Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
512427
Očekávaná návratnost
- 17427
Očekávaná koncová cena
495000

2 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1366 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1367 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1349 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1243 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
512427

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
512427

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (88 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (102 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (96 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (25 za)
Linen Scrap (115 za)
Silk Scrap (28 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (605 za)
Vial of Thick Blood (589 za)
Heavy Bone (562 za)
Tiny Claw (5 za)
Claw (510 za)
Large Claw (23 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (88 za)
206 Rawhide Leather Section (26 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Vial of Weak Blood (5 za)
39 Tiny Claw (5 za)

Cena: 24053 (Kumulativní cena: 24053)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (102 za)
234 Wool Scrap (218 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (54 za)
57 Vial of Thin Blood (100 za)

Cena: 91812 (Kumulativní cena: 115865)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Coarse Leather Section (96 za)
294 Cotton Scrap (25 za)
299 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (605 za)
80 Claw (510 za)

Cena: 112659 (Kumulativní cena: 228524)


Level:150

Vytvoř:147 Bolt of Cotton
Vytvoř:119 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 10 Cotton Pants Lining

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Pants


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Rugged Leather Section (395 za)
408 Linen Scrap (115 za)
337 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Vial of Thick Blood (589 za)
80 Heavy Bone (562 za)

Cena: 215237 (Kumulativní cena: 443761)


Level:225

Vytvoř:204 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Linen Pants Panel
Vytvoř: 29 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (67 za)
387 Silk Scrap (28 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
174 Large Claw (23 za)
30 Large Fang (24 za)

Cena: 68666 (Kumulativní cena: 512427)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 29 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 29 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Feathered Mantle

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!