Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
231080
Očekávaná návratnost
- 21077
Očekávaná koncová cena
210003

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Boots - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Pants - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1175 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Vestments - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Masquerade Mantle - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Masquerade Leggings - Prodáváno za 4217 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Boots - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Vestments - Prodáváno za 888 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
2 Linen Patch - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
231080

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2261
Remaining Cost
231080

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (63 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (97 za)
Thick Leather Section (51 za)
Coarse Leather Section (115 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Wool Scrap (216 za)
Cotton Scrap (32 za)
Linen Scrap (150 za)
Silk Scrap (37 za)
Tiny Venom Sac (9 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (331 za)
Full Venom Sac (399 za)
Potent Venom Sac (19 za)
Tiny Scale (7 za)
Small Scale (81 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (47 za)
Vial of Blood (371 za)
Vial of Thick Blood (395 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (49 za)
Totem (374 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (388 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (39 za)
Claw (329 za)
Sharp Claw (410 za)
Large Claw (19 za)
Small Fang (48 za)
Fang (343 za)
Large Fang (21 za)
Engraved Totem (385 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Jute Scrap (63 za)
82 Rawhide Leather Section (25 za)
70 Spool of Jute Thread (8 za)
14 Tiny Venom Sac (9 za)
14 Tiny Scale (7 za)
17 Vial of Weak Blood (7 za)
14 Tiny Totem (7 za)
14 Bone Chip (7 za)
22 Tiny Claw (6 za)

Cena: 10967 (Kumulativní cena: 10967)


Level: 0

Vytvoř: 61 Bolt of Jute
Vytvoř: 41 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 1 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 12 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 12 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Thin Leather Section (97 za)
128 Wool Scrap (216 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
45 Small Venom Sac (33 za)
9 Small Scale (81 za)
9 Vial of Thin Blood (47 za)
9 Small Totem (49 za)
24 Small Claw (39 za)
9 Small Fang (48 za)

Cena: 41184 (Kumulativní cena: 52151)


Level: 75

Vytvoř: 64 Bolt of Wool
Vytvoř: 41 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
70 Coarse Leather Section (115 za)
164 Cotton Scrap (32 za)
83 Spool of Cotton Thread (24 za)
24 Venom Sac (331 za)
12 Vial of Blood (371 za)
12 Totem (374 za)
38 Claw (329 za)
12 Fang (343 za)

Cena: 48792 (Kumulativní cena: 100943)


Level:150

Vytvoř: 82 Bolt of Cotton
Vytvoř: 35 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 6 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 6 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 5 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 4 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 2 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
76 Rugged Leather Section (419 za)
146 Linen Scrap (150 za)
77 Spool of Linen Thread (32 za)
9 Full Venom Sac (399 za)
9 Vial of Thick Blood (395 za)
22 Heavy Bone (388 za)
9 Sharp Claw (410 za)
56 Engraved Totem (385 za)

Cena: 97140 (Kumulativní cena: 198083)


Level:225

Vytvoř: 73 Bolt of Linen
Vytvoř: 38 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Linen Pants Panel
Vytvoř: 3 Linen Pants Lining
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Intricate Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Cleric's Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
260 Thick Leather Section (51 za)
273 Silk Scrap (37 za)
133 Spool of Silk Thread (48 za)
87 Potent Venom Sac (19 za)
72 Large Claw (19 za)
11 Large Fang (21 za)

Cena: 32997 (Kumulativní cena: 231080)


Level:300

Vytvoř: 91 Bolt of Silk
Vytvoř: 65 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 8 Silk Helm Strap
Vytvoř: 8 Silk Helm Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 5 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 2 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 2 Silk Coat Panel
Vytvoř: 2 Silk Coat Lining
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 6 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 6 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Coat Panel (1)
Silk Coat Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Coat Panel (1)
Silk Coat Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!