Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
31391
Očekávaná návratnost
- 13753
Očekávaná koncová cena
17638

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Spinach Salad - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
19 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
22 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 14 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
25 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
14 Fried Banana Chips - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31391

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1204
Remaining Cost
31391

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (11 za)
Onion (205 za)
Mushroom (39 za)
Turnip (5 za)
Vanilla Bean (67 za)
Black Peppercorn (93 za)
Head of Lettuce (168 za)
Spinach Leaf (108 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (36 za)
Thyme Leaf (125 za)
Raspberry (53 za)
Blueberry (27 za)
Chili Pepper (189 za)
Portobello Mushroom (45 za)
Rosemary Sprig (67 za)
Dill Sprig (9 za)
Sesame Seed (50 za)
Cayenne Pepper (108 za)
Tarragon Leaves (57 za)
Parsnip (11 za)
Rutabaga (110 za)
Blackberry (33 za)
Slab of Red Meat (88 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
31391

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 2 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 21 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Onion (1)
Cheese Wedge (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Spinach Leaf (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 19 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Vytvoř: 14 Fried Banana Chips

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!