Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
294561
Očekávaná návratnost
- 16063
Očekávaná koncová cena
278498

9 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
19 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Honed Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1127 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1227 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2635 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1382 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1339 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
294561

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
294561

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (25 za)
Iron Ore (55 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (66 za)
Elder Wood Log (64 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (65 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (55 za)
Small Venom Sac (45 za)
Full Venom Sac (538 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Tiny Totem (5 za)
Heavy Bone (577 za)
Claw (548 za)
Large Claw (22 za)
Small Fang (100 za)
Fang (663 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (25 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (8 za)
73 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Totem (5 za)

Cena: 12476 (Kumulativní cena: 12476)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Mace Head
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Mace

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (55 za)
186 Soft Wood Log (20 za)
72 Small Venom Sac (45 za)
57 Small Fang (100 za)

Cena: 30975 (Kumulativní cena: 43451)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
429 Iron Ore (55 za)
114 Seasoned Wood Log (55 za)
143 Lump of Coal (16 za)
75 Claw (548 za)
57 Fang (663 za)

Cena: 111044 (Kumulativní cena: 154495)


Level:150

Vytvoř:143 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 29 Steel Shield Backing
Vytvoř: 29 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
286 Platinum Ore (66 za)
114 Hard Wood Log (65 za)
143 Lump of Primordium (48 za)
129 Full Venom Sac (538 za)
3 Heavy Bone (577 za)

Cena: 104283 (Kumulativní cena: 258778)


Level:225

Vytvoř:143 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (53 za)
171 Elder Wood Log (64 za)
15 Potent Venom Sac (25 za)
159 Large Claw (22 za)
30 Large Fang (24 za)

Cena: 35783 (Kumulativní cena: 294561)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!