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
475115

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
475115

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Iron Ore (133 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (116 za)
Jute Scrap (77 za)
Rawhide Leather Section (40 za)
Thin Leather Section (140 za)
Thick Leather Section (71 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Rugged Leather Section (404 za)
Wool Scrap (225 za)
Cotton Scrap (40 za)
Linen Scrap (101 za)
Silk Scrap (59 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (305 za)
Vial of Blood (393 za)
Tiny Totem (8 za)
Heavy Bone (296 za)
Small Claw (44 za)
Claw (267 za)
Large Claw (41 za)
Small Fang (64 za)
Large Fang (39 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
280 Copper Ore (47 za)
28 Lump of Tin (8 za)
160 Jute Scrap (77 za)
160 Rawhide Leather Section (40 za)
268 Spool of Jute Thread (8 za)
67 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Totem (8 za)

Cena: 35039 (Kumulativní cena: 35039)


Level: 0

Vytvoř: 80 Bolt of Jute
Vytvoř: 80 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Chain Coat

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
174 Iron Ore (133 za)
200 Thin Leather Section (140 za)
176 Wool Scrap (225 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Claw (44 za)
57 Small Fang (64 za)

Cena: 102374 (Kumulativní cena: 137413)


Level: 75

Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 88 Bolt of Wool
Vytvoř: 58 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 19 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 10 Iron Pauldron Lining

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Scale Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Pauldrons


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (133 za)
200 Coarse Leather Section (110 za)
234 Cotton Scrap (40 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (393 za)
80 Claw (267 za)

Cena: 93852 (Kumulativní cena: 231265)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (116 za)
200 Rugged Leather Section (404 za)
234 Linen Scrap (101 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (305 za)
80 Heavy Bone (296 za)

Cena: 162547 (Kumulativní cena: 393812)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
130 Mithril Ore (77 za)
440 Thick Leather Section (71 za)
291 Silk Scrap (59 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
72 Large Claw (41 za)
132 Large Fang (39 za)

Cena: 81303 (Kumulativní cena: 475115)


Level:300

Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 97 Bolt of Silk
Vytvoř: 65 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 30 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Helmet Casing

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Barbaric Pauldrons

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Barbaric Pauldrons

Level:375

Vytvoř: 4 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!