Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
229173
Očekávaná návratnost
- 16154
Očekávaná koncová cena
213019

1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Sword - Prodáváno za 719 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Sword - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Sword - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Sword - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Dagger - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Dagger - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Greatsword - Prodáváno za 295 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Dagger - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Sword - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Greatsword - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Axe - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Dagger - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Mace - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Mace - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1227 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 2635 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Axe - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Hammer - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Hammer - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Spear - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Dagger - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1382 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Sword - Prodáváno za 578 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Mace - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1339 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Axe - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Hammer - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
229173

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
229173

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (29 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (68 za)
Elder Wood Log (70 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (61 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (78 za)
Small Venom Sac (54 za)
Full Venom Sac (594 za)
Potent Venom Sac (29 za)
Tiny Scale (5 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (605 za)
Vial of Thick Blood (589 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (108 za)
Totem (730 za)
Intricate Totem (113 za)
Large Bone (32 za)
Heavy Bone (562 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (63 za)
Claw (510 za)
Sharp Claw (619 za)
Large Claw (23 za)
Small Fang (100 za)
Fang (690 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
260 Copper Ore (29 za)
26 Lump of Tin (8 za)
150 Green Wood Log (11 za)
31 Tiny Scale (5 za)
31 Vial of Weak Blood (5 za)
3 Tiny Totem (8 za)
34 Tiny Claw (5 za)

Cena: 9902 (Kumulativní cena: 9902)


Level: 0

Vytvoř: 50 Green Wood Plank
Vytvoř: 22 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 14 Green Wood Dowel
Vytvoř: 8 Small Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 4 Bronze Sword Hilt
Vytvoř: 4 Bronze Sword Blade
Vytvoř: 4 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 4 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 3 Large Green Haft
Vytvoř: 2 Bronze Dagger Blade
Vytvoř: 2 Bronze Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Bronze Mace Head
Vytvoř: 2 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 1 Bronze Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Bronze Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Precise Green Inscription
Vytvoř: 5 Resilient Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 7 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 3 Mighty Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Precise Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Sword Hilt (1)
Bronze Sword Blade (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Greatsword Blade (1)
Bronze Greatsword Hilt (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
243 Iron Ore (57 za)
134 Soft Wood Log (21 za)
35 Small Venom Sac (54 za)
12 Vial of Thin Blood (100 za)
12 Small Totem (108 za)
24 Small Claw (63 za)
12 Small Fang (100 za)

Cena: 23763 (Kumulativní cena: 33665)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 67 Soft Wood Plank
Vytvoř: 13 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 11 Small Soft Haft
Vytvoř: 9 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 5 Iron Axe Blade
Vytvoř: 5 Iron Hammer Head
Vytvoř: 4 Iron Spear Head
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 4 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 4 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 7 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 4 Ravaging Iron Plated Inscription
Vytvoř: 3 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
303 Iron Ore (57 za)
135 Seasoned Wood Log (78 za)
101 Lump of Coal (16 za)
24 Vial of Blood (605 za)
3 Totem (730 za)
59 Claw (510 za)
9 Fang (690 za)

Cena: 82427 (Kumulativní cena: 116092)


Level:150

Vytvoř:101 Steel Ingot
Vytvoř: 45 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 13 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 5 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 4 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 3 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 3 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 2 Steel Axe Blade
Vytvoř: 2 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Vytvoř: 2 Steel Sword Hilt
Vytvoř: 2 Steel Sword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Steel Greatsword Hilt
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 8 Strong Seasoned Inscription
Vytvoř: 3 Honed Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Sword Hilt (1)
Steel Sword Blade (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Greatsword Blade (1)
Steel Greatsword Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)


Level:200

Vytvoř: 7 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 7 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Sword Hilt (1)
Steel Sword Blade (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Platinum Ore (68 za)
153 Hard Wood Log (61 za)
91 Lump of Primordium (48 za)
15 Full Venom Sac (594 za)
26 Vial of Thick Blood (589 za)
51 Heavy Bone (562 za)
3 Sharp Claw (619 za)

Cena: 80820 (Kumulativní cena: 196912)


Level:225

Vytvoř: 91 Darksteel Ingot
Vytvoř: 51 Hard Wood Plank
Vytvoř: 13 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 6 Small Hard Haft
Vytvoř: 6 Large Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 3 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 3 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 2 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 6 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 5 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 7 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Berserker's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
318 Mithril Ore (53 za)
156 Elder Wood Log (70 za)
43 Potent Venom Sac (29 za)
3 Intricate Totem (113 za)
8 Large Bone (32 za)
67 Large Claw (23 za)
46 Large Fang (24 za)

Cena: 32261 (Kumulativní cena: 229173)


Level:300

Vytvoř:159 Mithril Ingot
Vytvoř: 52 Elder Wood Plank
Vytvoř: 12 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 10 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 10 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 7 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 2 Mithril Greatsword Hilt
Vytvoř: 2 Small Elder Haft
Vytvoř: 1 Mithril Mace Head
Vytvoř: 1 Mithril Axe Blade
Vytvoř: 1 Mithril Hammer Head
Vytvoř: 1 Large Elder Haft

Level:325

Vytvoř: 7 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 4 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Mace Head (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Axe Blade (1)
Small Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Hammer Head (1)
Large Elder Haft (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!