Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
500657
Očekávaná návratnost
- 24249
Očekávaná koncová cena
476408

19 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
19 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 400 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1236 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1369 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1374 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Gloves - Prodáváno za 1334 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1365 za pomocí Max Buyout
1 Silk Patch - Prodáváno za 593 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
50657

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
50657

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (87 za)
Rawhide Leather Section (25 za)
Thin Leather Section (86 za)
Thick Leather Section (67 za)
Coarse Leather Section (100 za)
Rugged Leather Section (361 za)
Wool Scrap (215 za)
Cotton Scrap (36 za)
Linen Scrap (110 za)
Silk Scrap (29 za)
Potent Venom Sac (28 za)
Smooth Scale (574 za)
Vial of Blood (667 za)
Vial of Thick Blood (590 za)
Large Bone (33 za)
Tiny Claw (5 za)
Small Claw (61 za)
Claw (545 za)
Large Claw (22 za)
Small Fang (99 za)
Large Fang (23 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
118 Jute Scrap (87 za)
432 Rawhide Leather Section (25 za)
279 Spool of Jute Thread (8 za)
137 Tiny Claw (5 za)

Cena: 23983 (Kumulativní cena: 23983)


Level: 0

Vytvoř:216 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Jute
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 29 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Seeker Boots

Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Precise Seeker Boots


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
432 Thin Leather Section (86 za)
118 Wool Scrap (215 za)
279 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Claw (61 za)
57 Small Fang (99 za)

Cena: 77509 (Kumulativní cena: 101492)


Level: 75

Vytvoř:216 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 59 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 29 Thin Boot Upper

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Outlaw Boots

Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Boots


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Coarse Leather Section (100 za)
234 Cotton Scrap (36 za)
279 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (667 za)
80 Claw (545 za)

Cena: 122539 (Kumulativní cena: 224031)


Level:150

Vytvoř:129 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Cotton
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 29 Coarse Goggle Strap

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
258 Rugged Leather Section (361 za)
234 Linen Scrap (110 za)
279 Spool of Linen Thread (32 za)
80 Smooth Scale (574 za)
57 Vial of Thick Blood (590 za)

Cena: 207356 (Kumulativní cena: 431387)


Level:225

Vytvoř:129 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř:117 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Strap

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Rascal Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
576 Thick Leather Section (67 za)
384 Silk Scrap (29 za)
308 Spool of Silk Thread (48 za)
15 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Bone (33 za)
159 Large Claw (22 za)
15 Large Fang (23 za)

Cena: 69270 (Kumulativní cena: 500657)


Level:300

Vytvoř:144 Cured Thick Leather Square
Vytvoř:128 Bolt of Silk
Vytvoř: 32 Thick Mask Padding
Vytvoř: 32 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 9 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Prowler Helm

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!