Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T04:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
491485
Očekávaná návratnost
- 19023
Očekávaná koncová cena
472462

19 Honed Student Gloves - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
2 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1661 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mantle - Prodáváno za 1504 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1564 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 681 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
491485

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
491485

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (72 za)
Rawhide Leather Section (39 za)
Thin Leather Section (148 za)
Thick Leather Section (70 za)
Coarse Leather Section (113 za)
Rugged Leather Section (411 za)
Wool Scrap (225 za)
Cotton Scrap (47 za)
Linen Scrap (129 za)
Silk Scrap (51 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (45 za)
Venom Sac (335 za)
Full Venom Sac (305 za)
Vial of Blood (391 za)
Heavy Bone (295 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (40 za)
Small Fang (66 za)
Large Fang (40 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (72 za)
206 Rawhide Leather Section (39 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
70 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Claw (8 za)

Cena: 23872 (Kumulativní cena: 23872)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (148 za)
234 Wool Scrap (225 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (45 za)
57 Small Fang (66 za)

Cena: 102660 (Kumulativní cena: 126532)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (113 za)
234 Cotton Scrap (47 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Venom Sac (335 za)
57 Vial of Blood (391 za)

Cena: 95935 (Kumulativní cena: 222467)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 29 Cotton Gloves Padding

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Acolyte Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
238 Rugged Leather Section (411 za)
294 Linen Scrap (129 za)
299 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (305 za)
80 Heavy Bone (295 za)

Cena: 186297 (Kumulativní cena: 408764)


Level:225

Vytvoř:147 Bolt of Linen
Vytvoř:119 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Pants Panel
Vytvoř: 10 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Headpiece

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (70 za)
387 Silk Scrap (51 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
87 Large Claw (40 za)
117 Large Fang (40 za)

Cena: 82721 (Kumulativní cena: 491485)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 11 Silk Helm Strap
Vytvoř: 11 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!