Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T12:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
307155
Očekávaná návratnost
- 20740
Očekávaná koncová cena
286415

5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Green Wood Longbow - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
19 Strong Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
9 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
19 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Short Bow - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2477 za pomocí Max Buyout
19 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 940 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 2641 za pomocí Max Buyout
3 Bronze Ingot - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1071 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307155

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
307155

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (63 za)
Iron Ore (139 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (208 za)
Rawhide Leather Section (28 za)
Elder Wood Log (75 za)
Green Wood Log (8 za)
Hard Wood Log (92 za)
Soft Wood Log (20 za)
Seasoned Wood Log (74 za)
Thin Leather Section (93 za)
Pile of Luminous Dust (550 za)
Small Venom Sac (33 za)
Venom Sac (331 za)
Potent Venom Sac (22 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (46 za)
Tiny Totem (6 za)
Heavy Bone (379 za)
Large Claw (18 za)
Fang (313 za)
Large Fang (18 za)
Engraved Totem (380 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
90 Copper Ore (63 za)
9 Lump of Tin (8 za)
112 Rawhide Leather Section (28 za)
447 Green Wood Log (8 za)
72 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Totem (6 za)

Cena: 13156 (Kumulativní cena: 13156)


Level: 0

Vytvoř:149 Green Wood Plank
Vytvoř: 56 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Green Wood Dowel
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Rawhide String
Vytvoř: 19 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 9 Green Longbow Stave

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Short Bow

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
81 Iron Ore (139 za)
298 Soft Wood Log (20 za)
168 Thin Leather Section (93 za)
72 Small Venom Sac (33 za)
57 Vial of Thin Blood (46 za)

Cena: 37841 (Kumulativní cena: 50997)


Level: 75

Vytvoř:149 Soft Wood Plank
Vytvoř: 84 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 28 Soft Short-Bow Stave
Vytvoř: 28 Thin String

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Short Bow

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Short-Bow Stave (1)
Thin String (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Short Bow


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
255 Iron Ore (139 za)
288 Seasoned Wood Log (74 za)
85 Lump of Coal (16 za)
3 Venom Sac (331 za)
129 Fang (313 za)

Cena: 99487 (Kumulativní cena: 150484)


Level:150

Vytvoř: 96 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 85 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 10 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Steel Horn
Vytvoř: 1 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Honed Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Honed Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
12 Jug of Water (8 za)
166 Platinum Ore (208 za)
279 Hard Wood Log (92 za)
83 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (550 za)
72 Heavy Bone (379 za)
57 Engraved Totem (380 za)

Cena: 115424 (Kumulativní cena: 265908)


Level:225

Vytvoř: 93 Hard Wood Plank
Vytvoř: 83 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Objev:

Jug of Water (12)
Pile of Luminous Dust (4)


Level:250

Vytvoř: 19 Cleric's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (40 za)
369 Elder Wood Log (75 za)
15 Potent Venom Sac (22 za)
87 Large Claw (18 za)
102 Large Fang (18 za)

Cena: 41247 (Kumulativní cena: 307155)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!