Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-05-28T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
190278
Očekávaná návratnost
- 23496
Očekávaná koncová cena
166782

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Pants - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Gloves - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Boots - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Boots - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Boots - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Shoulders - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Shoulders - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1702 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1828 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Pants - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Pants - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Coat - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Coat - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Noble Boots - Prodáváno za 1287 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Boots - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Jute Patch - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 414 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Linen Patch - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19278

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2366
Remaining Cost
19278

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (34 za)
Rawhide Leather Section (17 za)
Thin Leather Section (28 za)
Thick Leather Section (32 za)
Coarse Leather Section (39 za)
Rugged Leather Section (170 za)
Wool Scrap (67 za)
Cotton Scrap (16 za)
Linen Scrap (53 za)
Silk Scrap (26 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (708 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Tiny Scale (5 za)
Small Scale (77 za)
Scale (501 za)
Smooth Scale (607 za)
Large Scale (64 za)
Vial of Weak Blood (10 za)
Vial of Thin Blood (80 za)
Vial of Blood (511 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Vial of Potent Blood (164 za)
Tiny Totem (6 za)
Small Totem (74 za)
Totem (417 za)
Intricate Totem (173 za)
Large Bone (66 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (58 za)
Claw (655 za)
Large Claw (65 za)
Large Fang (68 za)
Engraved Totem (476 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
86 Jute Scrap (34 za)
124 Rawhide Leather Section (17 za)
47 Spool of Jute Thread (8 za)
28 Tiny Venom Sac (5 za)
28 Tiny Scale (5 za)
6 Vial of Weak Blood (10 za)
12 Tiny Totem (6 za)
12 Tiny Claw (6 za)

Cena: 5892 (Kumulativní cena: 5892)


Level: 0

Vytvoř: 62 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 43 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 7 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 6 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 4 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 4 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 5 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Resilient Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Thin Leather Section (28 za)
78 Wool Scrap (67 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
20 Small Scale (77 za)
12 Vial of Thin Blood (80 za)
20 Small Totem (74 za)
53 Small Claw (58 za)

Cena: 17560 (Kumulativní cena: 23452)


Level: 75

Vytvoř: 74 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 8 Thin Boot Upper
Vytvoř: 5 Thin Glove Strap
Vytvoř: 5 Thin Glove Lining
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Thin Mask Panel
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Hunter's Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 4 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 4 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 4 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
140 Coarse Leather Section (39 za)
94 Cotton Scrap (16 za)
79 Spool of Cotton Thread (24 za)
17 Scale (501 za)
9 Vial of Blood (511 za)
66 Totem (417 za)
6 Claw (655 za)

Cena: 53428 (Kumulativní cena: 76880)


Level:150

Vytvoř: 70 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 6 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 6 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Coarse Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 2 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 2 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 2 Coarse Longcoat Padding
Vytvoř: 2 Coarse Longcoat Panel
Vytvoř: 2 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Longcoat Padding (1)
Coarse Longcoat Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 6 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Longcoat Padding (1)
Coarse Longcoat Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Rugged Leather Section (170 za)
92 Linen Scrap (53 za)
73 Spool of Linen Thread (32 za)
9 Full Venom Sac (708 za)
6 Smooth Scale (607 za)
36 Vial of Thick Blood (500 za)
47 Engraved Totem (476 za)

Cena: 79358 (Kumulativní cena: 156238)


Level:225

Vytvoř: 64 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 46 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 6 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 6 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 6 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Padding
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Panel
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 5 Cleric's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Trouser Padding (1)
Rugged Trouser Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 4 Cleric's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
328 Thick Leather Section (32 za)
192 Silk Scrap (26 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
12 Potent Venom Sac (91 za)
72 Large Scale (64 za)
9 Vial of Potent Blood (164 za)
3 Intricate Totem (173 za)
23 Large Bone (66 za)
43 Large Claw (65 za)
8 Large Fang (68 za)

Cena: 34040 (Kumulativní cena: 190278)


Level:300

Vytvoř: 82 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 64 Bolt of Silk
Vytvoř: 12 Thick Mask Padding
Vytvoř: 12 Thick Mask Strap
Vytvoř: 6 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Thick Glove Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Thick Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 2 Thick Boot Upper
Vytvoř: 1 Knight's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 4 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Sole (2)
Thick Boot Upper (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Knight's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 3 Knight's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!