Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
98629
Očekávaná návratnost
- 16188
Očekávaná koncová cena
82441

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 392 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Silver Amulet - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 449 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Intricate Peridot Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Intricate Amethyst Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
98629

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (45 za)
Gold Ore (33 za)
Mithril Ore (27 za)
Platinum Ore (133 za)
Silver Ore (12 za)
Pile of Glittering Dust (42 za)
Pile of Shimmering Dust (125 za)
Pile of Radiant Dust (384 za)
Pile of Luminous Dust (310 za)
Glob of Ectoplasm (1392 za)
Garnet Pebble (99 za)
Turquoise Pebble (86 za)
Malachite Pebble (113 za)
Tiger's Eye Pebble (221 za)
Peridot Nugget (77 za)
Carnelian Nugget (79 za)
Lapis Nugget (82 za)
Carnelian Lump (84 za)
Pearl (115 za)
Amethyst Nugget (81 za)
Peridot Lump (82 za)
Topaz Lump (93 za)
Lapis Lump (89 za)
Amethyst Lump (91 za)
Amber Pebble (97 za)
Topaz Nugget (100 za)
Chrysocola Shard (87 za)
Emerald Shard (80 za)
Beryl Shard (101 za)
Ruby Shard (86 za)
Coral Chunk (132 za)
Opal Shard (98 za)
Sapphire Shard (85 za)
Spinel Nugget (77 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
222 Copper Ore (45 za)
1 Garnet Pebble (99 za)
5 Turquoise Pebble (86 za)
18 Malachite Pebble (113 za)
2 Tiger's Eye Pebble (221 za)
3 Pearl (115 za)
2 Amber Pebble (97 za)

Cena: 13534 (Kumulativní cena: 13534)


Level: 0

Vytvoř:111 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 7 Amethyst Nugget
Vytvoř: 3 Lapis Nugget
Vytvoř: 2 Spinel Nugget
Vytvoř: 1 Peridot Nugget
Vytvoř: 1 Topaz Nugget
Vytvoř: 8 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 3 Adorned Turquoise Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
156 Silver Ore (12 za)
14 Pile of Glittering Dust (42 za)
9 Garnet Pebble (99 za)
11 Turquoise Pebble (86 za)
3 Malachite Pebble (113 za)
2 Tiger's Eye Pebble (221 za)
2 Pearl (115 za)
1 Amber Pebble (97 za)

Cena: 5405 (Kumulativní cena: 18939)


Level: 75

Vytvoř: 78 Silver Ingot
Vytvoř: 12 Silver Setting
Vytvoř: 5 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Vytvoř: 3 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 10 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 3 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 2 Intricate Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Vytvoř: 5 Peridot Lump
Vytvoř: 4 Amethyst Lump
Vytvoř: 3 Lapis Lump
Vytvoř: 3 Topaz Lump
Vytvoř: 2 Spinel Lump
Vytvoř: 1 Carnelian Lump
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Gold Ore (33 za)
14 Pile of Shimmering Dust (125 za)
6 Peridot Nugget (77 za)
2 Carnelian Nugget (79 za)
2 Lapis Nugget (82 za)
8 Amethyst Nugget (81 za)
6 Topaz Nugget (100 za)
4 Spinel Nugget (77 za)

Cena: 9106 (Kumulativní cena: 28045)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 6 Emerald Shard
Vytvoř: 3 Chrysocola Shard
Vytvoř: 2 Beryl Shard
Vytvoř: 1 Ruby Shard
Vytvoř: 1 Sapphire Shard
Vytvoř: 1 Coral Chunk
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Platinum Ore (133 za)
4 Pile of Shimmering Dust (125 za)
14 Pile of Radiant Dust (384 za)
4 Peridot Nugget (77 za)
4 Lapis Nugget (82 za)
2 Carnelian Lump (84 za)
12 Peridot Lump (82 za)
2 Topaz Lump (93 za)
2 Lapis Lump (89 za)
6 Amethyst Lump (91 za)

Cena: 25598 (Kumulativní cena: 53643)


Level:225

Vytvoř: 64 Platinum Ingot
Vytvoř: 11 Platinum Setting
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 3 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 49 Emerald Crystal
Vytvoř: 2 Sapphire Crystal
Vytvoř: 2 Chrysocola Crystal
Vytvoř: 2 Beryl Crystal
Vytvoř: 1 Ruby Crystal
Vytvoř: 1 Opal Crystal
Vytvoř: 1 Coral Tentacle
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Mithril Ore (27 za)
9 Glob of Ectoplasm (1392 za)
58 Pile of Luminous Dust (310 za)
4 Chrysocola Shard (87 za)
98 Emerald Shard (80 za)
4 Beryl Shard (101 za)
2 Ruby Shard (86 za)
2 Coral Chunk (132 za)
2 Opal Shard (98 za)
4 Sapphire Shard (85 za)

Cena: 44986 (Kumulativní cena: 98629)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 3 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!