Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-05T09:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
224788
Očekávaná návratnost
- 16617
Očekávaná koncová cena
208171

5 Standard Sharpening Stone - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
5 Quality Sharpening Stone - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Mace - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 375 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Dagger - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 348 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Dagger - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 778 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Sword - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Sword - Prodáváno za 1006 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Sword - Prodáváno za 584 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Sword - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Machete - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 695 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2011 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
224788

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
224788

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (44 za)
Iron Ore (135 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (130 za)
Elder Wood Log (65 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (161 za)
Soft Wood Log (19 za)
Seasoned Wood Log (86 za)
Pile of Radiant Dust (400 za)
Pile of Luminous Dust (303 za)
Full Venom Sac (390 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (49 za)
Scale (337 za)
Smooth Scale (279 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (45 za)
Vial of Blood (335 za)
Vial of Thick Blood (273 za)
Vial of Potent Blood (58 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (28 za)
Totem (238 za)
Intricate Totem (61 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (28 za)
Claw (218 za)
Sharp Claw (410 za)
Large Claw (42 za)
Large Fang (29 za)
Engraved Totem (274 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
210 Copper Ore (44 za)
21 Lump of Tin (8 za)
186 Green Wood Log (12 za)
39 Tiny Scale (5 za)
39 Vial of Weak Blood (5 za)
15 Tiny Totem (5 za)
6 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12153 (Kumulativní cena: 12153)


Level: 0

Vytvoř: 62 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Green Haft
Vytvoř: 6 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 5 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 5 Bronze Mace Head
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 2 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 4 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 3 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (135 za)
134 Soft Wood Log (19 za)
12 Small Scale (49 za)
12 Vial of Thin Blood (45 za)
44 Small Totem (28 za)
27 Small Claw (28 za)

Cena: 38467 (Kumulativní cena: 50620)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Iron Ore (135 za)
162 Seasoned Wood Log (86 za)
86 Lump of Coal (16 za)
3 Pile of Radiant Dust (400 za)
6 Scale (337 za)
15 Vial of Blood (335 za)
31 Totem (238 za)
40 Claw (218 za)

Cena: 74483 (Kumulativní cena: 125103)


Level:150

Vytvoř: 86 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 8 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Objev:

Steel Ingot (3)
Pile of Radiant Dust (3)


Level:175

Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Hearty Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Hunter's Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
226 Platinum Ore (130 za)
90 Hard Wood Log (161 za)
113 Lump of Primordium (48 za)
3 Pile of Luminous Dust (303 za)
3 Full Venom Sac (390 za)
16 Smooth Scale (279 za)
42 Vial of Thick Blood (273 za)
3 Sharp Claw (410 za)
28 Engraved Totem (274 za)

Cena: 76205 (Kumulativní cena: 201308)


Level:225

Vytvoř:113 Darksteel Ingot
Vytvoř: 30 Hard Wood Plank
Vytvoř: 12 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 5 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Darksteel Sword Hilt
Vytvoř: 3 Darksteel Sword Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Greatsword Hilt
Vytvoř: 2 Small Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Mace Head
Objev:

Darksteel Ingot (3)
Pile of Luminous Dust (3)


Level:250

Vytvoř: 6 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 4 Cleric's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
342 Mithril Ore (27 za)
138 Elder Wood Log (65 za)
89 Potent Venom Sac (28 za)
6 Vial of Potent Blood (58 za)
6 Intricate Totem (61 za)
12 Large Claw (42 za)
54 Large Fang (29 za)

Cena: 23480 (Kumulativní cena: 224788)


Level:300

Vytvoř:171 Mithril Ingot
Vytvoř: 46 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 8 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 8 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 8 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 5 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 5 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 3 Mithril Greatsword Hilt

Level:325

Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 4 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 3 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!