Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-06-21T00:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
469200
Očekávaná návratnost
- 17621
Očekávaná koncová cena
451579

10 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Honed Student Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
19 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
2 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1419 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1232 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1212 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1065 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Jute Patch - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 742 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
46920

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
46920

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (85 za)
Rawhide Leather Section (30 za)
Thin Leather Section (117 za)
Thick Leather Section (89 za)
Coarse Leather Section (119 za)
Rugged Leather Section (358 za)
Wool Scrap (297 za)
Cotton Scrap (52 za)
Linen Scrap (75 za)
Silk Scrap (41 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (397 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Bone Shard (37 za)
Heavy Bone (385 za)
Tiny Claw (7 za)
Claw (208 za)
Small Fang (50 za)
Fang (223 za)
Large Fang (39 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
186 Jute Scrap (85 za)
206 Rawhide Leather Section (30 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
70 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Claw (7 za)

Cena: 24397 (Kumulativní cena: 24397)


Level: 0

Vytvoř:103 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 93 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Thin Leather Section (117 za)
234 Wool Scrap (297 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Bone Shard (37 za)
57 Small Fang (50 za)

Cena: 109958 (Kumulativní cena: 134355)


Level: 75

Vytvoř:129 Cured Thin Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (119 za)
234 Cotton Scrap (52 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Claw (208 za)
57 Fang (223 za)

Cena: 78917 (Kumulativní cena: 213272)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Panel

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Acolyte Gloves

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
200 Rugged Leather Section (358 za)
408 Linen Scrap (75 za)
337 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (397 za)
80 Heavy Bone (385 za)

Cena: 166413 (Kumulativní cena: 379685)


Level:225

Vytvoř:204 Bolt of Linen
Vytvoř:100 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Linen Pants Panel
Vytvoř: 29 Linen Pants Lining

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Pants

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Pants


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (89 za)
387 Silk Scrap (41 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
102 Potent Venom Sac (39 za)
102 Large Fang (39 za)

Cena: 89515 (Kumulativní cena: 469200)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 30 Silk Helm Strap
Vytvoř: 30 Silk Helm Padding
Vytvoř: 2 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 2 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Feathered Headpiece

Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!