Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
455428
Očekávaná návratnost
- 26462
Očekávaná koncová cena
428966

19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
19 Honed Leather Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 445 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 461 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 966 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Gloves - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Shoulders - Prodáváno za 1224 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
9 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1073 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
455428

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
455428

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (65 za)
Rawhide Leather Section (24 za)
Thin Leather Section (88 za)
Thick Leather Section (49 za)
Coarse Leather Section (125 za)
Rugged Leather Section (419 za)
Wool Scrap (218 za)
Cotton Scrap (33 za)
Linen Scrap (142 za)
Silk Scrap (37 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (337 za)
Full Venom Sac (404 za)
Potent Venom Sac (25 za)
Tiny Scale (7 za)
Vial of Thin Blood (49 za)
Heavy Bone (394 za)
Large Claw (19 za)
Fang (368 za)
Large Fang (22 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
118 Jute Scrap (65 za)
432 Rawhide Leather Section (24 za)
279 Spool of Jute Thread (8 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (7 za)

Cena: 21069 (Kumulativní cena: 21069)


Level: 0

Vytvoř:216 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)

Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Boots


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (88 za)
118 Wool Scrap (218 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (33 za)
57 Vial of Thin Blood (49 za)

Cena: 73637 (Kumulativní cena: 94706)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (125 za)
234 Cotton Scrap (33 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
80 Venom Sac (337 za)
57 Fang (368 za)

Cena: 94604 (Kumulativní cena: 189310)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (419 za)
234 Linen Scrap (142 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (404 za)
80 Heavy Bone (394 za)

Cena: 204806 (Kumulativní cena: 394116)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (49 za)
381 Silk Scrap (37 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (25 za)
174 Large Claw (19 za)
15 Large Fang (22 za)

Cena: 61312 (Kumulativní cena: 455428)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 3 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!