Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T04:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
320386
Očekávaná návratnost
- 21924
Očekávaná koncová cena
298462

5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
19 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Pistol - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 3637 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1093 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3672 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1428 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1445 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32386

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
32386

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (43 za)
Iron Ore (118 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (107 za)
Elder Wood Log (110 za)
Green Wood Log (12 za)
Hard Wood Log (73 za)
Soft Wood Log (32 za)
Seasoned Wood Log (93 za)
Pile of Shimmering Dust (221 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (45 za)
Venom Sac (335 za)
Full Venom Sac (305 za)
Large Scale (43 za)
Vial of Blood (391 za)
Heavy Bone (295 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (40 za)
Small Fang (66 za)
Large Fang (40 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
380 Copper Ore (43 za)
38 Lump of Tin (8 za)
288 Green Wood Log (12 za)
75 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Claw (8 za)

Cena: 20931 (Kumulativní cena: 20931)


Level: 0

Vytvoř: 96 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Green Wood Dowel
Vytvoř: 18 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Green Torch Handle
Vytvoř: 28 Bronze Torch Head
Vytvoř: 1 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Green Pistol Frame
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
6 Jug of Water (8 za)
249 Iron Ore (118 za)
186 Soft Wood Log (32 za)
4 Pile of Shimmering Dust (221 za)
72 Small Venom Sac (45 za)
57 Small Fang (66 za)

Cena: 43268 (Kumulativní cena: 64199)


Level: 75

Vytvoř: 93 Soft Wood Plank
Vytvoř: 83 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Iron Horn
Objev:

Jug of Water (6)
Pile of Shimmering Dust (4)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
255 Iron Ore (118 za)
288 Seasoned Wood Log (93 za)
85 Lump of Coal (16 za)
75 Venom Sac (335 za)
57 Vial of Blood (391 za)

Cena: 105646 (Kumulativní cena: 169845)


Level:150

Vytvoř: 96 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 85 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 10 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Steel Horn
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Platinum Ore (107 za)
288 Hard Wood Log (73 za)
85 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (305 za)
75 Heavy Bone (295 za)

Cena: 82804 (Kumulativní cena: 252649)


Level:225

Vytvoř: 96 Hard Wood Plank
Vytvoř: 85 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 29 Darksteel Horn
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (77 za)
369 Elder Wood Log (110 za)
15 Large Scale (43 za)
87 Large Claw (40 za)
102 Large Fang (40 za)

Cena: 67737 (Kumulativní cena: 320386)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!