Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-07-24T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
139630
Očekávaná návratnost
- 21867
Očekávaná koncová cena
117763

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 136 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 394 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Ring - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 411 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 690 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 859 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 418 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Intricate Amethyst Jewel - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Lapis Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 719 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Ring - Prodáváno za 600 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 745 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
139630

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Gold Ore (33 za)
Mithril Ore (55 za)
Platinum Ore (159 za)
Silver Ore (14 za)
Pile of Glittering Dust (43 za)
Pile of Shimmering Dust (230 za)
Pile of Radiant Dust (587 za)
Pile of Luminous Dust (502 za)
Glob of Ectoplasm (3704 za)
Garnet Pebble (43 za)
Turquoise Pebble (54 za)
Malachite Pebble (102 za)
Tiger's Eye Pebble (219 za)
Peridot Nugget (77 za)
Carnelian Nugget (79 za)
Lapis Nugget (76 za)
Carnelian Lump (77 za)
Pearl (217 za)
Peridot Lump (88 za)
Topaz Lump (104 za)
Lapis Lump (74 za)
Amber Pebble (74 za)
Topaz Nugget (77 za)
Chrysocola Shard (68 za)
Emerald Shard (67 za)
Beryl Shard (104 za)
Ruby Shard (74 za)
Opal Shard (69 za)
Sapphire Shard (70 za)
Spinel Nugget (82 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
222 Copper Ore (34 za)
6 Garnet Pebble (43 za)
2 Turquoise Pebble (54 za)
18 Malachite Pebble (102 za)
2 Tiger's Eye Pebble (219 za)
2 Pearl (217 za)
1 Amber Pebble (74 za)

Cena: 10696 (Kumulativní cena: 10696)


Level: 0

Vytvoř:111 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 22 Amethyst Nugget
Vytvoř: 2 Lapis Nugget
Vytvoř: 1 Topaz Nugget
Vytvoř: 8 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 4 Adorned Garnet Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
162 Silver Ore (14 za)
15 Pile of Glittering Dust (43 za)
12 Garnet Pebble (43 za)
14 Turquoise Pebble (54 za)
2 Malachite Pebble (102 za)
1 Tiger's Eye Pebble (219 za)
1 Amber Pebble (74 za)

Cena: 4682 (Kumulativní cena: 15378)


Level: 75

Vytvoř: 81 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 3 Silver Band
Vytvoř: 2 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 11 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 8 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Vytvoř: 5 Amethyst Lump
Vytvoř: 4 Peridot Lump
Vytvoř: 4 Topaz Lump
Vytvoř: 3 Lapis Lump
Vytvoř: 1 Carnelian Lump
Vytvoř: 1 Spinel Lump
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Gold Ore (33 za)
6 Pile of Glittering Dust (43 za)
14 Pile of Shimmering Dust (230 za)
6 Garnet Pebble (43 za)
6 Turquoise Pebble (54 za)
4 Peridot Nugget (77 za)
2 Carnelian Nugget (79 za)
6 Lapis Nugget (76 za)
8 Topaz Nugget (77 za)
2 Spinel Nugget (82 za)

Cena: 10778 (Kumulativní cena: 26156)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 2 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 5 Sapphire Shard
Vytvoř: 4 Emerald Shard
Vytvoř: 2 Beryl Shard
Vytvoř: 1 Ruby Shard
Vytvoř: 1 Coral Chunk
Vytvoř: 1 Chrysocola Shard
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
132 Platinum Ore (159 za)
4 Pile of Glittering Dust (43 za)
4 Pile of Shimmering Dust (230 za)
14 Pile of Radiant Dust (587 za)
4 Garnet Pebble (43 za)
4 Turquoise Pebble (54 za)
4 Peridot Nugget (77 za)
2 Carnelian Lump (77 za)
8 Peridot Lump (88 za)
2 Topaz Lump (104 za)
12 Lapis Lump (74 za)

Cena: 32948 (Kumulativní cena: 59104)


Level:225

Vytvoř: 66 Platinum Ingot
Vytvoř: 11 Platinum Setting
Vytvoř: 8 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 4 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 49 Emerald Crystal
Vytvoř: 3 Chrysocola Crystal
Vytvoř: 2 Opal Crystal
Vytvoř: 2 Beryl Crystal
Vytvoř: 1 Sapphire Crystal
Vytvoř: 1 Ruby Crystal
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Mithril Ore (55 za)
9 Glob of Ectoplasm (3704 za)
58 Pile of Luminous Dust (502 za)
6 Chrysocola Shard (68 za)
98 Emerald Shard (67 za)
4 Beryl Shard (104 za)
2 Ruby Shard (74 za)
4 Opal Shard (69 za)
2 Sapphire Shard (70 za)

Cena: 80526 (Kumulativní cena: 139630)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 4 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!