Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-06-17T15:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
304211
Očekávaná návratnost
- 39399
Očekávaná koncová cena
264812

19 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
9 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3127 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
9 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 2147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1977 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2838 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
9 Rejuvenating Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
304211

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
304211

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (34 za)
Iron Ore (114 za)
Mithril Ore (60 za)
Platinum Ore (194 za)
Rawhide Leather Section (11 za)
Elder Wood Log (40 za)
Green Wood Log (16 za)
Hard Wood Log (93 za)
Soft Wood Log (36 za)
Seasoned Wood Log (87 za)
Thin Leather Section (27 za)
Coarse Leather Section (44 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Smooth Scale (433 za)
Tiny Totem (5 za)
Small Totem (69 za)
Totem (310 za)
Large Bone (85 za)
Large Fang (83 za)
Engraved Totem (405 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Copper Ore (34 za)
9 Lump of Tin (8 za)
112 Rawhide Leather Section (11 za)
447 Green Wood Log (16 za)
129 Tiny Totem (5 za)

Cena: 12161 (Kumulativní cena: 12161)


Level: 0

Vytvoř:149 Green Wood Plank
Vytvoř: 56 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Rawhide String

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Short Bow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Healing Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Healing Green Wood Short Bow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (114 za)
298 Soft Wood Log (36 za)
168 Thin Leather Section (27 za)
129 Small Totem (69 za)

Cena: 33399 (Kumulativní cena: 45560)


Level: 75

Vytvoř:149 Soft Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
195 Iron Ore (114 za)
333 Seasoned Wood Log (87 za)
54 Coarse Leather Section (44 za)
65 Lump of Coal (16 za)
129 Totem (310 za)

Cena: 94607 (Kumulativní cena: 140167)


Level:150

Vytvoř:111 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 65 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Steel Horn
Vytvoř: 9 Seasoned Short-Bow Stave
Vytvoř: 9 Coarse String

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rejuvenating Steel Plated Inscription
Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rejuvenating Seasoned Wood Short Bow


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Platinum Ore (194 za)
288 Hard Wood Log (93 za)
85 Lump of Primordium (48 za)
3 Smooth Scale (433 za)
129 Engraved Totem (405 za)

Cena: 117388 (Kumulativní cena: 257555)


Level:225

Vytvoř: 96 Hard Wood Plank
Vytvoř: 85 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 29 Darksteel Horn
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Cleric's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Cleric's Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (60 za)
369 Elder Wood Log (40 za)
72 Potent Venom Sac (85 za)
30 Large Bone (85 za)
102 Large Fang (83 za)

Cena: 46656 (Kumulativní cena: 304211)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!