Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-12-03T01:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
195958
Očekávaná návratnost
- 23134
Očekávaná koncová cena
172824

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Coat - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Pants - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Pants - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Coat - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Gloves - Prodáváno za 2610 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Gloves - Prodáváno za 1288 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Boots - Prodáváno za 332 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Boots - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Shoulders - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Shoulders - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
2 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1372 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1444 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Pants - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Pants - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Noble Boots - Prodáváno za 1345 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Boots - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Jute Patch - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Linen Patch - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
195958

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
195958

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (37 za)
Rawhide Leather Section (16 za)
Thin Leather Section (40 za)
Thick Leather Section (30 za)
Coarse Leather Section (56 za)
Rugged Leather Section (210 za)
Wool Scrap (103 za)
Cotton Scrap (12 za)
Linen Scrap (67 za)
Silk Scrap (26 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (42 za)
Full Venom Sac (709 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (72 za)
Scale (625 za)
Smooth Scale (508 za)
Large Scale (28 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (42 za)
Vial of Blood (488 za)
Vial of Thick Blood (504 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (49 za)
Totem (488 za)
Large Bone (27 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (33 za)
Claw (488 za)
Large Claw (41 za)
Small Fang (119 za)
Large Fang (27 za)
Engraved Totem (485 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
80 Jute Scrap (37 za)
132 Rawhide Leather Section (16 za)
47 Spool of Jute Thread (8 za)
25 Tiny Venom Sac (5 za)
20 Tiny Scale (5 za)
20 Vial of Weak Blood (5 za)
9 Tiny Totem (6 za)
12 Tiny Claw (6 za)

Cena: 5899 (Kumulativní cena: 5899)


Level: 0

Vytvoř: 66 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 40 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 8 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 4 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 3 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Thin Leather Section (40 za)
68 Wool Scrap (103 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
11 Small Venom Sac (42 za)
9 Small Scale (72 za)
20 Vial of Thin Blood (42 za)
20 Small Totem (49 za)
42 Small Claw (33 za)
3 Small Fang (119 za)

Cena: 19373 (Kumulativní cena: 25272)


Level: 75

Vytvoř: 82 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 34 Bolt of Wool
Vytvoř: 11 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 11 Thin Boot Upper
Vytvoř: 4 Thin Glove Strap
Vytvoř: 4 Thin Glove Lining
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Thin Mask Panel
Vytvoř: 2 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Hunter's Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
132 Coarse Leather Section (56 za)
96 Cotton Scrap (12 za)
77 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Scale (625 za)
42 Vial of Blood (488 za)
39 Totem (488 za)
14 Claw (488 za)

Cena: 58627 (Kumulativní cena: 83899)


Level:150

Vytvoř: 66 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 48 Bolt of Cotton
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Coarse Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 2 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 2 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 2 Hunter's Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Coarse Longcoat Padding
Vytvoř: 1 Coarse Longcoat Panel
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 5 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Longcoat Padding (1)
Coarse Longcoat Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
122 Rugged Leather Section (210 za)
96 Linen Scrap (67 za)
73 Spool of Linen Thread (32 za)
9 Full Venom Sac (709 za)
14 Smooth Scale (508 za)
36 Vial of Thick Blood (504 za)
39 Engraved Totem (485 za)

Cena: 84940 (Kumulativní cena: 168839)


Level:225

Vytvoř: 61 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 48 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 7 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 6 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 6 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Rugged Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Padding
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Panel
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 5 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Trouser Padding (1)
Rugged Trouser Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
364 Thick Leather Section (30 za)
186 Silk Scrap (26 za)
131 Spool of Silk Thread (48 za)
21 Potent Venom Sac (39 za)
23 Large Scale (28 za)
54 Large Bone (27 za)
15 Large Claw (41 za)
57 Large Fang (27 za)

Cena: 27119 (Kumulativní cena: 195958)


Level:300

Vytvoř: 91 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 62 Bolt of Silk
Vytvoř: 10 Thick Mask Padding
Vytvoř: 10 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Thick Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Thick Boot Upper
Vytvoř: 2 Thick Trouser Padding
Vytvoř: 2 Thick Trouser Panel
Vytvoř: 1 Thick Longcoat Padding
Vytvoř: 1 Thick Longcoat Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 7 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 5 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Longcoat Padding (1)
Thick Longcoat Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rampager's Prowler Helm

Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 3 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 2 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!