Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
153330
Očekávaná návratnost
- 14358
Očekávaná koncová cena
138972

1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
12 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
8 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
13 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 574 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
153330

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (29 za)
Gold Ore (12 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (68 za)
Silver Ore (11 za)
Pile of Glittering Dust (98 za)
Pile of Shimmering Dust (387 za)
Pile of Radiant Dust (1188 za)
Pile of Luminous Dust (799 za)
Glob of Ectoplasm (2092 za)
Garnet Pebble (141 za)
Turquoise Pebble (124 za)
Malachite Pebble (139 za)
Peridot Nugget (100 za)
Topaz Lump (40 za)
Lapis Lump (40 za)
Amethyst Lump (41 za)
Topaz Nugget (113 za)
Emerald Shard (53 za)
Sapphire Shard (53 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (29 za)
11 Turquoise Pebble (124 za)
27 Malachite Pebble (139 za)

Cena: 12773 (Kumulativní cena: 12773)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 12 Lapis Nugget
Vytvoř: 5 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Turquoise Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (11 za)
17 Pile of Glittering Dust (98 za)
5 Garnet Pebble (141 za)
17 Turquoise Pebble (124 za)
12 Malachite Pebble (139 za)

Cena: 8171 (Kumulativní cena: 20944)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Vytvoř: 11 Peridot Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 11 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (12 za)
16 Pile of Shimmering Dust (387 za)
22 Peridot Nugget (100 za)
10 Topaz Nugget (113 za)

Cena: 11586 (Kumulativní cena: 32530)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Vytvoř: 8 Sapphire Shard
Vytvoř: 7 Chrysocola Shard
Vytvoř: 3 Coral Chunk
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 10 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (68 za)
18 Pile of Radiant Dust (1188 za)
6 Topaz Lump (40 za)
16 Lapis Lump (40 za)
14 Amethyst Lump (41 za)

Cena: 33990 (Kumulativní cena: 66520)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 6 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Coral Jewel
Vytvoř: 7 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 49 Emerald Crystal
Vytvoř: 13 Sapphire Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Vytvoř: 7 Sapphire Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (53 za)
9 Glob of Ectoplasm (2092 za)
62 Pile of Luminous Dust (799 za)
98 Emerald Shard (53 za)
26 Sapphire Shard (53 za)

Cena: 86810 (Kumulativní cena: 153330)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Vytvoř: 12 Sapphire Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!