Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T20:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
328720
Očekávaná návratnost
- 29409
Očekávaná koncová cena
299311

2 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
10 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 356 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 408 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1269 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1431 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Boots - Prodáváno za 2646 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 1240 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Gladiator Helm - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
10 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 352 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
328720

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
328720

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (41 za)
Iron Ore (119 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (183 za)
Jute Scrap (24 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (28 za)
Thick Leather Section (29 za)
Coarse Leather Section (33 za)
Rugged Leather Section (175 za)
Wool Scrap (65 za)
Cotton Scrap (14 za)
Linen Scrap (52 za)
Silk Scrap (23 za)
Small Venom Sac (70 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Small Totem (73 za)
Totem (461 za)
Large Bone (44 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Fang (44 za)
Engraved Totem (408 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
220 Copper Ore (41 za)
22 Lump of Tin (8 za)
188 Jute Scrap (24 za)
200 Rawhide Leather Section (18 za)
272 Spool of Jute Thread (8 za)
86 Vial of Weak Blood (5 za)
30 Tiny Claw (7 za)

Cena: 20124 (Kumulativní cena: 20124)


Level: 0

Vytvoř:100 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 94 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 20 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 20 Bronze Helmet Casing
Vytvoř: 10 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Precise Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Chain Helm


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (119 za)
200 Thin Leather Section (28 za)
234 Wool Scrap (65 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (70 za)
57 Small Totem (73 za)

Cena: 45388 (Kumulativní cena: 65512)


Level: 75

Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (119 za)
200 Coarse Leather Section (33 za)
234 Cotton Scrap (14 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Totem (461 za)

Cena: 90546 (Kumulativní cena: 156058)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Rejuvenating Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (183 za)
200 Rugged Leather Section (175 za)
234 Linen Scrap (52 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (408 za)

Cena: 123998 (Kumulativní cena: 280056)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
72 Mithril Ore (40 za)
440 Thick Leather Section (29 za)
378 Silk Scrap (23 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (54 za)
117 Large Bone (44 za)
30 Large Fang (44 za)

Cena: 48664 (Kumulativní cena: 328720)


Level:300

Vytvoř:126 Bolt of Silk
Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 36 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 30 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Barbaric Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!