Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
475550
Očekávaná návratnost
- 20286
Očekávaná koncová cena
455264

1 Mighty Chain Coat - Prodáváno za 1023 za pomocí Max Buyout
19 Precise Chain Coat - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
19 Honed Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
8 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Boots - Prodáváno za 2046 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1253 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
475550

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
475550

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (60 za)
Iron Ore (157 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (209 za)
Jute Scrap (63 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (97 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (115 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Wool Scrap (216 za)
Cotton Scrap (32 za)
Linen Scrap (150 za)
Silk Scrap (37 za)
Small Venom Sac (33 za)
Potent Venom Sac (19 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (47 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (329 za)
Large Claw (19 za)
Fang (343 za)
Engraved Totem (385 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
280 Copper Ore (60 za)
28 Lump of Tin (8 za)
160 Jute Scrap (63 za)
160 Rawhide Leather Section (25 za)
268 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Vial of Weak Blood (7 za)
121 Tiny Claw (6 za)

Cena: 33995 (Kumulativní cena: 33995)


Level: 0

Vytvoř: 80 Bolt of Jute
Vytvoř: 80 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Padding
Vytvoř: 20 Bronze Chain Chest Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Chest Padding (1)
Bronze Chain Chest Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Chain Coat

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 8 Bronze Pauldron Casing
Vytvoř: 8 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Precise Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (157 za)
200 Thin Leather Section (97 za)
234 Wool Scrap (216 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (33 za)
57 Vial of Thin Blood (47 za)

Cena: 93386 (Kumulativní cena: 127381)


Level: 75

Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř:100 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
87 Iron Ore (157 za)
200 Coarse Leather Section (115 za)
234 Cotton Scrap (32 za)
29 Lump of Coal (16 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (329 za)
57 Fang (343 za)

Cena: 97178 (Kumulativní cena: 224559)


Level:150

Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř:100 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 29 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 29 Steel Splint Helmet Casing

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Splint Helm

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
58 Platinum Ore (209 za)
200 Rugged Leather Section (419 za)
234 Linen Scrap (150 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
29 Lump of Primordium (48 za)
137 Engraved Totem (385 za)

Cena: 194087 (Kumulativní cena: 418646)


Level:225

Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Darksteel Ingot
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 29 Darksteel Helmet Casing

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Tempered Scale Helm

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Tempered Scale Helm


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
132 Mithril Ore (39 za)
440 Thick Leather Section (51 za)
288 Silk Scrap (37 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
174 Potent Venom Sac (19 za)
30 Large Claw (19 za)

Cena: 56904 (Kumulativní cena: 475550)


Level:300

Vytvoř:110 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 96 Bolt of Silk
Vytvoř: 66 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 30 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 2 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Pauldrons

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Barbaric Pauldrons

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!