Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-19T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
358646
Očekávaná návratnost
- 27421
Očekávaná koncová cena
331225

19 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
9 Malign Bronze Sword - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2509 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1655 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
358646

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
358646

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Iron Ore (117 za)
Mithril Ore (57 za)
Platinum Ore (199 za)
Elder Wood Log (34 za)
Green Wood Log (14 za)
Hard Wood Log (127 za)
Soft Wood Log (18 za)
Seasoned Wood Log (68 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (65 za)
Smooth Scale (469 za)
Large Scale (66 za)
Vial of Weak Blood (12 za)
Vial of Thin Blood (70 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (406 za)
Large Bone (65 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (66 za)
Large Fang (68 za)
Engraved Totem (444 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
460 Copper Ore (34 za)
46 Lump of Tin (8 za)
123 Green Wood Log (14 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
2 Vial of Weak Blood (12 za)
57 Tiny Totem (7 za)

Cena: 18513 (Kumulativní cena: 18513)


Level: 0

Vytvoř: 41 Green Wood Plank
Vytvoř: 37 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Dagger Blade
Vytvoř: 19 Bronze Dagger Hilt
Vytvoř: 9 Bronze Sword Hilt
Vytvoř: 9 Bronze Sword Blade
Vytvoř: 2 Large Green Haft
Vytvoř: 2 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 1 Mighty Bronze Spear

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Dagger

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Sword


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (117 za)
186 Soft Wood Log (18 za)
57 Vial of Thin Blood (70 za)
72 Small Claw (68 za)

Cena: 51195 (Kumulativní cena: 69708)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
390 Iron Ore (117 za)
165 Seasoned Wood Log (68 za)
130 Lump of Coal (16 za)
129 Totem (406 za)

Cena: 111304 (Kumulativní cena: 181012)


Level:150

Vytvoř:130 Steel Ingot
Vytvoř: 55 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Steel Shield Backing
Vytvoř: 19 Steel Shield Boss
Vytvoř: 9 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 9 Steel Spear Head

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Steel Spear


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
286 Platinum Ore (199 za)
114 Hard Wood Log (127 za)
143 Lump of Primordium (48 za)
3 Smooth Scale (469 za)
129 Engraved Totem (444 za)

Cena: 136939 (Kumulativní cena: 317951)


Level:225

Vytvoř:143 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
378 Mithril Ore (57 za)
171 Elder Wood Log (34 za)
72 Potent Venom Sac (65 za)
15 Large Scale (66 za)
87 Large Bone (65 za)
15 Large Claw (66 za)
15 Large Fang (68 za)

Cena: 40695 (Kumulativní cena: 358646)


Level:300

Vytvoř:189 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 33 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 33 Mithril Shield Boss

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!