Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
321108
Očekávaná návratnost
- 28289
Očekávaná koncová cena
292819

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
19 Precise Bronze Dagger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
9 Malign Bronze Sword - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1890 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Ripper - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 2002 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1303 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3135 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32118

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
32118

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Iron Ore (102 za)
Mithril Ore (55 za)
Platinum Ore (159 za)
Elder Wood Log (40 za)
Green Wood Log (18 za)
Hard Wood Log (120 za)
Soft Wood Log (30 za)
Seasoned Wood Log (84 za)
Pile of Radiant Dust (587 za)
Pile of Luminous Dust (502 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (61 za)
Potent Venom Sac (73 za)
Smooth Scale (376 za)
Large Scale (72 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Totem (302 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Fang (78 za)
Engraved Totem (380 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
460 Copper Ore (34 za)
46 Lump of Tin (8 za)
123 Green Wood Log (18 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
2 Vial of Weak Blood (8 za)
57 Tiny Claw (8 za)

Cena: 19054 (Kumulativní cena: 19054)


Level: 0

Vytvoř: 41 Green Wood Plank
Vytvoř: 37 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Dagger Blade
Vytvoř: 19 Bronze Dagger Hilt
Vytvoř: 9 Bronze Sword Hilt
Vytvoř: 9 Bronze Sword Blade
Vytvoř: 2 Large Green Haft
Vytvoř: 2 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 1 Mighty Bronze Spear

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Dagger

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Sword


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (102 za)
186 Soft Wood Log (30 za)
72 Small Venom Sac (61 za)
57 Vial of Thin Blood (72 za)

Cena: 48042 (Kumulativní cena: 67096)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
426 Iron Ore (102 za)
111 Seasoned Wood Log (84 za)
142 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (587 za)
129 Totem (302 za)

Cena: 95767 (Kumulativní cena: 162863)


Level:150

Vytvoř:142 Steel Ingot
Vytvoř: 37 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 28 Steel Shield Backing
Vytvoř: 28 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Platinum Ore (159 za)
111 Hard Wood Log (120 za)
142 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (502 za)
72 Smooth Scale (376 za)
57 Engraved Totem (380 za)

Cena: 115530 (Kumulativní cena: 278393)


Level:225

Vytvoř:142 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (55 za)
171 Elder Wood Log (40 za)
87 Potent Venom Sac (73 za)
102 Large Scale (72 za)
15 Large Fang (78 za)

Cena: 42715 (Kumulativní cena: 321108)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!