Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-10-25T04:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
14263
Očekávaná návratnost
- 7999
Očekávaná koncová cena
6264

25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
18 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
14263

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1246
Remaining Cost
14263

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (161 za)
Onion (82 za)
Egg (37 za)
Head of Garlic (57 za)
Vanilla Bean (29 za)
Black Peppercorn (17 za)
Head of Lettuce (9 za)
Sage Leaf (9 za)
Strawberry (6 za)
Raspberry (32 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (23 za)
Portobello Mushroom (13 za)
Rosemary Sprig (23 za)
Sesame Seed (8 za)
Cayenne Pepper (92 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (26 za)
Parsnip (13 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (22 za)
Slab of Red Meat (45 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
14263

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 30 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 22 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 17 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!