Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-02-26T21:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
148757
Očekávaná návratnost
- 18870
Očekávaná koncová cena
129887

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 394 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Amulet - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Ring - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 397 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 368 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 330 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
3 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Intricate Amethyst Jewel - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
3 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 640 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 637 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
148757

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (39 za)
Gold Ore (37 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (174 za)
Silver Ore (11 za)
Pile of Glittering Dust (95 za)
Pile of Shimmering Dust (287 za)
Pile of Radiant Dust (1010 za)
Pile of Luminous Dust (639 za)
Glob of Ectoplasm (2898 za)
Garnet Pebble (90 za)
Turquoise Pebble (82 za)
Malachite Pebble (100 za)
Tiger's Eye Pebble (115 za)
Peridot Nugget (66 za)
Carnelian Nugget (75 za)
Lapis Nugget (73 za)
Carnelian Lump (75 za)
Pearl (142 za)
Amethyst Nugget (72 za)
Peridot Lump (77 za)
Topaz Lump (79 za)
Lapis Lump (109 za)
Amber Pebble (64 za)
Topaz Nugget (77 za)
Chrysocola Shard (63 za)
Emerald Shard (61 za)
Beryl Shard (116 za)
Ruby Shard (63 za)
Coral Chunk (121 za)
Opal Shard (62 za)
Sapphire Shard (62 za)
Spinel Nugget (71 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
222 Copper Ore (39 za)
1 Garnet Pebble (90 za)
2 Turquoise Pebble (82 za)
18 Malachite Pebble (100 za)
3 Tiger's Eye Pebble (115 za)
3 Pearl (142 za)
4 Amber Pebble (64 za)

Cena: 11739 (Kumulativní cena: 11739)


Level: 0

Vytvoř:111 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 20 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 6 Amethyst Nugget
Vytvoř: 4 Topaz Nugget
Vytvoř: 1 Lapis Nugget
Vytvoř: 1 Peridot Nugget
Vytvoř: 1 Carnelian Nugget
Vytvoř: 1 Spinel Nugget
Vytvoř: 8 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 2 Adorned Amber Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Silver Ore (11 za)
14 Pile of Glittering Dust (95 za)
8 Garnet Pebble (90 za)
8 Turquoise Pebble (82 za)
1 Malachite Pebble (100 za)
6 Tiger's Eye Pebble (115 za)
1 Pearl (142 za)
4 Amber Pebble (64 za)

Cena: 5566 (Kumulativní cena: 17305)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 8 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 2 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Vytvoř: 8 Amethyst Lump
Vytvoř: 5 Peridot Lump
Vytvoř: 3 Lapis Lump
Vytvoř: 3 Topaz Lump
Vytvoř: 2 Spinel Lump
Vytvoř: 1 Carnelian Lump
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
152 Gold Ore (37 za)
14 Pile of Shimmering Dust (287 za)
6 Peridot Nugget (66 za)
2 Carnelian Nugget (75 za)
2 Lapis Nugget (73 za)
8 Amethyst Nugget (72 za)
6 Topaz Nugget (77 za)
4 Spinel Nugget (71 za)

Cena: 11656 (Kumulativní cena: 28961)


Level:150

Vytvoř: 76 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 8 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 4 Ruby Shard
Vytvoř: 4 Emerald Shard
Vytvoř: 2 Beryl Shard
Vytvoř: 2 Chrysocola Shard
Vytvoř: 1 Coral Chunk
Vytvoř: 1 Sapphire Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
130 Platinum Ore (174 za)
8 Pile of Shimmering Dust (287 za)
14 Pile of Radiant Dust (1010 za)
4 Peridot Nugget (66 za)
4 Lapis Nugget (73 za)
8 Carnelian Lump (75 za)
8 Amethyst Nugget (72 za)
8 Peridot Lump (77 za)
2 Topaz Lump (79 za)
2 Lapis Lump (109 za)

Cena: 41780 (Kumulativní cena: 70741)


Level:225

Vytvoř: 65 Platinum Ingot
Vytvoř: 11 Platinum Setting
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 1 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 9 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 3 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 49 Emerald Crystal
Vytvoř: 3 Chrysocola Crystal
Vytvoř: 2 Sapphire Crystal
Vytvoř: 1 Opal Crystal
Vytvoř: 1 Ruby Crystal
Vytvoř: 1 Beryl Crystal
Vytvoř: 1 Coral Tentacle
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
184 Mithril Ore (41 za)
9 Glob of Ectoplasm (2898 za)
58 Pile of Luminous Dust (639 za)
6 Chrysocola Shard (63 za)
98 Emerald Shard (61 za)
2 Beryl Shard (116 za)
2 Ruby Shard (63 za)
2 Coral Chunk (121 za)
2 Opal Shard (62 za)
4 Sapphire Shard (62 za)

Cena: 78016 (Kumulativní cena: 148757)


Level:300

Vytvoř: 92 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 4 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!