Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T13:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
158556
Očekávaná návratnost
- 32443
Očekávaná koncová cena
126113

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
12 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
8 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
13 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
158556

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (60 za)
Gold Ore (47 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (209 za)
Silver Ore (14 za)
Pile of Glittering Dust (65 za)
Pile of Shimmering Dust (203 za)
Pile of Radiant Dust (689 za)
Pile of Luminous Dust (549 za)
Glob of Ectoplasm (1755 za)
Garnet Pebble (92 za)
Turquoise Pebble (133 za)
Malachite Pebble (143 za)
Amethyst Nugget (87 za)
Peridot Lump (63 za)
Lapis Lump (60 za)
Amber Pebble (74 za)
Emerald Shard (75 za)
Opal Shard (72 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (60 za)
27 Malachite Pebble (143 za)
11 Amber Pebble (74 za)

Cena: 20515 (Kumulativní cena: 20515)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (14 za)
17 Pile of Glittering Dust (65 za)
17 Garnet Pebble (92 za)
17 Turquoise Pebble (133 za)

Cena: 7506 (Kumulativní cena: 28021)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 16 Amethyst Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 11 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (47 za)
16 Pile of Shimmering Dust (203 za)
32 Amethyst Nugget (87 za)

Cena: 14116 (Kumulativní cena: 42137)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Amethyst Jewel

Level:200

Vytvoř: 10 Emerald Shard
Vytvoř: 8 Sapphire Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 10 Amethyst Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (209 za)
18 Pile of Radiant Dust (689 za)
20 Peridot Lump (63 za)
16 Lapis Lump (60 za)

Cena: 48898 (Kumulativní cena: 91035)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Emerald Jewel
Vytvoř: 7 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 58 Opal Crystal
Vytvoř: 4 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Vytvoř: 7 Sapphire Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (39 za)
9 Glob of Ectoplasm (1755 za)
62 Pile of Luminous Dust (549 za)
8 Emerald Shard (75 za)
116 Opal Shard (72 za)

Cena: 67521 (Kumulativní cena: 158556)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Vytvoř: 12 Opal Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Opal Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!