Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
245011
Očekávaná návratnost
- 25535
Očekávaná koncová cena
219476

1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Boots - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Pants - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Shoulders - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Boots - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 527 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 538 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Gloves - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Boots - Prodáváno za 544 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Boots - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Prowler Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 433 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 435 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Helm - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Prowler Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Prowler Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 1513 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Noble Gloves - Prodáváno za 855 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 646 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 514 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Outlaw Boots - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Boots - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 75 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Prowler Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 1487 za pomocí Max Buyout
2 Wool Patch - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
2 Jute Patch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
3 Silk Patch - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout
3 Cotton Patch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
2 Linen Patch - Prodáváno za 570 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
245011

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
567 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 4277
Remaining Cost
245011

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (60 za)
Rawhide Leather Section (38 za)
Thin Leather Section (130 za)
Thick Leather Section (66 za)
Coarse Leather Section (109 za)
Rugged Leather Section (411 za)
Wool Scrap (230 za)
Cotton Scrap (37 za)
Linen Scrap (128 za)
Silk Scrap (51 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (36 za)
Venom Sac (329 za)
Full Venom Sac (302 za)
Potent Venom Sac (43 za)
Tiny Scale (11 za)
Small Scale (86 za)
Scale (438 za)
Smooth Scale (281 za)
Large Scale (49 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (55 za)
Vial of Blood (307 za)
Vial of Thick Blood (314 za)
Vial of Potent Blood (147 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (85 za)
Totem (475 za)
Intricate Totem (153 za)
Large Bone (48 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (275 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (40 za)
Claw (345 za)
Sharp Claw (355 za)
Large Claw (43 za)
Small Fang (61 za)
Fang (459 za)
Sharp Fang (299 za)
Large Fang (47 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
96 Jute Scrap (60 za)
108 Rawhide Leather Section (38 za)
47 Spool of Jute Thread (8 za)
25 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Tiny Scale (11 za)
9 Vial of Weak Blood (7 za)
9 Tiny Totem (9 za)
17 Bone Chip (6 za)
12 Tiny Claw (8 za)

Cena: 10806 (Kumulativní cena: 10806)


Level: 0

Vytvoř: 54 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 48 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 6 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 3 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 3 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Rawhide Boot Sole (2)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Jute Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 7 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 7 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
148 Thin Leather Section (130 za)
74 Wool Scrap (230 za)
71 Spool of Wool Thread (16 za)
45 Small Venom Sac (36 za)
9 Small Scale (86 za)
9 Vial of Thin Blood (55 za)
9 Small Totem (85 za)
24 Small Claw (40 za)
9 Small Fang (61 za)

Cena: 42559 (Kumulativní cena: 53365)


Level: 75

Vytvoř: 74 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thin Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 6 Thin Boot Upper
Vytvoř: 2 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Wool Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Intricate Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Sole (2)
Thin Boot Upper (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Coarse Leather Section (109 za)
102 Cotton Scrap (37 za)
73 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Venom Sac (329 za)
9 Scale (438 za)
39 Vial of Blood (307 za)
3 Totem (475 za)
11 Claw (345 za)
9 Fang (459 za)

Cena: 52101 (Kumulativní cena: 105466)


Level:150

Vytvoř: 57 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 51 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Coarse Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Vytvoř: 1 Ravaging Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 5 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Sole (2)
Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Cotton Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Strong Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
114 Rugged Leather Section (411 za)
102 Linen Scrap (128 za)
71 Spool of Linen Thread (32 za)
20 Full Venom Sac (302 za)
11 Smooth Scale (281 za)
20 Vial of Thick Blood (314 za)
34 Heavy Bone (275 za)
12 Sharp Claw (355 za)
8 Sharp Fang (299 za)

Cena: 93595 (Kumulativní cena: 199061)


Level:225

Vytvoř: 57 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 51 Bolt of Linen
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Boot Sole (Vytvoří 2x najednou)
Vytvoř: 3 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Sole (2)
Rugged Boot Upper (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Linen Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 2 Carrion Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Embroidered Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Intricate Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
300 Thick Leather Section (66 za)
207 Silk Scrap (51 za)
125 Spool of Silk Thread (48 za)
48 Potent Venom Sac (43 za)
23 Large Scale (49 za)
9 Vial of Potent Blood (147 za)
9 Intricate Totem (153 za)
23 Large Bone (48 za)
32 Large Claw (43 za)
26 Large Fang (47 za)

Cena: 45950 (Kumulativní cena: 245011)


Level:300

Vytvoř: 75 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 69 Bolt of Silk
Vytvoř: 15 Thick Mask Padding
Vytvoř: 15 Thick Mask Strap
Vytvoř: 5 Thick Glove Lining
Vytvoř: 5 Thick Glove Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Berserker's Silk Insignia
Vytvoř: 3 Cleric's Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 4 Silk Patch (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 3 Rampager's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!