Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
137202
Očekávaná návratnost
- 13032
Očekávaná koncová cena
124170

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 76 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Pendant - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Platinum Ring - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 687 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 526 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Platinum Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 413 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 366 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
13722

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (31 za)
Gold Ore (12 za)
Mithril Ore (52 za)
Platinum Ore (66 za)
Silver Ore (11 za)
Pile of Glittering Dust (97 za)
Pile of Shimmering Dust (386 za)
Pile of Radiant Dust (1186 za)
Pile of Luminous Dust (817 za)
Glob of Ectoplasm (2067 za)
Garnet Pebble (143 za)
Turquoise Pebble (125 za)
Malachite Pebble (139 za)
Tiger's Eye Pebble (199 za)
Peridot Nugget (100 za)
Carnelian Nugget (119 za)
Lapis Nugget (115 za)
Carnelian Lump (41 za)
Pearl (146 za)
Amethyst Nugget (153 za)
Peridot Lump (41 za)
Topaz Lump (40 za)
Lapis Lump (40 za)
Amethyst Lump (41 za)
Amber Pebble (138 za)
Topaz Nugget (111 za)
Chrysocola Shard (53 za)
Emerald Shard (53 za)
Beryl Shard (53 za)
Ruby Shard (53 za)
Coral Chunk (165 za)
Opal Shard (53 za)
Sapphire Shard (53 za)
Spinel Nugget (104 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
226 Copper Ore (31 za)
1 Garnet Pebble (143 za)
3 Turquoise Pebble (125 za)
18 Malachite Pebble (139 za)
3 Tiger's Eye Pebble (199 za)
3 Pearl (146 za)
2 Amber Pebble (138 za)

Cena: 11337 (Kumulativní cena: 11337)


Level: 0

Vytvoř:113 Copper Ingot
Vytvoř: 24 Copper Setting
Vytvoř: 21 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 5 Amethyst Nugget
Vytvoř: 3 Lapis Nugget
Vytvoř: 2 Topaz Nugget
Vytvoř: 1 Spinel Nugget
Vytvoř: 1 Peridot Nugget
Vytvoř: 1 Carnelian Nugget
Vytvoř: 7 Copper Filigree
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 1 Adorned Turquoise Jewel


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
146 Silver Ore (11 za)
13 Pile of Glittering Dust (97 za)
7 Garnet Pebble (143 za)
9 Turquoise Pebble (125 za)
3 Malachite Pebble (139 za)
4 Tiger's Eye Pebble (199 za)
1 Pearl (146 za)
2 Amber Pebble (138 za)

Cena: 6628 (Kumulativní cena: 17965)


Level: 75

Vytvoř: 73 Silver Ingot
Vytvoř: 13 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 3 Silver Band
Vytvoř: 1 Silver Chain
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Chain (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 8 Silver Filigree
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 1 Intricate Amethyst Jewel
Vytvoř: 1 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Vytvoř: 4 Peridot Lump
Vytvoř: 4 Topaz Lump
Vytvoř: 2 Spinel Lump
Vytvoř: 2 Amethyst Lump
Vytvoř: 1 Lapis Lump
Vytvoř: 1 Carnelian Lump
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
146 Gold Ore (12 za)
13 Pile of Shimmering Dust (386 za)
6 Peridot Nugget (100 za)
2 Carnelian Nugget (119 za)
2 Lapis Nugget (115 za)
4 Amethyst Nugget (153 za)
8 Topaz Nugget (111 za)
4 Spinel Nugget (104 za)

Cena: 9754 (Kumulativní cena: 27719)


Level:150

Vytvoř: 73 Gold Ingot
Vytvoř: 13 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 3 Gold Band
Vytvoř: 1 Gold Chain
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 8 Gold Filigree
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Peridot Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 4 Chrysocola Shard
Vytvoř: 3 Sapphire Shard
Vytvoř: 3 Emerald Shard
Vytvoř: 2 Coral Chunk
Vytvoř: 1 Ruby Shard
Vytvoř: 1 Beryl Shard
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
142 Platinum Ore (66 za)
1 Pile of Shimmering Dust (386 za)
14 Pile of Radiant Dust (1186 za)
2 Peridot Nugget (100 za)
2 Carnelian Lump (41 za)
6 Peridot Lump (41 za)
4 Topaz Lump (40 za)
7 Lapis Lump (40 za)
8 Amethyst Lump (41 za)

Cena: 27658 (Kumulativní cena: 55377)


Level:225

Vytvoř: 71 Platinum Ingot
Vytvoř: 13 Platinum Setting
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Chrysocola Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 7 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Vytvoř: 48 Beryl Crystal
Vytvoř: 3 Chrysocola Crystal
Vytvoř: 3 Emerald Crystal
Vytvoř: 1 Sapphire Crystal
Vytvoř: 1 Ruby Crystal
Vytvoř: 1 Opal Crystal
Vytvoř: 1 Coral Tentacle
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Emerald Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
182 Mithril Ore (52 za)
9 Glob of Ectoplasm (2067 za)
58 Pile of Luminous Dust (817 za)
6 Chrysocola Shard (53 za)
6 Emerald Shard (53 za)
96 Beryl Shard (53 za)
2 Ruby Shard (53 za)
2 Coral Chunk (165 za)
2 Opal Shard (53 za)
2 Sapphire Shard (53 za)

Cena: 81825 (Kumulativní cena: 137202)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 10 Mithril Hook
Vytvoř: 3 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Chrysocola Jewel
Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Vytvoř: 9 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!