Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-03-25T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
318949
Očekávaná návratnost
- 13689
Očekávaná koncová cena
305260

2 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 850 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 841 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 474 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
318949

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
318949

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (43 za)
Rawhide Leather Section (18 za)
Thin Leather Section (63 za)
Thick Leather Section (41 za)
Coarse Leather Section (66 za)
Rugged Leather Section (236 za)
Wool Scrap (118 za)
Cotton Scrap (24 za)
Linen Scrap (78 za)
Silk Scrap (19 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (28 za)
Smooth Scale (288 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Blood (300 za)
Small Totem (40 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (273 za)
Large Claw (51 za)
Large Fang (47 za)
Engraved Totem (289 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (43 za)
206 Rawhide Leather Section (18 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Vial of Weak Blood (5 za)
39 Tiny Claw (7 za)

Cena: 14113 (Kumulativní cena: 14113)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (63 za)
234 Wool Scrap (118 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (28 za)
57 Small Totem (40 za)

Cena: 52850 (Kumulativní cena: 66963)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Student Mantle

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (66 za)
234 Cotton Scrap (24 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (300 za)
80 Claw (273 za)

Cena: 68280 (Kumulativní cena: 135243)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Panel

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Rugged Leather Section (236 za)
294 Linen Scrap (78 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (288 za)
57 Engraved Totem (289 za)

Cena: 128181 (Kumulativní cena: 263424)


Level:225

Vytvoř:147 Bolt of Linen
Vytvoř:119 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (41 za)
387 Silk Scrap (19 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
87 Large Claw (51 za)
117 Large Fang (47 za)

Cena: 55525 (Kumulativní cena: 318949)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 11 Silk Helm Strap
Vytvoř: 11 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!