Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
184897
Očekávaná návratnost
- 19560
Očekávaná koncová cena
165337

12 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
27 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
8 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
13 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
11 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 625 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
184897

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (77 za)
Gold Ore (51 za)
Mithril Ore (50 za)
Platinum Ore (231 za)
Silver Ore (16 za)
Pile of Glittering Dust (67 za)
Pile of Shimmering Dust (243 za)
Pile of Radiant Dust (615 za)
Pile of Luminous Dust (685 za)
Glob of Ectoplasm (2594 za)
Garnet Pebble (71 za)
Turquoise Pebble (74 za)
Carnelian Lump (89 za)
Pearl (100 za)
Peridot Lump (126 za)
Lapis Lump (100 za)
Amber Pebble (69 za)
Topaz Nugget (75 za)
Emerald Shard (82 za)
Sapphire Shard (81 za)
Spinel Nugget (61 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (77 za)
27 Pearl (100 za)
11 Amber Pebble (69 za)

Cena: 23787 (Kumulativní cena: 23787)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 26 Pearl Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Amethyst Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (16 za)
17 Pile of Glittering Dust (67 za)
17 Garnet Pebble (71 za)
17 Turquoise Pebble (74 za)

Cena: 6548 (Kumulativní cena: 30335)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Vytvoř: 11 Spinel Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 11 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (51 za)
16 Pile of Shimmering Dust (243 za)
10 Topaz Nugget (75 za)
22 Spinel Nugget (61 za)

Cena: 14752 (Kumulativní cena: 45087)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 8 Ruby Shard
Vytvoř: 7 Emerald Shard
Vytvoř: 3 Sapphire Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 10 Spinel Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (231 za)
18 Pile of Radiant Dust (615 za)
16 Carnelian Lump (89 za)
14 Peridot Lump (126 za)
6 Lapis Lump (100 za)

Cena: 52742 (Kumulativní cena: 97829)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 7 Ornate Ruby Jewel
Vytvoř: 2 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 58 Sapphire Crystal
Vytvoř: 4 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 7 Ruby Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (50 za)
9 Glob of Ectoplasm (2594 za)
62 Pile of Luminous Dust (685 za)
8 Emerald Shard (82 za)
116 Sapphire Shard (81 za)

Cena: 87068 (Kumulativní cena: 184897)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Vytvoř: 12 Sapphire Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!