Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
463970
Očekávaná návratnost
- 28297
Očekávaná koncová cena
435673

19 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
13 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
10 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
2 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
9 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
463970

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
463970

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (60 za)
Rawhide Leather Section (38 za)
Thin Leather Section (130 za)
Thick Leather Section (66 za)
Coarse Leather Section (109 za)
Rugged Leather Section (411 za)
Wool Scrap (230 za)
Cotton Scrap (37 za)
Linen Scrap (128 za)
Silk Scrap (51 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (36 za)
Full Venom Sac (302 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Large Scale (49 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (307 za)
Large Bone (48 za)
Heavy Bone (275 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (43 za)
Large Fang (47 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
166 Jute Scrap (60 za)
226 Rawhide Leather Section (38 za)
223 Spool of Jute Thread (8 za)
70 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Claw (8 za)

Cena: 20994 (Kumulativní cena: 20994)


Level: 0

Vytvoř:113 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 83 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 2 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 1 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 13 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 13 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
316 Thin Leather Section (130 za)
176 Wool Scrap (230 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (36 za)
57 Vial of Thin Blood (55 za)

Cena: 92039 (Kumulativní cena: 113033)


Level: 75

Vytvoř:158 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 88 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Glove Strap
Vytvoř: 29 Thin Glove Lining

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (109 za)
234 Cotton Scrap (37 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
137 Vial of Blood (307 za)

Cena: 85535 (Kumulativní cena: 198568)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Strong Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Strong Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (411 za)
234 Linen Scrap (128 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (302 za)
80 Heavy Bone (275 za)

Cena: 184132 (Kumulativní cena: 382700)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
572 Thick Leather Section (66 za)
387 Silk Scrap (51 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
144 Potent Venom Sac (43 za)
15 Large Scale (49 za)
15 Large Bone (48 za)
15 Large Claw (43 za)
15 Large Fang (47 za)

Cena: 81270 (Kumulativní cena: 463970)


Level:300

Vytvoř:143 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:129 Bolt of Silk
Vytvoř: 33 Thick Mask Padding
Vytvoř: 33 Thick Mask Strap

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!