Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-03T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
426773
Očekávaná návratnost
- 20020
Očekávaná koncová cena
406753

19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
9 Strong Steel Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
19 Strong Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Ripper - Prodáváno za 1536 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 963 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1259 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1268 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2555 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
426773

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
426773

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (65 za)
Iron Ore (155 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (209 za)
Elder Wood Log (61 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (208 za)
Soft Wood Log (39 za)
Seasoned Wood Log (133 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (5 za)
Smooth Scale (508 za)
Large Scale (28 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (488 za)
Large Bone (27 za)
Small Claw (33 za)
Claw (488 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (485 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (65 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (12 za)
57 Tiny Scale (5 za)
73 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 28416 (Kumulativní cena: 28416)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (155 za)
186 Soft Wood Log (39 za)
57 Vial of Thin Blood (42 za)
72 Small Claw (33 za)

Cena: 63639 (Kumulativní cena: 92055)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
429 Iron Ore (155 za)
114 Seasoned Wood Log (133 za)
143 Lump of Coal (16 za)
129 Vial of Blood (488 za)
3 Claw (488 za)

Cena: 148361 (Kumulativní cena: 240416)


Level:150

Vytvoř:143 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 29 Steel Shield Backing
Vytvoř: 29 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Strong Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
286 Platinum Ore (209 za)
114 Hard Wood Log (208 za)
143 Lump of Primordium (48 za)
3 Smooth Scale (508 za)
129 Engraved Totem (485 za)

Cena: 154439 (Kumulativní cena: 394855)


Level:225

Vytvoř:143 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (40 za)
171 Elder Wood Log (61 za)
57 Potent Venom Sac (39 za)
15 Large Scale (28 za)
102 Large Bone (27 za)
30 Large Fang (27 za)

Cena: 31918 (Kumulativní cena: 426773)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!