Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-03T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
335784
Očekávaná návratnost
- 27475
Očekávaná koncová cena
308309

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
19 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
10 Strong Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Gloves - Prodáváno za 2610 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1288 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
10 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1372 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
335784

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
335784

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (37 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Thin Leather Section (40 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (56 za)
Rugged Leather Section (210 za)
Wool Scrap (103 za)
Cotton Scrap (12 za)
Linen Scrap (67 za)
Silk Scrap (26 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (5 za)
Large Scale (28 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (488 za)
Large Bone (27 za)
Small Claw (33 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (485 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
120 Jute Scrap (37 za)
352 Rawhide Leather Section (16 za)
228 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Scale (5 za)
3 Vial of Weak Blood (5 za)

Cena: 12516 (Kumulativní cena: 12516)


Level: 0

Vytvoř:176 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 60 Bolt of Jute
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 20 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Resilient Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (40 za)
118 Wool Scrap (103 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
57 Vial of Thin Blood (42 za)
80 Small Claw (33 za)

Cena: 38932 (Kumulativní cena: 51448)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (56 za)
234 Cotton Scrap (12 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Vial of Blood (488 za)

Cena: 90808 (Kumulativní cena: 142256)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (210 za)
234 Linen Scrap (67 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
137 Engraved Totem (485 za)

Cena: 145231 (Kumulativní cena: 287487)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Cleric's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
580 Thick Leather Section (30 za)
381 Silk Scrap (26 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
57 Potent Venom Sac (39 za)
15 Large Scale (28 za)
102 Large Bone (27 za)
30 Large Fang (27 za)

Cena: 48297 (Kumulativní cena: 335784)


Level:300

Vytvoř:145 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:127 Bolt of Silk
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 31 Thick Mask Strap
Vytvoř: 2 Thick Glove Lining
Vytvoř: 2 Thick Glove Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Carrion Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!