Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2024-04-19T00:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
39912
Očekávaná návratnost
- 19378
Očekávaná koncová cena
20534

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
28 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Hummus - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
27 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
20 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
39912

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1295
Remaining Cost
39912

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (25 za)
Stick of Butter (414 za)
Onion (210 za)
Egg (196 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (142 za)
Vanilla Bean (162 za)
Black Peppercorn (153 za)
Sage Leaf (230 za)
Strawberry (65 za)
Raspberry (88 za)
Yam (24 za)
Zucchini (38 za)
Chili Pepper (39 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (19 za)
Rosemary Sprig (110 za)
Sesame Seed (49 za)
Cayenne Pepper (127 za)
Asparagus Spear (14 za)
Tarragon Leaves (111 za)
Parsnip (17 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (169 za)
Mint Leaf (16 za)
Blackberry (114 za)
Slab of Red Meat (205 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
39912

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 30 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 25 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Vytvoř: 28 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Lemon (1)
Sesame Seed (1)
Chickpea (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!