Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T05:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
163934
Očekávaná návratnost
- 14303
Očekávaná koncová cena
149631

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
11 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
8 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
13 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
10 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 544 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
163934

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Gold Ore (44 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (116 za)
Silver Ore (30 za)
Pile of Glittering Dust (68 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Radiant Dust (689 za)
Pile of Luminous Dust (545 za)
Glob of Ectoplasm (2168 za)
Malachite Pebble (150 za)
Tiger's Eye Pebble (178 za)
Lapis Nugget (138 za)
Carnelian Lump (112 za)
Peridot Lump (114 za)
Amber Pebble (120 za)
Topaz Nugget (139 za)
Emerald Shard (103 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
264 Copper Ore (47 za)
27 Malachite Pebble (150 za)
11 Amber Pebble (120 za)

Cena: 17778 (Kumulativní cena: 17778)


Level: 0

Vytvoř:132 Copper Ingot
Vytvoř: 28 Copper Hook
Vytvoř: 28 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 17 Topaz Nugget
Vytvoř: 10 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 9 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Silver Ore (30 za)
17 Pile of Glittering Dust (68 za)
17 Tiger's Eye Pebble (178 za)
17 Amber Pebble (120 za)

Cena: 11742 (Kumulativní cena: 29520)


Level: 75

Vytvoř: 92 Silver Ingot
Vytvoř: 17 Silver Hook
Vytvoř: 17 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 12 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 11 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Vytvoř: 11 Lapis Lump
Vytvoř: 5 Topaz Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 11 Topaz Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
172 Gold Ore (44 za)
16 Pile of Shimmering Dust (225 za)
22 Lapis Nugget (138 za)
10 Topaz Nugget (139 za)

Cena: 15594 (Kumulativní cena: 45114)


Level:150

Vytvoř: 86 Gold Ingot
Vytvoř: 16 Gold Hook
Vytvoř: 16 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 10 Emerald Shard
Vytvoř: 8 Ruby Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 10 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
164 Platinum Ore (116 za)
18 Pile of Radiant Dust (689 za)
16 Carnelian Lump (112 za)
20 Peridot Lump (114 za)

Cena: 35498 (Kumulativní cena: 80612)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 7 Ornate Ruby Jewel
Vytvoř: 2 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 62 Emerald Crystal
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Vytvoř: 7 Ruby Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
224 Mithril Ore (77 za)
9 Glob of Ectoplasm (2168 za)
62 Pile of Luminous Dust (545 za)
124 Emerald Shard (103 za)

Cena: 83322 (Kumulativní cena: 163934)


Level:300

Vytvoř:112 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 22 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Vytvoř: 12 Emerald Mithril Earring

Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!