Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
307293
Očekávaná návratnost
- 18355
Očekávaná koncová cena
288938

19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
9 Strong Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
19 Strong Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1573 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3699 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1470 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307293

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
307293

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Iron Ore (109 za)
Mithril Ore (66 za)
Platinum Ore (119 za)
Elder Wood Log (112 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (57 za)
Soft Wood Log (29 za)
Seasoned Wood Log (90 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (36 za)
Venom Sac (329 za)
Full Venom Sac (302 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Large Scale (49 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (307 za)
Large Bone (48 za)
Heavy Bone (275 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (43 za)
Large Fang (47 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (47 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (11 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Vial of Weak Blood (7 za)
57 Tiny Claw (8 za)

Cena: 21644 (Kumulativní cena: 21644)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (109 za)
186 Soft Wood Log (29 za)
72 Small Venom Sac (36 za)
57 Vial of Thin Blood (55 za)

Cena: 47418 (Kumulativní cena: 69062)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
429 Iron Ore (109 za)
114 Seasoned Wood Log (90 za)
143 Lump of Coal (16 za)
3 Venom Sac (329 za)
129 Vial of Blood (307 za)

Cena: 99899 (Kumulativní cena: 168961)


Level:150

Vytvoř:143 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 29 Steel Shield Backing
Vytvoř: 29 Steel Shield Boss
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Strong Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Strong Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
286 Platinum Ore (119 za)
114 Hard Wood Log (57 za)
143 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (302 za)
75 Heavy Bone (275 za)

Cena: 85235 (Kumulativní cena: 254196)


Level:225

Vytvoř:143 Darksteel Ingot
Vytvoř: 38 Hard Wood Plank
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 29 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
378 Mithril Ore (66 za)
171 Elder Wood Log (112 za)
144 Potent Venom Sac (43 za)
15 Large Scale (49 za)
15 Large Bone (48 za)
15 Large Claw (43 za)
15 Large Fang (47 za)

Cena: 53097 (Kumulativní cena: 307293)


Level:300

Vytvoř:189 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 33 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 33 Mithril Shield Boss

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!