Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-09-21T22:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
41037
Očekávaná návratnost
- 19101
Očekávaná koncová cena
21936

22 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Simple Stew Herbs - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
20 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
25 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
21 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Orange Coconut Frosting - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
21 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
41037

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1533
Remaining Cost
41037

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (29 za)
Stick of Butter (316 za)
Onion (190 za)
Egg (176 za)
Turnip (10 za)
Head of Garlic (118 za)
Vanilla Bean (100 za)
Black Peppercorn (119 za)
Parsley Leaf (102 za)
Bay Leaf (8 za)
Thyme Leaf (138 za)
Raspberry (92 za)
Yam (9 za)
Zucchini (44 za)
Chili Pepper (63 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (45 za)
Rosemary Sprig (103 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (67 za)
Orange (81 za)
Cayenne Pepper (107 za)
Tarragon Leaves (94 za)
Parsnip (15 za)
Green Onion (9 za)
Rutabaga (167 za)
Slab of Red Meat (93 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
41037

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (9 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 29 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 20 Chili Pepper Popper

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Pile of Simple Stew Herbs

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 21 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Orange Coconut Frosting

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!