Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
372166
Očekávaná návratnost
- 18766
Očekávaná koncová cena
353400

5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
19 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Honed Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1271 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2384 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Bronze Ingot - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1192 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
372166

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
372166

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (56 za)
Iron Ore (161 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (204 za)
Elder Wood Log (71 za)
Green Wood Log (9 za)
Hard Wood Log (111 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (82 za)
Pile of Luminous Dust (559 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (337 za)
Full Venom Sac (404 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (49 za)
Heavy Bone (394 za)
Large Claw (19 za)
Fang (368 za)
Large Fang (22 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
370 Copper Ore (56 za)
37 Lump of Tin (8 za)
285 Green Wood Log (9 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (7 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)

Cena: 24348 (Kumulativní cena: 24348)


Level: 0

Vytvoř: 95 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 19 Small Green Haft
Vytvoř: 10 Large Green Haft
Vytvoř: 10 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Resilient Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Spear


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (161 za)
186 Soft Wood Log (21 za)
72 Small Venom Sac (33 za)
57 Vial of Thin Blood (49 za)

Cena: 62688 (Kumulativní cena: 87036)


Level: 75

Vytvoř:111 Iron Ingot
Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Mace Head
Vytvoř: 28 Small Soft Haft

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Iron Mace

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Iron Mace


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
333 Iron Ore (161 za)
279 Seasoned Wood Log (82 za)
111 Lump of Coal (16 za)
72 Venom Sac (337 za)
57 Fang (368 za)

Cena: 123507 (Kumulativní cena: 210543)


Level:150

Vytvoř:111 Steel Ingot
Vytvoř: 93 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Steel Mace Head
Vytvoř: 19 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 9 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 9 Steel Spear Head

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Steel Mace

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Steel Spear


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
284 Platinum Ore (204 za)
111 Hard Wood Log (111 za)
142 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (559 za)
57 Full Venom Sac (404 za)
72 Heavy Bone (394 za)

Cena: 130146 (Kumulativní cena: 340689)


Level:225

Vytvoř:142 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
382 Mithril Ore (40 za)
171 Elder Wood Log (71 za)
15 Potent Venom Sac (25 za)
159 Large Claw (19 za)
30 Large Fang (22 za)

Cena: 31477 (Kumulativní cena: 372166)


Level:300

Vytvoř:191 Mithril Ingot
Vytvoř: 57 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 31 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 31 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!