Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
143097
Očekávaná návratnost
- 14690
Očekávaná koncová cena
128407

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 76 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
16 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 34 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Pendant - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 459 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Intricate Topaz Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 544 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Ring - Prodáváno za 408 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
143097

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (47 za)
Gold Ore (44 za)
Mithril Ore (66 za)
Platinum Ore (119 za)
Silver Ore (30 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (225 za)
Pile of Radiant Dust (689 za)
Pile of Luminous Dust (545 za)
Glob of Ectoplasm (2120 za)
Garnet Pebble (144 za)
Turquoise Pebble (188 za)
Malachite Pebble (178 za)
Tiger's Eye Pebble (179 za)
Peridot Nugget (138 za)
Carnelian Nugget (142 za)
Lapis Nugget (138 za)
Carnelian Lump (115 za)
Pearl (167 za)
Amethyst Nugget (140 za)
Peridot Lump (114 za)
Topaz Lump (136 za)
Lapis Lump (114 za)
Amethyst Lump (167 za)
Amber Pebble (120 za)
Topaz Nugget (139 za)
Chrysocola Shard (109 za)
Emerald Shard (101 za)
Beryl Shard (122 za)
Ruby Shard (109 za)
Coral Chunk (220 za)
Opal Shard (107 za)
Sapphire Shard (108 za)
Spinel Nugget (138 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
226 Copper Ore (47 za)
2 Garnet Pebble (144 za)
1 Turquoise Pebble (188 za)
3 Malachite Pebble (178 za)
3 Tiger's Eye Pebble (179 za)
18 Pearl (167 za)
3 Amber Pebble (120 za)

Cena: 15535 (Kumulativní cena: 15535)


Level: 0

Vytvoř:113 Copper Ingot
Vytvoř: 24 Copper Setting
Vytvoř: 21 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Pearl Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 6 Topaz Nugget
Vytvoř: 3 Amethyst Nugget
Vytvoř: 2 Spinel Nugget
Vytvoř: 1 Carnelian Nugget
Vytvoř: 1 Lapis Nugget
Vytvoř: 1 Peridot Nugget
Vytvoř: 7 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Amber Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 1 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Silver Ore (30 za)
14 Pile of Glittering Dust (55 za)
6 Garnet Pebble (144 za)
5 Turquoise Pebble (188 za)
1 Malachite Pebble (178 za)
8 Tiger's Eye Pebble (179 za)
2 Pearl (167 za)
6 Amber Pebble (120 za)

Cena: 9798 (Kumulativní cena: 25333)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 2 Intricate Topaz Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Vytvoř: 5 Peridot Lump
Vytvoř: 4 Topaz Lump
Vytvoř: 3 Amethyst Lump
Vytvoř: 2 Lapis Lump
Vytvoř: 1 Spinel Lump
Vytvoř: 1 Carnelian Lump
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Gold Ore (44 za)
14 Pile of Shimmering Dust (225 za)
6 Peridot Nugget (138 za)
2 Carnelian Nugget (142 za)
4 Lapis Nugget (138 za)
6 Amethyst Nugget (140 za)
8 Topaz Nugget (139 za)
2 Spinel Nugget (138 za)

Cena: 13730 (Kumulativní cena: 39063)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 6 Emerald Shard
Vytvoř: 3 Chrysocola Shard
Vytvoř: 2 Beryl Shard
Vytvoř: 1 Sapphire Shard
Vytvoř: 1 Ruby Shard
Vytvoř: 1 Coral Chunk
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
128 Platinum Ore (119 za)
2 Pile of Shimmering Dust (225 za)
14 Pile of Radiant Dust (689 za)
4 Peridot Nugget (138 za)
2 Carnelian Lump (115 za)
12 Peridot Lump (114 za)
2 Topaz Lump (136 za)
4 Lapis Lump (114 za)
6 Amethyst Lump (167 za)

Cena: 29208 (Kumulativní cena: 68271)


Level:225

Vytvoř: 64 Platinum Ingot
Vytvoř: 11 Platinum Setting
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 2 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 3 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 49 Emerald Crystal
Vytvoř: 2 Opal Crystal
Vytvoř: 2 Chrysocola Crystal
Vytvoř: 2 Beryl Crystal
Vytvoř: 1 Sapphire Crystal
Vytvoř: 1 Ruby Crystal
Vytvoř: 1 Coral Tentacle
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Mithril Ore (66 za)
9 Glob of Ectoplasm (2120 za)
58 Pile of Luminous Dust (545 za)
4 Chrysocola Shard (109 za)
98 Emerald Shard (101 za)
4 Beryl Shard (122 za)
2 Ruby Shard (109 za)
2 Coral Chunk (220 za)
4 Opal Shard (107 za)
2 Sapphire Shard (108 za)

Cena: 74826 (Kumulativní cena: 143097)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 3 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Opal Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!