Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-18T23:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
189113
Očekávaná návratnost
- 35065
Očekávaná koncová cena
154048

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
10 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
6 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
8 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
13 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 576 za pomocí Max Buyout
11 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Intricate Lapis Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 1914 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
189113

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Gold Ore (40 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (199 za)
Silver Ore (13 za)
Pile of Glittering Dust (107 za)
Pile of Shimmering Dust (337 za)
Pile of Radiant Dust (1027 za)
Pile of Luminous Dust (757 za)
Glob of Ectoplasm (3310 za)
Garnet Pebble (88 za)
Turquoise Pebble (110 za)
Malachite Pebble (94 za)
Peridot Nugget (62 za)
Carnelian Lump (78 za)
Lapis Lump (72 za)
Amber Pebble (84 za)
Topaz Nugget (64 za)
Emerald Shard (61 za)
Ruby Shard (60 za)
Spinel Nugget (60 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (34 za)
27 Malachite Pebble (94 za)
11 Amber Pebble (84 za)

Cena: 12438 (Kumulativní cena: 12438)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 16 Amethyst Nugget
Vytvoř: 1 Lapis Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Silver Ore (13 za)
17 Pile of Glittering Dust (107 za)
16 Garnet Pebble (88 za)
17 Turquoise Pebble (110 za)
1 Malachite Pebble (94 za)

Cena: 7427 (Kumulativní cena: 19865)


Level: 75

Vytvoř: 86 Silver Ingot
Vytvoř: 16 Silver Hook
Vytvoř: 16 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 5 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 11 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 9 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 14 Peridot Lump
Vytvoř: 11 Spinel Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 9 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (40 za)
16 Pile of Shimmering Dust (337 za)
10 Topaz Nugget (64 za)
22 Spinel Nugget (60 za)

Cena: 14232 (Kumulativní cena: 34097)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 8 Sapphire Shard
Vytvoř: 7 Emerald Shard
Vytvoř: 3 Ruby Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 10 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (199 za)
14 Pile of Shimmering Dust (337 za)
18 Pile of Radiant Dust (1027 za)
28 Peridot Nugget (62 za)
6 Carnelian Lump (78 za)
16 Lapis Lump (72 za)

Cena: 59196 (Kumulativní cena: 93293)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Ruby Jewel
Vytvoř: 7 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 58 Ruby Crystal
Vytvoř: 4 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Vytvoř: 7 Sapphire Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (52 za)
9 Glob of Ectoplasm (3310 za)
62 Pile of Luminous Dust (757 za)
8 Emerald Shard (61 za)
116 Ruby Shard (60 za)

Cena: 95820 (Kumulativní cena: 189113)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Ruby Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 12 Ruby Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Ruby Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!