Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T04:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
244619
Očekávaná návratnost
- 17758
Očekávaná koncová cena
226861

5 Hardened Sharpening Stone - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Axe - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Hammer - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1573 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1572 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 3699 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Hammer - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Mace - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Axe - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1470 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
244619

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
244619

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (43 za)
Iron Ore (118 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (107 za)
Elder Wood Log (110 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (73 za)
Soft Wood Log (32 za)
Seasoned Wood Log (93 za)
Pile of Incandescent Dust (89 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (45 za)
Venom Sac (335 za)
Full Venom Sac (305 za)
Potent Venom Sac (47 za)
Tiny Scale (12 za)
Small Scale (72 za)
Scale (458 za)
Smooth Scale (302 za)
Large Scale (43 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (72 za)
Vial of Blood (391 za)
Vial of Thick Blood (313 za)
Vial of Potent Blood (124 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (402 za)
Intricate Totem (158 za)
Large Bone (44 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (295 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (45 za)
Claw (345 za)
Sharp Claw (356 za)
Large Claw (40 za)
Small Fang (66 za)
Fang (460 za)
Sharp Fang (308 za)
Large Fang (40 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
210 Copper Ore (43 za)
21 Lump of Tin (8 za)
186 Green Wood Log (12 za)
46 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Tiny Scale (12 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
15 Tiny Totem (9 za)
16 Bone Chip (6 za)
15 Tiny Claw (8 za)

Cena: 12091 (Kumulativní cena: 12091)


Level: 0

Vytvoř: 62 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 10 Small Green Haft
Vytvoř: 7 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 5 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 4 Bronze Mace Head
Vytvoř: 3 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Malign Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Precise Green Inscription
Vytvoř: 5 Healing Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 5 Malign Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Vital Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (118 za)
134 Soft Wood Log (32 za)
35 Small Venom Sac (45 za)
12 Small Scale (72 za)
12 Vial of Thin Blood (72 za)
24 Small Claw (45 za)
12 Small Fang (66 za)

Cena: 38137 (Kumulativní cena: 50228)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Hearty Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Iron Ore (118 za)
159 Seasoned Wood Log (93 za)
88 Lump of Coal (16 za)
43 Venom Sac (335 za)
3 Scale (458 za)
15 Vial of Blood (391 za)
15 Totem (402 za)
16 Claw (345 za)
3 Fang (460 za)

Cena: 81921 (Kumulativní cena: 132149)


Level:150

Vytvoř: 88 Steel Ingot
Vytvoř: 53 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 7 Steel Shield Boss
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 5 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 5 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Hearty Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 5 Ravaging Steel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Platinum Ore (107 za)
147 Hard Wood Log (73 za)
91 Lump of Primordium (48 za)
26 Full Venom Sac (305 za)
8 Smooth Scale (302 za)
15 Vial of Thick Blood (313 za)
35 Heavy Bone (295 za)
3 Sharp Claw (356 za)
8 Sharp Fang (308 za)

Cena: 63471 (Kumulativní cena: 195620)


Level:225

Vytvoř: 91 Darksteel Ingot
Vytvoř: 49 Hard Wood Plank
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 8 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 5 Large Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 2 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 5 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
324 Mithril Ore (77 za)
144 Elder Wood Log (110 za)
3 Pile of Incandescent Dust (89 za)
35 Potent Venom Sac (47 za)
23 Large Scale (43 za)
6 Vial of Potent Blood (124 za)
3 Intricate Totem (158 za)
23 Large Bone (44 za)
46 Large Claw (40 za)
31 Large Fang (40 za)

Cena: 48999 (Kumulativní cena: 244619)


Level:300

Vytvoř:162 Mithril Ingot
Vytvoř: 48 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 14 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 14 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 5 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 5 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Mithril Mace Head
Vytvoř: 1 Small Elder Haft
Objev:

Mithril Ingot (3)
Pile of Incandescent Dust (3)


Level:325

Vytvoř: 5 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!