Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T03:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
307174
Očekávaná návratnost
- 18061
Očekávaná koncová cena
289113

1 Mighty Bronze Pistol - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
19 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 2846 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1221 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Brazier - Prodáváno za 3046 za pomocí Max Buyout
4 Bronze Ingot - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Whelk - Prodáváno za 1308 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Brazier - Prodáváno za 1229 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307174

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
307174

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (29 za)
Iron Ore (57 za)
Mithril Ore (53 za)
Platinum Ore (68 za)
Elder Wood Log (70 za)
Green Wood Log (11 za)
Hard Wood Log (61 za)
Soft Wood Log (21 za)
Seasoned Wood Log (78 za)
Small Venom Sac (54 za)
Potent Venom Sac (29 za)
Vial of Weak Blood (5 za)
Vial of Thin Blood (100 za)
Vial of Blood (605 za)
Vial of Thick Blood (589 za)
Heavy Bone (562 za)
Tiny Claw (5 za)
Claw (510 za)
Large Claw (23 za)
Large Fang (24 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
380 Copper Ore (29 za)
38 Lump of Tin (8 za)
288 Green Wood Log (11 za)
75 Vial of Weak Blood (5 za)
57 Tiny Claw (5 za)

Cena: 15152 (Kumulativní cena: 15152)


Level: 0

Vytvoř: 96 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Green Wood Dowel
Vytvoř: 18 Bronze Ingot (Vytvoří 5x najednou)
Vytvoř: 28 Green Torch Handle
Vytvoř: 28 Bronze Torch Head
Vytvoř: 1 Bronze Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Green Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Mighty Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
255 Iron Ore (57 za)
192 Soft Wood Log (21 za)
75 Small Venom Sac (54 za)
57 Vial of Thin Blood (100 za)

Cena: 28317 (Kumulativní cena: 43469)


Level: 75

Vytvoř: 96 Soft Wood Plank
Vytvoř: 85 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 29 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 29 Iron Horn
Vytvoř: 1 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Soft Inscription (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
255 Iron Ore (57 za)
288 Seasoned Wood Log (78 za)
85 Lump of Coal (16 za)
57 Vial of Blood (605 za)
75 Claw (510 za)

Cena: 111094 (Kumulativní cena: 154563)


Level:150

Vytvoř: 96 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 85 Steel Ingot
Vytvoř: 20 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 19 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 19 Steel Torch Head
Vytvoř: 10 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Steel Horn
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
170 Platinum Ore (68 za)
288 Hard Wood Log (61 za)
85 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (589 za)
75 Heavy Bone (562 za)

Cena: 108931 (Kumulativní cena: 263494)


Level:225

Vytvoř: 96 Hard Wood Plank
Vytvoř: 85 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 29 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 29 Darksteel Horn
Vytvoř: 1 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil. This buylist may be missing items that are used in later tiers, but are crafted in this tier. Such as Lucent Motes.
246 Mithril Ore (53 za)
369 Elder Wood Log (70 za)
15 Potent Venom Sac (29 za)
159 Large Claw (23 za)
30 Large Fang (24 za)

Cena: 43680 (Kumulativní cena: 307174)


Level:300

Vytvoř:123 Mithril Ingot
Vytvoř:123 Elder Wood Plank
Vytvoř: 19 Elder Wood Dowel
Vytvoř: 30 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 30 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Assassin's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Assassin's Elder Wood Warhorn

Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!