Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
270198
Očekávaná návratnost
- 18013
Očekávaná koncová cena
252185

1 12 Slot Craftsman's Bag - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Coat - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Winged Pants - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 1366 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 1226 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Masquerade Mantle - Prodáváno za 1088 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1367 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Acolyte Boots - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Coat - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Mask - Prodáváno za 1349 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Pants - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Pants - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1243 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
3 Jute Patch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
3 Linen Patch - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
27198

KUP U VENDORA (prodejce)

Rune of Holding (1480 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1694
Remaining Cost
27198

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (88 za)
Rawhide Leather Section (26 za)
Thin Leather Section (102 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (96 za)
Rugged Leather Section (395 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (25 za)
Linen Scrap (115 za)
Silk Scrap (28 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (54 za)
Venom Sac (555 za)
Full Venom Sac (594 za)
Potent Venom Sac (29 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (140 za)
Smooth Scale (603 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (605 za)
Vial of Thick Blood (589 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (108 za)
Totem (730 za)
Intricate Totem (113 za)
Bone Chip (15 za)
Bone Shard (168 za)
Heavy Bone (562 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (63 za)
Claw (510 za)
Sharp Claw (619 za)
Large Claw (23 za)
Small Fang (100 za)
Fang (690 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Jute Scrap (88 za)
84 Rawhide Leather Section (26 za)
70 Spool of Jute Thread (8 za)
22 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Scale (5 za)
25 Vial of Weak Blood (5 za)
14 Tiny Totem (8 za)
3 Bone Chip (15 za)
17 Tiny Claw (5 za)

Cena: 14027 (Kumulativní cena: 14027)


Level: 0

Vytvoř: 61 Bolt of Jute
Vytvoř: 42 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Jute Sandal Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 10 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 10 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 3 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Jute Sandal Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
82 Thin Leather Section (102 za)
128 Wool Scrap (218 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
45 Small Venom Sac (54 za)
9 Small Scale (140 za)
9 Vial of Thin Blood (100 za)
9 Small Totem (108 za)
24 Small Claw (63 za)
9 Small Fang (100 za)

Cena: 45378 (Kumulativní cena: 59405)


Level: 75

Vytvoř: 64 Bolt of Wool
Vytvoř: 41 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
1 Rune of Holding (1480 za)
72 Coarse Leather Section (96 za)
190 Cotton Scrap (25 za)
86 Spool of Cotton Thread (24 za)
8 Venom Sac (555 za)
18 Vial of Blood (605 za)
3 Totem (730 za)
3 Bone Shard (168 za)
54 Claw (510 za)
12 Fang (690 za)

Cena: 69050 (Kumulativní cena: 128455)


Level:150

Vytvoř: 95 Bolt of Cotton
Vytvoř: 36 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 6 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 6 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 4 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 3 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 2 Cotton Coat Panel
Vytvoř: 2 Cotton Coat Lining
Vytvoř: 2 Cotton Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Cotton Shoe Upper
Vytvoř: 2 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Rune of Holding (1)
Bolt of Cotton (10)
Bone Shard (3)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Sole (2)
Cotton Shoe Upper (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Coat Panel (1)
Cotton Coat Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
66 Rugged Leather Section (395 za)
176 Linen Scrap (115 za)
87 Spool of Linen Thread (32 za)
20 Full Venom Sac (594 za)
8 Smooth Scale (603 za)
20 Vial of Thick Blood (589 za)
38 Heavy Bone (562 za)
12 Sharp Claw (619 za)

Cena: 106362 (Kumulativní cena: 234817)


Level:225

Vytvoř: 88 Bolt of Linen
Vytvoř: 33 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Linen Pants Panel
Vytvoř: 8 Linen Pants Lining
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 4 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
256 Thick Leather Section (67 za)
255 Silk Scrap (28 za)
129 Spool of Silk Thread (48 za)
20 Potent Venom Sac (29 za)
9 Intricate Totem (113 za)
84 Large Claw (23 za)
57 Large Fang (24 za)

Cena: 35381 (Kumulativní cena: 270198)


Level:300

Vytvoř: 85 Bolt of Silk
Vytvoř: 64 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 9 Silk Helm Strap
Vytvoř: 9 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Silk Shoe Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Silk Shoe Upper
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 5 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Shoe Sole (2)
Silk Shoe Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!